Tag: sariah

Qurbani in the view of Shariah-குர்பானியின் ஷரீஅத் சட்ட விளக்கங்கள்

By Sufi Manzil 0 Comment May 5, 2010

குர்பானியின் ஷரீஅத் சட்ட விளக்கங்கள். தொகுப்பு: சையத் ஷாஹ் வஜீஹுன்னகீ சக்காப் ஷுத்தாரில் […]

Importance and Needness of Sheikh-Guru-முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா?

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா? மௌலானா மௌலவி அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி சைபுத்தீன் ஆலிம் காதிரி ஸூபி. […]