பூ தென்றல் காற்றாய்…

பூ தென்றல் காற்றாய்

       புகழ் மா மதினா

பூமானின் ரவ்லாவை

       நிதம் ஏக ஆசை! (2)

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

அன்பில் அளித்தேன் காதலாய்

       ஆவல் மிகுதியாம் நபி

பண்பின் சிகரம் மாநபி

தாங்கள் போற்றும் மாமணி (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

வறியோர் வாழ வாஞ்சையாம்

       வரிகள் வகுத்த மாநிதி

வானுயர்ந்த சேவையாம்

       வையம் போற்றும் மாநபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

தீனின் ஜோதியாம் நபி உயர்

       தீனின் சுவை மொழியாம் நபி

ஸெய்யிதுல் லில் முர்ஸலீன்

சிந்தையாள் வீரர் யா நபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

ஆதியின் நூரா னோரே

அழகின் எழில் பூஞ்சோலையே

அறிவான் ஞான மாமறை

அண்ணல் எங்கள் முஸ்தஃபா (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

வெய்மை வாழ்வேன் ஆனந்தம்

       மேலாம் போதங்கள் ஆற்றினார்

பொய்மைகள் விரைந் தோற்றி நீ

       வேய்மையின் வழிக் காட்டி நீ (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

(நிறைவு)

விழி நீர் மல்க!…

விழி நீர் மல்க! கரங்களை ஏந்தி

       வேண்டுகின்றோமே இறையோனே

வளமார் உந்தன் கருணை யினாலே

       வேண்டலை ஏற்பாய் ஏகோனே!

எங்கள் நாட்டில் வீதியில் முனையில்

       எவ்வித பிணி நோய் அணுகாமல்

தங்கடமின்றி யாவரும் சுகமாய்

       திகழ்ந்திட அருள்வாய் முதலோனே!

அறிவினை இழந்து அடியவர் நாங்கள்

       ஆற்றிய பாவம் பிழைப் போக்கி

பெரிதும் எம் மீது இரங்கி அன்போடு

பேரருள் புரிவாய் ரஹ்மானே!

காலங்கள் கடந்தும் கரைச் சேராமல்

       கலங்கியே தவிக்கும் குமர்களெல்லாம்

காலத்தின் கணவன் கைப் பிடித்திணைய

       கனிவுடன் அருள்வாய் தனியோனே!

குழந்தைக ளின்றி தவித்திடும் பேர்க்கு

       குறைகளில்லாதக் குழந்தைகளை

கொடுத்தருள் செய்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி

       அரும்பிடச் செய்வாய் ரஹ்மானே!

வாணிபம் தொழில் தடையணுகாமல்

வாகுடன் தழைத்தே அதன் மூலம்

வாழ்ந்திடுங் குடும்பம் மாண்பினையடைய

       வகையினைப் புரிவாய் பெரியோனே!

வயல்களும் மரங்கள்

       பயிரினம் யாவும்

வடிவுடன் செழித்தே வளர்ந்தோங்க

       பயனுள்ள மழையைப்

பொழிந்திடச் செய்து

பயன் பெறப் புரிவாய் மறையோனே!

எங்களுக்கிடையில் பகைக்

       குணம் மிகைத்து

இடர் பல விளைக்கும் நிலை மாற்றி

       பொங்கிடும் அன்பு பாசத்தினோடு

பிணைந்திட அருள்வாய் ரஹ்மானே!

(விழி நீர் மல்க…)

(நிறைவு)

ரஹ்மானின் யா ஒலியே…

ரஹ்மானின்  யா ஒலியே

       ரஹ்மத்து செய்பவரே

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அஹ்மது நபி திருப் பேரரே!

பஃதாதில் அரசரான

       அபு சாலிஹ் பாலரே

வள்ளலாய் வந்த யெங்கள்

       கௌது முஹிய்யதீனே!

அபூ முஹம்மதெனும்

       அல்லாஹ் உகந்த பேராம்

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அண்ணல் முஹிய்யதீனே!

(ரஹ்மானின்…)

எல்லா வலிமார்க்கும்

குத்பு யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

எங்கள் முஹிய்யதீன்

       கௌது யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

உலகம் அடங்கலுக்கும்

       உத்தமராய் வந்த ஒலி

அண்ணல் முஹ்யித்தீன்

       ஜீலானி ஆண்டகையே!

