ஜும்ஆவிற்கு முன் தமிழில் உள்பள்ளியில் பயான் பண்ணுவது ஹராம் என்பதற்குரிய பத்வா ஆதாரங்கள்…-Is Jumma Bayan in Arabic Than other Languages(Arabic/Urudu)

பள்ளிவாசலினுள் ஜும்ஆ குத்பாவிற்கு அரபியைத் தவிர்த்து ஏனைய மொழிகளில் பயான் செய்வது ஹராம்-தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான பத்வாக்கள்:

1. சமஸ்த கேரள பத்வா மொழிபெயர்ப்பு:

kerala fatwa

இஃது சமஸ்த கேரள உலமாக்களிடம் நீங்கள் கேட்டகேள்விக்கு விடை:

இஃது 11-1-1973-ல் சமஸ்த கேரளா ஜம்இய்யத்துல் உலமா பத்வா கமிட்டியார் கொடுத்த பத்வா(மார்க்க தீர்ப்பு)

ஜும்ஆ நாளில் பாங்குக்கு முன் உபன்னியாசம் செய்வது பழங்காலத்திலிருந்து வந்திருக்கும் வழக்கத்திற்கும், முன்னோர்கள், பின்னோர்களுடைய நடைமுறைக்கும் மாற்றமானதாகும். மேலும் குத்பாவுக்கு முன் செய்யும்படியாக வந்த சுன்னத்தான அமல்களை செய்யவிடாது விலக்கக்கூடியதுமாகும். ஆகையால் அந்நேரத்தில் உபன்னியாசம் செய்வது கூடாது. அஃது அழகல்லாத(கெட்ட) பித்அத்தாகும்.

2. பெங்களுர் பத்வா:

கேள்வி: சில உலமாக்களிடத்தில் மிம்பர் மீது நின்று ஜும்ஆ குத்பாவை தர்ஜமா செய்வது ஆகாது. மிம்பருக்கு பக்கத்தில் நின்று ஜும்ஆ குத்பாவுக்கு முன்னால் நீளமாக வஃளு செய்வது சுன்னத்தா? ஜாயிஸா?

விடை: சில பள்ளிவாசல் இமாம்கள், சுன்னத் தொழுகிற நேரத்தில் ஜும்ஆ பாங்குக்கு முன்னால் அல்லது பின்னால் ஜும்ஆ தினத்தில் உர்தூ அல்லது வேறு பாசைகளில் வஃளு செய்வதும், பின் மிம்பரில் ஏறிக் கொண்டு அரபியில் குத்பா ஓதுவதும் (இது சுன்னத்தான தொழுகைகளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. குத்பாவை திரும்ப ஓதுவதாகவும் ஆகிறது. ஜனங்களுக்கு சடவை உண்டாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது.)ரெம்ப இகழப்பட்டதாகும். அழகற்ற கருமமாகும். ஏனென்றால், ஹததீதின் பிரகாரமும், பிக்ஹின் படியும் வழக்கமாக வந்த சுன்னத்தாகிறது ஜும்ஆ குத்பா சுருக்கமாகவும், ஜும்ஆ தொழுகை நீளமாகவும் இருப்பதுதான். இதற்கு மாற்றம் சுன்னத்திற்கு மாற்றமாகும்.

மிஷ;காத்-நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களுடைய குணங்கள் என்னும் பாடத்தில்,

bangalore

‘நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் எப்போதும் ஜும்ஆ குத்பாவை சுருக்கமாகவும், ஜும்ஆ தொழுகையை நீட்டியும் தொழுது வந்தார்கள். இன்னும், முஹத்திது முல்லா அலீ காரி இந்த ஹதீதின் விரிவுரையில் சொல்கின்றார்கள்:-

‘ஜும்ஆவுடைய குத்பா ஜனங்களின் கவனத்தை ஹக்கின் பக்கம் திருப்புவதற்காக வேண்டி உபதேசம் செய்வதற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் கதீப் நளினமாகவும், நாகரீகமாகவும் பேசுவதினாலும், அதிகமாகப் பேசுவதினாலும் முகததாட்சணையும், பெருமையும் ஏற்படுவதற்கு சாத்தியம் இருப்பதனாலும், சடைவு ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவும் ஜும்ஆ குத்பாவை சுருக்குவது சுன்னத். ஜும்ஆ தொழுகையானது முஃமின்களுக்கு மிஃராஜாக இருப்பதனால் அல்லாஹ்வுடன் வசனிப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீளமாக இருப்பது அவசியம்.பரக்கத்தையும், கைரையும் உண்டாக்கக் கூடியதும் கருணையும், கிருபையும் வருவதற்குக் காரணமுமாகும்.

மிர்காத் 5வது ஜுஸ்உ 396 ம் பக்கத்தில் வருகிறது,

bangalore2

இக்காலத்தில் சில இமாம்கள், மிம்பர் மீது நின்று ஜும்ஆ குத்பாவில் சப்தமிட்டு, குறிப்பான மனிதர்களைப் பற்றி கூறுகிறார்கள். மேலும், அவர்களுடைய மைதானம் என்று எண்ணிக் கொண்டு சொந்த விஷயங்களிலும் இறங்குகின்றனர். இவர்கள் அசலில் ஷரகின்படி ஒழுக்கமான கதீப் அல்ல. மேலும் இவர்கள் கூளம் பொறுக்கக் கூடிய கதீபாகும்! இவர்கள் குத்பாவின் தத்துவத்தை,(அறியமாட்டர்கள்) விளங்காதவர்கள். ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திதுத் திஹ்லவி தமது கௌலுல் ஜமீல் என்னும் கிதாபில் இது பற்றி தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். மேலும் இம்மாதிரி மனிதனை, கதீபாக நியமிப்பதினால் ஜமாஅத்தார்கள் பாவிகளாகிவிடுகிறார்கள். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்வது போல்,

bangalore3

நல்ல கருமங்கள் பேரிலும், தக்வா பேரிலும் உதவியாக இருங்கள். பாவங்களின் பேரிலும், பகைமைத்தனத்திலும் உதவியாக இருக்காதீர்கள்.

சில உலமாக்கள் மிம்பர் மீது ஏற் நின்று ஜும்ஆவுடைய குத்பாவை அரபியல்லாத பாசையில் ஓதுவது சுன்னத்துக்கு மாற்றம். பித்அத் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். வேடிக்கையாவது இவர் தானே ஒரு பித்அத்தை சொல்கிறவராக இல்லை, செய்கிறவராக இருக்கிறார்.  bangaloreவிரண்டோடியதளவில் மீண்டார். மழையை விட்டு ஓடி தண்ணீர் மடைக்குக் கீழ் தங்கினான் என்பதற்கொப்பாகும். அதாவது, மிம்பர் மீது அரபியில் குத்பா ஓதுவதற்கு முன் சுன்னத், நபில்கள் செய்கிற நேரத்தில், அரபியல்லாத குத்பா (வஃளு) மிம்பருக்குப் பக்கத்தில் நின்று அல்லது மிம்பருக்கு மேலேயே இருந்து கொண்டு(சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு பெரிய மௌலானா அப்படி குத்பா ஓதினார்) வஃளு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். மேலும் வேடிக்கை, சில ஆதாரங்கள் காட்டுகின்றனர். ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், குலபாவுர்ராஷிதீன்கள் அதாவது உமர், உதுமான் ரலியல்hஹு அன்ஹுமா ஆகியோரின் காலத்தில் அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும், அபூதமீம் தாரானியும் அனுமதி வாங்கி குத்பாவுக்கு முன் வஃளு சொன்னார்கள் என்று ஆதாரம் காட்டுகின்றார்கள். மேலும் சொல்கின்றனர், உமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுடைய கிலாபத்தின் கடைசி காலத்தில் அனுமதி கொடுத்தர்கள் என்றும் சொல்கின்றார்கள். இது ஆதாரமற்ற ஒரு ரிவாயத்தாகும்.

அப்படி அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நாம் உப்புக் கொண்டாலும், ஸஹாபாக்கள் குத்பாவை 5, 6 நிமிடங்களில் முடித்துள்ளார்கள். அதனால், சுன்னத், நபில்கள் தொழுவதற்கு இடைஞ்சல் இல்லாதிருந்தது. முடிவாக: ஜும்ஆ நாளில் இரண்டு குத்பா (அரபியும், அரபியல்லாததும்) ஒன்று சேருவது தொழுகைக்கு முன்னால் சுன்னத்தானது-வழுக்கமானது என்பதற்கு ஆதாரமில்லை. அசலில் தரிபட்டதாக இருக்குமானால் அதற்கு இன்ஷாஅல்லாஹ் விபரமான பதில் சொல்வோம்!

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

14-1-1959                                                                                                                     இதை எழுதியவர்

முப்தீ அபுல்கலாம் முஹம்மது ஹபீபுல்லாஹ் பாகவீ,
நத்வீ, ஹனபீ, காதிரீ, வேலூரீ

முப்தீ தாறுல் இப்தாஉ, ஸத்ர் முதர்ரிஸ்

மதரசா ஹக்கானிய்யா அரபிய்யா,

பெங்களுர் சிட்டி.

3. பொதக்குடி அன்னூருல் முஹம்மதிய்யு அரபிக் கல்லூரி பத்வா:

noorul 1noorul 2noorul 4

பொதக்குடி மத்ரஸா அன்னூருல் முஹம்மதிய்யு உலமாக்கள் சமுகத்திற்கு காயல்பட்டணம் சதுக்கைத் தெருவைச் சார்ந்த ஊண்டி செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் உடைய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

கீழ்காணும் வினாவிற்கு தகுந்த இஸ்லாமிய மார்க்க தீர்ப்பளித்து அல்லாஹ்விடம் நற்கூலி பெறுவீர்களாக.

வினா?: வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் கதீப் மிம்பரில் ஏறி குத்பா ஓதுவதற்கு முன், கூடியிருக்கும் மக்களுக்கு பிரசங்கம் செய்யலாமா? ஷாபிஈ மத்ஹபின் பிரகாரம், பத்வா தரும்படி வேண்டுகிறேன்.

இங்ஙனம்

ஊண்டி செய்யிது முஹம்மது.

விடை: வினாவில் கண்டபடி பள்ளிவாசல் என்பது அசலில் தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு மட்டும் வக்பு செய்யப்பட்டிருப்பதால்- குத்பா ஓதுவதற்கு முன் தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு இடைஞ்சல் உண்டாகும்வித்தில் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்வதோ, குர்ஆன் ஓதுவதோ மக்ரூஹான விஷயமாகும். இந்த மக்ரூஹ் என்பது இடைஞ்சல் லேசாக இருந்தால்.

தொழுகக் கூடியவர்களுக்கு இடைஞ்சல் அதிகம் இருந்தால் சப்தமிட்டு குர்ஆன் ஓதுவதும், பிரசங்கம் செய்வதும் ஹராம் உண்டாவதற்கு ஏதுவாகும். இப்படி ஷாபிஈ மதுஹபு கிதாபுகளான பத்ஹுல் முயீன், இஆனா, கல்யூபி, நிஹாயதுஸ்ஸைன் போன்ற கிதாபுகளில் ஜும்ஆ உடைய பாடத்திலும் தொழுகையுடைய பாடத்திலும் காணப்படுகிறது.

வல்லாஹு அஃலம் பி ஜவாப்.

மௌலவி ஏ.கே.எம். ஜியாவுத்தீன்

நாளிர், அன்நூருல் முஹம்மதிய்யு மத்ரஸா டிரஸ்ட்.

26-2-80

இஸ்தான்புல்(துருக்கி) பத்வா:

turky1 turky2 turky3 turky4 turky6 turky9 turky11 turky12turky5 turky7 turky8 turky10

 பத்வா ஹம்ஸியா(இந்தியா):

hamziya12 hamziya15hamziya13 hamziya4hamziya8 hamziya5 hamziya7 hamziya11hamziya2 hamziya6 hamziya9 hamziya10 hamziya14 haziya1

 தமீம் ஹஜ்ரத், மதராஸ் தலைமை காஜி பத்வா:

 thameem2 thameem4 thameem5 thameem9 thameem11thameem3thameem7thameem8thameem 1thameem6thameem10

காழி ஹபீபுல்லாஹ் ஹஜ்ரத்(மதராஸ்) பத்வா:

habeeb1 habeeb2 habeeb3 habeeb7habeeb5habeeb6habeeb8habeeb4

ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஒவ்வொரு நபிக்கும் சுவனத்தில் ஒரு துணைவர் இருப்பார். அத்தகைய என் துணைவர் உதுமான்’ எனப் போற்றிய பெருந்தகை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்.

ஸாஹிபுல் ஹிஜ்ரத்தைன் (பிறந்த மண்ணை) இருமுறை துறந்து சென்ற தோழர், துன்னூரைன் – இரண்டு ஒளிகளைப் பெற்றவர் என்று சரித்திரம் புகழும் ஸையிதினா உதுமான் இப்னு அப்பான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் பரம்பரை,

உதுமான் இப்னு அப்பான் இப்னு அபுல் ஆஸ் இப்னு உமையா இப்னு அப்துஷ் ஷம்ஸ் இப்னு அப்துல் மனாஃப் என்று தந்தை வழியிலும்,

உதுமான் இப்னு உர்வா பின்த்து குறைஷ் இப்னு ரபீஃஆ இப்னு அப்துஷ் ஷம்ஸ் இப்னு அப்து மனாஃப் என்று தாய் வழியிலும்

ஆறாவது தலைமுறையில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் சேருகிறது.

இவர்களின் தாயைப் பெற்ற அன்னையார் உம்முல் ஹக்கீம்-அல்பைழா அவர்களும் நபி பெருமானாரின் தந்தையார் அப்துல்லாஹ் அவர்களும் அப்துல் முத்தலிப் அவர்களுக்குப் பிறந்த ஒரே தாய்வயிற்று மக்களாவர்.

‘காமிலுல் ஹயா இ வல் ஈமானம் – நாணமும் (இறை) நம்பிக்கையும் நிரம்பப் பெற்றவர்’ என விண்ணகமும், மண்ணவரும் போற்றும் அம் மானமிகு மாண்பாளர் நபிகளார் அவர்கள் பிறந்து ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து ‘தாயிஃப்’ நகரில் பிறந்தார்கள்.

நபிகளார் பிறந்த ஹாஷிம் கோத்திரத்தைப் போன்றே, உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பிறந்த உமையா கோத்திரமும் மக்கமா நகரில் மிகுந்த செல்வாக்கும், கண்ணியமும் பெற்று விளங்கிய ஒரு கோத்திரமாகும்.

இஸ்லாத்திற்கு முந்திய அறியாமைக் காலத்திலும் இவர்கள் விபச்சாரத்தையும், மதுவின் வாடையையும் நுகர்ந்தவர்கள் அல்லர். பொறாமை, வஞ்சக சூது, புழுக்கத்தை விட்டும் விடுபட்டிருந்த ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் உயர்ந்த சிந்தனையில் நபிகளாருக்கு ஒரு கண்ணிய இடமிருந்தது. இருப்பினும் அதிகமான பழக்க உறவு ஹழ்ரத் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடனேயே இருந்தது. இருவருக்குமிடையே இருந்த வாணிப உறவு இதற்கு காரணமாயிருக்கலாம்.

பெருமானாரின் நபித்துவத்தை ஹழ்ரத் அபூபக்கர் அவர்கள் ஏற்ற அன்று உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மக்காவில் இருக்கவில்லை. வாணிப நிமித்தமாக ஸிரியா சென்றிருந்தனர். திரும்பியதும் ஹழ்ரத் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை சந்திக்கச் சென்றனர். அவர்களை சந்தித்துப் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அண்ணலெம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே அங்கு வந்துற்றார்கள். அவர்களின் சொற்களில் இருந்த உண்மையைக் கண்டு உதுமான் நாயகம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றனர்.உமையாக்களில் முதன்முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் உதுமான் நாயகம் அவர்களாக இருந்தார்கள். பல்வேறு தொல்லைகளை அவரது சிறிய தந்தை கொடுத்தபோதும் தான் கொண்ட கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்கவே இல்லை.

‘நானும் உதுமானும் எங்கள் தந்தை இப்றாஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சாயலாக இருக்கிறோம் என்று ஹழ்ரத் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்த பொன்மொழியும், ‘குணத்திலும் உதுமான் என்னையே ஒத்திருக்கிறார்’ என ஹழ்ரத் அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்த மற்றொரு பொன்மொழியும் உதுமான் நாயகத்தைப் பற்றி நமக்கு முழுமையாக எடுத்துரைக்கிறது.

பெருமானாரின் மகளான ருக்கையா, உம்முகுல்தூம் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோர் அபூலஹபின் இரு மக்களான உத்பா, உத்தைபா என்ற இருவருக்கும் மணமுடிக்கப் பெற்றிருந்தனர். (மணமுடிக்க நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தனர் என்று மற்றொரு கருத்தும் உள்ளது) அபூலஹபையும் அவள் மனைவி உம்முஜமீலையும் சபித்து அல்லாஹ்விடமிருந்து வேதவசனங்கள் இறங்கின. பெருமானர் அவர்கள் அவற்றை ஓதிக்காட்ட கேட்ட அபூலஹபும், உம்முஜமீலும் தங்கள் மக்களாhன உத்பா, உத்தைபா இருவரையும் பலவந்தப்படுத்தி ருகையா, உம்முகுல்தூம் ஆகிய இருவரையும் விவாகபந்தங்களிலிருந்து விலக்கிடச் செய்தனர்.

பெருமானார் இதனால் துயரப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கினாலேயே அவர்கள் இவ்வாறு செய்தனர். செல்வச் செழிப்போடு விளங்கிய உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ருகையா நாயகியை திருமணம் முடித்ததால் பெருமானாரின் உள்ளம் பெருமகிழ்வு கொண்டது.

நபித்துவத்தின் ஐந்தாம் ஆண்டில் முஸ்லிம்களுக்கு அபிசீனியாவுக்கு குடிபெயர்ந்து செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்த போது, ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ருகையா நாச்சியாரோடு முதல் அணியிலேயே ஹிஜ்ரத் செய்து சென்றுவிட்டார்கள்.

அபிசீனிய வாழ்க்கையிலேயே அத்தம்பதிகள் தங்கள் தலை மகனைப் பெற்றெடுத்து அவருக்கு அப்துல்லாஹ் எனப் பெயரும் சூட்டினர். இதனாலேயே அவர்களுக்கு அபூஅப்துல்லாஹ் என்றும் அழைக்கப் பெற்றார்கள். ஆயினும் அம்மகனார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உயிர் வாழவில்லை.

அபிசீனியாவிலிருந்து திரும்பி மக்காநகர் வந்த உதுமான் நாயகம் அவர்கள், மக்கத்து முஸ்லிம்கள் மதீனாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செல்லத் துவங்கிய போது ஹழ்ரத் உதுமான் நாயகமும் தம் மனைவி ருகையா நாயகியோடு மதீனா சென்று விட்டார்கள்.

மதீனாவில் நஜ்ஜார் குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஹழ்ரத் அவ்ஸ் பின் தாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் விருந்தினராகத் தங்கியிருந்தார்கள்.

பத்ருபோர் நடந்தபோது உதுமான் நாயகம் அவர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அப்போது அவரது மனைவியார் சுகமில்லாமல் இருந்தனர். அவர்களை கவனித்துக் கொள்ள மதீனாவிலேயே அன்னாரை தங்கச் சொன்னது நபிகளாரே. அந்த நோயின் கடுமையிலேயே துணைவியாரை அவர்கள் இழக்க நேரிட்டது.

பத்ருபோரில் வெற்றிபெற்றவுடன் கிடைத்த ஙனீமத்துப் பொருளில் உதுமான் நாயகத்திற்கும் ஒரு பங்கை கொடுத்தார்கள். போரில் கலந்துகொண்டதற்கான மறுமைப் பலனும் அவர்களுக்கு உண்டு என நன்மாராயமும் கூறினார்கள்.

அதன்பிறகு தம்முடைய அடுத்த மகளார் உம்முகுல்தூமையும் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மணமுடித்து வைத்தார்கள்.

அடுத்து நடந்த உஹதுப் போரில் உதுமான் நாயகமும் கலந்து கொண்டார்கள்.

ஹிஜ்ரி 6ஆம் ஆண்டு 1400தோழர்களுடன் ஹுதைபியாவை வந்தடைந்த நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவாசியிடம் தூது செல்ல ஹழ்ரத் உதுமான் அவர்களையே அனுப்பி வைத்தார்கள். பெருமானார் போர்புரியவரவில்லை. இறைவின் திருவீட்டை தரிசிக்கவே வந்துள்ளனர் என்று குறைஷிகளிடம் எவ்வளவோ எடுத்துக் கூறியும், அவர்களில் எவரையும் மக்காவினுள் அனுமதிக்க மறுத்து நின்றனர்.

‘உதுமானே! எங்களிடையே உமது கண்ணியம் என்றும் மதிக்கத்தக்கதாகவே உள்ளது. நீர் வேண்டுமானால் கஅபாவைச் சுற்றிவர நாங்கள் அனுமதிப்போம்’ என குறைஷிகள் ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு மட்டுமே தனிச் சலுகை காட்டினர்.

‘ஆண்டவனின் தூதரை பிரிந்து ஒருக்காலும் அவ்வாறு நான் செய்யமாட்டேன்’ என ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள்.

தர்க்கத்தால் உதுமான் நாயகத்தை திரும்பிச் செல்லவிடாது தாமதிக்கச் செய்தான் குறைஷிகள். அந்த தாமதத்தால் அவர்கள் கொல்லபட்டே போனார்களோ என்ற ஐயம் ஹுதைபிய்யாவில் தங்கியிருந்த தோழர்களிடையே எழுந்தது.

அவ்வாறு கொல்லப்பட்டிருந்தால், அதற்குப் பழிதீர்க்க ஹுதைபியாவின் ஸஹாபாக்கள் அனைவரும் நபிபெருமானார் அவர்களின் கரம் பிடித்துப் பிரமாணம் செய்தார்கள்.

‘நிச்சயமாக உதுமான் அல்லாஹ்வுடையவும் அவனின் தூதருடையவும் நாட்டஙக்ளின் பேரிலேயே சென்றிருக்கிறார்’ என அறிவித்த பெருமானார் அவர்கள் தங்கள் இடக்கரத்தை நீட்டி வலக்கரத்தால் அதனைப் பற்றியவர்களாக, ‘இறைவா! இதோ ஒன்று உதுமானின் கரம். மற்றொன்று என் கரம். உதுமானுக்குப் பகரமாக நான் பிரமாணம் செய்கிறேன்’ என்றார்கள்.

பின்னர் உதுமான் நாயகம் திரும்பி வந்தபோது அவர்களை பெருமகிழ்வோடு வரவேற்ற தோழர்களிடம், இன்னும் ஓராண்டு காலம் மக்காவிலிருந்தாலும் சரியே, அண்ணலார் வந்துசேராத வரை நான் ஒருபோதும் கஅபாவைச் சுற்றியிருக்கவே மாட்டேன்’ என ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறிய செய்தி அவர்களின் இதயத் தூய்மையை காட்டியது.

‘பீரே ரூமா’ என்ற நல்ல நீர் கிடைக்கும் கிணறு மதீனாவில் இருந்தது. அதுவும் அது யூதனிடம் இருந்தது. அதிலிருந்து நீர் எடுக்க முஸ்லிம்களை தடுத்து நின்றான். குடிப்பதற்கு நல்லநீர் கிடைக்காமல் தங்கள் தோழர்கள் படும் துயர் கண்டு தாஹா நபி அவர்களும் துயருற்றார்கள்.

‘பீரேரூமா’வை விலைபேசிப் பெற்று முஸ்லிம்களுக்கு உடமையாக்குபவர் உங்களில் எவரோ –நான் அவருக்கு சுவனத்தைப் பற்றி உறுதி கூறுகிறேன்’ என்று நாயகம் அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.

உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அதை யூதனிடமிருந்து விலைபேசி வாங்கி முஸ்லிம்களுக்கு உடமையாக்கி வைத்தார்கள்.

மதீனாவின் பள்ளியில் தொழுவதற்கு இடம் போதாமை ஏற்பட்டபோது, பள்ளியைச் சூழ உள்ள நிலங்களை விலைக்கு வாங்கி மதீனாவின் பள்ளியை விரிவுபடுத்த அர்ப்பணித்தார்கள்.

ஹிஜ்ரி 9ஆம் ஆண்டில் பெருமானார் அவர்கள் தபூக் போருக்கு ஆயத்தமானபோது, முப்பதினாயிரம் வீரர்களையும் பதினாயிரம் புரவிக்காரர்களையும் கொண்ட அப்படையில் ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பதினாயிரம் பேர்களுக்கான முழுச் செலவையும் ஏற்றார்கள்.

தபூக்போரிலிருந்து திரும்பிய உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை மனைவி உம்முகுல்தூம் அவர்களின் மரணச் செய்தியே வரவேற்றது. தம் மருமகரை அணைத்து ஆறுதல் வழங்கிய அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்’ உதுமானே! என்னிடம் இன்னும் நாற்பது பெண்மக்கள் இருப்பினும் அவர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக உமக்கு மணமுடித்து அளிப்பேன்’ என்று கூறினார்கள்.

மதீனாவை விட்டும் போருக்காக வெளிச் செல்ல நேர்ந்த இரு சந்தர்ப்பங்களில் அண்ணலார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை மதீனாவில் தம் கலீபாவாகவும் நியமித்துச் சென்றிருக்கிறார்கள்.

அவ்வப்போது இறைவனிடமிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்த இறைவசனங்களை உடனுக்குடன் பதிவு செய்யும் எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகவும் ஹழ்ரத் உதுமான் ரலில்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள்.

முந்திய இரு கலீபாக்களான ஹழ்ரத் அபூபக்கர், ஹழ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோருக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்களுக்கு துணையாக இறுதிவரை நின்றார்கள். ஹிஜ்ரி 24ஆம் வருடத்தில் ஹழ்ரத் உமர் நாயகம் அவர்கள் ஷஹீதான பின்பு மூன்று நாட்கள் கழித்து நான்காம் நாள் காலை பள்ளியில் கூடியிருந்த மக்கள் முன்னே ஹழ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஹழ்ரத் உதுமான் நாயகத்தை கலீபாவாக அறிவித்து, தாமே முதலாவதாக அவர்களின் கரம் பற்றி பிரமாணம் செய்தனர். அதன்பின் மற்றவர்கள் பிரமாணம் செய்து முடித்தனர்.

பரந்துவிட்ட இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தில் ஹழ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்குப் பின் ஏற்பட்ட கலகங்களை கட்டுப்படுத்தி நாட்டில் அமைதி நிலவச் செய்தார்கள்.

ஸிரியாவில் ஏற்பட்ட பெரும் தோல்விக்குப் பின்னர் ரோமர்கள் ஆர்மீனியாவிலும் பதுங்கிக் கொண்டனர். அங்கும் கலகக்கொடி ஏந்தவே தமது ஆளுநர்களை அனுப்பி அதை அடக்கினர்.

ஸிரியாவின் ஆளுநராக திறம்பட நிர்வாகம் செய்து வந்த ஹழ்ரத் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது எல்லைக்கு அருகிலுள்ள ரோமர்களிடம் மிகவும் உஷாராகவே இருந்தார்கள். அவ்வப்போது ரோமர்களின் துள்ளல்களையும் அடக்கியே வந்தனர். இருப்பினும் கான்ஸ்டான்டிநோபிளை கைப்பற்றாதவரை ரோமர்கள் அடங்கமாட்டார்கள் என்று எண்ணினார்கள். ஹழ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு காலத்தில் அவர்களிடம் சொல்லப்பட்டபோது அவர்கள் அதற்கு மறுத்து விட்டார்கள். ஆனால் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்தில் ஹழ்ரத் முஆவியா நாயகம் அவர்கள் கடற்படையை அமைத்தனர்.

