ஆஷூரா நோன்பும் பலன்களும்

ஆஷூரா என்பது ஹீப்ரு சொல்லாகும். யூதர்களின் திஷ்ரி மாதத்தின் 10ஆம் நாளாகும். இன்றுதான் அரபிகளின் முஹர்ரம் மாதம் 10ஆம் நாளும் வருகிறது. நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதினாவிற்கு வருகை தந்தபோது ஆஷூரா நாளில் யூதர்கள் நோன்பிருப்பதைக் கண்டார்கள். ‘இந்நாளின் சிறப்பென்ன?’ என்று யூதர்களிடம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள் இது மகத்தான நாளாகும். இந்நாளில் தான் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் காப்பாற்றினான். மேலும் ஃபிர்அவ்னையும் அவனுடைய சமூகத்தினரையும் (கடலில்) மூழ்கடித்தான். எனவே அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நோன்பு நோற்றார்கள். அதனால் நாங்கள் நோன்பு நோற்கிறோம் என்று கூறினார்கள். நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாங்கள் தான் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பின்பற்றுவதில் உங்களை விடத் தகுதியானவர்கள் என்று கூறினார்கள். மேலும் அந்நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள், நோன்பு நோற்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள்.

மற்றொரு அறிவிப்பில் அடுத்த வருடம்   உயிரோடு  இருந்தால்  ஒன்பதாம் நாளும் நோன்பு நோற்பேன் எனக் கூறினார்கள்

      அறிவிப்பாளர்: இப்னுஅப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்)

ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்புகள்:

 ‘ரமழானின் நோன்பிற்கு பிறகு மிக சிறப்பான நோன்பாக அல்லாஹ்வின் மாதமான முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பாகும்’ என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பவர்: அபூஹூரைரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு  நூல்: முஸ்லிம்)

இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஷூரா நோன்பை தானும் நோற்று அதை மற்றவர்கள் நோற்கவும் கட்டளையிட்டார்கள்’.                    (ஆதாரம்: புகாரி)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஆஷூரா நோன்பைப் பற்றி கேட்கப்பட்டது, அதற்கு  நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ‘அது கடந்த கால பாவங்களை மன்னிக்கும்’ எனக் கூறினார்கள்.

(அறிவிப்பாளர்: அபூகதாதா ரழியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: முஸ்லிம்)

ஆஷுரா நோன்பு அதற்கு முந்திய வருடத்தின் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமையும் என நான் கருதுகிறேன் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்)

ஆஷுரா தினம் யூதர்கள் கண்ணியப்படுத்தும் தினமாகவும் பெருநாளாக கொண்டாடும் தினமாகவும் இருந்தது, ஆகவே! நீங்கள் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்படுதவற்கு முன்னால் மக்கள் ஆஷூரா (முஹர்ரம் 10ஆம் நாளில்) நோன்பு நோற்று வந்தார்கள். அதுதான் கஅபாவுக்குப் புதிய திரை போடப்படும் நாளாக இருந்தது. அல்லாஹ் ரமளானுடைய நோன்பைக் கடமையாக்கியபோது, ‘யார் (ஆஷூராவுடைய) நோன்பு நோற்க விரும்புகிறாரோ அவர் அதை நோற்றுக்கொள்ளட்டும்! யார் அதை விட்டுவிட விரும்புகிறாரோ அவர் அதை விட்டுவிடட்டும்!” என அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா  நூல்: புகாரி 1592

மற்றொரு அறிவிப்பில்

குறைஷிக் குலத்தினர் அறியாமைக் காலத்தில் ஆஷூரா தினத்தில் நோன்பு நோற்றுவந்தனர். ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்படும் வரை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஆஷூரா நோன்பு நோற்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள். (ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட) பின்னர், ‘(ஆஷூரா நாளின் நோன்பை) நோற்க விரும்புபவர் அதை நோற்கட்டும்! விட்டுவிட விரும்புபவர் அதை விட்டுவிடட்டும்!’ எனக் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா நூல்: புகாரி 1893

ஆஷுரா நோன்பு பற்றி இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹஹு அவர்களிடம் கேட்கப்பட்ட போது> இந்த நாளை (ஆஷுரா தினத்தை) தவிர வேறு எந்த நாளிலும் நோன்பு நோற்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறப்பாக தேடியதாக நான் அறியவில்லை.

இந்த மாதத்தை (ரமழான் மாதம்) தவிர வேறு எந்த மாதத்திலும் நோன்பு நோற்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறப்பாக தேடியதாக நான் அறியவில்லை என அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ யஸீது அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கேட்டதாக அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி,முஸ்லிம்)

ரமழானுக்குப் பின் சிறப்பான நோன்பு முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பாகும்> கடமையான தொழுகைக்குப் பின் சிறந்த தொழுகை இரவுத் தொழுகையாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

ஆஷூரா நோன்பை நோற்க ஆர்வமூட்டல்:

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஷுரா தினத்தின் காலையில் அன்ஸாரிகளின் கிராமங்களுக்கு ஆளனுப்பி யார் நோன்பாளியாக காலைப் பொழுதை அடைந்தாரோ அவர் நோன்பை தொடரட்டும், யார் நோன்பு நோற்காதவராகக் காலைப் பொழுதை அடைந்தாரோ அவர் இன்றைய தினத்தின் மீதியுள்ள நேரத்தை உண்ணாமல் இருக்கட்டும் என அறிவிக்கச் செய்தார்கள். நாங்கள் அதன் பின் நோன்பு வைக்கலானோம். எங்கள் சிறுவர்களையும் நோன்பு நோற்க வைப்போம். இன்னும் நாங்கள் பள்ளிக்கும் செல்வோம், கம்பளியாலான விளையாட்டுப் பொருட்களை அவர்களுக்காக நாங்கள் செய்வோம். அவர்களில் யாரும் அழுதால் நோன்பு திறக்கும் வரை அந்த விளையாட்டுப் பொருளை அவர்களுக்காக கொடுப்போம்.’ என்று றுபைய்யிஃ பின்த் முஅவ்வத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில்: அவர்கள் எங்களிடம் உணவு கேட்டால் அவர்களின் நோன்பை முழுமைபடுத்தும் வரை அவர்களின் பசியை போக்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு அந்த விளையாட்டுப் பொருளை கொடுப்போம் என்று வந்திருக்கின்றது.

(பின்வரும் அறிவிப்பை) மக்களுக்கு அறிவிக்கும்படி அஸ்லம் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், யாராவது உணவு உண்டிருந்தால் மீதியுள்ள நேரத்தை உண்ணாமல் இருக்கட்டும். யாராவது (இதுவரை) உண்ணவில்லையானால் அவர் நோன்பை நோற்கட்டும், காரணம் இன்றைய தினம் ஆஷுரா தினமாகும். (புகாரி, முஸ்லிம்)

முஸ்லிமின் இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில்: கைபர் வாசிகள் (யூதர்கள்) ஆஷுரா தினத்தில் நோன்பு நோற்பவர்களாக இருந்தார்கள், அதை பெருநாள் தினமாகவும் கொண்டாடுவார்கள். அவர்களின் பெண்களுக்கு ஆபரணங்களையும் அழகிய ஆடைகளையும் அணிவிப்பார்கள். ஆகவே! நீங்கள் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)

நோன்பு நோற்கும் காலம்:

 ஆஷுரா தினத்தன்று நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நோன்பு நோற்று அதை நோக்கும்படி ஏவிய போது இது யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கண்ணியப்படுத்தும் நாளல்லவா அல்லாஹ்வின் தூதரே! என நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள், அதற்கு நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், அல்லாஹ்நாடினால், எதிர்வரும் வருடம் ஒன்பதாவது நாளையும் (சேர்த்து) நோற்பேன் என்றார்கள். அடுத்த வருடம் வருவதற்கு முன்பே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள். (முஸ்லிம்)

 ஆஷுரா நாளின் நோன்பை நோருங்கள் அதற்கு முன் ஒருநாள் அல்லது அதற்கு பின் ஒருநாள் நோன்பு நோற்று யூதர்களுக்கு மாறும் செய்யுங்கள் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (அஹ்மத், இப்னு குஸைமா, பைஹகி)

செய்ய வேண்டிய அமல்கள்:

ஆஷூரா அன்று நூஹ் நபி கப்பல் கரை ஒதுங்கி மக்கள் தரை இறங்கிய போது பத்திரமாக கரை சேர்த்ததற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி நோன்பு வைத்தனர். நோன்பு திறக்க உணவுப் பற்றாக்குறை. மிச்சம் மீதியிருந்த உணவுதானியங்கள் எல்லோருக்கும் பற்றாது. அதையெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அதில் பிஸ்மில்லாஹ் ஓதி சமைத்தனர். என்ன ஆச்சரியம் ! அனைவரும் வயிறுநிரம்ப உண்ணும் அளவுக்கு அதில் பரக்கத் உண்டானது.

அதைத்தான் அல்லாஹ் கூறுகிறான் :

 قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

நூஹே ! சாந்தியுடன் கப்பலிலிருந்து இறங்குவீராக! உம்மீதும் உம்முடன் உள்ள மக்களின் மீதும் பெரும் பாக்கியங்கள் பரக்கத்துகள் உண்டாவதாக !    (11:48)

இதுதான் பிரளயத்திற்கு பிறகு பூமியில் சமைக்கப்பட்ட முதல் உணவு. இதன் அடிப்படையில்தான் ஆஷூரா நாளில் உறவுகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் பறிமாறி உண்டால் ஆண்டு முழுதும் பரக்கத் பெருகும்;.   (இஆனா 2/267)

ஆஷூராவின் இரவில் விழித்திருந்து வணங்கும் வழக்கமுடையவர் மரணிக்கும் முன் தன் மரணத்தை அறிவிக்கப்படுவார் என்று வலிகள் கோமான் கௌது நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

நபி ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள்- எவர் ஆஷூரா தினத்தில் தன் குடும்பத்தினர்களுக்காக தாராளமாக செலவு செய்வாரோ அவருக்கு அந்த வருடம் முழுவதும் அல்லாஹ் செழிப்பை ஏற்படுத்துவான்   (பைஹகீ)

இதனை நாங்கள் ஐம்பது அல்லது அறுபது ஆண்டுகள் சோதனை செய்து பார்த்து உண்மையெனக் கண்டோம்’ என்று சுப்யான் இப்னு உயைனா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

ஆஷூரா நாளில் நோன்பு நோற்பதும், தர்மம்செய்வதும், குளிப்பதும், கண்களுக்கு சுருமா இடுவதும், அனாதைகளின் தலையைத் தடவிக் கொடுப்பதும், மார்க்க அறிஞர்களைச் சென்று காண்பதும், தம் குடும்பத்தினர்களுக்குத் தாராளமாக செலவு செய்வதும், நகம் வெட்டிக் கொள்வதும், நஃபில் தொழுகை தொழுவதும், குல்ஹுவல்லாஹு சூரத்தை ஆயிரம் முறை ஓதுவதும் முஸ்தஹப் (விரும்பத்தக்கது) ஆகும். ஆதாரம்: மஙானீ.

இந்நாளில்தான் வானம், பூமி, சூரியன், சந்திரன், கோளங்கள், சுவனம், நரகம், லௌகு, கலம் ஆகியவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டன. இந்நாளில்தான் உலகில் முதன்முதலாக மழை பெய்தது. ஆதம்> ஹவ்வா அலைஹிமிஸ்ஸாம் ஆகியோர் படைக்கப்பட்டதும் இந்நாளில்தான். அவ்விருவரும் சுவர்க்கம் சென்றதும் இந்நாளில்தான். இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வானத்திற்கு உயர்த்திக் கொள்ளப்பட்டதும் இந்நாளில்தான். நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கப்பலிலிருந்து கரை இறங்கியதும், யூனூஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீன் வயிற்றிலிருந்து வெளிவந்ததும், தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பாவமன்னிப்பு இறைவனால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதும், சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அரசாங்கம் மீண்டதும், இப்றாஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறந்ததும் அவர்களுக்கு ‘கலீல்’ என்னும் பட்டம் இறைவனால் சூட்டப்பட்டதும், அவர்கள் நம்ரூத் மூட்டிய நெருப்பிலிருந்து விடுதலையானதும், மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் இறைஞ்சுதலை இறைவன் ஏற்றுக் கொண்டதும், ஹிள்ரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் அறிவை இறைவன் அதிகப்படுத்தியதும், ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை விண்ணகத்திற்கு இறைவன் உயர்த்திக்கொண்டதும், இந்நாளிலேதான். இமாமுனா ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கர்பலாக் களத்தில் ஷஹீதாக்கப்பட்டதும் இந்நாளிலேதான். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிஸ்ஸல்லம் அவர்களின் ஆணைப்படி ஒவ்வோர் ஆண்டும் கஃபாவின் கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன. இந்நாளில்தான் உலகம் முடிவுறும் என்று அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்..

இந்நாளில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி துவக்கி வைப்பின் அவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவர் என்று கூறுவர் என்று இமாமுல் அரூஸ் அல்லாமா மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது மஙானீ என்ற நூலில் கூறியுள்ளார்கள்.

அல்லாஹ் நம் அனைவர்களின் நாட்டதேட்டங்களை நம்முடைய கண்மணிகளான இமாமுனா ஹஸன், இமாமுனா ஹுஸைன் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோர்களின் பொருட்டால் நிறைவேற்றித் தந்தருள்வானாக! ஆமீன்.

தௌஹீதும் ஷிர்க்கும்-Thowheed and Shirk

By: மௌலவி அஸ்ஸெய்யித் ஹாஃபிள் அப்துர் ரஹ்மான் பாகவி ஃபாளில் அஹ்ஸனி அவர்கள்.

'தவ்ஹீத்' என்ற வார்த்தையின் நேரடி பொருள் ஏகத்துவம், ஏகத்துவப் படுத்துல் ஆகும். படைப்புகளிலிருந்து படைத்தவனை தனித்தன்மையுடன் தூய்மைப் படுத்துவதாகும் இதன் நோக்கம். இஸ்லாமிய உலகில் தவ்ஹீத் என்பதின் உட்கருத்து இறைத்தன்மையிலும், அதன் பிரிவுகளான தனித்தன்மைகளிலும் அல்லாஹ்விற்கு இணையானவன் இல்லை என்று உறுதியாக நம்புவதாகும்.

இறைத் தன்மை என்றால், காலங்களுக்கும், இடங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு எப்போதும் இருப்பவன் என்ற கருத்தைக் கொண்ட 'வாஜிபுல் வுஜூத்' என்பதாகும்.

தனித் தன்மைகள் என்பது படைத்தல், காத்தல், வணங்குவதற்கு தகுதியாகுதல் போன்ற அடிப்படைத் தன்மைகளாகும். இறை தன்மையிலும், அதை அடிப்படையாக வைத்து வருகின்ற தனித் தன்மைகளிலும், அல்லாஹ்வை ஏகத்துவப்படுத்தி அவன் ஏகத்துவத்தை நம்பிக்கை கொள்ள, தவ்ஹீதை அறிவது கட்டாயமாகிறது.

ஏகத்துவத்தின் அடிப்படை:

அல்லாஹ்வின் தனித்தன்மையின் அஸ்திவாரம் செயல்பாட்டை கொடுக்கின்ற அத்துணை சக்திகளும், அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே சொந்தமாக்குதலாகும். அதில் எள்ளளவும், அணுவளவோ அதைவிட குறைவாகவோ, எந்தப் படைப்பினங்களுக்கும் சொந்தமாக்காமல் இருப்பதாகும். அல்லாஹ்வே தன் ஏகத்துவத்தைப் பற்றி நமக்கு இக்லாஸ் எனும் சிறு அத்தியாயத்தில் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

நபியே! எடுத்துச் சொல்லுங்கள் 'அல்லாஹ் ஏகன்' என்று. –அல் இக்லாஸ் வசனம்1.

இந்த அஹது என்ற ஏகனின் விளக்கத்தை அடுத்த வசனமாகிய 'அல்லாஹ் தேவையற்றவன்' என்பது தெளிவுபடுத்துகிறது. இந்த இரு வசனங்களுமே தவ்ஹீதின் அடிப்படையாகத் திகழ்கிறது.

திருக்குர்ஆன் விரிவுரையாளர்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கவுரை தருகின்ற போது தனித்தன்மை பெற்று எந்த விஷயத்திலும் யாரிடமும், தேவையாகாமலும், அனைத்து வஸ்துக்களும் எல்லா நிலையிலும் அவன் பக்கமே தேவையாகுதலுமாகும் ஸமதின் சுருக்கமான விளக்கம். தஃப்ஸீர் அபுஸ்ஸுஊத் சொல்கிறது: 'தான் தேவையற்றவனாக எல்லா நிலையிலும் இருப்பதே மற்றவைகள் அவனிடம் தேவையாகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.'

திருக்குர்ஆன் விரிவுரையாளரான இமாம் ராஸீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள்: பொதுவாக 'தவ்ஹீத்' என்றால் உலகைப் படைத்து காத்து நிர்வாகம் செய்பவன் ஒருவன்தான் என்று விளங்குவதும், அடியானுக்கு எந்த செயலிலும் சுயசக்தி கொண்டு செயல்பட முடியாது என்று நம்புவதும் ஆகும். ஏகன் என்பதற்கு 'பொதுப் பொருள்' கொடுத்தால் ஒவ்வொரு மனிதனும் படைப்பாலும், குணநலன்களாலும், கைரேகைகளாலும் தனித்தவனாகத் திகழ்கிறான். ஒருவனுக்கு துல்லியமான இணை மற்றொருவனில் பார்க்க முடியாது என்பதை உலகமும், மார்க்கமும், தெளிவுபடுத்துகிறது. எனவே அல்லாஹ் ஏகன் என்றால் தேவையற்றவன், அனைத்தும் அவன் பக்கமே தேவையாகின்றன என்பது தெளிவாகிறது.

அல்லாஹ் பார்ப்பவன், கேட்பவன், சக்தியுள்ளவன் என்று நாம் விளங்கியதைப் போன்று மனிதனும் பார்ப்பவன், கேட்;பவன், சக்தியுள்ளவன் என்று தெளிவாக விளங்குகிறோம். ஆனால் அல்லாஹ் உறுப்புகளின் தேவையோ, சக்தியை கொடுப்பவனின் தேவையோ, மற்றவைகளின் தேவையோ அன்றி செயல்படுபவன். மனிதனோ, சக்தியைக் கொடுக்கும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் பல வழிமுறைகளில் தேவையாகி செயல்படுகிறான்.

மனிதனுக்கும், விலங்குகளுக்கும் மற்ற படைப்புகளுக்கும் சக்தி இல்லையா? என்றால் அல்லாஹ் கொடுத்த அல்லாஹ்விடம் தேவையாகிற சக்தி இருக்கிறது. அல்லாஹ்வின் சக்தியோ, யாராலும் கொடுக்காத, கொடுக்க முடியாத சுய சக்தியாகும். இவ்வாறு வித்தியாசங்களை விளங்க முற்பட்டால் தவ்ஹீதும் தெளிவாகும். முரண்பாடுகளும் உருவாகாது. மாற்றுக் கருத்துக்கள், முரண்பாட்டினை உருவாக்கி அடிப்படையையே தகர்த்து விடுகிறது. தவ்ஹீதை உறுதிபடுத்த அதனுடைய எதிர்பதமாகிய 'ஷிர்க்'கை அறிவதும் அவசியமாகிறது.

'ஷிர்க்;' என்றால் தவ்ஹீதின் நேர் எதிர் கருத்தாகும். இறைத் தன்மையிலும் அதன் தனித்தன்மைகளிலும், அல்லாஹ்விற்கு இணையானவன் இருக்கிறான் என நம்பிக்கை கொள்வதாகும்.

தனித்தன்மையில் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவனாக இருத்தலும், கட்டுப்படும். எனவே வணக்கத்தின் விளக்கத்தையும், தெளிவாக அறிகிறபோது தான் தவ்ஹீதின் பரிபூரண பொருள் விளங்கும்.

பரிபூரண கண்ணியத்துடன் செயல்களை கொண்டு வருவதைப் பற்றிய வாசகத்திற்கே வணக்கம் எனப்படும்.

பரிபூரண கண்ணியம் என்பது பணிவின் உச்சகட்ட நிலையின் மிக உயர்வான நிலையில்தான் வெளிப்படும். இந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் ஏவியவைகளை எடுப்பதும், தடுத்தவைகளை தவிர்ந்துக் கொள்வதும் வணக்கம் என்ற பொருள் கொடுத்தாலும் இவைகள் பணிவின் மிக உச்சநிலையில் வெளிப்பட்டால் மட்டுமே வணக்கங்களாகும்.

உபகாரம், அதிகாரம், இவைகளின் அடிப்படையில் தான் கண்ணியத்தின் தரம் மதிக்கப்படுகிறது. பரிபூரண அதிகாரமும், உயர்ந்த உபகாரமும் கொண்டவனுக்கே பரிபூரண கண்ணியமும் பணிவும் கிடைக்கிறது.

முஸ்லிம்களின் நம்பிக்கையில் அல்லாஹ்வே மிக உயர்ந்த அதிகாரத்திற்கும், உபகாரத்திற்கும் சொந்தக்காரன். எனவே அவனுக்கு கொடுக்கும் பணிவை, கண்ணியத்தை மற்ற யாருக்கும் முஸ்லிம்கள் கொடுக்கவே மாட்டார்கள். அல்லாஹ்விற்கே வணக்கம் என்பதை சொந்தமாக்குவார்கள்.

இப்பொருளில் அல்லாஹ்விற்கு கொடுக்கும் மிக உயர்ந்த பணிவுடனும் கண்ணியத்துடனும் யாருக்கு கட்டுப்பட்டாலும் அது வணக்கமாகவே மாறும். எல்லா பணிவுகளையும், மரியாதை செய்தல்களையும், கண்ணியப்படுத்துதலையும் வணக்கம் என்று சொல்லவோ, ஷிர்க் என்று கூறவோ அனுமதியில்லைஎன்பதை மனதில் நிறுத்த வேண்டும்.

இது போன்ற அல்லாஹ்வின் தனித்தன்மைகளின் பெயர்கள் நபிமார்களுக்;கும், மற்ற படைப்பினங்களுக்கும் புழங்கப்படுகிறது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கருணையாளர், கிருபையாளர் என்று அல்லாஹ் புகழ்கிறான். இங்கு நாம் அல்லாஹ்வின் அன்பும், கருணையும் யாரிடமிருந்தும் பெற்றதாக இருக்காது என்றும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அன்பும் , கருணையும் அல்லாஹ்வால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் விளங்குகிறோம். இதுபோன்றே அல்லாஹ்விடம் உதவி தேடும்போது அல்லாஹ்வின் உதவி புரியும் ஆற்றல் பிறரால் கொடுக்கப்பட்டது என்ற எண்ணத்துடனோ, குறைவை ஏற்றுக் கொள்வது என்ற அடிப்படையில் உதவி தேடினால் அல்லாஹ்வை விளங்காத நிலையில் அவனை படைப்புகளுடன் ஒப்பிடும் நிலை ஏற்படுகிறது.
அதே போன்று அவனது படைப்புகளிடம் உதவி தேடும் போது படைப்புகளின் உதவி புரியும் சக்தி அல்லாஹ்வால் கொடுக்கப்படாத 'சுய சக்தி' என்ற எண்ணத்துடன் உதவி தேடினால் அது அல்லாஹ்வின் தனித்தன்மையை படைப்புகளுக்கு கொடுத்து 'இணைவைத்தல்' உருவாகிவிடும். 'ஷிர்க்' உருவாவதற்கு எண்ணமே அடிப்படை. உதவி தேடப்படுபவை உயிருள்ளவையா, உயிரற்றவையா, மனிதனா, மற்ற படைப்புகளா என்பதல்ல.
படைப்புகளுக்கு சுய ஆற்றல் இல்லை என்ற நம்பிக்கையில் இறந்தவர்களிடமோ , உயிருள்ளவர்களிடமோ உதவி தேடுவதில் மார்க்கத்தில் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. மரணம் என்பது இறையச்சம் நிறைந்த மக்களுக்கு இல்லாமை, முற்றிலும் அழிந்து போகுதல் என்பது இல்லை. அல்லாஹ் குர்ஆனில் 'ஈமான் கொண்டவர்களே! அல்லாஹ் கோபம் கொண்ட கூட்டத்தினரை நண்பர்களாக ஆக்காதீர்கள். மண்ணறை வாசிகளிலிருந்து நிராகரிப்போர், நிராசையானதைப் போன்று மறுமையிலிருந்து இவர்கள் நிராசையாகி விட்டார்கள்.'

இதில் மண்ணறை வாசிகளில் நிராசை என்பது என்ன? என்ற விளக்கத்தில் திருக்குர்ஆன் விரிவுரையாளரான பைளாவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அவர்கள் எழுப்பப்படுவதிலும், கூலிக் கொடுக்கப்படுவதிலும், மண்ணறை வாசிகளிலிருந்து நலவை அடைவதிலும் நிராசையாவார்கள் என்ற விளக்கத்தின்படி மரணித்தவர்களிடமிருந்து உதவி கிடைப்பதை மறுப்பது 'காபிர்கள்'; என்ற இறை மறுப்பாளர்களின் பண்பு என்பது விளங்குகிறது. அல்லாஹ் மரணித்த பின்னும் உதவி செய்யும் ஆற்றல் கொடுத்தால் அதை மறுப்பவர் யார்? என்பதை சிந்திப்போம்.

தௌஹீதிற்கு பங்குகளா?

தௌஹீதை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோ, ஸஹாபாக்களோ, தாபிஈன்களோ, 'ரூபூபிய்யத் உலூஹிய்யத்'-'அஸ்மா வஸ்ஸிபாத்' எ ன பங்கு போடவில்லை. காரணம் இறைத் தன்மை என்று சொல்லுகிறபோது உலூஹிய்யத்தும் தனித்தன்மை என் வார்த்தையில் படைத்தல், காத்தல், மற்றும் அல்லாஹ்வின் திருநாம செயல்களும் கட்டுப்படும். ஏதாவது ஒன்றை இழந்தாலும் முழு தவ்ஹீதே பறிபோய் விடுகிறபோது பங்கு போடுவதில் பயன் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. இப்படி பங்கு போடுவது முஸ்லிம்களை இணை வைத்தவர்களாக மாற்றிக் காட்டுவதற்கான குதர்க்க முயற்சியாகும்.

மக்கா முஷ்ரிக்குகளின் நம்பிக்கை:

மக்கா முஷ்ரிக்குகள் பல தெய்வங்களை வணங்கினாலும், அல்லாஹ்வையும், ஏற்றுக் கொண்டார்கள் என்று கூறி முஸ்லிம்களின் நம்பிக்கையை முஷ்ரிக்குகளின் நம்பிக்கையோடு இணைத்து முஸ்லிம்களை முஷ்ரிக்குகளாக்கும் பெரும் முயற்சி நடப்பதால் மக்கா இணைவைப்பாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பற்றி சுருக்கமாக விளங்க வேண்டியுள்ளது.

மக்கா முஷ்ரிக்குகள் அல்லாஹ்வையும், இறைவனாக நம்பி, மற்ற சிலைகளையும் இறைவனாக, இறைத்தன்மை பெற்றவர்களாக வேத நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். சிலைகளின் சக்திகளை அல்லாஹ் கொடுக்காத சுயசக்திகளாகவே நம்பிக்கை வைத்தார்கள் என்பதை பிரபல திருக்குர்ஆன் விரிவுரையாளர் ராஸி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மக்கா இணைவைப்பாளர்கள் தங்கள் சிலைகளுக்கு சொந்தமாக இடைஞ்சல் செய்யவும், உபகாரம்  செய்யவும், சிபாரிசு செய்யவும் சக்தி உண்டு என நம்பியிருந்தார்கள். இப்படி எந்த முஸ்லிமும் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. இந்த நம்பிக்கையே இணைவைத்தலாகும்.

மக்கா முஷ்ரிக்குகள் சிலைகளை இறைவனாகவே நம்பியிருந்தார்கள் என்பதை 'அல்லாஹ்வுடன் வேறு இறைவன் இருந்தால் அர்ஷின் அதிபதியாகிய அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் வழி தேடியிருப்பார்கள்' என்ற வசனத்தில் அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

முஸ்லிம்கள் 'நபி', 'வலி' எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் அடிமைகள். அல்லாஹ்வின் நேசர்கள், அல்லாஹ்வின் எந்த சக்தியும் அவர்களுக்கு இல்லை என்ற நம்பிக்கையில் வாழ்கிறார்கள். அல்லாஹ்வின் எந்த தன்மைகளையும், யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார்கள். அல்லாஹ்வால் சிறப்பிக்கப்பட்டவர்களின் சிறப்பை மறுக்கவும் மாட்டார்கள் என்பதை விளங்குவோம்! சத்திய தவ்ஹீதை விளங்கி நிலைத்திருப்போம்.!!!

முற்றும்.

நன்றி: அல் மின்ஹாஜ் 05
அல் ஜாமிஉல் அன்வர் அரபிக் கல்லூரி,
                                 திருவிதாங்கோடு, குமரி மாவட்டம்.

திருத்தப்பட வேண்டிய சிந்தனைகள்

டாக்டர். அஸ்ஸெய்யித் முஹம்மத் அலவீ மாலிகீ கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ், மக்கா ஷரீஃப்.

டாக்டர். செய்யித் முஹம்மத் அலவீ மாலிகீ கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் உலகப் புகழ் பெற்ற 'மஃபாஹீம் எஜிப் அன் துஸஹ்ஹஹ்' என்ற நூலின் மரணத்திற்குப் பின் கராமத்துக்கள்' என்ற 36வது அத்தியாயத்தின் மொழியாக்கம் இது.