(ரஹ்மானின்…)

(நிறைவு)

காணக் கண் கோடி…

காணக் கண் கோடி

       வேண்டும் கஃபாவை

ஹஜ்ஜுக் காட்சிக் கிணையாக

       உலகில் எதுவுமே இல்லை!

தீனோர்கள் கூடு மிடம்

       திரு நபிகள் பிறந்த இடம்

வானோர்கள் வாழ்த்தி நிற்கும்

       வல்லோனின் புனித இடம்

இதயம் கவருமிடம்

       இன்பமெல்லாம் பொங்குமிடம்

வதைக்கும் பாவமெல்லாம்

       ஓடி மறையும் ஒரே இடம்

லட்சக் கணக்கில் மக்களையெல்லாம்

       அங்கே காணலாம்

லட்சியத் தூதர் இப்றாஹீம் நபி

       தலத்தைக் காணலாம்

தூய்மை நிறைந்த ஹஜ்ருல் அஸ்வத்

       கல்லைக் காணலாம்

துன்பம் நீக்கும் ஜம்ஜம் கிணற்றை

       அங்கே காணலாம்

அன்னை கதீஜா நாயகியாரின்

       கோட்டையைக் காணலாம்ளூ

لَبَّيْكْ لَبَّيْكْ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ

       اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكُ لَبَّيْكْ  لَاشَرِيْكَ لَكْ

       لَبَّيْكْ لَبَّيْكَ .

தல்பியாவை முழங்கிக் கொண்டே

       வலம் வரும் கூட்டம்

தன்மை ஓங்கும் இறைவன் அருளே

       அவர்களின் நாட்டம்

கல் மனம் உருகும் துஆவைக் கேட்டு

       கண்ணீர்ப் பெருகுமே

கல்பினில் பக்தி ஆகிய நூரே

       எழும்பும் எப்போதுமே

காவலன் அல்லாஹ் நினைவு எழுந்து

       கவலையும் தீருமே –எல்லாக்(2)

(لَبَّيْكْ)

துல்   ஹஜ் மாதம் எட்டாம் பிறையில்

       மக்காவில் இருந்தே

துல்லியமான இஹ்ரா மென்னும்

வெண்ணாடை அணிந்தே

மினாவலிருக்கும் மஸ்ஜிதில் கைபில்

கூடாரம் அடித்து

மேன்மை வாய்ந்த ஐந்து வேளைத்

தொழுகையை முடித்து

மேதினில் போற்றும் தௌஹீத்

       நெறியை மேலாய் மதிப்பார்கள் !

(لَبَّيْكْ)

அடுத்த நாளில் அரபாத் அடைந்து

       ஜபலர் ரஹ்மத்திலே

அரும்பகல் கழித்து கண்ணீர் வடித்து

       துஆவும் ஓதியே

அன்று இரவு மஜ்தலிபாவில்

       அனைவரும் தங்குவார்

அருளாம் மக்ரிபு இஷாவும் தொழுது

       திக்ரும் முழங்குவார்

அமைதியாகத் தொழுது முடிந்ததும்

       ஆயத்த மாகிடுவார்! (2)

 (لَبَّيْكْ)

அடுத்து கல்லைப் பொறுக்குவார்கள்

       ஷைத்தானை விரட்ட

அழகுறும் மினா சென்று அங்கே

       கூடுவார் யாவரும்

எடுத்தக் கல்லை வீசி எறிவார்

       ஷைத்தான் மீதிலே

இங்கித ஹாஜிகள் குர்பானிக் கொடுத்து

       தலை முடி நீக்கிடுவார்

இஹ்ராம் என்னும் வெண்ணிறை

       ஆடையைக் களைந்திடுவார்களே!

 ( لَبَّيْكْ)

அன்று மாலை மக்கா வந்து

       தவாபு செய்த பின்னே

அழகிய ஸபர் மர்வா யென்னும்

       மலைக்கு இடையினிலே

ஆர்வமுடனே ஏழு முறைகள்

       தொங்கோட்டம் ஓடியே

மீண்டும் புனித மினாவுக்கு வந்து

       இரு தினம் தங்கியே

மறுபடியும் கல்லை எடுத்து எறிவார்

       ஷைத்தானை நோக்கியே!

