எல்லாம் அவன் எனில் மக்களிடையே துவேஷம் ஏன்?

கேள்வி: எல்லாம் அவனாயிருக்க மக்களிடையே துவேஷமென்பது ஏன் உண்டானது?

பதில்: துவேசிப்பது சொரூப அம்சத்தை சார்ந்து. அந்த சொரூப அம்சமோ பூதக் கூட்டுறவினால் உண்டானது. பூதக் கூட்டுறவுகள் ஒவ்வொரு உயிர்களிடமும் இருக்கிறது. அதாவது தண்ணீர் மிஞ்ஞின உயிர்களும், அக்கினி மிஞ்ஞின உயிர்களும், வாய்வு மிஞ்ஞிய உயிர்களும்,  பிருதிவி மிஞ்ஞிய உயிர்களும் இருக்கின்றன. எந்த உயிரினத்தில் எந்த பூதம் மிஞ்ஞியிருக்கிறதோ அவர்கள் அந்த குணபாட்டில் இருப்பார்கள். குணங்களுடைய வேறுபாட்டினால் துவேசமுண்டாகிறது. ஆகையால் சொரூப அம்சத்தை மாயை என்று எண்ணி மாற்றி விடுவானாயில் துவேசம் வருவதற்கு காரணமில்லை.

-ஞானப் பிரகாசம் அல்லது நூருல் இர்பான்.

 

தூங்குகிறவனை தொழுகைக்காக எழுப்பலாமா?

கேள்வி: தூங்குகிறவனை தொழுகைக்காக எழுப்பலாமா?

பதில்:
'தொழுகை நேரம் வந்த பின் தன்னை மிகைக்காத நிலையில் தூங்கும் தூக்கமும், இன்னும் கொஞ்சம்  தேவையிருக்க கையை எடுக்காத உணவும் ஆகுமானதல்ல' என்று இமாம் கஸ்ஸலாலி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் மற்றும் பல ஸூபியாக்களும் கூறியுள்ளனர்.

தூங்குகிறவனைத் தொழுகைக்காக எழுப்புவது சுன்னத். நேரம் நெருக்கமாயுள்ள போது பலமான சுன்னத்து. நேரம் வந்து விட்டதை அறிந்து மனமுரண்டாகத் தூங்குகிறவனை எழுப்புவது வாஜிபு. அதனால் குழப்பம் ஏற்படும் என்றிருப்பின் வாஜிப் இல்லை. தஹஜ்ஜுத் தொழுகைக்காக எழுந்திருக்கும் எண்ணத்தில் நடுப்பகலில் சிறிது நேரம் தூங்குவது சுன்னத்.

ரமலான் ஸஹர் உணவு அருந்துவதற்காகவும் வழமையான தஹஜ்ஜுத் தொழுபவர்களையும் எழுப்புவது  சுன்னத். தூங்குகிறவனுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வருவதைக் கண்டால், அவரை எழுப்புவது வாஜிபாகும்.

தொழுபவர்களுக்கு முன் புறத்திலும், முந்தின ஸப்பிலும், மிஹ்ராபிலும் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

கிழக்கு வெளுத்த பின்பும், ஸுப்ஹு தொழுத பின்பும பொழுது கிளம்பும் முன் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

அஸருக்குப் பின் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

வீட்டில் தனிமையில் இருட்டில் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.
மல்லாந்து படுத்துறங்கும் பெண்ணையும், குப்புறப் படுத்துறங்கும் ஆணையும் எழுப்புவது சுன்னத்.

வெட்ட வெளியில் தூங்குபவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

கை, வாயில் புலால் வாடை இருக்கின்ற நிலையில் தூங்குபவர்களை எழுப்புவதும் சுன்னத்தாகும்.

பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்லலாமா? தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்கலாமா? பேங்க் வட்டி கூடுமா? இறந்தவர்களை ஃபிரீஜரில் வைக்கலாமா?

கேள்விகள்:
அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்.
smk.abdul majeed, s.majeed33@gmail.com

1. நம் ஷரீயத்தின் படிபெண்கள் சம்பாத்தியம் பண்ணலாமா?
கூடுமா? கூடாதா?சரியானபதில் ஷரீயத்தின்படிதாருங்கள். இப்பொழுது நாட்டின் நடப்பு தேவைகளை வைத்து எல்லோர்களும் பெண்களைசம்பாதிக்க அனுப்புவதோ வீட்டில் வைத்துஏதாவது  ஒருதொழில் செய்துசம்பாதிப்பதோ கூடுமா? ஷரீயத்தின் படிபதில் தாருங்கள்.

பதில்: பெண்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டு சம்பாத்தியம் செய்வதில் தவறில்லை. வேலைக்கு என்று செல்லும் போது தற்போது ஆண், பெண்கள் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே பெண்கள் வெளியில் வேலைக்கு செல்வது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

2. இறந்தவர்களைபிற்படுத்திமையம் எடுப்பதற்காக(FREEZER)  வைக்கலாமா? ஒருஆலிம் கூடாதுஎன்கிறார்.

பதில்: இறந்தவர்களை உடனுக்குடன் அடக்கம் செய்வதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் காட்டும் நடைமுறை. மய்யித்தை அடக்கம் செய்வதற்கு சுணக்கம் காட்டக் கூடாது. மய்யித்தை அடக்க சுணங்குவதால் பிரீஜரில் வைத்து பார்வைக்கு வைப்பது தற்போது வழக்கமாகி வருகிறது. இதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

3. பழனி ஊரில் உள்ளபஞ்சாமிர்தம் சாப்பிடலாமா?

பதில்: பழனி ஊரில் உள்ள பஞ்சாமிர்தம் என்பது ஒரு பதார்த்தம். அது பழனியிலும் செய்யப்படலாம். வேறு ஊரிலும் செய்யப்படலாம். அதை சாப்பிடுவதில் தவறில்லை. ஆனால் சிலைகளுக்கு படைக்கப்பட்ட பஞ்சாமிர்தமோ அல்லது வேறு பொருட்களையோ சாப்பிடுவது கூடாது.

 shahul hameed greentronix4@gmail.com

assalaamu alikum va rahmathullahi va barakatthuhu


1. தவணை முறையில் பொருட்களை வாங்கலாமா?
2.பேங்க் வட்டி கூடுமா?
3. அரசு கடன், தனியார் வங்கி கடன் வாங்கலாமா?

4.முனாபிக்குகளிடம் வியாபாரம் செய்யலாமா?
5.உருவங்கள் (கடவுள் படம் இல்லாதது) வியாபாரம்  செய்யலாமா?
                                                 
பதில்: தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்கும்போது தற்போது அங்கு விற்கும் பொருட்களின் விலையை விட அதிகமாக (தவணை முறையில் கடன் வாங்குகிறோம் என்ற காரணத்தினால்) விலை கொடுத்து வாங்குவது அனுமதிக்கப்பட்டதல்ல.

பேங்க் வட்டி என்பது இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்ட வட்டி வகையைச் சார்ந்ததாகும். எனவே பேங்க் வட்டி கூடாது.

அரசு கடன், தனியார் வங்கி கடன் வாங்கும் போது அதற்கு வட்டியில்லாமல் வாங்கலாம். வட்டி போட்டு கடன் வாங்குவது கூடாது.
தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் முனாபிக்குகளிடம் வியாபாரம் செய்யலாம்.

உருவங்களை வியாபாரம் செய்வது என்பது சிலைகளைக் குறிக்கும். உருவப்படம் என்று தாங்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது நிழல் படங்கள் என்பதாகும். நிழல் படங்களை வியாபாரம் செய்யலாம். அதில் மாற்று மத சின்னங்கள், கடவுள் படங்கள் போன்றவற்றை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

mohideen hameedhulla hameedhulla@gmail.com

 

பெண்கள் பள்ளிக்கு போகக்கூடாது வீட்டில் தொழுவதுதான் சிறந்தது என்பது சம்பதமான ஹதீத்கள் சற்று சொல்லுங்கள்

 

பதில்: நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் பெண்கள் பள்ளியில் தொழுதிருக்கிறார்கள். ஜமாஅத்தின் தவாபு, பள்ளியில் தொழும் தவாபு தங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும், அமல்கள் அதிகம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வமிகுதியால் பெண்கள் பள்ளிக்கு சென்று தொழுதிருக்கிறார்கள். அதற்கு நாயகம் அவர்களும் அனுமதித்திருக்கிறார்கள். கட்டுக்கோப்பான, கண்காணிப்பான, ஒழுகக்கம் மிகுந்த காலமான அந்தக் காலத்தில் பெண்கள் பள்ளிக்குச் சென்று தொழுவது ஆகுமாக்கப்பட்டிருந்தது.
 ஆனாலும்;, பிற்காலத்தை அறிந்த ஞானமுடைய நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்கள் பள்ளிக்கு வந்து தொழுவதினால் மிகுந்த குழப்பம் உண்டாகும் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் தங்கள் காலத்திலேயே அதை தடுக்க முனைந்துள்ளார்கள். அதற்காகத்தான் பெண்கள் வீட்டில் தொழுவது சிறந்தது என்று அறிவித்தார்கள். ஆர்வமிகுதியால் பள்ளியில் தொழும் பெண்களுக்கு அதற்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்தார்கள்.

