Tag: ali

Ashabul Badriyeen-பத்ரு ஸஹாபாக்களின் திருநாமங்கள்

By Sufi Manzil 0 Comment May 12, 2010

அஸ்மாவுல் பத்ரிய்யீன் துஆ பத்ருப் பெரும்போர் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் மிக முக்கிய இடம் […]

Qurbani in the view of Shariah-குர்பானியின் ஷரீஅத் சட்ட விளக்கங்கள்

By Sufi Manzil 0 Comment May 5, 2010

குர்பானியின் ஷரீஅத் சட்ட விளக்கங்கள். தொகுப்பு: சையத் ஷாஹ் வஜீஹுன்னகீ சக்காப் ஷுத்தாரில் […]

Hyderabad Sufi Hazrath-ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜ்ரத்

By Sufi Manzil 0 Comment February 11, 2010

ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இவர்களின் தகப்பனார் பெயர் மீர் ஆலம். […]