ஜும்ஆவிற்கு முன் தமிழில் உள்பள்ளியில் பயான் பண்ணுவது ஹராம் என்பதற்குரிய பத்வா ஆதாரங்கள்…-Is Jumma Bayan in Arabic Than other Languages(Arabic/Urudu)

பள்ளிவாசலினுள் ஜும்ஆ குத்பாவிற்கு அரபியைத் தவிர்த்து ஏனைய மொழிகளில் பயான் செய்வது ஹராம்-தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான பத்வாக்கள்:

1. சமஸ்த கேரள பத்வா மொழிபெயர்ப்பு:

kerala fatwa

இஃது சமஸ்த கேரள உலமாக்களிடம் நீங்கள் கேட்டகேள்விக்கு விடை:

இஃது 11-1-1973-ல் சமஸ்த கேரளா ஜம்இய்யத்துல் உலமா பத்வா கமிட்டியார் கொடுத்த பத்வா(மார்க்க தீர்ப்பு)

ஜும்ஆ நாளில் பாங்குக்கு முன் உபன்னியாசம் செய்வது பழங்காலத்திலிருந்து வந்திருக்கும் வழக்கத்திற்கும், முன்னோர்கள், பின்னோர்களுடைய நடைமுறைக்கும் மாற்றமானதாகும். மேலும் குத்பாவுக்கு முன் செய்யும்படியாக வந்த சுன்னத்தான அமல்களை செய்யவிடாது விலக்கக்கூடியதுமாகும். ஆகையால் அந்நேரத்தில் உபன்னியாசம் செய்வது கூடாது. அஃது அழகல்லாத(கெட்ட) பித்அத்தாகும்.

2. பெங்களுர் பத்வா:

கேள்வி: சில உலமாக்களிடத்தில் மிம்பர் மீது நின்று ஜும்ஆ குத்பாவை தர்ஜமா செய்வது ஆகாது. மிம்பருக்கு பக்கத்தில் நின்று ஜும்ஆ குத்பாவுக்கு முன்னால் நீளமாக வஃளு செய்வது சுன்னத்தா? ஜாயிஸா?

விடை: சில பள்ளிவாசல் இமாம்கள், சுன்னத் தொழுகிற நேரத்தில் ஜும்ஆ பாங்குக்கு முன்னால் அல்லது பின்னால் ஜும்ஆ தினத்தில் உர்தூ அல்லது வேறு பாசைகளில் வஃளு செய்வதும், பின் மிம்பரில் ஏறிக் கொண்டு அரபியில் குத்பா ஓதுவதும் (இது சுன்னத்தான தொழுகைகளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. குத்பாவை திரும்ப ஓதுவதாகவும் ஆகிறது. ஜனங்களுக்கு சடவை உண்டாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது.)ரெம்ப இகழப்பட்டதாகும். அழகற்ற கருமமாகும். ஏனென்றால், ஹததீதின் பிரகாரமும், பிக்ஹின் படியும் வழக்கமாக வந்த சுன்னத்தாகிறது ஜும்ஆ குத்பா சுருக்கமாகவும், ஜும்ஆ தொழுகை நீளமாகவும் இருப்பதுதான். இதற்கு மாற்றம் சுன்னத்திற்கு மாற்றமாகும்.

மிஷ;காத்-நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களுடைய குணங்கள் என்னும் பாடத்தில்,

bangalore

‘நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் எப்போதும் ஜும்ஆ குத்பாவை சுருக்கமாகவும், ஜும்ஆ தொழுகையை நீட்டியும் தொழுது வந்தார்கள். இன்னும், முஹத்திது முல்லா அலீ காரி இந்த ஹதீதின் விரிவுரையில் சொல்கின்றார்கள்:-

‘ஜும்ஆவுடைய குத்பா ஜனங்களின் கவனத்தை ஹக்கின் பக்கம் திருப்புவதற்காக வேண்டி உபதேசம் செய்வதற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் கதீப் நளினமாகவும், நாகரீகமாகவும் பேசுவதினாலும், அதிகமாகப் பேசுவதினாலும் முகததாட்சணையும், பெருமையும் ஏற்படுவதற்கு சாத்தியம் இருப்பதனாலும், சடைவு ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவும் ஜும்ஆ குத்பாவை சுருக்குவது சுன்னத். ஜும்ஆ தொழுகையானது முஃமின்களுக்கு மிஃராஜாக இருப்பதனால் அல்லாஹ்வுடன் வசனிப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீளமாக இருப்பது அவசியம்.பரக்கத்தையும், கைரையும் உண்டாக்கக் கூடியதும் கருணையும், கிருபையும் வருவதற்குக் காரணமுமாகும்.

மிர்காத் 5வது ஜுஸ்உ 396 ம் பக்கத்தில் வருகிறது,

bangalore2

இக்காலத்தில் சில இமாம்கள், மிம்பர் மீது நின்று ஜும்ஆ குத்பாவில் சப்தமிட்டு, குறிப்பான மனிதர்களைப் பற்றி கூறுகிறார்கள். மேலும், அவர்களுடைய மைதானம் என்று எண்ணிக் கொண்டு சொந்த விஷயங்களிலும் இறங்குகின்றனர். இவர்கள் அசலில் ஷரகின்படி ஒழுக்கமான கதீப் அல்ல. மேலும் இவர்கள் கூளம் பொறுக்கக் கூடிய கதீபாகும்! இவர்கள் குத்பாவின் தத்துவத்தை,(அறியமாட்டர்கள்) விளங்காதவர்கள். ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திதுத் திஹ்லவி தமது கௌலுல் ஜமீல் என்னும் கிதாபில் இது பற்றி தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். மேலும் இம்மாதிரி மனிதனை, கதீபாக நியமிப்பதினால் ஜமாஅத்தார்கள் பாவிகளாகிவிடுகிறார்கள். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்வது போல்,

bangalore3

நல்ல கருமங்கள் பேரிலும், தக்வா பேரிலும் உதவியாக இருங்கள். பாவங்களின் பேரிலும், பகைமைத்தனத்திலும் உதவியாக இருக்காதீர்கள்.

சில உலமாக்கள் மிம்பர் மீது ஏற் நின்று ஜும்ஆவுடைய குத்பாவை அரபியல்லாத பாசையில் ஓதுவது சுன்னத்துக்கு மாற்றம். பித்அத் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். வேடிக்கையாவது இவர் தானே ஒரு பித்அத்தை சொல்கிறவராக இல்லை, செய்கிறவராக இருக்கிறார்.  bangaloreவிரண்டோடியதளவில் மீண்டார். மழையை விட்டு ஓடி தண்ணீர் மடைக்குக் கீழ் தங்கினான் என்பதற்கொப்பாகும். அதாவது, மிம்பர் மீது அரபியில் குத்பா ஓதுவதற்கு முன் சுன்னத், நபில்கள் செய்கிற நேரத்தில், அரபியல்லாத குத்பா (வஃளு) மிம்பருக்குப் பக்கத்தில் நின்று அல்லது மிம்பருக்கு மேலேயே இருந்து கொண்டு(சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு பெரிய மௌலானா அப்படி குத்பா ஓதினார்) வஃளு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். மேலும் வேடிக்கை, சில ஆதாரங்கள் காட்டுகின்றனர். ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், குலபாவுர்ராஷிதீன்கள் அதாவது உமர், உதுமான் ரலியல்hஹு அன்ஹுமா ஆகியோரின் காலத்தில் அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும், அபூதமீம் தாரானியும் அனுமதி வாங்கி குத்பாவுக்கு முன் வஃளு சொன்னார்கள் என்று ஆதாரம் காட்டுகின்றார்கள். மேலும் சொல்கின்றனர், உமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுடைய கிலாபத்தின் கடைசி காலத்தில் அனுமதி கொடுத்தர்கள் என்றும் சொல்கின்றார்கள். இது ஆதாரமற்ற ஒரு ரிவாயத்தாகும்.

அப்படி அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நாம் உப்புக் கொண்டாலும், ஸஹாபாக்கள் குத்பாவை 5, 6 நிமிடங்களில் முடித்துள்ளார்கள். அதனால், சுன்னத், நபில்கள் தொழுவதற்கு இடைஞ்சல் இல்லாதிருந்தது. முடிவாக: ஜும்ஆ நாளில் இரண்டு குத்பா (அரபியும், அரபியல்லாததும்) ஒன்று சேருவது தொழுகைக்கு முன்னால் சுன்னத்தானது-வழுக்கமானது என்பதற்கு ஆதாரமில்லை. அசலில் தரிபட்டதாக இருக்குமானால் அதற்கு இன்ஷாஅல்லாஹ் விபரமான பதில் சொல்வோம்!

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

14-1-1959                                                                                                                     இதை எழுதியவர்

முப்தீ அபுல்கலாம் முஹம்மது ஹபீபுல்லாஹ் பாகவீ,
நத்வீ, ஹனபீ, காதிரீ, வேலூரீ

முப்தீ தாறுல் இப்தாஉ, ஸத்ர் முதர்ரிஸ்

மதரசா ஹக்கானிய்யா அரபிய்யா,

பெங்களுர் சிட்டி.

3. பொதக்குடி அன்னூருல் முஹம்மதிய்யு அரபிக் கல்லூரி பத்வா:

noorul 1noorul 2noorul 4

பொதக்குடி மத்ரஸா அன்னூருல் முஹம்மதிய்யு உலமாக்கள் சமுகத்திற்கு காயல்பட்டணம் சதுக்கைத் தெருவைச் சார்ந்த ஊண்டி செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் உடைய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

கீழ்காணும் வினாவிற்கு தகுந்த இஸ்லாமிய மார்க்க தீர்ப்பளித்து அல்லாஹ்விடம் நற்கூலி பெறுவீர்களாக.

வினா?: வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் கதீப் மிம்பரில் ஏறி குத்பா ஓதுவதற்கு முன், கூடியிருக்கும் மக்களுக்கு பிரசங்கம் செய்யலாமா? ஷாபிஈ மத்ஹபின் பிரகாரம், பத்வா தரும்படி வேண்டுகிறேன்.

இங்ஙனம்

ஊண்டி செய்யிது முஹம்மது.

விடை: வினாவில் கண்டபடி பள்ளிவாசல் என்பது அசலில் தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு மட்டும் வக்பு செய்யப்பட்டிருப்பதால்- குத்பா ஓதுவதற்கு முன் தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு இடைஞ்சல் உண்டாகும்வித்தில் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்வதோ, குர்ஆன் ஓதுவதோ மக்ரூஹான விஷயமாகும். இந்த மக்ரூஹ் என்பது இடைஞ்சல் லேசாக இருந்தால்.

தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு இடைஞ்சல் அதிகம் இருந்தால் சப்தமிட்டு குர்ஆன் ஓதுவதும், பிரசங்கம் செய்வதும் ஹராம் உண்டாவதற்கு ஏதுவாகும். இப்படி ஷாபிஈ மதுஹபு கிதாபுகளான பத்ஹுல் முயீன், இஆனா, கல்யூபி, நிஹாயதுஸ்ஸைன் போன்ற கிதாபுகளில் ஜும்ஆ உடைய பாடத்திலும் தொழுகையுடைய பாடத்திலும் காணப்படுகிறது.

வல்லாஹு அஃலம் பி ஜவாப்.

மௌலவி ஏ.கே.எம். ஜியாவுத்தீன்

நாளிர், அன்நூருல் முஹம்மதிய்யு மத்ரஸா டிரஸ்ட்.

26-2-80

இஸ்தான்புல்(துருக்கி) பத்வா:

turky1 turky2 turky3 turky4 turky6 turky9 turky11 turky12turky5 turky7 turky8 turky10

 பத்வா ஹம்ஸியா(இந்தியா):

hamziya12 hamziya15hamziya13 hamziya4hamziya8 hamziya5 hamziya7 hamziya11hamziya2 hamziya6 hamziya9 hamziya10 hamziya14 haziya1

 தமீம் ஹஜ்ரத், மதராஸ் தலைமை காஜி பத்வா:

 thameem2 thameem4 thameem5 thameem9 thameem11thameem3thameem7thameem8thameem 1thameem6thameem10

காழி ஹபீபுல்லாஹ் ஹஜ்ரத்(மதராஸ்) பத்வா:

habeeb1 habeeb2 habeeb3 habeeb7habeeb5habeeb6habeeb8habeeb4

படைப்பினங்களை அல்லாஹ் என்று சொல்லலாமா?

கேள்வி: சிலர் விலங்கினமான ஆடு, மாடு, பன்றியும் அல்லாஹ், கிருஷ்ணனும் அல்லாஹ், மலமும் அல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள்! கேட்டால் அனைத்தும் அல்லாஹ்தான். இதைத்தான் ஞானவான்கள் போதித்தார்கள். நீங்கள் புரிந்ததுதான் தவறு என்று வாதிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே! இதற்கு விளக்கம் தருக..

பதில்:

தவறாக ஞானத்தை விளங்கிக் கொண்டு தானும் வழிகெட்டு மக்களையும் வழிகெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போலி ஷெய்குமார்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூறும் கூற்று மிகவும் தவறானது. நமது ஷெய்குமார்கள் போதித்து தந்த ஞானத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது.

ஷெய்குனா முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழ்ரத் ஹைதராபாத் கத்;தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் தங்கள் நூலானா அல் ஹகீகா என்ற நூலில் ‘கட்டளைகளையும் குணபாடுகளையும் பின்பற்றுதல் என்னும் தலைப்பின் கீழ்,

‘கழுதை என்னும் பெயரை மாட்டின் பேரில் புழங்குவது தடை என்பதுபோல்,

மாடு என்னும் பெயரை குதிரையின் பேரில் புழங்குவதும் குதிரையின் பெயரை மனிதனின் பேரில் புழங்குவதும் தடுக்கப்பட்டதாகும். என்பதுபோல

கழுதை, மாடு, குதிரை, மனிதன் இவைகள் அனைத்தும் உயிரினம் எனும் உள்ளரங்கத்தில் ஒரே ஐனாக இருந்தாலும்; சரி.

இதுபோன்றுதான் ஷுஊனுடைய மர்த்தபாவில் தாத்துக்கு ஐனாக இருந்தாலும் சரி. உஜூது எனும் உள்ளமையில் ஒன்று மற்றதின் ஐனாக இருப்பதும் இதுபோலவேதான்.

அவைகளில் ஒன்று மற்றவைகளின் ஐனாக இருப்பதை நீ அறிந்திருப்பதுடன் அதாவது விலங்கு என்னும் உள்ரங்கத்திலும் உஜூது எனும் உள்ரங்கத்திலும் ஒன்று மற்றதுதான் என்று அறிவதுடன், அதில் ஒன்றுடைய பெயரை மற்றதன் பேரில் புழங்குவது உனக்காகாது. ஏனெனில் கூட்டத்தை விட்டும் நீ தனித்துப் போவது நிர்பந்தம் ஆகிவிடும் என்பதற்காக.

குறிப்பாக்கப்படாத கலப்பற்ற உஜூதின் நேர்பாட்டில் வைக்கப்பட்ட ஹக்குடைய இஸ்முகளை கௌனீயான குறிப்பான வஸ்துக்களின் பேரில் புழங்குவதாகிறது ஷரீஅத்துடைய ஹுக்மு கொண்டு ஷிர்க்காகும். தரீகாவுடைய ஹுக்மைக் கொண்டு குப்றுமாகும். இல்மில் எகீனைக் கொண்டு அதனுடைய ஹகீகத்தை அறிந்திருந்தால் தரீக்கத்துடைய ஹுக்மில் குப்றுமாகும்.

