ஹாளிரு பைத்- Haliru Baith

ஹாளிரு பைத்- Haliru Baith

By Sufi Manzil 0 Comment August 1, 2011

Print Friendly, PDF & Email

நமது ஷெய்கு நாயகம் ஸூபி ஹழ்ரத் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஆத்மீகத் தோழரும், முரீதுமாகிய மர்ஹும் ஏ.கே.எம். முஹம்மது மீரா ஸாஹிபு ரஹிமஹுல்லாஹு அவர்களின் பாட்டனாரும், மஹ்லஹா நிறுவனர் ஸெய்யிது அப்துல்லாஹ் மௌலானா பகுதாதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கலீபாவுமாகிய அல்லாமா கிதுரு முஹம்மது லெப்பை ஆலிம் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கோர்வை செய்த ஹாளிரு பைத் இது.

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

لِلنَّبِيِّ الْعَاطِرِ

 

ثُمَّ عَبْدِ الْقَادِرِ

 

يَامُحْيِ اللَّيَالِيَا

 

        مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

 فِي الْكِرَامِ قَادِرُ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

مَعْدِنَ الدَّقَآئِقِ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

يْدِ يْنَ لِمَشْهَدٍ حَيْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

عَالَمِ النَّفْسِ الصَّفِىْ

 

 مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

اَمْلَاكَ بِهِ وَرَامْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

اَعْلٰى مَقَامٍ سَمَا

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

يَجْنِيْ كُلَّ مَارَجٰى

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

رُشْدٍ حِيْنَ سَقَامَا

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

عَنْ خَطَا وَمَنْدَمِ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

صُنِّىْ عَنْ لَجَاجَتِيْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ ۳

 

عَبْدِاللهِ الْمُجْتَبِىْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

اَهْلِ نَهْجِكَ السَّوِىْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

حًاخِضْرَ مُحَمَّدٍ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ

 

عَلَى النَّبِيِّ الْجَلِيْ

 

مُحْيِ الدِّيْنِ حَاضِرُ    

 

   

 

 

حاَضِرُ  يَا حَاضِرُ

 

حاَضِرُ  يَا حَاضِرُ

 

صَلِّ سَلِّمْ فَاطِرِ

 

وَسَالِمِ الْخَاطِرِ

 

ياَ سُلْطَانَ الْاَوْلِيَا

 

اَحْسِنْ بِالْغِنَالِيَا

 

هَادِى الْوَرٰى صَادِرُ

 

حاَضِرُ  يَا حَاضِرُ

 

يَاغَوْثَ الْخَلاَئِقِ

 

يَاكَنْزَ الْحَقَائِقِ

 

شَيْخَالْكُلَّ خُذْبِاَ

 

حَتٰى لَانَلْهُوْبِشَيْ

 

يَامِثَالَ الذَّاتِ فِيْ

 

اَيْ رُؤْيَةً لاَطِفِىْ

 

طَافَتْ كَالْبَيْتِ الْحَرَامِ

 

نَحْوَهُ حِلْفَ الْمَرَامِ

 

لَاحَ فِى الْكَوْنِ سَمَا

 

ذَانِعْمَةٍ اَجْسَمَا

 

فَمَنْ اِلَيْهِ الْتَجٰى

 

وَعَنْ اَهْوَالِ نَجَا

 

دَاوِفُؤَادِيْ بِمَا

 

يَاسَيِّدَ الْكُرَمَا

 

حَافِظَ مَجْرَى الدَّمِ

 

اَدْرِكْنِيْ بِمَقْدَمِ

 

مُرْفِدُ اقْضِ حَاجَتِيْ

 

نَفْسِىْ حُزْنًا مَاجَتِ

 

مِنْ نَسْلِكَ الطَّيِّبِ

 

فِىْ بَطْنِ طَيْ مُنْجَبِ

 

اَكْرِمْ بِالنَّصْرِ الْقَوِيْ

 

وَاجْعَلْ عِدَاهُمْ سَوِيْ

نَجِّ عُبَيْدًا مَّدِيْ

 

عَنْ نَّارٍ لاَّ تَخْمَدِ

 

صَلوٰةُ اللهِ الْعَلِيْ

وَعَلَيْكَ يَاوَلِيْ