பெண்கள் வீட்டில் தொழுவதால் பள்ளியில் தொழும் தவாபு கிடைக்கிறது என்று நமது புகஹாக்கள் சட்டம் வகுத்துள்ளனர்.

இதற்குரிய நபிமொழிகளைப் பாருங்கள்:

'பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதைத் தடை செய்யாதீர்கள். அவர்களது வீடுகளில் தொழுவது அவர்களுக்குச் சிறந்தது' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல்: அபூதாவூத் 480, புகாரி, முஸ்லிம்.

இந் நபிமொழி பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதை தடை செய்யாதீர்கள் என்றுதான் இருக்கிறது. ஆனால் பெண்கள் தொழுவது என்று வரும் போது வீடுகளில் தொழுவதையே சிறந்ததாக- நன்மை மிகுந்ததாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். அதேபோல் ஜும்ஆ தொழுகை கூட பெண்களுக்கு தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கீழ்காணும் ஹதீது விளக்குகிறது.

'அடிமைகள், பெண்கள், சிறுவர், நோயாளிகள் தவிர மற்ற முஸ்லிம்கள் அனைவர் மீதும் ஜும்ஆ கட்டாயக் கடமையாகும்' என்பது நபிமொழி

(அறிவிப்பவர்: தாரிக் இப்னு ஷிஹாப் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: அபூதாவூத்)

நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (ஒருநாள்) இஷாவைத் தாமதப்படுத்தினார்கள். பெண்களும் ,சிறுவர்களும் உறங்கிவிட்டனர் என உமர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறியதும் நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 'இப்பூமியில் வசிப்பவர்கள் உங்களைத் தவிர வேறெவரும் இத்தொழுகையை எதிர்  பார்த்திருக்கவில்லை' என்றார்கள். அந்த நாட்களில் மதீனாவைத் தவிர வேறெங்கும் தொழுகை நடத்தப்படவில்லை. இஷாவை அடிவானத்தின் செம்மை மறைந்ததிலிருந்து இரவின் மூன்றில் ஒரு பகுதி கழிவது வரை மக்கள் தொழுது வந்தனர்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல்: புகாரி 864, 866, 569, 862

இந்த ஹதீது பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விரும்பவில்லை என்பதையும், அதற்காகவே தொழுகையைக் கூட காலம் தாழ்த்தி தொழுதனர் என்பதும் தெரியவருகிறது.

பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதைப் பற்றி அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மிகுந்த கவலையுடன் அறிவிக்கும் அறிவிப்பு ஸஹீஹ் முஸ்லிம் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது:

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ  (صحيح مسلم )

பெண்கள் உருவாக்கிக் கொண்ட(புதிய)வைகளை நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அவதானித்திருந்தால் பனூ இஸ்ரவேலரின் பெண்கள் தடுக்கப்பட்டது போல நமது பெண்களையும் பள்ளிக்கு வராது நிச்சயம் தடுத்திருப்பார்கள்; என அன்னை ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இதுதான் தற்போதைய பெண்களின் நிலை. இதையே நமது சட்ட மேதைகள் சட்டமாக்கி பெண்கள் பள்ளிக்கு வந்து தொழுவதை தடை செய்திருக்கிறார்கள். எனவே பெண்கள் பள்ளிக்கு சென்று தொழுவது கூடாது.

காதலிப்பது ஆகுமா?

கேள்வி: காதலிப்பது ஆகுமா?

பதில்:மேற்கத்திய கலாசாரம் ஈன்றெடுத்த குழந்தைகள்தான் இன்றைய காதலும் காதலர் தினங்களும் சீரழிந்த இந்த மேற்கத்திய கலாசாரத்தின் வெளிப்பாடுகள்தான் இவைகள்.  இன்றைய இளவல்களை கவர்ந்திழுக்கின்ற ஒரு காரணியாக நவீன காதல் அமைந்திருக்கின்றது.

தமது திருமண வாழ்வைத் தீர்மானிப்பதில் தம்மை தாலாட்டி சீராட்டி வளர்த்த தமது தாய் தந்தையரின் தலையீடுகள் சிறிதும் இன்றி முழுவதுமாக தமது சுயவிருப்பின் அடிப்படையிலேயே தமது திருமண வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றது இன்றைய சமுதாயம்.

தற்போதைய சூழற்காரணிகளும் அதற்கு ஏதுவாக அமைந்திருக்கின்றது. அந்நிய ஆண்களும் பெண்களும் தனிமையில் சந்தித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்களும் கலந்து பழகுவதற்கான வாய்ப்புக்களும் தாராளமாகவே காணப்படுகின்றன.

பாடசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தனியார் கல்விநிலையங்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் பூங்காக்கள் போன்றவற்றில் அந்நிய ஆண்களும், பெண்களும் எந்தவிதமான தடங்கல்களுமின்றி கலந்து பழகுகின்றனர். ,து பற்றி நமது ,ஸ்லாமிய மார்;க்கச் சட்ட கிதாபுகளில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போமானால் காதலிப்பது மார்க்கத்தில் ஆகாத செயல் என்று நன்றாக விளங்க வரும்.

அந்நிய ஆணும் பெண்ணும் பற்றி மார்க்க சட்டங்கள்:

'நான் ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ளத் தூதனுப்பினேன். இதனைக் கேள்வியுற்ற நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் நீங்கள் பெண்ணைப் பார்த்தீர்களா? என வினவினார்கள். இல்லை என்றேன். அவ்வாறாயின் அப்பெண்ணை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இம்முறையைக் கையாள்வதால் உங்களுக்கிடையில் நட்பும் நல்லிணக்கமும் ஏற்பட வழிபிறக்கும் எனக்கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: முகீரா பின் ஹுஃபா(ரழியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: திர்மிதீ நஸயீ

இது போன்ற பல்வேறு நபிமொழிகள் மூலம் நமக்கு மார்க்க சட்ட வல்லுனர்கள் சட்டங்களை வகுத்துத் தந்திருக்கிறார்கள். மார்க்க சட்ட நூல்கள் கூறுவதைப் பாருங்கள்:

திருமணம் செய்ய நல்லெண்ணங்கொண்டு முடிவு செய்தபிறகு மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத்தாகும். அதாவது தொழுகையில் மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புகளைத் தவிர மற்றதைப் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத்தாகும். எனினும் பெண்ணுக்கு மஹ்ரமான ஒருவரை உடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவன் பார்ப்பது சாத்தியமில்லையானால் அவனுக்குச் சொந்தமான ஒரு பெண்ணை நியமித்துப் பார்த்து வர செய்வது சுன்னத்தாகும். அதேபோல்
'அல்லாஹ்வையும் மறுமை நாளையும் ஈமான் கொண்டவர் ஒரு மஹ்ரம் இல்லாத நிலையில் ஒரு பெண்ணுடன் தனிமையில் இருக்கக் கூடாது. அவ்வாறு இருந்தால் அவர்களுடன் மூன்றாமவனாக ஷைத்தான் இருப்பான்.' (அஹ்மத்)

'உங்களில் ஒருவர் ஒரு மஹ்ரம் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுடன் தனித்திருக்க வேண்டாம்.' (புகாரி, முஸ்லிம்)

குறிப்பாக ஒரு பெண் தனது கணவரின் சகோதரர்கள் முதலான நெருங்கிய உறவினர்களுடன் தனித்திருப்பது, சுதந்திரமாகப் பழகுவது கூடாது. இதனை நபியவர்கள் மரணத்திற்குச் சமமானது என வர்ணித்துள்ளார்கள். (பார்க்க ஸஹீஹுல் புகாரி)

ஆண்கள் பெண்களையும், பெண்கள் ஆண்களையும் சுதந்திரமாகப் பார்ப்பதையும் ரசிப்பதையும் இஸ்லாம் ஒரு பாவமாக கருதுகின்றது. இதனால்தான் பார்வையை தாழ்த்திக் கொள்ளுமாறும், கட்டுப்படுத்துமாறும் அது பணிக்கின்றது. (பார்க்க: ஸூறத்துன் நூர் 30,31)

'அலியே! ஒரு பார்வையைத் தொடர்ந்து அடுத்த பார்வையைச் செலுத்தாதீர். முதலாம் பார்வை உமக்குரியது. அடுத்தது உமக்குரியதல்ல.' (அஹ்மத், அபூதாவூத்)

கெட்ட பார்வையை நபியவர்கள் ஸினா என வர்ணிக்கும் பின்வரும் ஹதீஸ் கவனத்திற்கொள்ளத்தக்கதாகும்:

'இரு கண்களும் விபசாரம் செய்கின்றன. அவை செய்யும் விபசாரம் பார்வையாகும்.' (புகாரி)

இது போன்ற குர்ஆன் ஆயத்துக்களிலிருந்தும், ஹதீது தொகுப்பபுக்களிலிருந்தும் புகஹாக்கள் நமக்கு வகுத்துத் தந்திருக்கும் சட்டங்கள்:

பருவமடைந்த ஆண் பெண்ணைத் தொடுவதும், பார்ப்பதும், இச்சை கொண்டு அவளுடைய சத்தத்தைக் கேட்பதும் ஹராமாகும். ஒரு பெண் அந்நிய ஆணையும் விபச்சாரியையும் பார்ப்பது ஹராம். அவர்களுடன் தனித்திருப்பதும் ஹராம்.