காலப் போக்கில் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் நுழைக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய விரோதக் கொள்கைகளைத் தகர்த்தெறிவதில் இந்நூல் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. இந்நூல் பத்திற்கும் மேற்பட்ட பதிப்புகள் வெளிவந்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு நாடுகள், எகிப்து, சிரியா அரசுகள் இலட்சக்கணக்கான பிரதிகள் அச்சிட்டு இலவசமாக வழங்குகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யஸீத் இப்னு மஹ்தி சொல்கிறார்கள்: உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து நான் விடைபெற்றுச் செல்லும்போது சொன்னார்கள், 'உங்களிடம் எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது.' 'அமீருல் முஃமினீன் அவர்களே! என்ன தேவை அது?' என்று கேட்டேன். 'நீங்கள் மதீனாவிற்கு சென்றால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்றை ஜியாரத் செய்வீர்கள் அல்லவா! அப்போது எனது ஸலாமை திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள்' என்றார்கள்.

ஹாதிம் இப்னு வர்தான் சொல்கிறார்கள்: சிரியாவிலிருந்து பிரத்யேக தூதர்களை நபி ஸல்லல்லாஹ    { அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களுக்கு சலாம் சொல்வதற்காக கலீபா உமர் பின் அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மதீனாவிற்கு அனுப்பி வைப்பார்கள்.' காழி இயாழ் அவர்கள் தமது அஷ்ஷிஃபா என்ற நூலில் (2:83) இச்செய்தியை பதிவு செய்துள்;ளார்கள்.

திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஸலாம் சொல்லி அனுப்புதல் ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்களின் வழக்கம். இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும், ஹழ்ரத் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ஹழ்ரத் உமர் பாரூக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆகியோருக்கும் சலாம் சொல்லி அனுப்புவார்கள் என அல்லாமா கஃபாஜி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

தொலைவிலிருந்து உரைக்கும் சலாமுக்கு பயனுண்டு. எனினும் அண்ணலார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சன்னிதானத்தில் நின்று சலாம் கூறுதல் தனிச் சிறப்பு. (நஸீமுர் ரியாழ் கஃபாஜி 3:56)

ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் நூலான தாரிமியில், இமாம் அபூ முஹம்மத் அப்துல்லாஹ் தாரிமீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பின்வருமாறு எழுதுகிறார்கள்:

'ஹர்ரா யுத்த வேளையில் மூன்று தினங்கள் தொடர்ந்து மதீனா பள்ளியில் பாங்கு ஒலிக்கவில்லை. அப்போது ஸஈத் இப்னு முஸைய்யப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பள்ளியில் தங்கி இருந்தார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கப்ரிலிருந்து கேட்ட சப்தத்தை வைத்து தொழுகையின் நேரங்களை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள்.' (தாரிமி 1:44) முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் தனது அஹ்காமு தமன்னில் மவ்த்திலும், மற்றும் ஃபைரூஸாபாதி தமது அஸ்ஸிலாத்து வல் பிஷ்ரிலும் இந்நிகழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளனர்.

இப்றாஹீம் இப்னு ஷைபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கிறார்கள்: ஹஜ்ஜை முடித்துக் கொண்டு, மதீனா சென்று திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கப்ருக்கருகில் நின்று சலாம் சொன்ன போது, கப்ரிலிருந்து 'வஅலைக்குமுஸ்ஸலாம்' என பதில் வந்ததை செவியுற்றேன்.

இப்னு தைமிய்யா தனது நூலில் 'கப்ருகளை பள்ளியாக்காதீர்' என்ற ஹதீதுக்கு விளக்கம் எழுதுகிறபோது, மேற்சொன்ன நிகழ்வுகளைத் தெரிவிக்கிறார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது கப்ரிலிருந்தோ, ஸாலிஹானவர்களின் கப்ருகளிலிருந்தோ ஸலாமுக்கு சிலர் பதில் கேட்டதாக அறிவிக்கப்படுவதும், ஸஈத் இப்னு முஸய்யப் ரலியல்லாஹு அன்ஹுஅவர்கள் ரவ்லா ஷரீபிலிருந்து பாங்கு கேட்டதும் மறுக்கப்பட வேண்டியவை அல்ல.' (இக்திளாஉ ஸிராத்துல் முஸ்தகீம் பக்கம் 373)

இப்னு தைமிய்யா மேலும் எழுதுகிறார்: 'நபிமார்கள், ஸாலிஹானவர்களின் கப்ருகளுக்கருகில் பிரகாசம் ஏற்படுதல், மலக்குகள் வருகை தருதல், ஷெய்த்தான்கள் அவற்றுக்கருகில் செல்ல முடியாமை, தீ விபத்து மற்றும்  ஆபத்துக்களிலிருந்து கப்ரும், சுற்றுப்புறங்களும் பாதுகாப்புப் பெறுதல், தங்களுக்கருகே அடக்கம் செய்யப்படுவர்களுக்காக அவர்கள் சிபாரிசு செய்தல், கப்ருகளுக்கு வருபவர்களுக்கு அமைதியும், நிம்மதியும் கிடைத்தல், கப்ருகளை திட்டுபவர்களுக்கு ஆபத்துக்களும், தண்டனைகளும் ஏற்படுத் முதலிய கராமத்துகளும், அசாதாரண நிகழ்ச்சிகளும் உண்மைகளே! நான் அவற்றை எதிர்க்கவில்லை. நபிமார்கள், நல்லவர்களின் கப்ருகளில் நிகழும் அசாதாரண சம்பவங்களும், ரஹ்மத்தும் மனிதக் கற்பனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை. அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கும் மதிப்புகள் நம் சிந்தனைக்கு எட்டாதவை.
(இக்திளாஉ பக்கம் 374)

ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள் பலரின் மரணத்திற்குப் பின்னர் நடைபெற்ற வெளிப்படையான கராமத்துகளை அறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். நேரடியாகக் கண்ட சம்பவங்களை நம்பகமான அறிவிப்புத் தொடர் வழியாகவும் அறிவிக்கின்றனர்.

சவூதியிலுள்ள முஹம்மத் இப்னு ஸுஊத் பல்கலைக் கழகம் வெளியிட்ட நூல் தொகுப்பின் 'அஹ்காமு தமன்னில் மவ்த்' என்ற அத்தியாயத்தில் நூலாசிரியர் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் பதிவு செய்துள்ள சில நிகழ்வுகளைக் காண்போம்.

ஹம்மாத் இப்னு தாவூத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களைக் குறித்து அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வழியாக அஹ்மது ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 'யா அல்லாஹ்! நீ யாருக்காவது கப்ரில் தொழுவதற்கு அனுமதி வழங்கியிருந்தால் அந்த வாய்ப்பை எனக்குத் தந்தருள்வாயாக! என ஹம்மாத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்வார்கள்.

ஜுபைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 'தாபிதுல் பன்னான் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களை கப்ரில் வைத்தேன். என்னுடன் ஹுமைது தவீலாவும் உடனிருந்தார். நாங்கள் அடக்கம் செய்துவிட்டு திரும்பும் போது கப்ரின் பலகை இடிந்து விழுந்தது. அதனைச் சரி செய்வதற்காக நான் சென்ற போது தாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கப்ருக்குள்ளிருந்து தொழுவதைப் பார்க்க முடிந்தது. அறிவிப்பாளர்: அபூ நுஐம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி.

அபூநுஐம் மற்றும் இப்னு கரீத் ஆகியோர் இப்றாஹீம் அல்முஹல்லப் அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கின்றனர். 'நள்ளிரவில் தாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களது கப்ரு வழியாக சுண்ணாம்பு கொண்டு சென்றவர்கள் கப்ரிலிருந்து குர்ஆன் ஓதுவதைக் கேட்டதாக என்னிடம் தெரிவித்தனர்.'

இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து இமாம் திர்மிதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: ஸஹாபி ஒருவர் கப்ரு என்று அறியாமல் தனது மேலங்கியைக் கழற்றி அதன் மீது வைத்தார்கள். அப்போது கப்ருக்குள்ளிருந்து ஸுரத்துல் முல்க் முழுவதும் ஓதப்படுவதை செவியேற்றார். இதனைத் திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் தெரிவித்த போது சொன்னார்கள்: 'ஸுரத்துல் முல்க் எல்லாத் தீங்குகளையும் தடுக்கும். கப்ர் தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றும்.' இந்த ஹதீதை திர்மிதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஹஸன் என்கிறார்கள்.

நஸஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், ஹாகிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஆகியோர் அறிவிக்கின்றனர்: பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 'நான் சுவனத்தில் இருப்பதாக கனவு கண்டேன். அங்கே ஒருவர் குர்ஆன் ஓதுவதைக் கேட்டு, 'யார் இவர்?' என வினவினேன். சுவனவாசிகள், அவர் ஹாரிஸ் இப்னு நுஃமான்' என்றனர். அதுதான் நற்செயலின் பயன். ஹாரிஸ் தனது தாயாருக்காக அதிக பணிவிடைகள் செய்திருந்தார்கள்.' என நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்.

ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து இப்னு அபீதுன்யா அறிவிக்கிறார்கள்: 'திருக்குர்ஆன் மனனமில்லாத நல்லவர் ஒருவர் மவ்த்தாகிவிட்டால் அவருக்குக் குர்ஆனை கற்பிக்க மலக்குகளிடம் ஏவப்படும். கியாமத் நாள் வரை அவர் குர்ஆன் ஓதிக் கொண்டிருப்பார்.' யஸீத் தகாஷியிடமிருந்தும் இதேபோல் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்னு ஸீரீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களிடமிருந்து அப்னு அபீ ஷைபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 'இப்னு ஸீரீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், மய்யித்திற்கு நல்ல கஃபன் துணி அணிவிக்க வேண்டுமென விரும்புவார்கள். இறந்தவர்கள் தங்கள் கஃபன் ஆடைகளைக் குறித்து தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்வர் எனவும் இப்னு ஸீரீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்வார்கள்'. ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து நேரடியாக (மர்ஃபூஉ) இப்னு உஸாமா அவர்கள் தமது முஸ்னதில் பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

'உங்களில் யாராவது மய்யித்தின் காரியங்களை நடத்துபவராக இருந்தால் நல்ல கஃபன் ஆடையை அணிவியுங்கள்' இந்த நபிமொழியை இமாம் முஸ்லிம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள்.

திர்மிதி, இப்னு மாஜா, முஹம்மத் பின் யஹ்யல் ஹமதானி ஆகியோர் அபூகதாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் ஹதீது இப்படி வருகிறது: 'நீங்கள் மய்யித்தின் காரியங்களை நடத்துபவராக இருந்தால் நல்ல கஃபன் அணிவியுங்கள். ஏனெனில் இறந்தவர்கள் கஃபன்களைப் பற்றி கப்ருகளில் கருத்துச் சொல்வார்கள்.'

ராஷித் இப்னு ஸஈதிடமிருந்து இப்னு அயீதுன்யா அறிவிக்கிறார்கள்: 'ஒரு ஸஹாபியின் மனைவி மவ்த்தானார்கள். பின்னர் அவர் சில பெண்களை கனவு கண்டார்கள். அக்கூட்டத்தில் அவரது மனைவியைக் காணவில்லை. மனைவியைக் குறித்து அப்பெண்களிடம் கேட்க, நீங்கள் அவருடைய கஃபன் ஆடையை மோசமாக்கியதால் எங்களுடன் வர வெட்கப்பட்டார்கள் என்றனர்.

ஸஹாபி அவர்கள் இதனை நபிமணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் சொல்ல, திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தார்கள்: 'அந்த வழியாகச் செல்லும் நம்பிக்கைக்குரிய நபரைப் பற்றி விசாரியுங்கள்.'

மரணத்தறுவாயில் இருக்கும் ஒரு நபித் தோழரின் வீட்டிற்கு அந்த ஸஹாபி சென்ற போது, அன்ஸாரியான நபித் தோழர் 'இறந்தவர்களுக்கு ஏதேனும் கொடுத்தனுப்ப விரும்புவோர் என்னிடம் ஒப்படையுங்கள்' எனச்' சொல்லிக் கொண்டிருந்ததைக் கேட்கிறார். அத்தோழர் மவ்த்தான போது அவரது கஃபன் ஆடையுடன் இன்னொரு கபனும் வைத்து அடக்கம் செய்தோம். பின்னர் அந்த கஃபன் ஆடையை அணிந்தவராக தனது மனைவியை பெண்களுக்கிடையில் அந்த ஸஹாபி கண்டார்கள்.

தனது கஃபன் ஆடையைப் பற்றி கனவில் குறை சொன்ன ஒரு பெண்ணின் சம்பவத்தை முஹம்மத் இப்னு யூசுஃபில் பிர்யாபி அவர்களிடமிருந்து இப்னு ஜவ்ஸியும் அறிவிக்கிறார்கள்.

சிரியாவில் மரணத்தறுவாயிலிருந்த வாலிபர் ஒருவர் 'என்னை என் தாயாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, அவர் விருப்பப்படி செய்தால் எப்படி இருக்கும்' எனக் கேட்டபோது, அவரது சாச்சா சொன்னார், 'உன்னை உனது தாயார் சுவனத்திற்கு அனுப்பி வைப்பார்'. வாலிபர் கூறினார், 'எனது தாயரை விட கருணை மிக்கவன் அல்லாஹ்' என்று.

இப்னு அபீ துன்யா அபூ காலிபிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்: அந்த இளைஞரை கப்ரில் அடக்கிய போது நானும் கப்ரில் இறங்கினேன். அடக்கம் முடிந்த போது கப்ர் மீதிருந்த பலகை கீழே விழுந்து விட்டது. அதனை மீண்டும் சரி செய்வதற்காக மீண்டும் கப்ரில் இறங்கிய சாச்சா பயந்து போய் வெளியேறினார். கப்ரு ஒளியால் நிறைந்திருந்தது. பார்வை எட்டா தொலைவுவரை அவ்வொளி பரவியிருந்தது.

'நஜ்ஜாஷி அரசர் மவ்த்தான போது அன்னாரது கப்ரில் ஒளி சூழும் எனச் சொல்லியிருந்தோம்' என்று அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொன்னதாக அபூதாவூத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

'நான் அஹ்னஃப் இப்னு கைஸ் அவர்களின் கப்ர் அடக்கத்தில் பங்கெடுத்தேன். கப்ருக்குள் இறங்கியவர்களுள் நானும் ஒருவன். அடக்கம் முடிந்த பின்னர் கப்ர் மிக விசாலமாக இருப்பதைக் கண்டேன். இச்செய்தியை மக்களிடம் தெரிவித்த போது அவர்களும் பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்களால் அதைத் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

அறிவிப்பவர்: அப்துற் றஹ்மான் இப்னு உமாரா
நூல்: இப்னு அஸாகிரின் தாரீக்.

ரியாத் நகரில் மக்தபா அஸ்ஸுதியில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள 'அஹ்காமு தமன்னில் மவ்த்' பார்க்கவும். ஷெய்கு அப்துர் ரஹ்மான் ஜத்ஹான், ஷெய்கு அப்துல்லாஹ் அல்ஜப்ரீன் ஆகியோர் இதனை சோதித்து உறுதி செய்துள்ளனர். முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப்தான் இதன் ஆசிரியர் எனவும், இதிலுள்ளவை அனைத்தும் உண்மை எனவும் நூல் தொகுப்பிற்கு வழங்கிய முன்னுரையில் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.


முற்றும்.

நன்றி: அல்-மின்ஹாஜ் 05
அல் ஜாமிஉல் அன்வர் அரபிக் கல்லூரி,
திருவிதாங்கோடு, குமரி மாவட்டம்.

வஸீலா – ஒரு ஆய்வு!

வஸீலா என்பதற்கு அரபியில் இஸ்திம்தாது, இஸ்திகாதா, இஸ்திஷ்ஃபா, இஸ்திஆனா என்று பல சொற்களைக் கொண்டு வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் இவை அனைத்தும் கருத்திலும் அர்த்தத்திலும் ஒன்றுதான்.

மார்க்கச் சட்டவிதிப்படி பதவி உயர்ந்த ஒன்றின் பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்பதற்கு வஸீலா எனக் கூறலாம். அல்லாஹ்விடத்தில் நல்லமல்களும், நல்லடியார்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அன்பிற்குரித்தான பொருட்களாகும். இதனால்தான் இரண்டைக் கொண்டும் வஸீலா தேடுவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் நன்றாக சிந்தித்துப் பார்ப்போமானால் நற்கருமங்களோ, துஆவோ வஸீலாவாக மாட்டாது. காரணம் துஆவும், நற்கருமங்களும் ஒரு நபரைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படுபவை. எனவே துஆவும், நற்கருமங்களும் நிகழ்ச்சியாகும். இனி நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்தும் மனிதனை விட நிகழ்த்தப்பட்ட அந்நிகழ்ச்சிகள் உயர்வானதெனக் கருதப்படுமாயின், இறைவனது செயல்கள் உயர்வானதாகக் கருதப்பட்டு இறைவன் அச்செயலை விட தாழ்ந்தவனாக கருதப்பட்டுப் போய்விடுவான்.

இவ்வாறே நபிமார்கள், வலிமார்கள் எந்தச் சிறப்பையுமுடையவர்கள் அல்ல. அவர்கள் வஸீலாவாக மாட்டார்கள். அவர்கள் வெறும் பிரார்த்தனை மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஆதலால், அவர்களின் அந்த 'துஆ' தான் வஸீலா என்று வாதாட தலைப்படுவது மாபெரும் அறிவீனமாகும். ஏனெனில், நபிமார், வலிமார் இன்றி அவர்களின் துஆ எப்படி செயல் வடிவம் பெற முடியும்?

எனவே துஆவை விட துஆ செய்யும் நபிமார்கள், வலிமார்கள்தான் உயர்ந்தவர்களும், வஸீலாவுமாகும். இது போன்றுதான் நற்கருமங்கள் உயர்வானதல்ல. அதனை நிகழ்த்துபவர் தான் உயர்ந்தவராவார். ஆதலால் வஸீலா என்பது நற்கருமங்களோ, துஆவோ அல்ல. அவைகளைத் தம்மிலிருந்து வெளிப்படுத்துபவர்கள்தான் உண்மையான வஸீலா என்று கூறப்படும்.   

உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகம், திருக்குர்ஆனில் அல்லாஹ்…


واستعينوا بالصبر والصلاة

பொறுமையைக் கொண்டும் தொழுகையைக் கொண்டும் உதவி (வஸீலா) தேடுங்கள். (அல்குர்ஆன்)

பொறுமை, நோன்பு, ஸகாத், சதகா, ஹஜ் பிறருக்கு உதவி செய்தல் போன்ற நற்கிரிகைகளைக் கொண்டு உதவி தேடலாம் என்பது குர்ஆனின் கூற்றுப் பிரகாரம் அல்லாஹ்விடம் பரிந்துரைக்கும் சக்தி பெற்றதாகும்.

இந்த நல்லமல்களும், நல்லடியார்களும் அல்லாஹ்வின் படைப்புக்கள்தான். அல்லாஹ்வின் படைப்புக்களில் ஆக அதியுயர்ந்த படைப்பு எதுவெனக் கேட்டால் மனிதன் என்றே கூறப்படும். பொறுமைக்குப் பகரமாக பொறுமையாளியையும், நோன்புக்குப் பகரமாக நோன்பாளியையும், ஹஜ்ஜுக்குப் பதிலாக ஹாஜியையுமே கூறப்படும். உலகில் படைக்கப்பட்ட யாவும் மனிதனுக்கும,; மனிதன் படைத்தவனை அறியவும் தான்.

அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்யாது அவன் ஏவியதை புரிந்து தாழ்வுயர்வன்றி இருப்பவர்கள் அமரர்கள். ஆனால் மனிதன் வணக்கங்கள் புரிந்து படைத்தவனை நெருங்கும் பட்சத்தில் அமரர்களை விடவும் பல மடங்கு உயர்ந்த பதவிக்கும், அவனது காதலனாக அல்லாஹ் மாறுகின்ற படித்தரத்தை கொண்டவன் மனிதன். அல்லாஹ்வின் சன்னிதானத்தில் எமது தேவைகள் நிறைவேற படித்தரம், தாழ்வு உயர்வற்ற நல்லமல்களை வஸீலாக்குவது மேன்மையா? அல்லது அவனிடத்தில் நெருங்கிய, அவன் தன் திருமறையில் புகழ்ந்துரையாடிய நல்லடியார்களை வஸீலாவாக ஆக்குவது மேன்மையா?

அல்லாஹ் தன் திருமறையில் மற்றுமோரிடத்தில் நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் புதல்வரைப் பற்றிக் கூறுகையில் என்ன சொல்லை உபயோகித்துள்ளான் என்பதை பாருங்கள்:


انه عمل غير صالح

நபியவர்களின் புதல்வர் தன் தகப்பனார் கொண்டு வந்த ஏகத்துவத்தை ஏற்காததால் அந்தப் புதல்வர் அமலுன் கைறு ஸாலிஹ் – நல்லமலில்லை என்றான்.

ஏகத்துவக் கொள்கையை ஏற்காது கைரியத்தில், ஷிர்க்கில் மூழ்கியிருந்த ஓர் அடியானை அல்லாஹ் அவர் நல்லமல்ல எனக் கூறியுள்ளான் என்றால் என்ன பொருள்? அவனை ஏற்ற நல்லடியார்கள் நபிமார்கள் அனைவரும் 'அமலுன் ஸாலிஹ்' நல்லமல்கள் என்பது தானே.

ஆம். நிச்சயமாக அவர்கள் யாவரும் நல்லமல்கள் என்ற பெயரில் அடங்குவோர்கள் தான். நபிமார்கள், வலிமார்கள், ஸாலிஹீன்கள், மஷாயிகீன்கள், இமாம்கள் யாவரும் அல்லாஹ்விடம் அமலுன் ஸாலிஹ் – நல்லமல்கள் எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டவர்கள்தான். ஆனால் நாம் தான் தவறாக தொழுகை, பொறுமை, நோன்பு போன்ற கிரிகைகளைத்தான் நல்லமல்கள் என்று அர்த்தம் கொண்டிருக்கிறோம்;. ஆகவே வஸீலா என்பது நல்லடியார்களைக் கொண்டு கேட்பதுதான் என்பது உறுதியாகிறது.

நீங்கள் கேட்கலாம் அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில்,

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

'நாம் அவனின் பிடரி நரம்பை விட நெருக்கமானவன்' என்று கூறுவதால் நமக்கு வலியின் வஸீலா எதற்கு என்று? அல்லாஹ்வே நம்மை நெருங்கியிருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு இறைநேசர்கள் எதற்கு? உங்கள் மனதில் ஏற்படும் நியாயமான கேள்விதான் இது.

இந்த வசனம் மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவாகவே சொல்லப்பட்டது. அவ்வாறிருக்க, காபிர்கள், முஷ்ரிகீன்கள், முனாபிக்குகள் போன்றவர்களின் பிடரி நரம்பை விடவும் அல்லாஹ் நெருங்கியிருந்தானா? இல்லை என்று கூற முடியுமா? முடியாது. ஆனால் இதில் அவர்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்கியிருந்தார்களா? என்பதே கேள்வி. அவர்களால் அல்லாஹ்வை நெருங்க முடியவில்லை என்பதை வரலாறுகள் மூலம் தெரிந்திருப்பீர்கள். ஏன் அவர்களுக்கு ஈமான் என்பது இல்லை. ஆனால், அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில்,

ياايها النبيّ اناارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياالى الله باذنه
 

நபியே! நாம் உங்களை சாட்சி சொல்வோராகவும், சுபச் செய்தி கூறுபவராகவும், எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும், அல்லாஹ்வின் உத்திரவு கொண்டு அவன்பால் அழைப்பதற்காகவும் அனுப்பினோம். (அல்குர்ஆன் அஹ்ஸாப் 45,46)

இந்த வசனத்தை சற்று உற்று நோக்குங்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் உத்திரவு கொண்டு மக்களை அவன் பக்கம் அழைப்பார்களேயானால், அல்லாஹ்வின் அடியார்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கமாக்கி வைப்பார்களா? மாட்டார்களா?

எனவே இந்த இடத்தில் மேற்கூறிய அவனின் பிடரி நரம்பை விட நெருக்கமானவன் என்ற வசனம் உங்கள் சிந்தனையை விட்டும் எங்கே போனது? அல்லாஹ்தான் யாவற்றையும் பார்ப்பவனாகவும், கேட்பவனாகவும் இருக்கிறானே. அவன் தன் அடியார்களை தன் பக்கம் முன்னோக்கச் செய்யலாம்தானே?

அவ்வாறில்லாமல், 'வதாயின் இலல்லாஹி பிஇத்னிஹி' அவன் உத்திரவு கொண்டு அவன்பால் அழைக்க மற்றொருவரின் வருகை எதற்கு? இதில்தான் வஸீலா தெரிகிறது.

முஷ்ரிகீன்கள் சொன்னார்கள், நாம் இந்த (பொய்யான) கடவுள்களான லாத், உஸ்ஸா, மனாத், ஹுபல் போன்றவைகளை வணங்குவது இவைகள் எங்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கமுடையவர்களாக ஆக்கும் என்பதற்காகத்தான் என்று. ஆனால் அந்த சிலைகளுக்கு அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கமடையச் செய்யும் சக்தி இருந்ததா? என்பதே கேள்வி.

அவைகள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கமடையச் செய்யும் சக்தி பெற்றதுமல்ல. வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானதுமல்ல. வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் ஒருவனேதான். நாம் அவனைத்தான் வணங்குகிறோம். அவ்லியாக்களை வணங்கவில்லை. ஆனால் அவ்லியாக்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருங்குவதற்கு வஸீலாவாக கருதுகிறோமென்றால், உண்மையில் இவர்கள் அதற்கு தகுதியானவர்கள்தான்.

ஒரு படைப்பு எவ்விதம் வஸீலாவாக ஆக முடியும்? என்பதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

அல்லாஹ்வை அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு எவரினதும் உதவி தேவை என்பதற்கான காரணம் அவன் மறைந்திருக்கும் ஒன்றை அறிந்தவன், யாவற்றையும் பார்ப்பவன், சகலதையும் தெரிந்தவன். அவனுக்கு செய்ய முடியாத ஒன்றுமே இல்லை என்பதற்காகவோ அல்லது அவன் நம் பிடரி நரம்பை விட நெருக்கமானவன் என்பதற்காகவோ அல்ல. அப்படியானால் அவனை அறிவதற்கு மற்றொரு சிருஷ்டியை வஸீலாவாக ஆக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?

'அமலுன் ஸாலிஹுன்' என்று திருக் குர்ஆனில் ஒரு இடத்தில் வஸீலாவை மறைமுகமாக வலியுறுத்திய இறைவன் மற்றுமொரு இடத்தில்,

ياايها الذين آمنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيله

எனதடியார்களே! அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் அல்லாஹ்வளவில் ஓர் வஸீலாவை (உதவியாளரைத்) தேடிக் கொள்ளுங்கள். (மாயிதா 6:35)

என்று நேரடியாகவே நீங்கள் வஸீலா தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ்வே சொன்னபிறகு, அதை ஷிர்க் என்று சொல்வது திருக்குர்ஆனை மடத்தனமும், திருக்குர்ஆனை மறுப்பதும் ஆகுமல்லவா?

والله خلقكم وما تعبدون

உங்களையும் நீங்கள் புரியும் ஒன்றையும் படைத்தவன் அல்லாஹ்தான்' (ஸாப்பாத் 23:96)

நீங்கள் ஈமான் கொண்டவர்களாயிருப்பின், நல்லமல்கள் அல்லாஹ்வின் படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டிதான் என்பதை தெரிந்திருப்பீர்கள்.

நல்லமல்களை வஸீலாவாக அமைக்க முடியுமென்றால், அச்செயலை புரிபவனை ஏன் வஸீலாவாக அமைக்க முடியாது?  அவ்லியாக்களை வஸீலாவாக ஆக்குவது உண்மையில் அமல்களின் வஸீலாவை ஏற்றுக் கொள்வதாகும்.

நன்றாக சிந்தித்துப் பார்த்தீர்களேயானால், எந்தவொரு நல்லமல்களும் எதுவரை அதை ஒரு நபரேனும் புரிந்து கொண்டு செயல்படவில்லையோ அதுவரையிலும் அவைகள் வஸீலாவாக அமைய முடியாதென்பது தெரியவரும்.

'அஃமால் ஸாலிஹா'
நல்லமல்களை நாம் அல்லாஹ்வின் கூற்றின் பிரகாரம் வஸீலாவாக அமைக்கின்றோம். ஆனால் நல்லமல்கள் என்பது ஒரு புதிய பொருள் அல்ல என்பதை சிந்தனையில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ் போன்றவைகள் நல்லமல்கள்தான். ஆனால் இதை உலகில் எவராலும் நிலைநாட்டப் படாவிடில் நீங்கள் அதைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா?

ஆகவே நல்லமல்களை புரிவோர்கள் இல்லாது அதைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதிருக்கையில் எப்படி அதை வஸீலாவாக அமைக்க முடியும்.?

நபிமார்கள், அவ்லியாக்களை வஸீலாவாக்குவது ஷிர்க்கான விசயம் எனக் கூறும் அறிவீனர்கள், தாங்கள் தொழும் தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத் போன்ற அமல்கள் இவர்களுக்கு நல்லமல்களாக காட்சி தந்து அதைக் கொண்டு வஸீலா தேடி பயன்பெற்றிருக்கிறார்களா? இல்லையே!

