Category: பத்வாக்கள்/கேள்வி பதில்கள்

Other Fatwas

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

Fatwa about Pseudo Disciples-ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா. In Tamil: K.M.N.நூஹ் முஹ்யித்தீன் ஆலிம் […]

Mahsher Fatwa-‘மஃஷர்’ பற்றிய பத்வா(மார்க்கத் தீர்ப்பு)

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

'மஃஷர்' பற்றிய பத்வா(மார்க்கத் தீர்ப்பு) By:-P.T.M. Muhammed Bakker Sahib Qadiri,Nagoor Shareef. […]

Kayalpatnam Jumma Fatwa(Arabic/Tamil)

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

காயல்பட்டணம் ஜும்ஆ பத்வா (மொழி பெயர்ப்பு) பிரசுரித்தவர்கள்: S.A. முஹம்மது ஆதம். சாளை […]

Fatwa About Janda-Flag- கொடி ஏற்றுவது ஆகும்- பத்வா.

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

கொடி ஏற்றுவது ஆகும்- பத்வா. கேள்வி:- எங்கள் ஊரில் முஹ்யித்தீன் ஆண்டகை பெயரால் […]

Fatwa About Tablighi Jamat-தப்லீக் ஜமாத்தினர் பற்றிய ஒரு பத்வா!

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

Fatwa About Tablighi Jamat By: Moulana Moulavi Muhammed Habibullah , […]

Husamul Haramin(English,Urdu)

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

Click Here: Husamul Haramine in English Click Here: Husamu Haramin […]