இரண்டு ஆண்கள், இரண்டு பெண்கள் ஒரே விரிப்பில், ஒரே போர்வையில் படுப்பது ஹராம்.

தாடி, மீசை முளைக்காத அழகிய வாலிபனை இச்சை கொண்டு பார்ப்பதும் தொடுவதும் ஹராமாகும்.

மஹ்ரமானவன் பாவம் செய்பவனாக இருந்தாலும், மஹ்ரமான பெண்ணுடைய முழங்காலுக்கும் தொப்புளுக்கும் இடையிலுள்ளதை தவிர மற்ற உறுப்புகளைப் பார்க்கலாம். எனினும், முதுகு போன்றவற்றைத் தேவையான காரியத்துக்கல்லாமல் தொடுவது கூடாது.

அந்நிய ஆண் அந்நியப் பெண்ணைப் பார்ப்பது கொடிய ஹராமாகும். மஹ்ரமானவன் பிரபலமாகப் பாவம் செய்கிறவனாக இருந்தால் அவனைப் பார்க்காமல் திரைப் போட்டுக் கொள்வது சுன்னத்தாகும்.
இந்த அடிப்படையில்தான் திருமணத்திற்கு முன்பு அந்நிய பெண்களிடம் தொலைபேசி, அலைபேசி, இணையதளம் மூலம் பேசுவதும், செய்திகள் அனுப்புவதும், கடிதம் எழுதுவதும் ஹராமாகும்.

இந்த மார்க்க நடைமுறைக்கு உகந்ததாக காதல் என்பது இருக்கவில்லை என்னும் போது காதலிப்பது என்பது மார்க்கச் சட்டங்களின் படி நடக்க மறுப்பது ஆகும். எனவே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் காதல் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை.

காதலித்துதான்  ஆக வேண்டும் என்பதில்லை. அதற்கு மாற்றாக இஸ்லாம் கூறும் வகையில் அழகிய முறையில் திருமணம் முடித்துக் கொள்வதே சாலச் சிறந்தது.

திருமணத்தில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு:

'பெண்ணின் சம்மதமின்றி செய்யப்பட்ட திருமணத்தை நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இரத்து செய்துவிட்டார்கள் 'ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புஹாரி 5136ஃ 6968ஃ 6970

அதே வேளை பெண்ணைப் பொறுத்த வரையில் விரும்பிய ஆண்மகனை தானாக திருமணம் செய்ய முடியாது. மாறாக பொறுப்பாளரே விரும்பிய ஆண்மகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என இஸ்லாம் பணிக்கின்றது.

இவ்வாறு செய்கின்ற போது பெண்கள் ஆசை வார்த்தை காட்டி ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள். இதனால் பெண்ணுடைய வாழ்வுக்கு உரிய உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது.

முஸ்லிம்களையே திருமணம் செய்து கொள்ளல்:

மேலும் முஸ்லிம்கள்  முஸ்லிமல்லாதோரை திருமணம் செய்வதை இஸ்லாம் தடை செய்கின்றது. முஸ்லிமும் முஸ்லிமல்லாதோரும் விரும்புகின்றபோது முஸ்லிமல்லாதோர் இஸ்லாத்தை ஏற்றதன் பிற்பாடு திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும்.

ஏக நாயன் அருள் மறையாம் திருமறையில் எடுத்தியம்புவதைப் பாருங்கள்.
'(அல்லாஹ்வுக்கு) இணைவைக்கும் பெண்களை -அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை- நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாதீர்கள்.  இணை வைக்கும் ஒரு பெண்  உங்களைக் கவரக்கூடியவளாக இருந்தபோதிலும் அவளைவிட முஃமினான ஓர் அடிமைப் பெண் நிச்சயமாக மேலானவள் ஆவாள். அவ்வாறே இணைவைக்கும் ஆண்களுக்கு- அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை (முஃமினான பெண்களுடன்) நீங்கள் திருமணம் செய்து வைக்காதீர்கள்;  இணை வைக்கும் ஆண் உங்களுக்குக் கவர்ச்சியூட்டுபவனாக இருந்த போதிலும் ஒரு முஃமினான அடிமை அவனைவிட மேலானவன்; (நிராகரிப்போராகிய) இவர்கள் உங்களை நரக நெருப்பின் பக்கம் அழைக்கிறார்கள்; ஆனால் அல்லாஹ்வோ தன் கிருபையால் சுவர்க்கத்தின் பக்கமும் மன்னிப்பின் பக்கமும் அழைக்கிறான்; மனிதர்கள் படிப்பினை பெறுவதற்காக தன் வசனங்களை அவன் தெளிவாக விளக்குகிறான். (அல்குர்ஆன் 2:221)

எனவே அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் கற்றுத்தந்த வகையில் நமது திருமண வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வோமாக! ஈருலகிலும் ஏகநாயனின் திருப்தியையும் மன்னிப்பையும் பெறுவோமாக!

நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழுவது கூடுமா?

கேள்வி: நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழுவது கூடுமா?

பதில்: தற்போது பள்ளிவாயில்களில் தொழுவதெற்கென்றே நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இதில் மிகவும் முடியாதவர்கள் அமர்ந்து தொழுவதையும் நீங்கள் பார்த்துதான் இருப்பீர்கள். நின்ற நிலையிலும், உட்கார்ந்த நிலையிலும், குனிந்த நிலையிலும், படுத்த நிலையிலும் இறைவனை நினைவுகூறும் படி ஏவப்பட்டுள்ள குர்ஆன் ஆயத்திற்கு இமாம்கள் தந்த விளக்கப்படி இந்த தொழுகை அமைந்துள்ளதையும் பார்த்திருப்பீர்கள்.

ஆனால் நாற்காலியில் தொழுவது என்பது கூடாது என்று மறைந்த வஹ்ஹாபி கே.ஏ. நிஜாமுத்தீன் மன்பஈ, மற்றும் தேவ்பந்திய உலமாக்கள் மற்றும் தன்னை சுன்னத் வல் ஜமாஅத் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் வஹ்ஹாபிய தரீகா நூரிஷாஹ்வை ஆதரிக்கும் ஒரு ஜமாலி மௌலவி(ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது மூன் டிவியில் நாற்காலி தொழுகை கூடாது என்று பதிலளித்துள்ளார்) போன்றோர் உரக்க கத்துவதும், இயலாத, முடியாத, வேறு வழியில்லாதவர்களின் தொழுகையை இதனால் பாழாக்க முனைவதும் இதற்கு சிலர் வக்காலத்து வாங்குவதும் வழமையாகி விட்டது. தேவ்பந்தியிஸம் எவ்வாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமது தமிழ்நாட்டில் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. அதற்கு நாம் என்ன முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கைகளை  செய்திருக்கிறோம் என்பதையும் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது.

சுமார் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நாம் இஸ்லாமிய நடைமுறைச் சட்டங்களையும், வாழ்க்கை முறைகளையும் பின்பற்றி வருவதும், அதற்காகவே நமது இமாம்கள், இறைநேசச் செல்வர்கள் பாடுபட்டிருப்பதையும் நாம் அறிவோம். காலங்கள் செல்ல செல்ல நவீனங்களும், நாகரீகங்களும் புதிது புதிதான தோன்றிக் கொண்டேதான் இருக்கின்றன. அதற்கெல்லாம் அமையவே நமது சட்டங்கள் வகுத்து தரப்பட்டுள்ளன. மாறி வரும் இந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களுங்கு மாறுபடாமல் இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை பின்பற்றி நடப்பதுதான் ஒரு உண்மையான இஸ்லாமியனின் கடமையாக இருக்க வேண்டும். அதற்குரிய வழிவகைகளைத்தான் உலமாக்கள் நவீனங்களுக்கு ஏற்ப, இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சொல்ல வேண்டுமே தவிர, மக்களுக்கு கஷ்டத்தைத் தரக் கூடிய, இறைவனை மறக்கடிக்கக் கூடிய வழிவகைகளை சொல்லி மக்களைக் குழப்பக் கூடாது. இந்த வகையில்தான் நாற்காலியில் தொழுவதும்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில்  அவர்களும், ஏனைய சஹாபாக்களும் உட்கார்ந்து தொழுதிருக்கிறார்கள். இதற்கு ஹதீதுகளில் ஆதாரங்கள் காணக் கிடக்கின்றன. அச்சமயத்தில் உட்கார்ந்து தொழுவது என்பது கீழே உட்கார்ந்து தொழுவதுதான் என்பது வெள்ளிடைமலை. ஏனெனில் அக்காலத்தை எண்ணிப் பாருங்கள். எங்கே நாற்காலிகள் இருந்தன? அவ்வாறு பார்க்கும் போது, அக்காலத்தில் மின்சாரம், செல்போன், கம்பியூட்டர், ஏ.டி.எம்., விமானம் போன்ற நவீன வசதிகள் அக்காலத்தில் இல்லை என்பதால் அதை இக்காலத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று சொன்னாலும் சொல்வார்கள் போலும்!