ஏனெனில், முனாபிக்குள் தொழுகிறார்கள்தான்.  எவர்களது வணக்கங்கள் அவர்களின் உள்ளங்கள் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் பெருந்தன்மைக்கு சிறிதளவேனும் தரக்குறைவை ஏற்படுத்துமோ அவர்களின் அந்தச் செயலுக்கும் எவ்வித சக்தியும் கிடையாது.  இவர்களின் செயல்கள் அஃமால் சாலிஹா என்று முடிவு செய்யப்படவில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களின் வணக்கங்களை நாம் இத்திபாஃ ரஸூல் எனக் கூற முடியாது. ஸஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், தபஉத் தாபியீன்கள், இமாம்கள், இறைநேசர்களின் வணக்கங்கள்தான் இத்திபாஉ ரஸூல் என்று போற்றத்தக்கதாகும்.

எனவேதான் இந்த அஃமால் ஸாலிஹா உடைய நல்லடியார்களைக் கொண்டு நாம் வஸீலா தேடுகிறோம். இந்த வஸீலா மூன்று வகைப்படும்.

1. இறைவா! முஹ்யித்தீன் ஆண்டவர்கள் பொருட்டால் எனது பிணியை நீயே நீக்கியருள் புரிவாயாக!

2. யா முஹிய்யத்தீன்! எனது பிணி நீங்க இறைவனிடம் பிரார்த்தனை புரிவீர்களாக!

3. யா முஹிய்யத்தீன் தாங்கள் இறைவனது பிரதிநிதியாகவும் அவனில் நின்றும் தத்துவத்தை அடையப் பெற்றவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். எனவே தங்களையன்றி எனக்கு வேறு கதியில்லையாதலால் எனது பிணியைத் தாங்களே நீக்கியருள் புரிய வேண்டும்.

இந்த மூன்று வகை உதவி தேடுதலும் ஆகுமானதே.

படைப்புக்களில் சிறந்த படைப்பாகிய கருணை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்க, வலிமார்களை ஏன் வஸீலாவாக கொண்டு வருகிறீர்கள்? என்பது உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் கேள்வி.

வலிமார்கள் என்போர் எமக்கும் கருணை நபிகளாருக்கும், கருணை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கும் படைத்த நாயனுக்கும் இடையே வஸீலாவாக அமைகிறார்கள். எனவே வலிமார்கள் பின்னே சென்று திருநபியை சென்றடைந்து அல்லாஹ்வைப் புரியலாம்.

இதற்கு ஆதாரங்கள் மார்க்கத்தில் உள்ளனவா? என்று பார்க்கும் போது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஸஹாபாக்கள், இமாம்கள், நல்லறிஞர்கள் அனைவர்களும் வஸீலா தேடியிருப்பது நமக்கு ஆதாரமாக மார்க்கத்தில் நிறைந்து காணக் கிடைக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து சில….

நபிகளாரின் வஸீலா:

அப்தால்கள் ஷாம் நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் நாற்பது பேர்களாகும். அவர்களில் ஒருவர் மரணிப்பார்களேயானால் மற்றொருவர் அவர் இடத்தில் நியமனம் செய்யப்படுகிறார். அவர்களின் பொருட்டினாலேயே மழை பொழிகிறது என்றும், அவர்களின் வஸீலாவைக் கொண்டே விரோதிகளிடமிருந்து வெற்றி கிடைக்கிறது என்றும் அவர்களினால்தான் ஷாம் தேசத்திற்கு வேதனை இறங்காமலிருக்கிறது என்றும் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: ஹழ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

(மிஷ்காத் 582-3)

நீங்கள் உங்கள் பலகீனமானோரில் என் பொருத்தத்தைத் தேடிக் கொள்ளுங்கள். அல்லது அவர்களில் என்னைத் தேடிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அவர்கள் பொருட்டாலேயே உணவும் வெற்றியும் கிடைக்கின்றது.

அறிவிப்பாளர்: ஹழ்ரத் அபுத்தர்தா ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூல்: மிஷ்காத் பாபு பஸ்ஸில்புகராஃ 447ம் பக்கம்.

நபிகளின் பொருட்டால் வஸீலா:

لمّا اقترف آدم الخطيئة قال يارب اسالك بحق محمد لمّا غفرت لى فقال الله ياآدم وكيف عرفت محمداولم أخلقه؟ قال يارب لمّاخلقتنى بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لااله الاالله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الاأحب الخلق اليك فقال الله صدقت ياآدم انه لاحبّ الخلق الّي ادعني بحقه وقدغفرت لك ولولا محمد ماخلقتك.

நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தான் செய்த ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்ட பின் யா அல்லாஹ்! முஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருட்டால் என்னை மன்னித்திடுவாயாக! எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ் நபியவர்களை நோக்கி, ஆதமே! நீ எப்படி நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அறிந்தாய்? இன்னும் நான் அவர்களை படைக்கவும் இல்லை எனக் கூற, நபியவர்கள், எனது இரட்சகா! நீ உனது கரத்தால் என்னைப் படைத்து எனக்குள் ரூஹை அனுப்பிய சமயத்தில் நான் என் சிரசை உயர்த்தி அர்ஷைப் பார்த்தேன். அங்கே லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மத் ரஸூலுல்லாஹ் என உன் பெயருடன் மற்றுமோர் பெயரையும் இணைத்திருந்தாயல்லவா? இதனால் நான், நீயே உன் பெயருடன் மற்றொருவரின் பெயரைச் சேர்த்திருக்கிறாய் என்றால், நிச்சயமாக அவர் உன்னிடத்தில் சகல சிருஷ்டிகளையும் விட மிகப் பிரியத்திற்குரியவராக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் ஆதமே! நீர் கூறியது உண்மைதான். அவர் சகல படைப்புகளை விடவும் என்னிடத்தில் மிக மிக நெருக்கமானவரே! எனவே அவரின் பொருட்டால் நீர் என்னிடம் பிழை பொறுக்கக் கேட்டதால் நான் உம்மை மன்னித்து விட்டேன் எனக் கூறிய அல்லாஹ் அவாரை நான் படைத்திடாவிட்டால் உம்மையும் படைத்திருக்க மாட்டேன் என்றான். இதன் சனத் ஸஹீஹானதாகும்.
 
(அல் முஸ்தத்ரக், கிதாபுத் தாரீக் 2:615)

ஹழ்ரத் அனஸ் பின் மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாக இமாம் தப்ரானீ அவர்கள் முஃஜிம் கபிரீலும் முஃஜிம் அவ்சத்திலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அருமைத் தாயார் ஹஜ்ரத் பாத்திமா பின்த் அசத் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மறைந்ததும், ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹழ்ரத் அபு அய்யூபில் அன்ஸாரி, ஹழ்ரத் உசாமா பின்த்  ஜைத் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோரையும் ஒரு ஹபஷி அடிமையையும் கபுர் தோண்டுமாறு ஏவினார்கள். கப்ர் வெட்டுதல் முடிவடையும் சமயத்தில் அண்ணல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அங்கே சமூகம் கொடுத்து கப்ரில் இறங்கி தங்களின் திருக்கரத்தாலும் மண்ணை வெளிப்படுத்தினார்கள். கப்ர் தோண்டி முடிந்ததும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அக்கபுரில் சாய்ந்து கொண்டவர்களாக பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தார்கள்.

'மரணிக்கச் செய்வதும், உயிர்ப்பிப்பதும் அல்லாஹ்தான் அவன் என்றும் உயிருள்ளவன். அவனுக்கு மரணம் என்பதே கிடையாது. என் பொருட்டாலும், என் முன் சென்ற நபிமார்கள் பொருட்டாலும் என் தாயார் பாத்திமா பின்த் அசத் அவர்களின் பாவங்களை மன்னித்து அவர்கள் நுழையும் இத்தலத்தை விசாலமாக்குவாயாக! நிச்சயமாக நீ மிகவும் இரக்கமுள்ளவன் எனப் பிரார்த்தனை செய்தார்கள்.

(வஃபாஉல் வஃபா 3:899)

ஸஹாபாக்களின் வஸீலா:

عن انس بن مالك ان عمربن الخطاب رضى الله عنه كان اذاقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقال اللهم اناكنانتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون

(மதினாவில்) மழைப் பஞ்சம் ஏற்பட்டால் உமருப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் பொருட்டைக் கொண்டு மழை இறக்கித் தர இறைவனிடம் வேண்டுவார்கள். அவர்கள் சொல்வார்கள், இறைவா! நாங்கள் நபிகள் கோமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வஸீலாவாக்கி-பொருட்டாக்கி மழையைத் தேடினோம். மழை இறக்கினாய். இப்பொழுது அண்ணலின் பெரிய தந்தை அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பொருட்டாக்கி மழை கேட்கிறோம். மழை அருள்வாய் எனக் கூறுவாhகள். இப்படி துஆக் கேட்டால் உடனே மழை பொழியும்.

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் பின் மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி பாகம் 1 பக்கம் 138.

ஹஜ்ரத் சுலைம் பின் ஆமிர் சுபாயீரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள், மக்கள் நீரில்லாப் பஞ்சத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஹழ்ரத் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும், திமிஷ்க் நாட்டு மக்களும் மழை தேடிப் பிரார்த்திப்பதற்காக வெளியானார்கள். ஹழ்ரத் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மிம்பரில் உட்கார்ந்த போது ஹழ்ரத் யஜீத் பின் அஸ்வத் அல் ஜரஷிய்யூ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை எங்கே? எனக் கேட்டார்கள். இவர்களைத் தேடி சென்றனர் சிலர். தன்னை தேடப்படும் செய்தி எட்டிய ஹழ்ரத் யஜீத் அவர்கள் ஓடோடி சபைக்கு வந்ததும், ஹழ்ரத் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஏவல் பிரகாரம் மிம்பரில் ஏறி அவர்களின் பாதத்தடியில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள். யா அல்லாஹ்! நாம் இன்று சிறந்த ஒரு மனிதாரின் சிபாரிசை முன்வைக்கின்றோம். யா அல்லாஹ்! உன்னிடம் யஜீத் பின் அல் அஸ்வத் பின் அல் ஜீர்ஷிய்யின் பொருட்டால் மழையைத் தருமாறு கேட்கின்றோம் என்றார். ஹழ்ரத் முஆவியா அவர்கள் யஜீத் அவர்களை நோக்கி கையை உயர்த்திக் கேளுங்கள் எனக் கூற ஹழ்ரத் யஜீத் அவர்கள் கையை உயர்த்தினார்கள். வீற்றிருந்தோர்கள் எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி துஆக் கேட்டார்கள். திடீரென மேற்கு பக்கமாக முகில் கூட்டம் தென்பட்டு பெரும் இடி முழக்கத்துடன் மழை பொழிந்தது. கடைசியில் கூடியிருந்தோர் வீடுகளைச் சென்றடைவதே கஷ்டமாகிவிட்டது.
நூல்: அத்தபகாத் 7: 444

நான்கு இமாம்களின் வஸீலா:

ஹழ்ரத் இமாம் அபூஹனீபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,

يا مالكى كن شافعى فى فافقتى               انى فقير فى الورى لغناك
يااكرم الثقلين ياكتر الورى         جدلى بجودك وارضنىبرضاك
اناطاحع بالجودمنك ولم يكن             لابي حنيفة فى الانام سواك

என் எஜமானே! என் கஷ்ட நிலையில் எனக்குச் சிபாரிசாளனாயிரு. உலக படைப்புகளில் உன் தயாளத் தன்மையின் பக்கம் நான் தேவையானவன். மனு ஜின்களில் தலை சிறந்தவரே! உலக பொக்கிஷமே! உங்கள் கொடையால் என்னைப் பாருங்கள். உங்களை ஏற்றவனாக என்னைப் பொருந்துங்கள். நான் உங்கள் அருளின் பக்கம் தேவையானவன். உங்களைத் தவிர இந்த ஹனீபாவுக்கு எவருமே இல்லை என பிரார்த்தித்திருக்கின்றார்கள்.

(கலீதா நுஃமானிய்யா 199-200)

ஹஜ்ரத் இமாம் மாலிக்கி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு சமயம் மஸ்ஜித் நபவியில் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்போது அப்பாஸியர்களின் இரண்டாவது கலீபா மன்சூர் என்பவர் திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் ரௌழா ஷரீபுக்கு வருகை தந்தார். அவர் ஹஜ்ரத் இமாம் அவர்களிடம், நான் கிப்லாவை (கஃபாவை) முன்னோக்கி துஆ கேட்கட்டுமா? அல்லது நபிகளார் அவர்களை முன்னோக்கி துஆ கேட்கட்டுமா? என விசாரித்தார். அதற்கு இமாம் அவர்கள்,

ولم تصرف وجهك عنه وهووسيلتك ووسيلة ابيك آدم الى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفّعه الله فيك

உனக்கும் உன் தகப்பனார் நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் வஸீலாவான கருணைக் கடல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைவ pட்டும் ஏன் உன் முகத்தைத் திருப்பப் போகின்றாய்? வேண்டாம். நீ அவர்கள் பக்கமே திரும்பிக் கேள். அவர்கள் பொருட்டால் அல்லாஹ் உன்னை மன்னித்திடுவான் என்றனர்.
நூல்: அஷ்ஷிஃபா 2:33

ஹழ்ரத் இமாம் ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,

آل النبى ذريعتى   وهم اليه وسيلتى
ارجوابهم اعطى غدا بيدى اليمين صحيفتى

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் குடும்பத்தினர் எனக்கு உபகாரமளிப்போர், அவர்கள் அல்லாஹ் பக்கம், எனது வஸீலா. அவர்கள் பொருட்டாலேயே நாளை மறுமை நாளில் என் பட்டோலை எனது வலது கரத்தில் கிடைக்கும் என நினைக்கிறேன் என்கின்றனர்.

நூல்: அஸ்ஸவாயிகுல் முஹ்ரிகா பக்கம் 180.

ஹழ்ரத் இமாம் அஹ்மத் பின் ஹன்பல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,

இமாம் ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பொருட்டால் துஆ கேட்டார்கள். இதை செவியுற்ற அவர் புதல்வர் ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் அவர்கள் ஆச்சரியமுற்று,

இன்னஷ்ஷாபியிய்ய கஷ்ஷம்சி லின்னாசி, வகல் ஆஃபியதி லில்பதனி

இமாம் அஹ்மத் அவர்கள், இமாம் ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மக்களுக்கு சூரியனையும், சரீரத்திற்கு சுகத்தையும் போன்றவர் என பதிலளித்தார்கள்.

நூல்: ஷவாஹிதுல் ஹக் பக்கம் 166.

இமாம்கள், ஷெய்குமார்கள் பார்வையில் வஸீலா:

இமாம் ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 'இஹ்யா உலூமுத்தீன்' நூலில் பாகம் 2 பக்கம் 247ல் பிரயாணத்தின் நடைமுறைகளைப் பற்றிக் கூறுகையில்,

ويدخل فى جملته زيارة قبر الا نبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والا ولياء وكل من يتبرّك بمشاهدته فى حياته يتبرّك بزيارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال هذا الغرض

பிரயாணத்தின் இரண்டாவது பிரிவு நபிமார்கள், ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், அவ்லியாக்கள், நல்லடியார்களின் அடக்கஸ்தலங்களுக்குச் செல்வதாகும். உலக வாழ்க்கையில் எவர்களைச் சென்று தரிசிப்பதால் பிரயோஜனம் கிடைக்குமோ அவர்களை மரணித்த பின்பும் சென்று தரிசிப்பதில் பிரயோசனம் கிடைக்கின்றது. இச்செயலுக்காக பிரயாணம் செய்வதும் ஆகுமானதுதான்.

அல்லாமா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 'அல் மஜ்மூஃ அன்நப்ஹானிய்யா' பாகம் 2 பக்கம் 391 ல் கூறுகிறார்கள்,

يا سيدى يارسول الله قدشرفت    قصائدى بمديح قدرصفا
مدحتك اليوم ارجوالفضل منك غدا   من الشفاعةفالحظى بهاطرفا
بكم توسل يرجو العفو عنزلل   من خوفه جفنه الهامى لقدذرفا

நபியே நாயகமே! அல்லாஹ்வின் தூதரே! உங்களைப் புகழ்ந்து பாடியதால் என் கஸீதாக்கள் சிறப்புடையதாகிவிட்டன. இன்று நான் உங்களைப் புகழ்ந்தேன். நாளை மறுமையில் உங்கள் சிபாரிசை ஆதரவு வைக்கின்றேன். உங்கள் கருணையை என் மீதும் காட்டுங்கள். உங்களை வஸீலாவாக்கி என் பிழைகளை மன்னிக்க கோருகிறேன் என்று.

ஷெய்குல் இஸ்லாம் ஷிஹாபுத்தீன் ரமலீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் இக்கால பொதுமக்கள் கஷ்ட நஷ்ட நேரங்களில் யாஷெய்க் கவாஜா முயீனுத்தீன் இப்படியாக அவர்களை அழைத்தும் உதவி தேடுகின்றனரே! இம் மக்களால் அழைக்கப்படுவோர் மரணமான பின்னரும் அழைப்போருக்கு உதவி புரிய, அழைப்புக்கு பதிலளிக்க முடியுமா? எனக் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ஷெய்குல் இஸ்லாம் அவர்கள் நபிமார்களைக் கொண்டும், வலிமார்களைக் கொண்டும் உதவி தேடலாம். ஏனெனில் அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் எவ்விதம் உதவிகள் செய்தனரோ அவ்விதமே மறைவுக்குப் பின்பும் அவர்களால் உதவி செய்ய முடியும். அது நபிமார்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட முஃஜிஸாத்தும், வலிமார்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கராமத்தும் ஆகும் என்றனர்.

நூல்: மஷாரிகுல் அன்வார் பக்கம் 59 .

காயல்பட்டணம் தந்த மாமேதை அல் குத்புல் உஜூது ஷெய்குனா ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் வஸீலா-இஸ்திஙாதா என்னும் குத்பிய்யா பற்றி தமது முரீதிற்கு எழுதிய கடிதத்தில்,

'….. பொதுவாக அவுலியாக்களை கொண்டு வஸீலா தேடுவது என்ன, எல்லா பொருளைக் கொண்டு கூட வசீலா தேடுவதும் ஆகுமானது. குர்ஆனிலும் ஹதீதுகளிலும் நிறைய வந்துள்ளது. வசீலாயில்லாமல் ஒரு காரியமும் நடக்காது. அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் ஸபபுகளை வைத்து ஸபபுகளைக் கொண்டேதான் நடத்துகிறான். வஸீலா… ஸபபுகளை அல்லாஹ்வின் செயல் வெளியாகும்தானம் -வகை என்று நம்பிக் கொண்டு கேள்பதுக்குத்தான் சொல்லப்படும். ஒருகால் செயலை ஸபபு பக்கம் சேர்த்து உதாரணமாக அவுலியாக்களிடத்தில் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் என்று நேரடியாகவே கேட்டால் இதற்கு அவர்களிடத்தில் உதவி தேடுதல-; இஸ்திஙாதா என்று பொருள். எத்தனை பேர்கள் சொன்ன போதிலும் இதுவும் வசீலாதான். அதாவது அவுலியாக்களை அல்லாஹ்வின் உதவி வருகிற வழி என்று நம்பி கொள்கிறது. இதுதான் முஸ்லிம்களுடைய கருத்து. ஏன் அவர்கள் சகல செயல்களும் அல்லாஹ்வுடையது. அவனிலின்றும் சகலமும் உண்டாகிறது என்று நம்பினார்கள். அவர்கள் வாயிலிருந்து செயலை அவுலியா பக்கம் சேர்த்து வைத்தால் இது செயலை வலி பக்கம் சேர்த்தாகும். அதாவது நிஸ்பத்து மஜாஸியாகும். நிஸ்பத்து மஜாஸிதான் என்பதற்கு அவர்கள் முஸ்லிமாக இருப்பது போதியதாக இருக்கும். அவர்கள் பேரில் அவர்கள் நிஸ்பத்து ஹகீகிய்யாகத்தான் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். அதாவது அவுலியாக்களை அவர்களே சுயமாக செய்கிறார்கள் என்று நம்பி செயலை அவர்கள் பக்கம் சேர்த்து சொல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் பேரில் கெட்ட எண்ணம் வைப்பது கூடாது. கெட்ட எண்ணம் வைப்பது ஹறாமாகும். வஹ்ஹாபிகள் முஸ்லிம்கள் பேரில் கெட்ட எண்ணம் வைத்துக் கொண்டே அல்லது அவர்களுக்கு வசீலா என்றால் என்ன ஷிர்க்கு என்றால் என்ன வென்றும் தெரியாமலே கண்டதையெல்லாம் ஷிர்க்கு என்று இதுபோலவே பித்அத்து என்றால் என்ன வென்றும் தெரியாமல் உளறுகிறார்கள். செயலை நேரடியாக மற்றவர்கள் பக்கம் சேர்த்து வைக்கிற குர்ஆன், ஹதீது மற்றும் பெரியார்களுடைய வார்த்தை, என்ன சகலர்களுடைய பேச்சிலும் கலந்திருக்கிறது…..' என்கிறார்கள்.

ஆக வஸீலா தேடுவது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஏகோபித்த முடிவு படி ஆகுமான செயலே. அது நல்லமல்களைக் கொண்டாயினும் (இதுவும் நல்லடியார்களைக் கொண்ட வஸீலாதான்), நல்லடியார்களைக் கொண்டாயினும் சரி என்பது நமக்குத்  தெளிவாக விளங்குகிறது. அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஹபீப் முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஸஹாபாக்கள், இறைநேசர்கள் பொருட்டால் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கையில் இறுதிவரை நிலைக்கச் செய்து மரணிக்கச் செய்வானாக! ஆமீன்.

முற்றும்.

மௌலிதுகள் – ஒரு பார்வை

நமது நாட்டிலும், ஏனை பிற நாடுகளிலும் மௌலிது ஷரீஃப் என்பது முஸ்லிம்களால் வழமையாக ஓதப்பட்டு வருகிறது. இது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது பாடப்படும் புகழ்பாக்களும், அவர்களின் சரித்திரங்களும், முஃஜிஸா –அற்புதங்களும், அன்னவர்களின் சிறப்பியல்புகள், உயர் குணநலன்கள் எடுத்தோதப்படுகின்றன.

அதேபோல் இறைநேசச் செல்வர்களின் வரலாற்றுச் சம்பவங்களும், அவர்களின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகளும், அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு செய்த தியாகங்களும், கராமத் -அற்புதங்களும் எடுத்தோதப்படுகின்றன.

அல்லாஹு சுப்ஹான ஹுவத் தஆலா ஒரு சிலருக்கு தனிப் பெரும் ஆற்றல்களை நல்கியிருக்கிறான். அந்த ஆற்றல்களில் குறைவானோர் அல்லது அதில் தேவையுடையோர் அந்த ஆற்றல் மிகுந்தவர்களிடம் சென்று துஆ கேட்பதும் வஸீலா – உதவி தேடுவதும் நமது முஸ்லிம்களிடம் இருந்து வரும் வழமை. அதற்கேற்ப இறைநேசர்களின் மௌலிதுகளை ஓதுவதும் இஸ்லாத்தில் உள்ளதாகும். இதனால் தாங்கள் எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறுகிறது என்று நம்புகிறார்கள். ஆனால் எல்லாம் இறைவன்தான் தருகிறான் என்ற நம்பிக்கை முஸ்லிம்கள் மத்தியில் ஆழப் பதிந்துள்ளது.

இவ்வாறு நபிகளின் புகழ்பாடும் மௌலிதுகளையும், இறைநேசர்களின் புகழ்பாடும் மௌலிதுகளையும் ஓதுவது ஷிர்க், பித்அத், ஹராம் என்று பலவாறு பலர் கூறித் திரிகின்றனர். இவர்களின் கூற்றுக்கள் உண்மைதானா? இஸ்லாத்திற்கு உட்பட்டதுதானா? நபிகளார் மௌலிது ஓதுவதை அனுமதித்துள்ளார்களா? குர்ஆனில் அதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா? என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வதற்காக இக்கட்டுரை தொகுத்தெழுதப்பட்டுள்ளது.

மௌலிது என்றால் என்ன?

மௌலிது என்னும் வார்த்தைக்கு அரபி மொழியில் பிறப்பு என்று பொருளாகும். இஸ்லாமியர்களின் வழக்கத்தில் நபிகள் நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மற்றும் இறைநேசர்கள் ஆகியோர்களின் பிறப்பு, வாழ்க்கை, வரலாறு, அற்புதங்கள், மாண்புகள் ஆகியவற்றைக் குறித்து பாடப்பட்ட கவிதைகளுக்கு மௌலிது என்று பெயர்.
இதை இஸ்லாமியர்கள் மிகவும் கண்ணியத்துடனும், மரியாதையுடனும், புண்ணியம் கருதியும் ஓதி வருகின்றனர்.

உத்தம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உன்னத நினைவை உயிர்பிப்பது என்பது, மவ்லிது ஓதுவதால் ஏற்படும் பயன்களில் ஒன்றாகும். அதேபோல் இறைநேசர்களின் மௌலிதும் பயனள்ளதாகும். இறைநேசர்களைப் பற்றி நினைவு கூறுமிடங்களில் அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத் இறங்குகிறது என்று ஜுனைதுல் பகுதாதி நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

நாயகம் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குர்ஆனில் இறைவன் பல்வேறு இடங்களில் புகழ்ந்து பேசுகிறான்.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

(நபியே) நிச்சயமாக நீங்கள் மேலான நற்குணத்தில் இருக்கிறீர்கள். (68:4)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
(நபியே) உங்கள் கீர்த்தியை நாம் உயர்த்தியுள்ளோம். (94:4)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(நபியே) அகிலத்தாருக்கு அருட்கொடையாகவே உங்களை நாம் அனுப்பியுள்ளோம். (21:107)
அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்

وَفِيْنَا رَسُوْلَ اللهِ يَتْلُوْا كِتَابَهُ
اِذَا انْشَقَ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ
اَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمى فَقُلُوْبُنَا
بِهِ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَاقَالَ وَاقِعِ
يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ
اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

1.    எங்களிடையே அல்லாஹ்வின் தூதர் இருக்கிறார்கள். வைகறைப் பொழுது புலரும் நேரத்தில் அவர்கள் இறைவேதத்தை ஓதுகிறார்கள்.

2.    குருட்டுத் தன்மையில் இருந்த எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டினார்கள். அவர்கள் கூறியது நிச்சயம் நிகழும் என எங்கள் உள்ளங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றன.

3.    இரவில் இணைவைப்பாளர்கள் படுக்கையில் ஆழ்ந்து கிடக்கும்போது நபியவர்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து தொழுவார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி 1087.

ஹஸ்ஸான் இப்னு தாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتَ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللهِ فِيْ ذَاكَ الْجَزَاءُ
هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيْفًا
رَسُوْلِ اللهِ شَيْمَتُهُ الْوَفَاءُ
وَقَالَ الله قَدْ اَرْسَلْتُ عَبدًا
يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ
 

1.    (இறை மறுப்பாளர்களே) முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைக் குறைவுபடுத்தி நீங்கள் கவி பாடுகிறீர்கள். அதற்குப் பதிலாக அவர்களை நான் புகழ்ந்து பாடுவேன். அதற்குரிய நற்கூலி இறைவனிடம் உண்டு.
2.    நல்லவராகவும் நேரிய வழியில் உள்ளவராகவும் இருக்கிற நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குறைவுபடுத்திப் பேசுகிறீர்கள். வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவது அவர்களின் அழகிய குணமாகும்.

3.    அவர்கள் விஷயத்தில் இறைவன் கூறினான், சத்தியத்தைக் கூறுகிற ஓர் அடியாரை திருத்தூதராக அனுப்பியுள்ளேன். அதில் ஒளிவு மறைவு இல்லை.
அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா
நூல்: முஸ்லிம் 4545

கஃப் இப்னு ஜுஹைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,

وَالْعَفْوَ عِنْدَ رَسُوْلَ اللهِ مَأْمُوْلُ
فَقَدْ اَتَيْتُ رَسُوْلِ اللهِ مُعْتَذَرَا
وَالْعَذْرُ عِنْدَ رَسُوْلَ اللهِ مَقْبُوْلُ
اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ مَسْئُوْلٌ

 

1.    நபிகள் நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் என எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. மன்னிப்பு என்பது இறைத் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றே.

2.    மன்னிப்புத் தேடியவனாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் நான் வந்தேன். அம்மன்னிப்பு இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது.

3.    நிச்சயமாக முஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒளி கொடுக்கும் பேரொளியாகவும், இறைவனின் வாட்களில் உருவிய வாளாகவும் இருக்கிறார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: ஆஸிம் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: ஹாகிம் 6558

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 

நிச்சயமாக இறைவனும் அவனுடைய மலக்குகளும் நபி மீது ஸலவாத் சொல்கிறார்கள். ஈமான் கொண்டவர்களே! அந்த நபி மீது நீங்களும் ஸலவாத் சொல்லுங்கள் சலாமும் கூறுங்கள். (அல்குர்ஆன் 33:56)

   இதற்கு விரிவுரை சொல்லும் போது இமாம் அபுல் முஆலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் 'அல்லாஹ் ஸலவாத் கூறுகிறான் என்றால் திருநபியை அமரர்களிடம் போற்றிப் புகழ்கிறான் என்பதே பொருள் என்று கூறுகிறார்கள். -ஸஹீஹுல் புகாரி 2:77

இமாம் இப்னு கதீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், அல்லாஹ் இப்பூவுலகவாசிகளோடு திருநபி மீது ஸலவாத் உரைக்க கட்டளையிட்டதன் நோக்கம், அவ்விண்ணிலும் இம்மண்ணிலும் திருநபியின் புகழ் முழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கே என்கிறார்கள். -இப்னு கதீர் 3:533

மவ்லிதுகளில் கூறப்படும் ஸலவாத்துகள் இந்த இறைக் கட்டளையை நிறைவேற்றிய பலனைத் தருகிறது.