நீ அதனுடைய ஹகீகத்தைக் கொண்டு அறியாதவனாக இருந்தால் ஷரீஅத்திலும், தரீக்கத்திலும் ஷிர்க்காகும்.

உன்னுடைய பார்வையைத் தொட்டும், உன் உள்பார்;வையைத் தொட்டும் கோலங்கள் எனும் திரையை உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பதாக, அறிந்தோ, அறியாமலோ உன் நப்சையோ மற்றதையோ ஹக்கு என்று சொல்லக் கூடாது.

வாயால் சொல்லாமல் கல்பைக் கொண்டு அறிவது அதாவது இவைகள் ஹக்குத்தான் என்று அறிவது உனக்கு குற்றமில்லை. ஏனெனில், நிச்சயமாக கல்பில் உள்ள இருள்களாகிறது அது இல்முல் எகீன் எனும் சூரியனின் பிரகாசத்தைக் கொண்டு நீங்கி விட்டது. ஆனால், உன்னுடைய வெளிரங்கமாகிறது அது இருளடைந்ததாகவும், அது ஹகீகத்துடைய பார்வை எனும் ஒளியைக் கொண்டு அது ஒளிபெற்றதாகவும் ஆகும்.

ஜனாஸாவைக் கொண்டு வீட்டு முற்றத்தில் பாத்திஹா, பைத்துகள் ஓதலாமா?

ஜனாஸாவைக் கொண்டு வீட்டு முற்றத்தில் பாத்திஹா, பைத்துகள் ஓதலாமா?

பதில்: தாரளமாக ஓதலாம். மையித்திற்காக எந்த நேரத்திலும் துஆ கேட்பதற்கும் திக்று, கத்முல் குர்ஆன் ஓதி அதன் தவாபை மைய்யித்திற்கு சேர்த்;து வைப்பதற்கு ஷரீஅத்தில் அனுமதி உண்டு. அமீறுல் முஃமினீன் உமர் பாரூக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஜனாஸாவை(குளிப்பாட்டிய பின்) கட்டிலில் வைத்து ஜனாஸாவை தூக்கும் முன் ஸஹாபாக்கள் சூழ நின்று அன்னாரைப் புகழ்ந்தனர். அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சூழ நின்றவர்களைத் தாண்டி ஜனாஸாவின் அருகில் வந்து நின்று அமீறுல் முஃமினீன் அவர்களைப் புகழ்ந்து பாராட்டியபின் அவர்களுக்காக துஆவும் செய்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா

நூல்: முஸ்லிம் பாகம்7,பக்கம் 11

நன்றி: ஹலாவத்துல் ஈமான்.

இறந்துபோன மய்யித்தை முத்தமிடலாமா?

இறந்துபோன மய்யித்தை முத்தமிடலாமா?

பதில்: உஸ்மான் இப்னு மல்ஊன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வபாத்தான நேரத்தில் அவர்களின் மய்யித்தை (முகத்தை) நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முத்தமிட்டார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா சித்தீகா ரழியல்லாஹு அன்ஹா

நூல்கள்: திர்மிதி, இப்னு மாஜா 1446, அபூதாவூத் 2750, அஹ்மத் 23036

ஹழ்ரத் அபூபக்கர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவாகள் இவ்வுலகை விட்டும் மறைந்தபோது நபியவர்களின் புனிதமான உடலை முத்தமிட்டார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா நாயகி ரழியல்லாஹு அன்ஹா

நூல்கள்: புகாரி, பாகம்02, பக்கம்641, திர்மிதீ 910, நஸாயீ 1818, இப்னுமாஜா 1447, அஹ்மத் 23718

ஹாபிழ் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கூறுகின்றார்கள்: கஃபாவின் தூண்களை முத்தமிடுவதை ஷரீஅத் அனுமதித்துள்ளது. இதிலிருந்து கப்ருகளையும் முத்தமிடலாம் என்று அறிஞர்கள் சட்டம் எடுத்துள்ளனர். கண்ணியத்திற்குரியவர்களையும் கண்ணியத்திற்குரிய பொருட்களையும் முத்தமிடுவது ஆகும். இந்த வகையில் பெரியவர்களின் கைகளை முத்தமிடுவது ஆகும் என கிதாபுல் அதப் என்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மின்பரையும், அன்னாரின் புனித ரௌலாவையும் முத்தமிடுவது கூடுமா? என்று இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹன்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இடத்தில் கேட்டபோது அதில் எதுவித குறையும் இல்லை என்று விடை பகர்ந்தார்கள். ஷாபி மத்ஹபைச் சார்ந்த அறிஞர்களுள் ஒருவரான அபுஸ்ஸைப் அல்யமானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி மூலம் இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது. திருக்குர்ஆன் முஸ்ஹப்புகளையும், ஹதீஸ் கிரந்தங்களையும் முத்தமிடுவது ஆகுமானதாகும்.

(ஆதாரம்: பத்ஹுல் பாரி , பாகம் 03, பக்கம் 475)

நன்றி: ஹலாவத்துல் ஈமான்.

அபூதாலிப் நரகவாதியா?

கேள்வி: அபூதாலிப் அவர்கள் நரகவாதி என்று இப்னு தைமிய்யா போன்றோர் கூறுகின்றனரே! இதற்கு பதில் என்ன?

பதில்: மௌலவி அல்ஹாபிழ் எப்.எம்.இப்றாஹீம் ரப்பானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் வஸீலா என்றால் என்ன?’ என்ற நூலிலிருந்து…

அபூதாலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மார்க்க அறிஞர்கள் பல்வேறு வகையான கருத்துக்களை கூறுகின்றனர். எனினும் அபூதாலிப் அவர்கள் நிச்சயமாக முனாபிக்கில்லை. காரணம் மக்கத்துக் குறைஷிகள் பெருமானாருக்கு சொல்லொண்ணாத் துயரங்களைத் தந்தபோதெல்லாம் அபூதாலிபவர்கள் நபியவர்களை அரணாக நின்று பாதுகாத்தவர்கள். அவர்களுக்காக பெருமானார் பிரார்த்தனையும் புரிந்தததாக இப்னு தைமிய்யாவே ஒப்புக் கொள்கிறார்.

இன்னும் தப்ஸீர் ரூஹுல் பயானில் அபூதாலிபவர்கள் மரணித்தப் பின்னர் அவர்களை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கப்ரிலிருந்து உயிர் பெற்றெழச் செய்து அவர்களுக்குக் கலிமாச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்றும், ஷைகு அப்துல் ஹக் முகத்திஸ் திஹ்லவி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் தங்களின் மதாரிஜுன் நுபுவ்வத் என்னும் நூலில், அபூதாலிபவர்களின் மரணம் ஈமானோடு தான் நிகழ்ந்ததென்று உறுதிப்படுத்துகின்றனர். மேலும் தைமிய்யா ஒரு ஹதீஸை சுட்டிக் காண்பிக்கின்றார். அதாவது:

அப்பாஸ் இப்னு அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு முறை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம், அபூதாலிப் தங்களுக்குப் பல ஒத்தாசைகள் செய்திருக்கிறார். பல சந்தர்ப்பங்களில் எதிரிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்துத் தங்களை காப்பாற்றியுள்ளார். எனவே தாங்கள் அவருக்கு ஏதாவது உபகாரம் புரிந்தீர்களா? என்று வினவியதற்கு திருநபியவர்கள், ஆம். இப்பொழுது அவர் நரகத்தின் ஓரத்தில் இருக்கிறார். நான் அல்லாஹ்விடம் மன்றாடி(ஷபாஃஅத் செய்து) இதனைச் செய்யவில்லையாயின் அவர் நரகத்தின் அடித்தட்டில் இருந்திருப்பார் என்ற ஹதீஸை அபூதாலிபின் குப்ருக்குச் சான்றாக வைக்கிறார் தைமிய்யா.

ஆனால் மேற்கண்ட ஹதீஸில் கூறப்பட்டுள்ள வார்த்தையில் ‘அபூதாலிபவர்கள் நரகத்தின் மேல்  ஓரத்தில் இருக்கிறார்’ என்பதாக நபியவர்களைக் கொண்டு கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியம் மிக மிக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.

ஏனெனில் நபியவர்கள் ‘நரகத்தின் மேல்’ என்பதற்கு நரகம் ஏழு தட்டுக்களை கொண்டதாக இருப்பதால், ‘மேல்’ என்னும் பதத்திற்கு நரகத்தின் முதல்தட்டு என்றும், ‘ஓரத்தில் இருக்கிறார்’ என்னும் பதத்திற்கு நரகத்தின் அருகாமை என்பதாகவும் பொருள் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, அபூதாலிபவர்கள் நரகத்துடைய முதல் தட்டின் அருகில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது மேற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்தாகும். ஆதலால் அபூதாலிபிடம் ஈமான் இருக்கிறது. எனினும் அது பூரணத்துவம் பெற்றதாயில்லையாகையால், நரகத்தின் முதல் தட்டுடைய அருகாமையில் இருக்கின்றார் என்பதாகப் பொருள் கொள்ள வேண்டும். அதை விடுத்து, அபூதாலிபவர்கள் காபிராகவோ, முனாபிக்காகவோ இருந்தாரெனத் தைமிய்யாக் கூறுவது சுத்த அபத்தமான ஒன்றாகும்.

அடுத்து தைமிய்யாவின் இரண்டாவது ஹதீஸைக் கவனிப்போம்:

அபூஸயீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒருமுறை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சிறிய தந்தை அபூதாலிபைப் பற்றி கூறப்பட்டது. அப்பொழுது நபியவர்கள் மறுமையில் எனது சிபாரிசு அபூதாலிபுக்கு நல்ல பலனை அளிக்குமென்று நம்புகிறேன். நெருப்பின் மேல் பகுதியில் அவரை நியமிக்கப்படும். அவரின் இரு கரண்டைக் கால்களை நெருப்பு மூடி நிற்கும். இதனால் அவரது மூளை உருகி வடிந்து கொண்டிருக்கும். நரகவாதிகளில் அபூதாலிப் ஒருவர் மட்டும்தான் நெருப்பிலான இரு மிதியடிகள் அணிந்திருப்பார். அதிலிருந்து வெப்பம் மூளை வரையிலும் மேலே சென்று மூளையை உருகச் செய்து கொண்டிருக்கும்’ என்ற இந்த ஹதீஸை அபூதாலிபவர்களின் குப்ருக்கு இரண்டாவது சான்றாக கொண்டு வருகிறார் தைமிய்யா. இனி இதன் விளக்கமாகிறது:

பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மேற்கூறப்பட்ட இரு ஹதீஸுகளுடைய  எந்த வாhத்தையிலும் அபூதாலிபவர்கள் நரகவாதியென்றோ, நகரத்திலிருக்கிறார் என்றோ கூறப்படவில்லை.

மாறாக நரகத்தின் அருகாமையிலும், நெரப்பிலான இரு மிதியடிகளையும் அணிந்துள்ளார் என்று மட்டும் கூறப்பட்டுள்ளதை வாசகர்கள் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம். பின்னும் மறுமையில் அபூதாலிபின் நிலை மேற்கண்ட வண்ணமிருக்கும். ஆயினும் எனது சிபாரிசு அபூதாலிபை அந்நிலையிலிருந்தும் விடுவித்துவிடுமென நபியவர்கள் கூறுகின்றனர்.

எனெனில் முந்திய ஹதீஸில் அபூதாலிபவர்கள் நகரத்தின் மேல் தட்டின் அருகாமையிலிருக்கிறார் என்னும் வாக்கியம் இரண்டாவது ஹதீஸிலும் சுட்டிக் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அபூதாலிபவர்களின் நிலை நபியவர்கள் ஷபாஅத்து செய்யுமுன் வரை மேற்கண்ட வண்ணமாயிருக்கும். ஆயினும் எனது சிபாரிசு நல்ல பலகை அபூதாலிபுக்கு கொடுத்து, மேற்கண்ட அத்துன்பமும் அவரை விட்டுப் பரிபூரணமாக நீங்கி விடுமென்று நபியவர்கள் இஷாரா செய்கின்றார்கள்.

காரணம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முந்திய ஹதீஸில் அபூதாலிபவர்களுக்காக வேண்டி நான் இறைவனிடம் ஷபாஅத்துச் செய்துள்ளேன் என்றும், இரண்டாது ஹதழுஸில் மறுமையில் மீண்டும் நான் அவருக்காக ஷபாஅத் செய்வேன் என்றும் அதன் காரணமாக அவருக்கு அது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும் என்றும் கூறியுள்ளதால நல்ல பலனாகிறது நரக கஷ்டத்தை விட்டு முழுமையாக நீங்குவதாகையால் திருநபியவர்கள் இவ்விதம் சொன்னார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் நபியவர்கள் மீது கொஞ்சமும் பிரியமோ, பற்றுதலோ இல்லாத அபூலஹப் நபியவர்கள் பிறந்தச் செய்தியினைக் கேட்ட சந்தோஷத்திற்காக அச்செய்தி கொண்டு வந்த அடிமைப் பெண்ணைத் தன் கலிமா விரலைச் சுட்டிக் காண்பித்து, அடிமைத்தளையிலிருந்து விடுதலை செய்த ஒரே காரணத்திற்காக, அவன் எந்தத் திங்களன்று விடுதலை செய்தானோ, அந்த ஒவ்வொரு திங்களன்றும் அவனது நரக வேதனை எளிதாக்கப்படுவதுடன், அவன் சுட்டிக் காட்டிய பெருவிரலிலிருந்து பால் போன்ற (பால் என்றும் கூறப்படுகின்றது) ஒரு திரவம் வெளிப்பட்டு அது அவனுக்கு உணவாக அளிக்கப்படுகின்றது.

பின்னும் அபூலஹப் தன் சந்ததியில் ஒரு ஆண் குழந்தைப் பிறந்துள்ளது என்பதற்காகச் சந்தோஷமுற்று அவ்வடிமையை விடுதலை செய்தானேயன்றி பிறந்துள்ளது அல்லாஹ்வின் ரஸூல்தான் என்பதற்காக அடைந்த சந்தோஷமல்ல. இல்லையில்லை. பிறந்துள்ளது அல்லாஹ்வுடைய ரஸூல்தான் என்பதைத் தெரிந்துதான் அடிமையை விடுதலை செய்தானெனக் கூறப்பட்டால், பிற்காலத்தில் நபியவர்கள் தங்களின் நுபுவ்வத்தை நபித்துவத்தைப் பிரகடனப்படுத்தியபோது அவன் அதனை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும்? மறுக்க வேண்டும்? என்னும் சங்கடமான கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தர வேண்டிய இக்கட்டான நிலை உருவாகும்.

எவ்வாறாயினும் அபூலஹபுக்கு ஒவ்வொரு திங்களன்றும் நரகில் அவனது வேதனை லேசாக்கப்படுவதும், அவனுக்கு உணவும் வழங்கப்படுவகிறதென்றால், பெருமானாரின் சிறிய தந்தை அபூதாலிபவர்கள் சுமார் எட்டு வயதிலிருந்து தாம் இறக்கும் காலம் வரை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது தனதன்பு அனைத்தையும் பொழிந்து, சீராட்டிப் பாராட்டி, இரவு பகல் பாராது நபியவர்களுக்காகவே, அவர்களின் நலனுக்காகவே தம் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அபூதாலிபவர்கள் நிலை மறுமையில் என்னவாகுமென்பது வெள்ளிடைமலை. இவற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சிந்தித்துப் பார்க்காமல் அபூதாலிப் காபிர் என்றோ, முனாபிக் என்றோ, முஷ்ரிக் என்றோ கூறுகின்ற தைமிய்யாவின் போக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை தோற்றுவிக்கின்றது.