ஹிஜ்ரி 27அல்லது 28ல் முதன் முதலாக புறப்பட்ட அப்படை ஸைப்ரஸை கைப்பற்ற முயன்றனர். அங்கு நிலைகொண்டிருந்த ரோமப்படைகளை முஸ்லிம்கள் வென்றனர்.

கலீஃபா அவாக்ள் ஹழ்ரத் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ரோமானியக் கடற்படை வீரர்கள் எவரையும் கொல்வதை விட அவர்களை கைதிகளாகவே பிடித்து அவர்களிடம் கடற்போரின் நுணுக்கங்களை முஸ்லிம்களுக்கு கற்பிக்கும்படியாகவும் எழுதினார்கள். ஹழ்ரத் முஆவியா அவர்களும் அவ்விதமே செயல்பட்டார்கள்.

வடக்கிலும் மேற்கிலும் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் விரிந்ததைப் போன்று கிழக்கிலும் ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வென்றார்கள்.

ஹிஜ்ரி 31ஆம் ஆண்டில் சில ஆயிரம்படைகளுடன் பலக்ஃகின் பக்கம் வந்த யஸ்தஜிர்த் சிறு வெற்றிகளைக் கண்டாலும் தொடர்ந்து முன்னேற அவனால் முடியவில்லை. அவன் முஸ்லிம் படைகளின் தாக்குதல்களை சமாளிக்க முடியாமல் திருகை அரைப்பவன் குடிலுக்குள் தஞ்சம் புகுந்தான். அவன் அவனுக்கு உணவு, உடை அளித்து அவன் உறங்கும்போது அவனை கொலை செய்து விட்டான். சுமார் 400வருடம் பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட ஈரானிய மன்னன் தன் அரசபோகங்களை நான்கே ஆண்டுகள் அனுபவித்து இறந்து விட்டான்.

ஹிஜ்ரி 32ல் ஒரு பலமான கடற்போர் நடைபெற்றது.ஐரோப்பாவின் அந்தலூஸை வெற்றி கொள்ள முஸ்லிம்படைகள் சென்றபோது கான்ஸ்டன்டைன் ஒரு பெரும்படையைத் திரட்;டி மத்தியதரைக் கடலுகக்கு சென்று போரிட்டு முஸ்லிம்களிடம் தோற்றுப் Nபுhனான்.

கலீபா உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்திலேயே உயர்ந்த முறையில் சித்தப்படுத்தப்பட்டிருந்த இஸ்லாமிய இராணுவம் கலீஃபா உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் திறம்பட்ட நடவடிக்கையால் மேலும் உரம்பெற்றது.

மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நிர்வாகத்தை விரிவுபடுத்தினார்கள். அவைகளை பொறுப்புடன் நடத்த பல கட்டடங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மதீனாவுக்கு வந்து சேரும் பாதைகள் விரிவுப்படுத்தப்பட்டன. பாலங்கள் அமைத்தார்கள். பள்ளிவாசல்கள் ஆங்காங்கே நிர்ணமானிக்கப்பட்டன.கடைவீதிகள், காவல்நிலையங்கள், உணவு மாடங்கள், நீர்க் கிணறுகள் அமைக்க்பட்டன.

ஹிஜ்ரி 29ஆம் ஆண்டு பள்ளியை சுற்றி குடியிருந்த மக்கள் பள்ளியை விரிவுபடுத்துவதற்காக கலீபாஅவர்களின் வேண்டுகேளை ஏற்று அதை விட்டுக் கொடுத்தனர். அதை விரிவுபடுத்தினர்.

ஆளுநர்களையும், அதிகாரிகளையும் நியமித்த கலீபா அவர்கள் அவர்களை கண்காணிக்கவும் தவறவில்லை.

போர்களில் சிறையாகி கைதியாக வருபவர்களுக்கு தீன் மார்க்கத்தின் நெறிமுறைகளை போதிப்பார்கள். அவர்களின் அருளுரைகளால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் இஸ்லாத்தில்இணைந்து விடுவார்கள். இதில் எந்த நிர்ப்பந்தத்தையும் சுமத்தமாட்டார்கள்.

ஒருமுறை வெள்ளிக்கிழமை மதீனாவின் பள்ளிக்கு வெளியிலும் மக்கள் திரள் பெரிதாக கூடியிருக்க அவர்களில் பலரின் செவிகளிலும் பாங்கின் ஓசை கேட்காமலே போய்விட்டது. அதனை அறிந்த கலீபா அவர்கள் மறு வெள்ளிக்கிழமை முதலே, வழமையாகக் கூறும் பாங்குக்கு சற்று முன்னதாகவே பள்ளிக்கு வெளியில் அதிகப்படியாக ஒருமுறை பாங்கொலிக்கப்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்கள். ஹழ்ரத் உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கட்டளைப் படியே இன்றும் அது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

ஹழ்ரத் அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் குர்ஆனை ஒன்று சேர்த்து ஒரு நூலுருவிலாக்கப்பட்டு அப்பிரதி முதலில் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமும் பின்னர் ஹப்ஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமும் பாதுகாப்பாக இருந்தது. மக்களிடையே புழக்கத்தில் இல்லை.

அஜர்பைஜான், ஆர்மீனியா பகுதிகளில் கலகங்களை அடக்கச் சென்ற நபித்தோழர் ஹழரத் ஹுதைபத்துல் யமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் குர்ஆன் பலவாறாக ஓதக் கேட்டு அதை கலீபா அவர்களிடம் எடுத்துரைத்தார். கலீபா அவர்கள் ஹப்ஸா நாயகியிடமிருந்த குர்ஆனை வாங்கி சஹாபாக்கள் குழுக்களை ஏற்பாடு செய்து அவர்களை ஓதச் செய்து குர்ஆன் 7பிரதிகள் எடுக்கப்பட்டன.

அதில் ஒன்றை மதீனாவில் கலீபா அவர்கள் தங்களிடமே வைத்துக் கொண்டார்கள். மற்றவைகளை மக்கா, ஸிரியா, யமன், பஹ்ரைன், கூஃபா, பஸ்ரா ஆகிய நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைத்து அதன்படியே திருமறை ஓதப்படவேண்டுமென கட்டளையிட்டார்கள்.

ஹிஜ்ரி 35ஆம் ஆண்டு துல்ஹஜ்ஜு பிறை 18அல்லது 24ஆம் நாள், இஸ்லாத்தின் மூன்றாவது கலீபா, தங்களையும் முஸ்லிம்கள் என்று கூறிக் கொண்ட ஒரு கூட்டத்தாரின் கரங்களாலேயே, ‘எவ்விதக் குற்றமுமற்றவர் கலீஃபா’ என முடிவு காணப்பட்ட நிலையிலேயே படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.

எகிப்தில் இப்னு ஸபா கலீஃபா அவர்கள் மீது பகைமையை உண்டாக்கி பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தான். ஏற்கனவே ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனையில் கலீபா அவர்கள் முஹம்மத் இப்னு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு செய்ததால் அதனால் கோபமடைந்த அவர்கள் எகிப்து சென்று வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களுகம் கலீபா அவர்கள் மீது பகைமை கொண்டிருந்தனர். இதேபோல் ஹழ்ரத் முஹம்மது இப்னு அபீ ஹுதைஃதஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் தங்களை ஆளுநராக கலீபா அவர்கள் நியமிக்காததால் அவர்கள் மீது பகைமை கொண்டிருந்தனர். இவர்களும் எகிப்தில்தான் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்களின் பிரச்சாரங்களாலும் கலீபா அவர்களின் ஆட்சிக்கு எதிராக குழப்பங்களும், கலகங்களும் உண்டாக ஆரம்பித்தன.

கலீபாவின் மீது இந்தக் கலகக் காரர்கள் அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுக்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர். அதற்கு கலீபா அவர்கள் தக்க பதில் கொடுத்தும் அவர்கள் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இறுதியில் கலீபாவை அவர்கள் சுமத்திய அபாண்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்காக கொல்லத் துணிந்தனர்.

ஹழ்ரத் அலீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு மற்றும் சஹாபாக்கள் சிலர் கலகக்காரர்களோடு சமாதானம் பேசி அவர்கள் விரும்பியபடி முஹம்மது இப்னு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை எகிப்திற்கு கலகத்தை அனுப்ப அனுமதியை கலீபா அவர்களிடம் பெற்றுத் தந்தனர்.

ஆனால் 5ஆம் நாள் காலையில் புரட்சி ஓய்ந்து விட்டது என்று நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டிருந்த சஹாபாக்கள் பெருத்த ஆரவாரத்தினை கேட்டார்கள். அதில் கலீபாவை கொல்வோம், வஞ்சகத்தை வெல்வோம், பழிக்குப் பழி தீர்ப்போம் என்ற குரல்கள் கேட்டு திடுக்கிட்டார்கள். எகிப்தியர்களை கண்டு அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கேட்டார்கள். என்ன நடந்தது? என்று.

பயணம் செய்து கொண்டிருந்த நாங்கள் மூன்றாம் நாள் ஒரு அடிமை எங்களை முந்திச் சென்றுக் கொண்டிருந்தான். அவனின் வேகத்தில் எங்களுக்கு ஐயம் பிறந்தது. அவனை விசாரித்ததில் ஒரு கடிதம் கிடைத்தது. அதில் கலீபாவின் முத்திரையும் பதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் முஹம்மது இப்னு அபூபக்கரையும்,மஹ்ஹ முஹாஜிர்களையும், அன்சார்களையும் கொலை செய்துவிட்டு அபூஸர்ராஹ்வையே பதவியில் நீடிக்கும்படி எழுதப்பட்டிருந்தது. அதனால் கலீபா எங்களுக்கு வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்துவிட்டார். வஞ்சித்துவிட்டார் என்றும் அவர்களை கொல்லாமல் விடமாட்டோம் என்றும் சூளுரைத்தனர்.

கலீபா உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இதுபற்றி கேட்டார்கள். அந்த கடிதம் நான் எழுதவில்லை என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு சொன்னார்கள். கடிதத்தின் வாசகங்களும் இது வஞ்சகர்களால் எழுதப்பட்டது என்பதையே காட்டி நின்றது.

அந்த அடிமையை என்னிடம் ஒப்படையுங்கள். அவனை விசாரித்து இது எப்படி நடந்தது என்பதை அறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் என்றார்கள். அதற்கு நாங்கள் அவனை விசாரித்து விட்டோம். உங்கள் முத்திரையை வைத்திருக்கும் மர்வானின் சதியே இது. எனவே மர்வானை எங்களிடம் ஒப்படையுங்கள் என்றார்கள். கலீபா அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள்.

நாங்கள் உங்களை சந்தேகிக்கவில்லை. தங்கள் அதிகாரிகள் அனைவரையும் மாற்றிவிடுங்கள். எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று நீதியுடன் நடக்கும் அதிகாரிகளை நியமியுங்கள் என்று கலகக்காரர்கள் தெரிவித்தனர்.

கலீபா அவர்கள் நீங்கள் கூறுகிறவர்களை நியமனம் செய்யவேண்டும். குற்றவாளிகளை நீங்களே விசாரணை செய்ய வேண்டும்; என்றால் கிலாபத் என்னுடையதாக எப்படி ஆகும்? என்று கேட்டார்கள்.

நிச்சயமாக அப்படித்தான் ஆக வேண்டும். இல்லையானால் நீங்கள் பதவி விலகுங்கள் என்றனர் எகிப்தியர்கள்.

கிலாஃபத் என்பது அல்லாஹ் எனக்கருளிய மேலாடை. ஒருக்காலும் அதனை நான் என் கரத்தால் கழற்றி வீசமாட்டேன் என உறுதியுடன் கூறினார்கள்.

இதேகோரிக்கையை வலியுறுத்தி கலகக்காரர்கள் கலீபா அவர்களின் வீட்டை முற்றுகையிட்டனர். முற்றுகை ஏறத்தாழ நாற்பது நாட்கள் வரை நீடித்தது.

இதற்கிடையில் துணைக்கு வெளிமாகாணங்களிலிருந்து படைகளை கலீபா அவர்கள் வரவழைத்தார்கள். அதுவந்து சேரும்வரை அங்குள்ள அதிகாரிகள் நிதானம் காட்டியிருப்பார்களேயானால் கலீபா அவர்களுக்கு துர்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை.

வெளிமாகாண படைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று கலகக்காரர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பின் கலீபா அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லவும் கலகக்காரர்களால் அனுமதிக்கப்படவில்லை. தண்ணீர், உணவு வீட்டுக்குள் செல்வதும் நிறுத்தப்பட்டது.

கலிபா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு தங்கள் நிலைமையை சொன்னபோது, அன்னார் கலீபா அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்துதவினார்கள்.

ஹஜ்ஜுடைய காலமும் முடிந்து விட்டது. இனி முற்றுகையை நீடிக்கச் செய்தால் பேராபத்துகள் விளையும் என்று கலகக்காரர்கள் சிந்திக்கலாயினர். அன்சார்களும், முஹாஜிர்களும் கலீபா அவர்களுக்காக இரத்தம் சிந்தி போராட தயாராக இருந்தனர். ஆனால் அதற்கு கலீபா அவர்கள் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை கலீபா அவர்களின் வாசல்வழியாக கலகக்காரர்கள் நுழைந்துவிடாமல் தடுக்க காவல் காத்திட ஹழ்ரத் அலீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நிறுத்தியிருந்தார்கள்.

ஆனால் கலகக்காரர்கள் பின்வழியாகச் சென்று வீட்டினுள் முஹம்மத் இப்னு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடன் நால்வர் நுழைந்தனர். மற்றர்களை வெளியே நிறுத்திவிட்டு முஹம்மது இப்னு அபூபக்கர் அவர்கள் மட்டும் உள்ளே சென்று, குர்ஆன் ஓதிக் கொண்டிருந்த ஹழ்ரத் உதுமான் இப்னு அப்பான் அவர்களின் தாடியை பிடித்து, கேலியாக சில வார்த்தைகளைக் கேட்டனர்.

அதற்கு கலீபா அவர்கள் ‘என் சகோதரர் மகனே! உம்முடைய தகப்பனார் இருந்திருப்பின் என் முதுமையை மிகக் கண்ணியப்படுத்துவார். உம்மின் இச்செயலைக் கண்டு நிச்சயம் நாணமுறுவார் என்று சொன்ன சொல் முஹம்மத் இப்னு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை குத்தீட்டிபோல் தாக்கியது. உடனே உடல் முழுவதும் வியர்த்தொழுக கலீபா அவர்களை விட்டும் ஓடிவிட்டார்.

அதனைக் கண்ட வெளியில் நின்றவர்களில் ஒருவன் வாளுடன் உள்ளே நுழைந்தான். மற்றொருவன் கலீபா அவர்களை நோக்கி வாளை வீசினான் தடுத்த கலீபா அவர்களின் மனைவி நாயிலா அம்மையாரின் கைவிரல்கள் நான்கு துண்டித்து விழுந்தன. அவ்வாள் கலீபாவின் சிரசிலும் பட்டு அதனால் வெளியான இரத்தம் அவர்கள் ஓதிக் கொண்டிருந்த குர்ஆனின்

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ

உங்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் (2:137) என்ற வசனத்தின் மேல் பட்டது. கலீபா அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது.

அன்னாரின் ஜனாஸா மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு கலீஃபா அவர்களின் உடல் பதினேழு சஹாபாக்கள் சுமந்து செல்ல ஜன்னத்துல் பகீயின் அருகிலுள்ள மையவாடியில் (தற்போது இவ்விடம் ஜன்னத்துல் பகீஃயுடன் சேர்ந்துள்ளது) அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

அன்னாரை கொலை செய்த கூட்டத்தார் இறுதியில் மிகவும் கேவலத்திற்குள்ளாகி ஈமானிழந்து செத்து மடிந்தனர் என்று வரலாறு கூறுகிறது

ஷெய்குனா வாழ்வில் நடைபெற்ற காஜா நாயகத்தின் கராமத்து!

ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் வாழ்வில் நடைபெற்ற அற்புதசம்பவத்தை அன்னாரின் கலீபா மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி சைபுத்தீன் ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி காதிரி ஸூபி அவர்கள் ஹிஜ்ரி 1438 ரஜப் பிறை 6 அன்று இந்தியா, காயல்பட்டினத்தில் அமைந்திருக்கும் ஸூபி மன்ஸிலில் நடைபெற்ற காஜா நாயகத்தின் கந்தூரி வைபவத்தின்போது சொன்ன தகவல் :
ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் அவர்களின் சகோதரர் மகளுக்குத் திருமணம் செய்விக்கும் பொறுப்பு அன்னாருக்கு வந்து சேர்ந்தது. அப்போது அவர்களின் குடும்பச் சொத்து ஒரிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் இருந்து வந்தது. அதை விற்று கல்யாணம் முடிக்க ஷெய்குனா அவர்கள் திட்டமிட்டு கட்டாக் சென்றார்கள். அங்கு அவர்கள் அந்த சொத்தை விலை பேசினார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்கவில்லை. இதனால் மனம் சஞ்சலமுற்றிருந்தார்கள். உடனே அவர்கள் காஜா நாயகத்திற்கு ஒரு நேர்ச்சை வைத்தார்கள்.

இந்த சொத்து அவர்கள் எதிர்பார்த்த விலைக்கு விற்றால் காலில் செருப்பு அணியாமல் அஜ்மீர் சென்று காஜா நாயகத்தை ஜியாரத் செய்வதாக நேர்ச்சை செய்து கொண்டார்கள். அவர்கள் நேர்ச்சை செய்த மறுநாளே ஒருவர் வந்து அந்த சொத்தை ஷெய்குனா அவர்கள் எதிர்பார்த்த விலைக்கே வாங்கிக் கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்து அதன்பிறகு ரிஜிஸ்டரும் முடிந்தது.

ஷெய்குனா அவர்கள் மகிழ்ச்சியுற்றார்கள். உடனே அஜ்மீர் சென்று ஜியாரத் செய்ய புறப்பட்டார்கள். செல்லும் வழியிலேயே அவர்களின் செருப்பு அறுந்தது. அச்சமயம்தான் அவர்களுக்கு தாங்கள் செய்த நேர்ச்சை ஞாபகத்திற்கு வந்தது. நாம் செருப்பில்லாமல் அஜ்மீர் செல்வதாக அல்லவா நேர்ச்சை செய்துள்ளோம், அதனால்தான் காஜா நாயகம் நமக்கு இதை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் என்று செருப்பில்லாமல் அஜ்மீர் சென்று ஜியாரத் செய்து வந்து தமது நேர்ச்சையை நிறைவேற்றினார்கள்.

குருத்துரோகமும் ரவூப் மௌலவியின் வஜ்தத்துல் (?) வுஜூதும்!

 சமீபகாலமாக இணையதளங்களில், முகநூல்களில், வாட்ஸ்அப் தளங்களில் இலங்கை காத்தான்குடியைச் சார்ந்த மௌலவி அப்துர் ரவூப் பற்றி செய்திகள் வந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. எங்கள் இமெயில் முகவரிக்கும் அவரைப் பற்றின மெயில் வந்தது. இதை எழுதியவர்கள் அஸ்ஹாபுல் பத்ர் கல்முனை என்னும் ஊரைச் சார்ந்த இயக்கத்தினர். அனைத்துக்கும் பதிலளிக்கும் விதமாக தொகுக்கப்பட்டதுதான் இந்த பதிலுரை.:

முதலில் தரீகத் அதிலும் பைஅத் கிலாபத் – ஷெய்குக்கும், முரீதுக்கும் உள்ள தொடர்புகள், பேணவேண்டிய விதிமுறைகள், ஒழுக்கங்கள் பற்றி முழுமையாகப் புரியாமல் தலைகால் தெரியாமல் இவர்கள் பேசிக் கொண்டும், எழுதிக் கொண்டும் இருக்கின்றனர்.

தரீகத்தைப் பின்பற்றுபவன் ஒரு ஷெய்கிடம் பைஅத் பெற்றுக் கொண்டு, அவரது கட்டளைக்கு முற்றிலும் கட்டுப்பட்டு, அவரிடம் முழு முஹப்பத் வைப்பது கொண்டே ஜெயம் பெற முடியும் என்பது தரீகத் காட்டும் வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும். அனைத்து தரீகாக்களும் இதையே போதிக்கின்றன.

செய்குனா குத்புஜ்ஜமான் உமர் வலியுல் காஹிரி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள்: ‘நான் இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்த்தை அடைவதற்கு எனது செய்கின் கட்டளைக்கு முற்றிலும் இணங்கி நடந்ததும் ஒன்று’ என்று.

அதிலும் எங்களது ஷெய்குனா அவர்கள் தங்களுடைய வஸியத்தில் ஒன்றாக இதை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளனர். அவ்வாறு ஷெய்குவிடம் நேசம் கொண்டால் மட்டுமே ஜெயம் பெற முடியும் என்பது அனைத்து தரீகத்து சகோதரர்களுக்கும் தெரியும்.

அதேபோல் ஷெய்கு தமது கொள்கைக் கோட்பாடுகளை காப்பாற்றுவார், தம் வழியில் முற்றிலும் நடப்பார் என்று நம்பி ஒருவரை தமது கலீபா – பிரதிநிதியாக நியமிப்பதும் தரீகின் நடைமுறை. அவர் கலீபாவை நியமிக்கலாம், நியமிக்காமலும் போகலாம். இது ஷெய்குவின் விருப்பத்தைப் பொறுத்தது. அவ்வாறு நியமிக்கப்படுபவர் ஷெய்குவின் கோட்பாடுகளை நிலைநிறுத்தி செய்குக்கு முற்றிலும் மாறுபடாமல் இருத்தல் வேண்டும். இது அவரது கடமையாகும். இதற்கு மாற்றமாக செயல்பட்டால் அவரது பைஅத்தே அறுந்து, செய்குவுடன் உள்ள தொடர்பு முற்றிலும் நீங்கி விடும். (ஆதார நூல்: இர்ஷரதே ஹபீப்)

ஷெய்கானவர் தம்முடைய ஷெய்குக்கும், அவர் அவருடைய ஷெய்குவுக்கும் பிரதிநிதியாக செயல்பட்டு இந்த சில்சிலா தொடர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரை செல்லக் கூடியதாக இருக்கும். இறுதியில் அல்லாஹ்வை சென்றடையும். ஆக ஷெய்குக்கு மாறு செய்தவர் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய ரஸூலுக்கும் மாறு செய்தவராகிறார். இதுதான் தரீகத்தின் கோட்பாடு. இதை  முதலில் விளங்கிக் கொண்டு இனி வருபவற்றைப் பார்ப்போம்.

எங்கள் இணையதளம் எக்காலமும் பொய்யையும், கற்பனையையும் எழுதியதில்லை. எவர் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சிக் கொண்டு எதையும் எழுதுவதில்லை. அதே சமயம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தரக்குறைவாக எழுதியவர்களையும், பேசியவர்களையும், இமாம்கள், இறைநேசர்கள், செய்குமார்கள், குறிப்பாக எமது செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களையும் அவர்களின் ஸில்சிலா செய்குமார்களையும் குறை காண்பவர்களையும், மரியாதைக்குறைவாகப் பேசுபவர்களையும், எழுதுபவர்களையும், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திற்கு மாறுபட்ட எவரையும் இத்தளம் விட்டு வைக்காது. அவர்களின் உண்மை முகத்தை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும். அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி.

அந்த அடிப்படையில்தான் காத்தான்குடியைச் சார்ந்த மௌலவி அப்துர் ரவூப் உடைய விசயங்களை இதில் தெரியப்படுத்தினோம். அதுவும் ஆதாரங்களுடன் தெரிவித்தோம். இதைப் பொறுக்க முடியாமல் அவரது அடிவருடிகள் தற்போது உளற ஆரம்பித்துள்ளனர்.

இதில் இவர்கள் சொல்லும் முக்கிய குற்றச்சாட்டு, நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கும் கடிதங்கள் வாசிக்க முடியாதவாறு துலக்கமற்று உள்ளது. ஒரு சிலவற்றை மாத்திரம் எடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மற்றதை ஏன் விட்டு விட்டீர்கள்? இது உங்கள் நேர்மையற்ற தன்மையைக் காட்டுகிறது என்பது.

நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்த கட்டுரையில் அந்தக் கடிதத்தின் தேவை இல்லாமலிருந்தது. அதுவும் சில எழுத்துக்கள் மிக சந்தேகமாக இருந்தது. அதனால் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவில்லை. தற்போது அதையே தாங்கள் தப்பிப்பதற்கு ஆதாரமாக சொல்வதால், அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறோம். சந்தேகமுள்ள எழுத்துக்களை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி பதிவேற்றம் செய்துள்ளோம்.  ரவூப் மௌலவி செய்குனாவிற்கு எழுதிய கடிதத்தின் நகலை பாருங்கள்.

ரவூப் மௌலவி செய்கனாவிற்கு எழுதிய கடிதத்தின் நகல்:

மௌலவி ஏ. றவூப்

காத்தான்குடி-5

பெருமதிப்புக்கும், கண்ணியத்துக்கும் உரிய ஞானபிதா ஷெய்கு நாயகம்(ரஹ்) அவர்களின் மேலான திருச்சமுகத்துக்கு அடியேன் அப்துல் றவூப் எழுதுவது- நானும், நமது தரீகாப் பிள்ளைகளும் நலமாக இருக்கிறோம். தங்களுக்கு அல்லாஹ் நீண்ட ஆயுளையும், நிறைந்த ஆரோக்கியத்தையும் தர இறைவனை இறைஞ்சுகிறோம்.

தகப்பனாருடைய வபாத்துக்கு பின்னர் ஒருதடவை மட்டும் தங்களின் திருமுகம் தரிசிக்க கிடைத்தது. அதன்பின் தங்களைக் காணும் பாக்கியம் கிடைக்கவோ அல்லது அதை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவோ இல்லை. அது எனது தவறுதான். ஆயினும் عند كرام الناس مقبول لوالعفو என்ற நம்பிக்கையில் காலம் கடந்து விட்டது.

தகப்பனாருடைய வபாத்துக்குப் பின் பதுரிய்யா தைக்காவை நான் பொறுப்பெடுக்கமுன் எனது உள்ளத்தில் பல உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருந்தன. நமது தரீகாவில் உள்ள சிலர் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளைக் கவனியாமல் நடந்து கொள்வதனால் பல மனவேதனைகளும், பிரச்சனைகளையும் உருவாகி அவ்வெண்ணங்கள் தடைப்படுகின்றன.