அதேபோல் இங்கு கூறப்படும் சலாமும், புகழ்ச்சிகளும் நபிகள் நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உடனே எத்திவைக்கப்படுகிறது.

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْد قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى الله عليه و سلم اِنَّ لله مَلَا ئِكَة ً سَيَّا حِيْنَ فِيَ اَلَا رْضٍ يَبَلِّغُوْنَي مِنْ امَّتَى

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அல்லாஹ்விற்கு மண்ணுலகில் சுற்றிவரும் மலக்குகள் இருக்கிறார்கள். என் உம்மத்தினர் கூறும் சலாமை அவர்கள் என்னிடம் தெரிவிக்கிறார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு மஸ்வூத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: நசாயீ 1265

ஹஸ்ஸான் இப்னு தாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அறிவிப்புப்படி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் புகழ்ந்து பாடினால் அதற்கு அல்லாஹ்விடம் கூலியும் கிடைக்கிறது.

இறைநேசர்களின் பேரில் மௌலிது ஓதுவது:

அருள்மறையாம் திருக்குர்ஆனும் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பொன்மொழிகளும் இறைநேசர்கள் பெயரில் மௌலிது ஓதுவதற்கு சான்றாக அமைந்துள்ளன.

அல்குர்ஆன்:

இறைநேசர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, மாண்புகள் மற்றும் அற்புதங்களைக் கூறுபவைகளாகவே மௌலிதுகள் அமைந்துள்ளன. இதற்கு குர்ஆனில் காணப்படும் ஆதாரங்கள்:

1.    மர்யம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு (அல்குர்ஆன் 3:35-47, 1:16-29)

2.     இஸ்கந்தர் துல்கர்ணைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு (அல் குர்ஆன் 18:83-98)

3.    ஹிழ்ரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு (அல்குர்ஆன் 18:65-82)

4.    அஸ்ஹாபுல் கஃப் வாழ்க்கை வரலாறு (அல்குர்ஆன் 1:9-25)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

கவனமாகக் கேளுங்கள்! திண்ணமாக அல்லாஹ்வின் நேசர்களுக்கு எப்பயமும் இல்லை. அவர்கள் கவலை சொள்ளவும் மாட்டார்கள். (அல்குர்ஆன் 10:62)

திண்ணமாக, எங்கள் இறைவன் அல்லாஹ்வே எனக் கூறி பிறகு (அதிலே) நிலைத்திருந்தவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. அவர்கள் கவலை கொள்ளவும் மாட்டார்கள்.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

அத்தகையவர்களே சுவர்க்கவாதிகள். அவர்கள் செய்தவற்றிற்கு நற்கூலியாக அதிலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். (அல்குர்ஆன் 46:13,14)

பருவமில்லாத (ருn-ளுநயளழn) காலத்திலும் மர்யம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்குக் கிடைத்த கனிவர்க்கங்கள் பற்றியும், (அல்குர்ஆன் 3:37)

சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் அவையிலிருந்த ஞானம் பெற்ற ஓர் இறைநேசர் பன்னூற்றுக் கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பாலிருந்த பல்கீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சிம்மாசனத்தை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கொண்டு வந்த அற்புதம் பற்றியும் (அல்குர்ஆன் 27:38-40)

முன்னூறு வருடங்களுக்கு மேலாக உறங்கிய குகைத் தோழர்களுக்கு நிகழ்ந்த அற்புதம் பற்றியும் (அல்குர்ஆன் 18:9-25)

அல்குர்ஆன் இனிதாக எடுத்தியம்புகிறது. இதேபோல்தான் இறைநேசர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகள், அற்புதங்கள் மௌலிதுகளில் கூறப்பட்டுள்ளன.

ஹதீதுகள்:

عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسلم: اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ .

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், உங்களில் முன் சென்றோர்களின் நல்லவைகளை எடுத்துக் கூறுங்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள்: திர்மிதி 940, அபூதாவூத் எண் 4254.

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ مَرُّوْا بِحَنَازَةَ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُ صَلّى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَدَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْه خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

ஜனாஸாவைக் கடந்து சென்ற (அருமைத் தோழர்கள்) புகழ்ந்து பேசினார்கள். இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், கடமையாகிவிட்டது என்று கூறினார்கள். எது கடமையானது என்று உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வினவியபோது இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிலுரைத்தார்கள், இறந்து போன இம்மனிதரை நீங்கள் புகழ்ந்துரைத்தீர்கள். எனவே அவருக்கு சொர்க்கம் கடமையாகிவிட்டது.

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல்கள்: புகாரி 1278, முஸ்லிம் 1578.

பத்ரு மௌலிது:

عَنِ الرَّبِيْعِ بِنْتِ مَعُوْذِ قَالَتْ دَخَلَ عَلىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيّ وَجُوَيْرِيَّاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدَّف يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ

எனது திருமண வைபவத்தின் போது இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனது இல்லம் வந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் சிறுமிகள் பத்ர் யுத்தத்தில் ஷஹீதான முன்னோர்களை புகழ்ந்து பாடி தஃப் அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: ருபய்யிஃ பின்த் முஅவ்வித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி 3700, திர்மிதி 1010, 4276.


முஹாஜிர்-அன்ஸார் மௌலிது:

اَللهُمَّ اِنِّ الْعَِيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ
فَاغْفِرْ لِلَانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة
اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الآخِرَة
فَبَارِكْ فِي الاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ
اَللهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ لآخِرَةِ
فَاَكْرِمِ فِي الاَنْصَارِ وَالْمُهاَجِرَةِ
اَللهُمَّ اِنَّ الاَجْرَ اَجْرُ الآخِرَةِ
فَارْحَمِ الاَنْصارَ وَالْمُهَاجِرَةِ

இறைத் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முஹாஜிர் மற்றும் அன்ஸார் தோழர்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்து கவி படித்தார்கள்.

திண்ணமாக வாழ்வு என்பது மறுமையின் வாழ்வுதான். இறைவனே! அன்ஸார்-முஹாஜிர் தோழர்களை மன்னிப்பாயாக!

நிச்சயமாக மறுமை நலனைத் தவிர வேறு எந்த நலனும் கிடையாது. இறைவனே! அன்ஸார்-முஹாஜிர் தோழர்களுக்கு பரகத் (அபிவிருத்தி) செய்வாயாக!

உறுதியாக மறுமை வாழ்வைத் தவிர வேறு எந்த வாழ்வும் இல்லை. இறைவனே! அன்ஸார் – முஹாஜிர் தோழர்களை கண்ணியப்படுத்துவாயாக!

திண்ணமாக நற்கூலி என்றாலே மறுமையின் நற்கூலிதான். இறைவனே! அன்ஸார்-முஹாஜிர் தோழர்களுக்கு கருணை புரிவாயாக!

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி 2622, 2623, 2741, 3616.

ஸித்தீகா மவ்லிது:

عَنْ مَسْرُقٍ قَالَ قَالَ دَخَلْنَا عَلى عَائِشَةَ وَعنْدَهَا خَسَّان بن ثَابِتٍ يُنْشَدُهَا شِعْرًا يُشَبَّبُ: بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ
خَصَّانُ رَزَانٌ مَاتَزَنِّ بِرِيْبَة
وَتُصْبِحُ غَرْثِىِمْن لَحُوْمِ الْغَوَافِلِ

நாங்கள் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை சந்திக்க சென்றோம். அப்போது ஹஸ்ஸான் இப்னு தாபித் ரளியல்லாஹு அன்ஹு தனது கவிகளின் மூலம் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை புகழ்ந்து பாடிக் கொண்டிருந்தனர். (அவற்றில் ஒன்று)

ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா நல்லொழுக்கமும், நுண்ணறிவும் மிக்கவர்கள், ஐயத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். எந்தவொரு பெண்ணைப் பற்றியும் தவறாகப் பேச மாட்டார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: மஸ்ரூக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி 3831, முஸ்லிம் 4543

மவ்லிது ஓதுவதின் பலன்கள்:

மவ்லிது ஓதக் கூடியவர்களுக்கு மலக்குமார்களைக் கொண்டு பாதுகாப்பு அரண் இறைவன் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறான்.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى الله عليه وسلم لِحَسَّانَ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لاَيَزَالُ يُؤَيَّدُكَ مَانَفَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ

இறைத்தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஸ்ஸான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு கூறினார்கள்,

நீங்கள் இறைவனுக்காகவும் இறைத்தூதருக்காவும் கவிபாடும் காலமெல்லாம் பரிசுத்த ஆன்மா(வான ஜிப்ரயில் அலைஹிஸ்ஸலாம்) உங்களைப் பலப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா.
நூல்: முஸ்லிம் 4545.

عَن اَنَسِ بنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِيْنَةِ فَاَذَا هُوَ بِجَوَارِ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقَلْنَ
نَحْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ
يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌا مِنْ جَارِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَعْلَمُ الله اِنِّيْ لأْحُبُّكُنَّ

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவின் ஒரு பகுதிக்குச் சென்றார்கள். அங்கே சில சிறுமிகள் தஃப் அடித்து பாட்டுப் பாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். (அவற்றில் ஒன்று) நாங்கள் பனூ நஜ்ஜார் குடும்பத்தைச் சார்ந்த சிறுமிகள். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறந்த அண்டை வீட்டுக்காரர் ஆவார்கள்.

(இதைக் கேட்ட) நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், திண்ணமாக நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்.(இதை) அல்லாஹ் அறிகிறான்.

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: இப்னு மாஜா 1889.

பள்ளிவாசலில் மௌலிது:

عَنْ اِبْن جَدْعَانَ قَالَ اَنْشَدَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرِبْنِ اَبِي سلّمَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ

கஃப் இப்னு ஜுஹைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பள்ளிவாசலில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் புகழ்ந்து படித்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு ஜத்ஆன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: ஹாகிம் 6555.

عَنْ اَبِي  هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يَنْشُدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحِظَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اُنْشِدَ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ

பள்ளிவாசலில் ஹஸ்ஸான் ரலியல்லாஹுஅன்ஹு அவர்கள் கவி பாடிக் கொண்டிருந்தபோது அங்கு சென்ற உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கடைக்கண் பார்வையால் பார்த்தார்கள். அப்போது ஹஸ்ஸான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள்,

உங்களை விட சிறந்தவரான முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்தபோதே இப்பள்ளிவாசலில் கவி பாடியுள்ளேன்.

அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு
நூல்: புகாரி 2973, முஸ்லிம் 4539.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ فَاِنَّمَا يُفاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم .

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஸ்ஸான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு பள்ளிவாசலில் ஒரு மிம்பரை அமைத்துக் கொடுத்தார்கள்.

அதிலே அவர்கள் ஏறி நின்று முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையேப் புகழ்வார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா.
நூல்: திர்மிதி 2773.

மவ்லிது ஓதும் அமல் பெருவிழாவானது எப்போது?

மௌலிது ஓதும் அமலை பெரும் விழாக்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக முதலில் ஏற்படுத்தியவர், தலைசிறந்த வள்ளல் தன்மை மிக்க அரசர்களில் ஒருவரான 'அல்மலிக்குல் முழஃப்பர் அபூஸயீது கவ்கப்ரீ பின் ஸைனுத்தீன் அலியிப்னு புக்தகீன்' என்பவர் ஆவார்.

இந்த மன்னர் இனிய பல பொது சேவைகள் செய்தவர் என்று இமாம் சுயூத்தி அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். இந்த மன்னர் ரபியுல் அவ்வலில் மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் மௌலிதிற்கு ஏற்பாடு செய்து, அதில் பங்கேற்க, மாபெரும் கூட்டத்தை திரட்டி வந்தார் என்றும், இந்த மன்னர் வீரமும், வியத்தகு ஞானமும், கொடைத்தன்மையும் கொண்டவர் என்றும் இப்னு கதீர் அவர்கள் எழுதிய வரலாற்று நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இவர் ஏற்பாடு செய்த மௌலிதின் விருந்தில் ஞானிகள் மற்றும் ஸூஃபிகளின் தலைவர்களும் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கெல்லாம் மன்னர் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார். அன்பளிப்புகளும் வழங்கினார். ஆண்டு தோறும் மூன்று இலட்சம் ரூபாயை மன்னர் முழஃப்பர் இந்த மௌலிதிற்காக செலவிட்டார்.

புகழ்பெற்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களில் அல்ஹாபிழ் இப்னு ஜவ்ஸி, இப்னுல் இமாதுல் ஹன்பலிய்யீ, இமாம் ஸர்கானீ, இப்னு கல்கான், அல்ஹாபிழ் இப்னு கதீர் போன்றோர் இந்த மன்னரின் வரலாற்றையும், அவர் மவ்லிது மஜ்லிஸ் நடத்திய தனிச்சிறப்பையும் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார்கள்.

மௌலிதுகள் பற்றி மார்க்க அறிஞர்கள் கூற்று:

வஹ்ஹாபிகளின் கருத்துக்களுக்கு முன்வடிவம் கொடுத்த இப்னு தைமிய்யா கூட தமது 'இக்திளா' நூல் 2:136 ல் கூறுகிறார், 'திருநபியின் மௌலிது நடத்துவதால் மகத்தான நற்கூலி கிடைக்கும்' என்று.

எனக்கு உஹது மலை அளவு தங்கம் இருந்தால் அவையனைத்தையும் அருமை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மவுலிது ஷரீபை நடத்துவதற்காக செலவு செய்வதையே நான் பெரிதும் விரும்புவேன் என்று ஹஜ்ரத் ஹஸன் பஸரீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

ஸெய்யிதுத் தாயிபா -ஸூபியாக்களின் சக்கரவர்த்தி ஹஜ்ரத் ஜுனைதுல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 'எவர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மவ்லிது ஷரீபுக்கு ஆஜராகி அதை மகிமைப் படுத்தி சிறப்புறச் செய்தாரோ நிச்சயமாக அவர் காமிலியத்தான –சம்பூரணமான-ஈமானைப் பெற்றுக் கொண்டவராவார்' என்று.
ஆதார நூற்கள்: தர்ஜுமத்து இக்தில் ஜவ்ஹர் பீ மவுலிதிந் நபிய்யில் அஸ்ஹர், பர்ஸன்ஜீயின் ஷரஹு.

பர்ஸன்ஜீ மவுலிதை அரபுத் தமிழில் மொழி பெயர்த்துள்ள மர்ஹும் அல்ஹாஜ் அபூபக்கர் மிஸ்கீன் சாகிபு ஆலிம் பாஸி (காயல்பட்டணம் ஜாவியா கலீபா வ முதர்ரிஸ்) அவர்களும் அந்நூலில் மேற் சொன்ன ஆதாரங்களை எடுத்துக் கூறியுள்ளார்கள்.

எந்த இடத்தில் எம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மௌலிது ஓதப்படுகிறதோ, அந்த இடத்தை ஒருவர் நாடினால், நிச்சயமாக அவர், சுவனப் பூங்காக்களில் இருந்தும் ஒரு பூங்காவை நாடிவிட்டார். ஏனெனில், ஏந்தல் நபி நாயகம் அவர்கள் மீது கொண்ட அன்பினாலேயே தவிர அவ்விடத்தை அவர் நாடியிருக்கவில்லை. என்னையொருவர் நேசித்தால் அவர், என்னுடனேயே சுவர்க்கத்தில் இருப்பார் என்பது நபி மொழியாகும் என்று மாமேதை அஷ்ஷெய்கு ஸரியுஸ் ஸிக்திய்யி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

மவ்லிது ஓதுவது அந்த வருடம் முழுவதும் பாதுகாப்பாகவும், நாட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் அடையச் செய்வதின் மூலமாக உடனடியாக நற்செய்தியாகவும் அமைந்திருப்பது மௌலிதின் தனித்தன்மையைச் சார்ந்தது என்று அனுபவத்தின் வாயிலாக அறியப்பட்டிருப்பதாக இமாம் கஸ்தலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த புனித இடத்தை மக்காவாசிகள் அன்றும் இன்றும் தரிசிக்கும் அமல், ரபியுல் அவ்வல் 12 ம் நாள் நடைபெற்று வந்ததாக மவாஹிபுல் லதுன்னியா என்ற நூல் கூறுகிறது.

முந்தைய பிந்தைய மார்;க்க மேதைகள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பிறந்த நாள் இரவிலும் பகலிலும் மவ்லிது எனும் அமலில் ஈடுபடுவதில் ஒத்திருந்தார்கள் என்று அஷ்ஷெய்க் யூசுபுன்னபஹானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

எந்த ஒரு வீட்டிலோ, பள்ளிவாசலிலோ மஹல்லாவிலோ மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மௌலிது ஓதப்பட்டால் அவ்விடத்தைச் சார்ந்தவர்களை மலக்குகள் சூழ்ந்தே தவிர இல்லை. அவர்களை கருணையினால் அல்லாஹ் சூழ வைத்து விடுகிறான் என்று இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது அல்வஸாயில் ஃபீ ஷறஹிஷ் ஷமாயில் என்ற கிதாபில் கூறியுள்ளார்கள்.

இது போன்ற எண்ணற்ற அறிஞர்களும், மார்க்க மேதைகளும் மவ்லிது ஓதுவதை புனிதமான அமல் என்றும் அதற்காக ஈடுபடுவது அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத்தைப் பெற்றுத் தரக் கூடியது என்றும் சொல்லியிருப்பதால், மௌலிது என்னும் புனித அமலை நாம் சிறப்புற செய்து அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத்தை பெறுவோமாக!

முற்றும்.

இருபது ரக்அத் தராவீஹ் தொழுகை பற்றிய விதண்டாவாதங்களுக்கு விபரமான பதில்கள்-Evidance of 20 Rakath Taraweeh Prayer

முஸ்லிம்கள் நோன்பு காலத்தில் அமல்கள் அதிகம் செய்து அல்லாஹ்வின் பேரருளைப் பெறுகிறார்கள். இந்த அமல்களில் குறைவுகளை உண்டாக்கவும், சோம்பேறித்தனத்தை ஏற்படுத்தி அல்லாஹ்வின் நெருக்கத்தை விட்டும் தடுத்திடவும் சிலர் இஸ்லாமியர்கள் என்ற போர்வையில் சில காலங்களுக்கு முன்பு நமது தமிழகத்தில் தோன்றினர். அவர்களின் கூற்றுக்கள் நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வழிமுறைகளுக்கும், ஸஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், தபஉத்தாபியீன்கள், இமாம்கள் மற்றும் நம் முன்னோர்களான மகான்களின் நடைமுறைகளுக்கும் மாற்றமாக இருந்தது.

அதில் அவர்கள் மக்கள்களின் அமல்களை குறைத்து மக்களை ஷைத்தானிய பாதையில் அழைத்துச் செல்ல முயற்சி செய்கின்றனர். அந்த முயற்சியில் ஒரு பிரிவாக ரமலான் மாதத்தில் கூடிய பலன்களைத் தரும் இருபது ரக்அத்துகளைக் கொண்ட தராவீஹ் எனும் தொழுகையின் எண்ணிக்கையினைக் குறைத்து தராவீஹ் எட்டே ரக்அத்துகள்தான் என்று வாதம் செய்தனர். இந்த வாதங்களை யார் முதலில் உருவாக்கினார் என்று வரலாற்றைப் புரட்டிப் பார்க்கும் போது வஹ்ஹாபிய சித்தாந்தத்தை கடைப்பிடித்து தனது கோட்பாடுகளை அதன்படி வளர்த்துக் கொண்ட முஹம்மது நாஸிருத்தீன் அல்பானி என்பவர் நம் கண்முன் படுகிறார்.

தற்போது தமிழகத்தில் உலாவருகின்ற இஸ்லாமிய போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு செயல்படுகின்ற நச்சுப் பாம்பான பி.ஜே. போன்றவர்களும் அவர்களின் அடிவருடிகளும் அவரின் இந்த தராவீஹ் எட்டு ரக்அத்துகள் என்ற கொள்கையை கடைபிடித்தும் கடைபிடிக்கும்படியும் மக்களை தூண்டி வழிகெடுக்கின்றனர். அவர்கள் அதற்காக அல்பானியின் ஆதாரங்களை கொடுக்கின்றனர். அவர் கொடுத்த ஆதாரங்கள் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைக்கு மாற்றமானவை, தான்தோன்றித்தனமான கருத்துக்கள் கொண்டவை என்று ஆதாரப்பூர்வமாக நமது சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாக்கள் நிரூபித்து தராவீஹ் 20 ரக்அத்துகள்தான் என்று நிலைநாட்டினர். அவர்களின் ஆதாரங்கள், கட்டுரைகள், தொகுப்புகளிலிருந்து இந்த கட்டுரையைத் தொகுத்து எழுதியுள்ளேன்.

யார் இந்த அல்பானி:-

இவரின் முழுப் பெயர் முஹம்மது நஸ்ருத்தீன் பின் நூஹ் நஜாத்தி பின் ஆதம். இவரின் குன்னியத் பெயர் அபு அப்துர் ரஹ்மான் என்று இவரின் இளைய மகனின் பெயரைக் கொண்டு அழைக்கப்பட்டது. பின் அர்னோட்டீ என்றும், அஸ்கோடெர்ரீ (பிறந்த ஊராலும்), அட்டமாஸ்கிய்யீ (டமாஸ்கஸில் வாழ்ந்ததாலும், கல்வி பயின்றதாலும்), மற்றும் அல்பானி (இவரின் பிறந்த நாட்டைக் கொண்ட பெயராலும்)என்றும் அழைக்கப்பட்டார். இது இவர் ஸிரியாவிற்கு குடிபெயர்ந்த சமயத்தில் அழைக்கப்பட்டது.

இவர் ஹிஜ்ரி 1332 (1914 கி.பி.)ல் அல்பேனியாவின் அப்போதைய தலைநகரான 'அஸ்கோடெரா'வில் பிறந்தார். 9 வருடமாக அந்த நகரத்தில் ஏழைக் குடும்பத்தில் வாழ்ந்தார்.

இவரின் தந்தை துருக்கி இஸ்தான்புல்லில் ஷரீஅத்துடைய கல்வியைப் பயின்று அல்பேனியாவின் ஹனபி மத்ஹபின் மிகப் பெரிய காழியாக இருந்தார்கள். அல்பேனியாவின் அப்போதைய ஆட்சியாளராக இருந்த அஹ்மது ஜுகு மேற்கத்திய ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தை துருக்கிய அரசர் கமால் நாசரைப் பின்பற்றி தமது நாட்டிலும் கொண்டுவந்தார். பாங்கை கூட அல்பேனிய மொழியில் சொல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். இந்த சமயத்தில் தமது மார்க்கத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஷாம் தேசத்தை நோக்கி அல்பானியின் தந்தை இடம் பெயர வேண்டியதாயிற்று.

டமாஸ்கஸில் இந்த அல்பானி ஜாஹிரிய்யா வாசகசாலையில் நிறைய புத்தகங்களைப் படித்தார்.

குர்ஆனில் இவர் தேர்ச்சி பெற்றது ரியாதில் உள்ள இமாம் சவூது பல்கலைகழகத்தில்தான். இவர்  அப்துல் அஜீல் பின் அப்துல்லா பின் பாஸ் அவர்களின் நேரடியான மாணவராக இருந்தார். மேலும் வஹ்ஹாபிய ஆசியரியர்களிடம் சுமார் 10 வருடங்கள் கல்வி பயின்றார்.

இவர் மக்களை குர்ஆன், சுன்னா அடிப்படையில் சலபு சாலிஹீன்களை பின்பற்றி அழைப்பதாக கட்டுரைகள் மூலமாகவும், ரேடியோவில் பிரச்சாரம் மூலமாகவும் தொலைபேசி முலமாகவும் பள்ளியில் பாடங்களை நடத்துவதன் மூலமாகவும் மக்களை அழைத்தார். இவர் 200 க்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் எல்லாவிதமான பாகங்களிலும் புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார்.

இந்த அல்பானியின் நாசகார கொள்கையைத் தான் ஆதாரமாக வைத்து தற்போதைய தவ்ஹீது(?) ஜமாஅத்தினர்கள் வாதிடுகின்றனர். அதில் அவர் தராவீஹ் பற்றி கூறியிருப்பதற்கு நமது சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள் கொடுத்துள்ள விளக்கத்தின் தொகுப்புதான் இது.

தராவீஹ்:

ரமலான் – நோன்பும் (மாதத்தில்) இரவில் நின்று வணங்கும் (தராவீஹ் தொழுகை) தொழுகையும் ஹிஜ்ரி 2ம் ஆண்டு கடமையாக்கப்பட்டன.

'தராவீஹ்' என்பது பன்மைச் சொல். இதன் ஒருமை 'தர்வீஹ்' என்பதாகும். 'தர்வீஹ்' என்றால் ஓய்வு எடுத்தல் என்பது பொருள். ஆரம்பகாலத்தில் ஒவ்வொரு நான்கு ரகஅத்துகளுக்கிடையிலும் நான்கு ரக்அத்துகள் தொழும் அளவிற்கான நேரத்தை ஓய்வாக-றாஹத்தாக சஹாபாக்கள் எடுத்துக் கொண்டனர். இதனால் இத் தொழுகைக்கு தராவீஹ் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது.

மொழிவள அடிப்படையில் தராவீஹின் எண்ணிக்கை:

அரபி மொழிக்கென்று தனிச் சிறப்பு என்னவென்றால் இதில் ஏனைய  மொழிகளைப் போன்று ஒருமை, பன்மை என்றிராமல் ஒருமை, இருமை, பன்மை என்று இருப்பதாகும். இந்தவகையில் தாவீஹ் என்ற பன்மைச் சொல் எட்டு ரக்அத் கொண்ட தராவீஹ் தொழுகைக்கு எவ்விதத்திலும் பொருந்தாது.

இதற்கு 'தராவீஹதைன்' என்ற இருமைச் சொல்லே பொருத்தமாகுமே தவிர, பன்மைச் சொல்லான தராவீஹ் என்ற சொல் பொருத்தமாகாது என்பது புத்திமான்களுக்கு விளங்கும்.

எனவேதான் இருபது ரக்அத்துகளைக்கொண்ட தொழுகை ஐந்து ஓய்வுகளைக் கொண்டிருப்பதால் தராவீஹ் என்ற பெயர் பொருத்தமாக இருக்கின்றது.

தராவீஹும் தஹஜ்ஜுத்தும்:

தராவீஹ் தொழுகையும், தஹஜ்ஜத் தொழுகையும் வேறு வேறானவை. இரண்டுக்கும் நேரங்களும் வேறானவை. இரவில் மஃரிபுக்குப்(ஹனபியில் இஷாவிற்குப்)பின் தூங்கி எழுந்து பஜ்ருக்கு முன்னர் தொழுகின்ற தொழுகைக்குப் பெயர் தஹஜ்ஜுத் தொழுகை ஆகும்.

தஹஜ்ஜுத் ஹிஜ்ரத்திற்கு முன்பே கடமையாகிவிட்டது. பின்னர் இத்தொழுகை சுன்னத்தாக மாற்றப்பட்டது. தராவீஹ் தொழுகை ஹிஜ்ரத்திற்கு பின் கடமையாக்கப்பட்டது.

அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தஹஜ்ஜுத் தொழுகை எவ்வாறு அமைந்திருந்தது எனக் கேட்டேன்.
'இரவின் முன்பகுதியில் துயில் கொண்டு இறுதிப் பகுதியில் விழித்தெழுந்து தொழுவார்கள். பின் தனது படுக்கைக்குச் செல்வார்கள். முஅத்தின் அதான் கூறியதும் உடன் எழுந்து தேவைப்படின் குளிப்பார்கள். இல்லையாயின் உளுச் செய்து கொண்டு பள்ளிவாசலுக்குச் செல்வார்கள்' என அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அஸ்வது ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: புகாரி ஷரீப் விரிவுரை ஐனி பாகம் 7 பக்கம் 201

கதிர் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்து ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு அம்று ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கும் இந்த ஹதீதை தப்றானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தங்களது முஸ்னத் கபீரிலும், அவ்ஸத்திலும் பதிவு செய்துள்ளார்கள். அவர் கூறுகின்றார்:

'உங்களில் ஒருவர் பொழுது புலரும்வரை இரவு முழுவதும் தொழுது வணங்குவாராயின் அவருக்கு தஹஜ்ஜுத்தும் நிறைவேறிவிடும் என கருதுகின்றீர்களா?(எனக் கேட்டுவிட்டு அவரே பதில் கூறுகின்றார். நிறைவேறாது. (ஏனெனில்) தஹஜ்ஜுத் என்பது தூக்கத்திற்குப் பின்னுள்ள தொழுகையாகும். தூக்கத்திற்குப் பின்னுள்ள தொழுகையாகும். தூக்கத்திற்குப் பின்னுள்ள தொழுகையாகும்.(இவ்வாறு மூன்று விடுத்தம் கூறிவிட்டு முடிவாகக் கூறுகின்றார்) இவ்வாறுதான் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தொழுகை அமைந்திருந்தது.

நூல்: ஐனி பாகம் 7 பக்கம் 203.

தஹஜ்ஜுத் தொழுகைக்கு தூக்கம் அவசியம் என்றும், தஹஜ்ஜுத் தொழுகையை இரவின் இறுதிப் பகுதியிலேயே தொழுதுள்ளார்கள் என்றும் இதன் மூலம் தெரிகிறது.