மேலும் தைமிய்யா குறிப்பிடுவது Nhல பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காபிர்களுக்காக இறைவனிடம், இறiவா! இவர்களை நேர்வழியின்பால் திருப்புவாயாக! இவர்களுக்கு ணவும் அளித்தருள்வாயாக எனக் கேட்டுள்ள பிரார்த்தனையைக் கவனிக்குங்கால் உலகில் பெருமானார் காபிர்களுக்கெல்லாம் பிரார்த்தித்திருக்கும்போது, இன்னும் மறுமையிலும், காபிர்களுக்கு ஷபாஅத்தும் செய்வார்களெனக் கூறப்பட்டுள்ளபோது பெருமானார் மீது நீங்கா அன்பு கொண்டிருந்த அபூதாலிபவர்களுக்கு மறுமையிலும், இவ்வுலகிலும ஏன் ஷபாஃஅத் செய்ய மாட்டார்கள்? மேலும் பெருமானரவர்கள் அபூதாலிப் அவர்களுக்காக நான் ஷபாஅத்துச் செய்வேன் என்பதாகக் கூறியுள்ளதும் கவனிக்கத் தக்கது.

இன்னும் ஒரு நபித்தோழரின் மறுமை நிலைப்பற்றி அவரிடம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறும்போத, நீர் யாரை அதிகமாக நேசிக்கின்றீரோ அவருடன்தான் மறுமையில் இருப்பீர் எனக் கூற, அத்தோழர் நபியே! நான் தங்களைத்தான் அதிகமதிகம் நேசிக்கின்றேன் எனக் கூறி மறுமையில் தாம் நபியவர்களுடனிருப்பதை உறுதிப்படுத்தினார். அந்தநபித்தோழரின் பெயர் ஸவ்பான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்பதாகும். இவ்வாறே ஈமானை பற்றி உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் பெருமானார் கூறும்போது,

ஒருவர் அவர்  தமது பெற்றோர் பிள்ளை அனைத்து மனிதர்களைக் காண என்னை அதிகமாக நேசிக்காதவரை அவர் முஃமினாக மாட்டார். (புகாரி) என்றும் கூறியுள்ள இவ்விரு ஹதீஸையும் கவனித்தால், எவர் எல்லாவற்றையும் விட பெருமானாரை அதிகமதிகம் நேசிக்கின்றாரோ, அவரே முஃமினென்றும், யாரை அதிகமாக நேசித்தாரோ அவருடன்தான் மறுமையிலிருப்பார் எனக் கூறியுள்ளதால்,

பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தம்முயிரை விட ஏன்! உலகிலுள்ள அனைத்துப் பொருட்களைக் காணவும் அதிகம் நேசித்தவர்கள் அபூதாலிபவர்கள். இன்னும் சிற்சில சந்தர்ப்பங்களில் தம்முயிரைக் கூட பணயம் வைத்து எதிரிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து நபியவர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளனர் என்பது அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஹதீஸைக் கொண்டு தைமிய்யாவே அபூதாலிபவர்களின் நிலையையும், அவர்தம் நபியின் மீது கொண்டிருந்த நேசத்தையும் உறுதிப்படுத்துவதால் அபூதாலிப் முஃமினா? அல்லது காபிரா? மறுமையில் அவர் யாருடனிருப்பார்கள்? அவர்களின் மறுமைப் பற்றிய முடிவு என்னவாகுமென்பதை தைமிய்யாவின் சீடர்களே நிர்ணயிக்கட்டும்.

குறிப்பு: அபூதாலிப் நாயகம் பற்றி அவர் நரகவாதி என்று தவறான கண்ணோட்டத்தை  நீக்கும் விதமாக மிகுந்த ஆதாரங்களுடன் புனித புகாரி ஷரீப் அபூர்வ துஆ கோர்வையாளரும், ஷாதுலிய்யா தரீகாவின் ஷெய்கும், மக்கா ஷரீஃபின் இமாமுமாகிய மௌலானா ஜெய்னி தஹ்லானி இமாம் அவர்கள் எழுதிய  اَسْنَى الْمَطَالِبْ فِيْ نَجَاةِ اَبِيْ  طَالِبْ  என்ற இந்த நூலைப் படித்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். வீண் விதண்டாவாதம் செய்யாதீர்கள்.

கப்ருஸ்தானில் பள்ளிவாசல் கட்டுவதும் அதன்மீது விரிவாக்கம் செய்வதும் கூடுமா?

அன்டையீர்! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

தற்காலத்தில் அனேக ஊர்களில் பழமையான பள்ளிவாசல்கள் இடிக்கப்பட்டு அவை பெரிய பள்ளிவாசல்களாக கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

இது பெரும்பாலும் இட நெருக்கடி இருப்பதாகச் சொல்லி இடித்து கட்டப்பட்டாலும் உண்மை நிலை அறிந்தவன் அல்லாஹ்தஆலா மட்டுமே.

பல ஊர்களில் பள்ளிவாசல்ளை சுற்றியே மையவாடிகள் அமைந்துள்ளன. பள்ளிவாசலை விரிவுப்படுத்தும் பொழுது அதைச்சுற்றியுள்ள மையவாடியின் சிலபகுதி பள்ளிவாசலோடு இணைத்தும் இன்னும் சிலபகுதி பள்ளியின் கழிவறை, பாத்ரூம் போன்ற பகுதிகளோடு இணைத்தும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

சில ஊர்களில் பள்ளிவாசலை மையவாடிப்பகுதியில் விரிவுபடுத்துகின்ற வேளையில் அப்பகுதியில் அடக்கப்பட்ட மையத்துகள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு அவை வேறு இடத்தில் அடக்கப்படுகின்றன.

கப்ரின் மீது தொழுவது, நடப்பது, அமர்வது, அதை அவமதிப்பது, மலம் ஜலம் கழிப்பது, மக்கிய எலும்பை உடைப்பது கூடாது என எச்சரிக்கை தரும் நபிமொழிகள்:

ஹழ்ரத் அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: நான் ஒரு கப்ரை நோக்கி தொழுவதற்காக நின்ற பொழுது என்னை ஹழ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பார்த்து விட்டு உமக்கு முன்னால் கப்ரு இருக்கிறது என்று என்னை (தொழ விடாமல்) தடுத்து விட்டார்கள். (கிதாப்: உம்மதத்துல் காரி)

ஹழரத் அபூமர்ஸத் அல் ஙனவி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்: கப்ருகளின் மீது அமராதீர்கள். அதை முன்னோக்கித் தொழாதீர்கள். (கிதாப்: முஸ்லிம் ஷரீப்)

ஹழ்ரத் அபூஸயீதுல் குத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்: பூமி முழுவதும் மஸ்ஜிதாகும் மையவாடி, குளியலறையைத் தவிர. (கிதாப்: திர்மிதி ஷரீப்)

உங்களில் ஒருவர் ஒரு முஸ்லிமுடைய கப்ரின் மீது உட்கார்வதை விட எரிகொள்ளியின் மீது அமர்ந்து அது அவரின் ஆடையை எரித்து தோலை கரிப்பது அவருக்கு மிக்க நல்லதாகும் என பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்;. (கிதாப்: முஸ்லிம் ஷரீப்)

ஹழ்ரத் உமாரதுப்னு ஹஜ்மி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: ஒரு தடைவ நான் கப்ரின் மீது உட்கார்ந்திருந்தேன். அப்பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னைப் பார்த்து விட்டு கப்ரின் மீது அமர்ந்திருப்பவரே கீழே இறங்கி வாரும். கப்ராளியை நீர் துன்புறுத்தாதீர் அவர் உன்னை (மறுமையில்) துன்புறுத்த வேண்டாம் எனக் கூறினார்கள். (கிதாப்: மிஷ்காத் ஷரீப்)

ஹழ்ரத் ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: நாங்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் ஒரு இடத்தில் ஜனாஸாவிற்காக சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது நபியவர்கள் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்தார்கள். நாங்களும் அமர்ந்து கொண்டோம். கப்ரு தோண்டுபவர்கள் கப்ரைத் தோண்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது (முன்னால் அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு மய்யித்தின்) காலை (எலும்பை)யும் மற்றொரு உறுப்பையும் எடுத்து அதை உடைத்து விட முற்பட்டார்கள். உடனே நபியவர்கள் அதை உடைத்து விடாதீர்கள். ஏனெனில் மய்யித்தின் எலும்பை உடைப்பது அது உயிரோடு இருக்கும்போது அதன் எலும்பை உடைத்தது போலாகும் என்றார்கள். (கிதாப்: ஹாஷியா இப்னு மாஜா)

கப்ரை காலால் மிதிப்பது அது (கப்ராளிக்கு) அவமரியாதையான செயல் என்பதால் அது மக்ரூஹ் ஆகும். (கிதாப்: மராகில் ஃபலாஹ்)
மய்யித் மக்கிப் போனாலும் அதன் மரியாதை மக்கிடவில்லை என்பதால் ஒரு மய்யித்திற்குரிய கப்ரில் வேறொரு மய்யித்தை அடக்கம் செய்வது மக்ரூஹ் ஆகும். (கிதாப்: மதாலிபுல் முஃமினீன்)

வக்பு மற்றும் மையவாடி சட்டம்

ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டித் தருபவர் அதற்குரிய இடத்தை வக்பு செய்யும் பொழுதே பள்ளிவாசலைச் சுற்றியுள்ள இடங்களையும் சேர்த்தே பல நன்மையான நோக்கங்களுக்காகவும் வக்பு செய்து விடுவார்.

1.    மையவாடி அமைப்பது
2.    மத்ரஸா கட்டுவது
3.    முஸாபிருக்கான விடுதி கட்டுவது.

மக்பரா மவ்கூபா

வக்பு செய்தவரின் நோக்கத்திற்கு ஏற்றார் போல பள்ளிவாசலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் மையவாடி அமையும். பின்னர் அதில் மையத்துகள் அடக்கப்பட்ட உடன் அது அவர்களுக்குப் பாத்தியப்பட்ட இடமாக மாறிவிடும். இது மார்க்க வழக்கில் கப்ராளிகளுக்கு வக்பு செய்யப்பட்ட மையவாடி (மவ்கூபா) என அழைக்கப்படுகிறது.

இதில் அடக்கம்செய்யப்பட்ட மய்யித்துகள் மக்கி இத்து அடக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான  எந்த அடையாளமும் இல்லாவிட்டாலும் அல்லது பலநூறு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது என்றாலும் அதில் பள்ளிவாசல் கட்டுவதோ அல்லது பள்ளி விரிவாக்கம் செய்வதோ வேறு ஏதேனும் கட்டிடங்கள் கட்டுவதோ ஹராமானதாகும்.

மக்பரா முஸப்பலா

ஓர் ஊர்க்காரர்கள் தொன்றுதொட்டு ஓர் இடத்தில் மய்யித்தை அடக்கம் செய்து வருகிறார்கள். அந்த இடத்ததை இன்ன நபர்தான் வக்பு செய்தவர் அல்லது இன்ன நபருக்கு உரிமையான இடமாக இருந்தது போன்ற விபரங்கள் எல்லாம் தெரிந்ததாகவோ தெரியாததாகவோ இருக்கும். இதை மார்க்கம் மக்கள் காலங்காலமாக மய்யித்துகள அடக்கி வரும் மையவாடிகள் (மக்பரா முஸப்பலா) என அழைக்கிறது.

மேற்கண்ட இரு மையவாடிகளிலும் மய்யித்துக்களைத் தவிர பள்ளி கட்டுவதோ பள்ளி விரிவாக்கம் செய்வதோ மதரஸா கட்டுவதோ கூடாது.  மார்க்கத்தில்  தடை செய்யப்பட்ட காரியமாகும்.

மக்பரா மம்லூகா

தனி நபருக்கு சொந்தமான ஓர் இடத்தில் மையவாடி இருந்தால் அதை தனிநபருக்கு பாத்தியப்பட்ட மையவாடி (மக்பரத மம்லூகா) என மார்க்கம் சொல்கிறது.

இதில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட மய்யித்துகள் இத்து மக்கி அதன் அடையாளமே காணமுடியாதவாறு ஆகிவிட்டாலும் மையவாடி உரிமையாளன் அதில் எவ்வித தேவையுமில்லாமல் பள்ளிவாசல் கட்டுவதோ,வீடு கட்டுவதோ மக்ரூஹ் என்றே தீர்ப்பளித்துள்ளது.

ஹனபி-ஷாபிஈ இமாம்களின் தீர்ப்பு

ஒரு ஊரில் பள்ளிவாசல் இருக்கிறது. ஆனால் அப்பள்ளிக்கு மஹல்லாவாசிகள் என்று யாரும் இல்லை. வேறுயாரம் அப்பள்ளியை தேவையுள்ளதாக கருதவில்லை. எனவே அப்பள்ளயை மையவாடியாக அமைத்துக் கொள்ளலாமா? என ஹனபி இமாம் காஜி சம்சுல் அயிம்மா மஹ்மூத் அல் அவ்ஸ்ஜன்தி ரஹிமஹுல்லாஹு என்பவர்களிடம் பத்வா கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் கூடாது என்றார்கள். அவர்களிடமே மீண்டும் ஒரு பத்வாகேட்கப்பட்டது. ஒரு ஊரில் மையவாடி உள்ளது. அதில் மய்யித் அடக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான சில எலும்புத் துண்டுகள் கூட காணமுடியாதபடி மக்கிவிட்டது. அதில் வேளாண்மையோ வேறு வகையில் அதை பயன்படுத்துவதோ கூடுமா? அதற்கு அவர்கள் (மய்யித்துகள் இத்துமக்கி அழிந்து விட்டாலும் அதை எதற்கும் பயன்படுத்துவது கூடாது) அந்த இடம் மையவாடியின் சட்டத்தில் சேர்ந்தது என்றார்கள். (கிதாப்: பதாவா ஹின்தியா)

அல்லாமா முல்லா அலிகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள்:

ஒருவன் தன் சொந்ந நிலத்தில் அடக்கம் செய்த மய்யித் மக்கிவிட்டால் அதில் கட்டிடம் கட்டுவது மக்ரூஹ் ஆகும். ஆனால் அதுவே மக்பரா முஸப்பலா – பொது மையவாடியாக இருந்தால் அதில் கட்டிடம் கட்டுவது ஹராமாகும். அது பள்ளிவாசலாக இருந்தாலும் அதை இடித்து விட வேண்டும். (கிதாப்: மிர்காத் ஷரஹு மிஷகாத்)

அல்லாமா இமாம் நவவீ ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள்:

மக்பரா முஸப்பலா – பொது கப்ருஸ்தானில் கட்டிடம் கட்டப்பட்டால் அது இடிக்கப்பட வேண்டும். (கிதாப்: மின்ஹாஜ்)

வக்பு செய்யப்பட்ட மையவாடிகள் முஸப்பலாவான (பொது) மையவாடிகளின் மீது குப்பா வீடு பள்ளிவாசல் போன்றவைகளை கட்டுவது ஹராமாகும்.மீறி கட்டப்பட்டிருந்தால் அதை இடிப்பது வாஜிபாகும். (கிதாப்: பத்ஹுல் முஈன் இஆனா)

நபிமார்கள் ஷுஹதாக்கள் சாலிஹீன்கள் போன்ற நல்லோர்களின் கப்ருகள் மீது ஜியாரத்தை நாடி குப்பாக்கள் கட்டுவது கூடும். அது பொது கப்ருஸ்தா(மக்பரா முஸப்பலா) னாக இருப்பினும் ஆகுமானதே. (கிதாப்: இஆனத்துத் தாலிபீன்)

மேற்கண்ட புகஹாக்களின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் எந்த வகை மையவாடியாக இருந்தாலும் அதில் பள்ளிவாசல் கட்டுவதோ பள்ளி விரிவாக்கம் செய்வதோ வேறு வகையில் பயன்படுத்துவதோ கூடாது என்பது தெளிவு. மேலும் இது தொடர்பாக விளக்கங்கள் பெற கீழே சிலமுக்கிய கிதாபுகளை தருகிறோம். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பார்ப்பார்களாக.