மத்ரஸாவுடன் சேர்த்து ஒரு அறை அமைத்து, தாங்கள் காத்தான்குடியில் இருக்கும் காலத்தில் மத்ரசாவில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் முரீதுப்பிள்ளைகளை அழைத்து நமது (ராதிபு) நடத்துவதற்கும் முடிவு செய்திருந்தேன். மேற்கூறிய காரணத்தால் அவை தடைப்பட்டு விட்டன. இன்ஷாஅல்லாஹ் மிகவிரைவில் எனதெண்ணம் நிறைவேற தாங்கள் துஆ செய்து கொள்ளவும்,

நான் பல மத்ரஸாக்களில் கல்வி பயின்றேன். மவ்லவியான பின் எனக்கு ஞானாசிரியர் ஒருவர் தேவைப்பட்டது. நீண்டகால முயற்சியின் பின் எனக்கு ஷெய்காக தங்களை அல்லாஹ் தந்தான். பாலமுனையில் வைத்து பைஅத் பெற்று தங்களின் முரீதான பின் ஆரிபீன்களின் நூல்களைப் பார்த்து விளங்கும் ஆற்றலைப் பெற்றேன். அதற்குமுன் அவ்வாhற்றல் எனக்கு இருக்கவில்லை. அதன்மூலம் பல நூல்களையும்  

فصولص الحكم الفتوحات المكية تفسير روح البيان الانسان الكامل التحفة المرسلة جامع الصول تقريب الأصول

போன்றவற்றையும் பார்வையிட்டேன். தங்களுடன் இருந்து தங்கள் மூலம் எத்தனையோ அறிவுகளையும் பெற்றிருக்கிறேன். தாங்களின் மூலம் பெற்ற அறிவையும், மேற்கூறப்பட்ட கிதாபுகளில் நான் பெற்ற அறிவையும் நான் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தேன். இரண்டும் சரியாகவே இருந்தது. காத்தான்குடிக்கு வரும் தைக்கா மௌலானாவிடம் நான் பைஅத் பெறவில்லை. இருந்தாலும் ஓரளவு நெருங்கிப் பழகினேன். அந்த வகையில் அவர்களிடம் இருந்து கிடைத்த அறிவும் சரியாக இருந்தது. நான் பொதுவாக பெற்ற அறிவு அனைத்தையும் இரண்டு உரைகல்லில் உரைத்துப் பார்த்தேன். அதைச் சரியெனக் கண்டேன். அவர்களில் தாங்கள் ஒன்று, தைக்கா மௌலானா ஒன்று. எனது ஞானவழிகாட்டி, எனது ஷெய்காகிய தாங்களும், தைக்கா மௌலானாவும்தான்.

இப்பொழது எழுந்துள்ள பிரச்சினை பற்றி தாங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். ஆயினும் எனதுகுரு என்ற ரீதியில் தங்களுக்கு இதை எழுதுவது என் கடமை ஆதலால் இதை விவரமாக எழுதுகிறேன்.

காத்தான்குடியில் ஐ.தே.கட்சியினரால் நடத்தப்பட்ட மீலாது விழா ஒன்றில் நான் பேசினேன். அதில் எம்.பீ.பரீத் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். அதில் قل انما انا بشر مثلكم என்ற ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது சில ஞானக் கருத்துக்களையும் கூற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அவைகளாவனانا احمد بلا ميم >اناعرب بلا عينஇந்த ஹதீஸ்களுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது ஹக்குடைய தாத்துக்கு இரண்டு நிலை என்றும், அவை தன்ஸீஹ்-தஷ்பீஹ் என்பனவாகும் என்றும், அவ்விரண்டுக்கும் குர்ஆனில் இருந்து ان تقرضوا الله قرضا حسنا – ومارميت اذ رميت ولكن الله رمىபோன்ற ஆயத்துக்களையும், ஹதீஸில் இருந்து لا يزال العبد மற்றும் இவை போன்ற ஒரு சில ஹதீஸ்களையும் கூறி மக்களை ஹக்களவில் சேர்ப்பதற்காக அல்லாஹ் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் சூறத்தில் தோன்றினான் என்று கூறி அதற்காக தாங்கள் முதலில் கூறிக் காட்டிய நரிக்குறவன் உதாரணத்தையும் கூறினேன். அதைத் தொடர்ந்து பேசும்போது   rawoof ml1 001என்ற நூலில் நான் பாக்கியாத்தில் இருந்தநேரம் பார்த்த ஒரு சம்பவத்தையும் கூறினேன். அது ஸஹீஹானதா? அல்லது ளயீபானதா என்பது எனக்குத் தெரியாது. ஹிறாக் குகைக்கு ஜிப்ரீல் (அலை) வஹீ கொண்டு வந்தபோது அங்கு முகம்மதென்ற ஒருவரை காணவில்லை. யாரைப் பார்த்து விட்டு ஜிப்ரீல் வந்தாரோ அவரேதான் குகையில் இருப்பதைக் கண்டார்கள். இந்தச் சரித்திரத்தையும் கூறினேன்.

இவைகளில் நான்கு விசயங்கள் அகீதாவுக்கும் ஈமானுக்கும் முற்றிலும் முரணானவை என்பது காத்தான்குடி ஜம்இய்யதுல் உலமாவிலுள்ள அனேகமானவர்களின் கருத்து. நான் பேசியதைச் சரி காண்பவர்களும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் என்னிடம் வந்து சரிகண்டார்கள். ஆயினும் மேடைகளில் ஏறிப் பேசுமளவுக்கு தைரியமில்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் பிழை என்று கூறும் நான்கு கருத்துக்களும் இவை.

 1. அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உண்டு.
 2. முகம்மது (ஸல்) அவர்களின் தோற்றத்தில் இறைவன்தான் வந்தான்.
 3. மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு முகம்மது (ஸல்) அவர்களின் வேஷம் போட வேண்டிய நிலை அல்லாஹ்வுக்கு ஏற்பட்டது.
 4. ஜிப்ரீல் வஹீ கொண்டு வந்த நேரம் ஹிறாக்குகையில் அல்லாஹ் கன்னத்தில் கைவைத்துப் படுத்திருந்தான்.

இவை சரியானவையா? பிழையானவையா என்று விவாதிப்பதற்கு( என்னைக் கலந்தாலோசியாமல்) கடந்த 31-03-79இல் கொழும்பில் ஒரு மாநாட்டை ஒழுங்கு செய்து எல்லா ஏற்பாடும் முடிவானபின் எனக்கு ஒரு தபால் எழுதியிருந்தார்கள். அதில் 31 ம் திகதி கொழும்பில் நடைபெறும் விவாத மானாட்டுக்கு வரவும் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அதற்கு நான் ஒரு பதிலை எழுதியனுப்பினேன். அவர்கள் எனக்கு எழுதிய இரு கடிதமும், அதற்கு நான் அனுப்பிய இரண்டு பதிலும் நோட்டிஸாகப் பிரசுரித்து வெளியிடப்பட்டது. மத்ரசதுல் பலாஹ் அதிபர் அப்துல்லா ஹஸ்ரத் -காலி அஜ்வாத் ஆலிம், அப்துஸ் ஸமது ஆலிம் -றூஹுல் ஹக்- ரியால் ஆகியோர்தான் இவ்விசயத்தில் கடும்பாடுபட்டு அந்த மாநாட்டை ஒழுங்கு செய்தார்கள். அதில் என்னை ‘முர்தத்’ என்று தீர்ப்பு வழங்கி அந்தத் தீர்ப்பை காத்தான்குடியின் மூன்று ஜும்மாப் பள்ளிக்கும் அனுப்பி வைப்பதாக கூறி அதன்படி இன்று 3-4-79இல் எனக்கும் அறிவித்திருந்தார்கள். மூன்று பள்ளிகளில் மார்கட் பள்ளி (மீராபள்ளி) இவர்களின் பத்வாவை ஏற்றுக் கொள்ளாது. ஏற்றுக் கொண்டால் இங்கு பெரும் பிரச்சனையும், குளப்பங்களும் உருவாகும். இது மார்க்கப் பிரச்சினையாக இருந்தாலும் இன்று பாட்டி என்ற ரீதியில் M.P. அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிய ஐ.தே.க. அபிமானிகள் அனைவரும் எனது கருத்தை முழுக்க முழுக்க ஆதரிக்கின்றனர். மற்றப் பாட்டியில் நின்றவர்களில் அரைப் பகுதி ஆதரிக்கின்றது. பொதுவாக நூற்றுக்கு 75 வீதம் என்னை ஆதரிக்கிறார்கள். M.P. அவர்களும், மார்கட் பள்ளி றெஸ்டிபோட்டிலுள்ளவர்களும் என்னை முக்கியமாக ஆதரிப்பதால், இப்பிரச்சினை வலுவடையுமிடத்து ‘உலமாக்கள்’ (காத்தான்குடி உலமாக்களில் என்னை ஆதரிக்காதவர்கள்) பொதுமக்களால் பல இன்னல்களுக்குள்ளாக வேண்ய சூழ்நிலை ஏற்படும்.

நான் இதுவரை போதித்து வந்த அறிவு மேற்குறிப்பிட்ட நூல்களில் இருந்தும், தங்களுடைய திருவாய் மூலமும் இருந்து கேட்டவைகள்தான். அதோடு தைக்கா மௌலானாவிடம் இருந்தும் பெற்றவைகள்தான். ஆனால் மௌலானா என்னுடைய ஞானவழிகாட்டியான ஷெய்கு அல்ல. தாங்கள்தான் எனது ஷெய்கும் ஞானபிதாவுமாகும். ஆதலால்

rawoof2 001

நான் ஒரு பத்வா எழுதி குறிப்பாக காத்தான்குடியில் எனது கருத்தை الوجودஆதரிப்பவர்களான உலமாக்களிடமும், இலங்கையில் உள்ள وحد الوجود  சம்பந்தப்பட்ட உலமாக்களிடமும், இந்தியாவில் உள்ள உலமாக்களிடமும் ஒப்பம் எடுத்து அதை தமிழில் மொழி பெயர்த்து குறிப்பாக தங்களிடமும் தைக்காமௌலானாவிடமும் ஒப்பம் எடுத்து வெளியிட விரும்புகின்றேன். இது நல்லதா? அல்லது வேறு வழிகளைக் கையாள வேண்டுமா? அவசரமாக தங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன். அதேநேரம் ஆப்தீன் ஹாஜியாரையும் ஹனீபா மௌலவியையும் சந்தித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது சமீபத்தில் தாங்கள் ஏறாவூர் வரவிருப்பதாக கூறினார்கள். நமது தரீகா பிள்ளைகள் முன்னையதை விடக் கூடுதலாக தங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள். நூறுத்தீன்-ஜஃபர் புறக்டர்களின் அழைப்பில் சாய்ந்தமருதுக்குப் போய் மீலாத் விழாக்களில் வஹாபிகளுக்கு எதிர்ப்பாக பேசிய வகையில் அங்கேயும் உலமாக்கள் என்னுடன் கோபம். யார் எனக்கு எப்படி பத்வாக் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஒன்றுமில்லை. நான் அறிந்த அளவு وحدة الوجودஐப் பற்றித்தான் பேசியிருக்கிறேன்.

நான் கூறிய கருத்துக்கள் பிழையானதென்றும், ஈமானுக்கும், அகீதாவுக்கும் மாற்றமானதென்றும் இருந்தால் மேலே நான் எழுதிய கிதாபுகளை பின்பற்றவோ, தரீகாவழி நடக்கவோ மாட்டேன். கிதாபுகளை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதுடன் தரீகாவிலிருந்தும் நீங்கிக் கொள்வேன். எதற்கும் எந்த அல்லாமா வந்து எனது கருத்தைப் பிழை என்றாலும் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டேன். ஆனால் தாங்களும் தைக்கா மௌலானாவும் சொன்னால் உடனே ஏற்றுக் கொள்வேன். கருத்துக்களும், தத்துவமும் சரிதான். பகிரங்க மேடையில் பலர் மத்தியில் பரவலாகப் பேசுவது கூடாது என்று சொன்னால் மட்டும் அதை யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக் கொள்வேன். தாங்கள் ஒருநாள் – ‘தஷ்பீஹ்’ பற்றிப் பேசும்போது (றப்பானி ஹாஜியார் வீட்டில்) அல்லாஹ்-அல்லாஹ் என்று மட்டும் திக்று செய்யும்போது அதை கபறாகவும், ‘அன’ என்பதை மறைந்த முப்ததாவாகவும் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன விவரம் இப்பவும் எனது காதில் கேட்பது போன்றுதான் இருக்கிறது.

எதற்கும் தங்களின் வருகையை எதிர்பார்த்திருக்கிறேன். தாங்கள் வந்ததும் சந்திக்க வருவேன்.

rawoof 3 001 - Copy (2)

போன்ற பைத்துகளுக்கு விளக்கம் சொன்னதையும் இங்குள்ள ظاهرஉலமாக்கள் மறுப்பதுடன், அது குப்ரான வார்த்தை என்றும், அதைச் சொன்னவர்கள் காபிர் என்றும் கூறுகிறார்கள்.

rawoof 3 001 - Copy

அதிகம் எழுதிவிட்டேன். குறை இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுமாறு மிகவும் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வஸ்ஸலாம்.

rawoof 3 001

இதில் அவர் நீங்கள் சொன்னவிவரம் இன்னஇன்ன கிதாபுகளில் காணக்கிடக்கிறது. அதையேத்தான் நானும் மீலாது விழாவில் பேசினேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். செய்குனா அவர்கள் எங்களுக்கு போதித்த ஞானம் அந்த கிதாபுகளில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் ரவூப் மௌலவி பேசியதுபோல், செயல்பட்டதுபோல் இல்லை. அவர் தான் கொண்ட கொள்கையை அதில் எழுதியிருக்கவில்லை. மிகத் தந்திரத்தை அதில் கையாண்டிருந்தார்.

அந்த பிரசுரத்தில் செய்குனா அவர்கள், உண்மை ஸூபியாக்களின் ஞானத்தை தெளிவாக விளக்கியிருந்தார்கள். அல்லாஹ் குன்ஹு தாத்தின் புறத்தினால் சிருஷ்டியாக வெளியாவதில்லை என்றும், நாய் அல்லாஹ், பன்றி அல்லாஹ், மலம் அல்லாஹ் என்று சிருஷ்டிகளில் அல்லாஹ்வை கட்டுப்படுத்தி சொல்லக் கூடாது என்றல்லவா கண்டித்திருக்கிறார்கள். அவ்வாறு சொல்பவனின் நிலையைப் பற்றியும் தெரிவித்திருந்தார்கள். இதை நீங்கள் பார்க்கவில்லை போலும். என்ன அருமையான விளக்கமான பிரசுரம் அது. அதில் எங்கு செய்குனா அவர்கள் ரவூப் மௌலவியின் கருத்தை ஆதரித்திருக்கிறார்கள்?

சங்கராச்சாரியர் சொன்னதற்கு தாதாபீர் செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் அல்ஹக்கு என்ற நூலில் விவரித்ததுபோல், ரஊப் மௌலவி சொல்லிய சில வார்த்தைகள் வஹ்தத்துல் உஜூது கொள்கைக்கு நேர்பாடானதாக இருப்பதால் அதை மட்டும் சரிகண்டு சொன்னார்கள். அதனால் ரஊப் மௌலவியை சரிகண்டார்கள் என்று சொல்வது மடத்தனத்திலும் மடத்தனம்.
அவ்வாறு அவர்கள் சரிகண்டிருப்பார்களாயின் தமது முரீதீன்களை அவரோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று கடிதம் எழுதியிருக்கமாட்டார்கள்.(இந்தக் கடிதம் நமது வெப்தளத்தில் முன்னரே பதிவேற்றம் செய்யப்ட்டுள்ளது)

ஆக அந்தப் பிரசுரம் உண்மை ஸூபியாக்களின் கொள்கையை விளக்கியதோடு ஸூபியாக்களின் நூல்களில் இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திக்கும் மறுப்பும் தெரிவித்திருந்தது. அதில் இந்த ரவூப் மௌலவி தப்பித்துக் கொண்டார்.

இதைப் பார்த்தாவாது ரவூப் மௌலவி திருந்தினாரா? மேலும் ரவூப் மௌலவியை அழைத்து இனி இவ்வாறு பேசக் கூடாது என்று கண்டித்தார்கள். அப்போதாவது அவர் செய்குவின் சொல்லை மதித்தாரா?

அதன்பிறகுதான் ரவூப் தந்திரத்தை கையாண்டார். அதன்பிறகு அவர் செய்குனாவிற்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறப்படாததையும் மேடைகளில் பேசவாரம்பித்தார். செய்குநாயகம் அவர்கள் ஏறாவூரில் இருக்கும்போது அவரின் பேச்சின்  ஒலிப்பதிவை போட்டுக் கேட்டார்கள். அதில் அவர் அல்லாஹ் தாத்தின் புறத்தில் வெளியாகிறான் என்றும், நாயும் அல்லாஹ்தான், பன்றியும் அல்லாஹ்தான், மலமும் அல்லாஹ்தான் என்றும் பேசியதைக் கேட்ட செய்குனா அவர்கள் ரவூப் மௌலவியை அழைத்து இவ்வாறு பேசுவது தவறு. இனி இவ்வாறு பேசக்கூடாது என்று தடுத்து கண்டித்து கட்டளையிட்டார்கள்.

ஆயிரக்கணக்கான முரீதீன்களை பக்குவப்படுத்தி ஞானப் பயிற்சி கொடுத்தவர்கள் செய்குனா அவர்கள். அவர்களிடம் ஞானப் பயிற்சி பெற்ற முரீதீன்கள், கலீபாக்கள் எவரும் ரஊப் மௌலவி சொல்வது போல் சொல்லவில்லை. இவருக்கு மட்டும்தான் இந்த புதிய வஹ்தத்துல்(?) உஜூது என்ற ஞானம் தோன்றியிருக்கிறது. இவர் இதை எங்கிருந்து எடுத்தார் என்று பார்க்கும்போது இந்துக்களின் ஞானங்களிலிருந்து எடுத்திருக்கிறார் என்றே தெரிகிறது. இப்போது இவர்கள் கேட்கக் கூடும் அப்படியென்றால் இந்துக்களின் ஞானம் என்ன என்று சொல்லுங்கள் என்று. அதற்கு பதில் அவர் சொல்வதுதான் இந்துக்களின் ஞானம்.

ரவூப் மல்வியும் அவரின் கூட்டத்தைத் தவிர, ஏனைய முரீதீன்கள் அனைவர்களும் செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் அவர்களின் வழியைத்தான் பின்பற்றினார்கள், பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் ரவூப் மௌலவிதான் இந்து ஞானத்தை இஸ்லாமிய ஞானமாக சொல்லித் திரிகிறார். அவர் சொல்லும் கருத்து அது வஹ்தத்துல் வுஜூது அல்ல. அது முற்றிலும் இஸ்லாத்திற்கு ஏற்புடையது அல்ல. குப்ர் ஷிர்க்கை பேசித் திரிகிறார். இவரையும் பின்பற்றுகின்றனர் சில மடையர்கள். செய்குவிற்கு மாற்றம் செய்து தம்முடைய பைஅத்தை தானாக முறித்துக் கொண்டார்.

இவரின் இந்தப் பேச்சுக்களை அறிந்த செய்குநாயகம் அவர்கள் ரஊப் மௌலவி குபிர்-ஷிர்க் என்ற சகதியைத் தன் முகத்தில் தானே அள்ளிப் பூசிக் கொண்டு அதையிட்டுப் பெருமையடித்துக் கொள்கிறார். முரீதுகளாகிய நீங்கள் அவரோடு எத்தகைய தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது. அவரைச் சரி காண்பவரைக்கூடச் சரிகாணக் கூடாது என்று சொல்லப்பட்டு சமூகத்திலிருந்து விரட்டப்பட்டவர். இதற்கு செய்குனா எழுதிய கடிதமே சாட்சி. அதை முந்தைய பதிவில் வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

ஒரு செய்குவால் தன் சமூகத்திலிருந்து விரட்டிஅடிக்கப்பட்டவர், வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டவர் வேறு எந்த செய்காலும் கரையேற்றி வைக்க முடியாது. (ஆதாரம்: இர்ஷாதே ஹபீப்)

இந்த நேரத்தில் தைக்கா மௌலானாவும் செய்குனாவும் என் கருத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று வேறு பொய்யும் புரட்டும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் தைக்கா மௌலானா ரஊப் மௌலவியின் கருத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்பது ‘மௌலானா அவர்களுக்கும் எமது தூதுக்குழுவுக்குமிடையே நடைபெற்ற உரையாடல் பற்றிய முழு விபரம்’ என்ற பிரசுரத்தைப் பார்த்தாலே தெரியும். தன்னுடைய கருத்துக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக தைக்கா மௌலானா தன் கருத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று பொய் சொல்லியிருக்கிறார்.

அந்த நோட்டீஸின் பிரதி இது:

rawoof 13 001rawoof 13 005rawoof 13 004 rawoof 13 003 rawoof 13 002 rawoof 13 006

ஜம்இய்யத்துல் உலமா

ரஊப் மௌலவி விவகாரம்

மௌலானா அவர்களுக்கும் எமது தூதுக்குழுவுக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடல் பற்றிய முழு விபரம்.

அன்புப் பொதுமக்களே,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

றஊப் மௌலவி பகிரங்கக் கூட்டமொன்றில் பேசும்போது, தாம் பேசிய பிரச்சினைக்குரிய கருத்துக்களை, நமதூரிலுள்ள முஹ்யித்தீன் தைக்காவுக்கு வருகைதரும் மௌலானா அவர்கள் ஆதரித்துள்ளார்கள் என்று குறிப்பிட்டதையடுத்து மௌலானா அவர்களது உண்மைநிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று நமதூர் மக்கள் ஆவலாயிருந்தமை தெரிந்ததே.

மௌலானா அவர்கள் காத்தான்குடிக்கு வந்ததும், அவர்களது நிலைமையை அறிந்து கொள்ள பல இயக்கங்களும் தனிப்பட்டவர்களும் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். அத்துடன் அவர்களது உண்மை நிலையை அறிந்து மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்துமாறு பலர் எமது சபையையும் கேட்டுக் கொண்டனர்.

இதற்கிணங்க எமது சபை உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு, கடந்த 26.11.79ல் மௌலானா அவர்களைச் சந்தித்தது. இச்சந்திப்பின் நோக்கம், மௌலானா அவர்கள், றஊப் மௌலவியின் மார்க்க விரோதக் கருத்துக்களை ஆதரிப்பதாகக் கூறப்படுவது உண்மையா? என்பதை மௌலானா அவர்களிடமிருந்து அறிவதேயாகும். மாறாக, உலமாக்களால் வழங்கப்பட்ட ‘பத்வா’ குறித்து மௌலானா அவர்களின் அபிப்பிராயத்தைக் கேட்பதோ, பத்வாவை மறு பரிசீலனை செய்வதோஅல்ல.

26.11.79ல் மௌலானா அவர்களைச் சந்தித்த எமது குழுவினர் றஊப் மௌலவி பேசிய மார்க்கத்திற்கு முரணான கீழ்க்காணும் கருத்துக்களை அவர்களிடம் சுட்டிக் காட்டினர்.

 1. ஹிறாக்குகையில் அல்லாஹ், நெற்றியில் கையைக் குத்திக் கொண்டு படுத்திருந்தான்.
 2. அல்லாஹ் முஹம்மதின் உருவத்தில் உலகத்தில் தோன்றினான்.
 3. அல்லாஹ்வுக்கு உருவம் உண்டு.
 4. மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேஷம் போடவேண்டிய அவசியம் அல்லாஹ்வுக்கு ஏற்பட்டது.
 5. அல்லாஹ் ஆணும்தான் பெண்ணும்தான்.
 6. அல்லாஹ் கையிலும், காலிலும் காப்பும் தண்டையும் போட்டிருந்தான்.
 7. அல்லாஹ்வுக்கு ஏழு வயது.

மேலும், றஊப் மௌலவியின் கருத்துக்கள் போன்றவை, உள்ளர்த்தத்துக்குரியவை. அக்கருத்துக்கள் நமது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டவைதான். அவற்றைப் பகிரங்கமாகப் பேசுவதுதான் தவறே தவிர, அக்கருத்துக்கள் தவறாகமாட்டா’ என்று தற்போது சிலர் கருதுவதாகத் தெரிகிறது. இக்கருத்துக்களை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களா? அவ்வாறாயின், அவற்றை ஒருசிலர் மட்டுமே தெரிந்து கொண்டு சுவர்க்கம் செல்லவும், அவற்றைப் புரிநது கொள்ளாத பெரும்பாலோர் நரகம் செல்லவுமத் நமது மார்க்கம் வழிவகுக்கிறதா? இவ்வாறான ஓர் அறிவு உங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால் அதனை எல்லோரும் படித்துக் கொள்ள நாமெல்லாம் வழிவகுக்கலாமே. நமது நாட்டிலுள்ள மத்ரஸாக்களில் கடமையாற்றும் உஸ்தாதுமார்களெல்லாம் இத்தகைய அறிவைப் படித்துக் கொள்ள வழிசெய்து, எல்லா மத்ரஸாக்களினதும் பாடத்திட்டங்களில் அதனையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா?’ என்று எமது குழுவினர் கூறி, றஊப் மௌலவியின் கருத்துக்கள் முற்றிலும் தவறானவை என்பதைக் கூறும் ஆதார பூர்வமான பல அறபு கிதாபுகளிலுள்ள கருத்துக்களை மௌலானா அவர்களிடம் வாசித்து விளக்கினர்.

இவற்றை மிக அவதானமாகக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த மௌலானா அவர்கள், ‘றஊப் மௌலவியின் கருத்துக்கள் பிழையானவை என்பதை நிரூபிப்பதற்கு அதிக ஆதாரங்கள் தேவையில்லை. ‘முகாலபதுஹு தஆலா லில்ஹவாதிதி – அல்லாஹுதஆலா சிருஷ்டிப் பொருட்களுக்கு மாற்றமானவன், எவ்வகையிலும், எப்பொருட்களுக்கும் ஒப்பில்லாதவன்'(இது அல்லாஹ்வுக்கு அவசியம் இருக்க வேண்டிய பண்புகளில் ஒன்று) என்றுதானே நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம்’ என்று கூறி, எமது குழுவினர் காட்டிய ஆதாரங்களைச் சரிகண்டபின், ‘எதற்கும் றஊப் மௌலவியை அழைத்து இவ்வாறான கருத்துக்களை அவர் பேசியதுதானா? என்பதை அவரிடம் விசாரித்தபின் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறேன்’ என்று எமது குழுவிடம் தெரிவித்தார்கள்.

பின்னர் 29.11.79ந் திகதி காலையில், மௌலானா அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் எமது குழு, அவர்களைச் சந்தித்தது. அப்போது மௌலானா அவர்கள், ‘றஊப் மௌலவி, தான் பேசிய கருத்துக்கள் தவறானவை என்று என்னிடம் எழுதித் தந்துள்ளார். எனவே இவ்விடயத்தில் நான் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு இணங்குவதாக நீங்கள் எழுதித் தரவேண்டும். அத்துடன் இனிமேல் அவரை ‘முர்தத்’ என்று அழைக்கக் கூடாது. அதன்பின்னர் உங்களுக்கும் அவருக்குமிடையே உடன்படிக்கை ஒன்று எழுத வேண்டும். பின்னர் எல்லோரும் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர்ந்து, முதலில் உங்கள் சார்பில் ஒருவர் எழுந்து, நான் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை ஏற்றுக் கொள்வதாக மக்கள் மத்தியில் கூறவேண்டும். றஊப் மௌலவியும் அவ்வாறு கூற வேண்டும். அதன்பின்னர் பொதுமக்களுக்கு எனது கருத்தை அறிவிப்பேன்’ என்று கூறி எமது குழுவின் முடிவைக் கேட்டார்கள்.

‘இதுபற்றி உடனடியாக எம்மால் ஒரு முடிவு கூற முடியாது. எமது சபையின் செயற்குழுவைக் கூட்டி, ஆலோசித்த பின்பே இதுபற்றி முடிவு கூற இயலும்’ என்று எமது குழுவினர் மௌலானாவிடம் தெரிவித்தனர். தாமதிக்காது முடிவைத் தெரிவிக்குமாறு மௌலானா அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டார்கள்.

இதற்கிணங்க, 29.11.79ந் திகதி மாலையில் எமது செயற்குழுவைக் கூட்டி இதுபற்றி ஆலோசித்தோம். ‘றஊப் மௌலவி, தான் பேசிய கருத்துக்கள் தவறானவையென்று மௌலானா அவர்களிடம் எழுதிக் கொடுத்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். நாம் பலம் வாய்ந்த ஓர் இயக்கத்தினராயிருப்பதாலும், அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாலும் றஊப் மௌலவி, தான் பேசியவை தவறானவையென்று நமது சபைக்கு எழுத்துமூலம் தெரிவிக்க வேண்டும். எழுத்தில் தராதவரை, மௌலானா அவர்கள் மேற்கொள்ளும் எத்தகைய முயற்சிகளுக்கும் இணங்க முடியாது’ என்று எமது செயற்குழு ஏகமனதாக முடிவெடுத்தது. எனவே அந்த முடிவை 29.11.79ந் திகதியிடப்பட்ட கீழ்க்காணும் கடிதத்தின் மூலம் மௌலானா அவர்களுக்கு அறிவித்தோம்.