தற்போதைய நிலையை எண்ணிப் பாருங்கள். நாகரீக உலகம். நவீனங்கள் பெருகிவிட்ட காலம். விருந்தினர்கள் வந்தாலும், வியாபாரப் பெருமக்கள் வந்தாலும் யாரையும் கீழே உட்காரச் சொல்வதில்லை. உடனே நாற்காலியைப் போட்டுத்தான் உட்காரச் சொல்கிறோம். அந்தளவிற்கு நவீனமாக – நாற்காலிகள் வந்து விட்டன. வந்தவர்களை அதில் அமரச் சொல்கிறோம். நாற்கலியில் அமர்வது என்பது உட்காருவதுதான். இதில் சந்தேகமில்லை.

அதேபோல் தற்போது ஹார்ட் ஆபரேஷன் போன்ற மேஜர் ஆபரேஷன் பண்ணுபவர்கள் கீழே குனியக் கூடாது அதனால் உயிருக்கு கூட பாதிப்புகள் உருவாகும் என்று மருத்துவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவதும், சிக்கன்குனியா போன்ற காய்ச்சலால் கால்வலி எடுத்து கீழே உட்கார முடியாதபடி துன்பப்படுபவர்களும், இன்னும் இதுபோன்று கீழே குனிய, அமர முடியாதவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். இவர்கள் எப்படி இறைவனைத் தொழ வேண்டும்? இதற்கு உலமாக்கள் தரும் தீர்ப்பு என்ன? என்று பார்ப்போமானால், நமது சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாக்களின் ஏகோபித்த கூற்றுப்படி இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் உட்கார்ந்து தொழ-நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழ வேண்டும். அது ஆகுமானதே! எக்காலத்திலும் தொழுகையை விடக் கூடாது என்பதையே தீர்க்கமான முடிவாக தெரிவித்துள்ளார்கள். அதன்படிதான் பள்ளிவாயில்களில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளன. 

எளிமையான பின்பற்றத்தக்க மார்க்கம் இஸ்லாம் என்னும் போது நாற்காலியில் தொழுவதுதான் -அதாவது அக்காலத்தில் வாகனத்தில் இருந்து தொழுதது போல,; முடியாதவர்கள் அமர்ந்து தொழுதது போல் தொழுவதுதான் இதற்கு சரியானத் தீர்வாக அமையும். இறைவனையும் விடாமல் வணங்க முடியும். ஆக நாற்காலி மூலம் தொழக் கூடாது என்று சொல்லும் – ஆகுமான ஒன்றை ஆகாது என்று சொல்லும் தேவ்பந்திய வஹ்ஹாபிகளும், சுன்னத் ஜமாஅத் போர்வையில் இருக்கும் வஹ்ஹாபிய ஆதரவாளர்களும் இதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மக்கள் இவர்களின் வஹ்ஹாபிய வேஷத்தை அறிந்து இவர்களை விட்டும் விலகி இருக்க வேண்டும். இவர்களின் கூற்றுக்களைப் புறந்தள்ள வேண்டும்.

அதே சமயம் இந்த நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளது மிகவும் இயலாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்பதை நமது மக்கள் புரிந்து, சின்னஞ்சிறு விஷயத்திற்காகவும், இலேசான முடியாமைக்காகவும் நாற்காலிகளை நாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் ரஹ்மத்தும், ஆஃபியத்தும் செய்தருள்வானாக! ஆமீன்.

மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டுமா?

கேள்வி: ٰஒரு மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதன் விபரம் தாருங்கள்.

 smk.abdul majeed s.majeed33@gmail.com

Thu, Mar 1, 2012 at 2:40 PM

பதில்: மய்யித்தைக் குளிப்பாட்டும் போது அதன் நஜீஸ்கள் குளிப்பாட்டுகிறவர் மீது படுவதால் மய்யித்தை குளிப்பாட்டியவர் குளிப்பது கடமை.

உள்பள்ளியில் தூங்கலாமா?

கேள்வி: எங்கள் பள்ளியில் (குன்றத்தூர்) தப்லீக் ஜமாஅத்தினர்கள் உள் பள்ளியில் படுத்து உறங்குகிறார்கள். நஜீஸ் ஆகிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கேட்டால், நாங்கள் இஃதிகாப் நிய்யத்தில் வருகிறோம். ஆகையால் உள்பள்ளியில்தான் தூங்க வேண்டும் என்கிறார்கள்.

வயதுக்கு வந்தவர்கள் உள் பள்ளியில் தூங்கலாமா? பத்வா ஏதேனும் இருப்பின் தெரிவிக்கவும் வேண்டுகிறேன்.

shahul hameed greentronix4@gmail.com

shaikmohamed
73b,lakshminagar,
kundrathur- chi 69

பதில்: ஒரு செயலை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்த, சொன்ன, அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். அவற்றையெல்லாம் ஆய்வு செய்து நமது இமாம்கள் நமக்கு அதை பர்ளு, சுன்னத், மக்ரூஹ், முபாஹ், ஜாயிஸ் போன்றவைகளாக பகுத்து தந்திருக்கிறார்கள். அதனைப் பின்பற்றி நாம் அமல்கள் செய்து வருகிறோம்.

அந்த அடிப்படையில் பள்ளியில் படுத்து உறங்குவதும், இஃதிகாஃப் இருப்பதும் பற்றி நமது புகஹாக்கள் தெளிவுபட விவரித்திருக்கிறார்கள்.

முதலில் பள்ளிவாசல் என்பது எது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதற்குரிய சட்டதிட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைப் பற்றி பார்ப்பதற்கு:http://sufimanzil.org/articles/shariya-law/masjid-laws

அடுத்து, பள்ளிவாசலில் இஃதிகாப் இருப்பதற்குரிய சட்டதிட்டங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகு உங்களுக்கு பள்ளியில் படுத்து உறங்கலாமா? கூடாதா? உள் பள்ளியில் தொழுகைக்கு இடைஞ்சலாக பயான் பண்ணுவது கூடுமா? கூடாதா? என்பது போன்ற சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு தீர்ந்து தெளிவு பிறக்கும்.

இஃதிகாஃப்பின் சட்டதிட்டங்கள்:

இஃதிகாஃப்:

ஜமாஅத்தாக தொழுகை நிறைவேற்றப்படுகின்ற பள்ளியில் அதற்குரிய நிய்யத்துடன் தங்குவதுதான் இஃதிகாஃப் எனப்படும்.

வகைகள்:

வாஜிபு: நேர்ச்சை செய்யப்பட்ட இஃதிகாப். கண்டிப்பான சுன்னத்து: ரமலான் மாத கடைசி பத்து நாட்களிலும் இஃதிகாப் இருப்பது.

சுன்னத்து: மேற்கூறப்பட்ட இரண்டு வகைகளையும் தவிர உள்ள இஃதிகாஃப். சிறிது நேரம் பள்ளியில் அதற்குரிய நிய்யத்துடன் தங்கினாலும் இஃதிகாஃப் ஏற்படும்.

பெண்கள் தொழுகைக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட அறையில் இஃதிகாப் இருப்பார்கள். நேர்ச்சை இஃதிகாப்பிற்கு மட்டும் நோன்பு நோற்பது கடமையாகும்.

இஃதிகாப்பை வீணாக்கும் காரியங்கள்:

1. காரணமின்றி பள்ளியை விட்டு வெளியாகுவது.
2. மாதவிடாய், பேறுகாலத் தொடக்கு ஏற்படுவது.
3. உடலுறவு கொள்வது, முத்தமிடுவது, இச்சையுடன் தொடுவது.