இரவின் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்த பின்னர்தான் தஹஜ்ஜுத்தின் நேரம் ஏற்படும். இரவில் துயில் கொண்டு விழித்த பின்னர் தொழுபவரையே தஹஜ்ஜுத் தொழுபவர் என ஷரீஅத்தில் கூறப்படும் என அல்லாமா பக்ருத்தீழுன் ராஸி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறுகின்றனர். நூல்: தப்ஸீர் கபீர் பாகம் 5 பக்கம் 623.

'தஹஜ்ஜுத் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து தொழுவதைக் குறிக்கும். எனவே தூங்கி எழ முன்னர் இரவுத் தொழுகையுடன் இணைத்து தஹஜ்ஜுத்தைக் கூற முடியாது எனப்துதான் அறிஞர் பெருமக்களின் கருத்தாகும்.' –நூல்: பைளுல் பாரி பாகம் 2 பக்ம் 207.

தராவீஹ் தொழுகையின் நேரம்:

அபூதர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:

'நாங்கள் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் நோன்பு நோற்றோம். றமலான் மாதம் முடிய 7 நாட்கள் மீதி இருக்கும் வரை எங்களுடன் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழவில்லை. பின் 23வது இரவு இரவின் மூன்றில் ஒரு பாகம் கழியும் வரை எங்களுடன் சேர்ந்து தொழுதார்கள். பின் ஆறாவது (24வது இரவு) எங்களுடன் தொழவில்லை. 25வது இரவு இரவின் சரிபாதி கடக்கும் வரை தொழுதார்கள். இதன்பின் யாரஸூலல்லாஹ் இந்த இரவில் நின்று வணங்குவதை இன்னும் அதிகமாக்கியிருக்க வேண்டும் என்றேன். அதற்கு ஒருவர் இமாமுடன் சேர்ந்து கடைசிவரை தொழுவாராயின் அவருக்கு இரவு முழுவதும் தொழுத நன்மை கிடைக்கும் என ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விடை பகர்ந்தார்கள். பின் 26வது இரவு எங்களுடன் சேர்ந்து தொழவில்லை. 27வது இரவு அண்ணலாரின் துணைவியர்கள் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் திரட்டித் தொழுவித்தார்கள்.

'பலாஹ்' தவறிவிடுமோ என அஞ்சும் வரை தொழுகை நீண்டது. 'பலாஹ்' என்றால் யாது என வினவப்பட்டபோது 'சஹர்' செய்தல் என பதிலிறுத்தனர். எஞ்சிய நாட்களில் எங்களுடன் சேர்ந்து தொழவில்லை'

நூல்: அபூதாவூத், திர்மிதி, நஸயீ, இப்னுமாஜா:பாடம் இரவில் நின்று வணங்குதல்.

மேற்கண்ட ஹதீதிலிருந்து

1. ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தராவீஹை இரவின் முதற்பகுதியிலேயே ஆரம்பித்துள்ளார்கள்.

2. முதல் இரவு இரவின் மூன்றில் இரண்டு பகுதிவரை தொழுவித்துள்ளார்கள்.

3.இரண்டாவது இரவு இரவில் அரைப்பகுதி வரை தொழுவித்துள்ளார்கள்.

4. மூன்றாவது இரவு பூராவும் தொழுவித்தார்கள்.

தராவீஹை இரவின் ஆரம்பத்திலேயே தொழுதுள்ளார்கள் என்று அறிய முடிகிறது.

ஆனால் தஹஜ்ஜுத் தொழுகை தொடர்பான நடைமுறை இதற்கு முற்றிலும் வித்தியாசமாக அமைந்திருப்பதையே காண முடிகிறது.

1. இரவு முழுவதும் தஹஜ்ஜுத் தொழவில்லை.
2.தஹஜ்ஜுத்துக்காக இரவு பூராவும் விழித்திருக்கவில்லை.
3. இரவின் முதற்பகுதியில் உறங்கி, இறுதிப் பகுதியில் தஹஜ்ஜுத் தொழுவார்கள்.

அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கம் ஒரு ஹதீது: 'நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரே இரவில் திருக்குர்ஆன் முழுவதையும் ஓதி முடித்தததாகவோ, சுப்ஹு வரை தொடர்ச்சியாக தொழுது கொண்டே இருந்ததாகவோ ரமலான் அல்லாத காலங்களில் மாதம் முழுவதும் நோன்பு நோற்றதாகவோ நான் அறியேன்' –நூல்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் பாடம் வித்று.

(இங்கு குறிப்பிடப்படும் தொழுகை தஹஜ்ஜுத்தையே குறிக்கும். ஏனெனில் ஒரு இரவு முழுவதும் தராவீஹ் தொழுதது பற்றிய ஹதீது முன்னே காட்டப்பட்டுள்ளது)

இதிலிருந்து தஹஜ்ஜுத்தும், தராவீஹும் வேறுவேறானவை என்று தெளிவாகிவிட்டது.

ஆரம்பத்தில் சுருக்கமாக தராவீஹ் என்றால் என்ன? தஹஜ்ஜுத் என்றால் என்ன? அதன் நேரங்கள்
எப்பொழுது? இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன? என்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால்தான் தராவீஹை எட்டு ரக்அத்துகள் என்று கூறுபவர்களின் அறியாமை விளங்க வரும். அதற்காகவே மேற்கண்ட ஆதாரங்கள் விரிவஞ்சி சுருக்கமாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

தராவீஹ் எட்டு ரக்அத்துகள் என்று கூறப்படுவதற்கு காட்டப்படும் ஆதாரம் தராவீஹை பற்றியது அல்ல:
இமாம்களைப் பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கூறுவோர் தராவீஹ் எட்டே ரக்அத்துதான் என்று நிரூபிக்க எடுத்து வைக்கிற ஆதாரங்களில் மிகப் பெரிய ஆதாரமாக அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவித்த ஹதீதை ஆராய்வோம்:

'கான ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லாயஸீதுஃபீ ரமலான வலா ஃபீ ஙைரிஹி அலா இஹ்தா அஷ்ரதரக அதன்'-ரமலானிலம் ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதினொன்று ரக்அத்துகளை விட அதிகமாகத் தொழுததில்லை'.

நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்.

இந்த 11 ரக்அத்தில் 3 வித்று, 8 ரக்அத்துகள் ரமலானில் ஜமாஅத்தாக தொழப்படும் தராவீஹ் தொழுகை. ரமலான் அல்லாத காலங்களில் தஹஜ்ஜுத்து தொழுகையே அதுவாகும் என்று வாதிடுகின்றனர்.
ஆனால் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்போதும் தராவீஹை இரவின் ஆரம்பத்திலேயேதான் தொழுதுள்ளார்கள். சில சமயம் இரவின் நடுப்பகுதியிலும், சில சமயம் இரவின் இறுதியிலும் தொழுகையை முடித்துள்ளார்கள். எப்போது தொழுகை ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதுதான் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது. தொழுகை முடிந்த நேரத்தை அல்ல.

அதேபோல் தஹஜ்ஜத்தை ஒருபோதும் இரவின் ஆரம்பத்தில் தொழவில்லை. இரவின் இறுதிப் பகுதியில்தான் தொழுதுள்ளார்கள். ஆகவே ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கும் இந்த ஹதீது தராவீஹ் பற்றியது அல்ல. தஹஜ்ஜுத் பற்றியதுதான் என்பது தெளிவு.

மேலும் ரமலானிலும், ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 11 ரக்அத்துகளைவிட அதிகமாக தொழுததில்லை என்று அன்னை ஆயிஷா நாயகி அறிவிக்கும் ஹதீதை இந்த பிதற்றல்வாதிகள் ஆதாரமாக காட்ட முன்வருகின்றனர்.

ஆனால் இந்த ஹதீதின் இறுதிப் பகுதியில், 'யாரஸூலல்லாஹ்! வித்று தொழுமுன் தூங்கிவிடுகிறீர்கள்! என்று அன்னையவர்கள் வினவ, 'ஆயிஷா! என் விழிகள் தூங்கும். ஆயின் உள்ளம் உறங்காது' என்று பதில் கூறுகின்றனர்.

எனவே இந்த 11 ரக்அத் தொழுகை தராவீஹ் அல்ல! தஹஜ்ஜுத்தும் வித்றும் தான் என்று ஊர்ஜிதமாகிறது. துயில் களைந்தபின்னர் தொழுவது தஹஜ்ஜுத்துதான். தராவீஹ் அல்ல. ஹதீஸின் இறுதிப் பகுதி இதைத் தெளிவாக விளக்குகிறது.

ஷெய்குனா ஷாஹ் முஹத்திஸ் திஹ்லவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது பதாவா அஸீஸிய்யாவில் 'ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் 11 ரகஅத் ஹதீஸ் தஹஜ்ஜுத்தையே குறிக்கும். ஏனெனில் தஹஜ்ஜுத் தொழுகை ரமலானிலும், ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் தொழுவதாகும். இதன் எண்ணிக்கை வித்றோடு பெரும்பாலும் பதினொன்றை எட்டி விடும்!' என்று கூறுகின்றனர்.
அல்லாமா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானீ, இமாம் நவவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆகியோர் இந்த 11 ரக்அத்துகளை தஹஜ்ஜுத் என்றே சொல்கின்றனர்.

மேற்படி ஹதீஸ் தொடரில்…. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானிலும் ரமலான் அல்லாத நாட்களிலும் 11 ரக்அத்துகளை விட அதிகம் தொழுததில்லை. 4 ரக்அத்துகள் தொழுதார்கள். அதன் அழகையும், நீளத்தையும் கேட்காதே! (அதாவது நீண்ட நேரம் கிராஅத் ஓதி, அமைதியாக தொழுதனர்) என்றும் காணப்படுகிறது.இதற்கு நவவி இமாம் அவர்கள் , 'ருக்கூவையும், சுஜூதையும் அதிகப்படுத்துவதை விட கிராஅத்தையும் நிலையையும் நீளமாக்குவது மேல்' என்ற இமாம் ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய மத்ஹபுக்கு இந்த ஹதீஸில் ஆதாரமிருக்கிறது ஒரு பிரிவினர் ருக்கூவையும், சஜூதையும் அதிகமாக்குவதே மேல் எனவும் வேறொரு பிரிவினர் இரவில் நிலையை நீட்டுவதும், பகலில் சுஜூதையும், ருக்கூவையும் நீட்டுவதும் சிறப்பு என்றும் கூறுகின்றனர். இது குறித்து விரிவான விளக்கத்தை விரிவான விளக்கத்தை ஆதாரங்களோடு ஸிபத்துஸ் ஸலாத் (தொழுகை பற்றிய) பாடத்தில் கூறியுள்ளேன்' என்று கூறியுள்ளார்கள். – ஷரஹ் முஸ்லிம் பாகம் 1 பக்கம் 254.

தராவீஹ் பற்றி மத்ஹப் இமாம்கள்:

1. அபு யூசுப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இமாம் அபூஹனீபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் தராவீஹ்வைப் பற்றிக் கேட்டகின்றார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் செய்ததைக் குறித்தும் வினவுகின்றார்கள். அதற்கு இமாம் அபூஹனீபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், 'தராவீஹ் சுன்னத் முஅக்கதா. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் புறத்திலிருந்து தன் சுய விருப்பத்தின் படி (ஜமாஅத்தாக) ஆக்கவில்லை. அண்ணல் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் புறத்திலிருந்து பெற்ற ஆதாரங்களின் படி உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் (ஜமாஅத்தை) சுன்னத்தாக்கினார்கள். உபை இப்னு கஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தலைமையில் மக்களை ஜமாஅத்தாக தொழச் செய்தார்கள். அநடத ஜமாஅத்தில் உதுமான், அலி, இப்னு மஸ்வூது, தல்ஹா, அப்பாஸ், அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ், ஸுபைர், முஆது, உபை மற்றும் முஹாஜிர்கள், அன்ஸாரிகள் ரலியல்லாஹு அன்ஹும் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இவர்களில் எவரும் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் நடைமுறையை எதிர்க்கவில்லை. அவர்களின் அபிப்பிராயத்தை ஒப்புக் கொண்டார்கள். அதனையே அவர்கள் ஏவினார்கள்.'

-பதாவா ஸுபுக்கி பாகம் 1 பக்கம் 166

இஃலா உஸ்ஸுனன் பாகம் 7 பக்கம் 70.

இமாம் அவர்கள் தராவீஹ் தொழுகையின் எண்ணிக்கைப் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பவில்லை. ஆனால் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் நடைமுறையை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 20 ரக்அத் தராவீஹ் தொழுகை தொழ ஏவியது மற்றைய ஹதீதுகளிலிருந்து தெரியவருகிறது. எனவே அபூஹனீபா அவர்களின் மத்ஹப் பிரகாரமும் தராவீஹ் தொழுகையின் எண்ணிக்கை 20 ரக்அத்துகள்தான் என்று தெளிவாகிறது.

2. இமாம் ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மதீனாவிலுள்ளவர்கள் 39 ரக்அத்துகள் தொழுவதைப் பார்த்தேன். எனக்கு 20 ரக்அத்துகள் மிக விருப்பமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வாயிலாக அவ்வாறுதான் ரிவாயத்து கிடைத்திருக்கிறது. அவ்வாறே மக்காவிலுள்ளவர்களும் 20 ரக்அத்துகள் தொழுகின்றனர். 3 ரக்அத் வித்ரும் தொழுகின்றனர் என்று கூறுகின்றனர். – கிதாபுல் உம்மு

பாகம் 1, பக்கம் 142.

ரமலான் மாத தராவீஹின் அடிப்படை:

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் (ரமலான் மாதத்தில்) ஒரு நாளிரவு தங்கள் இல்லத்திலிருந்து வெளியாகி மஸ்ஜிதிற்கு வந்து தொழுதார்கள். அப்போது சில சஹாபாக்கள் அவர்களைப் பின்பற்றி தொழுதார்கள். மறுநாள் காலையில் இதுபற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள். (இரண்டாம் நாளிரவு) இன்னும் அதிகமான மக்கள் கூடி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் சேர்ந்து கெதொழுதனர். மறுநாள் காலையிலும் மக்கள் இதுபற்றி பேசிக் கொண்டனர். மூன்றாம் நாளிரவு இன்னும் அதிகமான மக்கள் கூடிவிட்டனர். அன்றும் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதிற்கு வந்தார்கள். அன்னாரைப் பின்பற்றி ஸஹாபாக்கள் தொழுதார்கள்.

நான்காம் நாளிரவு மஸ்ஜித் கொள்ளாத அளவிற்கு மக்கள் கூடிவிட்டனர். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமள் அவர்கள் மஸ்ஜிதிற்கு வரவில்லை. சுப்ஹுத் தொழுகைக்குத்தான் வந்தார்கள். பஜ்ரு தொழுது முடிந்தவுடன் சஹாபாக்களை நோக்கி உட்கார்ந்து, அல்லாஹுத்தஆலாவை புகழ்ந்தபின்'உங்களுடைய நிலை எனக்கு மறைந்ததாக இல்லை. எனினும், இது உங்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டு, அதனை நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியாமல் ஆகிவிடுவீர்களோ என்றுதான் நான் பயந்தேன்' என்று கூறினார்கள். இவ்விஷயம் இவ்வாறிருக்கும் நிலையில் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்து சென்றார்கள்.

நூல்: புகாரி, பாகம் 1, பக்கம் 269.

ஹஜ்ரத் அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது, ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலான் மாதத்தில் தொழும் விஷயத்தில் (மக்களுக்கு) ஆர்வமூட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அதனை (பர்ளைப் போன்று) கட்டாயமாகத் தொழ வேண்டும் என்று கட்டளையிடவில்லை. மேலும், எவரேனும் ஒருவர் ஈமான் கொண்டவராக, நன்மையைக் கருதியவராக ரமலான் மாதத்தில் தொழுவாரானால் அவருடைய முந்திய சிறிய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்;டுவிடும்' என்றும் கூறினார்கள். இவ்விஷயம் இவ்வாறிருக்கும் நிலையில் அன்னார் இவ்வுலகை விட்டும் பிரிந்து  சென்று விட்டார்கள். பிறகு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்திலும், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஆரம்ப ஆட்சி காலத்திலும் இந்நிலை நீடித்து வந்தது.

நூல்: (முஸ்லிம்) மிஷ்காத் 114.

மேற்கூறிய ஹதீதுகளிலிருந்து ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலான் இரவு காலங்களில் தொழுவதற்கு ஆர்வமூட்டியதும், ஜமாஅத்துடன் தொழுததும் தெரியவருகிறது. இதனை அடிப்படையாக வைத்துதான் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தராவீஹ் தொழுகையை ஜமாஅத்தாக தொழும்படி ஆக்கினார்கள்.

தராவீஹ் 20 ரக்அத்துகள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்:

1. ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானில் வித்ரைத் தவிர 20 ரக்அத்துகள் தொழுபவர்களாக இருந்தார்கள். –அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.
இந்த ஹதீதை இப்னு ஷைபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மூலமாக அப்துப்னு ஹுமைத் தங்களுடைய முஸ்னதிலும், தப்ரானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கபீரிலும், பைஹகீ அவர்கள் தங்களுடைய ஸுனனிலும், பகவீ அவர்கள் தங்களுடைய முஃஜமிலும் பதிவு செய்துள்ளனர்.

2.நாங்கள் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்தில் 20 ரக்அத்துகள் தொழுவோம். மேலும் வித்ரும் தொழுவோம். அறிவிப்பவர் லாயிப் இப்னு யஸீது. இதனை பைஹகீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மஃரிபாவில் ஆதாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்கள். – ஷரஹுன்னிகாயா பாகம் 1, பக்கம் 102.
3. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்தில் மக்கள் 23 ரக்அத்துகள் தொழுபவர்களாக இருந்தார்கள். அறிவிப்பவர்: யஸீத் இப்னு ரூமான்.

-முஅத்தா இமாம் மாலிக், ஷரஹுன் னிகாயா பாகம் 1 பக்கம் 104, ஸுனன் பைஹகீ பாகம் 1 பக்கம் 496-தன்வீருல் ஹவாலிக் ஷரஹ் முஅத்தாலில் மாலிக் பாகம் 1 ப்பம் 138.

4. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காலத்தில் மக்கள் 20 ரக்அத்துகள் தொழுபவர்களாக இருந்தனர். அறிவிப்பவர்: ஸாயிப் இப்னு யஸீது. இதனை பைஹகீ தமது ஸுனனில் ஆதாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்கள்.

– பத்ஹுல் பாரி பாகம் 5 பக்கம் 157-ஐனி பாகம் 11 பக்கம் 127 ஜாமிஉர் ரிழ்வி பாகம் 3 பக்கம் 598.

5. உபை இப்னு கஃபு ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ரமலான் இரவில் தொழுவிக்கும்படி உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கட்டளையிட்டுவிட்டுச் சொன்னார்கள், 'மக்கள் பகலில் நோன்பு நோற்கிறார்கள். (களைப்பால்) இரவில் திருமறையை ஒழுங்காக ஓதுகிறார்களில்லை.நீங்கள் (உபை இப்னு கஃபு) இரவில் (ஜமாஅத் நடத்துவதன் மூலம்) அவர்கள் மீது திருமறையை ஓதினால் நன்றாக இருக்கும்.' இது கேட்ட உபை இப்னு கஃபு சொன்னார்கள், 'அமீருல் முஃமினீன்! இது (முன்னர்) நடைபெறாத ஒரு விஷயமாயிற்றே!' ஆம்! அதனை நான் நன்கறிவேன். ஆயினும் இது நல்ல அழகிய ஒன்றே!' என உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பதிலிறுத்தனர். (பின்) இருபது ரக்அத்துகள் ஜமாஅத்தாக இப்னு கஃபு தொழுகை நடத்தினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: உபை இப்னு கஃபு நூல்: கன்ஸுல் உம்மால் பாகம் 4, பக்கம் 284 ஹதீது எண்: 5787.

6. ரமலானில் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காரிகளை அழைத்து அவர்களில் ஒருவரை  மக்களுக்கு 20 ரக்அத்துகள் தராவீஹ் தொழுகை வைக்கும்படி பணித்தார்கள். (பின்னர்) வித்ரை அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தொழுவித்தார்கள். – அறிவிப்பவர்: அபூ அப்துற் றஹ்மான் ஸலமீ. நூல்: ஸுனன் பைஹகீ.

7. அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 5 தர்வீஹ்களில் தொழுகை நடத்தும்படி ஒரு மனிதரைப் பணித்தார்கள். – அறிவிப்பவர்: அபுல் ஹஸனாஸ். நூல்: பைஹகீ பாகம்-2 பக்கம் 497, கன்ஸுல் உம்மால்
பாகம் 7 பக்கம் 284 ஹதீது எண் 5790.

விதண்டாவதத்திற்கு விளக்கம்:

தராவீஹ் 20 ரக்அத்துகள் என இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீது 'மர்பூஃ' என இப்னு அபீஷைபா முஸன்னிபில் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸை அறிவிப்பவர்களில் இப்றாஹீம் இப்னு உதுமான் என்பவர் இடம் பெறுகிறார். இவர் பலவீனமானவர். ஆனால் ஒரேடியாக ஒதுக்கித் தள்ளும் அளவுக்கு இவர் பலவீனமானவர் அல்ல. ஒரு பலவீனமான ஹதீஸ் ஆதாராப்பூர்வமான மற்றொரு ஹதீதுக்கு எதிராக வரும்போது பலவீனமான ஹதீது விழுந்து(ஸாகித்) விடும் என்பது உண்மையே! ஆனால் இப்னு அபீ ஷைபா அறிவிக்கும் இந்த ஹதீது எந்தவொரு ஸஹீஹான ஹதீதிற்கும் எதிரானது அல்ல. இந்த ஹதீது வேறு எதாவது ஸஹீஹான ஹதீதிற்கு முரணாக அமைந்திருப்பின் நிச்சயமாக விழுந்து விடும். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீதுக்கு எதிராக உள்ளது என எண்ணுவது வெறும் ஊகமே தவிர வேறில்லை. எதாhத்தத்தில் முரணானது அல்ல.

மர்பூஃ ஆன பலவீனமான ஒரு ஹதீது நபிமணித் தோழர்களின் செயல்கள் மூலம் உறுதி செய்யப்படும் போது அந்த பலவீனமான ஹதீது ஆதாரமாக எடுக்கத் தகுதிபெற்று விடுகிறது. பைஹகீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது ஸுனனில் ஆதாரப்பூர்வமான ஸனதுடன் ஸஹாபாக்கள் தராவீஹ் 20 ரக்அத்துகள் தொழுதனர் என்று பதிவு செய்துள்ளார்கள்.  அநேக நபிமணித் தோழர்கபள் மூலம் இவ்வாறே அறிவிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாற்பெரும் இமாம்களும் மேற்படி ஸஹாபாக்களின் கருத்தையே பின்பற்றுகின்றனர் என்று ஷெய்குனா ஷாஹ் அப்துல் அஜீஸ் முஹத்திதுத் திஹ்லவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது பதாவா அஸீஸிய்யாவில் பாகம் 1 பக்கம் 111, 119 ல் கூறுகிறார்கள்.

2. இருபது ரக்அத்துகள் குறித்து அறிவிக்கப்படும் ஹதீதுகள் 11 ரக்அத்துகள் குறித்து வரும் ஹதீதுக்கு முரணாக அமைகின்றது என்ற வாதம் அற்பத்தனமானது.

அபூஸல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம், உம்முல் முஃமினீன் அவர்களே! ரமலானில் அண்ணலாரின் (தஹஜ்ஜுத் அல்லது வித்று) தொழுகை எவ்வாறிருந்தது.? அதாவது ரமலானில் ரமலான் அல்லாத நாட்களை விட அதிகமாக தொழுவார்களா? அல்லது இரண்டு காலங்களிலும் சமமாகத் தொழுவார்களா?

இதற்கு 'ரமலானிலும் ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் 11 ரக்அத்தை விட அதிகமாகத் தொழுவதில்லை' என விடையிறுத்தனர்.

இந்த விடையிலேயே அது தஹஜ்ஜுத் அல்லது வித்ரு தொழுகை பற்றியது என்பது தெளிவாகிறது. ஏனெனில் 'ரமலானிலும் ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும்' என்று விடை கிடைத்திருப்பது ரமலான் அல்லாத காலங்களில் தொழப்படாத தராவீஹ் தொழுகையைப் பற்றி குறிப்பிடுவதாக இருக்காது. இருக்கவும் முடியாது.
மேலும் அன்னையவர்கள் அறிவிக்கும் அதே ஹதீதின் இறுதிப்பகுதியில், 'வித்ரு தொழுவதற்கு முன்னர் தூங்கி விடுவார்களா?' நாயகமே! என வரும் வினா தூங்கிய பின் தொழப்படும் தொழுகை(தஹஜ்ஜுத்தைப்) யைப் பற்றிதானே தவிர தராவீஹைப் பற்றியல்ல என்று உறுதிப்படுத்துகிறது.

மேலும் இந்த ஹதீஸ் ரமலான் பற்றிய தலைப்புடைய பாடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதால், இது தராவீஹ் தொழுகையைத்தான் குறிக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் நவீனவாதிகள். கேள்வி ரமலானைப் பற்றி இருப்பதால் இதை ரமலான் பற்றிய பாடத்தில் கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள். அதே புகாரியில் கியாமுல் லைல் (இரவுத் தொழுகை) பாடத்திலும் இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்ல.முஅத்தா மாலிக், இப்னுமாஜா, நஸாயீ போன்ற ஏனைய ஹதீது கிரந்தங்களிலும் இரவுத் தொழுகை பாடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. மேலும் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வித்ரு 4+3, 61+3, 8+3,10+3 தொழுவர். 13 ரக்அத்தைவிட அதிகமாகத் தொழவில்லை. 7 ரக்அத்தை விட குறைவாகத் தொழவில்லை. நான் கண்டவைகளில் மிகவும் ஸஹீஹானது இதுதான் என்று அன்னைய ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கும் மற்றொரு அறிவிப்பு (நூல்: பத்ஹுல் பாரி பாகம் 3, பக்கம் 16) நமக்கு 11 ரக்அத் அறிவிப்பு தராவீஹ் அல்ல என்று உறுதியாக எடுத்துக் காட்டுகிறது.

ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுவதின் அவசியம்:

முஹாஜிர்களிலும் அன்ஸார்களிலும் (ஈமான் கொள்வதில்) முதன்மையாக முந்திக் கொண்டவர்கள், இன்னும் நற்செயல்களைக் கொண்டு அவர்களைப் பின்பற்றியவர்கள் ஆகியோரைப் பற்றி அல்லாஹ் திருப்தி கொண்டுவிட்டான். அவர்களும் அவனைப் பற்றி திருப்தி கொண்டு விட்டனர். இவர்களுக்காக கீழே ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் சொர்க்கங்களை தயார் செய்து வைத்துள்ளான். அதில் அவர்க் நிரந்தமாக இருப்பார்கள். அது மகத்தான வெற்றியாகும். –சூரத்துத் தவ்பா 9:100

முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய திருத்தூதராக இருக்கிறார்கள். அவருடன் இருப்பவர்கள் காபிர்களின் மீது கடினமானவர்களாகவும் தங்களுக்கு மத்தியில் பாசமுள்ளவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். ருகூவு செய்பவர்களாகவும் சுஜூது செய்பவர்களாகவும் அவர்களை நீர் காண்பீர்கள்.(அதன் மூலம்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்தியையும் கருணையையும் தேடுகின்றனர். அவர்களுடைய அடையாளம் சுஜூது செய்வதினால் அவர்களுடைய முகங்களில் இருக்கும். இது தவ்ராத் வேதத்தில் (கூறப்பட்டுள்ள) அவர்களுடைய தன்மைகளாகும். இன்ஜீல் வேதத்தில் (கூறப்பட்டுள்ள) அவர்களுக்குரிய உதாரணமாகிறது ஒரு பயிரைப் போன்றதாகும். அது தன் நாற்றை வெளியாக்கி, பின் அது உறுதியாகி தடிப்பாகிறது. விவசாயிகள் வியப்படையும் விதத்தில் அது தன் தண்டின் மீது நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. இவர்களைக் கொண்டு காபிர்களுக்கு ரோஷமூட்டுவதற்காக (இவ்வாறு உதாரணம் கூறுகிறான்) அவர்களிலிருந்து ஈமான் கொண்டு நற்செயல்கள் புரிவோருக்கு மன்னிப்பையும், மகத்தான நற்கூலியையும் அல்லாஹ் வாக்களித்துள்ளான்.

– (ஸூரத்துல் பத்ஹ்) 48:29.

இதேமாதிரி ஸஹாபாக்களின் சிறப்புக்களைப் பற்றி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ள ஹதீதுகள் எண்ணற்ற இருக்கின்றன. அவர்களில் சில:

அப்துல்லாஹ் இப்னு முஙப்ஃல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது,' என்னுடைய ஸஹாபாக்களின் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வைப் பயந்து கொள்ளுங்கள்.அல்லாஹ்வைப் பயந்து கொள்ளுங்கள். எனக்குப் பின் அவர்களை நீங்கள் குறை கூறும் பொருட்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். எவர் அவர்களை நேசிக்கிறாரோ அவர் என்னை நேசிப்பதின் காரணமாகவே அவர்களை நேசிக்கிறார். எவர் அவர்களை வெறுக்கிறாரோ அவர் என்னை வெறுப்பதின் காரணமாகவே அவர்களை வெறுக்கிறார். இன்னும், எவர் அவர்களுக்குத் துன்பம் தருகிறாரோ அவர் எனக்குத் துன்பம் தந்து விட்டார். எவர் எனக்குத் துன்பம் தந்தாரோ அவர் அல்லாஹ்வுக்கு துன்பம் தந்து விட்டார். அல்லாஹ்வுக்குத் துன்பம் தந்தவரை அவன் விரைவில் தண்டனையைக் கொண்டு பிடித்திடுவான்' என்று ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

நூல்: திர்மிதி-மிஷ்காத் 554.