சங்கைக்குரிய P.P.S.S. கோயா தங்கள் மௌலானா அவர்களுக்கு, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,

26.11.79ந் திகதியும், 29.11.79ந் திகதியும் தங்களுடன் எங்கள் குழு நேரில் பேசியதிலிருந்து, றஊப் மௌலவி, தான் பேசிய கருத்துக்கள் பிழையானவை என ஏற்றுக் கொள்ள தயாராயிருப்பதாக அறிகிறோம். அவர், தான் பேசியவை இஸ்லாத்துக்கு முற்றிலும் முரணானவை என்று எமக்கு எழுத்துமூலம் தந்தால், அதன்பின் இவ்விடயத்தில் தாங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு இணங்குவோம் என்பதைத் தங்களுக்குத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதற்குரிய முடிவை 5.12.79க்கு முன் எங்களுக்குத் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

குறிப்பு: இது 29.11.79ல் நடைபெற்ற எமது செயற்குழுக்கூட்டத்தின் ஏகமனதான முடிவாகும்.

இக்கடிதத்துக்கு மௌலானா அவர்கள் எவ்வித பதிலும் அனுப்பவில்லை. எனினும் 15.12.79ந் திகதியிட்டு அவர்கள் வெளியிட்டிருந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில், ‘றஊப் மௌலவி அவரது பேச்சுக்களின்போது, எனது பெயரையும் சம்பந்தப்படுத்தியுள்ளார். அவரது கருத்துக்களுக்கு நான் பொறுப்பாளியல்ல’ என்று தெரிவித்துள்ளார்கள்.

மௌலானா அவர்களுடன் இரண்டு தடவைகளில் நாம் நடாத்திய பேச்சுவார்த்தைகளின் போதும், காத்தான்குடி 4ம் குறிச்சி முஹ்யித்தீன் தைக்காவின் நம்பிக்கையாளர் சபை உறுப்பினர்களான ஜனாப்.ஆ.ஐ.ர்.நூறுமுகம்மது ஹாஜியார் அவர்களும், ஜனாப் ஆ.டீ. அப்துல் மஜீது ஹாஜியார் அவர்களும் பிரசன்னமாயிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அன்புப் பொதுமக்களே,

இப்பிரச்சனை ஒரு சாதாரண பிரச்சினையல்ல. ஈமான் சம்பந்தமான பிரச்சினை. பொதுமக்களின் ஈமானைப் பாதுகாப்பது உலமாக்களான எமது கடமையானதால், பல சிரமங்களுக்கும், அதிக பணச்செலவுகளுக்கும் மத்தியில் இவ்விடயத்தில் கூடிய முயற்சியெடுத்தோம். எவரையும் இழிவுபடுத்துவது எமது நோக்கமல்ல. இதுவரை போதிய விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள்.

காத்தான்குடி உலமாக்கள் மட்டுமல்ல. அகில இலங்கை உலமாக்கள், தென்னிந்திய உலமாக்கள் ஆகியோர் அளித்த போதிய விளக்கங்களையும் நீங்கள் நன்றாகத் தெரிந்திருப்பீர்கள். எனவே உங்களது ஈமானைப் பாதுகாத்து, அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது றஸூலுக்கும் பொருத்தமான முறையில் வாழுமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

முக்கிய குறிப்பு: ஊரின் நன்மை கருதி, இரு சாராரையும் ஒன்றிணைத்து தீர்க்கமான ஒரு முடிவு காண்பதற்காக மௌலானா அவர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு எமது சபை தடையாயிருக்கவில்லை என்பதைப் பொதுமக்களுக்குத் தெளிபடுத்தும் நோக்கத்தோடுதான் இப்பிரசுரத்தை வெளியிடுகிறோம்.

-ஜம்இய்யதுல் உலமா

காத்தான்குடி,

22.12.1979

ஆக எந்த செய்குவும், எந்த மௌலானாக்களும் இந்த ரவூப் மௌலவியை ஆதரிக்கவில்லை. அவ்வாறு ஆதரித்ததாக சொல்வதெல்லாம் பொய்யாகப் புனைந்துரைக்கப்பட்ட ரவூபின் அடாவடித்தனம்.

யாராவது இவரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்களாயின் இவரின் கூட்டத்தினர் அவர்களை உண்டு இல்லை என்று பண்ணிவிடுவார்கள். தங்கள் பகுதிக்கு வரவழைத்து விளக்கம் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி அவரை படாதபாடு படுத்திவிடுவார்கள் இவரின் ஆதரவாளர்கள். .

தம்மை செய்குனா அவர்கள் விரட்டிவிட்டபின் அப்துல்லாஹ் பயில்வான் என்ற வழிகேடரிடம் தம் தொடர்பை வலுப்படுத்திக் கொண்டார். இந்த அப்துல்லாஹ் பயில்வான் ஈமானின் உண்மையை நீ அறிவாயா? என்ற நூலில் இமாம்களையும், இறைநேசர்களையும் மிகத் தரக்குறைவாக எழுதியுள்ளார். மேலும் ஞானவிளக்கங்களை தன் சுயவிருப்பப்படி எழுதியுள்ளார். ஆனால் ரவூப் மௌலவி அவரை வைத்தே ஒரு சபையை திறக்க வைத்தார். அவரைப் புகழ்ந்து ‘அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான்?’ என்ற நூலில் என்ற நூலிலும், செய்குனாவிற்கு எழுதிய மரியாதைக் குறைவான கடிதத்திலும் அப்துல்லாஹ் பயில்வானை ஆதரித்து எழுதியுள்ளார்.

மேலும் இதில் தப்லீக் ஜமாஅத்தினர்கள் நமது ஈமானில் கைவைக்கவில்லை என்று என்று எழுதி தப்லீக் ஜமாஅத்திற்கு வக்காலத்து வாங்கியிருக்கிறார்.

தப்லீக் ஜமாஅத்தின் பொன்னான போதனை என்ற நூலையும் வெளியிட்டார்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இருக்கும் மறைவான ஞானம் பேயன், பைத்தியக்காரன், ஏன் மதளைக்கும் கூடத்தான் இருக்கிறது என்று ஹிப்ளுல் ஈமான் என்ற நூலில் எழுதியிருப்பதும்,

அல்லாஹ் பொய் சொல்ல சக்தியுடையவன் என்று ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி பதாவா ரஷீதிய்யா என்ற நூலில் எழுதியிருப்பதும்,

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீலாது விழா கொண்டாடுவது கிருஷண ஜெயந்திக்கு ஒப்பானது என்றும்,

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தொழுகையில் நினைப்பது ஆடு, மாடு, கழுதை ஏன் ஜினா செய்யும் நினைப்பில் மூழ்குவதை விட கெட்டதாகும் என்றும்,

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டார்கள் என்றும், இன்னும் பிற அருவருக்கத்தக்க கொள்கைகளை தமது நூல்களில் எழுதிய தப்லீக் தலைவர்கள், அவரைப் பின்பற்றும் மடையர்கள் முஸ்லிம்களின் ஈமானில் கைவைக்காமல் எதில் கைவைத்திருக்கிறார்கள்.? சொல்லுங்கள்.

செய்குனா அவர்களின் கொள்கையும் அவரின் கொள்கையும் ஒன்றுதானே! ஏன் அவரை எதிர்க்கிறீர்கள்? என்பது மற்றுமொரு குற்றச்சாட்டு.

செய்குனா வெளியிட்ட நூற்களையும், பிரசுரத்தையும் படித்துப் பார்த்தாலே ரவூப் மௌலவிக்கும், செய்குனாவிற்கும் உள்ள கொள்கை வேறுபாடு விளங்க வரும். ஜமாஅத்துல் உலமாவுக்கு எதிராக செய்குனா அவர்களால் வெளியிடச் செய்யப்பட்ட பிரசுரம் ஒன்றே போதும் ரவூபின் கொள்கையும், செய்கனாவின் கொள்கையும் வேறு என்று ஆதாரம் காட்ட. அடிப்படைக் கொள்கையிலேயே ரவூப் வேறுபடுகிறார்.

முதலில் ரவூப் மௌலவி தனஸ்ஸுலாத்தையும், தன்ஸீஹ், தஸ்பீஹையும் நன்கு விளங்கி நன்றாக விளங்கிக் கொண்டு பேசட்டும். அடிப்படை ஞானமே தெரியாமல் தான் சொல்வதுதான் சரி என்று சொல்லும் இவரையும் நம்பி….

செய்குனா அவர்கள் தகுதியுள்ளவரான ரஊப் மௌலவியை தேர்ந்தெடுத்துதான் கிலாபத் கொடுத்தார்கள் என்கிறார்கள். செய்குனா கிலாபத் கொடுத்தது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில்தான். அவர் ஷரீஅத், தரீகத்படி மக்களை வழிநடத்திச் செல்வார் என்று நம்பித்தான் கிலாபத் கொடுத்தனர்.

என்ன செய்வது? அவர் செய்குவுக்கு நம்பிக்கைத் துரோகம் செய்துவிட்டார். அதனால் செய்கை விட்டும் முற்றிலும் நீங்கி விட்டார்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வஹீயை எழுதிக் கொண்டிருந்த சஹாபி ஒருவர் தமக்கும் வஹீ வருவதாக சொன்னதால் எவ்வாறு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமத் அவர்களின் தோழமையை விட்டும், ஏன் இஸ்லாத்தை விட்டும் நீங்கி விட்டாரோ அப்படித்தான் ரவூப்மௌலவியும்.

ஆக ரஊப் மௌலவி ஒன்றைத் தவறாக சொல்லிவிட்டார். அதை செய்குனா அவர்கள் திருத்தினார்கள். ஆனால் அவர் திருந்தவில்லை. அவரை சரிகாணும் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி விட்டார். அவர் விலகினாலும் அவர்கள் விடுவதாயில்லை. அந்த கூட்டத்தின் பிடியில் அகப்பட்டுக் கொண்டுவிட்டார். அதிலிருந்து அவர் மீள முடியாமல் தவிக்கிறார். ஷிர்க், குப்ரை போதிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு விட்டார். அவர் சொல்வது, வஹ்தத்துல் வுஜூது கொள்கைக்கு முரணானது. அவர் சொல்வது இந்து ஞானம்.

எதற்கெடுத்தாலும் அவர்கள் எங்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டிருக்கின்றனர். ரஊப் மௌலவியின் புகழை அவர்கள் விரும்பவில்லை. அதனால்தான் அவரை எதிர்க்கிறார்கள் என்பது இன்னுமொரு குற்றச்சாட்டு.

தாம் சொல்லும் கருத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும். எவ்வித மறுப்புரையும், கேள்வியும் கேட்கக் கூடாது. அவ்வாறு அவர்கள் எதிர் கேள்வி கேட்பார்களானால் அவர்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு, எனது புகழைக் கெடுக்க சதி செய்கிறார்கள் என்று கூப்பாடு போடுவார். இதுதான் அவரின் நடைமுறை. தம் செய்கானாலும் சரி. அவர் பேச்சை இவர் கேட்க மாட்டார். இன்றுவரை அதுதான் நடந்து வருகிறது.

பாருங்கள்! செய்குநாயகம் அவர்களுக்கு வேண்டுதல் கடிதம் எழுதும்போது மட்டும் மரியாதையோடு எழுதிய இந்த மரியாதை தெரியாத, வடிகட்டிய புத்திபேதலித்த ரவூப் மௌலவி, செய்குநாயகம் அவர்கள், அப்துர் ரவூப் மௌலவியிடம் நீ சொல்வது தவறு என்றும் இன்னும் அவர் செய்யும் சில தவறான விசயங்களை சுட்டிக்காட்டியதும், அவர் தலைவராயிருக்கும் இஸ்லாமிய மெய்ஞான சபையின் லெட்டர் பேடில் செய்குனாவை மரியாதைக் குறைவாக விளித்து, அவர்கள் சொல்லும் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரத்தைக் கேட்கிறார் பாருங்கள்.

RAWOOF 001

செய்குனாவிற்கு ரவூப் மௌலவியின் மரியாதைக் குறைவான கடித நகல்:

அகில இலங்கை தலைவர்: மௌலவி அல்ஹாஜ்ஏ. அப்துர் ரவூப் (மிஸ்பாஹி-பஹ்ஜி),

தலைவர்: மௌலவி எம்.சி.எம். முஹம்மது (பஹ்ஜி),

செயலர்: மௌலவி என்.எம்.எம். இப்றாஹீம் (நத்வீ),

பொருளாளர்: மௌலவி எம்.எம்.முனாஸ் (கியாதி)

இஸ்லாமிய மெய்ஞ்ஞானப் பேரவை

கனம் மௌலவி ஷேக் அப்துல் காதிர் அவர்களுக்கு,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

மருதமுனையைச் சேர்ந்த M.S. அப்துல்லாஹ்(பயில்வான்) அவர்கள் எழுதிய ஈமானின் உண்மையை நீ அறிவாயா? என்ற ஞானநூலில் பல இடங்களில் இஸ்லாத்திற்கு மாறான கருத்துக்கள் எழுதப்பட்டுள்ளதால், அந்த நூலைப் பார்க்க வேண்டாம் என தாங்கள் கூறி தங்களின் முரீதீன்களை தடை செய்ததாக அவர்கள் மூலம் நாங்கள் அறிந்தோம்.

மேலும், காத்தான்குடி 5ம் குறிச்சி பத்ரிய்யா ஜும்ஆ பள்ளி வாயலில் நடைபெறும் ஜும்ஆத் தொழுகை நிறைவேறாததாகையால் அங்கு ஜும்ஆத் தொழுகைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று தங்களின் முரீதீன்களைத் தடை செய்ததாகவும் அறிந்தோம்.

அத்துடன், ஏகத்துவ இறைஞானத்தை இலங்கையிலும், இந்தியாவிலும் பிரகாசிக்கச் செய்துவரும் எமது இஸ்லாமிய மெய்ஞ்ஞானப்பேரவையின் வெளியீடான ‘ஞானச்சுரங்கம்’ எனும் தத்துப் பெட்டகத்தை திறந்து பார்க்க வேண்டாம் என்றும் தங்களின் சிஷ்யர்களிடம் கூறியதாக அறிந்தோம்.

எனவே தயவுசெய்து மேற்கூறிய மூன்று விசயங்களுக்கும் தகுந்த ஆதாரங்களோடு விளக்கம் தருமாறும் செய்வது தவறாக இருந்தால் அதை விட்டு நடக்க வழி செய்யுமாறும் அன்பாய்க் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

வஸ்ஸலாம்.

இவ்வண்ணம்,

சன்மார்க்க சேவையிலுள்ள,

……………..

 ஆக முஸ்லிம் கனவான்களே! வழிகேட்டிலிருக்கும் ரஊப் மௌலவியைப் பின்பற்றாதீர்கள். அவரின் கருத்து உங்களை குப்ர், ஷிர்க்கில் கொண்டுபோய் சேர்க்கும். அவரிடம் இருக்கும் சகோதரர்களே! தவ்பா செய்து மீண்டு வாருங்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழிக் காட்ட வல்லவன். அவரிடம் பெற்ற பைஅத் செல்லாது. ஏனெனில் அவருக்கு செய்குவின் தொடர்பு சங்கிலி அறுந்து போனது. அவரைத் தொடர்பு கொண்டால் எங்கள் செய்குநாயகத்தின் பைளு கிடைக்காது. அதனால் அல்லாஹ் ரசூலின் தொடர்பும் உங்களுக்கு அற்றுப் போகும்.

ரஊப் மௌலவி,எங்கள் செய்குநாயகத்தின் பெயரையும்,  சில்சிலாவையும் அவர் பயன்படுத்தி மக்களை வழிகெடுப்பதை அவர் நிறுத்த வேண்டும்.

உண்மையான ஞானநாதாக்களான ஸூபியாக்கள் போதித்த கொள்கையையே எங்கள் செய்குனா அவர்கள் போதித்தார்கள். அதைத்தான் அவர்களின் உண்மையான கலீபாக்களும் போதிக்கிறார்கள். அந்தக் கொள்கையே, அந்த ஞானமே எங்களுக்குப் போதும். ரஊப் மௌலவியின் வழிகெட்ட ஞானமும், கொள்கையும் எங்களுக்குத் தேவையில்லை.

இந்தக் கேடுகெட்ட நயவஞ்சகர்களின் உளறல்களுக்கு முத்தாய்ப்பான இறுதி பதில் இதுவே. இனியாவது திருந்தட்டும்.

யாஅல்லாஹ்! எங்கள் ஞானத்தந்தை செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ், மற்றும் அன்னாரின் உண்மையான கலீபாக்கள் பொருட்டால் இந்த வழிகேடன் காத்தான்குடி அப்துர் ரவூப் மௌலவியிடமிருந்து எங்களையும், முஃமின்களையும் காப்பாற்றுவாயாக! எங்களை ஜெயம் பெறச் செய்வாயாக! ஆமீன். ஆமீன். யாரப்பல் ஆலமீன்.!!!

சென்னையில் ஸூபி மன்ஸில் திறப்பு!!

15578852_1838491853064677_7393189375964019195_n

 

சென்னை வியாசர் பாடியில் செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபா செய்குனா எஸ்.எம்.ஹைச். ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி ஸூபி அவர்களால் நோட்டீஸில் கண்ட நிகழ்முறை பிரகாரம் ஸூபி மன்ஸில் திறக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

15589621_1838491909731338_8723954462073717032_n

சென்னை வியாசர்பாடி ஸூபி மன்ஸிலின் தோற்றம்

15542459_1242797852425934_3307519668260020099_n

 

மௌலிது முடிந்தபின்

15621783_1242797749092611_5463870897227335006_n

திறப்புவிழாவின் போது நடைபெற்ற ஸலாம் பைத்தின் போது

 கனவுகளே… கனவுகளே…

இன்றைய விஞ்ஞானம் கனவைப் பற்றி அது நம் நினைவுகள் மற்றும் சிந்தனைகளின் பிம்பங்கள் என்றும் நாம் தூங்கும் சமயம் நமது மூளை மிகக் குறைந்த அளவில் வேலை செய்யும் போது அதில் தோன்றும் சில படக்காட்சிகள் என்றும் பல விதமான கருத்துக்கள் கூறுகின்றது.

 அறிஞர் பெருமக்கள் கனவைப் பற்றி விளக்கம் தருகிற போது “விழித்திருக்கும் ஒரு மனிதனின் உள்ளத்தில் அல்லாஹ் சில விளக்கங்களை உருவாக்குவது போன்றே, தூங்கும் மனிதனின் உள்ளத்திலும் சில விளக்கங்களைப் போடுகின்றான். அதுவே கனவாகும்”.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உற்ற நண்பர் ஹழ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள்

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

 • அல்-குர்ஆன் 39:42

என்ற வசனத்திற்கு கீழ்கண்டவாறு விளக்கம் தருகிறார்கள். ‘ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நஃப்ஸ் (ஆத்மா) -வும் ரூஹ் (உயிர்) – ம் உள்ளன. நஃப்ஸில் உணரும் தன்மையும் அறிவும் உள்ளன. ரூஹில் அசையும் தன்மையும் மூச்சு வாங்கும் தன்மையும் உள்ளன. மனிதன் தூங்கும் போது அல்லாஹ் நஃப்ஸை மட்டுமே கைப்பற்றுகிறான். ரூஹை கைப்பற்றுவதில்லை. ரூஹ் தனது அசையும் தன்மையால் அந்நேரத்தில் சுற்றித் திரிகிறது. அப்பொழுது அந்த ரூஹிற்கு மற்ற ரூஹ்களுடன் நடைபெறும் சம்பாஷனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளே கனவுகளாகும்.        (நூல் : குர்துபி)

சகலருமே கனவு காண்கின்றனர். அதில் விதிவிலக்கு இல்லை. பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கும் கனவுகள் வருகின்றன. சில மனநல குறைபாடு உள்ளவர்களை தவிர எல்லோருமே கனவு காண்பதாக சில விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. மிருகங்களும் கனவுகள் காண்பதாக கூறப்படுகிறது.

நாம் தூங்கும்போது மட்டும் கனவு காண்பதில்லை. நம்மை மறந்து ஓய்வு நிலையில் விழிப்புடன் இருக்கும்போதுகூட ஏதோ காட்சிகள் நம் முன் விரிகின்றன. திடீரென ஏதோ கனவு கண்டோமே என்று திடுக்கிட்டு விழிக்கிறோம்.

இந்த மாதிரி ஓய்வாக இருக்கும்போது கனவு காண்பவர்கள் விழிப்புடன்தான் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகின்றன ஆராய்ச்சிகள். இதைத்தான் தூக்கத்திற்கும் விழிப்பிற்கும் இடையில் இருக்கும் நிலை என்கிறார்கள்.

கனவைப் பற்றிய ஹதீஸ்கள்

கனவு பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹிவசல்லம் அவர்கள்: “நல்ல மனிதர் காணும் நல்ல (உண்மையான) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும்” அறிவிப்பவர்  : அனஸ் பின் மாலிக் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) நூல் : ஸஹீஹுல் புஹாரி  (பாகம் – 7 அத்தியாயம் – 91 ஹதீஸ் எண் – 6983)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ ஸஈதினில் குத்ரீ (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். “உங்களில் எவரேனும் தனக்கு பிடித்தமானதை கனவில் கண்டால் நிச்சயமாக அது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வந்ததாகும். எனவே அவர் அல்லாஹ்வைப் புகழட்டும். மேலும் அதை அவர் யாரிடமேனும் கூறட்டும்” என்றும் வேறு அறிவிப்பில் “அவர் அந்த கனவை தன்னை விரும்பக் கூடிய, (தனக்கு நல்லதையே நாடக்கூடிய) அறிஞரான (இறையச்சமுடையவர்களில்) ஒருவரிடம் கூறட்டும்’ என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.                             (நூல் : புகாரி)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ கதாதா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். “நல்ல கனவு அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வருவதாகும். கெட்ட கனவு ஷைத்தான் புறத்திலிருந்து வருவதாகும். எனவே உங்களில் ஒருவர் தனக்கு பிடிக்காத கெட்ட கனவு கண்டால் அவர் தனது இடது புறமாக (எச்சில் வராதவாறு) மூன்று முறை துப்பிக் கொள்ளட்டும். மேலும் ஷைத்தானிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு தேடிக்கொள்ளட்டும். (அப்படி செய்தால்) அந்த கனவால் அவருக்கு எந்த இடைஞ்சலும் ஏற்படாது.”       ( நூல் : புகாரி)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ ஜாபிர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ‘கெட்ட கனவு கண்டவர் தான் படுத்திருக்கும் முறையை மாற்றிக் கொள்ளட்டும்’                      (நூல் : முஸ்லிம்)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ ஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ‘கெட்ட கனவு கண்டவர் அதை யாரிடமும் கூற வேண்டாம். அவர் எழுந்து தொழுது கொள்ளட்டும்.’                   (நூல் : திர்மிதி)

ஹழ்ரத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ ரஜீன் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ‘கனவு என்பது அதற்கு விளக்கம் கூறப்படாத வரை ஒரு பறவையின் காலில் கட்டப்பட்டதைப் போன்றிருக்கிறது. (அதாவது உறுதியாக தரிபடாததாக உள்ளது). யாரேனும் விளக்கம் கூறினால் அது நிகழ்ந்து விடும்.       (நூல் : திர்மிதி)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். “யார் கனவை பொய்யாக கூறுவாரோ கியாமத் நாளில் அல்லாஹு தஆலா இரண்டு கோதுமைகளை அவரிடம் கொடுத்து (இரண்டு கயிறுகளுக்கு மத்தியில் முடிச்சு போடுவதைப் போன்று) ஒரு கோதுமையை மற்றொன்றில் முடிச்சு போடச் சொல்லி நிர்ப்பந்திப்பான்.        (நூல் : இப்னு ஹிப்பான்)

ஹழ்ரத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக  ஹழ்ரத் அபூ ஸஈதினில் குத்ரீ (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கும் கீழ்காணும் ஹதீஸ் குறிப்பிடத்தக்கது.  ‘கனவுகளில் மிக உண்மையானது ஸஹர் நேரங்களில் காணப்படும் கனவுகளாகும்.’       (நூல் : திர்மிதி)

 அபூ ஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: “நற்செய்தி கூறுகின்றவை தவிர, நபித்துவத்தில் வேறெதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்லை” என்று நபி { ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் } கூறிய போது, மக்கள் “நற்செய்தி கூறுகின்றவை என்றால் என்ன?” என்று கேட்டனர். அதற்கு நபி { ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் } அவர்கள் “நல்ல கனவு” என்று விடை பகர்ந்தார்கள். ( நூல்: புகாரி )

இதன் அடிப்படையில்தான் கனவைப் பற்றி ஆரிபுபில்லாஹ் முஹம்மது காசிம் மரைக்காயர் என்ற சித்தி லெவ்வை மரைக்காயர் அவர்கள் தமது அஸ்ராருல் ஆலம் என்ற நூலில் கீழ்கண்டவாறு பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

 கனவு மூன்று வகைப்படும்.

முதலாவது நேர்வழி நடப்பவர்களுக்கு அல்லாஹுத் தஆலாவிடமிருந்து உண்டாகும் நற்செய்தி இது புஷ்றா எனப்படும்.

இரண்டாவது தன் மனதைக் கொண்டு உண்டாகும் கனவு.

 மூன்றாவது ஷைத்தானின் தூண்டுதலால் வரும் கனவு.

நேர்வழி நடப்போருக்குத் தெரியும் கனவு நபித்துவத்தில் (நுபுவத்தில்) நாற்பத்தாறில் ஒரு பங்காய் இருக்கும் என நபி பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.

அல்லாஹுத்தஆலா கனவுக்காக அமரர் ஒருவரை திட்டப்படுத்தியுள்ளான். அவர் பெயர் ரூஹு என்பதாகும். அவர் கீழ்வானத்துக்குரியவர். தூங்குபவர்களுக்குத் தெரியும் உருவங்கள் எல்லாம் அவர் கையிலிருக்கும். ஒருவன் தூங்கினால் அல்லது தூங்காமல் தன்னை மறந்தவனாக இருந்தால் அல்லது ‘நாஸ்தி’யின் நிலையிலிருந்தால் அப்போது அந்த அமரர் காட்டுபவை விழிப்பேற்பட்டதும் நினைவுக்கு வரும்.

இதில் மூன்று பதவிகளுண்டு. முதலாவது அவனிருக்கும் தானத்தையும், அவன் எண்ணங்களையும் விளக்கும் கனவு.

இரண்டாவது அவனது நிலையைக் காட்டும் கனவு.

மூன்றாவது சன்மார்க்க ஞானங்கள் வெளியாகும் கனவு.

இவற்றில் பூரண அழகுமிக்க உருவமாகக் காட்சியாகித் தன்னுடன் அது பேசவும், தான் அதற்கு மரியாதை காட்டி பணிவுடன் இருக்கக் கண்டால் அது உண்மையான அமரர் தோன்றும் கனவாய் இருக்கும். அழகிய உருவங்களையும் அவலட்சணமான உருவங்களையும் கண்டால், அது தன் நிலையை வெளியாக்கும் கனவாகும்.