لَبَّيْكْ

அற்புதமான ஹஜ்ஜை முடித்த

       ஹாஜிகள் எல்லோரும்

அன்று பிறந்தக் குழந்தையைப்

       போல பாவம் நீங்கிடுவார்

நற் பயன் தந்திடும் கஃபா வந்து

       தவாபு செய்திடுவார்

நாயன் அல்லாஹ்வின் கடமை

       முடித்த நன்மை எய்திடுவார்

நிறைவு செய்த ரஹ்மானுக்கே

       நன்றிகள் கூறிடுவார் – மகிழ்ந்து (2)

لَبَّيْكْ

இறுதி கடமையை பூர்த்தி செய்த

       ஹாஜிகள் யாவரும்

இதயந் தன்னில் தூய்மையான

       ஆர்வங் கொண்டவராய்

மறை நபி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வின்

       மதீனா நகர்ச் சென்று

மனிதருள் மாணிக்கம் அண்ணல்

       நபியை ஜியாரத் செய்திடுவார்

மனங் கனிந்து கண்ணீர் வடித்து

       ஸலாமும் கூறிடுவார்!

இதய ஸலவாத் ஓதிடுவார்! (2)

யா நபி ஸலாம் அலைக்கும்

       யாரசூல் ஸலாம் அலைக்கும்

யா ஹபீப் ஸலாம் அலைக்கும்

       ஸலவாத் துல்லாஹி அலைக்கும்!

(நிறைவு)

மஹ்மூது நபிகள் பிரானே…

மஹ்மூது நபிகள் பிரானே

மதினாவில் வாழும் கோனே

மதினாவில் ஆளும் கோனே!

இறைவன் தூதாக வந்தீர்

       இதமான போதம் தந்தீர்

குறைகள் எல்லாம் கலைந்தீர்

       குன்றாமல் சேவைச் செய்தீர்

மறைப் போற்றும் ஞானச் சுடரே

       மன்னர் ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

பொல்லாத மூக்கர் சேர்ந்து

       தொல்லைத் தந்தார்கள் தொடர்ந்து

அல்லாஹ்வின் கருணையாலே

       ஆபத்தெல்லாங் கடந்து

அடைந்தீர்கள் வாகை யாளும்

       அண்ணல் ரசூலுல்லாஹ்வே!

மக்காவில் வாழ்ந்த அன்று

       மகத்தானத் தொல்லைக் கண்டீர்

தக்கரோ பக்கரோடு

       தன்மை மதீனாச் சென்றீர்

முத்தான மாந்தர் நபியே

       முதன்மை ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

படுநாச உஹது போரில்

       பலமான எதிரி மோத

திடமாகப் போர்ப் புரிந்தீர்

திரளான நன்மைக் கண்டீர்

உயர்வான சுகந்த வடிவே

       உண்மை ரசூலுல்லாஹ்வே (2)

தீன் மார்க்கம் ஓங்க உழைத்தீர்

       வான் சேவையால் தழைத்தீர்

ஆண்டவன் அருளை ஏந்தி

       அறமான வாழ்வு வாழ்ந்தீர்

பொறுமை நிறைந்த நபியே

அருமை ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

கமலும் கஸ்தூரி வாசம்

       கனிவாய் தர்பாரில் வீசும்

அமுதமான ஜோதி மேவும்

       அருளாளன் முஸ்தஃபாவே

அன்பாய் ஸலாம் உரைத்தே

       அஹ்மத் ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

(மஹ்மூது…)

(நிறைவு)

நூரு நபிகள் வந்தனரே…

நூரு வாலா ஆயாஹே

       நூரு லேகர் ஆயாஹே

ஷாரே ஆலம் மேயே தேகோ

       கைஷா நூரு சாயாஹே!

நூரு நபிகள் வந்தனரே

       நூரைக் கொண்டு வந்தனரே

கண்மணி நபியின் திரு வரவாலே

       அகிலம் முழுதும் ஒளிர்ந்ததுவே!