பள்ளியை விட்டும் வெளியேறுவதற்குரிய காரணங்கள்:

1. மலம் ஜலம், குளிப்பு போன்ற இயற்கையான காரணங்கள்(தேவையான நேரத்திற்கு மட்டும் தான் வெளியில் தங்க வேண்டும்.)
2.ஜும்ஆ போன்ற மார்க்க ரீதியான காரணங்கள்.
3. அந்த பள்ளியில் தங்கினால் தன்மீது அல்லது தன் பொருளின் மீது பயம் ஏற்படுவது.
பள்ளி இடிந்தாலும் உடனடியாக வேறு பள்ளிக்கு போகின்ற நிபந்தனையின் பேரில் வெளியாகலாம்.

இஃதிகாபின் மக்ரூஹ்கள்:

1. வியாபாரத்திற்காக பள்ளியில் வியாபார உடன்படிக்கை செய்வது.
2. வியாபாரப் பொருட்களை பள்ளியில் கொண்டு வருவது.
3. வாய்மூடி இருப்பது.

இஃதிகாபின் சுன்னத்துக்கள்:

1. நல்ல விசயத்தை பேசுவது.
2. இஃதிகாபிற்கு சிறந்த பள்ளியை தேர்ந்தெடுப்பது(மக்காவில் தங்குபவர்களுக்கு மஸ்ஜிதில் ஹராம், மதினாவில் தங்குபவர்களுக்கு மஸ்ஜிதுந் நபவி, பைத்துல் முகத்தஸில் அக்ஸா பள்ளி மற்றவர்களுக்கு ஜும்ஆ பள்ளி)
3. குர்ஆன் ஓதுவது, திக்ரு செய்வது, பெருமானார் மீது ஸலவாத்து ஓதுவது. மார்க்கப் புத்தகங்களை படிப்பது.

மேலும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலான் மாதத்தில் பத்து நாட்கள் (அதுவும் இறுதியில்) தான் பர்ளான இஃதிகாஃப் இருந்திருக்கிறார்கள்.

அதை விடுத்து தோணும் போதெல்லாம் நாங்கள் இஃதிகாஃப் நிய்யத் வைத்து வந்திருக்கிறோம். அதனால் பள்ளியில் படுத்துக் கொள்வோம், தூங்குவோம், ஸ்கலிதமானாலும் பரவாயில்லை, காற்றுப் பிரிந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அடம்பிடிப்பது இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆகாது. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வழிமுறைக்கு உகந்ததும் ஆகாது. அதே நேரம் பள்ளியின் ஒழுக்கங்களையும், சட்டத்திட்டங்களையும் மீறிய செயலும் ஆகும்.

அதேபோல் பள்ளியில் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது மற்றவர்களின் தொழுகைக்கு இடையூறாக பயான் பண்ணுவதும், புத்தகங்கள் (தஃலீம்) சப்தமிட்டு வாசிப்பதும் ஹறாம் என்றும் ஷரீஅத் தெளிவாகக் கூறுகிறது. ஏனெனில் பள்ளிவாசல் என்பது தொழுகைக்கு உரியதுதான்.

இதனால்தான் நமது முன்னோர்களான பெரியோர்கள், பள்ளியைக் கட்டும் போது உள் பள்ளி, வெளிப் பள்ளி ( உள்பள்ளியை ஒட்டிய தாழ்வாரங்கள்) என்று பிரித்து வகைப்படுத்தினார்கள். இதனால் பள்ளிவாசல் கண்ணியமும், சட்டமும் காக்கப்பட்டது.

அதேபோல் பள்ளியில் தங்கிக் கொண்டு தேவையில்லாமல் மின்விசிறிஇ மின்சார விளக்கு போன்றவற்றை தங்கள் இஷ்டம் போல் எரியவிட்டு பள்ளிக்கு செலவு வைக்கிறார்கள். இது மார்க்கத்தில் கூடாத ஒன்றாகும்.

மேலும் உளு இல்லாமல் பள்ளிக்குள் நுழைந்தால் 'சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்து லில்லாஹ் வலாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர். வலா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லாபில்லாஹில் அலிய்யில் அழீம்' என்று நான்கு விடுத்தம்  ஓதுவது சுன்னத் என்றிருக்கும் போது, உள் பள்ளியில் தூங்குவதினால் ஒளு முறிவு ஏற்படுவதும், ஸ்கதலிதம் ஆவது ஏற்படுவதும் தெரியாமலிருக்கும் போது  உள் பள்ளியில் தூங்குவது கூடாது. விடிய விடிய உள்பள்ளியில் விழித்திருப்பாராயின் தங்கிக் கொள்ளலாம்.

ஆக மொத்தத்தில் ஷரீஅத் சட்டதிட்டங்கள்படி உள்பள்ளியில் ரமலான் காலம் தவிர மற்ற காலங்களில் இஃதிகாஃப் நிய்யத் வைத்து தங்கி தூங்குவது கூடாது. அவர்களுக்கு பள்ளியின் ஹுக்முகளையும், கண்ணியத்தையும் எடுத்துச் சொல்லி அவர்களை அதிலிருந்து விலக்க வேண்டியது பள்ளியின் நிர்வாகிகளுக்கு கடமை. இந்த கடமையை செய்யத் தவறினால் அல்லாஹ்விடம் மறுமையில் பொறுப்புதாரியாக ஆக வேண்டி வரும் என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவீர்களாக!. அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

 

 

பைஜிஷாஹ் பற்றி கூறியிருப்பதற்கு விளக்கம் தாருங்கள்

பைஜிஷாஹ் பற்றி கூறியிருப்பதற்கு விளக்கம் தாருங்கள்

கேள்வி:எல்லா சிருஷ்டிகளையும் அன்பான கண் கொண்டு நோக்குவது தான் இறைஞானம் வந்ததற்கான அடையாளம் என்பார்கள்

அன்புள்ள சூஃபி மன்ஜில் சகோதரர்களே!

என் ஷைகு நாயகம் பைஜீஷாஹ் நூரி(ரஹ்). ஒரு முறை அவர்களின் வீட்டு வாசலில் ஷைகு அவர்களுடன் அமர்திருந்தோம். ஈராக் யுத்த நேரம். செய்தி கேட்பதற்காக டி.வியை வைத்தபோது தரீக்கத்திற்கு எதிரான கொள்கையுடைய ஒரு பேச்சாளர் சூஃபியாக்களை சாடினார். அதிலும் குறிப்பாக எனது ஷைகு அவர்களை மறைமுகமாக சாடினார். அங்கே இருந்த சீடர்கள் கோபமடைந்தார்கள்.  ஷைகு அவர்கள் முகத்தில் சிறு வருத்தமும் இல்லை. புன்னகை மாறாமலே இப்படி சொன்னார்கள், “ அவர் எந்த நோக்கத்துடன் இப்படி பேசுகின்றாரோ தெரியவில்லை. ஆனால் ஒருவருக்கு தவறான உள் நோக்கமில்லை. அவரது ஆய்வின் படி தவறென்று என்னை விளங்கி கொண்டுள்ளார். அதன் விளைவாக அல்லாஹ், ரசூலின் பொருத்தம் நாடி என்னை  ஏசினால். அதற்காக இறைவன் அவருக்கு நற்கூலி வழங்குவான் என்பது என் நம்பிக்கைஎன்றார்கள் என் ஷெய்கு நாயகம் ஃபைஜிஷாஹ் நூரி (ரஹ்) அவர்கள். என்ன ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவன் அவர்கள். கராமத்தை உடைய அவ்லியாவாக அவர்களின் பல கராமத்துகளை கண்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய இஹ்லாஸ் என்னை அவர்கள் மேல் அளவற்ற நேசம் கொள்ள செய்தது.

நண்பரே! வஹாபிய கொள்கை கொண்டோர் எங்களை தாக்கி எழுதுவதை எங்களால் புரிந்து கொள்ளமுடிகிறது. ஹைதராபாத் சூஃபி நாயகத்தின் தரீக்காவை சேர்ந்த நீங்கள் எங்கள் பாசத்துக்குரிய  நூரிஷா கிப்லாவைப் பற்றியும் எங்கள் ஷிஸ்தியுல் காதிரி தரீக்காவை சேர்ந்த பெரியார்களைப் பற்றியும்  தங்களின் சூஃபி மன்ஜில் வலைப்பக்கத்தில் பதிவு செய்திருப்பதை கண்ட போது யூ டூ புரூட்டஸ்என்ற ஜூலியஸ் சீசரின் (ஷேக்ஸ்பியரின்) வார்த்தைகள் தான் மனதில் வந்தது.

இரண்டு ஆடுகள் சண்டையிட்டால் ரத்தம் குடிக்கும் ஓநாய்களுக்குத் தான் கொண்டாட்டம்.

சரி தவறு என்று வாதிட்டு நம்மிடையே மேலும் பிளவை வளர்ப்பதில் துளியும் எனக்கு விருப்பமில்லை.

நீங்களும் நாங்களும் உயிராய் மதிக்கும் அண்ணல் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் , கௌதுநாயகம் முஹய்யத்தீன் அப்துல்காதர் ஜெய்லானி (ரலி) அவர்களின் பொருட்டால் அந்த கட்டுரைகளை நீக்க பணிவன்புடன் வேண்டுகின்றேன்.