தனக்கு முன் நடந்த காரியங்களைச் சேர்ந்த கருமங்கள் தெரிந்தால் அது தன் கீழான மனத்தைக் கொண்டு உண்டான கனவாய் இருக்கும். பயங்கரமானவையும், வெறுக்கப்பட்டவையும் தெரிந்தால் அது ஷைத்தானால் உண்டானது என அறிந்து கொள்ளலாம். இத்தகைய கனவைக் கண்டு விழித்தவன் எழுந்ததும் இடப்புறம் திரும்பி மூன்று தடவை துப்பிவிட்டு, அல்லாஹுத்தஆலாவிடம் அதன் தீங்கை விட்டும் கார்மானம் தேடும்படியும், அப்படிச் செய்தால் தீங்கு எதுவும் வராது என்றும் நபி பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.

கெட்ட கனவு காண்பவன் அதைப் பிறரிடம் சொல்லக் கூடாது. அப்படிச் சொன்னால் அவ்விதமே நடந்து விடும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

கனவு காணாத ஒருவன் ‘நான் இன்னவிதம் கனவு கண்டேன்’ என்று பொய் சொல்வானாயினும் கேட்பவனுடைய மனத்தில் இவனுக்கு நடக்கவிருக்கும் காரியம் உற்பத்தியாகி இவன் சொன்னபடி நடந்துவிடும். இதற்கு ஆதாரமாவது: யூஸுபு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் இருவர் தாங்கள் கனவு காணாமல், இன்னவிதமாக நாங்கள் கனவு கண்டோம் என்று சொன்னதும், யூஸுபு நபியின் எண்ணத்தில் அவர்களுக்கு நடக்கவிருப்பது உற்பத்தியாகி அந்த விளக்கத்தை அவ்விருவரிடமும் கூறினார்கள். அவ்விருவரும், ‘நாங்கள் இப்படி கனவு காணவில்லை. தங்களை சோதிப்பதற்காகவே இப்படி சொன்னோம்’ என்றனர். யூசுபு நபியவர்கள், ‘நீங்கள் வரவிருப்பதை உரைக்கும்படி கேட்டதால் நான் சொன்னேன். அது தீர்ப்பாகிப் போய்விட்டது’ என்று கூறிவிட்டார்கள். அவர்கள் சொன்னபடியே அவ்விருவர் விசயத்திலும் காரியங்கள் நடந்து விட்டன.

தனக்கு ஒரு பாலகன் பிறப்பதாக ஒருவன் கனவு கண்டு, அந்தக் கனவைக் கொண்டு தன் முதுகந்தண்டில் அந்தப் பாலகனின் உருவமுள்ளதாய் பாலகன் சமைந்து, அது தாயின் வயிற்றில் கர்ப்பமாகிப் பிறந்தால் அது கனவுக்குரிய பாலகனாகும். அந்தக் குழந்தைக்கும் மற்றக் குழந்தைகளுக்கும் வேற்றுமை இருக்கும். இந்தப் பாலகன் ‘ரூஹானிய்யாவின் குணம் உடையவனாக இருப்பான். இதற்கு ஆதாரம், நபி பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பிறப்பைப் பற்றி அன்னை ஆமினா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கண்ட கனவேயாகும் என்று இப்னு அரபி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

 கனவிற்கு விளக்கம்

ஹழ்ரத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸஹாபாக்களிடம் நீங்கள் யாரேனும் கனவு கண்டீர்களா? என்று கேட்டு அதற்கு விளக்கம் கூறுபவர்களாக இருந்தார்கள். ஹழ்ரத் யூஸுஃப் (அலைஹி ஸலாம்) அவர்கள் கனவிற்கு விளக்கம் கூறிய நிகழ்ச்சிகள் குர்ஆனிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனடிப்படையில் கனவிற்கு விளக்கங்கள் உண்டு. ஆனால் விளக்கம் கூறுவதற்கு அதைப் பற்றிய ஆழ்ந்த கல்வி ஞானமும் மாசற்ற இறையச்சமும் அதிகம் தேவை.

 அல்குர்ஆனில் ஆதாரம்:

கனவிற்கு விளக்கம் சொல்லும் தகுதியை அல்லாஹ் சிலருக்கு கொடுத்திருக்கிறான். இத்தகுதி பெற்றவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்ஹழ்ரத் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள். இதைப் பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனில் குறிப்பிடும்போது,

​وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ ؕ‏

இவ்வாறு உன் இறைவன் உன்னைத் தேர்ந்தெடுத்து கனவுகளின் விளக்கத்தை உனக்குக் கற்றுக்கொடுத்து அவனுடைய அருளை உன் மீதும், யஃகூபின் சந்ததியார் மீதும் நிரப்பமாக்கி வைப்பான் – 12:6.

وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ‌ؕ

இன்னும் நாம் அவருக்குக் கனவுகளுக்குப் பலன் கூறுவதையும் கற்றுக் கொடுத்தோம்.- 12:21

  رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ‌ ۚ

“என் இறைவனே! நிச்சயமாக நீ எனக்கு அரசாட்சியைத் தந்து, கனவுகளின் விளக்கங்களையும் எனக்கு கற்றுத்தந்தாய் – 12:101

கனவு என்பது இரு வகைப்படும். 1. நபிமார்கள் காணும் கனவுகள். 2. சாதரண மனிதர்கள் காணும் கனவுகள்.

இதில் சாதாரண மனிதர்கள் காணும் கனவுகளில் ஷைத்தான் குறுக்கிட வழியுண்டு. ஆனால், நபிமார்களின் கனவுகளைப் பொறுத்தவரை அது வஹீ இறைச் செய்தியாகும். ஷைத்தானுக்கு அங்கு எந்த வேலையும் கிடையாது. மேலும், நபிமார்கள் காணும் கனவு கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும். உதாரணமாக, இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தங்களது மகனார் இஸ்மாயீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களைக் கனவில் அறுத்துப் பலியிடுவது போல் கண்டது.

அல்லாஹு சுப்ஹானஹுவத்தஆலா ஸூரத்து யூசுபில் யூசுப் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சரித்திரத்தைக் குறிப்பிடும்போது கனவுகளைப் பற்றியும், அதற்குரிய விளக்கத்தைப் பற்றியும் கூறுகிறான்.

‘ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்’ தில் இப்றாஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்;கள் தம் மகனை பலியிடுவதாக கனவு கண்டதைப் பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான்.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْۤ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى‌ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ‌ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ‏

பின் (அம்மகன்) அவருடன் நடமாடக்கூடிய (வயதை அடைந்த) போது அவர் கூறினார்: “என்னருமை மகனே! நான் உன்னை அறுத்து பலியிடுவதாக நிச்சயமாகக் கனவு கண்டேன். இதைப்பற்றி உம் கருத்து என்ன என்பதைச் சிந்திப்பீராக!” (மகன்) கூறினான்; “என்னருமைத் தந்தையே! நீங்கள் ஏவப்பட்டபடியே செய்யுங்கள். அல்லாஹ் நாடினால் – என்னை நீங்கள் பொறுமையாளர்களில் நின்றுமுள்ளவனாகவே காண்பீர்கள்.”  -37:102

நபிகளார் கண்ட கனவுகளும் அதற்குரிய விளக்கங்களும்

இதேபோன்று  கனவுகளுக்கு விளக்கம் சொல்லுவதில் மிகவும் முதன்மை பெற்றவர்களாக நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் ஆக்கியிருந்தான். அவர்கள் கனவுக்கு விளக்கம்; சொன்ன கனவுகளில் சில:

பத்ரு போரில் வெற்றி பெறுவதாக கனவு காணுதல்

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَّلَوْ اَرٰٮكَهُمْ كَثِيْرًا لَّـفَشِلْـتُمْ وَلَـتَـنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰـكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ‌ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ‏

 (நபியே!) உம் கனவில் அவர்களை(த் தொகையில்) உமக்குக் குறைவாகக் காண்பித்ததையும், அவர்களை உமக்கு அதிகமாகக் காண்பித்திருந்தால், நீங்கள் தைரியம் இழந்து (போர் நடத்தும்) காரியத்தில் நீங்கள் (ஒருவருக்கொருவர் பிணங்கித்)தர்க்கம் செய்து கொண்டிருந்திருப்பீர்கள் என்பதையும் நினைவு கூறுவீராக! எனினும் (அப்படி நடந்துவிடாமல் உங்களை) அல்லாஹ் காப்பாற்றினான்; நிச்சயமாக அவன் உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை அறிபவன்.

அல்-குர்ஆன் 8:43

புனித மக்காவிற்கு உம்றா செய்வதாக கனவு காணுதல்

لَـقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَـقِّ‌ ۚ لَـتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَـرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَۙ لَا تَخَافُوْنَ‌ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا‏

நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு (அவர் கண்ட) கனவை உண்மையாக்கி விட்டான்; அல்லாஹ் விரும்பினால், நிச்சயமாக நீங்கள் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் அச்சந்தீர்ந்தவர்களாகவும், உங்களுடைய தலைகளைச் சிரைத்துக் கொண்டவர்களாகவும்;, (உரோமம்) கத்தரித்துக் கொண்டவர்களாகவும் நுழைவீர்கள் (அப்போதும் எவருக்கும்) நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள், ஆகவே, நீங்கள் அறியாதிருப்பதை அவன் அறிகிறான் – (அதன் பின்னர்) இதனை அன்றி நெருங்கிய ஒரு வெற்றியையும் (உங்களுக்கு) ஆக்கிக் கொடுத்தான்.-அல்-குர்ஆன் 48:27

மக்கா வெற்றியின் போது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்கள்தம் தோழர்களும் மக்காவில்  நுழைந்து உம்றா செய்ததை இந்த ஆயத்து கூறுகிறது.

லைலத்துல் கத்ர் இரவு பற்றி கனவு காணுதல்

ஹழ்ரத் அபூ ஸயீத் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்: ‘நாங்கள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களுடன் நடுப்பத்தில் இஃதிகாஃப் இருந்தோம். இருபதாம் நாள் காலையில் எங்கள் பொருட்களைச் சேகரித்துக் கொண்டோம். அப்போது எங்களுடன் வந்த நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள், ‘யார் இஃதிகாஃப் இருந்தாரோ அவர் தாம் இஃதிகாஃப் இருந்த இடத்திற்குச் செல்லட்டும். நிச்சயமாக நான் இந்த (லைலத்துல் கத்ர்) இரவைக் கனவில் கண்டேன். ஈரமான களிமண்ணில் ஸஜ்தாச் செய்வதாகக் கண்டேன்’ எனக் கூறினார்கள். அவர்கள், தாம் இஃதிகாஃப் இருக்கும் இடத்திற்குச் சென்றதும் வானத்தில் மேகம் தோன்றி மழை பொழிந்தது. நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களைச் சத்திய மார்க்கத்துடன் அனுப்பியவன் மேல் ஆணையாக! அன்றைய தினம் கடைசி நேரத்தில் வானத்தில் மேகம் திரண்டது. (அன்றைய பள்ளிவாயில் பேரீச்சை ஓலையால்) கூரை வேயப்பட்டதாக இருந்தது. நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களின் மூக்கிலும் மூக்கின் ஓரங்களிலும் ஈரமான களிமண்ணின் அடையாளத்தை கண்டேன்’.

-புகாரி : 2040

ஈஸா நபி, தஜ்ஜாலைப் பற்றி கனவு காணுதல்

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்’ ‘இன்றிரவு (இறையில்லம்) கஅபாவின் அருகே எனக்கு(க் கனவில்) என்னைக் காட்டப்பட்டது. அப்போது மனிதர்களில் மா நிறத்தில் நீ பார்த்ததிலேயே மிக அழகான மா நிறமுடைய மனிதர் ஒருவரைக் கண்டேன். தோள் வரை நீண்டுள்ள முடிகளில் நீ பார்த்தவற்றிலேயே மிக அழகான தலை முடி அவருக்கு இருந்தது; அந்த முடியை அவர் (படிய) வாரிவிட்டிருந்தார்; அதிலிருந்து தண்ணீர் சொட்டிக் கொண்டிருந்தது. ‘இரண்டு மனிதர்களின் மீது’ அல்லது ‘இரண்டு மனிதர்களின் தோள்களின் மீது’ சாய்ந்தபடி அவர் கஅபாவைச் சுற்றிவந்துகொண்டிருந்தார். அப்போது நான், ‘இவர் யார்?’ என்று கேட்டேன். அதற்கு, ‘(இவர் தாம்) மர்யமின் குமாரர் மஸீஹ்(ஈசா)’ என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. அப்போது நான் நிறைய சுருள்முடி கொண்ட வலக் கண்ட குருடான ஒரு மனிதனையும் பார்த்தேன். அவனுடைய கண் ஒரே குலையில் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் திராட்சையைப் போன்றிருந்தது. அப்போது நான், ‘யார் இவர்?’ என்று கேட்டேன். அதற்கு ‘இவன்தான் தஜ்ஜால் எனும் மஸீஹ்’ என்று பதிலளிக்கப்பட்டது’ என ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

-புகாரி :  6999

‘நான் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது கனவில் மக்களில் சிலரைப் பார்த்தேன். அவர்களின் மீது (பல விதமான) சட்டைகள் அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் என்னிடம் எடுத்துக் காட்டாப்பட்டனர். அச்சட்டைகளில் சில அவர்களின் மார்பு வரை நீண்டிருந்தன் இன்னும் சில அதற்கும் குறைவாக இருந்தன. ஹழ்ரத் உமர் இப்னு கத்தாப் (தரையில்) இழுபடும் அளவு (நீண்ட) சட்டை அணிந்தவர்களாக என்னிடம் எடுத்துக் காட்டப்பட்டார்கள்’ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறியபோது நபித்தோழர்கள், ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! (சட்டைக்கு) என்ன விளக்கம் தருகிறீர்கள்? எனக் கேட்டதற்கு ‘மார்க்கம்’ ‘ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் விளக்கம் தந்தார்கள்’ என ஹழ்ரத் அபூ ஸயீதுல் குத்ரீ(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

 -புகாரி :  23.

 ‘நான் உறங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில் (என்னுடைய கனவில்) ஒரு பால் கோப்பை என்னிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. உடனே (அதிலிருந்த பாலை நான்) தாகம் தீருமளவு குடித்து அது என்னுடைய நகக் கண்கள் வழியாக வெளியேறுவதைப் பார்த்தேன். பின்னர் மீத மிருந்ததை உமர் இப்னு கத்தாப் அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்’ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறியபோது நபித் தோழர்கள் இறைத்தூதர் அவர்களே! அந்தப் பாலுக்குத் தாங்கள் என்ன விளக்கம் தருகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டதற்கு ‘கல்வி’ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்: என ஹழ்ரத் இப்னு உமர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

-புகாரி :  82

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்:  ‘நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது (கனவில்) என் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு தங்கக் காப்புகளைக் கண்டேன். அவை என்னைக் கவலையில் ஆழ்த்தின. உடனே, ‘அதை ஊதி விடுவீராக!’ என்று கனவில் எனக்கு (இறைக் கட்டளை) அறிவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே, நான் அவற்றை ஊதி விட, அவையிரண்டும் பறந்து போய்விட்டன. நான் அவ்விரண்டும் எனக்குப் பின் தோன்றவிருக்கிற (தம்மை இறைத்தூதர்கள் என்று வாதிக்கப் போகும்) இரண்டு பொய்யர்கள் என்று (அவற்றுக்கு) விளக்கம் கண்டேன். அவ்வாறே அவ்விருவரில் ஒருவன் (அஸ்வத்) அல்அன்ஸிய்யாகவும் மற்றொருவன் யமாமா வாசியான பெரும் பொய்யன் முஸைலிமாவாகவும் அமைந்தார்கள்’ என ஹழ்ரத் அபூ ஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

-புகாரி :  3621

ஹழ்ரத் அபூ ஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்’ நாங்கள் இறைத்தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களுடன் இருந்து கொண்டிருந்தபோது அவர்கள், ‘நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது (கனவில்) என்னை சொர்க்கத்தில் கண்டேன். அப்போது (அங்கிருந்த) அரண்மனை ஒன்றின் பக்கத்தில் ஒரு பெண் (உலகில் இறைவணக்கம் புரிபவளாய் இருந்து வந்ததைக் குறிக்கும் வகையில் தன் அழகையும் பொலிவையும் இன்னும் அதிகரித்துக் கொள்ளவும்) உளூச் செய்து கொண்டிருந்தாள். நான், ‘இந்த அரண்மனை யாருடையது?’ என்று (ஜிப்ரீலிடம்) கேட்டேன். ‘ உமர் இப்னு கத்தாப் அவர்களுடையது’ என்று (ஜிப்ரீல் அவர்களும் மற்றும் அங்கிருந்த வானவர்களும்) பதிலளித்தார்கள். அப்போது எனக்கு உமரின் ரோஷம் நினைவுக்கு வந்தது. உடனே, அங்கிருந்து திரும்பிச் சென்று விட்டேன்’ என்று கூறினார்கள். இதைக் கேட்ட ஹழ்ரத் உமர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அழுதார்கள். பிறகு, ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! தங்களிடமா நான் ரோஷம் காட்டுவேன்?’ என்று கேட்டார்கள்.

-புகாரி :  3242

ஹழ்ரத் ஜாபிர் இப்னு அப்தில்லாஹ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவித்தார்கள்: ‘நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள், ‘நான் (கனவில்) என்னை சொர்க்கத்தில் நுழைந்தவனாகக் கண்டேன். அங்கு நான் அபூ தல்ஹா அவர்களின் மனைவி ருமைஸாவுக்கு அருகே இருந்தேன். அப்போது நான் மெல்லிய காலடி யோசையைச் செவியுற்றேன். உடனே, ‘யார் அது?’ என்று கேட்டேன். அதற்கு (அங்கிருந்த வானவர்), ‘இவர் பிலால்’ என்று பதிலளித்தார். நான் (அங்கு) ஓர் அரண்மனையைக் கண்டேன். அதன் முற்றத்தில் பெண்ணொருத்தி இருந்தாள். நான், ‘இது யாருக்குரியது?’ என்று கேட்டேன். அவர், (வானவர்), ‘இது உமருடையது’ என்று கூறினார். எனவே, நான் அந்த அரண்மனையில் நுழைந்து அதைப் பார்க்க விரும்பினேன். அப்போது (உமரே!) உங்கள் ரோஷம் என் நினைவுக்கு வந்தது (எனவே, அதில் நுழையாமல் திரும்பிவிட்டேன்)’ என்று கூறினார்கள். அதற்கு உமர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு), ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! உங்களுக்கு என் தந்தையும் என் தாயும் அர்ப்பணமாகட்டும். உங்களிடமா நான் ரோஷம் காட்டுவேன்’ என்று கேட்டார்கள்.

-புகாரி :  3679

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்:’ நான் கனவில் (என்) வாள் ஒன்றை அசைக்க அதன் முனை முறிந்துவிட்டதாகக் கண்டேன். அது உஹுதுப் போரின்போது இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பைக் குறித்தது. பிறகு (அதே கனவில்) மற்றொரு முறை அந்த வாளை நான் அசைக்க, அது முன்பிருந்ததை விட மிக அழகாக மாறிவிட்டது. அது அல்லாஹ் (அதே உஹுதுப் போரில்) கொணர்ந்த உறுதிப்பாட்டையும் (சிதறி ஓடிய) முஸ்லிம்கள் மீண்டும் ஒன்று திரண்டதையும் குறித்தது. என ஹழ்ரத் அபூ மூஸா(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

-புகாரி :  7041

ஹழ்ரத் அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவித்தார்கள். ‘இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் (மதீனாவிற்கு அரும்லுள்ள) ‘குபா’ எனுமிடத்திற்குச் சென்றால் (தம் பால்குடி சிற்றன்னையான) ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம் பின்த் மில்ஹான்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களின் வீட்டுக்குச் செல்வது வழக்கம். (அவ்வாறு செல்லும்போது) உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களுக்கு உணவளிப்பார்கள். உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் ஹழ்ரத் உபாதா இப்னு ஸாமித்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களின் துணைவியாராவார். அவ்வாறே ஒரு நாள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களிடம் சென்றபோது அவர்களுக்கு உம்மு ஹராம் உணவளித்தார்கள். பிறகு இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் (அங்கு) உறங்கினார்கள். பிறகு எழுந்து சிரித்தார்கள். உடனே ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள், ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள், ‘என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் இறைவழியில் இந்தக் கடல் மீது பயணம் செய்யும் புனிதப் போராளிகளாக எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் வீற்றிருக்கும் ‘மன்னர் களாக’ அல்லது ‘மன்னர்களைப் போன்று’ இருந்தார்கள். என்று கூறினார்கள். உடனே, ‘என்னையும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்’ என்ற உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)கூறினார். அவ்வாறே நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு தம் தலையை வைத்து உறங்கினார்கள். பின்னர் விழித்துச் சிரித்தார்கள். அப்போதும் ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ என ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம் கேட்க, முன்போன்றே நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். அப்போது, என்னையும் அவர்களில் ஒருவராக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் வேண்டுங்கள் என உம்மு ஹராம் கேட்டுக் கொண்டார்கள் என ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம் கேட்டுக் கொண்டார்கள். அப்போது நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள், ‘நீங்கள் (கடல் பயணம் செய்து அறப்போருக்கு) முதலாவதாகச் செல்பவர்களில் ஒருவராக விளங்குவீர்கள்’ என்றார்கள்.

அவ்வாறே ஹழ்ரத் உம்மு ஹராம்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் ஹழ்ரத் முஆவியா(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களின் (ஆட்சிக்) காலத்தில் (அறப்போருக்காக) கடல் பயணம் மேற்கொண்டார்கள். கடலிலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டபோது தம் வாகனப் பிராணியிலிருந்து விழுந்து இறந்துவிட்டார்கள்.

-புகாரி :  6282

அன்னை ஆயிஷா நாயகி (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அறிவித்தார்கள்: ‘இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் (என்னிடம்) கூறினார்கள்: நான் உன்னை (மணந்து கொள்வதற்கு முன்னால்) இரண்டு முறை கனவில் கண்டுள்ளேன். அதில் ஒருவர் (உடைய தோற்றத்திலிருந்து வானவர்) உன்னைப் பட்டுத்துணி ஒன்றில் சுமந்து செல்கிறார். அப்போது அவர் ‘இவர் உங்கள் (வருங்கால) மனைவி’ என்றார். உடனே நான் அந்தப் பட்டுத துணியை விலக்கிப் பார்த்தேன். அது நீதான். அப்போது நான் (மனத்திற்குள்) ‘இக்கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்ததாயின், இதை அவன் நனவாக்குவான்’ என்று சொல்லிக் கொண்டேன்.

-புகாரி :  7011

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘ தலைவிரி கோலத்துடன் கறுப்பு நிறப்பெண்ணொருத்தி மதீனாவிலிருந்து வெளியேறி அங்கிருந்து ‘மஹ்யஆ’ சென்று தங்குவதைப் போன்று நான் (கனவு) கண்டேன். மதீனாவின் பெருநோய்கள் மஹ்யஆவுக்கு இடம் பெயரச் செய்யப்பட்டுவிட்டது என்று நான் (அதற்கு) விளக்கம் கண்டேன். ‘மஹ்யஆ’ என்பது ‘அல்ஜுஹ்ஃபா’ எனும் இடமாகும் என ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அறிவித்தார்கள்.

-புகாரி :  7038

செய்யிதத்தினா கதீஜா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் வரகத் இப்னு நௌபல் அவர்களின் மறுமை நிலை பற்றி நபிபெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வினவியபோது, ‘வெண்ணிற ஆடை அணிந்தவராக அவரை நான் சுவர்க்கத்தில் கண்டேன். அவர் நரகவாசியாக இருந்திருந்தால்வெண்மை ஆடை அவரிடம் இருந்திருக்காது’ என்றனர்.

அறிவிப்பாளர்: அன்னை ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா

நூல்: ஹாகிம்.

இப்னு ஸீரீன்

இதேபோன்று கனவைப் பற்றி எழுதும்போது இப்னு ஸீரீன் என்பவரைப் பற்றி குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. இவரின் பெயர் அபூபக்கர் முகம்மது இப்னு ஸீரீன் என்பதாகும். பஸராவைச் சார்ந்தவர். இவரின் தந்தை இப்னு ஸீரீன் அனஸ் இப்னு மாலிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு அடிமையாக இருந்து 20000 திர்ஹம் தருவதாக ஒப்புக் கொண்டு விடுதலை பெற்று அவ்விதமே அப்பணத்தை செலுத்தினார். இவர் தந்தை செம்பு பாத்திரம் செய்பவர். இவர் அன்னை ஸபிய்யாவோ ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு அடிமையாக இருந்தவர்.

இப்னு ஸீரீன் ஹதீது கலையை ஹழ்ரத் அபூஹுரைரா, இப்னு உமர், இப்னு ஜுபைர், அனஸ் இப்னு மாலிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹும் ஆகியோர்களிடம் பயின்றார். பெரிய வணக்கசாலியான இவரிடம் பஸரா மக்கள் மாhர்க்கம் பற்றி ஆலோசனை செய்து கொண்டனர். ஹழ்ரத் ஹஸனுல் பஸரீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இவர்களின் நெருங்கிய தோழராவார். இவர் ஒரே மனைவி மூலம் 30 ஆண் குழந்தைகளும், 11 பெண் மக்களையும் பெற்றார். அப்துல்லாஹ் என்பவரைத்; தவிர ஏனையோர் இவருக்கு முன்பே மறைந்து விட்டனர்.

இளமையில் துணிக்கடையில் வேலைபார்த்த இவரின் அழகின் மீது மையலுற்ற ஒரு பணக்கார விதவை இவரை துணியை வீட்டுக்கு கொண்டுவருமாறு செய்து, இவர் வீட்டிற்குள் வந்ததும் கதவை அடைத்துவிட்டு தம் இச்சைக்கு இணங்குமாறு வலியுறுத்தினார். இவர் மலம் கழிக்குமிடத்திற்கு சென்று மலம் கழித்துவிட்டு அவள் இச்சையை தீர்த்து வைப்பதாக  சொல்லி சென்றார். மலக்கூடத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த மலத்தை வாரி தம் உடல் மீது பூசிக்கொண்டு வெளியே வர அந்த மாது நாற்றம் பொறுக்க முடியாமல் இவரை வெளியே அனுப்பினார். ஒரு கிணற்றில் குளித்து தம்மை சுத்தப்படுத்திக் கொண்ட இவர் பள்ளிவாசலுக்கு தொழ சென்றபோது அங்கிருந்தவர்கள், ‘என்ன ஒருவித வாடை வருகிறது என்று சொல்ல, இவர் தம் உடலிலிருந்துதான் அந்தவாடை வருகிறது என்று சொன்னார். அவர்கள் இவர்களின் சட்டையை முகர்ந்து பார்க்க ஒருவித கஸ்தூரி வாடை வீசியது. இதைத்தான் நாங்கள் சொன்னோம் என்றனர். அன்றிரவு ஹழ்ரத் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இவர்கள் கனவில் தோன்றி தமது மேலங்கியை அணிவித்துவிட்டு சென்றனர். அன்றுமுதல் இவருக்கு கனவு விளக்க அறிவு ஏற்பட்டதாக சொல்லுவர்.

இவர் கனவிற்கு சொன்ன விளக்கங்கள் சொன்னவாறே நடைபெற்றது. கனவு கண்ட இருவருக்கு அவர்களின் முகக்குறியைக் கொண்டே இவர் வௌ;வேறு பலன்கள் சொன்னார். அதுவும் அப்படியே நடந்தது. கனவு விளக்கத்தின் தந்தை என்றே இவரைக் கூறலாம்.

ஹழ்ரத் ஹஸன் பஸரீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மறைந்து சரியாக 100 நாட்கள் கழித்து ஹிஜ்ரி 110 ஷவ்வால் பிறை 9 வெள்ளிக் கிழமை பஸராவில் காலமானார்கள்.