1.    ஃபதாவா ஆலம்கீரிய்யா
2.    மின்ஹாஜுத் தாலிபீன்
3.    ஃபைளுல் இலாஹில் மாலிக்
4.    ஃபத்ஹுல் முஈன்
5.    புஜைரமி
6.    இக்னாஃ
7.    துஹ்பதுல் முஹ்தாஜ்
8.    ஹாஷியதுல் பாஜுரி – இப்னு காசிம்
9.    1935 ல் சென்னை காஜி மௌலானா முஃப்தி முஹம்மத் தமீம் ஆலிம் சாஹிப் அவர்கள் வெளியிட்ட பத்வா
10.    04-09-2002 ல் தலைமை காஜி டாக்டர் சலாஹுத்தீன் அய்யூப் அவர்கள் வெளியிட்ட பத்வா
11.    ஃபதாவா பாக்கியாத்
12.    ஜவாஹிருல் மஸாயில் -அறபுத் தமிழ்
13.    மஙானி

தவறான சில ஃபத்வாக்கள்

ஃபிக்ஹு கிதாபுகளில் மய்யித் மக்கி அழிந்து விட்டால் அதில் கட்டிடங்கள் கட்டுவதும் வேளாண்மை செய்வதும் கூடும் என்று பொதுவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இது தனிநபருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் வழங்கப்பட்ட அனுமதி என்ற காலத்தால் பின்வந்த புகஹாக்கள் விளக்ம் அளித்துள்ளார்கள்.

இதைச் சரிவர புரிந்து கொள்ளாத சிலர் இதை பொது அனுமதியாக எடுத்துக் கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் கூடும் என்று பத்வாவை வழங்கி வருகிறார்கள்.

அதிலும் குறிப்பாக தேவ்பந்திய வஹ்ஹாபிகளே இதுமாதிரியான ஃபத்வாக்களை தருகிறார்கள். இவர்கள் எப்பவுமே தங்கள் கொள்கைக்கு சாதகம் பாதகம் பார்த்தே ஃபத்வா தருவார்கள்.

.மார்க்கத்திற்கு முரணில்லாத வகையில் நடைபெறுகின்ற சில சுன்னத்தான (வஸீலா தேடுவது, பாத்திஹா, மவ்லூது, ஈசால் தவாப் உருஸ், மீலாது)  போன்ற காரியங்களைக் கூட கூடாது பித்அத், ஷிர்க் என்று கூறுகிறவர்கள்.

மார்க்கத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட (பொது கப்ருஸ்தானில் பள்ளி கட்டுவது, பள்ளி விரிவாக்கம் செய்வது) போன்ற காரியங்களைப் பற்றி சரியான புரிதல் இன்மையினாலும் தங்களை அதிமேதாவிகள் என்ற நினைப்பினாலும் கூடும் என்றும் ஆகும்  என்றும் ஃபத்வா வழங்கி வருகிறார்கள்.

இவர்களின் இந்த வழிகெட்ட கொள்கைகளையும் உண்மை நிலைமையையும் அறியாத பாமர ஆலிம்களும் புகழ் விரும்பிகளான சில தனவந்தர்களும் இவர்களின் தவறான ஃபத்வாவை பெற்று பொது கப்ருகளின் மீது பள்ளிவாசல்களையோ பள்ளி விரிவாக்கமோ செய்து விடுகிறார்கள்.

மார்க்கம் அனுமதி வழங்கிய காரியத்தை தடை செய்யவோ தடை செய்யப்பட்ட காரியங்களை அனுமதிக்கவோ யாருக்கும் எவ்வித அனுமதியும் இல்லை.

இந்நிலையில் உண்மையை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய ஆலிம்கள் பாமரராய் இருப்பதும் அல்லது பணம் பார்த்து மார்க்கம் சொல்வதும் பெரும் குற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இதனால் ஏற்படும் பாவங்கள்

1.    கப்ருகளின் மீது நடப்பது கூடாது என்று வரக்கூடிய ஹதீதுகளுக்கு மாறு செய்யும் நிலை.
2.    தனிநபர் நடப்பதே கூடாது என்னும்போது ஐங்காலத் தொழுகைக்கு வரக்கூடியவர்கள் ஜும்ஆ பள்ளியாக இருந்தால் பெரும் திரளாக வரக்கூடிய மக்கள் யாவரும் அந்த கப்ருகள் உள்ள இடத்தில் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இது மிகப் பெரிய பாவமாகும்.
3.    பள்ளிவாசலின் ஹுக்மில் இல்லாத முஸப்பலா வான இடத்தில் இஃதிகாப் இருப்பதும் கூடாது. அதில் தனித்தோ ஜமாஅத்தாகவோ தொழுதாலும் பள்ளியில் தொழுத நன்மைகள் கிடைக்காது.
4.    (ஹக்குல் மக்பூர்) அங்கு அடக்கப்பட்ட மய்யித்துகளுக்குரிய உரிமை மீறப்படுகிறது. மய்யித்துகளின் பிள்ளைகள் சொந்தங்கள் அவர்களின் கப்ருகளை ஜியாரத் செய்து அவர்களுக்காக பாவமன்னிப்பும் தேடுவார்கள். அவர்களின் கப்ரை சுவனப்பூங்காவாக ஆக்கி வைப்பாயாக என்று துஆவும் செய்வார்கள். இந்த வாய்ப்பையும் கப்ராளிகள் இழந்து விடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகளும் இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது.

ஆகவே, முஸ்லிம் சகோதரர்களே!

மார்க்க ஷரீஅத் சட்டத்திற்கு மாற்றமாக கப்ருஸ்தானில் பள்ளிவாசல் கட்டுவது போன்ற பாவச் செயல்களைச் செய்யாமல் மார்க்கத்தைப் பேணி நடக்க அல்லாஹ் தஆலா தஃவ்பீக் செய்வானாக. ஆமீன்.

1300 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம்மிக்க மத்ஹப் சட்டங்கள்

இஸ்லாமிய பாரம்பரியம் மிக்க மத்ஹப் சட்டங்களைப் பின்பற்றி ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த முஸ்லிம்கள் மத்தியில் புதுப்புது பெயர்களில் சில குழப்பவாதிகள் வந்தார்கள். நாங்கள் குர்ஆன் ஹதீத் மட்டும் சொல்வோம் என்றார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் ஹதீத் சொன்னதால் ஏற்பட்ட பின்விளைவுகள் சில:
மார்க்க மேதைகளான இமாம்களை பின்பற்றாமை.
எவ்வித தகுதியுமின்றி குர்ஆன் ஹதீதை ஆய்வு செய்யலாம் என்னும் தவறான எண்ணம்.
பாதிஹா கூடாது கூட்டுத் துவாவில் சேர்வது கூடாது.
குடும்ப உறவுகள் பிரிந்தது.
முஸ்லிம்களின் ஒற்றுமை சீர்குலைந்தது
தங்கள் கொள்கைகளைச் சேரா முஸ்லிம்களை முஷ்ரிக்குகளாக ஆக்கியது
இன்னும் ஏராளம் உள்ளன.
குர்ஆனுக்கும் ஹதீதுக்கும் ஸஹாபாக்கள் கொடுத்த முழு விளக்கங்களை வைத்து மார்க்க சட்டங்களை விளக்கமாக வகுத்தும் தொகுத்தும் கொடுத்தவர்கள் நாற்பெரும் இமாம் பெருமக்கள். இம்மேதைகள் தொகுத்து வழங்கிய மத்ஹப் சட்டங்களை ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இதை ஒருவன் புறக்கணித்தால் தானும் வழிகெட்டு பிறரையும் வழிகெடுத்து முடிவில் இறைமறுப்பில் வீழும் அபாயம் உண்டு என அல்லாமா ஸாவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் எச்சரித்துள்ளார்கள்.
பெரும்பெரும் முஹத்திதீன்களும் சூபிகளும் மத்ஹப்களைப் பின்பற்றியே நடந்துள்ளார்கள்.

1.    இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
2.    இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
3.    இமாம் திர்மிதீ ரஹிமஹுல்லாஹஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
4.    இமாம் அபூதாவூப் ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
5.    இமாம் இப்னு மாஜா ரஹிமஹுல்லாஹ் ஹன்பலி மத்ஹப்
6.    இமாம் நஸாயீ ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
7.    இமாம் இப்னுஹுஸைமா ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
8.    இமாம் நவவீ ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
9.    இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
10.   இமாம் இஸ்ஸுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
11.   இமாம் ராஃபிஇ ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
12.   இமாம் சுபுகி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
13.   இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூதி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
14.   இமாம் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
15.   இமாம் முஹம்மதுத ரமலி ரஹிமஹுல்லாஹ் ஷாபியீ மத்ஹப்
16.   குத்புல் அக்தாப் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஷாபியீ மத்ஹப்

-மஜ்லிஸு அஹ்லிஸ்ஸுன்னத்தி வல்ஜமாஆ

உடன்குடி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

Fatwa on The Tablighi Jama’at – தப்லீக் ஜமாஅத் பற்றிய ஸ்பெயின் ஃபத்வா

Fatwa on The Tablighi Jama’at

Published by: Dar Al-Ifta, Granada,Spain

Murabitun, 1992

More information on the subject: Murabiton

C/o Sna Gregario Alto 30

18010 Granada (Spain)

This fatwa was delivered by Hajj Abdalhaqq Sayf Al-Ilm Bewley at the Sixth Conference of Islamic Fiqh held at the Aula Magna, Faculty of Science, Granada University, Granada, Spain August 1992.

بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على رسول الله

عن ابي سعيد الخضري (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لتتبعن سُنَن َمن كان قبلكم شِيرًا شِيْرًا و ذراعآ ذراعا ختّى لو دخلوا جحر ضب تبعتمو هم قلنا: يارسول الله اليهود والنّصارى؟ قال: فمن؟

From Abu Said Al –Khudri, radiyallahu anhu, from the Prophet salla llahu alaihi wa sallam, that he said, ‘you will follow the behavior patterns of those who came before you span by span and cubit by cubit until, if they went down a lizard’s hole, you would follow them’. We said, ‘you mean the jews and the Christians?’ He said, ‘Who else’ (Bukhari)

عن ابن عمر رضى الله عنهما انّ رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: امرتُ ان اقاتِل النّاس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانّ مُحمَّدا رسول الله ويقيموا الصلاة  و يؤتوا الزكاة، فاِذا فعلوا ذلك  عصموا منى دماءهم واموالهم الّا يحق الاِسلام، و حسابهم على الله.

From Ibn Umar, radiyallahu anhuma, that the Messenger of Allah, sallalahu alaihi wa sallam said, ‘I have been ordered to fight people until they bear witness that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, and establish the prayer, and pay the zakat. If they do that, they are safe from me in respect of their blood and their wealth, except when a right of Islam is involved, and their reckoning is up to Allah. ‘ (Bukhari and Muslim)

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: سمعتُ النبي صلّى الله عليه و سلم يقول : والذّى نفسى بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عَنِّى ولا اجد ما احمِلهم عليه ما تخلفتُ عن سرية تغدو فى سبيل الله، والّذى نفسى لودِدتُ انى اقتل فى سبيل الله، ثمّ احيا ثمّ اقتلُ ثمَّ احيا ثمَّ اقتل ثمَّ احيا ثمَّ اقتل.

From Abu Hurayra, radiyallahu anhu, who said,’ I heard the Prophet, sallalahu alaihi wa sallam, say: ‘By the One who holds mu life in His hands, were it not for certain men among the Muminun who would be upset at being left behind me and for whom I am unable to find mounts, I would not remain behind single expedition going out to fight in the way of Allah By the One who holds my life in His Hands, I would love to be killed and then brought back to life again and then killed and brought back to life again and then killed and brought back to life again and then killed once more.’ (Bukhari)

The aim of this statement is to demonstrate that the movement known as Tablighi Jamaat is being utilized by the enemies of Islam as an effective instrument in their continuing struggle to prevent the emergence of a true Islamic movement in Europe and elsewhere in the world and that it is therefore incumbent on all Muslims to disown it and discourage its activity in every way.

Allah tabaraka wa taala says in  His Glorious Book in ayat no 3 of Surat al Ma’ida:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

Today the rejectors have despaired of your deen. So do not fear Me. Today I have perfected you deen for you and completed My blessing upon you and am pleased with Islam as a deen for you.(Al Quran 5:3)

These great ayats were revealed during the Farewell Hajj of the Prophet, Sallalahu alaihi wa sallam. Ibn Juzayy says about them in his tafsir:

(Today the unbelievers have despairedof your deen) i.e. despaired of defeating it. It was sent down after ‘Asr on the Day of Jum’a on the Day of ‘Arafat’ in the Hajj of Farewell. That is the day mentioned on account of the victory of Islam and the great number of Muslims present. It is possible that means the present time and not a specific day.

(Today I have perfected your deen for you) This perfection can by reason of its victory and dominance or it can be reason of the completed teaching of the Shari’a and the definitive making clear of the halal and haram.

And it says in the Jalalayn:

(Today the unbelievers have despaired of your deen) despaired of making you revert from it, having at onetime hoped to do so, now that they have seen its power. (Do not fear them. Fear Me. Today I have perfected your deen for you)  Its judgements and obligations. After it no halal or haram was sent down. (I have completed My blessing to You) By perfecting it. It is said that this refers to entering Makka in safety.

Thus it is absolutely clear that Allah’s deen, the perfected Islam which He speaks of in the ayat, includes within its scope all the commands and prohibitions and injunctions that Allah revealed in His Book and established for us at the hand of His Messenger and the first Community of Muslims. It is this that every generation of Muslims ever since has inherited.

At the end of his Farewell Khuthba, on the day the ayat was revealed, a khutba devoted to the protection of the total economic and social reality of the Muslim polity, he had, by Allah’s guidance, brought into being, he asked the 1 24 000 Muslims present if he had conveyed the message, ‘yes indeed, you have.’ came the unanimous reply.

It is, demonstrable, both from Allah’s Book and from the sira that the ‘conveying’ the tablligh of the Prophet, sallalahu alaihi wa sallam, was not merely verbal, but included making sure that Allah’s Message was implemented in every respect and every detail in terms of the knowledge that had to be imparted, the behavior that had to be embodided and most importantly, the governance that  had to be established. Later in the same Surat, al Ma’oda, Allah makes it absolutely clear that governing by Allah’s judgements is integral to the revelation of the Message. He says in ayats 49:50.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ          ۝

 Judge between them by what Allah has sent down and do not follow their false notions. And beware of them lest the lure you away from some of what Allah has sent down to you. If they turn their backs, then know that Allah desires to smite them for some of their wrong actions. Many of mankind or people who are want only deviant.