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ))

 ஜப்த லக்யே சாந்து தாரே

       ஜில் மிலாதே ஜாயேங்கே

தப்தலக் ஜெஸ்னே விலாதத்

       ஹம் மனாத்தே ஜாயேங்கே!

சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள்

       ஒளியை உமிழும் காலமெல்லாம்

சுந்தர நபியின் சந்தன வரவைக்

       கொண்டாடி இன்பம் கண்டிடுவோம்!

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ))

நாத்து கானி மௌத் பீஹம்

       சேச்சுரா ஸகதீ நஹீ

கப்ரு மே பீ முஸ்தஃபா கி

கீத்து காத்தே ஜாயேங்கே!

நபி புகழ் பாடும் அடிமைகள் நமக்கு

       மரணங் கூடத் தடையில்லை

கப்ரிலும் கூட முஸ்தஃபா நபி மேல்

புகழைப் பாடிக் கொண்டிருப்போம்

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ))

ஈத் மீலா துன்னபி மே

       தில் படா மஸ்ரூர் ஹே

ஈத் திவானின் கீதோ

       ஷாரா ரபீவூன் நூருஹே!

மீலாதுன் னபி பெருநாளில்

       இதயம் மகிழ்வில் திளைத்திடுமே

கண்மணி நபியின் காதலருக்கே

       இம்மாதம் முழுதும் மீலாதே!

اَلصَّلٰوةُ والسَّلاَمُ

       عَلَيْكُ يَارَسُوْلَ الله

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَٰامُ

       عَلَيْكَ يَا حَبِيْبُ الله

(நிறைவு)

நூரினில் நூரான…

நூரினில் நூரான

       நூரே முஹம்மதிய்யா

நுபுவத்தின் முத்திரையை

       முத்திடுவோம் வாருங்களேன்

கண்ணீரும் கரைந்தோட

       கண்மணி தர்பாரை

களிப்போடு காண்போமே

       அன்பான சகோதரியே!

முதலாம் வசந்தமாம்

       ரபீயுல் அவ்வலிலே

முழுமதியாய் தோன்றிய

       முத்திரை நபி அழகே

ரஹ்மானின் புண்ணிய

       நேசராய் வந்தீரே

ரஹ்மத்துலில் ஆலமீனாய்

       ஆலத்தில் அவதரித்தீர்

அங்கம் குளிர்ந்திட

       பங்கம் மறைந்திட

அலங்காரமாய் பிறந்தீர்

       அன்பார்ந்த ஆன்றலரே!

உங்களை ஆசித்தோர்

       ஆஷிக்காய் மனம் பெற்றோர்

உங்களை வெறுத்தோர்கள்

       வெதும்பியே போனார்கள்

மன்னரே மஹ்மூதே

       முஸ்தஃபா மா நபியே

மலர வைப்பீர் எங்களையும்

       ஆஷிக்கீன் கூட்டத்திலே

தாஜுல் முத்த கீனே

தாஹாவே தவப் பொருளே

என் தலையினில் கிரீடமாய்

       சூடிடுவேன் தங்களையே!

இறை நெருக்கம் கிடைத்திட்ட

       மிஃராஜின் நேரத்திலும்

இறை சமூகம் நம் தனையே

       நினைத் துருகிய நாயகமே

நரகத்தில் பெண்ணில் நிலைக்

       கண்டு மனம் வெதும்பி

நாவதைப் பேணிக் கொள்

       நவின்றீர்கள் நாயகமே!

பெண் மகவே என் மகள்தான்

       காத்தீரே எம் இனத்தை

பெருமானே உங்கள்

       புகழ் பாடி மகிழ்ந்திடுவோம்!

உயிர்ப் பிரியும் உன்னத

       நேரத்திலும் எம்மானே

உம்மத்தை உயிர் மூச்சாய்

       கொண்டீர்கள் கோமானே!

எம் உயிர்ப் பிரியும் முன்

       உம் முகத்தை யாம் காண

மடியினில் பிச்சையாய்

       கேட்கிறோம் கோமானே!

தட்டாமல் தருவீரே

       ஹோஜா முஹம்மதரே

விரட்டாமல் ஏற்பீரே

       ஏகோனின் இரசூலே!