.தரீகத்தே தவறென்று பிரச்சாரம் மிகுந்த இந்த நாளில் தரீகத்தை சாராத இஸ்லாமிய பொதுமக்களுக்கும், மாற்று மத சகோதரர்களுக்கும் எளிமையான முறையில் ஹக்கை விளக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் புல்லாங்குழல்” (http://onameen.blogspot.com/)என்ற பெயரில் வலைத்தளம் ஒன்று நடத்தி வருகின்றேன். முடிந்தால் பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்குங்கள்.

விவாதத்திற்காகவன்றி விளக்கத்திற்காக ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் மேலான பார்வைக்கு….

நாமெல்லாம் அல்லாஹ்வின் பெருங்கருணையால் ஐனியத்தே ஹகீகி என்பதை ஒத்து கொண்டவர்கள். சாதரண பாக்கியமா இது? அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

எங்கே பிரச்சனை ? கைரியியத் என்பது இஃதிபாரியா? ஹகீகியா என்பதில் தான் நம் பார்வை வேறுபடுகின்றது.

உஜுது = ஜாத் என்பது ஹக்குடைய நிலை. உஜூதல்லாத ஜாத் என்பது சிருஷ்டியின் நிலை. உஜூத் = மாபிஹில் மௌஜுதியத்

ஜாத் = மர்ஜயே அஸ்மா வ ஸிபாத்

ஹக்கை பொருத்தவரை உஜூத் ஐனே ஜாத். ஜாத் ஐனே உஜூத் என்றாலும் சுய உள்ளமையில்லாத ஃபனியான கைரையும் ஜாத் என குறிப்பிடுகின்றோம். ஒரு அடிப்படையில் உஜூது ஏக். ஜாத் ஏக் என கூறும் பெரியோர்கள் இன்னொரு அடிப்படையில் உஜூது ஏக். ஜாத் தோ எனவும் கூறுகின்றார்கள்.

அப்துல் கரீம் ஜீலி(ரஹ்) தங்கள் இன்சானுல் காமில் பாகம் 1 பக்கம் 13 இப்படி கூறுவதை பாருங்கள்.

அறிந்து கொள்ளுங்கள்!  எதன்  பக்கம்  அஸ்மாக்களும்  சிபாத்துகளும் இணைக்கப்படுகிறதோ அதுவே ஜாத்ஆகும். இதில்  உஜூது  இஃதிபார் செய்வதில்லை. (அதாவது பெயர்களும் தன்மைகளும் மீளுமிடமே தாத் ஆகும். அதற்கு  உஜூது இருப்பினும் இல்லாவிடினும் சரியே!) ஆக இஸ்மும் சிபாத்தும் இணைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வஸ்துவையும் ஜாத் என்று கூறலாம். அது மஃதூமாகவோ, மவ்ஜுதாகவோ எப்படி இருந்தாலும் சரியே. மஃதுமுக்கு உதாரணம் அன்கா” (இது யானை இறாஞ்சிப் பறவை என்ற ஒரு பறவையின் பெயர். இது தற்போது இல்லை) மவ்ஜுதும் இரண்டு வகை ஆகும். ஒன்று மவ்ஜுதே மஹஜ் (அதமில்லாத மவ்ஜுது) இது ஹக்குடைய ஜாத்தாகும். இன்னொன்று அதமுடன் சேர்ந்த மவ்ஜுது . இது சிருஷ்டியின் ஜாத் ஆகும்.” (நூருன்னூர் பக்கம் 111 புத்தகம் உங்கள் வசம் இருந்த்தால் அரபி வாசங்களை பார்வையிடுக!)

தாங்களுக்கும் சிருஷ்டி = ஹக்கு அல்ல என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இருக்காது என நம்புகின்றேன்.

சிருஷ்டியை ஹக்கு என்றோ ஹக்கு இல்லை என்றோ சொல்ல முடியாதுஎன்பது ஷெய்குல் அக்பர் முஹ்யித்தீன் அரபி(ரஹ்) போன்ற மகான்களுடைய கருத்து.

சிருஷ்டிகளுடைய ஹகீகத் அஃயானே சாபித்தா.

அஃயானே சாபித்தா ஒரு புறம் அஸ்மாவின் புறத்திலும், இன்னொரு புறம் சிருஷ்டிகளின் பக்கமும் நிஸ்பத் செய்யப்படுகிறது.

அஸ்மாயே இலாஹி, அஸ்மாயே கியானி என விளக்கங்கள் தொடர்கிறது.

சுருக்கமாக சொன்னால் அஃயானே சாபிதாவின் ஹகீகத் கஷ்பியாகும்.

ஹக்குடைய இல்மிலேயே ஒரு கைரியத் ஹக்கினால் அறியப்பட்டது அல்லது ஏஃதிபார் செய்யப்பட்டது. ஆகவே இதை இஃதிபாரி என்று சிலரும், ஹக்குடைய இஃதிபார் என்பதால் ஹகீகி என சிலரும் கூறுகின்றோம்.

ஸுபூத்தெ ஹல்க் அமரே வாக்கயியாக ஹக்குடைய இல்மில் இருக்கிறது. இந்த அஃயான்கள் உஜூதுடைய வாடையை நுகரவில்லை. அஃயான்களின் சூரத்தில் ஹக்குதான் காட்சியளிக்கிறது.

ஹக்கு ஜாஹிர் ப சூரத்தே ஷை என்பார்கள். சூரத்துடைய நிஸ்பத்தில் கைரியத் மா எக்திஜா (இக்திலாவுடன்) ஜுஹூர் ஆகிறது. முன்னால் சொன்னது போல் இது இறப்பு வரை மீற முடியாத  ஹக்கி இஃத்திபார்.

எங்களுடைய தகாயிக் பாடத்திலும் ராஹே தவ்ஹீதுடைய பாடத்தில்

அன”  ஷிர்க்

அன்தகுப்ரு

ஹூதவ்ஹீது

எனும் குர்ப் மஸ்த் வ பே ஹுதி மகாம் உண்டு. அது மகாம் தான். மன் ஜில் இல்லை.

நுஜூலில் கைரியத்தை (உங்களது முறையில் சொன்னால் மராத்திபே இலாஹியாவை) பேணுவது நாதாக்களின் வழி

இறைவா நீ உண்மையானவன்! உன் வாக்குறுதியும் உண்மை! உன் சந்திப்பும் உண்மை! உனது சொல்லும் உண்மை! சுவனமும் உண்மை! நரகமும் உண்மை! நபிமார்களும் உண்மை! முஹம்மது(ஸல்)அவர்களும் உண்மை. கியாமத்தும் உண்மை!(புகாரி,முஸ்லிம்) என்னும் ஹதீஸில் வரும்  படைப்புகள் உண்மை என்ற அர்த்தத்தை எந்த ஆன்மீக நாதர்களும் மறுக்கவில்லை.

நம்மிடையே புரிந்துணர்வுடன்  கூடிய நல்லுறவு வளர  எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சுகின்றேன்.

உங்கள் அன்பான பதிலை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றேன்.

வஸ்ஸலாம்,

onoorulameen@gmail.com

ஒ.நூருல் அமீன் ஃபைஜி ஷிஸ்தியுல் காதிரி

21.02.2011

பதில்: அன்புள்ள நூருல் அமீன் சாஹிப் அவர்களுக்கு,

தங்களுடைய மின்னஞ்சல் கண்டோம். தாங்கள்  பைஜீஷாஹ் அவர்களிடம் பைத் பெற்றுக் கொண்டதாக எழுதியிருக்கிறீர்கள். அவரின் சில நடைமுறைகளைப் பற்றியும் எழுதியிருக்கிறீர்கள். உங்களின் நிலையை பார்த்தால் மிகவும் வருந்தத்தக்கதாக இருக்கிறது. உங்களை அல்லாஹ்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

உங்கள் ஷெய்குவின் இஸ்லாமிய போர்வை என்னும் முகமூடியை நாங்கள் தக்க ஆதாரங்களுடன் கிழித்தெறிந்து இருக்கிறோம். அதுவும் அவர்கள் எழுதிய பேசிய பேச்சுக்களிலிருந்தும், அவர்கள் கலீபாக்கள், முரீதீன்கள் வார்த்தைகளிலிருந்தும்தான் ஆதாரம் காட்டி எழுதியிருக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றைப் பற்றி சொல்லவில்லை. முதலில் நீங்கள் சேர்ந்திருப்பது உண்மையான சூபிஸத்தைப் போதிக்கும் தரீகாதானா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அவர்கள் தந்திருக்கும் சில்சிலா என்னும் ஷஜராவிலேயே வஹ்ஹாபிகள் ஊடுருவி இருப்பது ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு அவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு சூபிஸம், ஞானங்களைப் பற்றிய உண்மையான கருத்து பிரதிபலிக்கும்.