Do they them seek the judgement of the Days of Ignorance? Who is better at giving judgement than Allah for a people who have certainty?

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

And then in ayat 67, in the midst of these ayats about the implementation of Allah’s judgements, Allah ta’ala addresses the prophet salla’llahu alayhi wa sallam with the following words:

69 O Messenger! Convey what has been sent down to you from your Lord. If you do not do it you will not have conveyed His Message. Allah will safeguard you from people. Allah does not guide the people of the rejectors.

This makes it clear beyond any doubt that the conveying – the tabligh – of the Message goes hand in hand with the implementation of all the injunctions and commandments and prohibitions of Allah ta’ala contained in it. It follows that unless this is the case, without the implementation of the whole deen as it was sent down and perfected, it is something other than that deen which Allah was pleased with for us. It is not properly speaking Islam. In another ayat Allah ta’ala makes the matter quite explicit when He says in surat at Baqara ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

O you who believe, Enter into submission totally.

According to the mufasirun the word as-salm, translated here as submission refers to the deen of Islam.

It may seem that in saying this I am laboring an obvious point. What I have said is clearly indisputable and must have the agreement of all Muslims. However, we live in a world where there are, in numerical terms, more people who consider themselves Muslims, in other words, people of Islam, than in any previous period of history and yet according to the way Allah ta’ala categorically defines it in His Book, Islam has ceased to exist. Nowhere in the world is there any group of people governed according to what Allah has sent down in the Book as demonstrated for us by the Prophet, salla’llahu alayhi wa sallam, and his companions, radiyallahu anhum, and continuing through all the subsequent generations down virtually to our own time.

How is it, therefore, possible for so many people to find no incongruity in the fact that they are Muslims when, properly speaking, Islam does not exist anywhere? What has happened is that Islam has been redefined and that this new definition has been accepted by the vast majority of Muslims without their realizing, for the vast majority, that it has happened. It is a confidence trick that has been played on a vast scale, quite consciously instigated and carried out by the enemies of Islam, the colonial powers and their Jewish advisors, over the past 200 years.

As we know from the ayats quoted above and many others it is obligatory for Muslims tobe governed according to the laws of Allah and correspondingly forbidden for them to be governed by any other laws. In order to ensure that this happens Allah ta’ala gives us clear instructions. He Says, subhanahu wa ta’ala, in suratu l Baqara, ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

Fight them until idolatry is no more and the deen belongs to Allah alone.

In this and many other unambiguous ayats Allah makes it clear to the Muslims that it is not permitted for them to accept the domination of any other authority and that they must fight to ensure that they are governed by Allah’s laws alone. Thus, from the time of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, up until the 1914-18 war the world was divided into two parts, Dar al-Islam and Dar al-Harb – the part of the world governed by the laws of Allah and the part of the world where that was not the case.

However, from the end of the 18th century onwards, the greed of the European powers, already under the domination of a hidden economic elite, led them to make inroads into the outer edges of Dar al-Islam. This, for the first time, brought large Muslim populations under Kafir control a situation which, as we know, is not acceptable in Islam. To counteract this, the colonialist powers devised the strategy of redefining Islam by removing from it its cornerstone, the doctrine of Jihad. The lead in this was undertaken by the British in India, and systematically and subtly, largely through the use of ‘tame’ modernist ‘Ulama, the Muslims were persuaded that it was not only permissible but even commendable and then finally actually obligatory to submit to Kafir rule. It is beyond the scope of this statement to go into the details of how this extraordinary volte face was achieved but it is thoroughly documented for all those who wish to find out. A Dutch orientalist put the matter very suceintly in a book entiltled De Atjehers in 1894:

The way the Jihad- doctrine is being explained by Mohammedan scholars and is being professed, in a less systematic fashion, by the popular masses, offers an excellent criterion of the standpoint of Islam and the reason for the direction in which the political circumstances of our days increasingly force it. Finally, however, it will have to yield: the doctrine of jihad will be abandoned and will be replaced by the practically harmless doctrine regarding the end of the world, the Messianic or Mahdist expectations… Before it comes to that, however, the last political centre of Islam will probably have been brought under European influence, and all less civilized Mohammedan peoples must have learnt to submit to a strong European rule.

This strategy proved to be devastatingly effective and paved the way to the almost totally unopposed destruction of the Caliphate and the splitting uo of Dar al –Islam into the kafir dominated nation states we have inherited today. What we are left with, are numerious so called Muslim countries, populated by people who consider themselves Muslims, but ruled by systems which have nothing to do with Islam Whatsoever. Their lives are totally dominated by an economic system abhorrent to Allah and His Messenger, a system which Allah openly declares war on in His Book, and yet there is no real attempt anywhere to replace it by what Allah has commanded, in facr quite the reverse is true. The legal system that governs their lives is in every case absolutely opposed to what  Allah has sent down. Almost every aspect of their lives, is in direct contradiction to what the Messenger of Allah left to us and yet most people still honestly seem to consider that they are living Muslim lives.

This is only possible because, as happened with Christianity in Europe, the domain of Islam now has been redefined as only applying to prayer and private morality. Islam has been stripped of all its legal and political dimensions and restricted to being a religion in the commonly accepted sense of the word – one way among others which can be used by individuals to have a purely personal relationship with God. As we have seen, and as we all know, this is something absolutely different to that Islam which Allah perfected and was pleased with for us. Yet millions upon millions of Muslims now accept it as Islam.

To shore up this new kind of Islam there have been, throughout the so-called Muslim world, massive mosque-building and restoration programmes in order to fool the people into thinking that Islam is alive and well. At the same time the people are fed a continuous diet, largely through religious programmes in the media, of religious instruction, encouraging them to pray regularly and to be good moral citizens. The private moral aspects of the revelation are stressed to the exclusion of all else. At the same time, of course, any attempt to bring up the legal and political aspects of Islam, the missing nine-tenths of the revelation, is ruthlessly and systematically, stamped out.

In other words, the outward appearance of Islam in its individual aspects is not only permitted but actively encouraged while the vital element, the doctrine of jihad, is completely excluded. It is as if approximately one quarter of the Quran had never been revealed. Doing this entails nothing other than the  continued application of that technique referred to previously learned from British colonial rule. Its overt aim is the prevention of Islam in its true reality, a society governed and action according to what Allah has sent down. It allows an outward expression of Islam that reassures the individual but in no way impinges on the domination and economic exploitation of the governing kafir system. At the same time the Muslims have come to accept as a given the united nations map of the world, a world of economic units with fixed borders known as nation states where it is taken for granted that Muslims live peaceably alongside the Kuffar. This situation is unquestioningly accepted by almost all Muslims even though it is categorically unacceptable in the Shari’a. The peaceful co-existence of Muslims and Kuffar as a permanent state of affairs is in reality an absolute bid’a in Islam.

The extent to which this redefinition of Islam has succeeded and the depth of its penetration into the viewpoint of the average Muslim becomes clear when we read extracts from a proclamation from the Caliph Mehmet V issued as recently as 1914:

It is incumbent upon all Islamic peoples, their individuals and their communities, to strive and put forth every effort to deliver any people of the peoples of Islam and any nation of the nations which believe in the Unity of Allah if they have fallen into the grasp of the infidels who are idolators and of the oppressive enemies.

Therefore every Muslim without exception must be considered as a soldier, and therefore it is an imperative necessity that everyone who is able to bear arms should learn the military duties, and be ready for the jihad in case of need. And these duties are incumbent upon individuals, and communities, and peoples, for they are called to be responsible for it in accordance with the saying of the Most High, ‘Make ready for them all the strength you can.’

It is necessary that they should know from today that the Jihad has become a sacred duty and that the blood of the infidels in the Islamic lands may be shed with impunity. They must know that the killing of the infidels who rule over the Islamic lands has become a sacred duty, whether it be secretly or openly, as the great Qur’an declares in its words, ‘then seize them and kill them wherever you find them. Those, We have given you clear authority over them.’

To whoever kills even one single infidel of those who rule over Islamic lands, either secretly or openly, there is a reward like a reward from all the living ones of the Islamic world. And let every individual of the Muslims ion whatever place they may be, take upon him this oath to kill at least three or four of the ruling infidels, enemies of Allah, and enemies of the religion. He must take upon himself this oath before Allah ta’ala, expecting his reward from Allah alone, and let the Muslim be confident if there be to him no other good deed than this, nevertheless he will prosper in the Day of Judgement and we ask the Most High to extend the people of the Faith by the favour of the Lord.

From this time on it must be the purpose of the Islamic peoples and their target at which they aim, to release the Islamic Kingdoms and the native lands of Islam from the infidels who have usurped the rule over them. There can be absolutely no partnership in the native lands of Islam, for the rule of infidels over Islam is not lawful and it is not allowable that the Muslims should be judged by a non-Muslim at any time whatever and he cannot be patient under the rule of the infidels, and the honour of the Muslims is that they should not be subjects to others, and it is their glory that they should have the lordship, and that they should always be followed by others. This is what Islam requires. And Islam will be completed and perfected in the Muslim if he knows it and practices it.

Therefore we have seen fit to direct to all the people of the Faith the following proclamations concerning the following matters:

1.       That the buying of anything although it be a trifle from the infidels who have usurped the rule over the Islamic kingdoms and who continually manifest enmity to the Muslims, is absolutely forbidden.

2.       Compliance with the commands issued by the infidels who have usurped the rule over the Islamic Kingdoms and who are openly hostile to the Muslims, is absolutely forbidden.

3.       That the giving of the taxes to the infidels who have usurped the rule over the Islamic countries and who are hostile to the assembly of Muslims, is absolutely forbidden.

4.       The duty of sending the lawful amount of zakat to the centre of the Caliphate is enjoined.

yes, the time for that has come, and it is incumbent upon us, the company of the Islamic peoples, that we should rise up as the rising up of one man, in one of his hands the sword and in the other the gun and in his pocket balls of fire and annihilating missiles and in his heart the light of the Faith.

Such must be the aim of all Muslims from now on, and they must strive for this end and fight with their wealth and their selves for this end, seeing that the Jihad is a duty laid down for this object. And we hope that the native land of Islam will be saved after this from being called the World of Deviance (Dar al-Fisq). and that it may be closely bound to the seat of the Caliphate, and it may rightly be called the Dar al Islam in all meaning of that name and that we likewise maybe of those whose faces are white on the Last Day in the presence of the All-knowing and All-Wise, and that we may escape from the reproach of the honoured Prophet, may Allah bless his and grant his peace’

This is an exposition of the correct, straightforward, orthodox Muslim position coming from the very centre of Muslim orthodoxy. Yet it is almost inconceivable to imagine it being made in the present time and if it were made it would certainly be considered by almost all Muslims to be the rabid outpouring of the most unacceptable kind of Islamic extremist group.

This complete change of perspective, this redefinition of Islam in the most fundamental way, has taken place within the space of scarcely more than a single generation.

One result of this new Muslim perspective, something which would have been impossible with a correct understanding of Islam, was that the kafir powers were able to recruit and import cheap labour from among the Muslims under their control, which has led to the build-up of sizeable Muslim minorities in parts of the world where there was previously no Muslim presence particularly in Western Europe. As they well knew from their long experience of colonial rule, wherever Muslims gather together there is always the danger, despite all that has been done to subvert it, of true Islam recurring. In the Muslim world, as we know, the puppet governments, fronting for the kafir economic power elite, have the situation well under control, but there was no way for the kafir governments to impose direct control on their imported Muslim minorities. It is here that the Tablighi movement of North India has come into its own.

The Tablighi Jama’at or Jama’at Tabligh were precisely the instrument needed to apply, among the Muslim populations of Europe, exactly those techniques that have proved so effective elsewhere in the world. That of misdirecting the energy of ordinary well-intentioned Muslims in such a way that they could feel that they were living active Muslim lives without impinging in any way on the dominant kafir power structure.

As we have already seen, the British in India, having on several occasions felt the brunt of true Muslim resistance to kafir domination, were continually looking for ways of infiltrating and subverting Islam and eventually succeeded in their strategy of eliminating the doctrine of jihad and completely changing the way Muslims related to kafir domination. One of the methods they used in fulfilling their aim was that of keeping a very careful eye, through their comprehensive spy network, on every new Muslim group and movement. Any which in any attempted to remind the Muslims of their true obligations were speedily stamped out but any which served the purpose of the British and helped them consolidate their control over the Muslims were left alone and discreetly encouraged. One example of this was, of course, the infamous Ahmadiyya movement. Another, was the Tablighi movement of Muhammad Ilyas.

The Tablighi Jama’at was set up in the early part of this century in reaction to the British encouraged militant Hindu movement of the same period, to combat the threat among the Muslims of conversion to Hinduism. After watching it closely for some time, the British authorities realized that here was exactly what they were looking for, a Muslim movement that totally absorbed the energy of its members and yet did not threaten British economic and political domination in anyway. They saw the ‘Tablighi Jama’at rapidly develop into movement involving thousands of previously troublesome Muslims so that all their energy, instead of, as previously, being directed outwardly against their legitimate kafir enemies, was now directed inwardly towards the rest of the Muslims. Here was a movement which harnessed the energy of Islam and prevented it from having any effect whatsoever in this political arena, a movement which complied in every respect with the new expurgated pacifist version of Islam of the colonialist modernist ulama.

It was, therefore, one of the groups allowed to flourish by the British and in due course the good news was passed on to other interested parties. This is the reason for the mysterious blanket acceptance of the Tablighi movement throughout Europe and the rest of the world, the reason that they have apparent carte blanche to travel anywhere in the world they wish, the reason that their massive gatherings are not interfered with in any way and the reason why they alone among ‘Muslim movements’ are being allowed to grow inside Muslim countries where so many of their brothers are being imprisoned, tortured, and killed on a daily basis.

The Tablighi Jama’at at has quite simply become an instrument employed by the dominant kafir authorities throughout the world to syphon off the energy of millions of active but misguided Muslims in order to as far as possible prevent the growth of any legitimate Muslim aspirations for that true Islam defined by Allah in His Book in the ayats quoted at the beginning of this statement. This is the case whether the leaders of the Tablighi movement know it or not, admit it or not, and like it or not.

To understand why the Tablighi Jamat is so popular with the kafir authorities and how this misdirection of Muslim energy has been enabled to take place it is necessary to look no further than their own programme as set out in their handbook, ‘The teachings of Islam’ a book whose study is held by many among them to be a important as the study of the Qur’an itself. The section devoted to their actual programme   and method is at the end of the book and entitled ‘Muslim degeneration and its remedy’.

This title in itself provides the keynote for one of the basic fallacies of the whole movement. So much of their activity is based on having a bad opinion of Muslims,  something in fact forbidden by Allah and completely contrary to the practice of the Messenger, who, as we know, refused to listen to anything that would give him a bad opinion of any of the Muslims. It says in the book.

But when one turns his eyes away from the pages of the history books and looks at the Muslims of today, one sees the picture of a people sunk in misery and disgrace, a people who possess no real strength or power, honour or dignity, brotherhood or mutual love,  and reflect no virtues or moral character worth the name. One cannot find any sign in them of those noble deeds which at one time used to be the symbol of each and every Muslim. Nowadays there can hardly be a living person who can be said to have the purity or the sincerity of conscience. On the contrary, Muslims are sunk in vice and sin. They have wandered away so much from the path of virtue which at one time used to be their ‘hall -mark’,  that the enemies of Islam talk and discuss their affairs with delight, contempt and ridicule.