 நாதாக்கள் கண்ட கனவுகள்:

அவ்ஃப் இப்னு மாலிக் அல் அஷ்ஜயீ (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)எனும் சீரிய நபித்தோழர். ஃபத்ஹ் மக்காவின் போது அஷ்ஜயீ கோத்திரத்தாரின் அணியை தலைமையேற்று வழி நடாத்தி தமது கோத்திரத்தாரின் கொடியை நபிகளாரின் ஆணைக்கிணங்க பிடித்தபடி மக்காவில் நுழையும் பாக்கியத்தைப் பெற்றவர்கள்.

ஒரு நாள் கனவொன்று கண்டார்கள். அந்தக் கனவில் பரந்து விரிந்த ஓர் சோலைவனம். நிழல் படர்ந்த அடர்த்தியான மரங்கள். அதன் நடுவே உயர்ந்த மாடங்கள் கொண்ட ஓர் அழகிய கூடாரம். முழுக்க தோலினால் ஆன அழகிய கூடாரம் அது. தம் வாழ்நாளில் அதுவரை கண்டிராத கூட்டம் கூட்டமாக செம்மறி ஆட்டின் மந்தை!

இவ்வளவு உயர்ந்த இந்த பூஞ்சோலை யாருக்குரியது?” என வினவினாராம் அவ்ஃப் இப்னு மாலிக் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள்.  தூரத்தில் இருந்து “இது அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவ்ஃப் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களுக்குரியது” என்று அசரீரி வந்தது.

அசரீரியைக் கேட்டுக் கொண்டே முன்னெறிய போது கூடாரத்தின் உள்ளிருந்து வெளியேறிய அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவ்ஃப் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள், அவ்ஃப் இப்னு மாலிக்கிடம் சொன்னார்களாம்: “அவ்ஃபே! இது அல்லாஹ் நமக்கு தருவதாக குர்ஆனில் வாக்களித்திருந்தவைகளாகும்.

அதோ தெரிகிறதே அந்த மேடான பகுதிக்குச் சென்றால் அங்கே நீர் கற்பனைக்கு எட்டாதவைகளை எல்லாம் காண்பீர்” என்றார்கள்.

அப்போது அவ்ஃப் இப்னு மாலிக் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் “அது யாருக்கு உரியது அபூ முஹம்மத் அவர்களே?” என்று வினவ, வல்ல ரஹ்மான் தோழர் அபூதர்தா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்துள்ளான்.

ஏனெனில், அவர் உலகில் வாழும் போது தமது முழு ஆற்றலையும் பயன் படுத்தி உலக வளங்களை விட்டும், சுக போக வாழ்வை விட்டும் ஒதுங்கி வாழ்ந்தார். ஆதாலால் இன்று மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக மாறிப்போனார்” என்று அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவ்ஃப் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)அவர்கள் பதில் கூறினார்களாம்.

2. உமரிப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘நான் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவில் கண்டேன். அவர்கள் அபூபக்கர், உமர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோர்களுடன் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். நானும் அவர்களுடன் உட்கார்ந்த பிறகு அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களையும், முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களையும் கொண்டு வந்து இருவரையும் ஒரு வீட்டிற்குள் விட்டுக் கதவைச் சாத்தினார்கள். உடனே அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை வெளியேக் கண்டேன். அவர்கள்,

قَضى لِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

என்று சொன்னார்கள். இப்படிச் சொன்னதில் ‘எனக்கே நியாயம் கிடைத்தது’ என்பது அவர்கள் கருத்து. பிறகு சிறிது நேரத்தில் முஆவியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள்.

غَفَرَلِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

என்று சொன்னார்கள். இப்படிச் சொன்னதில், ‘எனக்கும் பிழை பொறுத்து மன்னித்தான்’ என்பது அவர்கள் கருத்து என்பதே.

ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஷஹீதாவதற்கு முன்பு இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒருநாள் நித்திரையிலெழுந்து>

اِنَّا لِلهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

என்று சொன்னார்கள். அங்’கிருந்தவர்கள், ‘என்ன சம்பவித்தது?’ என்று கேட்க, ‘ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை வெட்டிப் போட்டார்கள்’ என்று சொன்னார்கள். அதெப்படி என்று கேட்க, ‘நான் இப்போது ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவில் கண்டேன்’ என்றும், அவர்கள் கையில் இரத்தம் நிரப்பிய ஒரு சீஷா இருந்தது என்றும், அதை எனக்குக் காட்டி ‘என் உம்மத்துகள் எனக்கு என்ன செய்தார்கள் பார்த்தாயா? என் மகன் ஹுஸைனைக் கொன்று போட்டார்கள். இது அவருடையவும், அவருடைய தோழர்களுடைய இரத்தமாகயிருக்கிறது. இந்த அநீதத்தை அல்லாஹ்விடம் முறையிடுவதற்காக இதைக் கொண்டு போகிறேன்’ என்று சொன்னார்கள். இதற்குப் பின் இருபத்தி நான்காம் நாள்அவர்களை அன்று ஷஹீதாக்கின செய்தி வந்தது.

3. சுப்யானு தவுரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களை கனவில் கண்டு ‘அல்லாஹுத்தஆலா உமக்கு என்ன செய்தான்? என்று கேட்டதற்கு ‘ரஹ்மத்து செய்தான்’ என்று சொன்னார்கள். அவர்களிடத்தில் அப்துல்லாஹில் முபாரக்கு ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய நிலை என்ன? என்று கேட்டதற்கு, ‘அவர்களுக்கு தினம் இரண்டு முறை அல்லாஹ்தஆலாவைத் தரிசித்துக் கொள்ளும்படியான பெருமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது’ என்று சொன்னார்கள்.

4.இமாமுனா ஷாபிஈ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறதாவது:- ‘எனக்கு ஒரு கஷ்ட காரியம் நேரிட்டது, நான் அதில் ஆஜிஸாய்ப் போனேன். என் கனவில் ஒருவர் வந்து, ‘ஓ முஹம்மது இதுரீஸே! நீர்

اَللهُمَّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُوْرًا اِلَّا مَااَعْطَيْتَنِيْ وَلَا اَنْ اَتَّقِيَ اِلَّا مَا وَقَّيْتَنِيْ اَللهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِيْ عَافِيَةٍ

என்கிற இந்த துஆவை ஓதும்’ என்று சொல்லக் கேட்டேன். நான் காலையில் விழித்தெழுந்து இந்த துஆவை ஓதினேன். முற்பகலாகிய லுஹர் நேரத்தில் அந்தக் காரியம் இலேசாயிற்று’ என்றார்கள்.

5. புர்தா என்னும் காப்பியத்தை இயற்றிய இமாம் முஹம்மத் பின் ஸயீத் அல்பூஸீரீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தநிலையில் புர்தா காப்பியத்தை இயற்றினார்கள். ஒருநாள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கையில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கனவில் வந்து பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தடவினார்கள். உடனே இமாம் யுபூஸரி நாயகத்திற்கு ஏற்பட்ட பக்கவாத நோய் முற்றிலும் நீங்கி விட்டது.

6.சுல்தானுல் வாயிழீன் அஷ்ஷெய்க் முஹம்மதுஅப்துல் காதர் ஸூபி ஹழ்ரத் ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் மேடையில் பேசுவதற்கு தயக்கம் காட்டியபோது, கனவில் இமாமுனா அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும், கௌதுல் அஃலம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் அவர்களின் வாயில் உமிழ்ந்ததன் பின்னர்தான் அவர்கள் சரளமாக மேடைப் பேச்சு பேச ஆரம்பித்தார்கள்.

இன்னும் இருக்கிறது….

பொய்க் கனவுகளும், தவறான விளக்கங்களும்

‘தன் தந்தையல்லாத இன்னொருவரைத் தந்தை எனக் கூறுவதும், கனவில் காணாததைக் கண்டதாகக் கூறுவதும், (இறைத்தூதராகிய) நான் கூறாததைக் கூறியதாகச் சொல்வதும் பொய்களில் மிகப் பெரிய பொய்களாகும்” என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) கூறினார்கள்.

 அறிவிப்பவர்: வாஸிலா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)                  நூல் : புகாரீ 3509

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். “யார் கனவை பொய்யாக கூறுவாரோ கியாமத் நாளில் அல்லாஹு தஆலா இரண்டு கோதுமைகளை அவரிடம் கொடுத்து (இரண்டு கயிறுகளுக்கு மத்தியில் முடிச்சு போடுவதைப் போன்று) ஒரு கோதுமையை மற்றொன்றில் முடிச்சு போடச் சொல்லி நிர்ப்பந்திப்பான்.        (நூல் : இப்னு ஹிப்பான்)

இறைத்தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு கடுமையாக எச்சரித்தும், இவ்வுலகில் தம்மைப் பெரிதுபடுத்திக் காட்டிக் கொள்ள எவ்வித அச்சமும் இல்லாமல் தாங்கள் கனவு காணாததை கண்டதாகவும், கனவு கண்டதாக கூறியவருக்கு தாமும் கனவிற்கு விளக்கம் சொல்லும் அளவிற்கு பெரியவர் என்று காட்ட அவர்களுக்கு, தவறான விளக்கங்களை சொல்லியதையும் அதனால் ஈமான் இழந்து காபிராகிப் போனதையும் இப்போது பார்க்கலாம்;.

தப்லீக் ஸ்தாபகர் மௌலவி இல்யாஸின் கனவு

‘தற்போதெல்லாம் எனக்கு கனவுகளில் மெய்யான ஞானங்கள் உதிக்கின்றன. ஆதலால் எனக்கு அதிகமாக தூக்கம் வருவதற்கான முயற்சிகளைச் செய்யுங்கள். (வறட்சியின் காரணமாக தூக்கம் குறையத் தொடங்கியது. எனவே) நான் (மன்ஜூர் நுஃமானி) யுனானி மருத்துவர் மற்றும் ஆங்கில மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி தலையில் எண்ணெய் மாலிஷ் செய்வித்தேன். இதன் மூலம் தூக்கத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது.

மௌலவி இல்யாஸ் ஸாஹிப் கூறலானார்:-

இந்த தப்லீக் முறையும் எனக்கு கனவில் வெளியானதே. குன்த்தும் கைர உம்மத்தின் உக்ரிஜத் லின்னாஸி தஃமுருன பில்மஃருஃபி தன்வஹவ்ன அனில் முன்கரி வதுஃமி}ன பில்லாஹி என்று இறைவன் கூறுகிறான். இதன் விளக்கம் (தப்ஸீர்) எனக்கு கனவில் வெளியாயிற்று. ‘நீர் (மௌலவி இல்யாஸ்) நபிமார்கள் (அலைஹிமுஸ்ஸலாம்) போன்று மக்களுக்காக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றீர்’ (நூல்: மல்பூஜாத்தே மௌல்வி இல்யாஸ் பக்கம் 40,50)

பொய்யான கனவின் மூலம் பிரிட்டீஷ்காரர்களிடம் வாங்கிய காசுக்கு இஸ்லாத்தை பிளவுபடுத்திட தம்மை நபியின் அந்தஸ்துடையவராக உருவாக்கி புதிய கொள்கை கொண்ட கூட்டத்தையே உருவாக்கிவிட்டார் இந்த வழிகேடர்.

அஷ்ரப் அலி ரஸூலுல்லாஹ்(மஆதல்லாஹ்)

நான் எந்த மாதிரியான கனவு காண்கிறேனெனில் கனவில் ‘லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ்’ என்னும் கலிமாவை ஓதுகின்றேன். ஆனால் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் என்கிற இடத்தில் தங்களின் (அஷ்ரப் அலி தானவியின்) பெயரைக் கூறுகின்றேன். எனக்கு கனவிலும் விழிப்பிலும் உங்களின் நினைவுதான் இருந்தது. இருப்பினும் நல்ல நினைவோடு விழிப்பு நிலையிலிருக்கும் போது கலிமாவை தவறாக ஓதிவிட்டது நினைவுக்கு வந்தவுடன் இத்தகைய தவறான எண்ணங்களை விலக்க வேண்டுமென்று எண்ணுகிறேன். இந்தவாறு மீண்டும் நிகழ்ந்து விடக் கூடாதென்று கருதுகிறேன். இதே எண்ணத்தோடு அடியேன் உட்கார்ந்து விட்டேன்….

பின்னர் மறுபக்கம் மாறிப் படுத்தவனாக கலிமாவில் செய்துவிட்ட தவறுக்கு பரிகாரம் தேடிட, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்; பேரில் ஸலவாத்து ஓதத் துவங்கினேன். ஆனால் மீண்டும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், ‘அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ஸையிதினா வ நபியினா வமௌலானா அஷ்ரப் அலி’ என்று ஓதுகிறேன். ஆனால் இப்போது நான் விழித்த நிலையிலிருக்கிறேன். வகையற்றவனாயுள்ளேன். எனது நாவு எனது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை…! (என்று அஷ்ரப் அலியின் முரீது எழுதியது பற்றி தானவி ஸாஹிப் பதில் கொடுக்கிறார் இப்படி…) ‘இந்த நிகழ்ச்சியில் நிம்மதி இருக்கிறது. ஏனெனில் எவர் பக்கம் நீர் மீளுகின்(யாரிடம் இதைப் பற்றி வினவுகின்)றீரோ, அவர் (மௌலவி அஷ்ரப் அலி தானவி) இறைவனின் உதவியால் ஸுன்னத்துக்களை பேணக் கூடியவராக இருக்கிறார்.’ (ஆதாரம்: அல்-இம்தாத் எழுதியவர் அஷ்ரப் அலி தானவி. வெளியீடு தானாபவன் – ஸபர் மாதம் 1336> பக்கம்35)

நினைவிலும, கனவிலும் தன்னை ரஸூலாக சொல்லும் அதுவும் கலிமாவில் ஓதும் ஒருவருக்கு நீ சொல்வது தவறு உன் ஈமான் பறிபோய்விடும். எனவே தவ்பா செய்துகொள் என்று சொல்லி அவரை திருத்தாமல்,தன்னை ரஸூலாக சொல்லுவதை ஊக்குவிக்கும்விதமாக பதில் கொடுத்திருப்பதால் அஷ்ரப்அலிதானவியின் ஈமான் பறிபோய்விட்ட அவர் காபிராகி போய்விட்டார் என்று மீரட் மௌலானா அப்துல் அலீம் சித்தீகி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் பர்ரத் மின் கஸ்வரா என்ற பெயரில் பத்வா வெளியிட்டார்கள்.

ஓரினச் சேர்க்கை ஆதரிப்பு:

அவர்கள்(மௌலனா ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி ஸாஹிப்) ஒருமுறை கனவொன்றை விவரிக்கத் துவங்கினார். அதாவது ‘தாருல் உலூம் தேவ்பந்த் மத்ரஜாவின் ஸ்தாபகரான மௌல்வி காசிம் நானூத்தவி ஒரு மணமகன் உருவில் இருப்பதைக் கண்டேன். மேலும் அவருடன் எனக்குத் திருமணம் நடந்தது. (ஆதாரம்: தத்கிரத்துர் ரஷீத் பாகம்2, பக்கம் 245)

நான் ஒருமுறை (மௌலானா ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி சாகிப்) கனவில் என்ன பார்க்கிறேன் என்றால்> மௌலவி காசிம் (தாருல் உலூம் தேவ்பந்த் மத்ரஸாவின் ஸ்தாபகர்) மணமகளுடைய தோற்றத்திலிருக்கிறார். அவருடன் எனக்குத் திருமணமும் நடக்கின்றது. மேலும் எவ்வாறு ஒரு மனைவிக்கு அவளது கணவனிடமிருந்து ஒருவரைக் கொண்டு மற்றவருக்குப் பலன் கிடைக்குமோ, அவ்வாறே எனக்கு அவராலும், அவருக்கு என் மூலமும் பலன் கிடைக்கின்றது. (ஆதாரம் தத்கிரத்துர் ரஷீத் பாகம் 2, பக்கம் 289)

கணவன் மனைவிக்கிடையே கிடைக்கும் பலன் கிடைக்கிறது என்று சொல்வதால் – இஸ்லாம் வெறுத்த ஓரினச் சேர்க்கையை பகிரங்கமாக ஒத்துக் கொள்கிறார்.

உருதுமொழி பேசும் நாயகம்

ஒரு நல்லடியார் தமது கனவில் எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைக் காணும் பெரும் பேற்றினைப் பெற்றார். அப்போது பெருமானாரவர்கள் உர்தூ மொழி பேசுவதைக் கண்டு, பெருமானாரைப் பார்த்து… தாங்கள் அரபு நாட்டவராயிற்றே! தங்களுக்கு உர்து மொழி எப்படி வந்தது? என்று வினவ,… அதற்கு அண்ணலார், எப்போதிருந்து நமக்கு ‘தேவ்பந்த் மத்ரஸாவைச் சார்ந்த உலமாக்களில் தொடர்பு ஏற்பட்டதோ, அப்போதிருந்தே இம்மொழி நமக்கு வந்து விட்டது என்று கூறினார்கள். ஸுப்ஹானல்லாஹ்! இதன்மூலம் இந்த தேவ்பந்த் மத்ரஸாவின் சிறப்பு தெரியலாயிற்று. (நூல்: பராஹீனே காத்திஆ பக்கம் 26)

ஒவ்வொரு ஆஷிகீன்களும் அவரவர் மொழியிலும் தங்கள் நேசரான முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைக் கனவில் கண்டு கொண்டு உரையாடிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். வல்ல நாயனும் தமது ஹபீபிற்கு அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துவிட்டான். தங்களது மத்ரஸாவையும் தங்கள் மௌல்விமார்களையும் பெரியவர்களாக்க இவர்கள் யார் மீது கை வைக்கிறார்கள் பாருங்கள். ஆனால் அல்லாஹ்…

(ஓ! முஹம்மதே!) நீர் ஒருபோதும் மறக்க முடியாதவண்ணம் உமக்கு கற்பிப்போம். – அல்-குர்ஆன்.

எனக்கு இறைவன் கற்றுக் கொடுத்தான். எனவே என்னுடைய கல்வி (மற்ற ஏனைய கல்வியுடையோரது கல்வியைக் காட்டிலும்) மிகச் சிறந்ததாகும். – அல்-ஹதீது.

 ஸிராத்துல் முஸ்தகீம் பாலம்:

மௌலவி ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி அவர்களின் மாணவர்களில் ஒருவரான ஹுஸைன் அலி என்பார் ‘பல்கத்துல் ஹைரான்’ என்னும் நூலில் கனவு ஒன்றை விவரிக்கிறார் பாருங்கள்:

‘அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை (ஹுஸைன் அலியை) ஸிராத்துல் முஸ்தகீம் பாலத்தில் அழைத்துக் கொண்டு செல்வதாகக் கனவு கண்டேன். அப்போது நபிகளார் பாலத்தினின்றும் தவறிக் கீழே விழுந்து கொண்டிருந்தனர். உடனே நான் பெருமானார் கீழே விழுவதினின்றும் தடுத்துக் கொண்டேன்’

உலகையே உய்விக்க வந்தவர்களும், உலக மாந்தர்கள் அனைவருக்கும் ஷபாஅத் செய்யும் எமது கண்மணி நாயகம் ஸிராத்தே முஸ்தகீம் பாலத்தினின்றும் கீழே விழுகிறார்களாம். என்னே இவர்கள் அறிவீனம்!

பாருங்கள்! இவர்கள் இவ்வாறு பொய்யும் புரட்டும் கொண்ட கட்டுக்கதை கனவுகளை உண்மைபோல் பேசியும், எழுதியும் தங்களை உயர்த்திக் கொள்ளப்பார்த்தார்கள். ஆனால் வல்ல நாயன் அவர்களின் எண்ணங்களை அவர்களின் எழுத்தின் வடிவிலே மக்கள் மத்தியில் அம்பலபடுத்தி அவர்களின் ஈமானைப் பிடுங்கிவிட்டான். அந்தோ பரிதாபம்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் எச்சரிக்கையை மீறி தங்களின் எசமானர்(பிரிட்டீஷ்காரர்கள்)களின் அடிவருடிகளாக செயல்பட்டதால் ஈமான் போனதுதான் மிச்சம்! பொய் கனவுகள் இவ்வாறுதான் ஈமானை இழக்கச் செய்யும்.

 நாயகம் நமக்கறிவித்த நற்செய்தி:

‘யார் என்னைக் கனவில் காண்கிறாரோ அவர் என்னையே கண்டார். ஏனெனில் ஷைத்தான் என் வடிவில் வரமாட்டான்” என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : புகாரீ 610, 6197, முஸ்லிம், அபூ தாவூத்

என்னை யாராவது கனவில் கண்டால் விழிப்பில் என்னைக் காண்பான். ஏனெனில் ஷைத்தான் என் உருவில் வரமாட்டான்.

அறிவிப்பாளர்: ஹழ்ரத் அபூஹுரைரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு

நூல்: புகாரி 6993

சிலர் இந்த ஹதீதைக் கொண்டு நபிகள் நாயகத்தை கனவில் கண்டவர்கள் அவர்களை நேரில் காண்பது உறுதி. ஆனால் அது மறுமையில்தான் நடக்கும் என்று சொல்கின்றனர். இன்னும் சிலர் இந்த ஹதீது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திற்குரியது. அவர்களை காணாமலிருக்கும்போது கனவில் அவர்களைக் கண்டால் கண்டிப்பாக அவர்களை நேரில் காண்பார்கள் என்கின்றனர்.

ஆனால் நபிகள் நாயகத்தை மறுமையில் காண்பவர்களில் கனவில் காணாதவர்களும் அடங்குவர். அனைவருக்கும் ஷபாஅத்துச் செய்யும் நபிகளாரை மறுமையில் அனைவரும் கண்டுக் கொள்வார்கள் என்று நமக்கு ஹதீதுகள், சான்றோர்கள் மூலம் தெரியவருகிறது.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த பொன்மொழியை தம்முடைய காலத்திற்குரியவர்களுக்கு மட்டும் உரித்தானது என்று சொல்லவில்லை. மேலும் சுருங்கப் பேசி விளங்கப் பேசும் அவர்கள், வருங்காலத்தை முற்கூட்டியே அறிந்த அவர்கள் தமது ஆசிகீன்களை சந்தோஷப்படுத்த அவர்கள் முன் நேரிலேயே ஹாளிராவார்கள் என்பதுதான் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்களின் அகீதா. அல்லாஹ் அதற்குரிய ஆற்றலை அன்னவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அதன்படியே இந்த ஹதீதும் எக்காலத்தையும் குறிப்பிடாமல் பொத்தம் பொதுவாக அனைத்துக் காலத்திற்குரிய மக்களையும் குறிக்கிறது.

ஆகவே இந்த ஹதீதுக்கு கருத்து என்னை கனவில் கண்டவன் இவ்வுலகிலேயே விழிப்பிலும் காண்பான் என்பதுதான்.

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்றும் உண்மையே பேசி வந்துள்ளார்கள். என்றும் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறியதும் இல்லை. அதை நிறைவேற்றியே தீருவார்கள். எனவே அவர்கள் கூறியபடி அவர்களைக் கனவில் கண்டவன்; நிச்சயம் விழிப்பிலும் காண்பான் என்று அறிஞர் பெருமக்கள் தங்கள் நூல்களில் எழுதியுள்ளார்கள்.

மரணித்த ஒருவரை விழிப்பில் காண்பது எப்படி முடியும் என்று கேட்டால், சாத்தியமில்லாத எதையும் எங்கள் நபிகள் நாயகம் கூறுவதில்லை. அவர்களின் கூற்றே மறைந்த ஒருவரை விழிப்பில் காணமுடியும் என்பதற்கு ஆதாரம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அவர்களின் கூற்றை மறுப்பது, பொய்யாக்குவது குப்ரு ஆகும்.

இக்காலத்தில் இந்த ஹதீது அனுபவப்பூர்வமாகவும் நிறைவேறிக் கொண்டே இருக்கிறது. தங்கள் விழிப்பிலேயே அன்னாரைக் கண்ட பாக்கியவான்கள் பல்கிப் பெருகிக் கிடக்கிறார்கள்.

அல்லாஹுத்தஆலா நம் அனைவர்களுக்கும் நமது ஷெய்குமார்களின் பொருட்டால் நல்ல கனவுகளை காணும் பாக்கியத்தையும், அதிலும் நமது இனிய நேசர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவில் கண்டு தரிசித்து அதன்பயனாய் நேரில் கண்டு பரவசமடையும் பாக்கியத்தையும், அன்னாரைக் கண்டவாறே நமது ரூஹு பிரியும் பாக்கியத்தையும், கப்ரில் அன்னாரைக் கண்டு உள்ளம் மகிழ்ந்து முன்கர்நகீர் கேட்கும் கேள்விக்கு, இது அல்லாஹ்வின் இறுதித்தூதர் எங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று பதில் சொல்லி அதன்மூலம் சுவர்க்கம் சென்றடைந்து அன்னாரின் அருகிலேயே இருக்கும் பாக்கியத்தையும்> அன்னாருக்கு பணிவிடை செய்யும் நல்பதவியையும் தந்தருள்வானாக! ஆமீன்.

முற்றும்.

படைப்பினங்களை அல்லாஹ் என்று சொல்லலாமா?

கேள்வி: சிலர் விலங்கினமான ஆடு, மாடு, பன்றியும் அல்லாஹ், கிருஷ்ணனும் அல்லாஹ், மலமும் அல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள்! கேட்டால் அனைத்தும் அல்லாஹ்தான். இதைத்தான் ஞானவான்கள் போதித்தார்கள். நீங்கள் புரிந்ததுதான் தவறு என்று வாதிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே! இதற்கு விளக்கம் தருக..

பதில்:

தவறாக ஞானத்தை விளங்கிக் கொண்டு தானும் வழிகெட்டு மக்களையும் வழிகெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போலி ஷெய்குமார்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூறும் கூற்று மிகவும் தவறானது. நமது ஷெய்குமார்கள் போதித்து தந்த ஞானத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது.

ஷெய்குனா முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழ்ரத் ஹைதராபாத் கத்;தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் தங்கள் நூலானா அல் ஹகீகா என்ற நூலில் ‘கட்டளைகளையும் குணபாடுகளையும் பின்பற்றுதல் என்னும் தலைப்பின் கீழ்,

‘கழுதை என்னும் பெயரை மாட்டின் பேரில் புழங்குவது தடை என்பதுபோல்,

மாடு என்னும் பெயரை குதிரையின் பேரில் புழங்குவதும் குதிரையின் பெயரை மனிதனின் பேரில் புழங்குவதும் தடுக்கப்பட்டதாகும். என்பதுபோல

கழுதை, மாடு, குதிரை, மனிதன் இவைகள் அனைத்தும் உயிரினம் எனும் உள்ளரங்கத்தில் ஒரே ஐனாக இருந்தாலும்; சரி.

இதுபோன்றுதான் ஷுஊனுடைய மர்த்தபாவில் தாத்துக்கு ஐனாக இருந்தாலும் சரி. உஜூது எனும் உள்ளமையில் ஒன்று மற்றதின் ஐனாக இருப்பதும் இதுபோலவேதான்.

அவைகளில் ஒன்று மற்றவைகளின் ஐனாக இருப்பதை நீ அறிந்திருப்பதுடன் அதாவது விலங்கு என்னும் உள்ரங்கத்திலும் உஜூது எனும் உள்ரங்கத்திலும் ஒன்று மற்றதுதான் என்று அறிவதுடன், அதில் ஒன்றுடைய பெயரை மற்றதன் பேரில் புழங்குவது உனக்காகாது. ஏனெனில் கூட்டத்தை விட்டும் நீ தனித்துப் போவது நிர்பந்தம் ஆகிவிடும் என்பதற்காக.