ஒருமுறை உங்கள் ஷெய்கு பைஜிஷாஹ் அவர்களை மறைந்த மாமேதை எப்.எம். இப்றாஹிம் ரப்பானி அவர்கள் சந்தித்த போது, அவர் ரப்பானி ஹஜ்ரத் அவர்களிடம் சொன்னாராம் 'ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் ஐனிய்யத்து, ஙைரிய்யத்தை தவறாக சொல்லியதால் காபிராகி விட்டார்கள்(நவூதுபில்லாஹி மின்ஹா) என்று. இதுதான் ஷெய்கு என்றும், ஸூபிகளை போற்றுகிறேன் என்றும் சொல்லும் ஒருவரின் லட்சணம். மேலும் இவர் கடைந்தெடுத்த வஹ்ஹாபியான, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மிகவும் தரக்குறைவாக பேசிய, எழுதிய அஷ்ரப் அலி தானவியை (மக்கா மதீனா உலமாக்களால் காபிர் என்று பத்வா கொடுக்கப்பட்டவர்) மகான் என்று சொல்கிறார். இவரை எப்படி சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? ஷெய்காக ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? நீங்களே சிந்தித்துப் பாருங்கள். அதேபோல் சுமார் 19 வருடங்கள் தப்லீக் சேவையாற்றி பல்வேறு இஜ்திமாக்களில் பங்குபற்றியவர் என பெருமையுடன் போற்றப்படும் இவரின் கூற்றுக்களை ஆதாரமாகத்தான் கொள்ள முடியுமா?

தான் போதிக்கும் தவறான ஞானத்தை இவர் வஹ்தத்துல் உஜூது என்று கூறுவதுதான் வேடிக்கை. இவர் சொன்ன மாதிரி யாராவது வஹ்தத்துல் வுஜூது கொள்கையைப் போதித்திருக்கிறார்களா? ஞானத்தில் வஹ்தத்துல் வுஜூது, வஹ்தத்துல் ஷுஹுது என்ற இரு சித்தாந்தங்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த இரண்டிற்கும் சிறியளவு வித்தியாசமே உள்ளது.

ஒருமுறை ஷிஹாபுத்தீன் சுஹரவர்தியும் ரலியல்லாஹு அன்ஹு (வஹ்தத்துல் சுஹுது கொள்கையை போதித்த மகான்) அவர்களும், வஹ்தத்துல் வுஜூது கொள்கையை பின்பற்றிய மகான் முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு  ஆகிய இருவரும் சந்திக்கிறார்கள். இருவரும் ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள். ஒருவரைப் பற்றி மற்றவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது, அவரிடம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சுன்னத்தைக் கண்டேன் என்றும், மற்றவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது, அவர் பெரிய மகான் என்றும் போற்றிப் புகழந்தனர். இருவரும் ஒருவரைப் பற்றி ஒருவர் குறை சொல்லவில்லை. குறைத்து மதிப்பிடவும் இல்லை. இதுதான் ஸூபிஸம். இந்த ஸூபியிஸம் உங்கள் பைஜி ஷாஹ்விடம் இல்லை.

தான் கொண்ட கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்களை (உண்மை முஸ்லிம்களை) காபிர் என்கிறார். நீங்கள் மேலே கூறிய பிரகாரம் ஒருவரை அன்பான கண் கொண்டு பார்ப்பது இதுதானா? சொல்லுங்கள்.

அப்துல் கரீம் ஜீலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாக சொல்லியிருக்கும் கருத்துக்கு தவறான அர்த்தம் வைத்து எழுதியிருக்கிறீர்கள். சரியான உண்மையான ஞானவான்களிடம் அதற்குரிய விளக்கத்தைக் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வஹ்ஹாபிகளின் கைப்பாவையாக செயல்படும் உங்கள் கூட்டத்தை நாங்கள் எப்படி தரீகத்தாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியும். ஷஜரா சரியில்லை. கொள்கை சரியில்லை என்னும் போது நீங்கள் சொல்வதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்.?

ஐனிய்யத்தும், ஙைரியத்தும் பற்றிய விளக்கம் தங்களுக்கு தவறாக போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். அதுபற்றிய சரியான விளக்கத்தை எங்கள் இணையதளத்தின் பதிவிறக்கங்கள் பகுதியில் அல்ஹக்கு(http://sufimanzil.org/wp-content/uploads/downloads/2010/04/alhaque-new1.pdf என்ற நூலை பதிவிறக்கம் செய்து பார்வையிட்டுக் கொள்ளவும்.

தாங்கள் கேட்டிருக்கும் ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு  http://sufimanzil.org/books/othertamilbooks/%E0%AE%B8%E0%AF%82%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B9%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4 என்ற லிங்க்கை பார்த்துக் கொள்ளவும். எங்கள் ஷெய்கு நாயகம் அவர்கள் எழுதிய நூல்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு விஷயங்கள் தெளிவாகத் தெரியும்.

எங்களுடைய நோக்கம் வஹ்ஹாபிகள் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் அது தரீகா என்ற போர்வையில் வந்தாலும் அவர்களின் முகத்திரையை கிழித்து மக்களை எச்சரிக்கை செய்து உண்மையை மக்களுக்கு தெரிவிப்பதுதான். அதுபடிதான் நாங்கள் செயல்பட்டிருக்கிறோம்.

நீங்கள் வஹ்ஹாபிய மதத்தின் மற்றொரு பிரிவான தரீகா போர்வையில் இயங்கும் கூட்டத்தை விட்டு வெளி வாருங்கள். உண்மையான ஸூபியாக்களை பின்பற்றுங்கள். ஜெயம் பெறுங்கள். விரட்டப்பட்ட கூட்டத்தில் சேருவதை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் அனைவருக்கும் நேர்வழி காட்ட போதுமானவன்.

கொசுக்களை விரட்ட கொசு பேட் (எலக்ட்ரிக்) உபயோகப்படுத்தலாமா?

கேள்வி:வீட்டில் கொசு தொல்லை இருப்பதால் கரண்ட் PAT வைத்து அடிக்கலாமா?
மற்ற பூச்சிகளை அடித்தால் எரிக்கலாமா? சிலபேர்கள் எரிக்கக்கூடாது
என்று சொல்கிறார்கள் எப்படி விளக்கம் தாருங்கள்.

smk.abdul majeed s.majeed33@gmail.com
பதில்: நிர்பந்தத்திற்காக கொசுவை எலக்ட்ரிக் பேட் மூலம் அழிப்பது ஆகுமானது. எறும்பு, பூச்சிகள் போன்றவற்றை தீயிட்டு எரிப்பது கூடாது.

யாரஸூலல்லாஹ், யா முஹ்யத்தீன், யாகாதிர் வலி என அழைக்கலாமா?

கேள்வி: 1. யாரஸூலல்லாஹ், யா முஹ்யத்தீன், யாகாதிர் வலி என அழைக்கலாமா?

2. வலிமார்களிடம் நேரடியாக உதவி தேடுவது கூடுமா?

எம்.கே. முஹம்மது சுல்தான், தஞ்சை.

பதில் 1:

நபிமார்களையும், வலிமார்களையும் 'யா' என்ற பதம் கொண்டு அழைப்பது குர்ஆன் ஹதீஸ்படி ஆகுமான செயலாகும்.

இதை மறுப்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை. எனவே 'யாரஸூலல்லாஹ், யா முஹ்யத்தீன்' என அழைப்பதில் எவ்விதத் தவறுமில்லை.

அல்லாஹ் தரும் ஆதாரம்: அல்லாஹ் குர்ஆனின் பல இடங்களில் யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ (ஓ! ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே!) யா அய்யுஹன்னாசு (ஓ! மனிதர்களே!) என்பதாக பலரையும் பலவாறு அழைத்திருக்கின்றான். அரபி இலக்கணத்தில் 'யா' என்ற பதம் அருகில் இருப்பவர்களையும், தூரத்தில் இருப்பவர்களையும் அழைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு அழைக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் நம் கண்ணுக்குத் தெரிய வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. காரணம் அல்லாஹ் குர்ஆனில் யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ (ஓ! விசுவாசிகளே!) என அழைத்தது நபிகளார் காலத்தில் வாழ்ந்த முஃமின்களை மட்டுமல்ல மாறாக யுக முடிவு நாள் வரையுள்ள எல்லா முஃமின்களையும் எடுத்துக் கொள்ளும். இதன் மூலம் 'யா' என்ற பதம் கொண்டு அழைப்பதற்கு அவர்கள் நம் கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்பது புலனாகிறது. குர்ஆனின் ஆதாரப்படி 'யா' என்ற பதம் கொண்டு அழைப்பதில் எவ்விதத் தவறுமில்லை.