என்னுடைய ஸஹாபாக்களை திட்டுபவர்களை நீஞ்கள் கண்டால், 'உங்களுடைய தீமைக்காக உங்களின் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாவதாக என்று கூறுங்கள்' என ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். நூல்: திர்மிதி-மிஷ்காத் 554.

நான் உங்களுக்கு மத்தியில் எவ்வளவு காலம் இருப்பேன் என்பது எனக்குத் தெரியாது.ஆகையால் எனக்குப் பின் அபுபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இருவரையும் பின்பற்றுங்கள் என்று ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஹுதைபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: மிஷ்காத் 560.

உர்வத்துல் கிந்தீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வாயிலாக அபூ நுய்;ம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது, எனக்குப் பின்னால் பல புதிய விஷயங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும். அவற்றில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஏற்படுத்துகின்ற விஷயத்தை நீங்கள் பற்றி பிடிப்பதாகும்' என்று ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். – நூல்: அல்ஜஸுல்
மஸாலிக் பாகம் 1, பக்கம் 397.

அல்லாஹுத்தஆலா சத்தியத்தை உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய நாவின் மீதும் அன்னாரின் இதயத்திலும் அமைத்து வைத்துள்ளான்' என்று ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: மிஷ்காத் பக்கம் 557.

இத்தகைய சிறப்பும் பெருமையும் வாய்ந்த ஸஹாபாக்களை மதித்து கண்ணியப்படுத்துவதும் அவர்களைப் பின்பற்றுவதும் நமது கட்டாயக் கடமையாகிறது. அவர்களை வெறுப்பவர் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வெறுத்தவராவார்.

கண்ணியமிக்க ஸஹாபாக்களில் சிறப்பு வாய்ந்த உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சுன்னத்தைப் பின்பற்றி அமைத்து தந்த ரமலான் மாதத்தின் 'தராவீஹ்' எனும் தொழுகையை ஜமாஅத்துடன் 20 ரக்அத்துகள் தொழுது மேலதிகப் பலன்களை பெறுவோமாக! அதற்கு அல்லாஹ் துணைபுரிவானாக! ஆமீன்.

முற்றும்.

Fitnatul-Wahhabiyyah

Fitnatul-Wahhabiyyah.

An Essay about the Wahhabi Crimes against Islam and against Muslims

by:- Mawlana Shaykh-ul-Islam Ahmad Zayni Dahlan al-Makki ash-Shafi'i,
Chief Mufti of Mecca al-Mukarramah, may Allah be pleased with him.

Introduction
During the reign of Sultan Salim III (1204-1222 AH) many tribulations took place. One was the tribulation of the Wahhabiyyah which started in the area of al-Hijaz (1) where they captured al-Haramayn (2), and prevented Muslims coming from ash-Sham (3) and Egypt from reaching their destination to perform Pilgrimage (Hajj). Another tribulation is that of the French who controlled Egypt from 1213 A.H. until 1216 A.H. Let us here speak briefly about the two adversities (4), because each was mentioned in detail in the books of history and in separate treatises.

Background On The Tribulations Of The Wahhabis
The fighting started between the Wahhabis and the Prince of Mecca, Mawlana Sharif Ghalib Ibn Bu Sa'id, who had been appointed by the honored Muslim Sultan as his ruling representative over the areas of al-Hijaz. This was in 1205 AH during the time of Sultan Salim III, the son of Sultan Mustafa III, the son of Ahmad. Previous to the outbreak of fighting, the Wahhabis began to build power and gain followers in their areas. As their territories expanded, their evil and harm increased They killed countless numbers of Muslims, legitimated confiscating their money and possessions, and captured their women. The founder of their wicked doctrine was Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab, who originated from eastern Arabia, from the tribe of Banu Tamim. He lived a long life, about one-hundred years. He was born in 1111 AH and died in 1200 AH. His history was narrated as follows:


Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab started as a student of knowledge in the city of the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam: Medina al-Munawwarah. Ibn 'Abdul-Wahhab's father was a good, pious man among the people of knowledge as was his brother, Shaykh Sulayman. His father, his brother, and his shaykhs (teachers of religion) had the foresight Ibn 'Abdul-Wahhab would innovate a great deal of deviation and misguidance, because of their observance of his sayings, actions, and inclinations concerning many issues. They used to reprimand him and warn people against him.

Some Of The Beliefs Of Ibn 'Abdul-Wahhab
What Ibn 'Abdul-Wahhab's father, brother, and shaykhs speculated about him came true–by the Will of Allah, ta'ala. Ibn 'Abdul-Wahhab innovated deviant and misleading ways and beliefs and managed to allure some ignorant people to follow him. His deviant and misleading ways and beliefs disagreed with the sayings of the scholars of the Religion. His deviant beliefs led him to label the believers as blasphemers! He falsely claimed visiting the grave of the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, and performing the tawassul (5) by him as shirk (6). Additionally, he falsely claimed visiting the graves of other prophets and righteous Muslims (awliya') and performing tawassul by them was shirk as well. He added to this by saying, "To call upon the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, when performing tawassul by the Prophet is shirk." He passed the same judgment of shirk on the ones who call upon other prophets and righteous Muslims (awliya') in performing tawassul by them.


In an effort to give credibility to his innovations Ibn 'Abdul-Wahhab embellished his sayings by quotations which he selected from Islamic sources, i.e., quotations which are used as proofs for many issues but not the issues which Ibn 'Abdul-Wahhab was attempting to support. He brought false statements and tried to beautify them for the laymen until they followed him. He wrote treatises for them until they believed that most of the People of Tawhid (7) were blasphemers.

Alliance With The Su'udiyy Family
Moreover, Ibn 'Abdul-Wahhab called upon the princes of eastern Arabia and the people of ad-Dar'iyyah (8) to support him. They carried his doctrine and made this endeavor a means to strengthen and expand their kingdom. They worked together to suppress the Bedouins of the deserts until they overcame them and those Bedouins followed them and became foot-soldiers for them without pay. After that, these masses started to believe that whoever does not believe in what Ibn 'Abdul-Wahhab said is a blasphemer, and it is Islamically lawful (halal) to shed his blood and plunder his money.


The matter of Ibn 'Abdul-Wahhab started to evidence itself in 1143 A.H. and began spreading after 1150 A.H. Subsequently, the scholars–even his brother, Shaykh Sulayman and the rest of his shaykhs– authored many treatises to refute him. But Muhammad Ibn Su'ud, the Prince of ad-Dar'iyyah in eastern Arabia, supported him and worked to spread his ideology. Ibn Su'ud was from Banu Hanifah, the people of Musaylimah al-Kadhdhab (9). When Muhammad Ibn Su'ud died, his son 'Abdul-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Su'ud took over the responsibility of fulfilling the vile task of spreading the Wahhabi beliefs.


Many of the shaykhs of Ibn 'Abdul-Wahhab in Medina used to say, "He will be misguided, and he will misguide those for whom Allah willed the misguidance." Things took place as per the speculation of the scholars. Ibn 'Abdul-Wahhab claimed his intention behind the madhhab he invented was "to purify the tawhid" and "repudiate the shirk." He also claimed people had been following the shirk for six-hundred years and he revived their Religion for them!!


The Methodology Of Ibn 'Abdul-Wahhab


Ibn 'Abdul-Wahhab took the verses revealed to speak about the blasphemers and applied them to the Muslims. The following examples from the Qur'an illustrate this point. Allah, ta'ala, said in Surat al-Ahqaf, Ayah 5:

This verse means: [Who is more astray than the one who performs supplication (du'a') to [worship] other than Allah; the one other than Allah he supplicates to will not answer his du'a'.]

Allah, ta'ala said in Surat Yunus, Ayah 106 :

This verse means: [Do not perform supplication (du'a') to [worship] other than Allah; the one other than Allah you supplicate to will not benefit you and will not harm you.]

The verses in the Qur'an similar to these ones are numerous. Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab gravely misinterpreted the previously cited verses and said: "The Muslim who asks help from the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, other prophets, or the righteous people (salihun), or who calls or asks any of them for intercession is like those blasphemers mentioned in the Qur'an." According to the false claim of Ibn 'Abdul-Wahhab, the Muslims who do these things are blasphemers.

He also considered visiting the grave of Prophet Muhammad and the graves of other prophets and righteous Muslims for blessings as blasphemy. Allah revealed Ayah 3 of Surat az-Zumar in reference to the mushrikun:

This verse means: [Those who worship the idols said: "We do not worship them except to achieve a higher status from Allah."]


Ibn 'Abdul-Wahhab falsely stated: "Those who perform tawassul (asking Allah by the prophets, for example) are similar to those blasphemers mentioned in Surat az-Zumar, Ayah 3, who claim they do not worship the idols except to achieve a higher status from Allah." He said: "The blasphemers did not believe the idols create anything; they believed Allah is the Creator." He gave his version of proof from the Qur'an by citing Surat Luqman, Ayah 25 and Surat az-Zumar, Ayah 38, in which Allah said:

These verses mean: [If you ask them, `Who created the heavens and earth?' They will say, `Allah'.]

In Surat az-Zukhruf, Ayah 87, Allah said:

Which means: [If you ask them, `Who created them?' They will say, `Allah'.] Ibn 'Abdul-Wahhab falsely concluded from these verses that the Muslims who perform tawassul are similar to those blasphemers.


The Scholars Refute Ibn 'Abdul-Wahhab
In their writings to refute Ibn 'Abdul-Wahhab's sayings, the scholars said his deduction was false. The believers did not consider the prophets or the awliya' as gods and they did not deem them partners to Allah. Instead, they correctly believe the prophets and awliya' are good slaves and creations of Allah, and they do not deserve to be worshipped.


The blasphemers intended in these verses believed their idols deserved Godhood. They exalted them as one would exalt his Creator, even though they believed the idols did not create the heavens and the earth. The believers, on the other hand, do not believe the prophets or righteous Muslims (awliya') deserve to be worshipped, nor do they deserve to be attributed with Godhood, nor do they exalt them as one would exalt God. They believe these people are good slaves of Allah, His beloved ones whom He chose, and by their blessings (barakah) Allah grants His mercy to His creation. Hence, when the slaves of Allah seek the blessings (barakah) of the prophets and righteous Muslims (awliya') they are seeking these blessings as a mercy from Allah.

There are many proofs and examples from the Qur'an and Sunnah about this basic belief of the Muslims. Muslims believe Allah is the Creator, the One Who grants benefit and inflicts harm, and the only One Who deserves to be worshipped. Muslims believe that no one other than Allah has the power to affect the creation. The prophets and righteous people do not create anything. They do not possess the power to bestow benefit or inflict harm on others, but Allah is the One Who bestows the mercy upon the slaves by the righteous Muslims' blessings.

Hence, the belief of the blasphemers, i.e., the belief their idols deserve to be worshipped and have Godhood, is what makes them fall into blasphemy. This saying of the blasphemers, as previously cited in Surat az-Zumar, Ayah 3, was said in an effort to justify their belief when they were disproved and shown idols do not deserve to be worshipped.


How can Ibn 'Abdul-Wahhab and those who follow him find it permissible to equate the believers, who believed in tawhid, to those blasphemers, who believed in the Godhood of the idols? All the previously cited verses and the verses which are similar to them are specific to the blasphemers who associate partners with Allah–none of the believers are included.
Al-Bukhariyy narrated by the route of Ibn 'Umar, may Allah raise their ranks, that the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, described the Khawarij as those who took the verses revealed about the blasphemers and attributed them to the believers! In the narration by the route of Ibn 'Umar the Prophet said:

which means: "What I fear most for my nation is a man who mis-explains the Qur'an and takes it out of context." This hadith and the previous one apply very well to the Wahhabis.


Proofs For Tawassul

The Permissibility of Asking Allah for Things by Some of His Creation


If performing tawassul had been blasphemy, then the believers, i.e., the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, his Companions, and the Salaf and Khalaf of this nation would not have done it. Yet it is mentioned in the sahih hadith of the Prophet that the Prophet used to ask Allah by saying:

which means: "O Allah, I ask You by the status of those who ask You. (10) " Without doubt, this is tawassul. The Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, used to teach this supplication (du'a') to his Companions and order them to say it. This issue was expounded upon in different books and treatises refuting Ibn 'Abdul-Wahhab.

There is a hadith related by al-Hakim that mentions after Adam ate from the tree, he performed tawassul by our Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam. He did that, because he saw the name of the Prophet written on the 'Arsh, Adam said: "O Allah, by the dignity of this son [Muhammad], forgive this father [Adam]."


It was also related by Ibn Hibban, that upon the death of Fatimah Bint Asad, may Allah raise her rank, the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, with his own honorable hands, put her in her grave and said: "O Allah, forgive my mother (11), Fatimah Bint Asad, and widen her place by the status of Your Prophet and the prophets who came before me. You are the most Merciful."

There is a hadith classified as sahih (12), that a blind man asked the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, to make a supplication (du'a') to Allah to return his sight. The Prophet ordered him to make ablution (wudu') and pray two rak'ahs and then say:


"O Allah, I ask You and direct myself to You by Your Prophet, Muhammad, the Prophet of Mercy. O Muhammad, I ask Allah by you to fulfill my need. O Allah, enable him to intercede for me."

The blind man did what the Prophet taught him to do (13) and Allah brought his sight back. Moreover, as related by at-Tabaraniyy, the tawassul made by the blind man was used by the Companions and Salaf after the death of the Prophet.


'Umar Ibn al-Khattab performed the tawassul by al-'Abbas (the uncle of the Prophet), may Allah reward their deeds, when he prayed the Salah of 'Istisqa' (14) with the people. There are other proofs mentioned in the books of the Islamic scholars but we will not recount them at length here.

The one who pursues the saying of the Companions and their followers will find a great deal of proof about the validity of calling the prophet by saying "O Muhammad" in his presence as well as in his absence and in his life as well as after his death. In fact, many texts include the phrase which means, "O Muhammad". Calling the name of the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, is permissible. An example is the saying of the Companion, Bilal Ibn al-Harith, may Allah reward his deeds, when he went to the grave of the Prophet. He said: "O Messenger of Allah, ask Allah to send rain to your Nation." His saying contains this format (15).


Shaykh Muhammad Ibn Sulayman al-Kurdiyy (16) was among the authors who wrote refuting Ibn 'Abdul-Wahhab. He was Ibn 'Abdul-Wahhab's own shaykh. Among what he said is as follows:

O Ibn 'Abdul-Wahhab, I advise you, for the sake of Allah, ta'ala, to hold your tongue regarding the Muslims. If you hear from anyone who asks for help from other than Allah that one has the power to effect things without the Will of Allah, then teach him the right thing about this issue, and show him the proofs which state no one other than Allah brings things from non-existence into existence. The one who rejects that is blasphemous. You have no right to label the majority of the Muslims as blasphemers (17) while you are deviant from the majority of the Muslims. In fact, it is more reasonable to consider the one who deviates from the majority of the Muslims as a blasphemer then to consider the Muslims as a nation as blasphemers–because the deviant one has followed a path other than the path of the believers. In Surat an-Nisa', Ayah 15, Allah said:

This ayah means: [Whomever contends with the Messenger after the right path was exposed to him and follows other than the way of the believers, Allah will leave him to whatever he followed and put him in Hell (Jahannam)].


The Permissibility Of Visiting The Grave Of The Prophet

Visiting the grave of the Prophet, sallallahu 'alayhi wa sallam, was performed by the Companions and the Salaf and Khalaf who came after them. Many hadiths cite the benefit of this deed and the scholars of Islam have written books about this matter (18).


Calling On Someone Other Than Allah

Among of what was mentioned concerning calling on someone other than Allah, whether that one is present, absent, dead or alive, is the saying of the Prophet:

which means: "If the animal of anyone of you went out of control in the wilderness, then call: `O slaves of Allah, help me'", since there are slaves of Allah [i.e. the angels] who will respond to him.

There is another hadith related by al-Bazzar in which the Prophet said:

which means: " If one of you lost something or needs help while in an open land, then let him say: "O slaves of Allah, help me."" Another narration says:

which means "Rescue me, because Allah has created slaves whom you do not see."

When traveling at nightfall the Prophet, sallallahu 'alyhi wa sallam, used to say:

which means: " O earth, my Lord and your Lord is Allah."


When the Prophet visited the grave of Muslims, he used to say:

which means: " O people of the graves, peace be upon you."


In the Tashahhud in as-Salah the Muslim says:

which means: " "O Prophet of Allah, may Allah protect you from infirmities, and have mercy and blessings on you.""


There is no harm in calling on and performing tawassul by someone unless one believes that someone other than Allah actually creates things. Hence, as long as one believes that only Allah creates them, there is no harm in performing tawassul. Likewise, attributing a certain doing to other than Allah does not harm unless one believes this doer actually creates. So once it is established the person does not believe the creating is for other than Allah then attributing a doing to other than Allah is understood in its proper context. When one says: "This medicine benefited me," or "This particular righteous Muslim benefited me," he is merely exposing the created reason of the benefit. These statements are also similar to when one says: "This food satisfied my hunger," or "This water quenched my thirst," or "This medicine cured me." When Muslims say such statements, they understand them in their proper context, i.e., food, water, and medicine are only reasons, and Allah is the Creator of their benefit.

The general proofs mentioned in this summary are enough to refute Ibn 'Abdul-Wahhab. The scholars of Islam have expounded on this issue in several treatises.

The History Of The Fighting With The Wahhabiyyah

At the time Ibn 'Abdul-Wahhab and his assistants initiated their treacherous ideology by which they called the Muslims blasphemers, they were gaining control of eastern Arabia one tribe after another. This expansion eventually encompassed al-Yaman, Makkah, al-Madinah, and the tribes of al-Hijaz all the way to ash-Sham.
Debating With The Scholars Of Makkah
Initially, the Wahhabis sent a group to Makkah and al-Madinah thinking they would be able to spoil the belief of the scholars of these two holy cities and tamper with their belief through lies and fabrications. When they reached there and declared their beliefs, the scholars of Makkah and al-Madinah refuted them and established the Islamic evidences against them–which they could not refute. The scholars were certain about the Wahhabis’ ignorance and misguidance and found them absurd and thoughtless.


After evaluating their beliefs and finding them full of many types of blasphemy, the Wahhabis fled like frightened zebras fleeing from a lion. Hence, after establishing the proofs, the scholars wrote an attestation against the Wahhabiyyah to the Head Judge of Makkah confirming the Wahhabis as blasphemous because of their beliefs. The aim of the scholars was to disclose the misguidance of the Wahhabis and make it known to the Muslims near and far. This action took place during the rulership of Sharif Mas'ud Ibn Sa'id Ibn Sa'd Ibn Zayn, the ruler of Hijaz who ordered the imprisonment of those unjust Wahhabis. Sharif Mas'ud Ibn Sa'id Ibn Sa'd Ibn Zayn died in 1165 A.H.


Some Wahhabis managed to escape their imprisonment. They went to ad-Dar'iyyah and spoke about what they encountered in Makkah. This made the Wahhabis more devilishly haughty, and they started attacking the tribes which were loyal to the prince of Makkah.Outbreak Of Hostilities:

Fighting In At-Ta’if, Makkah, And Juddah
The fighting between the Wahhabis and the prince of Makkah, Mawlana Sharif Ghalib Ibn Mus'id Ibn Sa'id Ibn Sa'd Ibn Zayd, broke out after 1205 A.H. Many battles took place between the prince and the Wahhabis. Although many people were killed, the Wahhabis’ strength kept intensifying. Their innovations kept propagating until most of the Bedouin tribes paid allegiance to them–even the Bedouins who were under the rulership of the prince of Makkah.

In 1217 A.H., they marched with big armies to the area of at-Ta’if. In Dhul-Qa'dah (19) of the same year, they lay siege to the area the Muslims were, subdued them, and killed the people: men, women, and children. They also looted the Muslims’ belongings and possessions. Only a few people escaped their barbarism.


After at-Ta’if came under their control, the Wahhabis planned to march towards Makkah, but this was during the time the Muslims were performing Pilgrimage, and many of the Muslims from ash-Sham and Egypt were in Makkah. The Wahhabis knew if they attacked Makkah at that time all the people performing Pilgrimage would join in fighting them. They stayed in at-Ta’if until Hajj was over, and the people had returned to their countries. Then the Wahhabis and their armies set out to attack Makkah. Sharif Ghalib did not have enough power to face these armies, so he went to Juddah. The people of Makkah were afraid the Wahhabis would treat them in the same manner the people of at-Ta’if were treated, so they negotiated and surrendered to them. The Wahhabis granted the people of Makkah security and entered Makkah on the eighth of Muharram, 1218 A.H. They occupied themselves there for fourteen days ordering the Muslims to repent and embrace Islam–since the Wahhabis falsely claimed them as blasphemers. The people were prohibited from doing what the Wahhabis incorrectly believed to be blasphemy, like performing tawassul and visiting the graves.


Having gained control of at-Ta’if and Makkah, the Wahhabis turned their armies towards Juddah to fight Sharif Ghalib. When they surrounded Juddah, Sharif Ghalib bombarded them with cannons and projectiles. He killed many Wahhabis and prevented the conquering of Juddah. After eight days, the Wahhabis departed Juddah to return to their own territories. The Wahhabis left some of their army in Makkah and appointed 'Abdul-Mu'in, the brother of Sharif Ghalib, as prince. 'Abdul-Mu'in only accepted this position to protect the people of Makkah and shelter them from the evil mistreatment of the harmful Wahhabis.


In the month of Rabi'-ul-’Awwal of the same year, Prince Ghalib left Juddah accompanied by Sharif Basha–the governor of Juddah and the representative of the Supreme 'Uthmaniyy (20) Sultan. They arrived in Makkah with their army and overpowered the Wahhabis. They expelled the Wahhabi army and this brought Makkah back under the authority of Sharif Ghalib.

The Capture Of Makkah
The Wahhabis left Makkah and became involved with fighting many of the tribes. They captured at-Ta’if and appointed 'Uthman al-Madayiqiyy as the governor. This governor joined forces with some of the Wahhabis’ soldiers and started fighting the tribes next to the borders of Makkah and al-Madinah until they pledged allegiance to them. They eventually subdued all the tribes and captured all the lands originally under the authority of the Governor of Makkah. After this, 'Uthman al-Madayiqiyy mobilized his army in an attempt to capture Makkah. In 1220 A.H. they lay siege to Makkah and then surrounded it from all directions to tighten this siege. They blocked the routes to the city and prevented supplies from reaching there. It was a great hardship on the people of Makkah. Food became exorbitantly expensive and then unavailable. They resorted to eating dogs.


Sharif Ghalib was compelled to ask for reconciliation with the Wahhabis. He accepted for some people to arbitrate between them. He signed an agreement with conditions stipulating the rulership of Makkah would be kept for him, and the people of Makkah would be treated leniently. The Wahhabis accepted these conditions. They entered Makkah by the end of Dhul-Qa'dah in 1220 A.H. They also gained control of al-Madinah. They plundered what was in the room of the Nabi, sallallahu 'alayhi wa sallam, took all the money that was there, and did some disgraceful acts. They appointed a man among them, Mubarak Ibn Madyan, as the governor of al-Madinah.

The Wahhabis ruled Makkah and al-Madinah for seven years. During these years, they prevented the people of ash-Sham and Egypt from entering Makkah carrying the cloak (21) of the Ka'bah when they came to perform pilgrimage. The Wahhabis started to make the cloak for the Ka'bah from black material. They prevented the people from smoking tobacco. When they found someone smoking they punished him fiercely. During this time, the Wahhabis destroyed the domes built on the graves of the righteous Muslims.
The 'Uthmaniyy State Starts To React

Throughout these years, the 'Uthmaniyy State was in great confusion and chaos. The 'Uthmaniyys were engaged in fierce fighting with the Christians and they were trying to cope with disunity among the ruling power. One sultan would be appointed, then thrown out or possibly killed, until 1226 AH when the Sultan issued an order to the ruler of Egypt, Muhammad 'Aliyy Basha, to prepare to fight the Wahhabis.

The Army From Egypt

Muhammad 'Aliyy Basha organized a big army and by a mandate from the Sultan, appointed his son, Tusun Basha, as its commanding officer. Those troops left Egypt in Ramadan of the same year and journeyed by land and by sea until they reached Yanbu' and regained it form the Wahhabis. In Dhul-Hijjah 1226 AH, the army reached an area between as-Safra’ and al-Hadidah. A fierce fight broke out with the Bedouins who were in al-Harbiyyah. These tribes were loyal to the Wahhabis, and many other tribes also joined them. As a result, the Egyptian army was badly defeated, many of the soldiers were massacred, and all the belongings of the army were looted. A small number of this army made their way back to Egypt.
The Second Egyptian Campaign

In 1227 A.H., Muhammad 'Aliyy Basha was determined to lead the army to al-Hijaz himself, so he mobilized more troops. In the month of Sha'ban some ranks of the army were sent before him–at the peak of their strength and preparedness. Among their artillery were eighteen canons. In Ramadan, the army captured what the Wahhabis formerly controlled and regained the area of as-Safra’, al-Hadidah, and other places without a fight, i.e., by attracting the shaykhs of the Bedouin tribes to their side. Muhammad 'Aliyy Basha gave money to the leaders of these tribes and salaries were arranged for them. These arrangements were made under the management of Sharif Ghalib, the Sharif of Makkah, who fooled the Wahhabis into believing he was on their side. The first time the Egyptians were defeated, they had not consulted with Sharif Ghalib–so he was unaware of their need for a similar arrangement.


Around the end of Dhul-Qa'dah, the army entered al-Madinah. When the news about the victory of the Muslim army reached Egypt, the Muslims celebrated the event for three days. They decorated the city, displayed fireworks, and fired their guns in celebration. They conveyed this good news to all the Christian kings.


The army traveling by sea captured Juddah at the beginning of Muharram, 1228 A.H., and then headed towards Makkah to regain control. The army did not engage in any battles with the Wahhabis as a result of the secret arrangements the Sharif managed to achieve. When the army reached Juddah, the Wahhabiyy army and princes fled Makkah. Al-Madayiqiyy, the Wahhabi princes of at-Ta’if, and their army fled at-Ta’if when they got word the Muslim army regained control of Juddah and Makkah.


The prince of the Wahhabis, Prince Su'ud, went to Hajj in 1227 A.H., before these events took place. After Hajj he went to at-Ta’if and then back to ad-Dar'iyyah. It was some time before he learned about the defeat in al-Madinah the Wahhabis suffered at the hands of the Sultan’s army. When he arrived in ad-Dar'iyyah he got word of the capture of Makkah and at-Ta’if.

The Good News Reaches The Sultan
In Rabi'-ul-’Awwal, 1228 A.H., Muhammad 'Aliyy Basha sent delegates to the capital of the state (Istanbul) carrying good new and keys. A written correspondence explained the keys were from Makkah, al-Madinah, Juddah and at-Ta’if. They entered the palace of the Sultan in a dignified and royal parade, followed by drummers announcing the great victory as songs were chanted joyfully. Fireworks were lit and cannons were fired; the delegates who brought the keys were honored. The Sultan promoted the rank of Muhammad 'Aliyy Basha, decorated him with many medallions, and granted him other medallions with an authorization to decorate the officers of his choice.


In Shawwal, 1228 A.H., before Muhammad 'Aliyy Basha left Egypt for al-Hijaz, Sharif Ghalib caught 'Uthman al-Madayiqiyy, the Wahhabi governor of at-Ta’if, who was one of their greatest agents and rulers. He was placed in iron chains and sent to Egypt. He arrived in Egypt in Dhul-Qa'dah–after Muhammad 'Aliyy Basha left for al-Hijaz. From Egypt, 'Uthman al-Madayiqiyy was sent to the capital of the state–where later he was killed.

Punishing Some Wahhabis And Replacing Sharif Ghalib
Muhammad 'Aliyy Basha reached Makkah in Dhul-Qa'dah, arrested Sharif Ghalib Ibn Mus'id and sent him to the capital of the state. Sharif Yahya Ibn Surur Ibn Musa'id, Sharif Ghalib’s nephew, was appointed as the Sharif (Governor) of Makkah.


In Muharram, 1229 A.H., Mubarak Ibn Madyan, the Wahhabi governor of al-Madinah was sent to the capital. He was carried around Constantinople in a disgraceful manner for the people to see. He was killed after this, and his head was hung on the gate of the government building. The same thing was done to 'Uthman al-Madayiqiyy as a punishment for all the crimes they committed during their rulership.


Sharif Ghalib was sent to Salonika (22), held in high regard, and treated well until he died in 1231 A.H. He was buried there, and a dome was constructed over his grave–and to this day, the people still visit his grave. Sharif Ghalib’s rulership over Makkah lasted for twenty-six years.

Uprooting The Wahhabis

Muhammad 'Aliyy Basha continued to fight the Wahhabis, and he sent a large number of troops to Saudi Arabia in the areas of Turabah, Bishah, Ghamid, Dhahran, and 'Asir. His aim was to eradicate the Wahhabis, so he personally led the army in pursuit of them. In Sha'ban, 1229 A.H., he located them, killed and captured many, and demolished their strongholds. Prince Su'ud, the head of the Wahhabis, died in Jumadal-Ula, and his son, 'Abdullah, took over the leadership.