குறிப்பாக்கப்படாத கலப்பற்ற உஜூதின் நேர்பாட்டில் வைக்கப்பட்ட ஹக்குடைய இஸ்முகளை கௌனீயான குறிப்பான வஸ்துக்களின் பேரில் புழங்குவதாகிறது ஷரீஅத்துடைய ஹுக்மு கொண்டு ஷிர்க்காகும். தரீகாவுடைய ஹுக்மைக் கொண்டு குப்றுமாகும். இல்மில் எகீனைக் கொண்டு அதனுடைய ஹகீகத்தை அறிந்திருந்தால் தரீக்கத்துடைய ஹுக்மில் குப்றுமாகும்.

நீ அதனுடைய ஹகீகத்தைக் கொண்டு அறியாதவனாக இருந்தால் ஷரீஅத்திலும், தரீக்கத்திலும் ஷிர்க்காகும்.

உன்னுடைய பார்வையைத் தொட்டும், உன் உள்பார்;வையைத் தொட்டும் கோலங்கள் எனும் திரையை உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பதாக, அறிந்தோ, அறியாமலோ உன் நப்சையோ மற்றதையோ ஹக்கு என்று சொல்லக் கூடாது.

வாயால் சொல்லாமல் கல்பைக் கொண்டு அறிவது அதாவது இவைகள் ஹக்குத்தான் என்று அறிவது உனக்கு குற்றமில்லை. ஏனெனில், நிச்சயமாக கல்பில் உள்ள இருள்களாகிறது அது இல்முல் எகீன் எனும் சூரியனின் பிரகாசத்தைக் கொண்டு நீங்கி விட்டது. ஆனால், உன்னுடைய வெளிரங்கமாகிறது அது இருளடைந்ததாகவும், அது ஹகீகத்துடைய பார்வை எனும் ஒளியைக் கொண்டு அது ஒளிபெற்றதாகவும் ஆகும்.

கடனும் வட்டியும்

கடன் வாங்கியவனின் கைவசத்தில் கடன் கொடுத்தவனுடைய உடைமை ஏதேனும் இருந்தால் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  இவன் கையை விட்டு நீங்கி பிறகு மீண்டு வந்ததாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால், அதனை ஈடு  வைத்திருந்தாலும், அடிமையை உரிமையிடுவதாகச் சீட்டு எழுதிக் கொடுத்திருந்தாலும் திருப்பக் கூடாது.

 கடன் வாங்கியவனிடம் வாங்கிய இடமல்லாததில் அந்தப் பொருளைத் திருப்பிக் கேட்டால் அப்படிக் கொடுக்க வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை.

 கடன் வாங்கும் நேரத்தில் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி வாங்கியிருந்தால் கடன் கொடுத்தவனுக்கு ஏதேனும் அன்பளிப்புச் செய்யலாம். அது சுன்னத்துமாகும். ‘கடனை நிறைவேற்றும் பொழுது மிக அழகான முறையில் நிறைவேற்றுபவரே உங்களில் அழகானவர்’ என்று ஹதீதில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் நிபந்தனையிட்டுக் கடன் கொடுத்தாலும், வாங்கினாலும் அது வட்டி ஆகும். அது ஏகோபித்த அபிப்பிராயப்படி ஹராமாகும். ‘ஏதேனும் ஒரு பலனை இழுத்துக் கொண்டுவரும் கடன் அனைத்தும் வட்டியாகும்’ என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.

ஒருவன் தன் தோட்டத்தை, அல்லது வீட்டை அல்லது தோணி, கப்பல் போன்றவற்றை பாட்டத்துக்கோ, வாடகைக்கோ, கொடுக்கும்போது அதனதனுடைய பெறுமதியான கூலிக்கும் மேலாக கொடுக்க வேண்டுமென்று கடன் கொடுக்கும் ஆரம்பத்தில் பேசிக் கொள்வது ஹராமாகும். அதனைக் கட்டாயப்பத்தாமல் சாடையாகக் குறிப்பிடுவது மக்ரூஹ் ஆகும். பெரும்பாலான உலமாக்களிடத்தில் இதுவும் ஹராமாகும்.

எவ்வித நிபந்தனையும் பேசாதிருக்கும் நிலைமையில் கடன் கொடுத்தவனுக்குக் கடன் வாங்கியவன் ஏதாவது ஒரு பொருளை ஹத்யாவாக(அன்பளிப்பாக)க் கொடுப்பது எல்லா இமாம்களின் ஒருமித்த சொல்படி ஆகுமானதாக இருக்கும்.

கடன் கொடுப்பதற்கு ஒருவன் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டால் அவன் பொறுப்பாளி ஆகிவிடுவான்.(எனினும் இதில் இமாம்களிடையே கருத்து வேறுபாடு உள்ளது)

 அடகு

 கொடுக்கும் கடனுக்கு நம்பிக்கைக்காக ஒரு பொருளை ஈடாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வக்பு செய்யப்பட்ட சொத்தையும், பிள்ளை பெற்ற உம்முவலத்(அல்லது சுர்ரியத்) என்ற அடிமைப் பெண்ணையும் ஈடாக வைப்பது கூடாது. சிறு குழந்தை, பைத்தியக்காரன் ஆகியோரின் பொருட்களை ஈடு வைக்கக் கூடாது. அதற்கு அதிகாரியாக இருப்பவர் தந்தையாக அல்லது பாட்டனாக இருப்பினும் சரி. எனினும், ஈடு வைத்து வட்டியில்லாமல் பொருளைப் பெற்று, அதில் வியாபாரம், விவசாயம் ஏதேனும் செய்து அவர்களின் வாழ்க்கைத் தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக வைக்கலாம்.

அமானிதப் பொருளை வைத்திருப்பவன், அவனுடைய கவனக்குறைவால் அப்பொருள் சேதமானலே தவிர அதற்குப் பொறுப்பாளியாக மாட்டான்.

ஈடு பிடிப்பவன் அதனைக் கைப்பற்றுமுன் உடைமைக்காரன், அதனை மற்றொருவனுக்கு அன்பளிப்புச் செய்வதினாலோ அல்லது மற்றொருவனிடம் ஈடு வைப்பதினாலோ முதல் ஈட்டை விட்டும் மீண்டு கொண்டவனாவான்.

ஈடு வைத்த பொருளை மற்றொருவனுக்கு ஈ:டு வைப்பதும், விற்பதும், வஃபு செய்வதும் ஈடுவைத்தவனுக்குக் கூடாது.

ஈடு வைத்தவனுக்கும்,  ஈடுபெற்றவனுக்குமிடையே தர்க்கம் ஏற்பட்டால் ஈடு வைத்தவனுடைய சொல்லே உண்மையாக்கப்படும்.

கடன் வாங்கிய ஒருவனுக்குப் பொருளிருக்கிறது என்று தெரிந்தால் அதனைத் தடை செய்து வைக்க வேண்டும். அது எவ்வளவாக இருப்பினும் சரி.

ஒரு கடனாளி எவ்விதப் பொருளாதார வசதியும் இல்லாதவன் என்று உறுதியானால் அவனுக்கு வசதி ஏற்படும்வரை அவனைத் தடை செய்யக் கூடாது.

அதேபோல் சாட்டுதல் (ஹவாலா) என்பது ஒருவனிடமிருந்து தனக்கு வரவேண்டிய பொருளை தான் கொடுக்க வேண்டிய மற்றொருவனுக்குக் கொடுக்கும்படி சாட்டி விடுதலாகும். அந்த சாட்டுதலால் சாட்டுகிறவன், சாட்டுதல் பெற்றவனுடைய கடனை விட்டும் நீங்கி விடுவான். அவ்வாறே சாட்டப்பட்டவன் சாட்டினவனுடைய கடனை விட்டும் நீங்கி விடுவான். சாட்டுதலைப் பொருந்திக் கொண்டவனுடைய உரிமை சாட்டப்பட்டவனின் மீது திரும்பி வரும். இது எல்லா இமாம்களுடைய ஏகோபித்த முடிவாகும்.

இவ்வாறு சாட்டப்பட்டபின் கொடுக்கல் வாங்கல் முடியவில்லையானால் சாட்டுதலைப் பொருந்திக் கொண்டவன் சாட்டியவனின் பால் திரும்பக் கூடாது.

கடன் பற்றிய எச்சரிக்கை

கஷ்டப்படும் முஸ்லிமான மனிதருக்கு எந்த முஸ்லிம் இரண்டு தடவை கடன் கொடுப்பாரோ அவருக்கு ஒரு தடவை ஸதகா செய்த நன்மை வழங்கப்படும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

(رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة  قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

سنن ابن ماجة

 ஸதகா செய்தால் பத்து மடங்கு நன்மையும்,கடன் கொடுத்தால் பதினெட்டு மடங்கு நன்மையும் வழங்கப்படும் என்று சுவனத்தின் வாசலில் எழுதப்பட்டிருந்ததை நான் மிஃராஜ் இரவில் பார்த்தேன்.கடன் ஸதகாவை விட சிறந்ததா?என்று ஹழ்ரத் ஜிப்ரயீல் அலை அவர்களிடம் கேட்டேன். அதற்கு ஜிப்ரயீல் அலை அவர்கள்,தர்மம் கேட்பவன் தன்னிடம் இருந்தாலும் கேட்பான்.ஆனால் கடன் கேட்பவன் தனக்கு தேவையான போது மட்டும் தான் கேட்பான் என்று பதில் கூறினார்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

தன் அவசியமான தேவைக்காக கடன் வாங்கிய ஒருவர் கடும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் என்று தெரிந்தால் அவருக்கு கடனை நிறவேற்ற கால அவகாசம் தரவேண்டும் என அல்குர்ஆன் வலியுறுத்துகிறது.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

கடன்பட்டவர் (அதனைத் தீர்க்க இயலாது) கஷ்டத்தில் இருப்பின் (அவருக்கு) வசதியான நிலை வரும்வரைக் காத்திருங்கள். இன்னும், (கடனைத் தீர்க்க இயலாதவருக்கு அதை) தர்மமாக விட்டுவிடுவீர்களானால் -(அதன் நன்மைகள் பற்றி) நீங்கள் அறிவீர்களானால் – (அதுவே) உங்களுக்குப் பெரும் நன்மையாகும்.

கடன் வழங்கியவர் அவர் கொடுக்கும் அவகாசத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஸதகாவின் நன்மையை பெறுவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

இன்னும் ஒரு படிமேலே, அந்த கடனை பெருந்தன்மையுடன் தள்ளுபடி செய்துவிட்டால் அல்லாஹ் அவருக்கு நிழலில்லாத அந்த மறுமை நாளில் நிழல் கொடுப்பான் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

கடன் கொடுப்பவர் விஷயத்தில் தாராள தன்மையுடனும்,விசாலமான மனதுடனும் நடந்து கொள்ளவேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் இஸ்லாம்,கடன் வாங்குபவர் விஷயத்தில் உச்ச கட்ட எச்சரிக்கை உணர்வை கடைபிடிக்கச்  சொல்கிறது.

கடன் பற்றிய விரிவான ஒழுங்குமுறைகளை கொண்ட வசனமே திருக்குர்ஆனின் மிகவும் பெரிய வசனமாகும்.

அவசியத்திற்காக கடன் வாங்கினாலும் கால தாமதம் செய்யாமல் அதை நிறைவேற்றுவதே சாலச்சிறந்ததாகும்.

மிகவும் சர்வசாதாரணமாகிப்போன கடன் விஷயத்தில் கடும் எச்சரிக்கையை இஸ்லாம் கடைபிடிக்கிறது.

இறந்தவரின் சொத்தை பங்கு வைக்கும் முன் அவரின் கடனை நிறைவேற்றச் சொல்கிறது. தகப்பனின் சொத்துக்கு பங்கு கேட்கும் மகன் அவரின் கடனுக்கு முதலாவதாக பொறுப்பெடுக்கச்சொல்கிறது,காரணம் கடன் அவரை மறுமையில் சிறைபிடிக்கும்

ஹழ்ரத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்மத்திப்னு அக்வஃ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

நாங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தோம்.அப்போது ஒரு ஜனாஸா கொண்டுவரப்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதரே! இதற்கு தொழவையுங்கள் என்றனர்  உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், இவர் மீது கடன் ஏதும் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது, அவர்கள் இல்லை என்றனர். இவர் ஏதேனும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று கேட்டபோது அதற்கும் இல்லை என்றனர். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த மையித்துக்கு தொழ வைத்தார்கள்.

பின்பு இன்னொரு ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டு தொழவைக்கச்சொன்னபோது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவர் மீது கடன் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது –ஆம்!.என்றனர்.இவரின் கடனை நிறைவேற்ற ஏதும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டபோது,ஆம் மூன்று தீனார்கள் விட்டுச் சென்றுள்ளார்கள் என்று கூறியபோது அவருக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழ வைத்தார்கள்.

பின்பு மூன்றாவது ஒரு ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டது.

அவர் மீது கடன் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது ஆம்! என்று பதில் கூறினர்.  அதைக்கேட்ட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவர் தன் கடனை நிறைவேற்ற வேறு ஏதேனும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று கேட்டபோது, அவர்கள் இல்லை என்று பதில் கூறினார்கள்.

அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உங்கள் தோழருக்கு நீங்களே தொழவைத்துக்  கொள்ளுங்கள்.என்றார்கள்.அப்போது அந்த சபையில் இருந்த அபூ கதாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே! தாங்கள் தொழவையுங்கள்.இவர் கடனுக்கு நான் பொருப்பேற்றுக்கொள்கிறேன்.என்றதும் -நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழவைத்தார்கள்.                  –  புகாரி.

அபூ கதாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஒருநாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை சந்தித்தபோது- அபூ கதாதாவே! நீ வாக்களித்த அந்த கடனை நிறைவேற்றிவிட்டாயா?என்று கேட்டார்கள்.    அதற்கு நான் ஆம்!நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்றதும் இப்போது இப்போது தான் அந்த மையித்தின் தோள் குளிர்ந்தது என்றார்கள்.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروحُ الجسدَ وهو برئ من ثلاث دخل الجنة من الكبر،والغلول،والدين

உடலை விட்டும் உயிர் பிரிந்து விட்ட ஒருவர் பெருமை,மோசடி,கடன் இந்த மூன்றை விட்டும் நீங்கியிருந்தால் மட்டுமே சுவனம் நுழைவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

وفي رواية الحاكم ( إن صاحبكم حُبس على باب الجنة بدين كان عليه

கடனுக்காக சுவனத்தின் வாசலில் உங்கள் தோழர் ஒருவர் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று நபியின் சொல் ஹாகிமில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தபோது பல ஜனாஸாக்கள் கொண்டுவந்து வைக்கப்பட்டது.அப்போது தங்களின் பார்வையை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தி, பின்பு தாழ்த்திவிட்டு, தங்களின் கையை நெற்றியில் வைத்து- சுப்ஹானல்லாஹ்!என்ன கடுமையான எச்சரிக்கை இறங்கிவிட்டது! என்றார்கள்.

மறுநாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்தித்து அதற்கான விளக்கம் கேட்டபோது-  அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொலைசெய்யப்பட்ட ஒருவர்,மீண்டும் உயிர் பெற்று அல்லாஹ்வுக்காக கொல்லப்பட்டு,மீண்டும் உயிர்பெற்று அல்லாஹ்வுக்காக கொல்லப்பட்டு, இப்படி மூன்று தடவை அல்லாஹ்வின் பாதையில் தன் உயிரை தியாகம் செய்தாலும் அவர் மீது கடன் இருந்தால் அல்லாஹ் அவரை சுவனத்தில் நுழைக்கமாட்டான் என்று வஹி இறங்கியது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்:முஹம்மத் இப்னு அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இதற்காகத்தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடனை விட்டும் அதிகமாக அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் தேடியுள்ளார்கள். அதைப்பற்றி காரணம் கேட்டபோது இப்படி சொன்னார்கள்

கடன் வாங்கியவன் பொய்பேசுவான்.வாக்குறுதிக்கு மாற்றம் செய்வான் என்றார்கள்.

வட்டி

வட்டிக்கும் கடனுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு மிகவும் மெல்லியதே!  கடன் கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பகரமாக பெறுகிற எதுவும் வட்டியே!

வட்டிக்கு இலக்கணம் சொல்லும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படிச்சொன்னார்கள்.

பலன் தரும் எந்த கடனும் வட்டியாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்

அடமானமாக வைக்கப்பட்ட வீட்டை பயன்படுத்துவது பலனை அடிப்படையாக கொண்ட கடனாகும் என்று மார்க்க அறிஞர்களின் ஏகோபித்த கருத்தாகும்.

இருவர்களும் சம்மதித்துக்கொண்டாலும் இது ஹராமாகும் என்று இப்னு குதாமா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض

மேலும் அவர்கள் கூறும் போது இது மிகத்தெளிவான வட்டியாகும் என்று இமாம் அஹ்மத் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ஈமான் கொண்டவர்களே! நீங்கள் உண்மையாக முஃமின்களாக இருந்தால், அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சியடங்கி, எஞ்சியுள்ள வட்டியை வாங்காது விட்டு விடுங்கள்.(அல்குர்ஆன் 2:278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ஈமான் கொண்டோரே! இரட்டித்துக் கொண்டே அதிகரித்த நிலையில் வட்டி (வாங்கித்) தின்னாதீர்கள்; இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி (இதைத் தவிர்த்துக் கொண்டால்) வெற்றியடைவீர்கள்.(அல்குர்ஆன் 3:130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

யார் வட்டி (வாங்கித்) தின்கிறார்களோ, அவர்கள் (மறுமையில்) ஷைத்தானால் தீண்டப்பட்ட ஒருவன் பைத்தியம் பிடித்தவனாக எழுவது போலல்லாமல் (வேறுவிதமாய் எழ மாட்டார்கள்: இதற்குக் காரணம் அவர்கள், ‘நிச்சயமாக வியாபாரம் வட்டியைப் போன்றதே’ என்று கூறியதினாலேயாம்; அல்லாஹ் வியாபாரத்தை ஹலாலாக்கி, வட்டியை ஹராமாக்கியிருக்கிறான்; ஆயினும் யார் தன் இறைவனிடமிருந்து நற்போதனை வந்த பின் அதை விட்டும் விலகிவிடுகிறானோ, அவனுக்கு முன்னர் வாங்கியது உரித்தானது – என்றாலும் அவனுடைய விவகாரம் அல்லாஹ்விடம் இருக்கிறது; ஆனால் யார் (நற்போதனை பெற்ற பின்னர் இப்பாவத்தின் பால்) திரும்புகிறார்களோ அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள்; அவர்கள் அதில் என்றென்றும் தங்கிவிடுவார்கள்.(அல்குர்ஆன் 2:275)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

‘ஈமான் கொண்டவர்களே! நீங்கள் முஃமின்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து எஞ்சியுள்ள வட்டியை வாங்காது விட்டு விடுங்கள். அவ்வாறு நீங்கள் செய்யவில்லையானால் அல்லாஹ்விடமிருந்தும் அவனது தூதரிடமிருந்தும் போர் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது (என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்)’ (அல்குர்ஆன் 2:279)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

அல்லாஹ் வட்டியை (அதில் எந்த பரக்கத்தும் இல்லாமல்) அழித்து விடுவான்; இன்னும் தான தர்மங்களை (பரக்கத்துகளைக் கொண்டு) பெருகச் செய்வான்; (தன் கட்டளையை) நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கும் பாவிகள் எவரையும் அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை.(அல்குர்ஆன் 2:276)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(மற்ற) மனிதர்களுடைய முதல்களுடன் சேர்ந்து (உங்கள் செல்வம்) பெருகும் பொருட்டு நீங்கள் வட்டிக்கு விடுவீர்களானால், அது அல்லாஹ்விடம் பெருகுவதில்லை; ஆனால் அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை நாடி ஜகாத்தாக எதை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களோ, (அது அல்லாஹ்விடத்தில் பெருகும். அவ்வாறு கொடுப்போர் தாம் (தம் நற்கூலியை) இரட்டிப்பாக்கிக் கொண்டவர்களாவார்கள்.(அல்குர்ஆன் 30:39)

நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ‘பேரழிவை ஏற்படுத்தும் ஏழு பெரும் பாவங்களைத் தவிர்த்து விடுங்கள்’ என்று கூறினார்கள். மக்கள், ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! அவை யாவை?’ என்று கேட்டார்கள். நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ‘அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பது, சூனியம் செய்வது, முறையின்றி கொல்லக் கூடாதென அல்லாஹ் புனிதப்படுத்திய உயிரைக் கொல்வது, வட்டியைப் புசிப்பது, அநாதைகளின் செல்வத்தை உண்பது, போரின்போது புறமுதுகிட்டு ஓடுவது, இறைநம்பிக்கை கொண்ட அப்பாவிகளான பத்தினிப் பெண்களின் மீது அவதூறு கூறுவது ஆகியவையே (அந்தப் பெரும்பாவங்கள்)’ என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : அபூ ஹுரைரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)    புஹாரி 6857

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

‘இன்றிரவு (கனவில்) இரண்டு மனிதர்களைக் கண்டேன். அவர்கள் என்னிடம் வந்த தூய்மையான ஒரு நிலப்பகுதிக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றனர். நாங்கள் நடந்து வந்தபோது இரத்த ஆறு ஒன்றை அடைந்தோம். ஆற்றில் ஒருவர் நின்றிருந்தார். ஆற்றின் நடுவில் இன்னொருவர் தமக்கு முன்னே கற்களை வைத்து நின்றிருந்தார். ஆற்றிலே உள்ளவர் வெளியேற முனையும்போது. அவர் வாயில் (ஆற்றின் நடுவில்) நின்றிருந்தவர் கல்லை எறிந்து அவர் முன்பு நின்ற இடத்திலேயே அவரைக் கொண்டுபோய் நிறுத்தினார். அவர் வெளியேற வரும் போதெல்லாம் இவர் அவரின் வாயில் கல்லை எறிய. அதனால் அவர் முன்பிருந்த இடத்திற்கே திரும்பிச் சென்று கொண்டிருந்தார்!

‘அவர் யார்?’ என்று (என்னை அழைத்துச் சென்றவர்களிடம்) கேட்டேன். அதற்கவர்கள் ‘ஆற்றில் நீர் பார்த்தவர் வட்டி உண்பவராவார்!’ எனக் கூறினார்கள்.’

அறிவிப்பாளர் : ஸமுரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

புஹாரி 2085

பச்சை குத்திவிடுபவளையும், பச்சை குத்திக்கொள்பவளையும், வட்டி உண்பவனையும், வட்டி உண்ணக் கொடுப்பவனையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள். நாய் விற்ற காசு, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியவற்றைத் தடை செய்தார்கள். மேலும், (உயிரினங்களின்) உருவப் படங்கள் வரைபவரையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : அபூ ஜுஹைஃபா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)            புஹாரி 5347

‘வட்டி உண்பவனையும், வட்டி கொடுப்பவனையும், அதற்காக கணக்கு எழுதுபவனையும், அதற்கு சாட்சியம் கூறும் இருவரையும் அல்லாஹ் சபிக்கிறான் என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: ஜாபிர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: முஸ்லிம்)

‘ஒரு திர்ஹம் வட்டி என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் முப்பத்து ஆறு முறை விபச்சாரம் செய்த குற்றத்தை விட கொடியதாகும்’ என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின் ஹன்ழலா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்: தாரகுத்னீ)

நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நிச்சயமாக வட்டிப் பொருள் வளர்ந்த போதிலும், உண்மையில் அதன் இறுதிப் பலன் நாசம்தான். (இப்னுமஸ்ஊத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு). திர்மிதி, நஸயீ)

வட்டித்தொழில் செய்து சாப்பிட்டவர் மறுமையில் தட்டழிந்து தடுமாறும் பைத்தியக்காரராகவே எழுப்பப்படுவார். (இப்னு அப்பாஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு). இப்னு அபீஹாத்திம் )

நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். அக்காலத்தவர் தமது சம்பாத்தியம் ஹலாலானதா? ஹராமானதா? முறையானதா? முறையற்றதா? என்பனவற்றைப் பொருட்படுத்தாது இருப்பர். (அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு- புகாரி)

வட்டி வாங்குபவரையும் வட்டி கொடுப்பவரையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள். (அறிவிப்பவர்: இப்னுமஸ்வூத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்:முஸ்லிம், அபூதாவூத், திர்மிதீ

வட்டி வங்குவது, வட்டி கொடுப்பது, வட்டிக் கணக்கை எழுதுவது வட்டியின் சாட்சிகள் ஆகியோரை நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்துள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பாவத்தில் சமமானவரே. அறிவிப்பாளர்: ஜாபிர்(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்: முஸ்லிம், திர்மிதீ, முஸ்னத் அஹ்மத்

மக்கள் மீது நிச்சயமாக ஒரு காலம் வரும். அக்காலத்தில் வட்டி உண்பவனைத் தவிர வேறெவரும் இருக்கமாட்டார்கள். அவ்விதம் வட்டி உண்ணாதிருப்பவர்மீது வட்டி உண்பவரின் மூச்சாவது படும் என்று நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்: அபூதாவூத், நஸயீ

‘ஏழு பெரும் பாவங்களை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள்’ என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சொன்ன போது, ‘சொல்லுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரே!’ என்று அவர்களது தோழர்கள் கூறினார்கள். அப்போது, ‘1.அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பது. 2.சூனியம். 3.கொலை 4.வட்டி உண்பது 5.அனாதைகளின் சொத்தை உண்பது 6.போரில் புறமுதுகு காட்டுவது 7.அபலைப் பெண் மீது அவதூறு சொல்வது’ என்று கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்கள்: புகாரி, முஸ்லிம்)

வட்டி ஹராம் என்பதில் பல வகைகள் உள்ளன. முதலாவது இரண்டிலொரு பகரத்தை அதிகமாக்குவது. இது தானியங்களிலும், தங்கம் வெள்ளியிலும் உண்டாகும். இரண்டாவது கடன் வட்டி. அதாவது கடன் கொடுத்தவனுக்கு கடன் வாங்கியவன் அதிகமாகக் கொடுக்க வேண்டுமென நிபந்தனையிடுவது. மூன்றாவது விற்ற சரக்கைக் கைப்பற்றாமல் விற்ற இடத்தை விட்டும் இரண்டிலொருவர் பிரிந்து செல்வது. நான்காவது தவணை வட்டி. இரண்டிலொரு பகரத்தில் தவணையை நிபந்தனையிடுவது. இந்த நான்கு வகையும் ஹராமாகும்.

வட்டி கொடுக்காவிட்டால் கடன் கிடையாது என்று ஒருவன் சொல்கிறான். இவனுக்கு அதைத் தவிர வேறு எவ்வித வழியும் இல்லையானால் நிர்பந்தத்திற்காக அவனிடம் கடன் வாங்கி வட்டியுடன் கொடுக்கலாம். அதனால் வட்டியின் பாவம் ஏற்படாது என்று இப்னு ஹஜர் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும், ‘அதிகம் கொடுப்பதை வட்டி என்று கொடுக்காமல் அவனுக்கு நேர்ச்சை என்று பெயர் வைத்துக் கொடுக்கலாம். அப்பொழுதுதான் பாவம் ஏற்படாது என்று இப்னு ஜியாத் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள்.

வட்டியின் தற்போதைய உருவங்கள்:

ஒத்தி

ஒத்தி என்பது ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்காக வீட்டுச் சொந்தக்காரரிடம் கொடுத்து விட்டு, அவரது வீட்டில் இவர் குடியிருப்பார் அல்லது மற்றவருக்கு வாடகைக்கு விட்டு விடுவார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் முடிந்ததும் பணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும், வீடும் வீட்டுச் சொந்தக்காரரிடம் ஒப்படைக்கப்படும். இது வட்டியாகும்.