It is impossible from this standpoint to approach any Muslim correctly. We know from the Book of Allah and the words and example of the Messenger of Allah, salla’llahu ‘alayhi wa sallam, that by the simple fact of his acceptance of Allah and his Messenger a Muslim is already superior to any kafir. Muslims need to be reminded of this, not to be told how dreadful they are. It is this attitude that so delighted the British in India and has continued to delight the enemies of Islam ever since. It makes the whole movement extremely inward looking and negative. Its members are continually finding fault with themselves and other Muslims, leaving no room for that good opinion of Allah and their fellow Muslims which is the life-blood and indeed the very power source of any true Islamic movement.

Then, after several pages of what is really inadequate and simplistic analysis of the situation of the Muslims in the world in which the author, in the name of the method of tablig, advocates a return to the re-establishment of the Book and the Sunna, he proceeds to make the following statement:

It is now up to us to set about the revival of the obligatory task of ‘Tablig’. It will be only then that we can hope to regenerate the true faith of Islam in the masses. By this means alone can we recognize and truly understand both Allah ta’ala and His Holy Prophet. Hazrat Mohammad (sallallahu alayhi wa sallam) and will be able to clearly understand and finally submit to their commands and wishes. To achieve this, we will have to adopt the exact methods and ways which are laid down and were demonstrated by the Holy Prophet (sallallahu alayhi wa sallam) himself when he reformed the pagan Arabs. Allah taala says in the Qur’an:

‘Indeed the Holy Prophet is the perfect example for you to follow’

In this very connection Hazrat Malik (rahmathullahi alayhi) said: ‘reformation of the last (part) of this (Muhammad’s Ummat) will not be possible except by adopting the method which was used in the beginning (by Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam).’

As we saw from the ayats quoted at the beginning the tabligh of the Prophet himself, sallallahu alayhi wa sallam, was nothing other than the complete implementation of the deen in all its ramifications. However, the author then goes on to define his version of the exact prophetic method by outlining five actions, claiming that this is ‘nothing else than the way of life followed by our ancestors and the early Muslims’

They consist of:

1.       To memorise and correctly recite the kalmia(meaning the shahada)

2.       To do the prayer punctually and regularly five times a day

3.       To develop attachment of body and soul to the Holy Qur’an

4.       To devote some time each day to doing dhikr.

5.       To consider every Muslim as brother.

(This last point must, of course, be taken within the context of the statement quoted above whereby every Muslim is, in their eyes, a miserable sinner.)

The author then follows up this extremely limited and totally personal programme with the following astonishing claim. He states that putting this programme into practice:-

Will automatically ensure the growth and expansion of Islam in its true form.

and further:

It was exactly this type of work which every Prophet of Allah had to do as his sole occupation.

And then:

The worthy Companions of Hazrat Muhammad, salla’llahu alayhi wa sallam, as well as many other distinguished Muslims of the early period of Islam, spent the whole of their lives in striving hard and struggling for the religion of Islam in this very manner.

He then goes on to equate this with the propagation of Islam in its entirety and says:

If we realize this we can appreciate that the propagation of Islam is our real mission in life, and therein lies our very existence as Muslims and also our success, glory and ultimate salvation. The opposite is also true that by neglecting this important task we suffer from moral degeneration and social degradation. The only remedy for this is that all of us must sincerely repent our lethargic and injurious past and take immediate steps to revive the act of Tabligh as our major occupation. It is only then that we can expect the mercy and compassion of Allah ta’ala to flow, to bring us triumph and happiness both in this life and the hereafter.

And then specifies it further, Remember that this is being put forward as the complete practice of the Prophet, salla’llahu ‘alayhi wa sallam, himself, without any qualification:

….As and when some persons find themselves ready to take up this sacred task, they should try to contact their friends or such persons in their neighbourhood who may already be engaged in this work and spend a few hours a week in their company. The next step will be to spend, under the guidance of those people, full three days a month outside in a locality or a village other than one’s own. Later, but as early as possible, to pass one full month, or better still, forty days annually in some distant area in similar manner. Lastly, the real requirement in the ‘Tabligh’ is to spend continuously four months once in the lifetime, in a given place or area.

Given that this is being presented as the complete prophetic method, as followed by the Messenger of Allah and the Companions, it is scarcely surprising that it found, and continues to find, the complete approval of the enemies of Islam, since there is no mention anywhere of anything which might even slightly inconvenience a kafir government. How different this is from the actual practice of the Prophet, salla’allahu’alayhi wa sallam.

No one was more loved and trusted by his people than the Messenger of Allah, salla’llahu alaihi wa sallam, before he began to deliver the Messege. But from the day he made his Prophethood public he met implacable hostility from the very people who until that time had held him in the highest regard. Later in his life he said that one of the  gifts he was given by Allah was that of striking fear into the hearts of his enemies at a month’s distance. This is inevitably the case whenever and wherever the Message of Islam is truly conveyed, since it always, by definition, strikes at the very roots of every other system with which it comes into contact. History has shown from the very beginning, every time that Islam is truly propagated, the prevailing kafir power structure immediately feels threatened by it.

How different it is in the case of the Tablighi Jama’at at. An article in that mouthpiece of the kafir elite, the British weekly, The Economist, entitled ‘The Other Side of Islam’, which advocates in its most extreme form the modernist-revisionist version of Islam  we have been talking of, ends with a glowing testimonial to the Tablighi Jama’at. It says, ‘so long as such movements exist, and attract millions of Muslims, essential Islam remains alive and well’. What more eloquent condemnation could there be than approbation, from such a source. If, quite contrary to feeling threatened, the kafir authorities positively welcome what is happening, as they clearly do in the case of the Tablighi Jama’at, then it must be that something other than true Islam is being propagated.

Under the subtitle ‘Procedure to Work’ the whole method is The most important factor in the task of Tabligh is the manner and method of approach, which simply means to follow closely the lines adopted by the worthy Companions of the Holy Prophet (salla’llahu alayhi wa sallam) strictly in accordance with his teachings and practices. The method adopted by the Holy Prophet (sallallahu alaihi wa sallam) was as follows:

A Jamaat or group of at least ten men should be formed. One of them should be selected ‘amir’(leader). They should get together in a mosque, make ablutions and offer tow rakaat nafil prayers. After this, all should supplicate together and beseech for Divine mercy, help and guidance for success in their efforts and remaining steadfast and resolute in their task of Tabligh. For all this time, ‘zikr’ should be recited by all and every precaution should be taken not to indulge in idle talk. On reaching the place for ‘Tabligh’ once again the ‘Jamaat’ should supplicate and beseech for Allah Ta’ala’s mercy and help in their mission. The place of Tabligh will be the vicinity of a mosque of the locality where the work is to be conducted. A part of the ‘Jamaat’ should be detailed to tour the locality calmly and quietly inviting people to the mosque, where ‘ta’leem(reading and teaching out of religious books) should be in progress and later the ‘namaz’(prayers) of the time should be offered. After this, one of the members of the ‘Jamaat’ should place before the people, in an affectionate and calm manner, the importance and  urgency of reviving Islam in each and every Muslim as ordained by Allah Ta’ala and the Holy Prophet (sallallahu alaihi wa sallam) giving out as simply as possible the cardinal points of Tabligh and the way to accomplish them. Finally, the people should be persuaded, again in a cordial manner, to join hands in this sacred task and come out to do the work of Tabligh like the Jamaat itself.

There is nothing more. This is, according to Tablighi Jamaa’t, the whole of Islam. Under the heading of ‘Genenral Principles’, the following point is made:

6.       No controversial matters or points of secondary importance be discussed at anytime. The total time must be devoted to bringing out the Divinity, Oneness and Omnipotence of Allah Ta’ala and to confine all talk to the main points of ‘Tabligh’, which are in real sense the basic principles to be followed by each and every Muslim at all times.

Anything, therefore, other than the five main points of the Tablighi programme previously enumerated is either a ‘controversial matter’ or a ‘point of secondary importance’ and may not be discussed. Thus, a programme originally designed to ensure that the adherents of Tablighi Jama’at did not come into conflict with the British authorities in India has now been extended to include all aspects of Kafir domination in the World. The members of the Tablighi Jama’at are actually forbidden to question it at all. No wonder the enemies of Islam are delighted.

Then, in the section entitled, ‘Summary and Conclusion’ the author makes the definitive statement which conclusively places the Tablighi Jama’at in the Indian modernist camp of the rewritten, jihad free Islam of colonialist rule and explains how it was able to become the useful tool of the kafir forces which it in fact has:

Jihad may normally mean fighting a war against oppressors and non-believers. In the practical sense, however, it means spreading of Kalima of Allah and enforcing of Allah’s Commandments, which is also the ultimate aim of ‘Tabligh’.

This clear exposition of the divergence between the rewritten modernist view and the correct traditional view of the doctrine of jihad goes back, as we have seen, to an essential difference in political outlook. The modernists accept to a great extent the situation they live in. Consciously or un consciously they have adopted the Western Liberal values that became current in the Islamic world as a result of economic and political penetration. Their attempts to reform Islam aim at incorporating these values within it. They have completely acquieseed in the division of the Islamic world into national states. Islamic unity is for them a vague religious ideal. The Indian modernists even condoned colonial rule and limited the scope of the jihad obligation to such an extent that resistance against colonialism was forbidden. This redefinition of jihad against the ayats of the Book of Allah and against every precedent of the history of the Muslims up to and including the proclamation of the last Caliph earlier in this century which was previously quoted, has meant that all the aggressive energy of the millions of Muslims involved in the Tablighi movement is exclusively directed inwards towards other Muslims and leaves the kafir powers free to pursue their Godless exploitation of the Muslims completely unimpeded.

Finally the author goes on to make the following astonishing claim of exclusivity for the Tablighi movement from which one can only conclude that all other Muslims are considered by them to be misguided:

In conclusion, it can be said that there is no way to gain honour, happiness, peace and tranquility in this life other than to adopt and firmly hold on to the work and system of ‘Tabligh’, for which everyone of us must use all his energies and wealth.

By this statement, the Tablighi Jama’at is clearly shown to be an exclusive sect of Muslims, which de facto excludes from right guidance all Muslims who do not follow its peculiar definition of what it means to convey the message of Islam, a definition which is clearly erroneous and far removed from the one which Allah gives us in the Qur’an.

As we have seen, the ludicrous claim is made that the programme of the Tablighi jama’at comprises in every respect the way followed by the Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, and his companions, radiyallahu anhum ajmaeen, in their establishment of Islam, in fact the opposite is true. From its inception and as has been clearly demonstrated by its subsequent development, the programme of the Tablighi Jama’at was designed, while giving the appearance of Islamic activity, to leave in place the very kafir forces whose explicit intention was precisely the prevention of the establishment of Islam in any real way. Whereas the Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, and his Companions, radiyallahu anhum ajmaeen, and all who have truly followed them, spent their lives and all their energy in combating precisely those forces which the Tablighi Jama’at so conscientiously avoids offending in order to bring about that governance by the laws of Allah which the true establishment of Islam necessarily entails.

The actual effect of the Tablighi programme is precisely the same as that produced by the techniques applied to their Muslim populations by the puppet governments of Muslim countries who rule in the name of their kafir paymasters-thousands upon thousands as well-behaved, docile Muslims praying in their mosques, quite content to live under a system which is opposed to Islam in every way and which is openly dedicated to the suppression of true Islam wherever it emerges.

One extraordinary and highly significant omission from the Tablighi programme is any mention of the third pillar of Islam, the obligation of Zakat. It is, of course, with zakat that social and political organisation enter into Islam. Its collection and distribution are one of the things that differentiate the Muslim umma from the kuffar and which indeed, in order to be carried out correctly, mean that the Muslims must be economically independent from the kafir system. As we know, the first Khalifa, Abu Bakr as –Sidiq radiyallahu anhu fought, staking the continued existence of Islam itself to ensure that salat and zakat did not become separated from one another and his great wisdom has been proved, and his supremely courageous decision vindicated beyond question, by the events of our own time when it can be clearly seen that one of the key elements in the decimation of the power of the Muslims has been precisely the elimination of the collection of zakat. However, in the complete Islamic programme expounded by the Tablighi jama’at the absolute obligation of zakat, the third pillar of Islam, is apparently accorded no importance at all.

There are other definitely questionable aspects of the organization and day to day practices of the Tablighi Jama’at some of which are definitely makruh in terms of fiqh and which cause offence to great numbers of Muslims wherever they go throughout the World. Among these is the way they, uninvited, take over local mosques for days at a time, sleeping and eating in them and imposing their own programme in complete disregard of the actual needs and on-going organization of the community concerned. The way they disrupt the worship in the mos              ques they visit by their announcements immediately after the fard prayers and their offensive recruitment drives, one result of which is to keep away from the mosque a lot of people who would normally be present. The way they always treat other Muslims as inferior beings in need of guidance. The way that they are shut off by the Tablighi method from any other outlook. The way they automation like repeat the same stock speeches, regardless of the people they are speaking to. The way they address their message solely to Muslims, the vast majority of whom are as knowledgeable or more knowledgeable than they themselves, and ignore the kafir populations among which they move who are really the people to whom the message should be directed. This last point is particularly pertinent in view of their claim to be exactly following the Book and sunna, since Allah’s words are frequently, and sometimes specifically, directed towards the kuffar and all the efforts of the Prophet, salla’llahu alayhi wa sallam, and the Companions, radiyallahu anhum ajma’een, were devoted to conveying Islam to them.(Kuffar)

These and many other things have made the member of Tablighi Jama’at extremely unpopular with many communities of Muslims throughout the world. However, many continue reluctantly to tolerate them because of what is perceived as the beneficial effect they have on so-called lapsed Muslims. In fact what they do, in the manner of Christian evangelists, is to play on the guilt of insecure people and then offer them an emotional environment in which they can redeem themselves and find others in similar plight who are ready for the same treatment. Such ‘conversions’ are frequently very superficial and sometimes psychologically quite dangerous for the individuals concerned. But what I hope has been made quite clear from what has gone before is that far from people returning to Islam, what is in fact happening is the creation of what almost amounts to a new religion-a kind of Unitarianism incorporating some of the rites of worship of Islam which takes its place alongside the other religious under the governance of people whose interest lies in preventing, at any cost, the laws of Allah from being enacted and therefore true Islam from being established.

By their activity the Tablighi Jama’at have usurped the good will and energy of millions of gullible, vulnerable Muslims and induced them into wasting their precious time and energy going in a direction which, as has been seen, will never result in any growth of Islam but will, on the contrary, prevent such a growth from ever taking place. Therefore, let no Muslim feel tyrannized into compliance with the methods of Tabligh because their harm far outweighs their benefit.

When challenged by their complete importance in the face of kafir dominance, the stock Tablighi reply is to say that they are not yet strong enough to do anything about. This, coming from a sect whose continual boast is the vast numbers that gather at their periodic ijtima’s. It is not uncommon to hear the figure of three million bandied about in respect of their annual gathering in the sub-continent and of prayer lines kilometers in length. In England and elsewhere figures in tens of thousands are frequently quoted.

In this respect Allah ta’ala says is surat al- anfal ayat 65,66:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ           ۝الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ          ۝

O Prophet! Spur on the believers to fight. If there are twenty of you, steadfast, they will overcome two hundred, if there a hundred of you, they will overcome a thousand of those who reject, because they are a people who do not understand. )Al-Quran 8:65,66)

Now Allah has alleviated it for you, knowing there is weakness in you. If there are a hundred of you, steadfast, they will overcome two hundred, if there are a thousand of you, they will overcome two thousand by Allah is with the steadfast.