அனலாய் கொதித்திடும்

       மஹ்ஷரின் நேரத்திலும்

அரவணைப்பீர் லிவாவுல்

       ஹம்தினில் அண்ணலரே!

தாகித்தால் நாவரண்டு

       தவித்திடும் தருணத்திலே

தங்க நிகர் ஹவ்ழினில்

       புணல் தருவீர் ஆருயிரே!

மஹ்மூ தெனும் தலத்தில்

       மன்னான் முன் சிரம் பணிந்து

மாண்பான மன்றாட்டம்

       புரிந்திடுவீர் கோமானே!

ஸிராத்துல் பாலமதை

       மின்னலென யாம் கடக்க

சிறப்பான முந்தானையைத்

       தருவீரே முஹம்மதரே!

அர்ஷினை அலங்கரிக்கும்

       அல்லாஹ்வின் ஜோதி தனை

அகம் மலர முகம் மலர

       பார்த்திடணும் பார்த்திபரே!

அல்லாஹ் நீ உவந்திடும்

       எம் உயிரான உத்தமரின்

அருகினில் யாம் இருக்க

       வரம் தருவாய் வல்லவனே!

ஷரீஅத் நெறி முறையைச்

       சரியாமல் நிறுத்திய எம்

ஸாதாத் தாம் குருநாதர்

       முஹ்யித்தீன் ஆண்டகையின்

பெயர்த் துலங்கும் எம்

       எம் ஸபையினர்க் கூடியே

பெருமிதமாய் உழைப்போர்தம்

       வாழ்வெல்லாம் செழித்தோங்க

இகபர வாழ் வெல்லாம்

       இறையன்பும் நபியன்பும்

இறைஞ்சியைக் கேட்கின்றோம்

தந்திடுவாய் ரஹ்மானே!

(நிறைவு)

ஞான முதமே மானிடர்க் கூடி…

ஞான முதமே மானிடர்க் கூடி

       ஞானந் தனிலே மாபுகழ் பாடி

கமலும் ஒலி நாதா

       கருணை நபி பேரா!

கலையுறு ஜீலான் பதி மீதே

       கவி அபுசாலிஹ் மகவாக

நிலைப் பெற இஸ்லாம்

       நெறித் தர வந்த

நீதி முஹிய்யிதீன் நாயகரே!

பொய் புவி இன்பம் மேலெனவே

மொழி விழிந்தோர் மன்னர்தனிலே

மெய் நிலை யோங்க

       அமுதுரைத் தந்த

மா முஹிய்யித்தீன் நாயகரே!

தசைமிசை தவமார் ஒலிகளுக்கே

       தலையெனத் திகழும் மணி விளக்கே

நிறைவுட னிஸ்லாம்

       முறையினில் வாழ்ந்த

திரு முஹிய்யிதீன் நாயகரே!!

அப்துல் காதிரெனும் பேரால்

அற்புத மாற்றிய ஒலி மேரே

இப்புவி தீனோர்

       இதயத்தில் இலங்கும்

எழில் முஹிய்யிதீன் நாயகரே!!

பெருவளம் சூழும் பகுதாதிலே

       நறுமணம் வீசிடும் அதிபரே

மறுவதிலாக மதி யமுதான

குரு முஹிய்யிதீன் நாயகரே!

(நிறைவு)

ஞானத்தின் திறவுகோல்…

ஞானத்தின் திறவுகோல்

       நாயகம் அல்லவா – நபி(2)

கானத்தின் நான் அதைக்

       கொஞ்சம் இங்கு சொல்லவா!

பள்ளிச் சென்று படித்த தில்லை

       பாடம் ஏதும் கேட்டதில்லை

சொல்லித் தரும் தகுதி இந்த

       துன்யாவில் எவர்க்கு மில்லை

அல்லாஹ்வே ஆசிரியன்

       அனைத்துமே ஆச்சரியம்

சொன்னதெல்லாம் நீதிகளே

       சத்தியத்தின் சேதிகளே!

வானமதைப் பார்த் திருந்தார்

       வள்ளல் நபி சிந்தித்தார்

கான மலைக் கடல் அலையைக்

       கண்டிறையைப் புகழ்ந்திட்டார்

இறைவன் சொல்லித் தந்தான்

       ஏந்தல் நபி அள்ளிக் கொண்டார்

சொன்ன தெல்லாம் நீதிகளே

       சத்தியத்தின் சேதிகளே!