ஏலச்சீட்டு:

ஏலச்சீட்டு என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை மாதாமாதம் செலுத்திவர வேண்டும். அந்த குழுவினரின் முன்னிலையில் ஏலம் விடப்படும். அவசர தேவைக்காக பணம் தேவைப்படுபவர்கள், பண நெருக்கடியில் உள்ளவர்கள் ஏலம் எடுப்பார்கள். அதிகமாக குறைத்துக் கொண்டு ஏலம் கேட்பவர்களுக்கே அது கொடுக்கப்படும். எவ்வளவு தொகை குறைக்கப்பட்டதோ அந்த தொகை கழிவு எனப்படும், அது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். இது சந்தேகமின்றி இது வட்டியே ஆகும்.

ஆனால் குலுக்கல் சீட்டு என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை மாதாமாதம் செலுத்திவர வேண்டும். அந்த குழுவினரின் முன்னிலையில் எல்லோரது பெயர்களையும் சீட்டில் எழுதி ஒருவரது பெயரை மட்டும் குலுக்கி எடுப்பார்கள். எவரது பெயர் குலுக்கி எடுக்கப்பட்டதோ அவருக்கு அந்த மாதத்திய தொகை வழங்கப்படும். அடுத்த மாத குலுக்கலில் இவரது பெயர் எழுதப்படாது.

அவரவருக்கு கிடைக்கும் தொகை சரிசமமாக கிடைக்கும் என்பதால் இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றே.

தவணை முறையில் பொருள் வாங்குவது:

இந்த முறையிலும் இரண்டு வகைகள் உண்டு. ஒன்று, ஒரு பொருளுக்குரிய விலை ரொக்கமாக வாங்கினால் என்ன விலையோ அந்த தொகையை சிறிது சிறிதாக மாதாமாதம் கொடுத்து வருவது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று.

இரண்டாவது, ஒரு பொருளுக்குறிய விலை ரொக்கமாக வாங்கினால் என்ன விலையோ அந்த விலையை விட கூடுதலாக வைத்து அந்த தொகையை சிறிது சிறிதாக மாதாமாதம் கொடுத்து வருவது. இது தடுக்கப்பட்டது.

வங்கி வட்டி ஆகுமானதா? (Is Bank Interest permissible?)

இன்றைய சூழலில் பேங்கில் வேலை பார்ப்பது கூடுமா? பேங்கிலிருந்து வரும் வட்டி ஆகுமானதா? பேங்கிற்கு கடன்வாங்கியதில் வட்டி செலுத்தலாமா? என்பது பற்றி இரு கருத்துக்கள் இந்திய திருநாட்டில் உள்ளது. ஷாபிஈ மத்ஹப்பின் அறிஞர்கள் இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் தங்கள் உரிமைகளை பெற்றுக் கொண்டுத்தான் முஸ்லிமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இந்தியா தாருல் ஹர்ப் இல்லை. எனவே வட்டி வாங்குவது கூடாது என்கின்றனர். ஆனால் ஹனபி மத்ஹபைச் சார்ந்தவர்கள் கூறும் கூற்றை பிரசுரம் மூலம் அறியலாம்.

ருவர் பேங்கு மூலம் கிடைக்கும் வட்டி கூடுமா? என்று எழுதி கேட்டிருந்தார். அதற்கு மௌலானா முப்தி முகமது ஷரீபுல்ஹக் அம்ஜதீ என்பவர் வட்டி கூடும் என்று பதில் அளித்தார். அதாவது தற்போது நம் நாட்டில் நடக்கும் அரசாங்கத்தின் வங்கியாகவும் அல்லது அதில் வசிக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களின் வங்கிகளாக இருக்கும்பட்சத்தில் அதில் பணம் சேமித்தபின், அந்தப் பணத்தின் மீது அதிக தொகை கிடைப்பது அது முஸ்லீம்களுக்கு ஜாயிஸ் ஆகும். அதாவது கூடும். அந்த பணம் வட்டியல்ல என்று பதில் அளித்தார். அந்த பதில் முபாரக்பூர் அல்ஜாமியத்துல் அஷ்ரபியா என்னும் அரபிக்கலாசாலையின் மாதாந்திர பத்திரிகையில் 1989-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வெளிவந்தது. அதைப் படித்து பார்த்த முகமது அமீர்ஜான் என்பவர் மேலும் தெளிவுபடுத்த கேட்டிருந்தார். அதற்குப் பதிலும் அதே அஷ்ரபிய்யா பத்திரிகையில் மே, ஜூன் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அப்பதிலில் அவர் கீழ்கண்ட நபிநாயகத்தின் மேலும் ஒரு வாக்கியத்தை தமக்கு ஆதாரமாக எழுதியுள்ளார்.

‘முஸ்லீம்களுக்கும், சுதந்திர அந்தஸ்துள்ள முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கும் நடுவில் வட்டி இல்லை’ (அதாவது அவர்களுக்குள் நடைமுறையில் இருக்கும் வட்டி லேவாதாவி வட்டி எனக் கருதப்படாது)

ஆதாரம்:ADDDIRAYA FITAKRIJIL HIDAYA ALA-HAMISHIL HIDAYA பக்கம் 70 பாகம் 3

இஸ்லாமிய சட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத முஸ்லீம் அல்லாத நபா, அவர் சுதந்திரமனாவர் என்று இஸ்லாமிய சட்டம் கருதுகிறது. முஸ்லீம் அல்லாத அவர் கிறிஸ்துவரோ யூதரோ அந்நிலையுள்ளவர், வேறு யாராகவும் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு இடையில் பணம் கடனாக கொடுக்கப்பட்டு, கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக தொகை பெறுவது, அத்தொகை பெறுவதோ, செலுத்துவதோ வட்டியெனக் கருதப்படாது. அந்த தொகைக்கு வட்டி என்றப் பெயர் வழங்குகிறது. ஆனால் அது சட்டப்பூர்வமாக வட்டியே ஆகாது என்று அவர் ஆதாரம் கொடுத்துள்ளார். இன்னும் அவர் கூறியதாவது, முன் நாம் வெளியிட்ட பத்வா என்னும் மார்க்கத் தீர்ப்பு சரியானதும், உண்மையானதும் என்றும் உறுதியாக எழுதியுள்ளார்.

அது அவ்வாறிருக்க இதற்கு முன் நம் இந்தியா நாட்டில் வட்டி கூடுமா என்பது பற்றி பத்வா இருக்கிறதா என்று ஆராயும்போது முற்காலத்திலேயே பத்வாக்கள் இருப்பது தெரிய வருகிறது. அவற்றை கீழ்காண்க:-

ஆங்கிலேயர் வந்து நம் நாட்டை கைப்பற்றிய பின் நம்நாடு சுதந்திரம் இழந்து விட்டது. மக்களோ அவர்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டனர். அச்சமயம் முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்துவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து அதற்கு கிடைக்கும் வட்டி பெறலாமா? அல்லது பணம் வாங்கி வட்டி கொடுப்பது ஆகுமா? என்று கேட்டதற்கு தற்போது முஸ்லீம் ஆட்சி இல்லாததால் அவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் வட்டி பெறலாம். கொடுக்கலாம் என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் வட்டி கொடுப்பதில் தயக்கம் வேண்டும் என்று எச்சரித்துள்ளார். அந்த தீர்ப்பு அளித்தவர் அக்காலத்திலும்> நம் நாடு முழுவதிலும் எல்லா ஆலீம்களுக்கும் தலை சிறந்தவரான நாளது வரையிலும் மதிக்கப்பட்டு வருபவரான ஹஜ்ரத் மௌலானா ஷா அப்துல் அஜீஸ் தெஹ்லவி என்பவர் ஆவார். அதன் பின் பல வருடங்களுக்குப் பிறகு லக்னோ பரங்கி மகால் என்னும் இடத்தில் பெயர் பெற்ற ஆலீம்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த கண்ணியமும், தலைசிறந்தவருமான மௌலான அப்துல் ஹய் என்பவரும்> ராம்பூர் நகரத்தில் உள்ள மௌலானா இர்ஷாத் உசேன் என்ற பெரியவரும் இந்த அரசாங்கத்pல் வட்டி கூடும் என்ற பத்வா கொடுத்துள்ளனர். அதை தவிர ஹைதராபாத் உஸ்மானிய பல்கலைக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய கலைக்கு தலைவரான மௌலானா மனாஜிர் ஹசன் கீலானி தேவ்பந்தி என்பவரும் பலகோணங்களில் ஆராய்ந்து வட்டி கூடும் என்று அளித்த பத்வா, ஹைதராபாத்திலிருந்து இப்போதும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் ரஹ்பரேதக்கன் தினசரி பத்திரிகையின் 1338வது ஆண்டு இதழில் வெளிவந்துள்ளது. அதை அவர் அப்போதே விரிவாகவும் உற்சாகத்தோடும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். மேலும் பம்பாயிலிருந்து’உருது டைம்ஸ்‘ என்னும் ஒரு தினசரி வெளிவருகிறது. அந்த தினசரிக்கும் நிறைய மதிப்பும் அது நிறைய விற்பனையுமாகிறது. ஜனவரி மாதத்தில் முபாரக்பூர் அஷ்ரபியா மாத பத்திரிகையில் வெளிவந்த மேற்கண்ட மார்க்க தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொண்டு அதனால் பற்பல நன்மைகள் ஏற்படக்கூடும் என்றும் பல உதாரணங்கள் கொடுத்தும் அதன் பல வெளியீடுகளில் கட்டுரைகள் வெளிவந்தன. அதை தவிர மௌலானா முகமது புரோகுல் காதிரி ASC என்பவர், பம்பாயிலுள்ள ‘அஷ்ரபிய்யாகரீப் நவாஸ்’ என்னும் மதரஸாவின் அரபிக்லிட்டரசர் புரோப்பசர் ஆவார். அவர் ‘மௌலானா அம்ஜதீ’ அவர்களுடைய மார்க்கத் தீர்ப்பை புகழ்வதோடு இந்திய அரசாங்க பேங்கு வகையறா மூலமும், நாட்டு சகோதரர்கள் மூலமும் கிடைக்கும் லாபத்தொகை, வட்டியே அல்ல. அதாவது வட்டிவகையில் சேர்ந்ததன்று. அது சுத்தமான இலாபமே என மிக ஆணித்தரமான ஆதாரத்தோடும் நுணுக்கமான தெளிவோடும் தீர்ப்பு அளித்ததோடு தெஹ்லவீ மௌலானா ஷா அப்துல் அஜீஸுடைய இன்னொரு தெளிவான தீர்ப்பையும் தனக்கு ஆதாரமாக நகல் செய்துள்ளார். இது கல்கத்தாவிலிருந்து 1989ம் ஆண்டு 1, ஜுலை ‘நவாயே-ஹபீப்‘ வராந்திர பத்திரிகையில் ‘பேங்கு மூலம் பெறும் – செலுத்தும் இலாபம் வட்டியே அல்ல’ என்ற தலைப்பில் வெளிவந்து உள்ளது. இது அனைத்தும் நம் இந்திய நாட்டுக்கு சம்பந்தமானதாகும். நம்நாட்டு பேங்கு, போஸ்டாபீஸ், இன்சூரன்ஸ் முதலிய இடங்களிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபம் வட்டி> முஸ்லிம்களுக்கு தடையின்றி சுத்தமானது என்பது பொருளாகும். கடன்பெற்று வட்டி செலுத்துவதற்கும் தடையில்லை. அந்தப் பணத்தை எல்லா நற்காரியத்திற்கும் செலவு செய்ய தடை இல்லை என்றும், மேலும் அநேக பத்வாக்கள் உள்ளன. ஆனால் வட்டி வாங்குதல்,கொடுத்தல் விசயத்தில் நாட்டின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும். வட்டி பற்றிய, ஹியா ஆலிம்களின் கருத்தும் அதுவே. எந்தவேலை செய்தாலும் மனம் திருப்திபட்டு செய்வதுதான் சாலச்சிறந்தது. அதை அனுசரித்து இந்த பத்வாக்கள் வெளியிடப்படுகிறது. ஹைதராபாத்தில் தாருஸ்ஸலாம் கோ-ஆபரேட்டிவ் அர்பன் பேங்க் என்று 1987ம் ஆண்டில் ஹஜரத் மஷாஹிக் ஷாஆகா மொஹம்மத் தாவுத் அபுல் உலாஹி என்ற பெரியவரால் துவக்கப்பட்டு நல்ல சேவைகள் செய்து கொண்டு வருகிறது. சுல்தான் சலாவுத்தீன் உவைசி எம்.பி. என்பவரின் தூண்டுதலால் நவாப் மீர் நூருத்தின்கான் என்பவரின் முயற்சியிலும் அவர்களுடைய தலைமையில் துவக்கப்பட்டது. இது தவிர கர்நாடக மாநிலத்திலும் அமானத் பேங்க் என்ற பெயரால் ஒரு வங்கி சேவை செய்து வருகிறது. எல்லாம் வல்ல நாயகம் நம்மை தப்பான வழியிலிருந்து செல்வதை விட்டு காப்பாற்றி நேர்வழி செல்ல துணைபுரிவானாக! ஆமீன்.

 1. புகழும் பெயரும் பெற்று விளங்கும் அரபிக் அல்ஜாமி அதுல் அஷ்ரபியா என்னும் ‘அஷ்ரபியா’ மாத சஞ்சிகையின் முகவரி
 2. ‘Ashrafia, Mubarakpur Azamgarh District(U.P.) – 276404

குர்ஆன், ஹதீஸ், பிக்ஹு, ஆதாரங்கள் உருதுவில் கீழ்கண்ட புத்தகங்களில் நிறைய உள்ளன.

A.’Bank aur Dak Khana Ke Muafe Ka Sarih Hukum’ Rs.2.00

முகவரி: Manager,

Razvi Kitab Ghar,

No. 15, Gaibi Nagar,

Bhivandi -421 302

 1. THaqeequr Ribq Rs.5-00

By Maulana Iqbal Ahmed Suhail M.A., L.L.B. (Aligarh)

முகவரி: Manager,

Nizami Book Agency,

Budaun -243601

வங்கியின் வட்டி கூடும் என்பது பற்றி இரண்டாம் கட்டுரை தமிழாக்கம் கிடைக்குமிடம்

சையத் இஸ்மத் பாஷா சக்காப், கிள்ளை.

1-8-1989 – Hijri 1409. 12-Zulhaj

Saqaf Sahib,

Peria Taikal

Killai – 608 102.

வெளியீடு:

மனித உரிமை முன்னேற்ற சங்கம்,

24 கோரி குளசந்து,

ஜாபர்ஷா தெரு, திருச்சி 620008

கிளை: தம்மம்பட்டி.”

ஆஷூரா நோன்பும் பலன்களும்

ஆஷூரா என்பது ஹீப்ரு சொல்லாகும். யூதர்களின் திஷ்ரி மாதத்தின் 10ஆம் நாளாகும். இன்றுதான் அரபிகளின் முஹர்ரம் மாதம் 10ஆம் நாளும் வருகிறது. நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதினாவிற்கு வருகை தந்தபோது ஆஷூரா நாளில் யூதர்கள் நோன்பிருப்பதைக் கண்டார்கள். ‘இந்நாளின் சிறப்பென்ன?’ என்று யூதர்களிடம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள் இது மகத்தான நாளாகும். இந்நாளில் தான் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் காப்பாற்றினான். மேலும் ஃபிர்அவ்னையும் அவனுடைய சமூகத்தினரையும் (கடலில்) மூழ்கடித்தான். எனவே அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நோன்பு நோற்றார்கள். அதனால் நாங்கள் நோன்பு நோற்கிறோம் என்று கூறினார்கள். நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாங்கள் தான் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பின்பற்றுவதில் உங்களை விடத் தகுதியானவர்கள் என்று கூறினார்கள். மேலும் அந்நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள், நோன்பு நோற்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள்.

மற்றொரு அறிவிப்பில் அடுத்த வருடம்   உயிரோடு  இருந்தால்  ஒன்பதாம் நாளும் நோன்பு நோற்பேன் எனக் கூறினார்கள்

      அறிவிப்பாளர்: இப்னுஅப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்)

ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்புகள்:

 ‘ரமழானின் நோன்பிற்கு பிறகு மிக சிறப்பான நோன்பாக அல்லாஹ்வின் மாதமான முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பாகும்’ என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பவர்: அபூஹூரைரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு  நூல்: முஸ்லிம்)

இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஷூரா நோன்பை தானும் நோற்று அதை மற்றவர்கள் நோற்கவும் கட்டளையிட்டார்கள்’.                    (ஆதாரம்: புகாரி)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஆஷூரா நோன்பைப் பற்றி கேட்கப்பட்டது, அதற்கு  நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ‘அது கடந்த கால பாவங்களை மன்னிக்கும்’ எனக் கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பாளர்: அபூகதாதா ரழியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: முஸ்லிம்)

ஆஷுரா நோன்பு அதற்கு முந்திய வருடத்தின் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமையும் என நான் கருதுகிறேன் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்)

ஆஷுரா தினம் யூதர்கள் கண்ணியப்படுத்தும் தினமாகவும் பெருநாளாக கொண்டாடும் தினமாகவும் இருந்தது, ஆகவே! நீங்கள் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்படுதவற்கு முன்னால் மக்கள் ஆஷூரா (முஹர்ரம் 10ஆம் நாளில்) நோன்பு நோற்று வந்தார்கள். அதுதான் கஅபாவுக்குப் புதிய திரை போடப்படும் நாளாக இருந்தது. அல்லாஹ் ரமளானுடைய நோன்பைக் கடமையாக்கியபோது, ‘யார் (ஆஷூராவுடைய) நோன்பு நோற்க விரும்புகிறாரோ அவர் அதை நோற்றுக்கொள்ளட்டும்! யார் அதை விட்டுவிட விரும்புகிறாரோ அவர் அதை விட்டுவிடட்டும்!” என அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா  நூல்: புகாரி 1592

மற்றொரு அறிவிப்பில்

குறைஷிக் குலத்தினர் அறியாமைக் காலத்தில் ஆஷூரா தினத்தில் நோன்பு நோற்றுவந்தனர். ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்படும் வரை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஆஷூரா நோன்பு நோற்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள். (ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட) பின்னர், ‘(ஆஷூரா நாளின் நோன்பை) நோற்க விரும்புபவர் அதை நோற்கட்டும்! விட்டுவிட விரும்புபவர் அதை விட்டுவிடட்டும்!’ எனக் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா நூல்: புகாரி 1893

ஆஷுரா நோன்பு பற்றி இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹஹு அவர்களிடம் கேட்கப்பட்ட போது> இந்த நாளை (ஆஷுரா தினத்தை) தவிர வேறு எந்த நாளிலும் நோன்பு நோற்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறப்பாக தேடியதாக நான் அறியவில்லை.

இந்த மாதத்தை (ரமழான் மாதம்) தவிர வேறு எந்த மாதத்திலும் நோன்பு நோற்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறப்பாக தேடியதாக நான் அறியவில்லை என அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ யஸீது அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கேட்டதாக அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி,முஸ்லிம்)

ரமழானுக்குப் பின் சிறப்பான நோன்பு முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பாகும்> கடமையான தொழுகைக்குப் பின் சிறந்த தொழுகை இரவுத் தொழுகையாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

ஆஷூரா நோன்பை நோற்க ஆர்வமூட்டல்:

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஷுரா தினத்தின் காலையில் அன்ஸாரிகளின் கிராமங்களுக்கு ஆளனுப்பி யார் நோன்பாளியாக காலைப் பொழுதை அடைந்தாரோ அவர் நோன்பை தொடரட்டும், யார் நோன்பு நோற்காதவராகக் காலைப் பொழுதை அடைந்தாரோ அவர் இன்றைய தினத்தின் மீதியுள்ள நேரத்தை உண்ணாமல் இருக்கட்டும் என அறிவிக்கச் செய்தார்கள். நாங்கள் அதன் பின் நோன்பு வைக்கலானோம். எங்கள் சிறுவர்களையும் நோன்பு நோற்க வைப்போம். இன்னும் நாங்கள் பள்ளிக்கும் செல்வோம், கம்பளியாலான விளையாட்டுப் பொருட்களை அவர்களுக்காக நாங்கள் செய்வோம். அவர்களில் யாரும் அழுதால் நோன்பு திறக்கும் வரை அந்த விளையாட்டுப் பொருளை அவர்களுக்காக கொடுப்போம்.’ என்று றுபைய்யிஃ பின்த் முஅவ்வத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில்: அவர்கள் எங்களிடம் உணவு கேட்டால் அவர்களின் நோன்பை முழுமைபடுத்தும் வரை அவர்களின் பசியை போக்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு அந்த விளையாட்டுப் பொருளை கொடுப்போம் என்று வந்திருக்கின்றது.

(பின்வரும் அறிவிப்பை) மக்களுக்கு அறிவிக்கும்படி அஸ்லம் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், யாராவது உணவு உண்டிருந்தால் மீதியுள்ள நேரத்தை உண்ணாமல் இருக்கட்டும். யாராவது (இதுவரை) உண்ணவில்லையானால் அவர் நோன்பை நோற்கட்டும், காரணம் இன்றைய தினம் ஆஷுரா தினமாகும். (புகாரி, முஸ்லிம்)

முஸ்லிமின் இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில்: கைபர் வாசிகள் (யூதர்கள்) ஆஷுரா தினத்தில் நோன்பு நோற்பவர்களாக இருந்தார்கள், அதை பெருநாள் தினமாகவும் கொண்டாடுவார்கள். அவர்களின் பெண்களுக்கு ஆபரணங்களையும் அழகிய ஆடைகளையும் அணிவிப்பார்கள். ஆகவே! நீங்கள் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

நோன்பு நோற்கும் காலம்:

 ஆஷுரா தினத்தன்று நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நோன்பு நோற்று அதை நோக்கும்படி ஏவிய போது இது யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கண்ணியப்படுத்தும் நாளல்லவா அல்லாஹ்வின் தூதரே! என நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள், அதற்கு நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், அல்லாஹ்நாடினால், எதிர்வரும் வருடம் ஒன்பதாவது நாளையும் (சேர்த்து) நோற்பேன் என்றார்கள். அடுத்த வருடம் வருவதற்கு முன்பே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள். (முஸ்லிம்)

 ஆஷுரா நாளின் நோன்பை நோருங்கள் அதற்கு முன் ஒருநாள் அல்லது அதற்கு பின் ஒருநாள் நோன்பு நோற்று யூதர்களுக்கு மாறும் செய்யுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (அஹ்மத், இப்னு குஸைமா, பைஹகி)

செய்ய வேண்டிய அமல்கள்:

ஆஷூரா அன்று நூஹ் நபி கப்பல் கரை ஒதுங்கி மக்கள் தரை இறங்கிய போது பத்திரமாக கரை சேர்த்ததற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி நோன்பு வைத்தனர். நோன்பு திறக்க உணவுப் பற்றாக்குறை. மிச்சம் மீதியிருந்த உணவுதானியங்கள் எல்லோருக்கும் பற்றாது. அதையெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அதில் பிஸ்மில்லாஹ் ஓதி சமைத்தனர். என்ன ஆச்சரியம் ! அனைவரும் வயிறுநிரம்ப உண்ணும் அளவுக்கு அதில் பரக்கத் உண்டானது.

அதைத்தான் அல்லாஹ் கூறுகிறான் :

 قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

நூஹே ! சாந்தியுடன் கப்பலிலிருந்து இறங்குவீராக! உம்மீதும் உம்முடன் உள்ள மக்களின் மீதும் பெரும் பாக்கியங்கள் பரக்கத்துகள் உண்டாவதாக !    (11:48)

இதுதான் பிரளயத்திற்கு பிறகு பூமியில் சமைக்கப்பட்ட முதல் உணவு. இதன் அடிப்படையில்தான் ஆஷூரா நாளில் உறவுகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் பறிமாறி உண்டால் ஆண்டு முழுதும் பரக்கத் பெருகும்;.   (இஆனா 2/267)

ஆஷூராவின் இரவில் விழித்திருந்து வணங்கும் வழக்கமுடையவர் மரணிக்கும் முன் தன் மரணத்தை அறிவிக்கப்படுவார் என்று வலிகள் கோமான் கௌது நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

நபி ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள்- எவர் ஆஷூரா தினத்தில் தன் குடும்பத்தினர்களுக்காக தாராளமாக செலவு செய்வாரோ அவருக்கு அந்த வருடம் முழுவதும் அல்லாஹ் செழிப்பை ஏற்படுத்துவான்   (பைஹகீ)

இதனை நாங்கள் ஐம்பது அல்லது அறுபது ஆண்டுகள் சோதனை செய்து பார்த்து உண்மையெனக் கண்டோம்’ என்று சுப்யான் இப்னு உயைனா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

ஆஷூரா நாளில் நோன்பு நோற்பதும், தர்மம்செய்வதும், குளிப்பதும், கண்களுக்கு சுருமா இடுவதும், அனாதைகளின் தலையைத் தடவிக் கொடுப்பதும், மார்க்க அறிஞர்களைச் சென்று காண்பதும், தம் குடும்பத்தினர்களுக்குத் தாராளமாக செலவு செய்வதும், நகம் வெட்டிக் கொள்வதும், நஃபில் தொழுகை தொழுவதும், குல்ஹுவல்லாஹு சூரத்தை ஆயிரம் முறை ஓதுவதும் முஸ்தஹப் (விரும்பத்தக்கது) ஆகும். ஆதாரம்: மஙானீ.

இந்நாளில்தான் வானம், பூமி, சூரியன், சந்திரன், கோளங்கள், சுவனம், நரகம், லௌகு, கலம் ஆகியவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டன. இந்நாளில்தான் உலகில் முதன்முதலாக மழை பெய்தது. ஆதம்> ஹவ்வா அலைஹிமிஸ்ஸாம் ஆகியோர் படைக்கப்பட்டதும் இந்நாளில்தான். அவ்விருவரும் சுவர்க்கம் சென்றதும் இந்நாளில்தான். இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வானத்திற்கு உயர்த்திக் கொள்ளப்பட்டதும் இந்நாளில்தான். நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கப்பலிலிருந்து கரை இறங்கியதும், யூனூஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீன் வயிற்றிலிருந்து வெளிவந்ததும், தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பாவமன்னிப்பு இறைவனால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதும், சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அரசாங்கம் மீண்டதும், இப்றாஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறந்ததும் அவர்களுக்கு ‘கலீல்’ என்னும் பட்டம் இறைவனால் சூட்டப்பட்டதும், அவர்கள் நம்ரூத் மூட்டிய நெருப்பிலிருந்து விடுதலையானதும், மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் இறைஞ்சுதலை இறைவன் ஏற்றுக் கொண்டதும், ஹிள்ரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் அறிவை இறைவன் அதிகப்படுத்தியதும், ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை விண்ணகத்திற்கு இறைவன் உயர்த்திக்கொண்டதும், இந்நாளிலேதான். இமாமுனா ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கர்பலாக் களத்தில் ஷஹீதாக்கப்பட்டதும் இந்நாளிலேதான். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிஸ்ஸல்லம் அவர்களின் ஆணைப்படி ஒவ்வோர் ஆண்டும் கஃபாவின் கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன. இந்நாளில்தான் உலகம் முடிவுறும் என்று அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்..

இந்நாளில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி துவக்கி வைப்பின் அவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவர் என்று கூறுவர் என்று இமாமுல் அரூஸ் அல்லாமா மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது மஙானீ என்ற நூலில் கூறியுள்ளார்கள்.

அல்லாஹ் நம் அனைவர்களின் நாட்டதேட்டங்களை நம்முடைய கண்மணிகளான இமாமுனா ஹஸன், இமாமுனா ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோர்களின் பொருட்டால் நிறைவேற்றித் தந்தருள்வானாக! ஆமீன்.