And the Prophet, salla’llahu alayhi wa sallam said, ’12,000 Muslims will never be defeated for lack of numbers’.

From this it is clear that in the case of the Tablighi Jama’at lack of strength cannot be considered a valid excuse. If the leaders of Tablighi Jama’at are sincere, let them hold their next annual gathering on the East bank of Jordan and then let them cross the river and march to Al-Quds and liberate it from its Jewish kafir occupation.

The fact is that the Tablighi Jama’at is a cancerous growth within the body of the Muslim umma whose only raison d’etre has become its own obsessive need to continually grow in size. It is absorbing and dissipating the positive energy of thousands upon thousands of Muslims in a useless exercise of self-aggrandisement and by doing so it actively prevents the establishment of true Islam and governance by the laws of Allah.

In the light of all of the foregoing:

We declare that the Tablighi Jama’at is, by its own admission, a deviant sect of Islam and that it is being used by the enemies of Islam to help them in their continuing battle to prevent governance by the laws of Allah from being re-established in the world.

We therefore call on the leadership of the Tablighi Jama’at to acknowledge that they are directly responsible for the misguidance of millions of Muslims and to abandon their present programme which only furthers the interest of the enemies of Allah and to teach their members a correct and complete understanding of the deen of Allah, particularly in respect of the obligation of Jihad against the Kuffar.

We therefore call on all members of the Tablighi jama’at to reject the subversive role they have been unwittingly persuaded to play and to leave this sect which is being used by the enemies of Islam to prevent Allah’s deen being restored and governance by His laws re established.

We therefore call on all Muslims to disown the Tablighi Jama’at and to discourage its activities by refusing to give its members permission to step in mosques and to use them for their activities. And we call on all Muslims to reject the modernist perspective of Islam they have been given and to respond to Allah and His Messenger by giving their wealth and their lives to see the totality of Islam once again re-established on the earth.

Allah’azza wa jall says in His Glorious Book in Surat at –Tawba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

O you who believe Fight those of the kuffar who are close to you and let them find you relentless. Know that Allah is with the Godfearing.

) Al-Quran 9:123)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

Allah has bought from the believers their selves and their wealth in that for them is the Garden. They fight in the way of Allah, and they kill and are killed. A promise binding on Him in the Torah and the Evangel and the Qur’an. And who is truer to his contract than Allah? Rejoice then in the bargain you have made. That is the Great Victory. ) Al-Quran 9:111)

(End)

ஜியாரத்து, கொட்டு போன்ற வாத்தியக் கருவிகள் பற்றி உலமாக்களின் தீர்ப்பு

 

கேரள மாநிலத்தில் தலைசிறந்த மார்க்கமேதையும் பிரபலமான பல உலமாக்களின் ஆசிரியப் பெருமகனாரும், காயல்பட்டினத்தின் முக்கியமான ஓர் ஆலிமுக்கு கல்வி போதித்தவர்களும், காயல்பட்டண ஆலிம்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர்களுமான மௌலானா அஹ்மது கோயா ஷாலியாத்தீ அவர்களால்  வழங்கப்பட்ட மார்க்கத் தீர்ப்பு:

மேன்மைமிக்க உலமாக்களே! உங்களுடைய அறிவு சுடர் கொண்டு முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹுத்தஆலா நற்பயனளித்து உங்களது மகிமையை என்றும் நிலைபாடாக்குவானாக.

கீழ்க்கண்ட விசயங்களை விபரமாக விளக்கிக் கூறுவீர்களாக. சிறப்புமிக்க அல்லாஹுத்தஆலா இதற்காக தங்களுக்கு நற்கூலியைப் பெருமிதமாகத் தந்தருள்வானாக.

வினாக்கள்:

1. ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாகக் கலந்து குழுமியிருக்கும் குற்றமான கருமங்களே முற்றும் நிறைந்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு தினத்தில் ஒளலியாக்களுடைய கப்ருகளை ஜியாரத்துச் செய்யும் விசயத்தில் உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன?

மேலும் இத்தகைய குற்றங்கள் உண்டாயிருக்கும் நிலைமையில் அந்த ஜியாரத்தைத் தடை செய்யலாம் என்பது பற்றி அல்லாமா ஷைகு இப்னு ஹஜர் அவர்களுடைய பத்வாக்களில் காணப்படுகிறதா?

2. ஷைகுமார்கள் ஒளலியாக்கள் முதலானோரின் உரூஸ்களை நடத்துவதற்கு ஷரஉவில் கவனிக்கப்படக்கூடிய மூலாதாரம் இருக்கிறதா?

3. கொட்டு வகையறாக்கள் அடிப்பதும், வாத்தியக் கருவிகள் வாசிப்பதும் ஆகுமா?

4. மேலே குறிப்பிட்ட மகான்களின் ஜியாரத் ஸ்தலங்களில் பிரஸ்தாபப்படுத்துவதற்காக கொடிகள் நாட்டலாமா?

இப்படிக்கு,

N.அஹ்மது ஹாஜி 

விடைகள்:

ஜியாரத்: 

கப்ருகளை ஜியாரத் செய்வது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஸுன்னத்தாகும். குற்றமான கருமங்களும், விலக்கலான விஷயங்களும் நடைபெறுகின்றன என்பதற்காக ஜியாரத் விடப்படமாட்டாது. ஒவ்வொன்றுக்கும் அதற்குரிய ஹுக்மு உண்டு. 

கருமங்கள் அவற்றின் நாட்டமென்ற இலட்சியங்களைக் கொண்டதாயிருக்கின்றன. ஆகவே நாடுகிற நாட்டத்தின் அசல் சரியாயிருந்தால் எத்தகைய இடையூறும் தீங்கிழைக்க இயலாது. அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி அவர்களுடைய பத்வாவில் கண்ட விடையின் விளக்கம் வருமாறு:-

குறிப்பிட்ட அத்தினம் விலக்கலான காரியங்களை விட்டும் நீங்கினதாய் அந்நாள் முழுதுமிருக்கலாம். இது ஒரு சூரத்து –வகை. இந்நிலைமையில் ஜியாரத்துடைய சட்டத்தை விளக்கி கூறுவது தேவையில்லை. தெளிவாக இருக்கிறது.

அத்தினம் முழுவதும் விலக்கலான கருமங்களைக் கொண்டதாகயிருக்கலாம். இது இரண்;டாவது சூரத்து- இந்நிலையில் ஜியாரத்துடைய ஹுகும் ஆகிறது.

ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாகக் கலந்து நிற்பதை விட்டும் அகல்வதும் அந்த ஆகாத கருமங்களை வெறுப்பதும் தனக்கு சாத்தியமானமட்டில் அவற்றை நீக்கித் தனது அமலைச் செய்வதுமாகும்.

அத்தினம் சிலவேளை விலக்கலான கருமங்களை விட்டும் தீங்கானதாயும் சிலவேளை விலக்கலான கருமங்களை கொண்டதாயும் இருக்கலாம். இது மூன்றாவது சூரத்து – இந்நிலைமையில் ஜியாரத்துடைய ஹுகும் இருவிதமாகும்.

விலக்கலான கருமங்களை விட்டும் நீங்கின வேளையில் ஜியாரத்து செய்வது மேலாகும். விலக்கலான கருமங்களைக் கொண்டதாயுள்ள வேளையில் ஜியாரத்துச் செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.

இவ்விருவிதத்துள் முந்தியது மேலே கூறப்பட்ட மூன்றுவகை கூ10ரத்துகளில் முதலாவது சூரத்தை சேர்ந்து பிந்தியது இரண்டாவது சூரத்தைச் சேர்ந்தது.

ஆகையால் ஜியாரத்துச் செய்பவன் ஆண், பெண் கலந்து நிற்பதை விட்டு விலகுவதிலும் ஆகாத கருமங்களை வெறுத்து தன்னாலியன்ற மட்டில் அவற்றை விலக்கி நீக்குவதிலும் பேணுதலோடு நடந்துகொள்வான். சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்டதேயன்றி விலக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் விலக்கப்பட்ட கருமங்களை விட்டும் நீங்கி இருக்கும்வேளையில் ஜியாரத்துச் செய்வது மிகவும் சிறந்த(அவ்லிய்யத்)தாகும் என இப்னு ஹஜருடைய வாசகம் தெளிவாக்குகிறது. இத்தகைய பிரிவுகளை உற்றுணராமல் ஒரேடியாய் பொதுவாக ஜியாரத்துச் செய்வது கூடாது என்று யாராகிலும் விலக்குவானேயானால் அவனுடைய சொல்லுக்கு ஒருவிதத்திலும் மதிப்புக் கிடையாது. இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி பத்வாவிலுள்ள விசயத்தின் கருத்து முடிந்தது.

அதுபற்றி ரத்துல் முஹ்தார் கிரந்தத்தில் அல்லாமா ஷைகு இப்னு ஆபிதீன் என்று  பிரக்யாதி பெற்ற முஹம்மது அமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் விஷயத்தின் சுருக்கம் கீழ்வருமாறு:

இப்னு ஹஜர் தனது பத்வாக்களில் கூறுகிறதாவது ஜியாரத்து செய்யப்போகும் இடத்தில் விலக்கப்பட்ட கருமங்கள் இருப்பினும் ஆணும், பெண்ணும் கலந்து நிற்பது போன்ற குற்றங்கள் நிகழ்கிறதாயிருப்பினும் நீ ஜியாரத்தை விட்டுவிட வேண்டாம். இவை போன்ற காரணங்களுக்காகப் புண்ணியமான கருமங்கள் விடப்பட மாட்டாது. ஜியாரத்துச் செய்ய வேண்டியது மானிடன் மீது பொறுப்பாகும். பித்அத்தானவற்றை வெறுக்க வேண்டும். ஆனால் இயலுமாயின் பித்அத்துக்களை நீக்க வேண்டும்.

ஆகவே இமாம் இப்னு ஹஜர் அவர்களுடைய பத்வாக்களிலிருக்கும் விசயம்யாதெனில் ஜியாரத்துச் செய்கிற ஸ்தலங்களில் விலக்கப்பட்ட கருமங்கள் நிகழக்கூடிய நேரத்தில் ஜியாரத்துச் செய்யும் விதத்தை விவரிப்பதேயன்றி அதை விலக்குவதன்று என்பதே.

உரூஸ்: 

ஹாபிழ் ஜலாலுத்தீன் ஸுயூத்தி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களது துர்ரு மன்தூர் எனும் தப்ஸீரில் ஸூரத் ரஅது 24ஆவது ஆயத்தின் அதன் பொருள்: நீங்கள் (உங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களைப்) பொறுமையுடன் சகித்துக் கொண்டதன் காரணமாக உங்களுக்கு சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகுக. (உங்களுடைய) கடைசி வீடு மிக்க நல்லதாயிற்று( என்று சொர்க்கவாதிகளை நோக்கி மலக்குகள் கூறுவார்கள் – 13:24 கீழ் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை கொண்டு இப்னு முன்திரும், இப்னு மர்தியாவும் ரிவாயத்துச் செய்கிறதாய் வரையப்பட்டிருப்பதாவது:

ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் உஹது மலைக்கு வந்து அங்குள்ள ஷுஹதாக்களுக்கு ஸலாம் கூறி நீங்கள் மேற்கொண்ட மேலான பொறுமையின் பொருட்டால் (உங்கள் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) நீங்கள் பெற்ற சொர்க்க வீடே நல்ல வீடு என்றுரைப்பார்கள். 

இன்னும் மேலே கண்ட விஷயத்தையும் வரைந்து இவ்வாறே அபூபக்கர், உமர், உதுமான், அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹும் ஆகியவர்களும் செய்துவந்தார்கள் என்பதாய் முஹம்மது இப்னு இபுறாஹீமைக் கொண்டு இப்னு ஜரீர் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் ரிவாயத்துச் செய்துள்ளார்கள். 

மேலும் பாத்திமா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அப்துல் முத்தலிப் உடைய குமாரர் ஹம்ஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய கப்ருக்கு ஒவ்வொருவருடமும் வந்து ஜியாரத்துச் செய்தார்கள் என்றும்  அதைத் தொடர்ந்து அனுஷ்டித்து வந்தார்கள் என்றும் ரிவாயத்துச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 

இதுபோன்றே இமாம் பக்ருத்தீன் ராஜி, அபூஸுவூது, இப்னு கதீர் ஆகியவர்களுடைய தப்ஸீர்களிலும் காணப்படுகின்றன. இன்னும் பற்பல வகைகளிலும் இவற்றுக்குச் சான்றான ஹதீதுகளும் அனேகமுண்டு. 

அவற்றைக் கொண்டே இமாம்கள் எல்லோரும் ஆதாரம் தேடியுள்ளார்கள். அவர்களில் நின்றுமுள்ளவர்கள்தான் அல்லாமா ஹைத்தமி ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஹுஸ்னுத் தவஸ்ஸுல் என்ற நூலில் குறிப்பிடுவதாவது:

 ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உஹதிலுள்ள ஷுஹதாக்களை ஜியாரத்துச் செய்ய வரும்போது என்ன சொல்லி பிரார்த்தித்தார்களோ அதையே அங்கு ஜியாரத்துக்கு வருபவர்களும் சொல்லி பிரார்த்திப்பார்கள்.

அல்லாமா இப்னு ஆபிதீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ரத்துல் முஹ்தார் கிரந்தத்தில் மனாஸிக்  ஷரஹு லுபாபிலிருந்து எழுத்துக் குறிப்பிடுவதாவது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஷுஹதாக்களின் ஜியாரத்துக்காக ஒவ்வொரு வருடத்தின் ஆரம்பத் தினத்தன்று வந்து அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கப்றுடையோரே உங்கள் மீது இறைவனது ஸலாம் உண்டாவதாக என்று கூறுவார்கள் என்று இப்னு அபீஷைபா ரிவாயத்துச் செய்திருப்பதின் மூலம் உஹது மலையிலுள்ள ஷுஹதாக்களை ஜியாரத்து செய்வதிருப்பதன் மூலம் உஹது மலையிலுள்ள ஷுஹதாக்களை ஜியாரத்துச் செய்வது முஸ்தஹப்பான சுன்னத்தாகிவிட்டது என்று.

அல்லாமா ஷைகு அஹ்மதுப்னு முஹம்மதுல் பாரூக்கி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களது தவ்லீகுல் ஹுதாவில் கூறப்பட்டுள்ளதாய் பத்ஹுல் ஹக்கில் காணப்படுகிறதாவது:- அல்லாஹ்வுடைய உகப்புக்குச் சொந்தமான நல்லடியார்கள், உலமாக்கள், ஷெய்குமார்கள் ஆகியோர்களுடைய கப்ருகளில் கூட்டமாகக் கூடி இருக்க நாம் கண்டிருக்கிறோம். 

அவ்வாறு அவர்கள் அங்கு கூடியிருக்கவும் காரணம் குர்ஆன் ஓதவும், பாத்திஹா ஓதவும், துஆக்கள் கேட்கவும், தீனிய்யாத்துசு; சம்பந்தமான தங்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற அந்தக் கப்ராளிகளின் ரூஹுகளைக் கொண்டு உதவி தேடுவதற்கு இவ்வழிகளில் அவர்கள் பன்முறை பெரிதும் ஜெயம் பெற்று அனுபவவாயிலாய் உணர்ந்துள்ளனர். 