Shortly before the time of Pilgrimage, Muhammad 'Aliyy Basha left these areas and departed for Makkah. He performed Hajj and stayed in Makkah until Rajab, 1230 A.H. Muhammad 'Aliyy Basha left Hasan Basha (23) in Makkah and returned to Egypt in the middle of Rajab, 1230 A.H. He had spent one year and seven months residing in al-Hijaz, because he would not go back to Egypt until he had arranged the affairs of al-Hijaz and destroyed the Wahhabi factions spread throughout the Bedouin tribes of al-Hijaz and Eastern Arabia.


The Third Egyptian Campaign


The Wahhabi prince, 'Abdullah Ibn Su'ud, was still in ad-Dar'iyyah when Muhammad 'Aliyy Basha made preparations for an army to fight him. The troops were sent under the leadership of his son, Ibrahim Basha. Prior to this, 'Abdullah Ibn Su'ud corresponded with Tusun Basha Ibn Muhammad 'Aliyy Basha; Tusun Basha was in al-Madinah, to make a peace accord with 'Abdullah Ibn Su'ud. In this proposed accord, he agreed to pay his loyalty to Muhammad 'Aliyy Basha on the condition he was left as the governor of that area. Muhammad 'Aliyy Basha did not approve this arrangement. The army was mobilized under Ibrahim’s command at the end of 1231 A.H. Ibrahim Basha and his army reached ad-Dar'iyyah in 1232 A.H. where they battled 'Abdullah Ibn Su'ud. In Dhul-Qa'dah, 1233 A.H., they conquered the Wahhabis.


When Egypt received news of the victory, the people were extremely triumphant and rejoiced for seven days. They set off fireworks and fired 1,000 canons in celebration of this great event.

Some Of The War Expenses


Muhammad 'Aliyy Basha had a tremendous concern for fighting the Wahhabis by sea. He spent great amounts of money to attain his goal. Some of those who used to serve him said on one occasion 45,000 riyals (24) were paid to transport ammunition (25). This costly payment was one of many times such things occurred. Another time, one transport in particular was made for ammunition carried from Yanbu' to al-Madinah. Each camel cost six riyals, half of which was paid by the governor of Yanbu' and the other half by the governor of al-Madinah. Upon the arrival of the shipment from al-Madinah to ad-Dar'iyyah, the fee for the transport of ammunition alone was 140,000 riyals.


The Capture Of The Wahhabis’ Leader

Ibrahim Basha caught 'Abdullah Ibn Su'ud and sent him and many of the Wahhabi princes to Egypt. They arrived on the seventeenth of Muharram, 1234 A.H., where people gathered to see the Wahhabi leader paraded around the capital riding on a camel. After this, 'Abdullah Ibn Su'ud was brought to see Muhammad 'Aliyy Basha. Muhammad 'Aliyy Basha stood up for 'Abdullah Ibn Su'ud, was gentle with him, and smiled as he let Abdullah sit beside him. Muhammad 'Aliyy Basha talked to him.


Al-Basha: Why do you keep rebelling?

Ibn Su'ud: The war goes on; you lose sometimes and you win other times.

Al-Basha: How did you find my son, Ibrahim Basha?

Ibn Su'ud: He was not reckless but he put forth effort and so did we until what Allah had willed happened.

Al-Basha: I will petition our master, the Sultan, on your behalf.

Ibn Su'ud: What Allah willed to be shall be.


Al-Basha ordered a robe (26) to be put on Ibn Su'ud before he left to the house of Isma'il Basha in Bulaq (27). Abdullah Ibn Su'ud had a small metal box with him.


Al-Basha: What is this?

Ibn Su'ud: This was taken by my father from the room of the Nabi. I am taking it with me to the Sultan.

Al-Basha ordered the box to be opened. They found three Mushafs in it–the like of which no one had ever seen–and with them were 300 large pearls, one large emerald, and a golden ribbon.

Al-Basha: You have taken much more than that.

Ibn Su'ud: This is what I found kept by my father. He did not take all what was in the room for himself. The Bedouin tribesmen, the people of al-Madinah, the Aghas of al-Haram, and the Sharif of Makkah also removed things from the Nabi’s room.

Al-Basha: That is true. We found some of these things with the Sharif.

Then 'Abdullah Ibn Su'ud was sent to the place of the Sultan. In Muharram, 1235 A.H., Ibrahim Basha returned to Egypt from al-Hijaz after he destroyed ad-Dar'iyyah such that it was abandoned by its inhabitants. When Ibn Su'ud reached the headquarters of the Sultanate in Rabi'-ul-’Awwal, he was paraded around the city for all the people to see. He was then put to death at the Door of Hamayun (as a punishment for his crimes). The chiefs of his followers were executed in different places.


ConclusionThis is a very brief summary of the story of Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab. To talk at length on each of these details would be very lengthy. The tribulations inflicted by the Wahhabis were a calamity for the Muslims. The Wahhabis shed a great deal of blood and robbed a great deal of money; their harm was prevalent and their evil spread.


Many of the hadiths of the Nabi, sallallahu 'alayhi wa sallam, spoke explicitly about this tribulation. One narration said:

which means: <<There will be people who come from the eastern side of Arabia who will recite Qur’an, but their recitation will not pass beyond their collarbones (28). They will go out of Islam as swiftly as the arrow goes through the prey. Their sign is shaving their heads.>> This hadith was mentioned in many narrations, including Sahih-ul-Bukhariyy and other books of hadith. There is no need to expound on listing these narrations or their narrators because they are well-known and of the sahih (29) classification.


The Nabi said: "Their sign is shaving their heads." This is an explicit reference to the Wahhabi sect. They used to order all those who follow them to shave their heads. None of the previous sects, i.e., those who came before the Wahhabis, like the Khawarij or other innovators, had this sign.

As-Sayyid 'Abdur-Rahman al-Ahdal, the Mufti of Zabid, used to say: "There is no need for writing against the Wahhabis. For, in refuting them, it is sufficient to mention the hadith of the Nabi, sallallahu 'alayhi wa sallam: <<Their sign is shaving their heads>> since no other innovators had ever done it."


It happened once that a women made her point against Ibn 'Abdul-Wahhab when they compelled her to follow them and she did. He ordered her to shave her head. She told him: "Since you order the woman to shave her head, you have to order the man to shave his beard. The hair of the women is her decoration and the decoration of the man is his beard." Ibn 'Abdul-Wahhab could not answer her.


Among of what the Wahhabis used to do was to prevent the people from asking the Nabi, sallallahu 'alayhi wa sallam, for his intercession–although the hadiths about the Nabi’s intercession are numerous and are of the mutawatir (30) classification. Most of his intercession is for the Muslims of his nation who committed major sins. The Wahhabis also prohibited Muslims from reading Dala’il-ul-Khayrat–which includes saying as-Salat on the Nabi and mentioning many of the Nabi’s complete descriptions. They said this is blasphemy. They also prevented Muslims from saying as-Salat on the Nabi on the minarets after the Adhan. Once a righteous blind Muslim was calling Adhan and said as-Salat on the Nabi after the Adhan (31). The Wahhabis brought him to Ibn 'Abdul-Wahhab who ordered his execution.


If I [the author] was to pursue the mischievous things the Wahhabis did, I would fill notebooks and lots of papers. However, what has been mentioned thus far is enough.

Allah, subhanahu wa ta'ala, knows best.


Footnote

1) Al-Hijaz refers to the western part of Arabia which includes Mecca and Medina.

2) Al-Haramayn refers to Mecca and Medina.

3) Ash-Sham refers to the area that includes Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine.

4) Only the first adversity will be presented in this booklet.

5) Tawassul is asking Allah for goodness by a prophet, righteous believer, etc.

6) Shirk refers to associating partners to Allah.

7) The People of Tawhid refers to the Muslims.

8) Ad-Dar'iyyah is a region north of the city of Riyad, Saudi Arabia.

9) Musaylimah al-Kadhdhab was a blasphemous man who claimed the status of prophethood for himself after the death of Prophet Muhammad. He was killed by the Muslims during the caliphate of Abu Bakr, may Allah raise his rank.

10) Ibn Majah and others related this hadith and the-Hafidh, Ibn Hajar, deemed it a strong hadith.

11) The Prophet called her `my mother' out of likening her to his real mother.

12) Sixteen hafidhs of hadith classified this hadith as sahih, including at-Tirmidhiyy, at-Tabaraniyy, al-Bayhaqiyy, as-Subkiyy, among others.

13) It is clear in the narrations of this hadith, the blind man was not in the session of the Prophet when he did as the Prophet ordered him.

14) Salah of 'Istisqa' refers to performing a specific prayer which includes making supplication for rain.

15) Al-Bayhaqiyy related this hadith and classified it as Sahih.

16) Shaykh Muhammad Ibn Sulaym al-Kurdiyy was the one who wrote al-Hashiyah on the explanation of Ibn Hajar to the text of Bafadl.

17) It is mentioned in a hadith it is easier for the devil to trick the lonely person who is away from other Muslims. The Prophet, sallallahu al 'alayhi wa sallam, while encouraging the Muslims to perform the prayers in congregation said:

which means: "Moreover, the wolf will eat the lonely lamb."

18) Among these hadiths is the one related by ad-Daraqutniyy that the Prophet said: "On the Day of Judgment, I will intercede for the one who visits my grave with the good intention."

19) At-Ta’if is a city in Hijaz. Dhul-Qa'dah is the eleventh month of the Islamic lunar calendar.

20) The 'Uthmaniyy State was the Islamic state governing Turkey, parts of the ex-USSR, Greece, Bulgaria, Romania, ex-Yugoslavia, Albania, Iraq, the Arabic peninsula, Egypt, ash-Sham, Libya, and other areas.

21) The cloak of the Ka'bah is the cloth covering the Ka'bah.

22) Salonika is a town in Greece.

23) Hasan Basha was one of the leaders of the Egyptian army.

24) Riyals were a unit of silver currency at that time.

25) This transport of ammunition involved crossing the Red Sea by ship and then crossing the land by camel.

26) Clothing with a nice garment is a traditional show of generosity.

27) Bulaq is an area in Cairo.

28) This means they do not understand the meaning of what they read.

29) A sahih hadith is a hadith which is related by a trustworthy Muslim from another trustworthy Muslim back to the Nabi or his Companion, and is devoid of any defect in this narration.

30) A mutawatir hadith is a hadith related by a large number of Muslims who witnessed it and conveyed it to large group of people who conveyed it to another large number and so on, until it reached us. Such a hadith is narrated in a way which is impossible for the narrators to have agreed to lie about it.

31) Adhan is the Call for Prayer.

End.

பித்அத் -நூதன அனுஷ்டானம் என்றால் என்ன? ஒரு விளக்கம்-Bidat

பித்அத் -நூதன அனுஷ்டானம் என்றால் என்ன? ஒரு விளக்கம்.

அன்று முதல் இன்று வரை நாம் பின்பற்றியொழுகி வருகின்ற எத்தனையோ நல்ல செயல்களை அவை பித்அத் என்று கூறி, அஹ்லுஸ்ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் அழகுறு பாதையிலிருந்து விலகி வழி கெட்டும், வழிகெடுத்தும் வருகின்றனர் சில அதிபுத்திசாலிகள்(?)!

திருமறையையும், திரு நபி வழிமுறைகளையும் மட்டுமே நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம், ஏற்றுக் கொள்கிறோம்ட என்று கூறித்  திரியும் இவர்கள் திருமறை மூலமாகவும், ஹதீஸ்கள் மூலமாகவும் நற்செயல்கள் என ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட காரியங்களையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக பித்அத் எனவும், பித்அத்துகள் அனைத்தும் வழிகேடே எனவும் பிரச்சாரம் புரிகின்றனர்.

சுன்னத் என்றால் என்ன? பித்அத் என்றால் என்ன? என்பது குறித்து அடிப்படை அறிவு இல்லாத காரணத்தினாலேயே அவர்கள் இவ்வாறான தப்புப் பிரச்சாரத்தில் இறங்கியுள்ளனர்

'திருமறை , திருநபி வழிமுறை, சஹாபாக்களின் நடைமுறை, இமாம்களின் ஒத்தக் கருத்துரை ஆகியவற்றிற்கு எதிராக – புதிதான ஒன்றைக் கொண்டு வந்தால் அது வழி கெட்ட-தவறான பித்அத்!'

மேற்கூறப்பட்டவைகளுக்கு முரணில்லாமல் ஒரு நற்செயலை உருவாக்கினால் அது ஏற்றுக் கொள்ளாபபட்ட –புகழுக்குரிய பித்அத்! என சட்டமேதை இமாமுனா ஷாபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறுகின்றானர்.

நூல்: பத்ஹுல் முபீன் பக்கம் 95, தஹ்புல் அஸ்மாஉ வல்லுகாத் பாகம் 2 பக்கம் 23.

பித்அத்துகளை இவ்வாறு இருவகையாகப் பரித்து எந்த அடிப்படையில் கூறுகின்றனர்? 'எல்லா பித்அத்துகளும் வழிகேடு, எல்லா வழிகேடுகளும் நரகில்' என்று அண்ணல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றனரே! ன்பது சில அளிவாளிகளின் வினா! விடையைத் தேடும் இந்த வினாவுக்கான பதில் சற்று விரிவாகத்தான் தர வேண்டும்!

'அல்லாஹ்வை நீங்கள் நேசிப்பீர்களாயின்  என்னைப் பின்பற்றுங்கள். அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் என நபியே ! கூறுங்கள்' (அல்-குர்ஆன்)

நபிபெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றுவது என்றால் என்ன? அவர்களின் சுன்னத்துக்களை ஏற்றுக் கொண்டு செயல்படுதல்! (சுன்னத் என்றால்-நபிகளாரின் சொல், செயல், அங்கீகாரம் மூன்றும் இடம் பெறும்)

பித்அத் என்றால் 'அண்ணல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் இல்லாத ஒரு புதிய செயல்'  (மிர்காத் பாகம் 1, பக்கம் 178)

பெருமானாரின் காலத்தில் இல்லாதவற்றை நாம் செய்யலாமா? கூடாதா? எல்லா பித்அத்துகளுமே வழிகேடுகள்தானா? ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் ஆராய்வோம். இமாம்கள் பித்அத்களை இரண்டாகப் பிரித்து நல்லவை, கெட்டவை எனப்  பெயர் சூட்டியது எந்த அடிப்படையில்? இதனையும் ஹதீஸ்கள் மூலமே தெளிவுபடுத்துவோம்.

ஸெய்து இப்னு தாபித் கூறுகின்றார்கள்: 'யமாமா போர் நடந்துக் கொண்டிருந்த போது கலீபா அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்னை அழைத்துவர ஆளனுப்பினார்கள். நான் சென்றபோது கலீபாவுடன் உமரும் இருந்தார்கள். யமாமாப் போரில் குர்ஆனைப் பாடமிட்டிருந்த பலர் மறைந்து விட்டனர். மீதமுள்ளோரும் இப்படியே கொல்லப்பட்டு விடுவார்களாயின் குர்ஆனைப் பாடமிட்டவர்கள் இல்லாமலாகிவிடுவாரோ என அஞ்சுகின்றேன்.

எனவே திருமறையை நூலுருவில் கொண்டுவர வேண்டுமென உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றனர். 'நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்திராத ஒரு காரியத்தை நாம் எப்படி செய்வது? என்று உமரிடம் கேட்டேன். 'இறைவன் மீது ஆணையாக! இது நல்லதோர் செயல்! என உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகின்றார்கள். அல்லாஹ் இது விஷயத்தில் உமருடைய இதயத்தை விசாலமாக்கி வைத்தது போன்று எனது இதயத்தை விசாலமாக்கி வைப்பது வரை என்னிடம் பலமுறை எடுத்துக் கூறினார்கள். தற்போது எனக்கும் உமருடைய அபிப்ராயம்தான்! எனவே அறிவாளியும், இளைஞரும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களி;ன் வஹியை அவ்வப்போது எழுதி வந்தவர்களுமான தாங்கள் குர்ஆனை நூலுருவில் சேர்க்கின்ற பணியினை செய்திட வேண்டும்' என கலீபா அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள்.

பெரியதொரு மலையைப் பெயர்த்தெடுக்க கூறினால் அது எனக்கு இலேசான செயலாக இருந்திருக்கும். நபி பிரான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்யத் துணியாததை நீங்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும்?  என நான் கேட்டேன். அபூபக்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள். 'இஃதோர் சிறந்த செயல்' என இதயத்துக்கு சமாதானம் ஏற்படுவது வரை பன்முறை இந்தக் காரியத்தை குறித்து அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கூறிக்கொண்டே இருந்தனர். பின்னர் நான் குர்ஆனை சேகரிக்கத் தொடங்கினேன்.'

(புகாரி: பாகம் 1, பக்கம் 745)

நபிகளாரின் காலத்தில் இல்லாத செயல்கள் எல்லாமே வழிகேடு. நரகத்தில் சேர்ப்பவை என்றிருக்குமாயின் அபூபக்கர், உமர், ஜைது போன்ற கண்ணியமிகு நபிமணித் தோழர்கள் அண்ணலார் செய்யாத ஒரு செயலைச் செய்து 'அதற்கு நற்செயல்' என பெயருமிட்டனர் என்றால், அவர்கள் வழி கேட்டிற்குத் துணைபோயினரா? அனாச்சாரத்தின் மீது ஸஹாபாக்களும் ஒத்த கருத்து கொண்டிருந்தனரா?

இந்த அடிப்படையில்தான் இமாம்கள் பித்அத்துகளை இரு கூறுகளாகப் பிரித்தனர். நல்லது, கெட்டது என வகைப்படுத்தினர்.

எனவே, 'அண்ணலாரின் காலத்தில் இல்லாத புதிய செயல்களுக்கு ஷரீஅத்தில் பித்அத் என்று கூறப்படும். இது நல்லது, கெட்டது என இரு வகைப்படும்.' என்று இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.

நூல்: தஹ்தீபுல் அஸ்மாஉ பாகம் 2, பக்கம் 22

மிர்காத், பாகம் 1, பக்கம் 178.

ரமலானின் ஓரிரவில் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களோடு நான் பள்ளிக்குச் சென்றேன். சிலர் தனித்தும், வேறு சிலர் ஜமாஅத்தாகவும் தொழுது கொண்டிருந்தனர். இதனைக் கண்ட உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இவர்களை ஒரே இமாமின் கீழ் ஜமாஅத்தாக தொழச் செய்வது மிகச் சிறந்தது எனக் கூறி உபை இப்னு கஃபு ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் தலைமையில் ஜமாஅத்தாக்கினார்கள். மற்றொரு நாள் நான் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடன் பள்ளிக்குச் சென்றபோது மக்கள் ஜமாஅத்தாக தொழுது கொண்டிருந்தனர். இது கண்ட உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், 'இஃ;தோர் நல்ல பித்அத்' என்றனர். அப்துற் றஹ்மான் இப்னு அப்துல் காரி அறிவிக்கின்ற இந்நிகழ்ச்சியை புகாரி (பாகம் 1 பக்கம் 269)ல் காணலாம்.

தராவீஹ் தொழுகையினை ஜமாஅத்தாக தொழச் செய்து அதற்கு நல்ல பித்அத் என்று பெயரும் சூட்டினர் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். எனவே எல்லா பித்அத்துகளும் வழிகேடல்ல என்பது தெளிவாகிறது. யாராவது இஸ்லாத்தில் ஒரு நல்ல செயலை அறிமுகப்படுத்தினால் அதனுடைய கூலியும், அதனை செயல்படுத்தியரின் கூலியும், அறிமுகப்படுத்தியவருக்குக் கிடைக்கும். யாராவது ஒரு தீய செயலைக் கொண்டு வந்தால் அதனுடைய தண்டனையும் கிட்டும். (முஸ்லிம் பாகம் 1, பக்கம் 241, இப்னுமாஜா பக்கம் 18, மிஷ்காத் பாகம் 1 பக்கம் 33)

இறைவனும் இறைத்தூதரும் திருப்தியுறாத வழிதவறிய ஒரு பித்அத்தை கொண்டு வருபவனுக்கு அதனுடைய தண்டனையும், அதை செய்பவனுக்குரிய தண்டனையும் கிடைக்கும் (இப்னு மாஜா பக்கம் 19, மிஷ்காத் பாகம் 1 பக்கம் 30) இந்த நபி மொழிக்கு விளக்கமெழுதிய ஹதீஸ்கலை விற்பன்னர் முல்லா அலீ காரீ ரஹ்மத்துல்லாஹி  அலைஹி அவர்கள் நல்ல பித்அத்துகள் தவறானதல்ல என்பதைக் காட்டுவதற்கே தீய பித்அத் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று தமது மிர்காத் பாகம் 1 பக்கம் 202ல் எழுதுகிறார்கள்.

இந்த ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் தான் இமாம்கள் பித்அத்துகளை வகைப்படுத்தினார்களே தவிர, ஆதாரமின்றி வகைப்படுத்தவுமில்லை. புதுக்கொள்கைகாரர்கள் கூறுவது போன்று எல்லா பித்அத்துகளும் வழிகேடுமல்ல. அப்படிக் கூறுபவன் தான் வழிகேட்டின் அதல பாதாளத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கின்றான் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.

எனவே ஹதீஸ்கள், ஸஹாபாக்களின் நடைமுறைகள் ஆகயிவற்றின்படி இமாம்கள் வகுத்துத் தந்துள்ள நல்ல பித்அத்களை நாம் செய்தால் அவற்றுக்கு அல்லாஹ்வுடை;யவும், அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடையவும் அங்கீகாரம்  உண்டு. நற்கூலியும் உண்டு என்பது உறுதி.

நபிமொழித் தொகுப்பு நூற்களில் 'எல்லா பித்அத்துகளும் தவறானவை' என்று கூறுகின்ற சில ஹதீஸ்களைக் காணலாம். இங்கெல்லாம் பித்அத்தெ ஸய்யிஆ-தீய பித்அத் என்றே நபி மொழிக் கலை வல்லுனர்கள் விளக்கம் தந்துள்ளனர்.
 

'எல்லா பித்அத்துகளும் வழிகேடனாவை' என்று மிஷ்காத் பாபுல் இஃதிஸாம் எனும் பாடத்தில் வருகின்ற நபிமொழிக்கு, மிஷ்காத்தின் விளக்கவுரை நூலான அஷிஃஅத்துல்லம்ஆத் இவ்வாறு விளக்கம் கூறுகின்றது:

'எந்தவொரு பித்அத்தும் அடிப்படைவிதிகளுக்கும், ஸுன்னத்திற்கும், ஷரீஅத்தின் நடைமறைகளுக்கும் ஒத்திருந்தால் அதனை பித்அத்தே ஹஸனா-நல்ல பித்அத் எனவும், முரண்பட்டிருந்தால் பித்அத்தே ஸய்யிஆ-தீய பித்அத் எனவும் கூறப்படும்.

இப்போது பித்அத்துகளெல்லாம் வழிகேடு என்று கூறப்படுவதின் அர்த்தம் புரிந்திருக்கும். வல்லான் அல்லாஹ் உண்மைகளைப் புரிந்து, அதனை ஏற்றுக் கொண்டு செயல்படும் அஹ்லுஸ்ஸுன்னத்தின் அழகிய பாதையில் என்றும் நம்மையும், நம் சந்ததிகளையும் நிலைத்து வாழச் செய்வானாக! ஆமீன்.

முற்றும்.

நன்றி: வஸீலா 1-3-1987.

ஒடுக்கத்துப் புதன்

கேள்வி: ஒடுக்கத்துப் புதனன்று நாம் செய்ய வேண்டியதென்ன?

பதில்: ஸபர் மாதத்தின்  இறுதிப்புதனன்று இரவு அவ்வருடத்திற்கான மூன்று இலட்சம் பலாய், முஸீபத்துகள் இறங்குவதாக மாபெரும் தவஞானி குத்புல் ஹிந்து காஜா முயீனுத்தீன்  ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தம் அகக்கண் பார்வையால் கண்டறிந்ததாக அன்னாரது சீடர் பரீதுத்தீன் ஷக்கன்ஜீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது 'ஜவாஹிருல் கம்ஸா' எனும் நூலில் கூறுவதோடு அத்தினத்தில் ஸலாமுன் எனத் தொடங்கும் திருவசனங்களை எழுதிக் குடித்தால் அச்சோதனைகள் அவர்களை அணுகாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

'நோய் மொத்தமாக இறங்குகிறது.நோய் நிவாரணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குகிறது' எனற நபிமொழியை அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா மூலமாக தைலமி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும், ஹாகிம் தாரீகிலும் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனை இமாம் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி தமது அத்துர்ருல் மன்தூர் எனும் நூலில் கூறுகின்றனர்.
பதாவா ஹதீதிய்யா ஓரம் பக்கம் 233

குத்புல் ஹிந்த் அவர்களின் கனவுக்கு இந்த நபிமொழியும் ஆதாரமாக அமைகின்றது.

நன்றி: வஸீலா 1-11-87

ஒடுக்கத்துப் புதன் துஆ

بسم الله الرحمن الرحيم.

سَلاَمٌ قَوْلاًَ مِّنْ رَّبِّ رَّحِيْمٍ. سَلاَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِِيْنَ. سَلاَمٌ عَلىَ اِبْرَاهِيْمَ. سَلاَمٌ عَلَى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ. سَلاَمٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ. سَلاَمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنَا مِنَ الْبَلآءِ وَدَرْكِ الشَّقَآءِ وَسُوْءِِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتِةِ الْآعْدَآءِ وَمَلْجُوْمِ الْوَبَآءِ وَمَوْتِ فُجْاءَةٍ وَمِنْ زَوالِ الْبَرَكَةِ وَالنِّعْمَةِ وَمِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُبْنِ وَالْبَرْصَامِ وَالْحُمّٰى وَالشَّقِيْقَةِ وَمِنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَالْاَسْقَامِ بِفَضْلِكَ وَجُوْدِكَ يَاذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلىَ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلىَ اٰ لِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ اٰمِيْنَ .

இதை கரைத்து குடித்த பின் நக்ஷபந்தியா ஷெய்குமார்கள் பேரில் பாத்திஹா ஓதி ஹதியா செய்யவும்.

ஒடுக்கத்துப் புதன் உண்டா?

சபர் மாத இறுதிப் புதன் கிழமையினையே ஒடுக்கத்துப் புதன்என்று அழைக்கின்றனர்.

 

இந்த நாளில் வாழை இலைகளிலோ அல்லது பனை ஓலைகளிலோ திருக்குர்ஆன் வசனங்களை எழுதி அதை நீரால் கரைத்துக் குடிக்கும் வழக்கமும், எழுதப்பட்ட இலையை உடலில் குறிப்பாக தலையில் தேய்த்துக் குளிக்கும் வழக்கமும் தொன்று தொட்டு முஸ்லீம்களிடம்

இருந்து வருகிறது. நம் முன்னோர்கள் கற்றறிந்த மார்க்க அறிஞர்களாக இருந்தனர்.அவர்களின் பார்வையில் இது மார்க்கத்திற்கு உட்பட்டதாகவே தெரிந்தது. எனவே அதை அவர்கள் தடுக்கவில்லை.

 

எனவே இது பற்றி திருக்குர்ஆனும் நபி மொழிகளும், இஸ்லாமிய அறிஞர்களால் சொல்லப்பட்ட தகவல்களையும் சுருக்கமாகத் தருகின்றோம்.

 

அல்லாஹ் படைத்த ஏழு நாட்களில் கெட்ட நாள், மிடிமை, கஷ்டம், நோய் போன்றவற்றுக்கான நாள் உண்டு என்பதற்கு திருக்குர்ஆனில் ஆதாரம் உள்ளது. 

انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر

நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது ("ஆத்" கூட்டத்தினர் மீது) "நஹ்ஸ்" உடைய நாளில் கடுமையான காற்றை அனுப்பி வைத்தோம். 

திருக்குர்ஆன் – கமர் அத்தியாயம் – வசனம் – 101 

 

فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات

நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது "நஹ்ஸ்" உடைய நாட்களில் கடுமையான காற்றை அனுப்பி வைத்தோம். 

திருக்குர்ஆன் – புஸ்ஸிலத் அத்தியாயம் – வசனம் – 16 

 

மேற்கண்ட இரு வசனங்களிலும் முன் வாழ்ந்த கூட்டத்தினருக்கு அல்லாஹ் கடுங் காற்றை அனுப்பி அவர்களைத் தண்டித்ததாக  கூறியுள்ளான். 

 

மேற்கண்ட இரு வசனங்களில் முந்திய வசனத்தில் "நஹ்ஸ்" என்ற சொல் ஒருமையாகவும் இரண்டாம் வசனத்தில் பன்மையாகவும் வந்துள்ளது. இச்சொல்லுக்கு தீமை, மிடிமை, தரித்திரம் போன்ற அர்த்தங்கள் உள்ளன. மேற்கண்ட இரு வசனங்கள் மூலம் "நஹ்ஸ்" உடைய நாளொன்று உண்டு என்பது தெளிவாகின்றது. அந்நாள் எது என்பதில் அறிஞர்களுக்கிடையில் கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது இவ்விவரத்தை சரியாக அறிந்து கொள்வதாயின் "ஆத்" கூட்டத்தினருக்கு அல்லாஹ் பயங்கர காற்றை காற்றை அனுப்பிய மாதம், நாள் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். இதில் கூட வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கிடையில் கருத்து வேறுபாடு உண்டு. எனினும் இது தொடர்பாக சொல்லப்பட்டுள்ள பலருடைய கருத்துக்களையும் இங்கு தருகின்றோம்.

