Category: News

தஞ்சாவூரில் 8ஆம் ஆண்டு கந்தூரி விழா

By Sufi Manzil 0 Comment April 9, 2014

தஞ்சாவூர் ஹிஸ்புல்லாஹ் சபை, ஸூபி மன்ஸில் நடத்தும் மீலாதுந் நபி விழா மற்றும் […]

கந்தூரி கூட்டம்

By Sufi Manzil 0 Comment March 21, 2014

காயல்பட்டினம் ஸூபி மன்ஸிலில் குத்புல் ஹிந்த் அதாயிர் ரஸூல் காஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தி […]

மஜ்ஹர் ரப்பானி கிப்லா ஹழ்ரத் மறைவு

By Sufi Manzil 0 Comment March 21, 2014

கதீபுல் ஹிந்த் ஸெய்யிது ஸாதாத் மௌலவி மஜ்ஹர் ரப்பானி கிப்லா ஹழ்ரத் அவர்கள் […]

40ஆவது நாள் பாத்திஹா

By Sufi Manzil 0 Comment February 18, 2014

மகான் ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபாவும், மருமகனுமாகிய மௌலவி […]

ஷெய்குனாவின் கலீபா ஊண்டி செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் மறைவு

By Sufi Manzil 0 Comment January 10, 2014

காயல்பட்டினம் மஹான் அல் முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஆலிம் […]