இக்காரணம் பற்றியே அவர்கள் அந்த கப்ராளிகளுடைய ரூஹு பிரிந்த வபாத் தினத்தன்று அங்கு திரள்திரளாகத் தீவிர அபிலாஷைக் கொண்டு ஹிம்மத்தோடு வந்து கூடிஓதுகின்றார்கள். பாத்திஹா முதலியன ஓதி உபதேசம் செய்கிறார்கள். 

சாமான்ய ஜனங்களும் தங்களுடைய தீனிய்யத்தான கோரிக்கைகளோ, துன்யாவித்தான நாட்டதேட்டங்களோ நிறைவேற அந்த கப்ராளிகளைக் கொண்டு உதவி தேடுகின்றார்கள் என்பதே மேற்கண்ட சான்றுகள் மூலம் தீனுல் இஸ்லாமில் உரூஸ் நடத்த பலமான அத்தாட்சிகள் உள்ளன என்பது தௌ;ளத் தெளிவாகிவிட்டது.

கொட்டு வகைகளும் வாத்தியங்களும்:

கொட்டு: 

கூபா என்னும் உடுக்கு போன்றதைத் தவிர்த்து மற்ற கொட்டு அடிப்பது ஹலால் ஆகும் என்பதாய் இமாம் றாபிஈ இமாம் நவவி ஆகிய இரு பெரியார்களும் ஏகோபித்துக் கூறியிருக்கிறார்கள். இவ்விபரம் மின்ஹாஜ் எனும் மூல கிரந்தத்திற்கு செய்திருக்கும் விரிவுரை ஹாஷியாவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இமாம் ரமலி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய பதாவா எனும் கிரந்தத்தில் ஷஹாதத் என்ற பகுதியில் பின்வருமாறு (வினா-விடை) சொல்லப்பட்டுள்ளது. சில பெரியார்களது, ஷெய்குமார்களது கப்ருகளில் கொட்டு வகையராக்கள் அடிக்கப்படுகின்றனவே இவ்வாறு செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டதா? அல்லது விலக்கப்பட்டதா? அல்லது மக்ரூஹா? அவ்வாறு தடை பெறுவதை விலக்குவது கடமையா? இல்லையா? என்று வினா விடுக்கப்பட்டது. 

கூபா என்னும் உடுக்கு போன்ற கொட்டைத் தவிர்த்து மற்ற கொட்டு வகையறாக்கள் யாவும் ஆகுமானவையே. கூபா என்னும் கொட்டு நீண்டிருக்கும் நடுவில் இடை சுருங்கி ஒட்டிப்போய் இருக்கும். அந்த கூபா என்னும் கொட்டு ஹறாமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேற்கண்ட உடுக்குத் தவிர மற்ற கொட்டுகள் விலக்கல்ல. மேலே குறிப்பிட்ட கூபா என்னும் உடுக்கை விலக்குவது கடமையாகும் என்று விடையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாத்தியம்: 

வாத்தியக் கருவிகள் விசயத்தில் உலமாக்களிடையே பெருத்த அபிப்பிராய வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹிமஹுல்லாஹு அவர்களது அபிப்பிராயத்தைப் பின்பற்றி இமாம் றாபிஃ ரஹிமஹுல்லாஹு அவர்கள் உறுதிபடுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த அபிப்பிராயத்தின் பக்கம் இமாம் புல்கீனி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் மற்றவர்களும் சார்ந்திருக்கின்றார்கள். அவ்விஷயம் கீழ்வருமாறு:- 

யறாஃ எனும் ஓசைக் கருவி அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். அதற்கு ஷப்பாபா என்று பெயர் கூறப்படும். வாத்தியங்கள் வாசிப்பது ஹறாம் என்னும் விசயம் பற்றி சரியான ஆதாரம் காணப்படவில்லை என்று முஃனி ஷறஹுமன் ஹஜ் இத்திஹாபுஸ் ஸஆதத்தில் முத்தகீன் முதலிய கிரந்தங்களில் காணப்படுகின்றன. 

யறாஃ எனும் ஓசைக்கருவி ஹராமாக்கப்பட மாட்டாது. பிற்காலத்து இமாம்களுல் இப்னுல் பர்காஹ் இஜ்ஜீப்னு அப்துஸ்ஸலாம் இப்னுதகீகில் ஈது, பத்ருப்னு ஜமாஆ ஆகியோரெல்லாம் அது ஆகும். ஜாயிஸ் எனக் கூறியுள்ளார்கள் என்பதாய் இமாம் ஜாஜிரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள்.

யராஃ என்பது துவாரமிடப்பட்ட ஓர் இசைக் கருவி. அதன் கீழ்ப்பக்கம் குழாய் ஒன்றிருக்கும். அதற்கு 'ஸயிர்' என்றும் 'பஹ்ல்' என்றும் சொல்லப்படும். மேலும்கீழுமாக இரு குழாய்களைக் கொண்டதாயிருக்கும். 

மவ்ஸூல் என்பது ஒருவகை. மின்ஹாறா என்பது மற்றொரு வகை. இக்கருவிகளைக் கொண்டு ஆடு, மாடு, ஒட்டகை மேய்ப்பவர்ககள் இசைநாதம் விளைவிப்பார்கள் என்பதாய் மேலே கூறப்பட்டுதைத் தொடர்ந்து இயம்பப்பட்டுள்ளது. ஷப்பாபா கருவிக்கு பூக் கிடையாது. அதைச் சேர்ந்ததுதான் ஸபாறா முதலிய கருவிகளும் என்று ஜலால் கிரந்தத்தின் ஹாஷியாவில் இமாம் கல்யூபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் என்பதே.

அல்லாமா இமாம் முஹம்மது கலீலி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய பதாவா எனும் கிரந்தத்தில் பின்வருமாறு (வினா-விடை) கூறப்பட்டிருக்கிறது. நபிமார்கள், ஒலிமார்களை ஜியாரத்துச் செய்வதற்காகப் போகும்போது கொடிகளேந்திக் கொண்டும் தபல்பாத் எனும் கொட்டடித்துக் கொண்டும் மிஸ்ஹர் என்னும் வாத்தியம் வாசித்துக் கொண்டும் சில கூட்டத்தினர் செல்கின்றனரே இவை ஹராமா?இல்லையா? என்று வினவப்பட்டபோது அந்தவிசயம் எதுவும் விலக்கப்பட்ட கருமமல்ல என்று விடையளித்தார்கள்.

மேற்கண்ட விசயம் விரிவஞ்சி மிகச்சுருக்கமான முறையில்தான் கூறப்பட்டிருக்கிறது. முற்றுமறிந்தவன் அல்லாஹ் ஒருவனே. அவனுடைய அறிவே சம்பூரணமானது.

 

இங்ஙனம்,

அல் பகீர் லிமவ்லாஹுல் கதீர்

ஷிஹாபுத்தீன் அஹ்மது ஷாலியாத் (மலபார்)

ஹிஜ்ரி 17-8-1371

நன்றி: ஜமாத்துல் அவ்வல் 1398 (ஈஸவி மே, 1978) ஹுஜ்ஜத் மாதஇதழ்.

ஸுஜூது பற்றிய பத்வா-Sujud Fatwa

கண்ணியமும் மேன்மையும் தங்கிய மத்ரஸா முப்தி சாகிப் அவர்களுடைய உயர் சமூகத்திற்கு,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

கீழ் கையெழுத்திட்டுள்ள எங்களது ஐயங்களுக்கு தயை கூர்ந்து தெளிவான மார்க்கத் தீர்ப்பு (பத்வா) தரும்படி மிகப் பணிவோடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். ஸுஜூது என்றால் என்ன? ஸுஜூது எத்தனை வகைப்படும்'? உயிருள்ள மனிதர் (ஷெய்குமார்கள், பெற்றோர், உஸ்தாதுமார்கள்) மேலும் அவ்லியாக்களின் கப்ருகளுக்கு ஒரு மனிதன் ஸுஜூது செய்தால் அந்த மனிதனுடைய நிலை என்ன? சூரியன், சந்திரன் விக்கிரகங்கள் முதலியவற்றிற்கு ஸுஜூது செய்தால் அந்த மனிதனுடைய நிலை என்ன? அல்லாஹ் தங்களுக்கு சிறந்த நற்கூலியைத் தந்தருள்வானாக. ஆமீன். வஸ்ஸலாம்.

இங்ஙனம்,

ஏ.கே. பக்கீர் முஹம்மது,

எம்.ஏ. கரீமுல் ஜீலி,

அ. நசீர் அஹமது,

எம். அப்துஸ் ஸமத்,

எம்.ஐ.எம். ஜஃபர் சாதிக்,

அ.கா.மு. மீராசாகிபு,

பி.எம். செய்தகமது அலி.

விடை:-

நெற்றியை தரையில் வைப்பதற்கு ஸுஜூது என்று சொல்லப்படும். ஸுஜூது இரண்டு வகை. 1. வணக்கத்திற்காக 2. மரியாதை செய்வதற்காக.  2வது வகை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அமரர்களை அல்லாஹ் ஸஜ்தாச் செய்யச் சொன்னது போல (பின்னர் இம்முறை ஹராமாக்கப்பட்டு விட்டது)

1வது வகை அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக மற்றவருக்கு ஸஜ்தாச் செய்வது. அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே ஸஜ்தா செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக மற்றவருக்கு வணக்கம் செய்யும் முறையில் ஸஜ்தா செய்வது குப்ராகும்.
அல்லாஹ்வையன்றி மரியாதையாக மற்றவருக்கு சஜ்தா செய்வது ஹராமாகும். (உதாரணமாக ஷைகு, தாய், தந்தை, உஸ்தாது ஆகியோருக்கும், கப்ருகளு;ககும் சஜ்தா செய்வது ஹராமாகும்)

எனவே மனிதன் மனிதனுக்கு மரியாதைச் செய்யும் வகையில் ஸஜ்தாச் செய்தவன் பாவியாவான். ஏனெனில் இவன் பெரும் பாவத்தைச் செய்தவனாவான். எனவே அவன் தௌபாச் செய்வது அவன் மீது கடமையாகும்.

வணங்கும் முறையில் இறைவனுக்கு இணை வைக்கும் முறையில் மனிதருக்கோ சூரியன், சந்திரனுக்கோ, விக்கிரகங்களுக்கோ அல்லது மற்றவைகளுக்கோ சஜ்தாச் செய்பவன் காபிராவான். எனவே இன்னொரு தடவை புதிதாகக் கலிமா சொல்லி ஈமான் கொள்வதும், தௌபாச் செய்வதும் கட்டாயம் இருக்கிறது. அல்லாஹ் அஃலம்.

ஒப்பம்

அப்துல் வஹ்ஹாப் முப்தி அபல்லாஹு அன்ஹு
மத்ரஸா பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத், வேலூர்.

நன்றி: 1976 மார்ச் ஹுஜ்ஜத் மாத இதழ்.

ஹிந்து ஞானமும் இஸ்லாமிய ஞானமும்

இஸ்லாமிய ஞானத்திற்கும் ஹிந்து மத ஞானத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் – நாம் நமது ஜீவன் படைக்கப்பட்டது என்றும், புதிதானது என்றும் சொல்கின்றோம். ஹிந்து ஞானிகளோ நமது ஜீவன் – அதாவது ஆத்மா படைக்கப்பட்டதல்ல. அது அனாதியானது என்கின்றனர். மேலும் நம் ஜீவன் அனாதியானபடியால், நாம்தான் தெய்வம் என்பார்கள். இதற்கதிகம் அவர்களுக்குப் படித்தரங்கள் இல்லை. நாம்அல்லாஹுத்தஆலாவை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளோம். ஒன்று அகம் (பாத்தின்) மற்றது புறம் (ளாகிர்) ஆத்ம உலகம் (ஆலம் அர்வாஹ்), சூக்கும உலகம் (ஆலம் மிதால்), ஜட உலகம் (ஆலம் அஜ்ஸாம்) ஆகியவற்றைப் புறம் என்றும், அஹதிய்யுத், வஹ்தத், வாஹிதிய்யத் ஆகியவைகளை அகம் என்றும் பிரித்துப் பேசியுள்ளோம்.

ஹிந்து ஞானிகள் சடதத்துவம், சூக்குமம், பிராணம், காமம், மனம், புத்தி, ஆத்மா என்ற படித்தரங்களை பிரித்து உள்ளார்கள். ஆத்மாவுக்கு மேல் அவர்களுக்கு படித்தரம் இல்லை.

நமது ஞானம் எத்தகையது என்பதை நன்கு உணர 'தன்ஸீஹ்', 'தஷ்பீஹ்' பற்றி நன்கு அநிய வேண்டும்.

தன்ஸீஹ் என்றால்; அல்லாஹுத்தஆலாவை ஒப்புவமைகளை விட்டும் தூய்மையாக்குவதாகும். தஷ்பீஹ் என்பது ஒப்புவமைகள் மூலம் அவனை அறிவதாகும்.

தன்ஸீஹ் இரண்டு வகைப்படும். சம்பூரணமான தன்ஸீஹ் (தன்ஸீஹுல் கதீம்)- அவன் உள்ளமையைப் பற்றி தனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ற ஞானம் உண்டாவதாம். 'இறைவன் தன்னுடன் ஒரு பொருளும் இல்லாதிருந்தான். இப்போதும் அப்போது இருந்தபடியே இருக்கிறான் என்று நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளபடி அவனை யாவையும் விட்டு நீக்கிப் பரிசுத்தம் ஆக்குவதாம்.  இந்தத் தன்ஸீஹ் இன்னபடியானது என்று யாரும் அறியக் கூடாதது.

இரண்டாவது வகை:  அவனை ஒப்புவமைகளை விட்டும் நீக்குவதாகும். உதாணம்: அவன் யாரையும் பெறவுமில்லை. அவனை யாரும் பெறவுமில்லை' என்பதில் ஒரு மனிதன் வேறொருவரிலிருந்து வெளியானது நமது மனத்துள் காட்சியாகி அதை விட்டும் இறைவனை விலக்கிப் பரிசுத்தமாக்குவதாம்.

தஷ்பீஹ் என்பது அல்லாஹுத்தஆலா வெளிப்படை(ளாஹிர்) ஆனவன் என்பதால், அவனை ஒப்புவமை கொண்டு அறிவதாம்.

இறைவன் தன் திருமறையில் 'அவனைப் போல் ஒரு பொருளுமில்லை' என்று தன்ஸீஹாக்கியும், 'அவன் கேட்பவனும்- பார்ப்பவனுமாய் இருக்கிறான் என்று தஷ்பீஹாக்கியும் பேசியுள்ளான். அவனை தஷ்பீஹ் இல்லாமல் தன்ஸீஹாக்கினால், அவனை தன்ஸீஹைக் கொண்டு மட்டுப்படுத்தியதாக ஆகிவிடும். அவனைத் தன்ஸீஹில்லாமல் தஷ்பீஹாக்கினால், அவனைத் தஷ்பீஹைக் கொண்டு மட்டுப்படுத்தியதாக விடும். இப்னு அரபி ரலியல்லாஹுஅன்ஹு அவர்கள் 'புஸூஸுல் ஹிகமில்'…

நீ தன்ஸீஹாக்கிப் பேசினால் கட்டுப்படுத்தி விட்டாய்: கஷ்பீஹாக்கிப் பேசினால் மட்டுப்படுத்திவிட்டாய், இரண்டாகவும் பேசினால் நீ நேர்வழியிலானவனாவாய், அறிவுடையோர்க்கு வழிகாட்டும் தலைவனாவாய் என்கின்றனர்.