ஷெய்கு ஸைபுத்தீன் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் இந்தியா திரும்புதல்

ஷெய்கு ஸைபுத்தீன் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் இந்தியா திரும்புதல்

By Sufi Manzil 0 Comment July 18, 2010

Print Friendly, PDF & Email

 

ஷெய்கு ஸைபுத்தீன் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் இந்தியா திரும்புதல்:

காயல்பட்டணம் ஸூபி ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் பிரதான கலீபா ஹஜ்ரத் எஸ்.எம்.ஹைச். முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ஸூபி காதிரி அவர்கள் தங்களது இலங்கை சுற்றுப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை மறுதினம் (20-07-2010) அன்று தாயகம் திரும்புகிறார்கள்.