 

அந்த நாள் புதன் கிழமைதான் என்று அநேக அறிஞர்கள் கருத்துக் கூறி உள்ளனர். ஆயினும் அவர்கள் எந்த மாதம் என்பது பற்றி தெளிவாகவும் திட்டவட்டமாகவும் ஒன்றும் சொன்னதாகக் காணவில்லை. தப்சீர் றூஹுல் மஆநீயில் ஆசிரியர் அவர்கள் தங்களின் மேற்கண்ட விரிவுரை நூல் 27 ம் பாகம் 119 ம் பக்கத்தில் அது  ஷவ்வால் மாதப் பிற் பகுதியிலுள்ள புதன் கிழமை என்று கூறியுள்ளார்கள். அல்லாமா வகீஉ  ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் "குறர்" என்ற நூலில் ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசிப் புதன்கிழமை "நஹ்ஸ்" உடைய நாள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிவித்துள்ளதாக இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களைத்தொட்டும் வந்துள்ள நபீ மொழியை இப்னு மர்தவைஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும், அல்ஹதீபுல் பக்தாதீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும் அறிவித்துள்ளதாக எழுதியுள்ளார்கள். இமாம் தபறானீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அந்நாள் புதன் கிழமை என்று தங்களின்தபறானீ என்ற நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்கள். ஆயினும் மேற்கண்ட இரு நபீ மொழிகளையும் அபூ ஹாதம், இப்னு ஜவ்ஸீ, இப்னு றஜப், சகாவீ ஆகியோர் "ழயீப்"  பலம் குறைந்தவை என்று கூறி உள்ளனர்.

புதன் கிழமை "நஹ்ஸ்' உடைய நாள் என்று தகவல்  இருப்பது போல அது நல்ல நாள் என்றும் தகவல் உள்ளன. மின்ஹாஜுல் ஹுலைமீ, ஷுஆபுல் பைஹகீ ஆகிய இரு நூல்களிலும் புதன் கிழமை மதிய நேரத்தின் பின் பிரார்த்தனைகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இமாம் புர்ஹானுல் இஸ்லாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் "ஹிதாயஹ்" என்ற நூலில் வந்துள்ளதாக "தஃலீமுல் முதஅல்லிம்" என்ற நூலில், புதன் கிழமை ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு காரியமும் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்றும் அன்றுதான் அல்லாஹ் ஒளியைப் படைத்தான் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இதனால்தான் பெரியோர்கள்- ஹஸ்ரத்மார்கள் கல்வி சம்பந்தமான வகுப்புக்களை புதன் கிழமையில் தொடக்கி வந்துள்ளார்கள். அதோடு புதன் கிழமை கல்விக்குரிய நாளென்றும் பரவலாக கணிக்கப் படுகின்றது. 
எவனாவது புதன் கிழமை மரங்களை நட்டு "சுப்ஹானல் பாஇதில் வாரிதி" என்று சொல்வானாயின் அவை அவனுக்கு காய் கனிகளைக் கொடுக்கும் என்ற இந்த நபீ மொழியை ஜாபீர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்க இப்னு ஹிப்பான்  ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹிஅவர்களும் தைலமீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும்  தமது நூல்களில் பதிவு செய்துள்ளார்கள். இந்த நபீ மொழியை ஆதாரமாகக் கொண்டு பெரியோர்கள் செயல் பட்டு வந்துள்ளார்கள்.

புதன் கிழமை "நஹ்ஸ்" உடைய நாள் என்பதற்கு சில தகவல்களை இங்கு தருகிறோம். "எனது உம்மத்துக்கள் வெறுக்கமாட்டார்கள் என்றிருந்தால் புதன் கிழமை பயணம் செய்ய வேண்டாம் என்று நான் அவர்களை பணித்திருப்பேன்" என்று பி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்  கூறியதாக ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹ அறிவித்துள்ளார்கள். இந்த நபீ மொழி "பிர்தௌஸ்" என்ற நூலில் பதிவாகி உள்ளது" 

வார நாட்களில் சனிக்கிழமை – சூட்சி, துரோகத்துக்குரிய நாளாகும். ஞாயிற்றுக் கிழமை மரம் நடுதல், கட்டிடம் கட்டுவதற்குரிய நாளாகும். வியாழக் கிழமை தேவைகளைத் தேடுவதற்கும் அதிகாரிகளிடம் செல்வதற்கும் உரிய நாளாகும். வெள்ளிக் கிழமை திருமணப் பேச்சுக்கும், திருமணம் செய்வதற்கும் பொருத்தமான நாளாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

இந்த நபீ மொழியை இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவித்ததாக அபூயஃலா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும், அபூ சயீத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும் அறிவித்ததாக இப்னு அதிய்யஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும், தமாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களும் "அல்பவாயித்"என்ற நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

ஆயினும் சகாவீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் இந்த நபீ மொழியை பலவீனமானது என்று கூறியுள்ளார்கள். 

வெண்குஷ்டம்,கருங்குஷ்டம் இரண்டும் புதன் கிழமையில் தான் வெளியாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். இந்த நபீ மொழியை இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்துள்ளதாக இப்னு மாஜாவும், வேறு இரு வழிகளில் ஹாகிம் அவர்களும் பதிவு செய்துள்ளார்கள். புதன் கிழமை நகம் வெட்டுதல் கூடாதென்றும் அவ்வாறு செய்தால் குஷ்ட நோய் வரும் என்றும் சில தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஒரு நோயாளியிடம் நலம் விசாரிக்கச் செல்வது நல்லதெனினும் அதை புதன் கிழமை தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லதென்று தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

புதன் கிழமை மிடிமைக்குரிய நாளாக கருதப்படும் என்றும், மாதத்தின் கடைசிப் புதன் கிழமை மிகவும் கடுமையான மிடிமைக்குரிய நாளென்றும் "அர்றவ்ழஹ்" என்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மாதத்தின் கடைசிப் புதன் கிழமை மிடிமைக்குரிய நாளென்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவித்தார்கள்.   


"ரூஹுல் பயான்" என்ற திருக்குர்ஆன் விரிவுரை நூல்  வால்யூம் 09 பக்கம் 324 புதன் கிழமையில் சுவர்கத்து நீர் உலகத்து நீருடன் கலக்கப் படுவதால் அன்று குளிப்பது சிறந்ததென்று கூறப் பட்டுள்ளது. 
தண்டனை பெற்ற எந்த ஒரு கூட்டமாயினும் அது புதன் கிழமையிலேயே தண்டிக்க பட்டுள்ளது. இத்தகவல் ரூஹுள் பயான் வால்யூம் 08 பக்கம் 328 இல் இடம்பெற்றுள்ளது.


சபர் மாதத்தின் கடைசிப் புதன் கிழமையில் முன்னூற்று இருபதாயிரம் சோதனைகள், துன்பங்கள் இறங்குவதாகவும், வருட நாட்களில் அந்நாள் ஒன்று மட்டுமே கஷ்டமான நாள் என்றும் இறைஞானிகள் சொல்லியிருப்பதாக "முஜர்றபாதுத் தைறபீ" என்ற நூல் 103 ம் பக்கத்தில் கூறப் பட்டுள்ளது. 

அஷ் ஷெய்குல் காமில் பரீதுத்தீன் மஸ்ஊத் கன்ஜே ஷகர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், தங்களின் ஞான குரு ஹாஜா முயீனுத்தீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களின் அவ்ராத் தொகுப்பில் பின்வருமாறு இருக்கத் தான் கண்டதாக கூறியுள்ளார்கள்.


ஒவ்வொரு வருடமும் முன்னூற்று இருபதாயிரம் சோதனைகள் – துன்பங்கள் இறங்குகின்றன அவை யாவும் சபர் மாதத்தின் இறுதிப் புதன் கிழமையிலேயே இறங்குகின்றன. அந்த வருட நாட்களில் இந்நாள் மிகவும் கஷ்டமானது. அன்று யாராவது நான்கு ரக்அத் தொழுது நான்குரக்அத்திலும் "பாத்திஹா சூரா" ஓதிய பின் இன்னா அஃதைனாகல் கவ்தர் என்ற சூரத்தை 17 தடவைகளும், குல்ஹுவல்லாஹ்வை ஐந்து தரமும் , குல் அஊது பிறப்பில் பலக் ஒரு தரமும், குல் அஊது பிறப்பின் நாஸ் ஒரு தரமும் ஓதினால் அந்த வருடம் முழுவதும் அவன் சகல பலாய்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப் படுவான். பின்பு "சலாம்" என்று சொல்லப்படுகின்ற திருக்குர்ஆன் வசனங்களை பன்னீர், கஸ்தூரி, குங்குமம் கொண்டு பீங்கானில் எழுதிக்குடிக்கவும் வேண்டும்.

 பழாயிறுஷ் ஷுஹூரில் ஹிஜ்ரிய்யஹ் – பக்கம் – 33 ,34 

 

 

من بشرني بخروج صفر ابشره بالجنة

 

சபர் மாதம் முடிந்து விட்டதென்று என்னிடம் சுபச்செய்தி சொல்பவனுக்கு சுவர்கத்தைக் கொண்டு நான் சுபச்செய்தி சொல்வேன் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் என்றும் "ஹயாதுல் ஹயவான்" என்ற நூல் முதலாம் பாகம் 120 ம் பக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

"இஆனதுத் தாலிபீன்" என்ற சட்டக்கலை நூலை எழுதியவரும்மக்காவில் பிறந்து மதீனாவில் சமாதி கொண்டுள்ளவருமான அஸ்ஸெய்யித் முஹம்மத் ஷதா அத்திம்யாதீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தங்களின் "நிஹாயதுல் அமல்" என்ற சட்ட நூலில் 208 ம் பக்கத்தில் ஒடுக்கத்துப் புதன் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் ஒவ்வொரு வருடத்திற்கெனவும் அல்லாஹ்வால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பலாய், கஷ்டங்கள், சோதனைகள், "லவ்ஹுல் மஹ்பூல்" பலகையிலிருந்து பூமியை அடுத்துள்ள முன் வானத்துக்கு சபர் மாத இறுதிப் புதனன்று இறக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கீழ் காணும் திருவசனங்களைப்

 

 سلام قولا من رب الرحيم

 

سلام على عباد الذين اصطفى

 

سلام على نوح في العلمين سلام على ابراهيم

 

سلام على موسى وهارون

 

سلام على الياسين

 

سلام هي حتى مطلع الفجر

 

 

 பாத்திரங்களில் எழுதி அதைத் தண்ணீரால் கரைத்து குடிப்பவர்களுக்கு குறித்த சோதனைகள் ஏற்படமாட்டாது என்று கூறியுள்ளார்கள். 

மக்காவில் பிறந்த இந்த நூலாசிரியர்கள் எழுதியிருப்பதைப் பார்க்கும்போது விதண்டாவாதம் செய்வோர் ஒடுக்கத்துப் புதன் பற்றி சொல்லும் கதை மூடத்தனமானது என்பது தெளிவாகிறது.

ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதிப் புதன் கிழமையும் குறிப்பாக 'சபர்" மாதத்தின் இறுதிப் புதன் கிழமையும் "நஹ்ஸ்" மிடிமைக்குரிய நாட்கள் என்பதற்கான மேற்கண்ட ஆதாரங்கள் கொண்டும், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மரண வருத்தம் "சபர்" மாதத்தின் இறுதிப் புதன் கிழமை ஆரம்பமானதை கருத்திற் கொண்டும் அன்றைய தினம் திருக்குர்ஆன் வசனங்களை வாழை இலையிலோ அல்லது வேறு பாத்திரங்களிலோ எழுதி நோய், மிடிமை, கஷ்டம், போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் நோக்குடன் குடிப்பதை இஸ்லாமிய மூத்த அறிஞர்கள் நல்ல காரியமெனக் கூறியுள்ளதால் இவ்வழக்கம் எந்த வகையிலும் "ஹறாம்" ஆகவோ "பித்அத்" ஆகவோ "ஷிர்க்" ஆகவோமாட்டாது. 


எனவே "சபர்" மாதத்தின் இறுதிப் புதன் கிழமை திருக்குர்ஆன் வசனங்களை வாழை இலையிலோ காகிதத்திலோ எழுதிக் கரைத்துக்  குடிப்பதும், உடலில் தேய்த்துக் குளிப்பது "முபாஹ்" ஆகுமாக்கப்பட்ட காரியமே அன்றி அது எந்த வகையிலும் மார்கத்துக்கு முரணாகி விடாது. அதனால் ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்தான் கிடைக்குமேயன்றி பாவம் வந்துவிடாது. இது தொடர்பாக வந்துள்ள நபி மொழிகளில் பலம் குறைந்தவை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் கூட பலம் குறைந்த நபி மொழிகளை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்பட முடியுமென்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும். இவ்வழக்கம் "ஹறாம்" என்பதற்கோ "ஷிர்க்" என்பதற்கோ ஆதாரம் இல்லாதிருப்பதாலும், ஆனால் "முபாஹ்" ஆஹும் என்பதற்கு ஆதாரம் இருப்பதாலும் இதை தடுப்பது கூடாது என்பதே தெளிவான முடிவு.

அத்தஹிய்யாத்தில் ஆள்காட்டி விரலை அசைக்கலாமா?

 

அத்தஹிய்யாத்தில் ஆள்காட்டி விரலை அசைக்கலாமா?

ஹதீஸ்:1 நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள் அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் இருக்கும்போது இரு கைகளையும் இரு தொடைகளில் வைத்து பெரு விரலை அடுத்து இருக்கும் வலது கை விரலை துஆ ஓதிய நிலையில் உயர்த்தினார்கள்.

ஆதாரம்: முஸ்லிம் அறிவிப்பாளர்-இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

ஹதீஸ்:2 நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள், தஷஹ்ஹுது இருப்பில் அமரும்போது இடது கையை இடது முழங்காலிலும், வலது கையை வலது முழங்காலிலும் வைத்து 53 ஆக முடிச்சிட்டு வைத்தபடி ஆட்காட்டி விரலால் சுட்டிக் காட்டினார்கள்.

ஆதாரம்: முஸ்லிம் அறிவிப்பாளர்-இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

ஹதீஸ்:3 நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள், தொழுகையில் கடைசியில் அமரும் பொழுது இடது கையை இடது முழங்காலிலும், வலது கையை வலது முழங்காலிலும் வைத்து ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தி நிறுத்தி வைக்கக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்.

ஆதாரம்: தாரமி. அறிவிப்பாளர்-இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

ஹதீஸ்:4 நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள் தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் அவர்களிடம் சென்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் இடது கையை இடது தொடையில் வைத்து இருந்தார்கள். வலது கையை வலது கையை வலது தொடையில் வைத்து இருந்தார்கள். அப்போது விரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டி விரலை நீட்டி வைத்துக் கொண்டு 'இதயங்களை புரட்டிக் கொண்டிருப்பவனே! எனது இதயத்தை உன் மார்க்கத்தின் மீது நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக! என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.

ஆதாரம்: திர்மிதி, பாகம்2 பக்கம் 119.

அறிவிப்பவர்: ஆஸிம் பின் குலைப் தனது தந்தை மற்றும் பாட்டன் ஷிஹாப் பின் மஜ்னூன் மூலம்.

ஹதீஸ்:5 நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள், தஷஹ்ஹுது ஓதும் பொழுது தங்களின் இடது கையை இடது தொடை மீதும், வலது கையை வலது தொடை மீதும் வைத்து துஆ ஓதும் பொழுது ஆட்காட்டி விரலைக் கொண்டு சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள். அதனை அசைக்க மாட்டார்கள்.

ஆதாரம்: நஸாயீ 187/1, அபூதாவூது 142/1

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு ஜுபைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

ஹதீஸ்: 6 பின்பு தனது விரல்களை மடக்கி வளையமிட்டு, ஒரு விரலை உயர்த்தினார்கள். அப்போது பிரார்த்தித்தவர்களாக அதை அசைக்க கண்டேன்.

ஆதாரம்: முஸனத் அஹ்மது பாகம் 4 பக்கம் 318

அறிவிப்பவர்: வாயில் இப்னு ஹுஜ்ரு

ஹதீஸ்: 7 அதே ஹதீஸ் தொடரில்……. பின்பு குளிர் காலத்தில் நான் வந்தபோது, பல மனிதர்கள் குளிரின் காரணமாக போர்த்திக் கொண்டிருந்த நிலையில், அவர்களுடைய கைகள் அவர்களின் ஆடைகளுக்குள் ஆடிக் கொண்டிருந்ததை நான் கண்டேன்.

ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ்மது பாகம் 4, பக்கம் 318

அறிவிப்பவர்: வாயில் இப்னு ஹுஜ்ரு.

குறிப்பு:- விரலை அசைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆதாரமாகக் கூறும் 6ம், 7ம் ஹதீஸ்களுக்கு தவறாக பொருள் செய்திருப்பது பற்றியும் அதன் தரம் பற்றியும் பின்னர் காண்க.

மேற்கண்ட ஹதீஸக்களிலிருந்தும், வேறு ஹதீஸ்களிலிருந்தும் நபிகளார் அவர்கள் அத்தஹயாத் ஓதும்போது ஆட்காட்டி விரலை1. உயர்த்தினார்கள் 2. சுட்டிக் காட்டினார்கள் 3. உயர்த்தி நிறுத்தினார்கள் 4. நீட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் 5. அசைக்க மாட்டார்கள் 6. அசைப்பார்கள் என்பன போன்ற பல அறிவிப்புகள் கிடைக்கின்றன. இவற்றில் அசைக்க மாட்டார்கள் என்ற ஹதீஸ் பற்றியும் அசைப்பார்கள் என்ற ஹதீஸ் பற்றியும் ஆய்வோம். முதலில் ஹதீஸ் 5ல் சுட்டிக் காட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள், அசைக்க மாட்டார்கள் என்ற ஹதீஸ் பற்றி ஆராய்வோம்.

இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹஜ்ரத் அப்துல் மலிக் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் இப்னு ஜுரைஜ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் பற்றி ஹதீஸ் கலை வல்லுனர்கள் பலர் 'இவர் சிறந்த உண்மையாளர்' என்று குறிப்பிட்டிருப்பதுடன், இவர் ஹதீஸ்களை அறிவிக்கும் போது பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை பொறுத்து அதன் தகுதி நிர்ணயிக்கப்படும்' என்று ஹஜ்ரத் யஹ்யா இப்னு ஸயீத் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள். உதாரணமாக

1. 'எனக்கு அறிவித்தார்' என்று கூறினால், அவர் நேரடியாகக் கேட்டதைக் குறிப்பதால், அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

2. 'எனக்கு செய்தியாகத் தந்தார்' என்று கூறினால், தான் கேட்ட அறிவிப்பாளரின் கிதாபில் இருந்து படித்துச் சொன்னதை குறிப்பதால் அதுவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

3. 'சொன்னார்' என்று கூறினால் அவர் அதை நேரடியாகக் கேட்டதைக் குறிக்காது. ஆகவே அந்த ஹதீஸ் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது.

மேற்கூறிய விதிகளின் அடிப்படையிலேயே இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் இப்னு ஜுரைஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களைப் பற்றி கூறியுள்ளார்கள்.

'விரலை அசைக்க மாட்டார்கள்' என்று வரும் ஹதீஸில் 'எனக்கு செய்தியாகத் தந்தார்'(அக்ஃபரனீ) என்ற வார்த்தையைப் பயன் படுத்தி அறிவிக்கும் ஹதீஸ் நஸயீயில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (பாகம்-1, பக்கம் 187) ஆகவே இந்த ஹதீஸ் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது என்பது உறுதியாகி விட்டது.

மேலும் இதே ஹதீஸில் வரும் ஜியாத் இப்னு இஸ்மாயில் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களைப் பற்றியும் பார்ப்போம்.

1. இமாம் நஸயீ ; ரஹிமஹுல்லாஹ், அவர்களிடத்தில் எந்த குறையும் இல்லை.

2. இப்னு ஹிப்பான் ; ரஹிமஹுல்லாஹ், நம்பகமான வரிசையில் இடம் பெற்றவர்.

3. அபூஹாதம் ரஹிமஹுல்லாஹ், இவரின் ஹதீஸ் அங்கீகாரம் பெற்றது. எழுதப்பட வேண்டியது.

4. அலி இப்னு மதனீ  ரஹிமஹுல்லாஹ், ஹதீஸ் கலையில் எல்லோருக்கும் அறிமுகமானவர்.

ஆதாரம்:- தஹ்தீபுத்தஹ்தீப், பக்கம் – 305,306. மீஜான், பக்கம் – 413.

மேலும் இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் தொடரில் இடம் பெறும் முஹம்மது பின் அஜ்லான் என்பவர் பற்றி மிகப்பெரும் ஹதீஸ் கலை வல்லுனர்கள் மிகவும் பலமானவர்' என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இமாம் நஸயீ, சாலிக் இப்னு  கைஸான், அபூஹாதம், ஷுஃபா இப்னு உயைனா, வலீத் இப்னு முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் போன்ற பெரும் அறிஞர்கள் முஹம்மது பின் அஜ்லான் அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்களை ரிவாயத்து செய்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்னு யூனுஸ் என்பவர் மட்டும் 'முஹம்மது இப்னு அஜ்லான் அவர்கள் தன் மனைவியிடம் ஷரீஅத் அனுமதி;க்காத முறையில் உடலுறவு கொண்டதாக செய்தி மக்களிடையே பரவியது' என்று கூறுகிறார். இந்த இப்னு யூனூஸ் யாரென்றே அறியப்படாதவர். எனவே இவருடைய கூற்றை நாம் எப்படி நம்புவது?

இனி, ஹதீஸ் 6,7 பற்றி ஆராய்வோம்:

சுருக்கம்: 'அசைக்கக் கண்டேன்'.

இந்த ஹதீஸில் ஜாயிதா ரஹிமஹுல்லாஹ் என்பவர் இடம் பெறுகிறார். ஹஜ்ரத் வாயில் இப்னு ஹுஜ்ரு அவர்கள் மூலம் அறிவிக்கும் இந்த ஹதீஸை பதிவு செய்த ஹதீஸ் கலை வல்லுனரான முஹத்திஸ் இப்னு ஹுஸைமா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களே கூறுவதைப் பாருங்கள்: இந்த அறிவிப்பில் தவிர வேறு எந்த ஹதீஸிலும் 'விரலை அசைத்தார்கள்' என்று கூறப்படவில்லை. ஜாயிதாவே இதை சுயமாகக் கூறியிருக்கிறார்.

ஆதாரம்: இப்னு ஹுஸைமா ஹதீது தொகுப்பு பக்கம் 354. மேலும் நஸாயீ, தாரமீ, இப்னு ஹிப்பான், முஸ்னத் அஹ்மத் ஆகிய நூல்களில் விரல் அசைப்பதாக வரும் அனைத்து ஹதீஸ்களிலும் ஜாயிதா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களே இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹஜ்ரத் வாயில் இப்னு ஹுஜ்ரு ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மூலம் குலைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும், அவர்களிடமிருந்து மாணவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸைப் பார்ப்போம். 

வாயில் இப்னு ஹுஜ்ரு, குலைப், ஆஸிம் பின் குலைப் ரஹிமஹுமுல்லாஹ்
 

                                                                  1

1. அப்துல் வாஹித் 2. ஷுஃபா 3. சுப்யான் ரஹிமஹுல்லாஹ் ஆகிய மூவரும் 'சுட்டிக் காட்டினார்கள்' என்று அறிவிக்கிறார்கள்.4. ஜாயிதா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் மட்டும் 'அசைக்கக் கண்டேன்' என்று அறிவிக்கின்றனர்.

நூல்: முஸ்னத் அஹ்மது பாகம் 4, பக்கம் 316,317,318,319.

நஸாயீ பக்கம் 126, தாரமீ பக்கம் 314, இப்னு ஹிப்பான் பக்கம் 167, இப்னு ஹுஸைமா பக்கம் 354.

ஒரே ஆசிரியரிடமிருந்து கற்ற 4 மாணவர்களில் ஜாயிதா அவர்கள் மட்டுமே அசைக்கக் கண்டேன் என்று அறிவிப்பதாலும், ஸஹீஹான மற்ற ஹதீஸ்களுக்கு மாற்றமாகக் கூறுவதாலும் அசைப்பதாக வரும் ஹதீஸ் 'ஷாஃத்' என்ற பலகீனமான அந்தஸ்த்தைப் பெறுகிறது.

சட்டக்கலை வல்லுனர்களான மத்ஹபுக்குரிய இமாம்கள், அசைக்கக் கண்டேன் என்ற வார்த்தைக்கு ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தும் பொழுது ஏற்படுகிற அசைவைத்தான் குறிப்பிடுவதாக விளக்கம் கூறியுள்ளார்கள்.

இவ்வாறு பல கோணங்களில் அலசி ஆராய்ந்து முரண்படுவது போல் தோன்றும் ஹதீஸ்களை இணைத்து மக்கள் அமல் செய்ய வசதியாக விளக்கங்களைக் கூறியுள்ளார்கள். இதன் அடிப்படையில் அத்தஹிய்யாத்தில் விரலை நீட்டி வைத்துக் கொண்டு துஆ செய்ய வேண்டும் என்ற விளக்கங்களை ஏற்று ஹதீஸ்களின் அடிப்படையிலேயே மக்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். இனி விரலை அசைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆதாரமாக் கூறும் ஹதீஸ் எண் 6,7 பற்றி ஆராய்வோம்.

குறைகள் பற்றி அலசுவதற்கு முன், ஹதீஸில் வரும் 'துஆ' என்ற வார்த்தைக்கு பிரார்த்தனை, அழைத்தல் என்ற பொருள்கள் இருந்தாலும், அத்தஹிய்யாத் சம்பந்தமான ஹதீஸ்களில் 'துஆ' என்று வரும் இடங்களில் பிரார்த்தனை என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஹதீஸ் 4ல் வரும் 'இதயங்களை புரட்டிக் கொண்டிருப்பவனே!' என்ற தொடர் நபிகளார் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்ததை தெளிவாக் குறிப்பிடுகிறது.

குறைகள்: (ஹதீஸ்-6)

1. ஹதீஸில் வராத 'யாரையோ' என்ற வார்த்தையை அடைப்புக் குறிக்குள் புகுத்தி இருக்கிறார்கள்.

2. 'அழைப்பது போல்' என்ற வார்த்தையையும் சோர்த்திருக்கிறார்கள்.

3. 'துஆ' என்ற வார்த்தைக்கு 'அழைத்'தார்கள்' என்று தவறாக பொருள் செய்திருக்கிறார்கள்.

குறைகள்: (ஹதீஸ்-7)

இந்த ஹதீஸில் 'குளிரின் காரணமாக கைகள் ஆடிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டேன்' என்று தெளிவாகவே வருகிறது.

1. கைகள் என்று தெளிவாக இருப்பதை ஆட்காட்டி விரல் என்று கூறி தவறு இழைத்திருக்கிறார்கள்.

2. குளிரின் காரணமாக கைகள் ஆடிக் கொண்டிருந்தன என்பதை அத்தஹிய்யாத்துடன் தொடர்பு படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

ஆகவே விரலை அசைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களின் முதல் ஆதாரம் பலவீனமானது. இரண்டாவது ஆதாரம் குளிரின் காரணமாக கைகள் அசைந்தது சம்பந்தமானது. ஆகவே ஆட்காட்டி விரலை அசைப்பதற்கான ஆதாரமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது.

முடிவுரை:

1. விரலை அசைத்ததாக வரும் ஹதீஸ் 'ஷாஃத்' என்ற பலகீனமான அந்தஸ்த்தை உடையது.

2. 'துஆ' எனற் சொல்லுக்கு பிரார்த்தனை என்றே பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்பது ஹதீஸின் மூலம் தெளிவாகிறது.

3. ஹதீஸில் 'யாரையோ' என்ற வார்த்தையோ, 'அசைப்பது போல்' என்ற வார்த்தையோ இல்லை.

4. குளிர் காலத்ததில் அதுவும் குளிரின் காரணமாகவே போர்வைக்குள் கைகள் ஆடிக் கொண்டிருந்தன என்றுதான் ஹதீஸில் வருகிறது. விரலைப் பற்றிக் கூறப்படவில்லை.

5. சுட்டிக் காட்டுதல், உயர்த்துதல், நிறுத்துதல் என்ற வார்த்தைகளுக்கு விளக்கமாக திர்மிதி ஷரீபில் 'பஸத்' நீட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எனறு தெளிவான சொல் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

6. 53 ஆக முடிச்சிட்டு என்ற சொல், அரபிகள் கைவிரலைக் கொண்டு எண்ணும் முறைப்படி ஆட்காட்டி விரலை நீட்டி வைத்துக் கொண்டு அதன் அடிப்பகுதியில் கட்டை விரலை வைக்கும் நிலையைக் குறிப்பதாகும்.

7. ஹதீதுகளில் விரலை அசைக்கும் முறை பற்றி கூறப்படவில்லை. உதாரணமாக:

1. மேலும் கீழுமாக அசைக்க வேண்டுமா?
2. விரலை நீட்டி வைத்துக் கொண்டா? குறுக்கி வைத்துக் கொண்டா?
3. தொடர்ந்தா? அல்லது விட்டு விட்டா?
4. வேகமாகவா? அல்லது மெதுவாகவா?
5. வலது பக்கமா? அல்லது இடது பக்கமா?

எனபது போன்ற பல சந்தேகங்கள் எழுவதால் விரலை அசைப்பதற்கு தெளிவான ஹதீஸில் ஆதாரம் கிடையாது. மேலும் அசைக்கத்தான் வேண்டுமென்று விடிவாதம் செய்பவர்கள் கூட இன்று பல விதமாக  ஆட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

தொகுத்தவர்: மௌலானா மௌலவி முஹம்மது ஸாஹிப் இம்தாதி,
ஷாபி ஹயாத்துல் இஸ்லாம் ஸுன்னி பள்ளி வாசல், கோவை.

வெளியீடு: அஹ்லெ சுன்னத் மாத இதழ்: நவம்பர் 1996.