Tag: sujud

ஸுஜூது பற்றிய சர்ச்சை விளக்கம்!-Sujood-Explanation!

By Sufi Manzil 0 Comment May 24, 2010

ஸுஜூது பற்றிய சர்ச்சை முழு விபரம். தென்னிந்தியா, காயல்பட்டணம் அதிகமான மார்க்கம் கற்றிந்த […]

Greatness of Salawats and its Uses-ஸலவாத்தின் மகத்துவமும், அதன் பலன்களும்.

By Sufi Manzil 0 Comment May 8, 2010

ஸலவாத்தின் மகத்துவமும், அதன் பலன்களும். தொகுப்பாளர்: அல்-ஹாபிழ். F.M . இப்றாஹிம் ரப்பானி ஆலிம்.   […]