நபிகளார் தரும் ஆதாரம்: பத்ருப் போர்க்களத்தில் அல்லாஹ் நபிகளாருக்கு வெற்றியை அளித்த போது போர்க்களத்தில் மரணித்தவர்களை காண்பதற்காக நபிகளார் சென்றார்கள். அப்போது அம்மைதானத்தில் மாண்டு கிடந்த அபூலஹப், உத்பா போன்ற காபிர்களை நோக்கி,

'ஓ! அபூ லஹபே, உத்பாவே எனக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதை இன்று நான் பெற்றுக் கொண்டேன். உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டீர்களா?' என பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்ட போது, அருகிலிருந்த இரண்டாம் கலீபா உமர் பாரூக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் 'யாரசூலல்லாஹ்! இறந்தவர்கள் எப்படி கேள்விகேட்பார்கள்? என கேள்வி எழுப்பினார்கள். அப்போது இந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கும் வண்ணமாக நபிகளார் இறந்தவர்கள் உம்மை விட நன்றாக கேட்பார்கள். உம் காலடி பாதத்தின் சப்தத்தைக் கூட உணர்கின்றார்கள்' என தெளிவாகவே பதிலளித்தார்கள்.

இதன் மூலம் இரு விஷயங்கள் நமக்கு விளங்குகின்றன.

1.    'யா' என்ற பதத்தைக் கொண்டு இறந்தவர்களையும் அழைக்கலாம்.
2.    மரணித்தவர்கள் மறைந்து இருக்கின்றார்களே தவிர அழிந்து விடவில்லை.

இதனால் தான் கப்ருஸ்தானுக்கு சென்றால் இறந்தவர்களுக்கு ஸலாம் கூறுங்கள் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம்மை ஏவியுள்ளார்கள்.

முக்கிய குறிப்பு: மரணம் என்பது 'ஒரு இடத்தில் இருந்து வேறொரு இடத்திற்கு செல்வதுதான். (அதாவது) அழியக் கூடிய இடத்தில் இருந்து அழியாத உலகிற்கு செல்வது) ஒருவன் இறந்தான் என்றால் நம் கண்பார்வையிலிருந்து மறைந்தான் என்றுதான் அர்த்தம். மாறாக அழிந்து விட்டான் என்று அர்த்தம் அல்ல. ஆக குர்ஆன்-ஹதீஸ் மூலம் யா என்ற பதத்தைக் கொண்டு தூரத்தில் இருப்பவர்களையும், நம் பார்வையிலிருந்து மறைந்து வாழ்பவர்களையும் அழைக்கலாம் என்பது தெளிவாகிறது. வலிமார்களையும், நபிமார்களையும் அழைப்பது எவ்விதத்திலும் தவறில்லை.

பதில் 2:

அவ்லியாக்களான இறைநேசச் செல்வர்களிடம் நேரடியாக உதவி தேடலாம். இது குர்ஆன் – ஹதீஸ் படி மார்;க்கத்தில் ஆகுமாக்கப்பட்ட செயலாகும்.

குர்ஆன் கூறுகிறது: 'பஸ் அலூ அஹ்லெத் திக்ரி இன்குன்தும் லா தஃலமூன்' உங்களுக்கு தெரியாதவைகளை திக்ரை உடையவர்களிடம் (அவ்லியாக்களிடம்) கேளுங்கள்' –அல்குர்ஆன் 16:43

இவ்வசனம், உங்களுக்கு எவ்விஷயம் நடக்க வேண்டுமோ, எந்த காரியம் கைகூட வேண்டுமோ, அத்துணை விஷயங்களையும் அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நல்லபடியாக முடிந்துவிட வேண்டும் என வலிமார்களான அவ்லியாக்களிடம் துஆ கேளுங்கள் என்பதை மிகத் தெளிவாகவே விளக்குகிறது.

'அஹ்லெ திக்ர்' என்பவர்கள் அவ்லியாக்கள்தான். அவர்கள் அதிகமான திக்ரின் மூலம் தன் நிலையை மறந்து இறைவனின் அளவில் சேர்ந்தார்க்ள. 'தான்' என்ற அகங்காரத் தன்மையை நீக்கி 'அல்லாஹ் மட்டும்தான்' என்ற உயர் நிலையில் தம்மை ஆக்கிக் கொண்டார்கள். இவர்களைப் பற்றி சுபச் செய்தி கூறும் முகமாக அல்லாஹ் கூறியதாக நபிகளார் கூறினார்கள். 'அல்லாஹ்வை அதிகமாக நேசித்தால் அந்த அடியாரின் பார்வையாகவும், கரமாகவும், காலாகவும் அல்லாஹ் மாறிவிடுகிறான்' (ஹதீது குத்ஸி புகாரி)

அதாவது திக்ரின் மூலம் தன்னை இறைவன் அளவில் சேர்த்த அவ்லியாக்களின் மூலம் இறைவனின் சக்தி வெளிப்படுகிறது. இறைநேசர்கள் அல்லாஹ்வின் சக்தி வெளியாகும் தலமாக மாறி விடுகின்றார்கள். இதனால்தான் அல்லாஹ்வின் சக்தி வெளியாகும் ஸ்தலத்தில் கேட்பது எதார்த்தத்தில் அல்லாஹ்விடம் கேட்பதுதான். மாறாக அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடத்தில் கேட்பதாக ஆகாது.

நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லையென்றால், மருத்துவரிடம் செல்கிறோம். மருந்து கொடுக்கிறார். நோய் குணமடைகிறது. இதில் நோயை குணப்படுத்தியது அல்லாஹ்தான். ஆனால் நாம் சென்றது மருத்துவரிடத்தில். இதுபோலத்தான் நம்முடைய தேவைகள் நிறைவேற வேண்டுமெனில் நாம் செல்ல வேண்டியது வலிமார்களிடத்தில். அவர்களின் மூலம் நமக்கு உதவுவது அல்லாஹ்தான். எனவே வலிமார்களிடத்தில் கேட்பதில் எவ்விதத் தவறுமில்லை.

ஹதீஸ்களின் பார்வையில்:

1.    பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியதாக ஹஜ்ரத் அபூ ஸயீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: 'என்னுடைய ரஹ்மத்தான கூட்டத்தார்களிடத்தில் உங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்துக் கொள்ளுங்கள்.'

ஆதாரம்: பைஹக்கீ, தப்ரானீ, ஷரஹ் ஜாமிவுஸ்ஸகீர்.

2.    பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நீங்கள் காரியங்களில் திகைப்படைந்தால் கப்ரு உடையவர்களை (வலிமார்களை)க் கொண்டு உதவி தேடவும்'

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்வூத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஆதாரம்: தப்ஸீர் ரூஹுல் பயான் பாகம் 5.

3.    'எவருக்காவது உதவி தேவைப்படுமானால் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே எனக்கு உதவுங்கள்' என்று மூன்று முறை கூறவும் என்பதாக நபிகளார் பகர்ந்துள்ளார்கள். (ஆதாரம்: தப்ரானி, ஹிஸ்னுல் ஹலீன்)

பற்பல ஹதீஸ்களின் மூலம் நல்லடியார்களான வலிமார்களிடத்தில் உதவி தேடுங்கள் என்பதை நபிகளார் நமக்கு கட்டளையிடுகிறார்கள். உதவி தேடுவதற்கு அவர்கள் நம் கண்ணுக்குத் தெரிய வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. காரணம் தனது நப்ஸை இறைவனின் பாதையில் போரிட்டு வெற்றி கண்ட அவர்கள் என்றும் ஜீவிதம் உடையவர்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உணவளிக்கிறான். (3:168) வலிமார்களை இறந்தவர்கள் எனக் கூறக் கூடாது (2:153)என்பது இறைவனின் கட்டளையாகும்.

வலிமார்கள் என்றும் உயிருடனே இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் உதவி தேடுவது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.

ஈமான் உள்ள சீமான்களே!

வலிமார்களை ஜியாரத் செய்வதும், அவர்களின் பேரில் கொடியேற்றுவதும், நேர்ச்சை செய்வதும், உதவி கேட்பதும் அவர்களை 'யா' என்ற பதம் கொண்டு அழைப்பதும், உரூஸ் நடத்துவதும் இவையனைத்தும் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். இதனன்றி டி.வி. மூலம் பத்திரிகையின் மூலமும் இன்று இஸ்லாத்தை தூய வடிவில் விளக்குகிறோம் என கூறி திரியும் வழிகேடர்களின் பசப்பு வார்த்தையை நம்பி ஈமானை இழந்து வழி தவறிவிட வேண்டாம். அல்லாஹ் நம்மை நேர்வழி ஆக்கட்டும். ஆமீன்.

-இமாரத்தே ஷரயிய்யா,
தாருல் உலூம் கௌசிய்யா,
ஈத்காஹ் மஸ்ஜித், இரயில்வே காலனி, தஞ்சாவூர்.