ஹீரா யெனும் மலைக் குகையே

       இள நிலைப் பள்ளிக் கூடம்

சீரான வஹீ மூலம்

       சிந்தனையாய் பலப் பாடம்

ஜிப்ரீல் ஏந்தி வந்தார்

சாந்த நபி எழுதிக் கொண்டார்

சொன்னதெல்லாம் நீதிகளே

       சத்தியத்தின் சேதிகளே!

கலிமா தொழுகை நோன்பு

       ஜகாத்து ஹஜ்ஜுடனே

பழுது ஏதுமில்லா

       பண்பான வாழ்க்கை முறை

வகுப்புகள் நடந்தனவே

       வாஞ்சை நபி தொடர்ந்தனரே

சொன்ன தெல்லாம் நீதிகளே

சத்தியத்தின் சேதிகளே!

பொருளியல் அரசியலில்

       புதுமை விஞ்ஞான மதில்

அருளியல் இல்லறத்தில்

       ஆன்மீக வழிமுறையில்

எத்துறையும் கற்றிருந்தார்

       ஏகன் அருள் பெற்றுயர்ந்தார்

சொன்னதெல்லாம் நீதிகளே

       சத்தியத்தின் சேதிகளே!

பண்பான நபி பெருமான்

       பல்கலைக் கழக மன்றோ

அன்பான மாணவராய்

       அவர் வழி உம்மத் தன்றே

தேர்வினிலே வென்றிடுவோம்

       தீன் வழியில் நின்றிடுவோம்

சொன்;னதெல்லாம் நீதிகளே!

       சத்தியத்தின் சேதிகளே! (2)

(ஞானத்தின்…)

(நிறைவு)

கௌது யா முஹிய்யத்தீன்…

கௌது  யா முஹிய்யத்தீன்

       அப்துல் காதிர் ஜீலானி

மன்னி மன்னி வேண்டுகிறோம்

       எங்கள் துயர்த் தீர்ப்பீரே!

புனித மிக்க ஜீலான் – நகர்

       பதிலே பதியில் பிறந்தீர்

இஸ்லாத்தின் பண்பைப் பரப்ப

       பஃதாதில் அரசுப் புரிந்தீர்

உங்களைக் காண வேண்டுமே

       எங்கள் ஆவல் மீறுதே

என்னை மன்றாடி

       கைத் தாங்குவீர்!

(கௌது…)

அன்னைச் சொன்ன வாக்கை

       கண் போலக் காத்து வந்தீர்

கள்வர் கல்பை மாற்றி –உயர்ப்

       பண்பின் தீனை வளர்த்தீர்

உங்களைக் காண வேண்டுமே

       எங்கள் ஆவல் மீறுதே

என்னை மன்றாடி

       கைத் தாங்குவீர்!

(கௌது…)

தாஹா நபியின் பேரா

       தவ சீலக் குரு நாதா

அருளாளன் தீனும் ஓங்க

       அயராமல் உழைத்தீர் நாதா!

உங்களைக் காண வேண்டுமே

       எங்கள் ஆவல் மீறுதே

என்னை மன்றாடி

       கைத் தாங்குவீர்!

(கௌது…)

முத்தி லுதித்த ஒலியே

       உலகோர்கள் போற்றும் குத்பே

எந்நாளும் எம்மைக் காத்து

       அருள் புரிவீர் புரிவீர் குத்பே!

உங்களைக் காண வேண்டுமே

       எங்கள் ஆவல் மீறுதே

என்னை மன்றாடி

       கைத் தாங்குவீர்!

(கௌது…)

அபு ஸாலிஹ் மகவென உதித்தீர்

       அஞ்ஞான இருளை மாய்த்தீர்

மெஞ்ஞான நிலைக் கண்ட ஞான

       வருவீர் வருவீர்க் குருவே!

உங்களைக் காண வேண்டுமே

       எங்கள் ஆவல் மீறுதே

என்னை மன்றாடி

       கைத் தாங்குவீர்!

(கௌது…)

(நிறைவு)