ஷெய்குனா ஸைபுத்தீன் ஹழ்ரத் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு கந்தூரி அழைப்பிதழ்!

Print Friendly, PDF & Email

காயல்பட்டினம் அஷ்ஷெய்குல் காமில் அல் ஆரிபுபில்லாஹ் அல் முஹிப்பிர் ரஸூல் ஷெய்கப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் பிரதான கலீபா மெளலவி அல்ஹாஜ் அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி சைபுத்தீன் ரஹ்மானி பாகவி காதிரி ஸூபி அவர்களின் புனிதமிகு மக்பரா திறப்பு விழாவும், முதலாண்டு கந்தூரி விழாவும் கீழ்கண்ட நிகழ்முறைப்படி இன்ஷாஅல்லாஹ் நடைபெறும். அனைவரும் கலந்து மகானின் துஆப்பேற்றினை பெற்றேக அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

ஹிஸ்புல்லாஹ் சபை,
ஸூபி மன்ஸில்,
காயல்பட்டினம்
.

One thought on “ஷெய்குனா ஸைபுத்தீன் ஹழ்ரத் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு கந்தூரி அழைப்பிதழ்!”

  1. யா அல்லாஹ் எங்கள்சேகுநாவின்
    பாவங்ளை மன்னித்து கிருபைசெய்வாயாக அவர்களின்
    வழியைபலப்படுத்துவாயாக அந்த
    வழியினால் எங்கள் ஹாஜத்துக்களை நிறைவேற்றுவாயாக, ஆமீன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *