அல் ஹகீகா-Alhakeekah-part 1

அல் ஹகீகா

அரபியில்: அல்லாமா மௌலானா அஷ்ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹைதராபாதி (கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்)

தமிழில்: மௌலானா மௌலவி அஸ்ஸஸெய்யிது முஹம்மது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் (கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்)

முகவுரை


بسم الله الر حمن الرّحيم. الحمدلله ربّ العالمين والصلوه واسّلام علي الم  علي المظهر الاتم سيّدنا محمّد و علي آله واصحابه واتباعه اجمعين.

அற்புத ஞானி, ஆன்மீக வள்ளல், ஆரிபீன்களின் இமாம், வாயிழீன்களின் சுல்தான், மஜ்தூபுகளின் தலைவர், மெய்ஞ்ஞான சமுத்திரம், ஹஜ்ரத் மௌலானா மௌலவி அஷ்ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபிய்யில் காதிரிய்யில் ஹைதராபாதிய்யி (கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்) அவர்களின் அதியற்புத ஞான பொக்கிஷங்களான அரிய நூல்களில் சிலதை ஹக்கை மறைத்து பாத்திலை நிலைப்படுத்த எத்தனித்த அக்கிரமக்காரர்கள் மீது 'தர்க்கம்' என்னும் வாளைக் கொண்டு அடர்ந்தேறி, அவர்களை திசையறியாது, திகைத்தோட வைத்த மெய்ஞ்ஞானக் குருநாதர், எங்கள் ஷெய்கு மௌலானா மௌலவி ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஆலிம் ஸூபிய்யில் காதிரிய்யிஸ் ஸித்தீக்கிய்யி (காஹிரி) (கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்) அவர்கள் மொழிபெயர்த்து ஞானத்தேட்டமுள்ள மக்களுக்காக வெளியிட்டார்கள்.

அந்த வரிசையில் அவரது எண்ணத்தில் உறைந்து கிடந்த, அவர்களது வாழ்நாளில் செய்து முடிக்காமல் போன 'அல் ஹகீகா' எனும் இந்த அரிய ஞானப் பொக்கிஷ நூலை நான் மொழிபெயர்த்து எம் ஷெய்குவின்' ஆசையைப் பூர்த்தி செய்து அன்னாருக்கு இதை காணிக்கையாக ஆக்குவோம் என்னும் நோக்கத்தின் பேரில் பலமுறை எத்தனித்தும் பல்வகை வேலைப்பளுக்களால் அது கைகூடாமற் போயிற்று.

இருப்பினும் ஸ்ரீலங்காவிலுள்ள 'அக்கரைப் பற்று' எனும் கிராமத்தில் இவ்வெண்ணம் நிறைவேற அல்லாஹுத்தஆலா நாடி இருந்தான் போலும். அது அந்த இடத்திலேயே நிறைவேறிற்று.
ஹிஜ்ரி 1419, றமழான் 6ம் நாள் (26-12-1998) அக்கறைப்பற்று ஸூபி மன்ஸிலில் இந்த மொழிபெயர்ப்பை, அல்லாஹுத்தஆலாவின் பக்கம் பரஞ்சாட்டியவனாகவும், சங்கைமிகு ஷெய்குமார்களின் நல்லுதவியை நாடியவனாகவும் இவ்வேலையை அங்கு ஆரம்பித்து ஹிஜ்ரி 1420, முஹர்ரம் 11ம் நாள் (28-04-1999) இல் இவ்வேலையை செவ்வனே நிறைவேற்றினேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

இதை எழுதுவதற்கு என்னோடு முழுமூச்சாக ஒத்துழைத்த சோதரர் ஏ.எம். அ    ஹ்மத் (எனக்கும், அவருக்கும் இர்பானுடைய இல்மையும் சகல பாக்கியத்தையும் நல்குவானாக) அவர்களுக்கும் இதற்கு எல்லா வகையிலும் உதவி, ஒத்தாசை நல்கிய அக்கறைப்பற்று ஹிஸ்புல்லாஹ் சபையினருக்கும் எனது நன்றியையும், துஅவையும் சேர்ப்பிக்கிறேன்.

ஷெய்குமார்களுக்கெல்லாம் பெரும் ஷெய்கான மெய்ஞ்ஞானப் பெருங்கடல் முஹிய்யத்தீன் இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு(அவரைத்  தொட்டு எங்களையும் பொருத்தமாக்கி வைப்பானாக) அவர்களின் இரு கவிகளுக்கு விளக்கவுரையாக அமைந்த இந்த அரும் பொக்கிஷம், ஞான தேட்டமுடைய எல்லா முஹிப்பீன்களுக்கும் பெரிதும் உதவும் என நம்புகின்றேன்.
என்றாலும், இயன்றவரை இதை இலகு தமிழில் மொழி பெயர்த்தாலும், குறிக்கப்பட்ட சில சொற்களையும், வாக்கியங்களையும் அவ்வாறே அதற்குரிய பாணியில் மொழிபெயர்த்தது எங்கள் மெய்ஞ்ஞான சொரூபர், ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி (கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்) அவர்களுக்கு கடப்பு செய்யாமல் இருப்பதற்காகவும், இலகு தமிழில் திருப்புகின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற வழுக்களையும், கருத்துச் சரிவுகளையும் பற்றி அச்சமுற்றதற்காகவும், நான் அவ்வாறே அவ்வாக்கியங்களை அறபியிலும், தமிழிலும் கொடுத்திருக்கின்றேன்.

இந்நூலை வாசித்து இதிலுள்ள விளக்கங்களை உள்ளாளுள்ளபடி ஓரணுப்பிரமாணமாவது கருத்துப் பிசகாது விளங்கி ஞானப்பாட்டையில் சித்தி பெறவும், பலமுறை வாசித்தும் தெளிவு ஏற்படாவிடத்து, ஞானத்தேர்ச்சியுள்ளவர்களிடமும், அதன் அந்தரங்கம் தெரிந்தவர்களிடமும் சென்று அதன் குறி கருத்தை விளங்கியறியவும், எல்லா முரீதீன்களையும், முஹிப்பீன்களையும் நான் வினயமாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன். ஏனெனில் அல்லாஹு தஆலா அவனது சங்கையான கிதாபில்…,


فاسلوا ا هل الذّكر ان كنتم لاتعلمون

நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் இறை தியானச் சிந்தையுடைய அறிஞர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்வீர்களாக என்று கூறியதற்கமைய.

நான் இவ்வாறு சொல்லக் காரணம், ஞானம் எனும் போர்வையில் ஞானத்தை பொதுமக்களின் மத்தியில் சொல்லக்கூடியவர்கள், செய்யிதுல் அன்பியாவான எங்கள் தலைவர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், பரமார்த்திக(தஸவ்வுப்) ஞானம் பற்றி எதைக் கூறினார்களோ அதற்கு முற்றிலும் மாறான கருத்தையும் விளக்கத்தையும் கொடுத்து தானும் 'குப்று' எனும் குழியில் வீழ்ந்து, மற்றவர்களையும் அக்குழியில் விழுத்தாட்டும் நிலையை நான் இப்போது அறிந்து வருகின்றேன். இதற்காக வேண்டித்தான் இந்த விடயத்தில் மிக்க கவனமாகவும், எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க எமது எல்லா முரீதீன்களையும், முஹிப்பீன்களையும் வற்புறுத்துகின்றேன்.

கண்டபடியான ஞானவிளக்கங்களையும், தன் எண்ணத்தில் தோன்றிய சுய விளக்கத்தையும், இவ்வரிய நூல் சார்பாக சொல்வதும், விளக்குவதும், மற்றவர்களிடமும் திணிப்பதும் 'குப்றும்' குற்றமுமாகும் என்பதை மீண்டும் நான் உங்களுக்கு வற்புறுத்துகின்றேன்.

இதுபோன்று ஏனைய பல நூற்களை மொழிபெயர்க்கவும், எழுதவும் அல்லாஹ் எமக்கு நல்லருள் பாலிப்பானாக.

و اخردعوناان الحمد لله ربّ العالمين

இவ்வண்ணம்,
காதிமுல் கௌமு(சமூக ஊழியன்)
செய்யிது முஹம்மத் ஜலாலுத்தீன்
(பூக்கோயாத் தங்கள்)

 

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

அல் ஹகீகா
 

சர்வ புகழும் தாத்தில் ஒருவனானவனும் சுஊனாத் எனும் உடைகளில் பலதானவனுமாகிய அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும். சலாத்தும் சலாமும் அல்லாஹ்வின் கலிமாக்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கே சேகரித்துக்கொண்ட ஒரு கலிமாவான எங்கள் நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேரிலும் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அஸ்மாக்கள் அனைத்தையும் கொண்டு நஃது சொல்லப்பட்டவரும் சிபாத்துக்கள் அனைத்தையும் கொண்டு வர்ணிக்கப்பட்டவருமாவார். – இன்னும் அவர்கள் கிளையார்கள், தோழர்கள்- அவர்கள் குர்ஆனின் சூசகமானதும் தெளிவானதுமான எல்லா வாக்கியங்களைக் கொண்டும் ஈமான் கொண்டவர்கள்- பேரிலும் ஸலாத்தும் ஸலாமும் உண்டாவதாக.

அம்மா பஃது

பலவீனமானவனும் நேர்வழிக்காட்டக் கூடிய அல்லாஹ்வின் பக்கம் தேவையானவனுமான அடியான் முஹம்மத் அப்துல் காதிர் (ஹைதராபாதி) – அழகான கைகளைக் கொண்டு அல்லாஹ் அவர்களை சங்கைப்படுத்தி வைப்பானாக! அவர் சொல்லுகிறார்.

நான் மக்களின் தலைவரான நபிநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஹிஜ்ரத்திலிருந்து 1344 ஆம் ஆண்டு மெட்ராஸ் நகரில் தங்கியிருந்த போது அந்த நகரைச் சேர்ந்த ஒரு சாலிஹான மனிதர், பெரும் ஷெய்குமார்களுக்கெல்லாம் ஷெய்கான முஹிய்யத்தீன் இப்னு அரபி – என் தாய், தந்தை, றூஹூ, கல்பு என்பனவற்றை அவர்களுக்காக அர்ப்பணம் செய்கிறேன். அவரைத் தொட்டும் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வானாக! என்னைத் தொட்டும் அவரை பொருத்தமாக்கி வைப்பானாக!

அவர்களின் இரண்டு கவிகளுக்கு விரிவுரை செய்யும்படி என்னை வேண்டிக் கொண்டார். அந்த இரண்டு கவிகளிலுமுள்ள பிசகுதல் எனும் சந்தேகத்தை உயர்த்துவதற்காகவும், மனித நெஞ்சங்களில் உண்டாகக் கூடிய எடுத்தெறியப்பட்ட ஷைத்தானின் வஸ்வாஸை தட்டுவதற்காகவும், மேற்படி கவிகளுக்கு விரிவுரை செய்வதை என்னிடம் வேண்டிக் கொண்டார்.

நான் இந்த விசயத்தில் சரக்கு குறைவானவனாக இருக்கிற நிலைமையிலும், ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே எழுதுவதற்கு சடைவானவனாக இருக்கிற நிலைமையிலும், கிருபையாளனான சிறப்பானவனான அல்லாஹ்வின் பக்கம் பரஞ்சாட்டியவனாக அவருக்கு நான் விடையளித்தேன். எல்லா வஸ்துவின் ஆரம்பம், அவனிலிருந்தும் மீளுதல் அவன் பக்கம் ஆகும். இன்னும் ஆசை முறிவதைத் தொட்டும், நத்துதல் கெடுவதை விட்டும், தன் நப்ஸின் பேரில் அதிர் கடந்தவன் ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் ரஹ்மத்தைக் கொண்டு பயம் காட்டுகிறவன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கேள்வி கணக்கில் துரிதமானவனும், அதாபு செய்வதில் கடினமானவனுமாவான்.

இந்த விடையான விரிவுரைக்கு 'அல்ஹகீகா' என்று பெயர் வைத்தேன். என்னுடைய இரண்டு நூல்களான 'அல் ஹக்கு' என்ற பெயரைத் தொடர்ந்ததற்காகவும், இன்னும் இதைத் தேடுபவனுக்கு கோப்பை கோப்பையாக அள்ளிக் கொடுப்பதனாலேயும் 'அல் ஹகீகா' என்று பெயர் வைத்தேன்.

நான் மன்னிப்பையும், தயவையும் தவறைத் திருத்துவதையும் ஜெயம் பெற்ற நல்லடியார்களிடமிருந்து ஆசிக்கிறேன்.(ஆதரவு வைக்கிறேன்) இதனோடு இணைந்து விளங்கிய பின்னர்,ஒரு வித்து பழம் உடையதும், நீண்ட நிழல்கள் உடையதுமான மரமாக ஆகாது. அந்த வித்து அழிந்ததன் பிறகே ஒழிய, அது  போன்று ஒரு மனிதன் அழிந்த பிறகே அவனுடைய தகுதி அறியப்படுகிறது.

அறிந்து கொள்! பேனா, கடுதாசி எழுதும் நான் எல்லாம் இருக்க நான் ரஹ்மானுடைய சமூகத்திலிருந்து நல்லுதவியைத் தேடுகிறேன். அந்த ரஹ்மான் குர்ஆனையும், அதன் பயானையும் கற்றுத் தந்தவன். அவன் என் நம்பிக்கைக்கும், ஆதரவுக்கும் உடையவன். எனதும் மக்களினதும் றப்புமாவான்.

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்.

انّماالكون خيال فهو حق في الحقيقة
كلّ من يفهم هذا حاز اسرار الطريقة

 

'நிச்சயமாக கௌன்களாகிறது (படைப்பினங்கள் அனைத்தும்) கற்பனையானதாகும். உள்ளமையில் அவனே, ஹக்கானவனாகும்.

'இதை விளங்கக் கூடிய ஒவ்வொருவரும் தரீக்கத்தின் இரகசியத்தை பொதிந்து கொண்டார்.'

விரிவுரை:

தாத்தைக் கொண்டு வெளியில் அறியப்படாமல் பார்க்கப்படக் கூடிய வஸ்த்துக்கள் அனைத்தும் கற்பனையாகும்.

கண்ணாடியில் பதிந்த கோலம் போல,

தாகித்தவர் தண்ணீர் என்று எண்ணுகின்ற கானல் நீரைப் போல்.

உலகம் என்பது நிச்சயமாக அது கற்பனையானதாகும். சுயமே வெளியில் அதிலிருந்து ஒரு வஸ்துவும் அறியப்படமாட்டாது. என்றாலும் அது வெளியில் அறவே அறியப்படாத காணும் கானல் நீரைப்போல.

ஹகீகத்தில் மவ்ஜூதான பொருள் ஹக்கான ஒருவனான அல்லாஹ்வின் உஜூதைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை.

இந்தப் பொதுப்படையின் விரிவுரையாகிறது:-

'நிச்சயமாக உண்டான பொருள் அது இல்லாததாகாது.'

'இல்லாத பொருள் அறியப்படவும் மாட்டாது'. அவ்வாறில்லையாயின் ஹகீகத்து புரள்வது நிர்பந்தமாகும்.

இத்துடனே, நிச்சயமாக உலகத்திலுள்ள அணுக்களில் நின்றுமுள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் உண்டாகிறது, அழிகிறது என்று எல்லாக் கணமும் நான் எளிதாகக் காண்கிறோம்.
இதிலிருந்து நாம் விளங்குகிறோம் அந்த அணுக்கள் உண்மையில் அது சுயமாக உண்டானதாக ஆகவில்லை. எமது கற்பனையான பார்வையில் ஹகீகிய்யான (حقيقي) அசலிய்யானاصلي ) உஜூதில்லாமல் பார்க்கப்படக்கூடியதாக ஆகியிருந்தது. உண்மையில் அது இல்லாமலானதாகவும், பேதபுத்தியிலும்  வஹ்மிலும் (وهم) , கற்பனையிலும் (خيال )(கியாலிலும்) உண்டானதாகவும் ஆகியிருந்தது. அது வஹ்மில் அழியும், வஹ்மில் நிலைக்கும். உண்மையில் அதற்கு அழிவும் இல்லை. நிலையும் இல்லை.

ஒரு வஸ்த்து அறியப்படவில்லையானால் எப்பபடி அழியும்? அந்த வஸ்த்து உஜூதின் வாடையைக் கூட நுகரவில்லை.

உலகத்திலுள்ள அணுக்களிலிருந்தும் ஒரு அணுவையும் அது இல்லாமலானதன் பிறகு நீ உண்டானதாக அறிந்துக் கொள்ள மாட்டாய். ஏனெனில், நிச்சயமாக நீ அறிவாய், ஹகீகத்து புரள்வது அசம்பாவிதம் ஆகும்.

எப்படி இல்லாத ஒன்று அறியப்படும். அல்லது உள்ள பொருள் எப்படி இல்லாமல் ஆகும்.

அறிந்து கொள் சோதரா! அல்லாஹ் உன்னைப் பக்குவப்படுத்துவானாக! ஆலத்துடைய மவ்ஜூதாத்துகளிலிருந்து நீர் பார்க்கக் கூடிய அனைத்தும் தனித்த இல்லாமையிலிருந்து வரவும் இல்லை. அதிலிருந்து உண்டாகவும் இல்லை. என்றாலும் அது உஜூதின் நிலைகளிலிருந்தும், சுற்றுகளிலிருந்தும் உன்னுடைய திஹ்னில்(உள்ளத்தில்) பிடித்தெடுக்கப்பட்டவைகளாகும்.

இந்த வஹ்மிய்யான உஜூது உண்டாகும் இடமாகிறது உஜூதின் நிலைகளிலிருந்து ஒரு நிலையாகும். அதற்கு அறவே வெளியில் உஜூது இல்லை. என்றாலும் அது அவனுடைய பூரணமான குத்ரத்தைக் கொண்டும் ஆச்சரியமான ஹிக்மத்தைக் கொண்டும் உன்னுடைய திஹ்னிலும், அக்லிலும் மவ்ஜூதானதாகும். அவனுடைய ஷஃன் ரெம்ப மேலானதாகும்.

உலகமானது அக்லியான மவ்ஜூதாகும். ஹக்குடைய உஜூதிலிருந்து உண்டானதுமாகும். வெளிப்புலனைக் கொண்டு அதை அறிந்து கொள்ளவும் மாட்டாய். அதை அறிந்து கொள்வதெல்லாம் அக்லியும், கியாலிய்யான புலனிலும்தான்.

வெளிப்புலனைக் கொண்டு அறியப்பட்டவைகளாகிறது நிச்சயமாக அது ஹகீகியான உஜூதுடைய சுற்றுகளாகும். அது அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறில்லை. இதற்காகத்தான் ஷெய்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்,


العالم معقول والحق محسوس

ஆலம் அக்லினால் விளங்கப்பட்டதாகும். ஹக்கு புலனறிவால் அறியப்பட்டதாகும்.

வஹ்மினுடையதும், கியாலினுடையதுமான ஹகீகத்தை விளக்குவதற்கு சில உதாரணங்கள் சொல்லப் போகிறேன்.

உதாரணம் 1:

சோதரா நீ அறியவில்லையா? ஐஸ் என்பது தண்ணீரின் ஐனேயாகும்(தானாகும்). உன்னுடைய நம்பிக்கையான அறிவுடன் அது தண்ணீர் என்று நீ அறிந்திருக்கின்றாய். அந்த உறைந்த கோலம் அக்லுடைய முகத்தில் ஐஸ் வேறானது என்ற திரையை போட்டு விட்டது. அந்நேரம் நீ தண்ணீரைக் காண மாட்டாய். நீ ஐஸ் தண்ணீர்தான் என்று எண்ணவும் மாட்டாய். என்றாலும் அதை நீ தண்ணீர் அல்லாத இன்னொரு  பொருளாக ஆக்கிக் கொண்டாய். அதற்கு ஐஸ் என்று பெயரும் வைத்தாய். ஐஸ் என்ற கோலத்திற்கு தண்ணீரின் அதறுக்கும் குணபாடுக்கும் ஹுக்முக்கும், தீர்ப்புக்கும் வேறான, அதற்கென்று சொந்தமான அதறும், ஹுக்மும் (குணபாடும், தீர்ப்பும்) உண்டு.

ஐஸின் அதறாகிறது கடும் குளிராகும். உறைந்த கோலமாகிறது அதனுடைய தாத்தாகும். இதற்காகவே இரண்டு தாத்துக்களிடையேயும், இரண்டு அதறுக்கிடையேயும் நீ பிரித்தாய். ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு தாத்தை தவிர வேறில்லை. அது தண்ணீராகும்.

ஐஸ் என்னும் உறைந்த கோலமாகிறது, அதில் ஒரு வஸ்த்துவைச் சேர்க்காமலும், ஒரு வஸ்த்துவை அதிகரிக்காமலும் தண்ணீரின் நிலையிலிருந்து ஒரு நிலையும் சுற்றிலிருந்து ஒரு சுற்றுமாகும்.என்றாலும் உன்னுடைய திஹ்னு அதிலிருந்து ஐஸின் தாத்தை தண்ணீரின் தாத்தை விட்டும் வேறு பிரிந்ததாக பிடித்தெடுக்கிறது. ஐஸின் பேரில் அது உண்டான வஸ்துவென்று உனது திஹ்ன் தீர்ப்பளிக்கிறது. ஆகவே ஐஸ் உண்டான பொருளாகும் என்று நீர் சொல்கிறாய். இங்கு ஐஸ் சுயமே உண்டான பொருள் அல்ல. என்றாலும் அதற்கு பிடித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு உஜூது உண்டு. வஹ்மிய்யான தரிபடுதலும் கற்பனையில் தஹ்கீகும் (உண்மையாக்குதல்) உண்டு. இவை அனைத்தும் உனது திஹ்னில்தான் உண்டாகிறது.

தனித்த உஜூது இல்லாத வஸ்து அடங்கலும் அது உஜூதை இன்னொன்றிலிருந்து எடுத்துக் கொள்கிறது. தனித்த இல்லாமையிலிருந்து அது அறியப்படவில்லை. என்றாலும் அதற்கு பிடித்தெடுக்கப்பட்ட அக்லியான உஜூது உண்டு. இப்படி பிடித்தெடுக்கப்பட்ட உஜூதாகிறது சூபிகளான ஷெய்குமார்களின் பரிபாஷையில்' கற்பனையும் மாயையும் ஆகும். ஹகீகத்திலும், சுயத்திலும் அதற்கு உஜூது இல்லை. அழிவும் இல்லை. என்றாலும் பனாவும் (அழிவும்), பகாவும்(நிலையும்) அது உஜூதாகிற(உண்டாகிற) இடத்தில் உண்டாகிறது. அவ்விடம் வஹ்மும் கியாலும் ஆகும்.

பனாவும், பகாவும் உண்டாவதற்கு உஜூது தேவை என்பது அறிவாளிக்கு மறையாது. ஒரு வஸ்து அறவே வெளியில் மவ்ஜூதாகவில்லையானால் அதன்பேரில் எப்படி பனாவும் பகாவும் ஏற்படும்? (ஏற்படாது)

ஐஸின் தாத்தும், அதன் குணபாடும், அதன் அழிவும் அதன் நிலையும் அதன் இல்லாமையும், அதன் உள்ளமையும் இவை அடங்கலும் அதன்பேரில் சேர்ப்பது கொண்டு வஹ்மும் கியாலுமாகும்.

இவ்விசயங்களை தண்ணீரின் பக்கம் சேர்த்துப் பார்ப்பது கொண்டு அது அதன் சுற்றுகளும் நிலைகளுமாகும். 'சில நேரம் வெளியாகும். சில நேரம் மறையும்'. நீ நாடினால் 'வெளியாகிறது உள்ளாகிறது' என்று கூறுவாய். இங்கு ஹகீகிய்யான உஜூதும் இல்லை. ஹகீகிய்யான அதமும் இல்லை என்றாலும் அந்த இரண்டும் (உண்டாகுதலும்;, அழிதலும்;) அது இளாபிய்யாகும் .اضافي அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்துப் பார்ப்பது கொண்டு உண்டானதாகும்.

தண்ணீரின் நிலையிலிருந்து ஒரு நிலை வெளியானால் நிச்சயமாக அது மவ்ஜூதானது போல் ஆகிவிட்டது. இது மறைந்திருந்ததின் பேரில் சேர்ப்பது கொண்டு.

அது மறைந்தால் (அதனுடைய அசலுக்கு அது திரும்பி மறைந்து விட்டால்) அது இளாபிய்யான இல்லாத விசயமாக ஆகிவிட்டது. அதாவது அது வெளியான நிலையை சேர்த்துப் பார்ப்பது கொண்டு இல்லாததாகிவிட்டது. ஹகீகத்தில் அதற்கு உஜூதும் அதமும் இல்லை. நீ காணவில்லையா? நிச்சயமாக ஐஸாகிறது சூட்டைக் கொண்டு உருகுமானால் தண்ணீராக மாறி அதன் அசலுக்குத் திரும்பி விடும். அதாவது தண்ணீராகும். தண்ணீரின் நிறையானது ஐஸாவதற்கு முன் எந்த அளவாய் இருந்ததோ அதே அளவினதாய் இருக்கும். இப்பொழுதும் அது எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்கும். (முன்பிருந்த மாதிரி)

எந்த வஸ்த்து இங்கு அழிந்தது அல்லது இல்லாமலானது? எந்த வஸ்துவின் பேரில் இல்லாமையும் அழிவும் உண்டானது?

சோதரா அறிந்து கொள்!

ஐஸானது உனது வஹ்மில் உண்டாயிருந்தது போல, அதற்கு அழிவும் வஹ்மில் உண்டானது. வெளியில் அல்ல. இவ்விடத்தில் தண்ணீரின் உஜூதும் அதன் நிலையுமே அன்றி வேறொன்றும் உண்டாகவில்லை. ஆகவே நீ ஐஸை அறவே பெற்றுக் கொள்ளவும் இல்லை, அது அறவே அழியவும் இல்லை..

மேலான அல்லாஹுத்தஆலாவின் புகழைக் கொண்டு தரிபட்டு விட்டது. அதாவது நிச்சயமாக ஐஸின் உஜூதும் அதமுமாகிறது அவை இரண்டும் பிடித்தெடுக்கப்பட்ட வஹ்மியானதாக ஆகிவிட்டது. ஹகீகத்திலும் சுயத்திலும் இல்லை.

உதாரணம் 2

நீ அறிந்திருக்கிறாய். மோதிரத்தின் கோலமாகிறது தங்கத்தின் கோலம் அல்லாததாகும். வெளியில் அது தங்கத்தின் ஐனாக இருப்பதுடன், மோதிரம் என்னும் கோலம் அது வெளியாவதற்கு முன் தங்கத்தின் தாத்தில் மறைந்திருந்தது. அது வெளியானதன் பின் மோதிரம் என்னும் பெயர் உண்டானது.

மோதிரம் என்பது தங்கத்தின் நிலைகளிலிருந்து ஒரு நிலையே அல்லாதில்லை. சுற்றிலிருந்து ஒரு சுற்றல்லாதில்லை. நீ தற்போது ஐஸின் உதாரணத்தில் அறிந்தது போல 'அல் ஹாத்திமு மஃகூல் அல் தஹக் மஹ்ஸூஸ்  الخاتم معقول الذهب محسوسஆகும்.

மோதிரம் என்னும் கோலமாகிறது அது இல்லாமல் ஆகவும் செய்யும். அறியப்படவும் செய்யும். அழியும் பொருளொன்றும் ஹகீகத்தில் மவ்ஜூதானதாக ஆகாது. என்றாலும் அதை அறியப்படுவதெல்லாம் வஹ்மிலும், கியாலிலும்தான். அதின்பேரில் அதமும், உஜூதும் உண்டாகிறதும் கியாலில்தான் வெளியில் அல்ல. அது ஹகீகத்தில் இல்லாமலாக்கப்பட்டதாக ஆகவில்லை. அது தங்கத்தின் உள்ளில் மறைந்திருப்பதாக வேண்டியாகும். இப்பொழுது بالقوة பில்குவ்வா(மறைந்துள்ள சக்தி) உண்டாகும் தன்மையிலிருந்து  بالفعا பில் பிஃலு(சக்தியின் செயல்பாடு) தற்பொழுதுக்கு வெளியாகிவிட்டது. மறைவிலிருந்து வெளிக்கு வெளியாகிவிட்டது.

பின்பு அந்த மோதிரத்தின் கோலம் அழிந்துவிட்டால் நீ அது இல்லாமலாகிவிட்டது என்று எண்ணாதே. என்றாலும் அது அஸலுக்கு திரும்பிவிட்டது. இன்னும் பில்பிஃலிலிருந்து பில்குவ்வாவிற்கு திரும்பிவிட்டது.

உதாரணம் 3

சோதரா! உன்னுடைய உடைகளைப் பார். அதன் பெயர்களின் எண்ணிக்கையைப் பார். அது வஸ்து அல்லாதில்லை. அதற்கு ஒரே ஒரு பெயரே தவிர இல்லை. அது துணியாகும். தொப்பி, சட்டை, ஜுப்பா, மேலங்கி, தலைப்பாகை, போர்வை, துண்டு, சிறுவால் இவை அல்லாத்தது போல. இவைகள் அதிகமாக இருப்பதுடன் அது ஒரு துணியைத் தவிர வேறில்லை. பல சுற்றுகளும் பல நிலைகளும் உடைய துணியைத் தவிர வேறில்லை. இங்கு துணி அல்லாத ஒரு வஸ்த்துவும் இல்லை. நீ அதன் கோலங்களைப் பார்ப்பாயானால் அவைகளுக்கிடையில் வேறு பிரித்தறிவாயானால் நீ அது பலது என்பது  கொண்டு உறுதி கொள்கிறாய். நீ பன்மையைப் பார்க்கிறாய்.

அந்த கோலங்களுக்கிடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை விட்டும் உனது பார்வையைத் துண்டித்தால் அது உண்டாகும் இடத்தின் பக்கம் நீ முகம் வைக்கிறதை ஆக்கினால், அது எதிலிருந்து பிடித்தெடுக்கப்பட்டதோ, அந்த இடத்தின் உன் பார்வையை ஆக்கினால், ஒரேயொரு பொருளை நீ காணுவாய். அது துணியாகும்.இந்த நேரத்தில் நீ ஒருமையைக் காணுகிறாய். உனது ஹிக்மத்தை ஒருங்கு குவித்து அதன் கோலங்களையும் துணி என்னும் ஹகீகத்தையும் ஒரே பார்வையில் பார்ப்பாயானால் நீ இரண்டு கண்ணுடையவனாகிறாய். அதாவது ஒரு பார்வையில் ஒருமையையும், பன்மையையும் நீ காணுகிறாய்.காமிலான , முகம்மலான முஹக்கிகீன்களில் நின்றும் நீ ஆகிவிடுகிறாய். அல்லாஹுதஆலா இந்த வண்ணமான மர்தபாவை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருட்டினால், எங்களுக்கும், உனக்கும் தந்தருள்வானாக!

சோதரா! உன்னுடைய உடைகள் அது எண்ணிக்கையானதுடனும், பலதானதுடனும் ஒரே ஒரு வஸ்துவில்லாமலில்லை. அது துணியாகும். இங்கு உண்டான பொருள் ஒரு துணியைத் தவிர வேறில்லை.

தொப்பி, சட்டை, ஜுப்பா…… இவைகள் அனைத்தும் வஹ்மிலும், கியாலிலுமே ஒழிய அது அறியப்படவும் மாட்டாது. அழியவும் மாட்டாது. இதற்குப் பிறகு உனது பார்வையை கூர்மையாக்குவாயானால் மீண்டும் துணியையும் அறவே ஹகீக்கத்தில் சுயமாக உண்டானதாக அறிந்து கொள்ள மாட்டாய் உன்னுடைய வஹ்மிலும் கியாலிலுமே ஒழிய. என்றாலும் அதை வெளியில் கலப்பற்ற معدوم மஃதூமாக அறிந்து கொள்வாய்.

எடுத்துக்காட்டுமிடத்தில், நீ அறியவில்லையா, உனக்குத் தெரியாதா சோதரா! நிச்சயமாக துணிக்கு ஹகீகத்திய்யான ஒரு ஹகீகத்து இல்லை.(உண்மையான உள்ளமை அதற்கில்லை) அதற்கு சுயமான உஜூதும் இல்லை. என்றாலும் அதனுடைய உஜூது கியாலிலும், வஹ்மிலும் பிடித்தெடுக்கப்பட்டவையும்,

ஹகீகத்திலே துணி என்பது தனித்த நூலாகும். நூலில் சிலதை சிலதோடு நெய்தல் என்னும் வழியில் சேர்ப்பது கொண்டு வஹ்மிலும், கியாலிலும் உண்டான கோலமே துணி என்ற கோலமாகும்.

நெய்ததன் பிறகு எமது திஹ்னில் அதற்கென்று ஓர் குறிப்பான கோலம் உண்டாகிவிட்டது. அதற்கு நாம் துணி எனறு பெயர் வைததோம். நெய்தல் என்னும் ஒரு குறிப்பான வழியின் பேரில் சில சிலதோடு சேர்க்ப்பட்ட நூலே தவிர வெளியில் மவ்ஜூதான பொருள் இல்லை. துணி என்பது அறவே வெளியில் அறியப்பட்டதான பொருள் இல்லை. துணி என்பது அறவே வெளியில் அறியப்படாது என்றாலும் வெளியில் உண்டான பொருள் அந்த துணியின் எதிரில் (முன்னிலையில்) சிலதை சிலதோடு சேர்க்கப்பட்ட நூலே ஆகும். அந்த நூல் அல்லாத்த ஒரு வஸ்துவும் அங்கில்லை. அதனுடைய நெய்தல் பிரியுமானால் துணியின் கோலம் அழிந்து விடும். நூல் அழியவில்லை. அது இல்லாமலாகவும் இல்லை. என்றாலும் அது உண்டாக்கப்பட்ட பொருளாகும். அது நெய்வதற்கு முன்னாலும் அது துணி எனும் கோலத்தில் வெளியாவதற்கு முன்னாலும் உண்டாயிருந்தது போல.

எனவே துணியாகிறது அது உண்டாகவும் இல்லை. இல்லாமலாகவும் இல்லை வஹ்மிலேயே ஒழிய. அந்த துணிக்கு ஒரு காலத்திலும் வெளியான உஜூது அதற்கு உண்டாயிருக்கவில்லை. வெளியில் உண்டாவது என்ற வாடையைக் கூட அறவே அது நுகரவில்லை.

இதன்பேரில் நூலின் கோலத்தையும் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள். அந்த நூல், நூல் எனும் கோலத்தில் வெளியான பஞ்சேயல்லாதில்லை. அந்த நூல் பஞ்சுடைய ஹகீகத்திலும், தாத்திலும் மறைந்து பில் குவ்வாவில் இருந்ததன் பிறகு தற்பொழுது நூலின் கோலத்தில் வெளியாகிவிட்டது என்ற அர்த்தத்தில் பஞ்சு, நூல் எனும் கோலத்தில் வெளியான பஞ்சேயல்லாதில்லை. ஆகவே நூல் மறைவிலிருந்து வெளிக்கு வந்து விட்டது.

நூல் எனும் கோலமாகிறது பஞ்சின் நிலையிலிருந்து ஒரு நிலையும் சுற்றிலிருந்து ஒரு சுற்றுமே அல்லாதில்லை. இங்கு பஞ்சின் உஜூதின் ஐனே தவிர வேறு உஜூது இல்லை. மொத்தத்தில், நூல் பஞ்சின் ஐனானது போல, துணியும் பஞ்சின் ஐனாகும். இது போல சாரம், சட்டை, தலைப்பாகை போன்றவனவெல்லாம் துணியிலிருந்து வெளியான கோலங்களும், வெளியாகும் கோலங்களும் பஞ்சின் ஐனே ஆகும். கலப்பற்ற அதின் சுற்றுகளுமாகும். பஞ்சுடைய ஹகீகத்தின் பேரில் அதிகமான ஒரு விசயம் அங்கில்லை. அது குறிப்பாவதிலும் அது எண்ணிக்கையாவதிலும். அதன்பேரில் ஒரு வஸ்த்துவை சேர்க்கப்படவுமில்லை. ஒரு வஸ்த்துவை குறைக்கப்படவுமில்லை. அது பஞ்சே ஆகும். பஞ்சின் உள்ளமையாகிறது தாத்தில் ஒன்றானதாகும்.

அதனுடைய சுற்றுகள் கொண்டும், குறிப்பாவது  கொண்டும் அதில் மறைந்திருக்கும் கமாலாத்துகள் வெளிப்படுவது கொண்டும் அது பலதானதாகும். அதனுடைய சுற்றுகள் அதிகமாக இருப்பதுடன் அது தாத்தில் ஒன்றானதாகும். அது பலதாகவும் இல்லை. குறையவும் இல்லை. அதிகமாகவும் இல்லை.

பஞ்சின் ஹகீகத்தின் நிலை இந்த விசயத்தில் இவ்வாறிருக்குமானால், நான் உத்தேசிக்கிறேன் அது வெளியாகும் مظهر   மழ்ஹர்களில் பலதானதுடனும், அதனுடைய வெளிப்பாட்டில் எண்ணிக்கையானதுடனும், எண்ணிக்கையில் அடங்காத கோலங்களை கொண்டு வெளியாவதுடனும் மட்டிலடங்காத நிறங்களுடனும், கோலங்களுடனும் அது பேதகமாகவுமில்லை, பலதாகவுமில்லை, குறையவுமில்லை, அதிகமாகவுமில்லை, அது எல்லா வெளிப்பாட்டிலும் வெளிப்படும் இடத்திலும் அதனுடைய ஒருமை எனும் தூய்மையில் தரிபட்டதாகும்(பாக்கியானதாகும்.)

சோதரா! ஹக்கான ஒருவனின் தாத்துடைய ஹகீகத்தில் உனது எண்ணம் என்ன?

அதாவது அவனது வெளிப்பாடுகளிலும   متجليات;முதஜல்லிய்யத்தான ஷுஊனாத் எனும் கோலங்களில் வெளியாவதிலும் எண்ணிக்கையான மள்ஹர்களிலும், விதர்ப்பமான வெளியாகும் தளத்திலும் அது அதனுடைய தாத்தில் பலதாகுமா?அல்லது பேதகமாகுமா?

இந்நிலையில் பஞ்சுடைய ஹகீகத்தில் அதாவது அது படைப்புக்களிலிருந்தும் ஒரு படைப்பாக இருக்கும் நிலையில் அதனுடைய பலதான வெளிப்பாட்டில் அதனுடைய தாத்தில் பலதாகவும் இல்லை. அது பேதகமாகவும் இல்லை. ஆயின், அல்லாஹ்வின் தாத்தைப் பற்றி என்ன எண்ணுகிறாய்? فسبحانه تعالي عمايصفون
 

 
வஸ்துக்களின் அந்தரங்கத்தை விட்டும் திரையை நீக்குதல்.

كشف الغطءعن حقيقة الاشياء
 

அறிந்து கொள்! சோதரா! ஒரு வஸ்த்துவையும், அது கலப்பற்ற இல்லாமை ஆனதற்குப் பிறகு வெளியில் உண்டானதாக நீ பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாய், ஹகீகிய்யான உஜூதுடைய சுற்றிலிருந்து ஒரு சுற்றாய் இருந்தாலே ஒழிய, நீ உண்டானதாக பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாய். எப்'படிப்பட்ட சுற்று எனில், அது வெளியாவதற்கு முன்னால் வெளியாகும் தன்மையில் இருந்தது. அதற்குப் பிறகு அது பில்பிஃலில் உண்டாயிற்று. உதாரணம் நீ ஐஸைக் காணுவாயானால் அதற்கு சொந்தமான கோலத்தைக் கொண்டு தண்ணீரை விட்டும் வேறு பிரிந்ததாக ஐஸைக் காணுவாய்.

உன்னுடைய வஹ்மில் அந்த கோலத்தை அந்த ஐஸுக்குரிய ஹகீகத்து என்று ஆக்கிக் கொண்டாய். இன்னும் தண்ணீரினுடைய ஹகீகத்தை விட்டும் வேறு பிரிக்கப்பட்டதாகவும் ஆக்கிக் கொண்டாய். பிறகு தண்ணீரின் நிலையை விட்டும் அதன் குறிப்பான சுற்றை விட்டும், உன்னுடைய திஹ்னு அந்தக் கோலத்தை பிடித்தெடுத்ததன் பிறகு வேறு பிரித்துக் காண்கிறாய்.

இங்கு இரண்டு ஹகீகத்து இல்லை. என்றாலும் அது ஒரே ஹகீகத்தாகும். அது ஐஸ் எனும் உறைந்த கோலத்தைக் கொண்டு வெளியானது தண்ணீருடன் ஒரு வஸ்த்துவை சேர்க்காமலும் தண்ணீரின் ஹகீகத் என்ற நப்ஸின் பேரில் ஒரு வஸ்த்துவை அதிகமாக்காமலும் அந்த உறைந்த கோலத்தில் அது வெளியாயிற்று. தண்ணீரின் ஹகீகத்தாகிறது மீண்டும் ஹகீகிய்யான உஜூதுக்கு ஆதேயமான விசயமாகவேயன்றி வேறில்லை. அதற்கு உலகத்தில் பல இனமாயிருப்பதுடனும் பலதாய் இருப்பதுடனும் தன்னைக் கொண்டு நிலை நிற்கக் கூடிய ஒரு ஹகீகத்து அதற்கில்லை. என்றாலும் அனைத்தும் ஹக்கான ஒருவனான தாத்தின் பேரில் சேகரிக்கப்பட்ட ஆதேயங்களாகும். அதன் சுற்றுகளும் நிலைகளுமாகும்.

நிலைகளுக்கும் சுற்றுகளுக்குமிடையில் வேறு பிரிப்பதென்பது உண்டாகவில்லை. இல்லையானால், உஜூது தனித்த ஹக{கத்தாகவும் ஒரே தாத்தாகவும் ஆகிவிடும். ஆகவே வஸ்த்துக்கள் வகைவகையாகாது அவைகளுக்கிடையில் ஒன்று மற்றொன்றைவிட்டும் வேறு பிரியவும் மாட்டாது.

இதிலிருந்தே நாம் அறிகிறோம். வேறுபிரிவது என்பது எண்ணிக்கையாவதினதும், அதிகமாவதினதும் சுற்றாகும். இன்னும் வஸ்த்துக்கள் இனங்களாவதின் மீளுமிடமுமாகும். வேறு பிரிக்கக் கூடிய விசயத்தை அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட சுற்றுகளின் ஹகீகத்தாக ஆக்குகிறோம்.

 

பொதுப்படையின் விரிவுரை

تفصيل الاجمال

 

அறிந்து கொள் சோதரா!

புள்ளி என்பது பங்கு வைக்க முடியாததையிட்டு கோட்டை விட்டும் பிரித்தறியப்பட்டதாகும்.

கோடு என்பது நீளமானது என்பதையிட்டு அது அல்லாத்ததை விட்டும் பிரித்தறியப்பட்டதாகும்.

தளம் என்பது நீளம், அகலம் என்பதைக் கொண்டு புள்ளி, கோடு, சடம் இவற்றை விட்டும் பிரித்தறியப்பட்டதாகும்.

சடம் என்பது நீளம், அகலம், ஆழம் என்பதைக் கொண்டு புள்ளி, கோடு, தளம் என்பவற்றை விட்டும் பிரித்தறியப்பட்'டதாகும்.

பங்கு வைக்கமுடியாதது என்பதை புள்ளியின் ஹகீகத்தால் ஆக்கினோம்.
தனித்த நீளம் என்பதை கோட்டின் ஹகீகத்தாக ஆக்கினோம்.
நீளம், அகலம் என்பதை தளத்தின் ஹகீகத்தாக ஆக்கினோம்.
நீளம், அகலம், ஆழம் என்பதை சடத்தின் ஹகீகத்தாக ஆக்கினோம்.

இதன்பிறகு சடத்துக்கு பல சுற்றுகளுமத் பல நிலைகளும் உண்டு. அது மட்டிடவேலா, கணக்கிடவோ முடியாது. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மற்ற கோலத்தை விட்டும், வேறு பிரிக்கக் கூடிய குறித்த கோலம் உண்டு. இது صورة النوعية சூறத்துன் நௌஇய்யாவாகும். இந்த நௌஇய்யா எனும் கோலத்துக்கு வெளியாகுதல் உண்டு. அது நௌஇன் (இனத்தின்) தனிப்பிரதியின் கோலமாகும். ஒவ்வொரு இனத்துக்குக் கீழேயும் மட்டிலடங்காத எண்ணிக்கையற்ற தனிப்பிரதிகள் உண்டு. இவை அனைத்தும் குறிப்பான கோலத்தை கொண்டு ஒன்றைவிட்டொன்று வேறு பிரிந்ததாகும். இந்த 'வேறு பிரிக்கும் தன்மை' என்பது அதன் ஹகீகத்தாகும்.

வானம், பூமி அதனிடையிலுள்ள அனைத்து கௌனுகளின் அணுக்களும் கலப்பற்ற சடத்தின் வெளிப்பாடாகும். அந்த வெளிப்பாடுகள் மட்டிட முடியாதது. அதன் சங்கிலித் தொடரான இறக்கத்தை கவனிப்பது கொண்டு முடிவற்றதாகும். உயர்வதைக் கவனிப்பது கொண்டு அது அதிகமானதுடனும் எண்ணிக்கையற்றதுடனும்அது கலப்பற்ற சடத்தின் பேரில் முடிவடையும். கலப்பற்ற சடத்தை நீ பார், அது ஒன்றாயிருப்பதுடன் எப்படி அது அதன் சுற்றுகளையும், நிலைகளையும் கொண்டு மிக அதிகமானது என்பதை நீ கவனித்துப் பார். அந்தச் சடம் பலதானதுடன் ஒன்றானதும் ஒன்றானதுடன் பலதானதும் ஆகும். அந்த சடத்துடைய சுற்றுடைய கோலங்களின் எண்ணிக்கையின் பேரில் பார்ப்பாயானால் அதை நீ பலதாக்குகிறாய். அதனுடைய சடம் எனும் ஹகீகத்தின் ஒருமையை நீ பார்ப்பாயானால், அதை நீ ஒன்றாக்குகிறாய்.

அல்லாஹுத்தஆலா உனது உட்பார்வை எனும் முகத்திலிருந்து வஹ்மு எனும் திரைரைய நீகுகப் போதுமானவனாகும்.

நீ, அந்த இனமாயிருப்பதென்பது அது கலப்பற்ற சடத்தின் பேரில் வந்த ஆதெயமேயன்றி வேறில்லை என்பதை அறிந்தாய்.

நீ அறிந்து கொள் சோதரா! ஆதேயத்திற்கு தனித் உஜூது இல்லை. கலப்பற்ற சடத்தின் உஜூதைத் தவிர.

எந்த ஒரு வஸ்த்துவும் தன்னுடைய உஜூதைக் கொண்டு நிலைத்திருக்காமல் இன்னொரு வஸ்த்துவின் உஜூதின் பேரில் நிலைத்திருக்குமானால் அதற்கு வஹ்மு, கியாலு என்று பெயர் வைப்போம்.

இப்பொழுது நீ அறிந்திருக்கிறாய் நிச்சயமாக கௌன்களாகிறது அது பலதாயிருப்பதுடனும், இனங்களாக இருப்பதுடனும் தனித்த சடத்துக்கு ஆதேயமாகும். அதற்கு தனித்த ஒரு உஜூதில்லை. என்றாலும் அதனுடைய உஜூதாகிறது தனித் சடத்தின் உஜூதின் ஐனேயாகும். எனவே நிச்சயமாக கௌன்களாகிளது கற்பனையும் பிரமையும் என்று தரிபட்டு விட்டது. என்றாலும் அது அவல்லாஹ்வின் இல்மைக் கொண்டு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அவனது குத்ரத்தைக் கொண்டு நிலை நிற்கின்றதும் அவனுடைய ஹிக்மத்தைக் கொண்டும் நாட்டத்தைக் கொண்டும் ஒழுங்காக்கப்பட்டதுமாகும்.

இந்த இரண்டு கவிதையையும் உடையவர் (ஷெய்குல் அக்பர் -அல்லாஹ் எங்களையும் அவர்களையும் பொருந்திக் கொள்வானாக) சொன்னது போல கௌனுகள் கற்பனையாகும்.

நீங்கள் இந்த விளக்கத்தைக் கொண்டு தனித்த சடத்தின் வஹ்தத்தையே தரிப்படுத்தினீர்கள். ஹக்குடைய உஜூதுடைய வஹ்தத்தை அல்ல என்று நீ எனக்குச் சொல்லலாம்.

நீ அறிந்து கொள் சோதரா! நிச்சயமாக சடத்துக்கு الحيوة)சீவன், (العلم) அறிவு, நாட்டம(الارادة);, சக்தி ( القدرة), (السمع)கேள்வி, ( البصر) பார்வை, ( الكلام)பேச்சு, தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மை  (الاختيار)  இவைகள் இல்லை.

பிறகு இது, இவை ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பதுடன் அது வெளியில் குறிப்பான வழியிலும் கோர்வையிலும், அதற்கென்று சொந்தமான அஹ்காம் ஆதாறுகளுடனும் அது வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த குறிப்பான கோலத்தை விட்டும் அதனுடைய ஆதாறும், அஹ்காமும் அதை விட்டும் ஒருக்காலமும் நீங்குவதில்லை அல்லாஹ் நாடினாலே ஒழிய. அந்த நீங்குதல் என்பது அல்லாஹ்வின் மிகைத்த ஹிக்மத்து வழைமயை கிழிப்பதை நாடினாலே ஒழிய நடைபெறாது. இந்த வழமையை கழிப்பது المعجزة)முஃஜிஸாத்;தாக, ( الكرامة) கராமத்தாக,  الاعانة)இஆனத்தாக, இஸ்தித்ராஜாக الاستدراج)இருந்தாலம் சரி. இந்த வழமையான விசயங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு கோர்வையும் ஒரு குறிப்பான வழியும் உண்டு. அல்லாஹ்வுடைய படைப்புக்களிலிருந்து ஒரு படைப்பும் அதாவது அவன் الحكيم)ஹகீமாக காமிலான ஹாதிக்காக( الحاذق) இருந்தாலும் சரி, இவற்றை இல்லாமலாக்கவோ, மாற்றவோ  சக்தி பெறமாட்டார்கள். உலகிலுள்ள எல்லா அணுக்களும் ஒரே சடமாகும். அதனுடைய உள்ளமை உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அதைச் சூழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறது என்பது உனக்கு மறையாது. இத்துடன் அந்த சடத்துக்கு எல்லா கோலங்களிலும் ஒரு சொந்தமான தீர்ப்பும் சொந்தமான ஒது கோர்வையும் உண்டு.ஆனால் அதில் ஜீவன், நாட்டம், சக்தி, தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மை இவைகள் அறியப்படாமல் இருந்தாலும் சரி, அதனுடைய கோர்வை ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிலும் அதனுடைய தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மையைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கின்றது.உண்மையில் அதற்கு தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மை இல்லை. இதிலிருந்து விளங்கப்படுகிறது அதாவது வேறொரு மவ்ஜூதான பொருள் உண்டு என்பது அறியப்படுகிறது.

அதுவே ஜீவனுள்ள, அறிவுள்ள, நாட்டமுள்ள, சக்தியுள்ள, கேள்வியுள்ள, பார்வையுள்ள, பேச்சுள்ள, நுணக்க விளக்கமுள்ள, சுயமான இயக்கமுள்ள அவனுடைய சுயத்தைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கின்ற தன்மைகளாகும்.

ஹிக்மத்தைக்கொண்டும் அவனுடைய சுயத்தைக் கொண்டும் அவன் எதை நாடுகிறானோ அதைக் கொண்டு தீர்ப்பளிப்பவனும், அவன் சக்தியைக் கொண்டும், அறிவைக் கொண்டும் அவன் நாடினதை செய்யக்கூடியவனும் உள்விளங்கி அறிந்தவனுமவான்.

நாங்கள் இந்த உண்மையான விசயத்தை உனக்கு விளக்கியதன் பிறகு கூறுகிறோம். நிச்சயமாக சடமாகிறது ஹகீகிய்யான உஜூதுக்கு ஆதெயமானதாகவே ஒழிய இல்லை. அது ஹகீகிய்யா மவ்ஜூதான பொருளுமல்ல. என்றாலும் அதற்கு வஹ்மியானதும் கியாலியானதுமான உஜூதுண்டு. எண்ணிக்கையாக்கப்பட்ட இனங்கள் போலவும் அதிகமாக்கப்பட்ட இனங்களின் கோலஙகளில் வெளியாவது போலவும்,

இந்த விஷயங்களெல்லாம் ஹகீகத்தில் அதன் அசலின் பக்கம் திரும்புகிறது. அது ஹக்கான உஜூதாகும். மீளுவதும் உண்டாவதும் அதன் பக்கமே ஆகும். இப்போது  தரிபட்டுவிட்டது. நிச்சயமாக கௌனுகளாகிறது அதனுடைய எல்லா அணுக்களுடனும், வஹ்மும், கியாலும் ஆகும் என்பது தரிபட்டு விட்டது. இன்னும் உன்னுடைய திஹ்னில் பிடித்தெடுக்கப்பட்டவைகளுமாகும்.

சுற்றுகள் என்பது ஹக்கான உஜூதின் ஐனாகும். நிச்சயமாக அந்த உஜூது வேறnhரு அதிகமான விசயத்தைக் கொண்டும் ஒரு வஸ்துவை அதனுடன் சேர்ப்பது கொண்டும் சுற்றுடையதாக ஆகவுமில்லை. என்றாலும் அந்த உஜூதுடைய ஐனு தட்டிலடங்காத பல சுற்றுகளைக் கொண்டு சுற்றுடையதாக ஆகிறது. கடைசிவரையும், உலகம் என்பது பிடித்தெடுக்கப்பட்ட விசயமாகும். வஹ்மிலும், கியாலிலுமே அல்லாது அவை தரிபடுவதில்லை. அப்போது உஜூதுடைய சுற்று உண்டாகும் இடதாகிறது அது உஜூதுடைய ஐன் ஆனதற்காக வேண்டி அது ஹக்கானதும், உண்மையானதும், நிகழ்ந்ததுமாகும். எனவே முஹக்கீகான சொன்னவருடைய சொல்லு அதாவது 'ஹக்' என்று சொன்ன சொல்லும் انماالكون خيال فهو حق في الحقيقة என்ற சொல்லும் தரிபட்டுவிட்டது.

முன்பு நான் விபாரித்ததிலிருந்து அறிந்திருக்கலாம். நிச்சயமாக எல்லா விசயமும் ஒரு வஸ்துவை விட்டும் இன்னொரு வஸ்துவை பிரித்துக் காட்டுமே அந்த விசயங்கள் அந் வஸ்துக்களின் ஹகீகத்தாகும்.

வஸ்த்துக்கள் தம்மில் பிரிக்கக் கூடிய விசயமாகிறது  வஸ்த்துக்களின் ஹகீககத்துகளாகும். ஹகீகத்தில் இந்த சொல்லப்பட்ட விசயங்களை ஹகாயிக்கு என்று n பயர் வைப்பதற்கு தகுதியாகாது. அதாவது வெளியிலும், சுயத்திலும் அது தரிபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தின்படிக்கு ஹகாயிகு என்று பெயர் வைப்பதற்கு அருகதையாகாது. ஏனெனில் அது வெளியில் அறியப்படவும் இல்லை. சுயமான, வெளியான உஜூதின் வாடையைக் கூட அது நுகரவுமில்லை. கியாலியும் வஹ்மியுமான உஜூதைத் தவிர.

பிடித்தெடுக்கப்பட்ட கௌன்களாகிறது அதை தரிபடுத்துவதை மேற்காட்டியது போல இப்பவும் அது வஹ்மியும், கியாலியுமான உஜூதாகும்.


ஹகீககிய்யான ஜவ்ஹரை திட்டப்படுத்துதல்

تحقيق الجوهر الحقيقي

அறிந்து கொள் சோதரா! வஸ்த்துக்களின் ஹகாயிக்குகளிலிருந்து ஒரு ஹகீகத்தும், வஸ்த்துக்களிலிருந்து  ஒரு வஸ்த்துவும், ஹகீகத்தில் ஜவ்ஹராக இல்லை. என்றாலும் எல்லாம் கலப்பற்ற ஆதேயமாகும்.

அதில் சிலதை நாம் வேறு பிரிப்பதற்காகவும், விளக்குவதற்காகவும் ஆதாரங்களாகவும்  الجوهر சிலதை ஆதேயங்களாகவும் الاعراض ஆக்கினோம். இன்ஸானுடைய வரைவிலக்கணத்தில் நீ சொல்வது போன்று, அதாவது இன்ஸான் ஒரு சடமானதும், வளரக் கூடியதும், புலனறிவுடையதும், நாடி உசும்புகிறதும், நிமிர்ந்து நிற்பதும், நகம் அகன்றவனும் இரண்டு காலில் நடப்பவனும், பேசுபவனும் போன்றவைகள் போல. இந்த மொத்தத்துக்கு 'ஹகீகத்துல் இன்ஸான்' என்று பெயர் வைக்கப்படும். நீ சகோதரா! சிந்தித்து உணர்ந்தாய். ஆனால் உன் பார்வையை கூர்மையாக்கினால், இந்த எல்லா விசயத்தையும் இன்ஸானுடைய வரைவிலக்கணத்தில் புகந்த ஜவ்ஹர் அல்லாத்த ஆதேயமாக பெற்றுக் கொள்வாய்.

ஆகவே, சடம், வளருதல், புலனறிவு, உசும்புதல், நீளம், அகலம், நடக்குதல், பேசுதல் என்பன ஆதேயங்களாகும். இந்த ஆதேயங்கள் அனைத்தும் உனது திஹ்னில் நீ சேகரித்து அதிலிருந்து குறிப்பான ஒரு கோலத்தையும் பிடித்தெடுக்கிறாய். அதற்கு நீ 'ஹகீகத்துல் இன்ஸான்' என்று பெயரும் வைக்கிறாய்.

இனங்களாக ஆக்கப்பட்ட வஸ்த்துக்களின் ஹகாயிகுகளையும் பலதான காயினாத்துக்களின் ஹகாயிகுகளையும் இதன் பேரில் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள்.

உலகமாகிறது ஆதெயமே அல்லாதில்லை. அதற்கு நாம் ஜவ்ஹர் என்று பெயரும் வைக்கவில்லை. ஆனால் அந்த உலகமாகிறது الجوهر الاضافي ஜவ்ஹர் இளாபி (சுயமாக நிற்கக் கூடியதல்ல) ஆகும். ஹகீகிய்யான ஜவ்ஹர் அல்ல. என்றாலும் ஹகீகிய்யான ஜவ்ஹர் என்பது ஹக்குடைய உஜூதாகும்.

அதாவது ஜவ்ஹர் என்ற பெயரை அல்லாஹ்வுடைய உஜூதின் பேரில் புழங்குவதானது விலக்கப்பட்டதாகும். அப்படியிருந்தும் உஜூதை ஹகீகிய்யான ஜவ்ஹர் என்று எப்படி ஆக்கினீர்கள் என்று நீ சொல்லலாம். அப்போது நான் சொல்கிறேன்,

எந்த ஒரு வஸ்த்துவையும் உஜூதைக் கொண்டு தனித்ததாக நீ பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய். ஹக்கான உஜூதைத் தவிர. அந்த உஜூது இந்தக் கருத்தைக்கொண்டு ஜவ்ஹராகும். உன்மீது அந்த உஜூதின் பேரில் ஜவ்ஹர் என்னும் الاسمஇஸ்மை புழங்குவது, இந்த அர்த்தத்தின்படிக்கு குற்றமில்லை. (நான் உஜூதைக் கொண்டு தனித்திருத்தல், தாத்தைக் கொண்டு அது உண்டான பொருள் என்பதை நாடுகிறேன்) நிச்சயமாக அதுவாகிறது ஜீவனுள்ள நிலைத்திருப்பவன் உன்ற கருத்தைக் கொண்டதாகும். கருத்து துலாம்பரமானதின் பின்னும் நாட்டம் விளங்கினதன் பின்னும் பரிபாஷையில் தர்க்கமில்லை.


இடம்பிடித்தலின் உள்ளமை

( تحقيق الحيز)

நீ சொல்வாயானால், நிச்சயமாக நீங்கள் உலகமாகிறது ஹக்குடைய உஜூதில் சேர்க்கப்பட்ட ஆதேயங்களாகும் என்றும், அப்போது உஜூதாகிறது ஆதேயங்களுக்கு இடமாகிறது என்றும் அந்த இடமாகுதல் புதிதான வஸ்த்துக்களின் குணபாடாகும் என்றும் அந்நேரம் ஹக்குடைய உஜூதாகிறது புதிதானவைகளுக்கு இடமாக ஆகிறது. இது ரொம்ப கடுமையாக விலக்கப்பட்டதாகும் என்றும் நீ சொல்வாயானால், நான் சொல்கிறேன்,

அந்த இடமாகுவது என்பது, இரண்டு வஸ்த்துக்களிடையே ஒழிய அது உண்டாகாது. உதாரணம்:ஒன்றில் ஒன்று விடுதிவிடுவது போல,

இங்கு ஒரேயொரு உஜூதைத் தவிர வேறில்லை. ஆகவே இடமாகுவதுமில்லை. ஒன்றாகுவதுமில்லை. ஒன்றில் ஒன்று விடுதி விடுவதும் இல்லை.

நிச்சயமாக உஜூதுடைய சுற்றுகளும் நிலைகளுமாகிறது உஜூதுக்கு ஐனாகுமே அதற்காகவேதான்.இந்த இடத்தில் ஆதாரமுமில்லை. ஆதேயமுமில்லை. நாங்கள் ஹுகமாக்களின் பரிபாஷையை அனுசரித்து அல்லாஹுத்தஆலாவை ஆதாரமென்றோ, ஆதெயமென்றோ சொல்ல மாட்டோம். அல்லது சமட்டி الكلي என்றோ, الجزئي வியட்டி என்றோ சொல்ல மாட்டோம்.

என்றாலும் அது அதன் தூய்மை என்ற தானத்தில் அது பொதுப்படையாக இருக்கிறது. எல்லாக் கட்டுப்பாட்டை விட்டும், பொதுப்படை என்ற கட்டுப்பாட்டை விட்டும் என்றாலும் விளக்குவதற்காக வேண்டி அறியப்பட்ட, புழங்கப்பட்ட பாஷைகளையும், சொற்களையும் நாங்கள் இரவலாக பாவித்தோம். ஏனெனில் அதன்பேரில் அறிவிக்கக் கூடிய பாஷைகள் இல்லாததினாலாகும். அதற்காக வைக்கப்பட்ட சொற்களும் இலேசாக இல்லாததினாலாகும். இன்னும் அல்லாஹுத்தஆலாவின் சுற்றுகளின் பேரிலும் வைக்கப்பட்ட சொற்களும் பாஷையும் இல்லாததினாலாகும். அவன் தூய்மையானவன் இரவல் எனும் வழியில் பாஷையிலிருந்து அறியப்பட்ட சொற்களை நாங்கள் தூய்மையாகப் பாவித்தோம். இந்த நுணக்கமான கருத்தின் பேரில் ஆரம்பமான தேட்டமுடையவனின் விளக்கம் இதில் முடுகுவதற்காக. நீ விளங்கிக் கொள்.

 

தொடர்பின் பயான்

بيان النسب

 

அறிந்து கொள் சோதரா! உலகிலுள்ள அணுக்களிலிருந்து ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கும் அல்லாஹ்வுடன் ஒரே தொடர்புதான் உண்டாயிருக்கிறது. ஒரு வட்டத்திற்கு அதன் மையப்புள்ளிக்குள்ள தொடர்பு போல, அப்போது ஒரு அணுவும் உண்டாகவில்லை. உண்டாகவும் செய்யாது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசிவரை, அஹதிய்யா என்னும் மர்தபாவிலிருந்தே ஒழிய. இந்த அஹதிய்யாவாகிறது பொதுவான தனித்த உஜூதே அல்லாதில்லை. அந்த அஹதிய்யத்தாகிறது இலாஹியத்தான, கௌனியத்தான அஸ்மாக்கள் எனும் ஜவ்ஹர் அடங்களுக்கும், இன்னும் முடிவில்லாத வெளிப்பாடுகளுக்கும், மட்டிலடங்காத தஜல்லியாத்துக்களுக்கும், எண்ணிலடங்காத சுற்றுகளுக்கும் கன்ஸு  الكنز ஆகும்.

என்றாலும் அந்த உஜூதுக்கு தொடர்ந்ததும், தொடரப்பட்டதுமான பல வெளிப்பாடுகள் உண்டு. இந்த தஜல்லியாத்துக்களிலிருந்து தொடரப்பட்ட தஜல்லியாகிறது அதைத் தொடர்ந்த தஜல்லிக்கு ஷர்த்துகளாகும். காரியம் உண்டாவதை நிர்பந்தமாக்கக் கூடிய பரிபூரண காரணமல்ல. ஆதியிலிருந்து அல்லாஹ்வுடைய ஹிக்மத் ஆச்சரியமான கோர்வையின் பேரிலும் தனித்துவமான ஒழுங்கின்பேரிலும் அவனது குறிப்பான கோலத்தைக் கொண்டு தஜல்லியானதன் பிறகு இன்னொரு குறிப்பான கோலத்தைக் கொண்டு வெளியாகுவதைத் தேடியது.

அதை அவனது வழமையாக ஆக்கிக் கொண்டான். கதீமான அவனது கிதாபில் அவன் ولن تجد لسنة الله تبديلا (நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய வழக்கத்துக்கு மாற்றத்தை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டீர்கள்) என்று  சொன்னது போல. தொடரப்பட்ட முந்தின கோலத்தின் வெளிப்பாட்டை அவன், அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது கோலத்தில் வெளியாவதற்கு ஷர்த்தாக ஆக்கினான். தொடர்ந்து வெளிப்பாட்டிற்கு சில நேரம் எண்ணிக்கையாக்கப்பட்ட தொடரப்பட்ட தஜல்லியாத்துக்கள் உண்டாகும். இவைகள் அனைத்தும் இந்த தொடர்ந்த தஜல்லிக்கு ஷர்த்துகளாகும். நிர்பந்தமாக்கப்பட்ட பரிபூரண காரணமல்ல.

முதலாவதாக அல்லாஹு தஆலா நெருப்பு எனும் கோலத்தில் வெளியானது போல், இன்னும் பஞ்சு என்னும் கோலத்திலும் வெளியானது போல, இன்னும் நெருப்பும் பஞ்சும் சேருதல் என்னும் கோலத்தில் வெளியானது போல, இந்த மூன்று வெளிப்பாடுகளும் தொடரப்பட்ட தஜல்லியாகவும், பஞ்சு கரிதல் எனும் கோலத்தில் வெளியாவதற்கு ஷர்த்துகளுமாகும்.

இந்த மூன்று கோலங்களும் பஞ்சு கரிகிற கோலத்தை நிர்பந்தமாக்க கூடியதுவல்ல. இந்த உண்மையான விசயத்தை விட்டு அகக் கண் குரடான தத்துவ ஞானிகள் பிழைத்து விட்டது போல.  علم الكلامஇல்முல் கலாமுடையவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலாவாகிறவன் மேற்குறிப்பிட்ட ஷர்த்துகள் (நெருப்பு, பஞ்சு, இரண்டும் ஒன்று சேர்தல்) உண்டானதன் பிறகு கரித்தலை அவன் படைக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள். ஸூபியாக்கள் இந்த ஷர்த்துகள் உண்டானதன் பின் அல்லாஹுத்தஆலா கரித்தல் எனும் கோலத்தின் பேரில் வெளியாகிறான் என்று சொல்கிறார்கள்.. இந்த இரண்டு கூட்டத்தாரும் அடக்கியாளும்படியான அறிவுடைய அல்லாஹ்வின் கையில் ;அந்தக் கரிதல்' அடக்கியாளப்பட்டது என்ற விசயத்தில் ஒற்றுமையாகிறார்கள். ஆனால் இரண்டு கூட்டத்தினரும் இந்த விசயத்தை சொல்லுகின்ற விதத்தில் விதர்ப்பமாகிறார்கள். ஒரு கூட்டம் படைத்தல் என்று கூறுகிறார்கள். மற்றக் கூட்டம் 'வெளியாகுதல்'; என்று கூறுகிறார்கள்.

உலகிலுள்ள சாதராண காரியம் எனும் சங்கிலித் தொடராகிறது தொடர்ந்ததும், தொடரப்பட்டதுமான தஜல்லியாத்துக்களை கொண்டு கட்டுண்டதாகும்.

என்றாலும் ஒரு வஸ்த்துவும் அஹதிய்யா எனும் மர்தபாவில் இருந்தே ஒழிய உண்டாகவில்லை. இந்த அஹதிய்யத்து எனும் மர்தபாவாகிறது எல்லாக் கட்டுப்பாட்டை விட்டும் இன்னும் பொதுப்படை என்ற கட்டுப்பாட்டை விட்டும் அது பொதுவான, ஹக்கான உஜூதாகும். அது ஷுஊனாத்து என்னும் ஜவ்ஹர்களுக்கு அது கன்ஸுல் மஃபீயுமாகும். الكنز المخفي   நெருப்பானது அந்த உஜூதிலிருந்து அதற்குரிய ஷர்த்துகள் உண்டான பிறகு உண்டானது, அதே போன்று பஞ்சும் அந்த உஜூதிலிருந்து உண்டானது. இரண்டுடைய ஒன்று சேர்தல் எனும் கோலமும், அதனுடைய எல்லா அடக்கங்களுடனும் அந்த உஜூதிலிருந்து உண்டானது. இன்னும் கரித்தலும் அந்த உஜூதிலிருந்தே உண்டானது.

இவைகள் அனைத்தும்( நெருப்பு, பஞ்சு, ஒன்று சேர்தல், கரித்தல்) எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய குத்ரத்து, இஷ்டம் என்னும் கைகளில் அடக்கியாளப்பட்டதாக ஆகியிருந்தது.இதுபொன்று ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை உண்டானவைகள், உண்டாகக் கூடியவைகளையும் இதன்பேரில் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள்.

அகக் கண் குரடான ஹுகமாக்கள் இந்த விசயத்தின் உள்ளமையை விளங்கவில்லை. அவர்கள் கராமத்து, முஃஜிஸாத்து என்பவைகள் அசம்பாவிதம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த ஷர்த்துக்களை அவர்கள் உட்பார்வையில்லாத அவர்களுடைய பார்வையின் முன் பரிபூரண காரண காரியங்கள் என்னும் சங்கிலித் தொடரில் ஆக்கினார்கள். அவர்கள் ஹகீகத்து புரள்வது அசம்பாவிதம் என்று தீர்ப்பும் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் இந்த ஹகீகிய்யான விஷயத்தை சொல்வதில் கடும் தவறிழைத்து விட்டார்கள். அவர்கள் இங்கு ஹகீகிய்யான உஜூது அல்லாத்தது ஒன்றும் இங்கு இல்லை என்றும் இந்த ஹகீகிய்யான உஜூது அல்லாத்தது அடங்கலும் தனித்த ஆதேயமாகும். இந்த ஆதேயம் நீங்குவதையோ, அழிவதையோ ஏற்றுக் கொள்ளும் இடமுமாகும் என்றும் அங்கு ஜலாலும், ஜமாலுமுடைய அல்லாஹ்வின் வஜ்ஹைத் தவிர ஒன்றுக்கும் 'நிலைத்திருத்தல்' எனும் தன்மை கிடையாது என்றும் அறியவும் இல்லை. அல்லாஹுத்தஆலா குல்லு செய்யின் ஹாலிகுன் இல்லா வஜ்ஹஹுكلّ شيئ هالك الاّ وجهه (எல்லா வஸ்த்துவும் அழிந்து விடும். அவனின் வஜ்ஹைத் தவிர) என்று சொன்னது போல அவன் பேசப்படும் விசயத்தில் மிக உண்மையானவன், உயர்ந்தவன், பெரியவனுமாவான். அவன் நாடுவது அனைத்தையும் செய்யக் கூடியவனுமாவான். இன்னும் ஒவ்வொரு கோலத்துக்கும், ஹுக்மும், அதறும் உண்டு என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை.

அறிந்துகொள் சோதரா! அல்லாஹ்வின் வழமை நடந்து கொண்டிருக்கிறதாகும். தொடரப்பட்ட பல தஜல்லியாத்துகளின் பின் ஒரு குறிப்பான கோலத்'தின் பேரில் வெளியாகுதலில் வழமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிற்கும் ஒரு சொந்தமான கோலம் உண்டு. அந்த ஒவ்வொரு கோலத்துக்கும் சொந்தமான அஹ்காமும், ஆதாறும் உண்டு.

ஏதாயினும் ஒரு கோலம் தரிபடுமானால் அதனுடைய அஹ்காமுகளும் ஆதாறுகளும் அதனுடன் தரிபடும். அந்த அஹ்காமுகளும், ஆதாறுகளும் மீண்டு:ம் அல்லாஹ்வுடைய வெளிப்பாட்டில் நின்றும் உள்ளதுதான். என்றாலும் இது எந்தக் கோலத்தின் பக்கம் இந்த அஹ்காம் ஆதாறுகள் சேர்க்கப்படுமோ அந்த வெளிப்பாடு எனும் கோலத்தை தொடர்ந்த வெளிப்பாடாகும். எல்லா ஹுக்முக்கும், அதறுக்கும் மீண்டும் ஒரு குறிப்பான கோலம் உண்டு. அல்லாஹுத்தஆலாவாகிறவன் அவன் தாத்து முதலாவதாக ஒரு குறிப்பான கோலத்தைக் கொண்டு வெளியாவதை தேடினது. இதன் பின்னர் இரண்டாவதாக ஒரு சொந்தமான கோலத்தின் பேரில், உடன் தஜல்லியாவதைத் தேடினது.

இந்த வழியை அல்லாஹு தஆலா அவனது வழமையாக ஆக்கிக் கொண்டான். இன்னும் அவன்  ولن تجد لسّنة الله تبديلا என்று சொன்னான். கரித்தல் எனும் விசயத்தில் நீ உணர்ந்தது போல. அந்த கரிதலை நாம் நெருப்பின் அதறாக ஆக்கினோம். பஞ்சும் நெருப்பும் சேர்ந்ததன் பிறகு.

பஞ்சும் நெருப்பும் சேருமிடமெல்லாம், பஞ்சு கரிவது உடனே உருவாகிவிடுகிறது என்பதை எளிதாக காண்கிறோம். இந்த கரித்தல் என்பது பிந்துவதில்லை. இதே போலத்தான் எல்லா விசயமுமாகும். அதற்கு நாம் காரணங்கள் என்று நமது அக்லு ஹுக்மு செய்ததின் பேரில் பெயர் வைக்கின்றோம்.

நமது அக்லில் குறிப்பான காரியங்கள் உண்டாவதற்கு காரணமான விசயங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததன் பிறகு,அது தரிபடும் இடத்தில், அந்தக் காரியம் உண்டாவதையும், வெளியாவதையும் தாமதமின்றி எளிதாகக் காண்கிறோம்.

அவ்வாறு தாமதமின்றி காண்பதினால் அவற்றை நாம் பரிபூரண காரணமாக ஆக்கினோம். அதனால் நம் உட்பார்வை எனும் பார்வையில் மூடி விழுந்து விட்டது. இந்த மூடி எமது கண்களை விட்டும் விலகாது. நபவிய்யான, பூரணமான, அக்லுடையவரை பின்பற்றுதல் என்னும் சுர்மாவைக் கொண்டே ஒழிய.

இந்த விசயங்கள் உடனே வருவது என்பது தரிபடுவதால் நம்முடைய குறைந்த அக்லில் இந்த தரிபடுத்தப்பட்ட காரணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததன் பிறகு உடன் காரியம் உண்டாவது தரிப்பட்டு நிற்கிறதால் எமது பார்வையில் குருடு என்னும் முகமூடியைப் போட்டு விட்டது.

நாம் காரணகாரியம் என்னும் சங்கிலித் தொடரை பின்பற்றுவதன் பேரிலும் அதைக் கவனிப்பதன் பேரிலும் நிர்பந்தமாக்கப்பட்டோம். இதை பின்பற்றி நாம் ஹகீகத்து புரள்வது அசம்பாவிதம் என்று ஹுக்மும் செய்கிறோம். இந்த திசையின் பின்பக்கம் உள்ளதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். நமக்கு பார்வை கூர்மையாவதன் பேரில் தௌபீக்கும் கிடைக்கவில்லை. நாம் நபவிய்யான, காமிலான, அக்லை பின்பற்றும் கூட்டத்தில் நாம் நுழையவும் இல்லை.

நாம் பின்பற்றுதல் எனும் சுர்மாவை கொண்டு யாருடைய பார்வை கூர்மையானதோ அவருடைய சொல்லை செவியுறுவோமானால், முகமூடி நீங்குமானால், நீ யக்கீனை அதிகப்படுத்துவாய். இந்த ஹலாக்கில் நாம் விழுந்திருக்கவும் மாட்டோம். நம் கால்கள் சறுகவும் மாட்டாது. ரொம்ப செவ்வையான வழியை விட்டும் கால் சறுகியிருக்கவும் மாட்டாது. சோதரா! வழமையைக் கிழிப்பது என்பது எந்த ஒரு விசயத்திலும் ஹகீகத்து புரளுவது அல்ல என்றாலும் அது அஹ்காம், ஆதாறு என்பதன் பேரில் அல்லாஹ்வின் தஜல்லி இல்லாமலானதாகும்.மிகைத்த அவனின் ஹிக்மத்தின் காரணத்தினால், அஹ்காம், ஆதாறுகள் எந்த கோலத்திற்கு சொந்தமோ அந்த கோலத்தில் அவன் வெளியானதன் பிறகு இந்த அஹ்காம், ஆதாறு என்ற கோலத்தில் அவன் வெளியாகவில்லையே தவிர ஹகீகத்து புரளுவது என்பது அல்ல.

அவகுடைள வழமை அஹ்காம், ஆதாறைக் கொண்டு வெளியாவதாகும். அவை எந்தக் கோலத்தில் சொந்தமோ அந்தக் கோலத்தின் பேரில் வெளியானதன் பின்.

நான் உத்தேசிக்கிறேன் அதாவது தொடரப்பட்ட தஜல்லியில் வெளியானதன் பிறகு தொடர்ந்த தஜல்லியைக் கொண்டு வெளியாவதை நான் நாடுகிறேன். இப்றாஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் நெருப்பில் வீசப்பட்டபோது அல்லாஹ் 'கரித்தல்', 'ஹலாக்கு' என்றும் ஆதாறுகளின் கோலத்தரில் அவன் வெளியாகவில்லை. நெருப்பென்னும் கோலத்திலும், நெருப்பின் அவர்களை போடுவது என்னும் கோலத்திலும், நெருப்புடன் அவர்கள் சேர்வது என்னும் கோலத்திலும் வெளியானாலும் 'கரித்தல்' என்னும் கோலத்தில் வெளியாகவில்லை.

இந்த தஜல்லியாத்துக்கள் தொடரப்பட்ட தஜல்லியாத்துக்களாகும். கரித்தல், ஹலாக்காகுதல் என்பன தொடர்ந்த தஜல்லியுமாகும். இவை அனைத்தும் அவனுடைய ஹிக்மத்து என்னும் கைகளில் அடக்கியாளப்பட்டதாகும்.

'ஒரு ஹிக்மத்துக்காக, தொடரப்பட்ட தஜல்லிகளைக் கொண்டு தஜல்லியானான்.' 'இன்னொரு ஹிக்மத்துக்காக தொடர்ந்த தஜல்லியைக் கொண்டு அவன் தஜல்லியாகவில்லை.'ஆகவே கரிதலும், அழிதலும் அங்கு உண்டாகவில்லை. இதன்படி 'வழமைக்கு மாறாக' என்பதில் உண்டாகும் அடங்கலையும் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள். வழமைக்கு மாறாக வருவது முஃஜிஸாத்தினாலும் கராமத்தினாலும் இஆனத், இஸ்தித்றாஜ்யினாலும் உண்டாகும்.

வழைமக் கழிப்பதானது அவனது சக்தியின் பூரணத்துவத்தின் பேரிலும் ஹிக்மத்தின் வலுப்பத்தின் பேரிலும் அவனது ஜபரூத்தின் கண்ணியத்தின் பேரிலும் அறிவிக்கிறது.
 

ஒவ்வொரு அணுவிலும் தெய்வீகத்தின் ஓட்டம்.

سريان الالوهية في كلّ ذرّة  
 

நீ அறிந்து கொள் சோதரா! நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலாவாகிறவன் ஹிக்மத் என்னும் கமாலைக் கொண்டு ஆச்சரியமான கோர்வையிலும், தனித்துவமான ஒழுங்கிலும் ஒவ்வொரு அணுக்களும் தத்தமக்குள் கட்டுண்ட ஆலத்தை சங்கிலித் தொடராக நடத்துவதை அல்லாஹுத்தஆலா தேடினான்.

எந்தக் கோலத்தில் அவன் வெளியாகினானோ அந்த ஒவ்வொரு கோலத்தைக் கொண்டும் சொந்தமாக்கப்பட்ட அஹ்காம், ஆதாறுகளை சொந்தமாக்குவது கொண்டும் நாடினான். அந்த அஹ்காம், ஆதாறு அந்த கோலத்தை விட்டும் பிந்தாது. அவனது ஹிக்மத்து வழமையைக் கிழிப்பதை சில நேரங்களில் தேடினாலே ஒழிய. அந்த அஹ்காமு, ஆதாறு அதனுடைய கோலத்தை விட்டும் பிந்தாது.ஏனெனில் அவனது  ( العظمة)பெருந்தன்மையும்,  الجبروت)பொருத்தும் தன்மையும் வெளியாவதற்காக. அவன் ஒவ்வொரு கோலத்தையும் இன்னொரு கோலத்தின் பேரில் தேவையானதாக ஆக்கினான். உலகிலுள்ள வஸ்த்துக்களில் ஒவ்வொரு வஸ்த்துக்களுமாகிறது ஒரு குறிப்பான விசயத்தின் இன்னொன்றின் பேரில் தேவையானதாகும். சிலவேளை சிலவஸ்த்துக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விசயத்தில், குறித்த காலத்தில், குறிப்பான இன்னொரு விசயத்தின்பேரில் தேவையானதாக ஆகும்.  அது ஒருசில காலத்துக்குப் பிறகு ஒரு குறிப்பான இன்னொரு குறிப்பான விசயத்தின் பேரில் தேவையானதாக ஆகும். அல்லது அந்த குறிப்பான கோலத்தின்பேரில் இன்னொரு தேவையான பொருள் அதன்பேரில் தேவையாவதும் ஆகும். என்றாலும் ஒரே காலத்தில் ஒரு வஸ்த்து இன்னொரு வஸ்த்துவுடன் சேர்ப்பது கொண்டு தேவையானதாகவும், தேவைப்பட்டதாகவும் ஆகும். அரசனைப் போல.

அரசனின் அரசாங்கம் நிலைப்பதற்கு பிரஜைகளின் பக்கம் அரசன் தேவையானவனாகும். பிரஜைகள் அவரது நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு, الحدود)ஹத்துகள், பழிக்குப்பழி, அநியாயத்தைத் தடுத்தல், அநீதக்காரனிடமிருந்து அநீதம் இழைக்கப்பட்டவனுக்கு நீதி கிடைத்தல் போன்றவற்றில் அரசனின் பக்கம் தேவைப்பட்டவர்களுமாகும். இதே போல தந்தை, தனயனுடைய தேவைகள், கணவன் மனைவியுடைய தேவைகள் என்பவற்றை ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள்!

நீ சிந்தித்தால், உட்பார்வை என்னும் பார்வையிலிருந்து உன் முகமூடியை உயர்த்தினால் வஸ்த்துக்களிலிருந்து ஒவ்வொரு வஸ்த்துவையும் ஒரு விதத்தில் தேவையானதாகவும், மற்றொரு விதத்தில் தேவைப்பட்டதாகவும் காணுவாய்.

நீ அறிவாய் யாரிடம் உன் தேவை இருக்கிறதோ அவர் முன்னிலையில் நீ பணிவை ஏற்படுத்தினதற்குப் பின்னே ஒழிய உன் நாட்டம் நிறைவேறாது என்று. தாழ்மை என்பது வணக்கம்(இபாதத்து) ஆகும். இந்நிலையில் நீ العابد) 'ஆபிதாகவும்' யாரின் பக்கம் நீ தேவைப்படுகிறாயோ அவர் (المعبود) 'மஃபூத்'தாகவும் நீ المألوه) 'மஃலூக்'காகவும் அவன் الاله)இலாஹ் ஆகவும் இருக்கிறான்.ஆகவே இதிலிருந்து ஒவ்வொரு வஸ்த்துவும் ஒருவிதத்தில் மஃலூஹ் ஆகவும் இன்னொரு விதத்தில் இலாஹ்; ஆகவும் ஒரு விதத்தில் ஆபிதாகவும், இன்னொரு விதத்தில் மஃபூத் ஆகவும் ஆகிறது. இதுதான் எல்லா வஸ்த்துக்களிலும், உலூஹிய்யத் ஊடுருவிக்கிறது என்பதன் இரகசியமாகும். ஏனெனில் அல்லாஹுத்தஆலா அவன் அல்லாததை வணங்கப்படக் கூடாது என்று தீர்ப்பளித்ததற்காக அல்லாஹுதஆலா அவனது கதீமான கிதாபில் وقضي ربّك الاّتعبدوا الاّاياه என்று கூறினது போல, இதுவே கலிமா தையிபாவின் நாட்டமும் ஆகும்.

இப்போது விஷயத்துக்கு மீளுவோம்.

அதுவாகிறது-ஆதாறும், அஹ்காமுமாகிறது இவை எந்தக் கோலத்துக்கு சொந்தமாகிறதோ அந்த கோலத்தை விட்டும் அது பிரியாது. சழமையைக் கிழிக்கும் வழியிலேயே ஒழிய.

கள்ளை நீ பெற்றுக் கொண்டால் நிச்சயமாக அதின் அதறு அதை விட்டும் பிரியாது என்பதைக் காணுகிறாய். இங்கு அதறாகிறது அதன் மஸ்த்தாகும். மீண்டும் அதனுடைய ஹுக்மும் அதை விட்டும் பிந்தாது. அதாவது ஹறாம் என்பது. ஏனெனில் வஸ்த்து தரிபட்டால் அதற்கு நிர்பந்தமான குணத்துடனேயே அது தரிபடும்.

தொடர்ந்ததான التابعة ), தொடரப்பட்டதான( المتبوعة தஜல்லியாத்தை விபரிக்குமிடத்தில் நீ அறிந்திருக்கிறாய் அதாவது நிச்சயமாக அஹ்காம், ஆதாறு என்பது அது உடையதின் (கோலத்தின்) வெளிப்பாட்டைப் போல இந்த ஆதாறு, அஹ்காமுகளும் அல்லாஹ்வின் வெளிப்பாடாகும். ஆனால் அந்த ஆதாறு அஹ்காமு அது உடையதின் வெளிப்பாடு அல்ல. அதற்கும் அது உடையதற்கும் அந்த உஜூதுடன் ஒரே தொடர்புதான் உள்ளது. என்றாலும் மேலான அல்லாஹ்வுக்கு ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிலும் ஒவ்வொரு கோலம் உண்டு. ஒவ்வொரு கோலத்திற்கும் ஹுக்மும் அதறும் உண்டு. அதை விட்டும் அது பிந்தாது.

தாகம் தண்ணீரைக் கொண்டே ஒழிய தீராது.

பசி சாப்பாட்டைக் கொண்டே ஒழிய அடங்காது.

உன்னுடைய நாவு இனிப்பதெல்லாம் கற்கண்டைக் கொண்டுதான். மிளகைக் கொண்டு அல்ல.இவைகள் ஒவ்வொன்றும் அவனுடைய தஜல்லியாத்திலிருந்து ஒரு தஜல்லியாகவும் அவன் சுற்றுகளிலிருந்து ஒரு சுற்றாகவும் அவன் நிலைகளிலிருந்து ஒரு நிலையாகவும் ஆகிருந்தாலும் சரி.

எவனொருவன் அஹ்காம், ஆதாறுகளில் வேறுபாட்டைக் கொண்டு ஈமான் கொள்ளவில்லையோ அவன் காபிராவான்.ஷரீஅத்துடைய நாவின் பேரில் காபிராகவும், தரீகத்துடைய நாவின் பேரில் சிந்தீக் ஆகவும் ஆகிவிடுகிறான்.

ஹுக்முகளுக்கும், ஆதாறுகளுக்கும் மாற்றம் செய்வது எப்படி ஒருத்தனுக்கு ஆகுமாகும்?. அவன் பசித்தால் நாயைப் போல பிணத்தின் பேரில் விரைகிறான். அவன் சாப்பாட்டையோ, தண்ணீரையோ, மனைவியையோ, தலைமைத்தனத்தையோ, பொருளாசையையோ,பிள்ளைகுட்டிகளையோ, பேரப்பிள்ளைகளையோ விடவில்லை. உயர்ந்த உடுப்புகளையும் விடவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒருவன் தன் நப்ஸின் பேரில் கமாலியத்தை வாதிடுகிறான். அவன் எண்ணுகிறான், ஹல்லாஜ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களையும் விட மேலான மர்த்தபாவில் இருக்கிறான் என்றும் எண்ணுகிறான். அவனுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும் இடத்தில் ஹராம், ஹலாலை பார்க்க மாட்டான். தங்கடம் உண்டாகும் என யூகிக்கும் இடத்தில் அதன்பக்கம் முடுகவும் மாட்டான். அந்நேரம் தந்திரத்தை பாவிப்பதில் நிர்பந்தமாகிறான். அங்கு ஷரீஅத்தை கேடயமாகவும் ஆக்கிக் கொள்கிறான். அவனுக்கு எங்கே பிரயோஜனம் உண்டாகுமோ அங்கே ஷரீஅத்தை முதுகுப்புறமாக தூக்கி வீசவும் செய்கிறான். அப்படியான ஒருவனுக்கு அஹ்காம், ஆதாறுகளுக்கு மாற்றம் செய்வது எப்படி ஜாயிஸ் ஆகும் فسبحان الله عمّا يصفه اظّالمون

 

ஆதேயமானது அழிதல், நீங்குதல் வரும் இடமாகும்.

الاعراض موارد الفناء والزّ وال

 

நீ அறிந்து கொள் சோதரா! நிச்சயமாக ஆதேயம் என்பது உஜூதைக் கொண்டு தனித்து நிற்காது என்று நீ முன்பறிந்திருக்கிறாய் என்றாலும் அதன் உஜூதாகிறது அதன் ஆதாரப் பொருளின் உஜூதின் ஐனாகும். இந்த ஆதேயம் உனது பிரம்மையிலும், கற்பனையிலும் உண்டான விஷயமாகும். அந்த ஆதேயம் உண்டாகும் இடத்தை விட்டும் அதன் ஆதாரத்தை விட்டும் பிரிந்ததாக உனது பிரம்மையிலும் கற்பனையிலும் உண்டான விசயமாகும். வெளியில் அதன் ஆதாரத்தைத் தவிர மவ்ஜூது இல்லை.

நீங்குதலும், அழிதலும் ஆதேயத்திற்கு உண்டாகும். அது மீண்டும் உனது பிரம்மையிலும், கற்பனையிலும்தான் உண்டாகும்.உண்மையில் அல்ல. நிச்சயமாக ஆதேயம் உஜூதின் வாடையைக் கூட நுகரவில்லை. அழிதலும், நீங்குதலும் அந்த ஆதேயத்திற்கு பிரம்மையிலேயே தவிர உண்டாகாது அதனுடைய (ஆதேயத்துடைய) உஜூது போல.

அறிந்து கொள் சோதரா! உதாரணமாக நிச்சயமாக முந்திரிகைப் பழத்தைப் பார்ப்பாயானால் உன்னுடைய திஹ்னில் அல்லது வஹ்மில், கியாலில் மூன்று வஸ்த்துக்களை பிடித்தெடுக்கிறாய்.

முந்திரிகையின் உஜூது
முந்திரிகை இனத்தின் கோலம்.
சடம் என்னும் கோலம்.

நீ திடனாக அறிந்தாய். நிச்சயமாக உ ஜூதாகிறது ஹக்குடைய தாத்தாகும். ஹக்கீகத்தில் அவன் அல்லாத ஒன்றும் உஜூதாக இல்லை. இங்கு உண்மையான விஷயமாகிறது அறவே ஹக்கான வாஜிபான உஜூதாகும். அந்த இரண்டு (2,3) கோலமுமாகிறது உண்மையான விசயத்தின் பேரில் வந்த இரு ஆதேயங்களாகும். அந்த உண்மையான விசயமாகிறது அது ஹக்குடைய வாஜிபான உஜூதாகும். அந்த இரண்டு ஆதேயங்களும் உஜூதிலிருந்தே ஒழிய வரவில்லை (உண்டாகவில்லை). ஏனெனில் ஹக்கீகிய்யான, அதமான பொருள் அறவே அறியப்பட மாட்டாது. ஆவே அந்த இரண்டு சூறத்துகளும் உஜூதில் இருந்து வந்திருக்கின்றன. அவை இரண்டும் வருவதற்கு முன்னால் ஹக்குடைய உஜூதில் மறைந்திருந்தது.

நௌயிய்யாவின் النوعية கோலம் உன் திஹ்னில் ( الجسمية) ஜிஸ்மிய்யா என்னும் கோலத்திற்கு ஆதேயமாக ஆகுமானால அந்த ஜிஸ்மிய்யாவின் கோலத்தை உன் திஹ்னில் நௌயிய்யாவான கோலமாக ஆகிக் கொண்டாய். அதற்கு நீ நௌயிய்யா என்னும் போலம் என்றும் பெயரும் வைத்தாய். ஆகவே உள்ளமையில் ஜிஸ்மிய்யா என்னும் கோலமானது நௌயிய்யாவின் கோலத்தைப் போன்று மீண்டும் உஜூதின் நிலைகளில் நின்றும் ஒரு நிலையும் சுற்றுகளில் நின்றும் ஒரு சுற்றும் ஆகும்.

இந்த இரண்டு கோலங்களுக்கும் அந்த உஜூதுடன் ஒரே தொடர்புதான் உள்ளது. (நான் ஜிஸ்மிய்யா என்னும் கோலத்தில் இருந்து நௌயிய்யா எனும் கோலம் உண்டாகவில்லை என்பதை உத்தேசிக்கிறேன்) என்றாலும் நௌயிய்யா என்னும் தொடர்ந்த கோலம் வெளியாவதற்கு ஜிஸ்மிய்யா என்னும் கோலம் தொடரப்பட்ட வெளிப்பாடாக ஆகியிருந்தது.

இங்கு தாத்தைக் கொண்டு மவ்ஜூதான பொருளும், ஹகீகிய்யான ஜவ்ஹரும் ஹக்குடைய வாஜிபான உஜூதைத் தவிர வேறில்லை.

அந்த உஜூது, அது வெளியாகக் கூடிய எல்லா மர்தபாக்களிலும் அது (التنزيه) தன்ஸீஹ் என்னும் (صرافة)சறாபத்தின் பேரின் தரிபட்டதாகும். அது பேதகமாகவும் மாட்டாது. பகரமாகவும் மாட்டாது. திரும்பவும் மாட்டாது.

ஆகவே இந்தப் பேதகமாக்குதல், பகரமாக்குதல், திரும்புதல் இவைகள் கோலத்துக்குள்ளதாகும். அது ஜிஸ்மிய்யாவான அல்லது நௌயிய்யான கோலங்களாக இருந்தாலும் சரி. அல்லது நௌயிய்யாவான ஒவ்வொரு தனிப்பிரதிகளின் கோலங்களாக இருந்தாலும் சரி.

உன் திஹ்னில் பிடித்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று விசயங்களுமாகிறது (மும்கினான உஜூது, நௌயிய்யான கோலம், ஜிஸ்மிய்யான கோலம்) முந்திரிகையிலிருந்து விளங்கின விளக்கங்களாகும். அதற்கு ஹகீகிய்யான உஜூதின் உஜூதைத் தவிர வெளியில் உஜூது இல்லை. இன்னும் அது ஒன்றைத் தவிர வேறில்லை. என்றாலும் உன்னுடைய பிரம்மை இந்த ஒரே வஸ்த்துவை மூன்று வஸ்த்துக்களாக ஆக்கிவிட்டது.

இந்த ஒவ்வொன்றையும் விளங்குவதற்காக அதற்கென்று சொந்தமான ஒரு பெயரையும் வைத்தாய். இங்கும் இஸ்மும், முஸம்மாவும் அறவே அறியப்படாது. உன்னுடைய பிரம்மையிலே ஒழிய. இந்தக் கோலங்கள் உன்னுடைய திஹ்னிலிருந்தும், வஹ்மிலிருந்தும் நீங்கிவிடுமானால் (நான் உத்தேசிக்கிறேன் அதாவது அதன் கன்ஸான உஜூதிலிருந்து அது வெளியானதற்கு பிறகு மறைவுக்குத் திரும்பிவிடுமானால்) முந்திரிகையிலிருந்து பிடித்தெடுக்கப்பட்ட கோலங்கள் உனது வஹ்மிலிருந்தும், திஹ்னிலிருந்தும் அழிந்தும், நீங்கியும் விட்டது. நீ அது நீங்கிவிட்டது, அழிந்து விட்டது என்பதைக் கொண்டு தீர்ப்புமளிக்கிறாய். உள்ளமையில் அதற்கு அழிவும் இல்லை, நீங்குதலும் இல்லை என்றா'லும் அங்கு வெளியாகுதல், மறைதல் என்பன மட்டும்தான் உள்ளது.பேதகமாகுதலும், பகரமாகுதலும் ஆதேயமான பொருள்களின் பேரில் உண்டானதாகும். அந்த ஆதேயம் என்பது கோலமாகும்.உள்ளமையான விசயத்தின் பேரில் அல்ல.(வாஜிபான உஜூதின் பேரில் அல்ல)

உதாரணமாக,

முந்திரிகைப் பழத்தை நீ பிழிவாயானால் முந்திரிகை என்னும் கோலம் சாறு என்னும் கோலத்தின் பேரில் மாறிவிடும். ஹகீகிய்யான உஜூது மாறவில்லை. இதன்பிறகு அந்த சாற்றை, சாறு என்னும் கோலம், கள்ளெனும் கோலத்தில் திரும்புவது வரை நீ அச்சாற்றை கொதிக்க வைப்பாயானால், அப்போது நீ அதன் குணபாட்டைப் பார். அது மஸ்த்தாகம். அதன் தீர்ப்பைப் பார். அது ஹராமாகும். ஆகவே கள்ளு என்பது முந்திரிகைக்கு வேறானதாக இல்லை. இது முந்திரிகையில் ஹகீகிய்யான ஐனிய்யத்துக் கொண்டு முந்திரிகைக்கு ஐனாகும். கவனிப்பினாலானது அல்ல. என்றாலும், முந்திரிகை என்னும் கோலமாகிறது கள்ளெனும் கோலமாக மாறிவிட்டது. கள்ளெனும் கோலமாகிறது அதன் குணபாட்டையும் தீர்ப்பையும் கொண்டு அது வந்து விட்டது. இந்தக் குணபாடு (மஸ்த்து), தீர்ப்பு (ஹறாம்) என்ற இரண்டு முந்திரிகை எனும் கோலத்தில் உண்டாகியிருக்கவில்லை. முந்திரிகை என்னும் கோலத்தின் தீர்ப்பாகிறது ஹலால் என்பதாகும். இது போலதான் சாறும் எனும் கோலமும், அதற்கு சொந்தமான ஒரு தீர்ப்பும் உண்டு. அதாவது ஹலால் என்பதாகும்.

இந்த சாறு, முந்திரிகைப்பழம் என்ற இரண்டு கோலங்களும் கள்ளெனும் கோலத்தில் பகரமானபொழுது அதன் குணபாடும், தீர்ப்பும் மாறிவிட்டது. அப்போது குணபாடும் தீர்ப்பும் கோலத்திற்குள்ளதாகும். ஹகீகிய்யான விசயத்திற்கு உள்ளதல்ல. எது போலவெனில் புரளுதல், மாறுதல், பேதகமாதல் என்பன போல.

இதன்பிறகு அந்தக் கள்ளின் பேரில் உப்பை இடுவாயானால் அதனுடைய குணபாட்டையும்(மஸ்த்து) தீர்ப்பையும்(ஹறாம்) அது நீக்கிவிடும். இங்கு உப்பானது கள்ளை வினாயகிரியாக மாற்றிவிட்டது. அந்த 'மஸ்த்து' என்பது கள்ளின் ஹகீகத்தாகும். நீ இதற்கு முன் அறிந்தது போல, அதாவது ஒரு வஸ்த்துவின் ஹகீகத்தாகிறது ஒரு விசயமாகும். அதாவது அந்த விசயத்தைக் கொண்டு ஒரு வஸ்த்து மற்ற வஸ்த்துவை விட்டும் வேறு பிரித்தறியப்படுமே அதுவாகும். உதாரணம் கள்ளைப் போல. அந்தக் கள்ளு மஸ்த்தைக் கொண்டு, சாறிலிருந்து வேறு பிரிந்து விட்டது. இங்கு மஸ்த்தாகிறது கள்ளின் ஹகீகத்தாகும். அது உண்மையில் வெளியில் உண்டானது என்ற அர்த்தத்துக்குல்ல. இல்லாமையிலிருந்து அறியப்பட்டது என்ற அர்த்தத்துக்குமல்ல. என்றாலும் நம்மில் பிரித்தறிவதற்காக வேண்டி அந்த மஸ்த்தை கள்ளின் ஹகீகத்தாக ஆக்கினோம். காரண காரிய சங்கிலித் தொடரை கவனித்ததற்காகவும், உலகத்தின் கோர்வை நிலைத்திருப்பதற்காகவும் 'மஸ்த்து' என்பது வெளியில் உஜூதில்லாத ஆதேயமான விசயமாக இருந்தாலும் சரி. இதன்பேரில் உலகத்திலுள்ள அனைத்து ஹகாயிகுகளையும் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள்.

இந்த ஹகாயிகுகளாகிறது வெளியில் அறியப்படாத ஆதேயங்களாகும். உண்மையாகிறது, நிச்சயமாக இந்த ஹகாயிகுகள் அதற்கு ஆதாரம் என்றோ ஹகாயிகு என்றோ பெயர் வைப்பதற்கு உரிமையுடையது அல்ல. ஏனெனில் வெளியில் அவை இல்லாமலானதற்காக.

மேலே நான் உங்களுக்கு கற்றுத் தந்ததிலிருந்து நீ அறிந்திருப்பாய், பேதகம், மாறுதல் என்பன ஆதேயமான விசயத்திற்கும், கோலத்திற்கும் உள்ளதாகும். உண்மையான விசயத்தின் பேரில் அல்ல.

நிச்சயமாக உஜூதாகிறது அது கலப்பற்ற 'தன்ஸீஹி'ன் பேரில் சடக் கோலத்திலும் இனம் என்னும் கோலத்திலும் ஆகியிருந்தது போல, சாறெனும், கள்ளெனும், சிர்க்கா(வினாகிரி) என்னும் கோலங்களில் அது ஆகியிருந்தும் அது மாறுதல், பேதகம், திரும்புதல் அடையவில்லை. வெளியிலும், உனது திஹ்னிலும் அது அழியவும் இல்லை. அது நீங்கவும் இல்லை. அந்த உஜூதாகிறது சொல்லப்பட்ட கோலங்கள் அழிந்ததற்குப் பிறகு மீண்டும் உன்னுடைய திஹ்னிலும், உன்னுடைய பிரம்மையிலும் பாக்கியாக இருக்கிறது. என்றாலும் நீ உனது திஹ்னிலோ, அக்லிலோ, வஹ்மிலோ அந்த உஜூது இருக்கிறது என்பதை உணரவில்லை.

இந்த உஜூதை அழிவும், நீங்குதலும் இல்லாமலாகிறதும் தொடாது. வெளியிலும் உன்னுடைய வஹ்மிலும், திஹ்னிலும், அக்லிலும் தொடாது. இந்த விசயமானது நுணுக்கமானதாகும். இதை காமிலான ஆரிபானவர்களே ஒழிய அறிய மாட்டார்கள்.

நீ விளங்கிக் கொள். சிந்தி. அல்லாஹ்வுடைய வரிசையிலிருந்தும், கொடையிலிருந்தும் தேடுகிறவனாக ஆகியிரு. அல்லாஹுத்தஆலா உன்னை வரிசைப்படுத்தவும் சங்கைப் படுத்தவும், அவ்லியாக்கள் கூட்டத்தில் ஆக்கவும் போதுமானவன். இன்னும் அவனின் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பைளுகளிலிருந்து உனக்கு ஒலிப்பித்துத் தரவும் போதுமானவன். உனக்கு அதை விளங்குவதற்கு நல்லருள் செய்யவும் போதுமானவன் وذاك فضل الله يؤ تيه من يشاء

தாத்தும் உஜூதும்

الذات والوجود
 

அறிந்து கொள் சோதரா! அல்லாஹ் உன்னைப் பக்குவப்படுத்துவானாக! நிச்சயமாக தாத்து, உஜூது என்பன ஒரே அர்த்தத்துக்குள்ள இரு இஸ்முகளாகும். அந்த அர்த்தமாகிறது தாத்தைக் கொண்டும், அஸ்மாக்கள் கொண்டுள்ள கமாலைக் கொண்ட  வாஜிபான ஹக்காகும். அந்த அஸ்மாக்களாகிறது மட்டிலடங்காத அதிகமானதும், எண்ணிக்கையில்லாத பல விதங்கள் உள்ளதுமான அஸ்மாக்களாகும். என்றாலும் தாத்தென்ற இஸ்மை ஸூபிகள் அவர்களுடைய பரிபாஷையில் வாஜிபான உஜூதுக்கும் பாவித்திருக்கிறார்கள். ஏனெனில் தாத்தென்பது சிபாத்தின் விளையும் இடம் ஆனதற்காகவும், சிபாத்துக்களை சேர்க்கப்படும் இடமானதற்காகவும் ஆகும்.

எதன்பேரில் இந்த சிபாத்துக்கள் சேர்க்கப்படுமோ அதற்கு தாத்து என்று பெயர் வைப்பதை ஸூபிகள் வழமையாக்கிக் கொண்டார்கள்.

அப்போது ஹகீகத்தில், தாத்தென்பது ஹகீகிய்யான உஜூதாகும். ஹகீகிய்யான உஜூதாகிறது தாத்தாகும். இவை இரண்டும் ஒரே விசயத்திற்குள்ள இரு இஸ்முகளாகும். ஹகீகிய்யான உஜூதாகிறது தாத்திற்கு மேலதிகமானதாக இல்லை. கஷ்பு எனும் அறிவில்லாத தௌகு எனும் அனுபவ அறிவில்லாத சிலர் ஊகித்ததைப் போல.

அவர்கள் அவர்களின் ஊகத்தின் பேரில் வரக் கூடிய குறைகளை உணரவும் இல்லை. அவர்களின் சொல்லைக் கொண்டு அல்லாஹ்வுக்கு நிர்பந்தமாகும் குறைபாடுகளையும், உணரவுமில்லை. ஸூபிகளிடத்தில் இந்த விசயம் பரந்தறியப்பட்ட சங்கதியாகும்.

அதனுடைய ஆதாரங்கள் வரையறுக்கப்பட்டதும், மட்டுப்படுத்தப்பட்டதுமாகும். இவைகள் அனைத்தும் அக்ரக்கண்ணியர்களின் (உறுதிமிக்கவர்களின்) நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஷரகுல் மகாஸிதும் شرح المقاصد) அது அல்லாத்ததுமான கிதாபுகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல.மேலதிகமான விளக்கங்கள் தேவைப்படின் அந்த கிதாபுகளின் பக்கம் திரும்புவது உன் மீது கடமையாகும். என்றாலும் நான் ஒரே ஒரு ஆதாரத்தைக் கூறி முடிக்கிறேன். இது உனக்கு போதுமானதாகும். இன்ஷாஅல்லாஹ்.

ஹிதாயத்தின் பேரிலும், பக்குவத்தின் பேரிலும் அல்லாஹ் உனக்கு நல்லுதவி செய்வானாக! நீ அறிந்து கொள் நிச்சயமாக உஜூதாகிறது அவர்கள் ஊகத்தின் படி தாத்தை விட அதிகமானதாக ஆகியிருக்குமானால், தாத்தாகிறது தன் தாத்துடைய மர்தபாவில் அது தனித்த இல்லாததாகவும் உஜூதின் பக்கம் தேவைப்பட்டதாகவும் ஆக வேண்டி வரும். ஆகவே தேவைப்பட்ட பொருள் இலாஹாக இருப்பதற்கு இலாயக்கற்றதாகும்.

அந்த ஒரு சிலரின் அதாவது 'தாத்து உஜூதைத் தேடுது' என்ற கூற்றாகிறது அர்த்தமற்ற கூற்றாகும். ஏனெனில் தேட்டம் என்பது உஜூதிய்யான விசயமாகும். உஜூதிய்யான விசயமாகிறது அதமிய்யான விசயத்திலிருந்து எவ்வாறு உருவாகும்? அதமிய்யான விசயமாகிறது அதனுடைய மர்தபாவில் இல்லாமலான தாத்தாகும். ஆகவே அவர்கள் தாத்தென்பது திஹ்னிய்யான விசயம் என்று சொல்வார்களேயானால் அந்த தாத்திறது இரண்டாவதான மஃகூலான வஸ்த்துக்களாக வேண்டி வரும். அப்படியானால் அதற்கு வெளியில் உஜூது இல்லை.அப்போது இலாஹ் என்பது வெளியில் உண்டாகாத المعقول மஃகூலான விசயமாகிவிடும்.

ஆச்சரியம் என்னவென்றால், நிச்சயமாக தாத்தை விட உஜூது மேலதிகம் என்று சொல்லக் கூடியவர்கள் திஹ்னியான உஜூதையும் அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். சந்தேகமில்லாமல் அவர்களுடைய இந்த சொல்லு மூடலான அர்த்தமற்ற சொல்லாகும். திஹ்னிய்யான உஜூதாத்துக்களைக் கொண்டு நாம் அலசுவதில்லை.

இரண்டாவது மஃகூலான விசயத்தைத் தொட்டும் அலசுவதுமில்லை.என்றாலும் தன்னாலே நிலைக்கக் கூடிய தான் அல்லாத்ததைக் கொண்டல்லாத வெளியில் உண்டாக்கப்பட்ட ஹக்கான வாஜிபுடைய தாத்தைப் பற்றிதான் நாங்கள் அலசுவோம். தான் அல்லாத்ததைக் கொண்டு நிற்கிறதுக்கு உதாரணம் கற்பனையில், பிரம்மையில், திஹ்னில் உள்ள விசயங்களைப் போல் ஆகும். அவன் (அல்லாஹ்வின் தாத்து) ஒரு வஸ்த்துவில் இறங்குவதை விட்டும் ஒரு வஸ்த்துவைக் கொண்டு ஒன்றாகுவதை விட்டும் உயர்வானதாகும்.

இதுபோன்று அல்லாஹ்வின் உஜூது தன் தாத்தைக் கொண்டு நிலையானதாக ஆகுமானால், தாத்துக்கு ஆதேயமாவதற்கு முன்னால் உஜூது தாத்திற்கு ஆதேயமானதற்குப் பிறகு தாத்தைப் பெற்றுக் கொள்கிறான். ஆகவே அந்த உஜூது தாத்தை உண்டாக்கினதாக ஆகிறது. அப்போது உஜூது தன்னைக் கொண்டு தான் நிலை நிற்காததாக ஆகுமானால், அப்போது அது தாத்துக்கு ஆதேயமாகும்.

தாத்து அதற்கு ஆதாரப் பொருளுமாக ஆக வேண்டி வரும். ஆகவே இல்லாத தாத்தின் பேரில் தான் தேவையானதாக அந்த உஜூது ஆகிவிடும். ஏனெனில் ஆதேயப் பொருள் நிலைப்பதற்கு ஆதாரப் பொருள் அவசியம் ஆனதற்காக. எனவே இங்கு அல்லாஹ்வின் உஜூது தாத்தின் ஐனாகவும் தாத்து உஜூதின் ஐனாகவும் ஆகிவிட்டது என்பது தரிபட்டு விட்டது.

தாத்தை விட உஜூது அதிகமானது என்ற கூற்றில் இன்னும் சில குறைபாடுகளும் உண்டு.

அது தன்னுடைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் தர்க்கிக்கிறவர்களும், பெருமை அடிப்பவர்களும் அல்லர். என்றாலும் நாங்கள் வியட்டியான, அக்லிய்யான, ஆதாரங்களை உடையவர்களும் அல்லர். இன்னும் எங்களிடத்தில் உள்ள அறிவுகள் அனைத்தும் அனுபவ ரீதியானதும் திர நீங்கினதுமாகும். பரிபூரண நுபவ்வத்துடைய காமிலான நபிமார்களின் العقل அக்லு எனும் المشكوة மிஷ்காத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவைகளாகும்.

علي صاحبها افضل الصلوة وازكي التحيّه
 

தாத்தில் பனாவாவதற்குள்ள முறாகபாவின் விரிவுரை

بيان المراقبة لحصول الفناء في الذّات

உண்மையான தேட்டமுடையவனே! எல்லா இடத்திலும், காலத்திலும், நேரத்திலும் இரவும் பகலும் அதிகமான முறாக்கபாக்களைக் கொண்டு தெண்டிப்பது உன்மீது கடமை. ஹக்கான, வாஜிபான ஒருவனுடைய தாத்தைக் காட்சி காண்பதில், உலகிலுள்ள எல்லா வஸ்த்துவிலும், எல்லா அணுக்களிலும் நீ அதில் மூழ்கும்வரையும் கௌனுகளுடைய கோலங்களை பார்ப்பதை விட்டும் அந்த பன்மையை பார்ப்பதை விட்டும் நீ மறையும் வரையும் தெண்டிக்க வேண்டும். அப்படி நீ தெண்டித்தால் தனித்த  ஒருமையைத் தவிர பன்மையைக் காண மாட்டாய்.

இதே நிலை, உன்னுடைய உள்ளான வெளியான புலன்கள் அனைத்தையும் சேர்ப்பதில் நீ முகம் வைப்பது கொண்டும் ஒரு விசயத்தைப் பார்ப்பதின் பேரில் உனது ஊகத்தை ஒருங்கு குவித்து முகம் வைப்பது கொண்டுமே ஒழிய இந்தக் காரியம் சித்தியடையாது.

இங்கு ஒரு விசயம் என்பது ஹக்கான ஒருவனான உஜூதைத் தவிர வேறில்லை என்பதாகும். அதின் கோலங்களின் பேரிலும் அது அதிகமானது என்பதன் பேரிலும் நீ திரும்பிப் பார்க்காது அனைத்தையும் ஒரே ஐனாக காணு. அதுதான் உஜூதாகும். அவைகளை (கௌனுகளை) பார்ப்பதை விட்டும் இன்னும் உன் நப்ஸை பார்ப்பதை விட்டும் இன்னும் உஜூதின் சுற்றுகளை பார்ப்பதை விட்டும், உன் நப்சின் சுற்றுகளை பார்ப்பதை விட்டும், நீ மறையும் வரை தெண்டிக்க வேண்டும். உனக்கு உன்னைப் பற்றிய உணர்வோ நீ அல்லாத்ததைப் பற்றிய உணர்வோ பாக்கியாகாது. ஹக்கான ஒருவனான தாத்தின் உணர்வைத் தவிர நீ மறையும் வரை தெண்டிக்க வேண்டும்.

அவனைக் கொண்டு நீ உன்னை உணரும் உணர்வு நிற்குமிடத்தில் அவன் அவனை உணர்ந்தான் என்ற உணர்வு நிற்கும் வரை, இதைக் கொண்டு நான் 'தாத்தைக் கொண்டு தாத்து உணர்வது' என்பதை உத்தேசிக்கிறேன். நீ 'அன' என்று சொல்வது கொண்டு ஹக்கான வாஜிபான ஒருவனின் தாத்தைத் தவிர இன்னொரு مصداق மிஸ்தாக்கை( பொருந்துமிடத்தை) பெற்றுக் கொள்ளாதிருக்கும் வரை தெண்டிக்க வேண்டும். பாடுபட்டாலும் சரி கடுமையாக தெண்டித்தாலும் சர் வேறொன்றையும் காணமாட்டாயே! அந்த அளவுக்கு நீ தெண்டிக்க வேண்டும். இதுவே இத் தேட்டத்தில் கடைசியும் ஆகும். இன்னும் والاجتباء   الجذب அல்ஜதுபு, இஜ்திபாவு உடையவர்களின் வழியாகும். السلوك    والاهتداء அஸ்ஸுலூக்கு, இஹ்த்திதாவு உடையவர்களின் வழியல்ல.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்(செய்யிது அஹ்லல் இஜ்திபாவு) سيداهل الاجتباء )மொத்தமாக ஒரே தரத்தில் எனக்கு குர்ஆன் இறக்கப்பட்டது( انز عليّ القرأن جملة واحدة என்ற வார்த்தையைக் கொண்டு இந்த அர்த்தத்தை சுட்டிக் காட்டினார்கள்.

நிச்சயமாக ஹக்குடைய, வாஜிபுடைய தாத்தாகிறது கௌனிய்யத்தான, இலாஹியத்தான, எல்லா கமாலாத்துகளையும் சேகரித்ததாகும். இதற்காகத்தான் இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டினார்கள். எது போலவெனில் மரம் எனும் சக்திகள் அனைத்தையும் சேகரித்துக் கொண்ட வித்தைப் போல.

வித்தென்பது தொகுப்பான மர்தபாவாகும். அது குர்ஆனாகும்.

மரம் என்பது விரிவான மர்தபாவாகும். அது புர்கான் ஆகும்.

இந்த வண்ணமான மர்தபாவைக் கொண்டு விளங்கி அறிந்த பிறகு தாத்தில் மறைந்திருக்கும் கமலாத்துகள் அனைத்தும் உன்னைக் கொண்டு உன்னிலே உன்னிலிருந்து படிப்படியாக பூரணமாகும்வரையும் அல்லாஹ்வின் நிஃமத்தை பூரணமாக்கும் வரையும் படிப்படியாக வெளியாகும்.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த புர்க்கானியத்தான விரிவான மர்தபாவின் பேரில என்று انز عليّ القرأن نجما نجماசுட்டிக் காட்டினார்கள்.

اليوم اكملت لكم دينكم واتممتي عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلا م دي       

என்பது இறங்கும் வரையில் என்மீது குர்ஆன் படிப்படியாக இறக்கப்பட்டது என்று சுட்டிக் காட்டினார்கள்.

இப்போது நான் உனக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஏனெனில் பன்மையில் ஒருமையைக் காண்வதிலும்,  ஒருமையான தாத்தைக் காட்சி காணுவதிலும் நீ முகம் வைக்கும் வழி உனக்கு விளங்குவதற்காக.

சோதரா! நிச்சயமாக நீ அலையுடைய நேரத்தில் கடலைக் காண்பாயானால், வெளியில் அநேக விசயங்களை காண்பாய். உன்னுடைய திஹ்னு என்னும் கண்ணாடியில் பல விசயங்கள் பதிந்து விடுகிறது. அவை கடலுடைய நிலை எனும் கோலத்திலிருந்து பிடித்தெடுத்த அலைகள் என்னும் விளக்கங்களாகும். இன்னும் அதிகமான அலைகள் என்னும் சுற்றுகளின் கோலங்களும் ஆகும். ஆகவே உன்னுடைய உள்ளும் புறமும் அநேக விசயங்களை சூழ்ந்து கொண்டது. இனி அலை அடங்கின நேரம் கடலைக் காண்பாயானால் நீ ஒரு விசயத்தைத் தவிர காணமாட்டாய். அது அலைகளில்லாத விரிந்த கடலின் கோலமாகும். ஆகவே உனது திஹ்னில் ஒரே ஒரு விசயம் உண்டாகும். அது அலையில்லாத கடலிலிருந்து பிடித்தெடுக்கப்பட்ட விளக்கமாகும்.

உன்மீது சோதரா கடமை, உன்னுடைய பார்வை திஹ்னு எனும் கண்ணாடியில் அலைகள் இல்லாத விரிந்த கோலம் உறுதியாகுமானால் உன்னுடைய ஊக்கங்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கு சேர்த்து ஒரே விசயத்தைப் பார்ப்பதிலும் நீ முகம் வைப்பது உன் மீது கடமையாகும். அவ்விசயம் அலைகள் அல்லாத விரிந்த கடலின் கோலமாகும் என்று நாடுகிறேன். எல்லா நேரமும், எல்லாக் கணமும் தனித்த கடலை பார்ப்பதில் நீ மூழ்கும் வரை.

அலை என்னும் பன்மையைக் காண்பதை விட்டும் நீ மறையும் வரை உன்னுடைய பாதின் الباطن எனும் திஹ்னிலும் வெளிப்பார்வை எனும் கண்ணாடியிலும் ஒரே விசயம் உறுதியாகும் வரை நீ மூழ்குவதே உன் மீது கடமையாகும்.

இவ்வாறு முறாக்கபா செய்து வந்தால் நீ ஒரே ஒரு விசயத்தைத் தவிர காணவும் மாட்டாய். அறியவும் மாட்டாய்.

இதுபோலவே சோதரா உன் மீது கடமை கலப்பற்ற உஜூதை விரிந்த கடலைப் போன்று ஆக்குவதும், கௌனிய்யான கோலங்களை கடலின் அலைகள் போன்று ஆக்குவதும் உன்னுடைய الباطن பாத்தினான,  الظاهر ளாஹிரான புலன்களைக் கொண்டு உன்னுடைய ஹிம்மத்தை ஒருங்கு சேர்த்து தனித்த தாத்தைப் பார்ப்பதில் முகம் வைப்பதும் உன்மீது கடமையாகும். நீ கௌனிய்யத்தான கோலங்கள் பேரிலும் அதன் நிலைமைகள் பேரிலும் திரும்பிப் பார்க்கவும் வேண்டாம்.

இப்படி முஷாஹதாவில் தெண்டித்தால் அந்த வஹ்தத் என்ற கோலம் உன்னுடைய பார்வையிலும், திஹ்னிலும், அக்லிலும் அது பதிந்து விடும். தாத்து உன்னைக் கொண்டு சூழும் வரை. ஆகவே உன்னுடைய பார்வையில், கல்பில், அக்லில் ஒருவனின் பார்வையைத் தவிர உண்டாகாது.

இதுபோன்று உன்னுடைய கற்பனையிலும், பிரம்மையிலும், மனனத்திலும், சிந்தனையிலும் ஒருவனைத் தவிர உண்டாகாது. இனி உன்னுடைய நஃது, சிபாத்து, நப்சு, இவைகளை விட்டும்; மறையும் வரையில். ஆகவே உன்னுடைய ஹுவிய்யத்து هوية அவனுடைய ஹுவிய்யத்திலும் உன்னுடைய انية அன்னிய்யத்து அவனது அன்னியத்திலும் அழிந்து விடும்.

எப்பொழுதாவது அவன் தாத்தை தொட்டும் நீ 'அன' என்று இபாறத் இடுவானேயானால் அதன் تعبير தஃபீறு சஹீஹான இஸ்மாகும். மற்றப் பெயர்களை அவன் மறந்து விடுவான். எதுவரையில் எனில், 'நீ', 'அவன்' என்று சொல்லக்கூடியவைகளை விட்டும் மறைந்து விடுவான்.

அறிந்து கொள் சோதரா! கலப்பற்ற தாத்தை தொட்டும் இபாறத்து இடுவதில் ஹக்கீயான இஸ்மான 'அன' என்றதை விட்டும் வேறொன்றையும் பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாய். அதாவது 'நீ', 'அவன்' என்பதற்கு எதிரிடையாக 'அன'யைப் பெற்றுக் கொள்வாய்.

ஏனெனில் நீ என்ற முன்னிலையான اضمير ளமீராகிறது அது இரண்டைத் தேடும். அதாவது المخاطب முகாதிப், المخاطب முகாதப் என்ற இரண்டு நிலைகளை உறுதியாக்கினதற்காக இவ்வாறு தேடும். இங்கு ஒரு தாத்தைத் தவிர வேறில்லை. ஆகவே الخطاب கிதாபும், முகாதபத்தும் எங்கு இருக்கிறது? இல்லை.

இதுபோலவே அவன் என்ற படர்க்கையான ளமீறும் இதுபோன்றுதான். அந்த உஜூது மறைந்தது அல்ல. ஒரு வஸ்த்து தன் நப்ஸுக்கு மறைவது அசம்பாவிதம் ஆனதற்காக.

'நீ' என்றோ 'அவன்' என்றோ இபாறத்து செய்வாய். ஆனால் அது கவனிப்பிலானதாகும். ஹகீகத்தானதல்ல. 'நான்' என்பது கொண்டு சொல்வதாகிறது உண்மையான சொல்லாகும். ஒரு نعت  நஃதையோ(தன்மைகள்), வஸ்பையோ وصف (பட்டங்கள்) கவனிக்காத உண்மையான சொல்லாகும்.

நீ தாத்தில் மூழ்குவதில் பூர்த்தியாகிவிட்டாய் என்பதற்கும் பரிபூரணமாக நீ அவனில் அழிந்து விட்டாய் என்பதற்கும் அடையாளமாகிறது நீ 'அன' என்னு சொல்லுமிடத்தில் ஒரு உண்மையான இடத்தையோ, مصداق மிஸ்தாக்கையோ நீ எட்டிக் கொள்ளாமையாகும். ஹக்கான வாஜிபான ஒருவனுடைய தாத்தைத் தவிர எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரசயாசை எடுத்தாலும் சரி.

பன்மையில் ஒருமையைக் காணுவது உண்டாவதற்கு முன் பன்மையில் ஒருமையைக் காணும் இடத்தில் நீ எவ்வளவு பிரயாசைப் பட்டாலும் ஒருமையைக் காணமாட்டாயோ அதே போல் இவ்விசயத்தில் நீ எவ்வளவு பிரயாசை எடுத்தாலும், கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு தாத்தைத் தவிர வேறொன்றையும் விளங்கவோ, அறியவோ, காணவோ மாட்டாய்.


தௌஹீதுத் தாத்து

توحيد الذّات   الكائنات

 

அறிந்து கொள் சோதரா! உன்னை அல்லாஹ் பக்குவப்படுத்துவானாக! நிச்சயமாக தாத்து ஒன்று என்பதில் மூன்று கொள்கைகள் உள்ளன.

முதலாவது ளாஹிரிய்யாக்களின் கொள்கையாகும்.

அவர்கள் நம்புகிறார்கள் நிச்சயமாக, அல்லாஹ்வுடைய தாத்து மும்கினாத்துகளுடைய (படைப்பினங்களுடைய) தாத்துக்கு வேறானது ஆகும் என்றும் அல்லாஹ்வுடைய உஜூது மும்கினாத்துகளுடைய உஜூதுக்கும் வேறானதாகும்  என்றும், தாத்து உஜூதுகளைப் போல மட்டிலடங்காமல் அதிகமானதாகும் என்றும் நம்புகிறார்கள். அத்துடன் அல்லாஹ்வுடைய தாத்தும் அவனது உஜூதும்  அழிவதை விட்டும், நீங்குவதை விட்டும், குறைவதை விட்டும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதாகும். அந்த காயினாத்து(படைப்பினங்கள்)களின் உஜூதுகளையும் தாத்துகளையும் உண்டாக்கினவனுமாகும். இன்னும் அல்லாஹ்வாகிறவன் ஏகமானவன், ஒருமையானவன், தேவையற்றவன், தனித்தவன், தாத்தை கொண்டு நிலை நிற்பவன், வேறொன்றின் பக்கம் தேவையுமற்றவனுமாவான். அவன் ஒரு வஸ்த்துவுக்கு ஒப்பாகவுமாட்டான். ஒரு வஸ்த்து அவனுக்கு ஒப்பாகவும் மாட்டாது. இன்னும் அவன் ஹய்யுன், அலீமுன், கதீருன், முரீதுன், ஸமீஉன், பசீறுன், கலீமுன் ஆவான். இன்னும் அவனுக்கு பரிபூரண சிபாத்துகளும் உண்டு.

அறிந்து கொள்!

மும்கினாத்துகளுடைய தாத்துகளும், உஜூதுகளும் அது உண்டாவதிலும், நிலைத்திருப்பதிலும், அல்லாஹ்வின் பக்கம் தேவைப்பட்டவைகளாகும். இந்த நம்பிக்கைக்கு அவர்கள் 'தௌஹீது' என்றும் அது உடையவர்களை 'முவஹ்ஹிது' என்றும் கூறுகிறார்கள்.

 

மும்கினாத்துகளுடைய தாத்தைக்கொண்டு அவர்களுடைய நாட்டம் பிடித்தெடுக்கப்பட்ட ஹகாயிகுகள் என்றாகுமானால், இன்னும் மும்கினாத்துகளின் உஜூது கொண்டு அவர்களின் நாட்டம் கற்பனையானதும், பிரம்மையானதும், ஆதெயமானதுமாக இருக்குமானால் இந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் நிராகரிக்கவில்லை.

இன்னும் நாங்கள் அவர்களுக்கு துஆ கேட்கிறோம்.

ونرجولهم من الله تعالي المغفرة والرضوان والنّجاة عن دركات النيزان وندعولهم ان يّجعلهم الله من اهل الذّوق والعيان والكشف والعوفان حتي يدخلوا في زمرة اهل الا نوار والاسرار والايقان

இரண்டாவது ஸூபிகள் என்று சொல்கிற ஒரு சிலரின் கொள்கையாகும்.

இவர்கள், இவர்கள் தான் உண்மையில் இருப்பவர்கள் என்றும் அவர்கள் அல்லாதவர்களை காபிர்கள் என்றும் வாதிக்கிறார்கள்.

அவர்கள் நிச்சயமாக தாத்;துகள் எண்ணிக்கையானது என்றும் உஜூது ஒன்று என்றும் நம்புகிறார்கள். ஆகவே வாஜிபுடைய தாத்தும், மும்கினுடைய தாத்தும் வேறு வேறாகும். ஆனால் இரண்டிற்கும் உஜூது ஒன்றாகும். இரண்டில் ஒன்றினுடைய உஜூது மற்றதன் ஐனுமாகும். மீண்டும் அவர்கள் வெளியில் மவ்ஜூதான பொருள் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு இல்லை என்றும் நம்புகிறார்கள்.

தாத்து அதிகம் என்பது கொண்டு அவர்களுடைய கருத்து அல்லாஹ்வின் வெளி உஜூதிலிருந்து திஹ்னில் பிடித்தெடுக்கப்பட்ட (ஊகிக்கப்பட்ட) விளக்கங்கள்தான் என்றிருக்குமானால் அவர்களை வெறுக்கவும் மாட்டோம். அவர்களோடு பிணங்கவும் மாட்டோம்.

அவர்களின் நாட்டம் தாத்து என்பது கொண்டு வெளியில் உண்டான தாத்துதான் (உஜூது ஒன்றாய் இருப்பதுடன்) என்றிருந்தால் அதில் பல விதத்தில் பேச்சுண்டு.

அதைப் பிறகு அல்லாஹ் நாடினால் விபரிக்கிறேன். அவர்களின் நின்றும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் தாத்தும் உஜூதும் ஒன்று என்று சொல்லக் கூடிய தஹ்கீகானவர்களை تحقيق காபிர்களாக ஆக்குகிறார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன். انّا الله راجعون

இவர்கள் (இச் சிறு கூட்டத்தினர்) இரண்டு தாத்தை தரிபடுத்துவதன் பேரில் அவர்கள் நிர்ப்பந்தம் ஆனது அஹ்காம், ஆதாறுகளை மேலான அல்லாஹ்வின் பக்கம் சேர்ப்பது இயலாது என்ற காரணத்தினால் ஆகும்.

அவர்கள் தாத்துல் மும்கினை தீமை விளையும் இடமாக ஆக்கினார்கள்.

தாத்துல் வாஜிபை நன்மை விளையும் இடமாக ஆக்கினார்கள்.

இந்த கலப்பற்ற ஷிர்க்கை அவர்கள் தவ்ஹீது என்றும் சொல்கிறார்கள். அவர்கள் இதை ஷிர்க் என்றும் அறியவுமில்லை. கிதாபுக்கும் சுன்னாவுக்கும் மாறானார்கள் قل كلّ من عندالله என்ற அல்லாஹ்வின் சொல்லை ஈமான் கொள்ளவும் இல்லை. இன்னும் குர்ஆனிலும் ஹதீதிலும் வந்த இதன்பேரில் அறிவிக்கக் கூடிய அநேக النّص நஸ்ஸுகளுக்கும் மாறானார்கள்.

நான் அவர்களுடன் பிணங்க இல்லை என்றாலும் இந்த நம்பிக்கையின் பேரில் வரக்கூடிய ஆட்சேபணைகளையும், தீமைகளையும் நான் சொல்கிறேன்.

நிச்சயமாக, தாத்துல் மும்கின் என்பது அவர்களிடத்தில் ஆக்கப்படாததும், தன் தாத்தைக் கொண்டு தானே நிற்கின்றதும் வெளியாக்குகிறவன், உண்டாக்குகிறவன், படைக்கிறவன் பேரில் தேவையில்லாததுமாயிருக்குமானால் அந்த மும்கினுடைய தாத்துகள் பூர்வீகமானதாகவும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை தன் தாத்தைக் கொண்டு தான் நிலை நிற்கின்றதாகவும் இருக்கும். இப்போது பூர்வீகமானது எண்ணிக்கையாவது தரிபடுகிறது. ஆகவே இது தௌஹீதுக்கு மாற்றமாகும்.

இனி அவர்களிடத்தில் மும்கினாத்துக்களின் தாத்துகள்; ஆக்கப்பட்டதாக ஆகியிருக்குமானால், உண்டாக்குகிறவனுடைய உண்டாக்குதல் எனும் குணபாடு நிகழுவது மவ்ஜூதான விஷயத்திலா? அல்லது மஃதூமான விஷயத்திலா?

அந்த உண்டாக்குதல் அல்லாஹ்வின் தாத்துக்கு வேறான உஜூதிய்யான விஷயத்தில் நிகழுமானால் இங்கு உண்டாக்கப்படாததில் வந்த பேச்சு இதிலும் வரும். இங்கேயும் பூர்வீகம் எண்ணிக்கையாவது நிர்ப்பந்தமாகும்.

இனி அந்த உண்டாக்குதல் எனும் குணம் இல்லாத விஷயத்தில் நிகழுமானால், இல்லாத விஷயம் குணபாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளாது. ஏனெனில் இல்லாதது எந்த ஒரு குணபாட்டையும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. அதை அறியப்படவும் செய்யாது. 'இல்லாதது' என்ற ஹகீகத்து உள்ளதாகப் புரளுவது அசம்பாவிதம் ஆனதற்காக.

இனி நீங்கள் மும்கினுடைய தாத்துக்கள் நிலையானது  ஆனால் உண்டானது அல்ல என்று சொல்வீர்களானால்,

நாங்கள் சொல்கிறோம் (الثبوت)(الوجود) (الحصول) (الكون)அல் கௌனு, அல் ஹுஸூல், அல் உஜூது, அத்தபூத் என்பது அறபுப் பாஷையில் ஒரே அர்த்தத்துக்கு வைக்கப்பட்ட பொருளாகும். அதாவது திஹ்னிய்யான அல்லது வெளியான மர்த்தபாவில் உண்டாகுதல் என்ற அர்த்தம் கொண்டதாகும். நாங்கள் வெளியில் உண்டான உஜூதைத் தவிர அலசுவதில்லை. அக்லிலோ, திஹ்னிலோ தரிபட்ட வஸ்த்துக்களை கொண்டல்ல.

உங்களுடைய நாட்டம் மும்கினாத்துகளுடைய தாத்து தரிபடுவது கொண்டு அதாவது அக்லில், திஹ்னில், வஹ்மில் அல்லது கியாலில் ஆன தரிபடுதல் (அது சுயமாகவும், வெளியிலும் இல்லாமல்) என்றிருக்குமானால், நீங்கள் எங்கிருந்து விரண்டோடினீர்களோ அங்கேயே திரும்ப வந்து விட்டீர்கள். வெளியான தாத்து ஒன்றுதான் என்று சொன்னவர்களை காபிராக்கினீர்களே அந்த சொல்லை விட்டும் நீங்கள் திரும்புவதும், தௌபா செய்வதும் உங்கள் மீது கடமையாகும். அல்லாஹ்வுடன் நீங்கள் எந்தப் பொருளையும் இணைவைக்காதீர்கள்.

மும்கினுடைய தாத்தாகிறது அல்லாஹ்வின் التفصيلي)தப்ஸீலியான இல்மின் மர்தபாவில் தரிபட்டது என்று சொல்வீர்களானால், நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் அல்லாஹ்வுடைய இல்மு என்பது தாத்தின் ஐனாகும். மற்ற கமாலிய்யத்தான எல்லா சிபாத்துக்களையும் போல.

இல்மிய்யான கோலங்கள் என்பது அல்லாஹ்வுடைய அஸ்மாக்கள் ஆகும். இல்முடைய மர்த்தபாவில் தாத்திய்யான ஷுஊனாத்துகளைக் கொண்;டு உடையணிவது கொண்டு வெளியான அஸ்மாக்களாகும். வெளியில் அது அல்லாஹ்வின் தாத்துக்கு ஐனுமாகும். நீ நாடினால் தாத்தின் சுற்றுகள், நிலைகள் என்றும் சொல்வாய்.

(العلم) (الذات) الشأن) (الصور) (الحال)இல்மு, தாத்து, ஷஃன், ஸூர், ஹால் என்பதெல்லாம் வாஜிபான ஹக்கான உஜூதுக்குள்ள நாமங்களாகும். எண்ணிக்கையான பல வகைகளினால். இந்த உஜூது எல்லா சுற்றிலும், நிலையிலும், ஷஃனிலும் அதற்கு வேறானது அல்ல. 'லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு.'

இல்மிய்யான கோலங்கள் தாத்துக்கு வேறானதும், புதிதானதும் ஆகும் என்று சொன்னால், நான் சொல்கிறேன் அப்போது தாத்துல் வாஜிபாகிறது புதியவைகளுக்கு இடமாக ஆகிவிடும்.ஏனெனில் இல்மு என்பது தாத்தின் ஐனாகும். அந்த அறிவு புதிதுகளுக்கு இடமாகுமானால் அந்த இல்மு தாத்துக்கு ஐனாக இருப்பதுடன் புதிதானவைகள் பூர்வீகமான தாத்துக்கு இடையில் வந்தததாகும். அப்போது புதிதானவைகள் பூர்வீக தாத்துக்களுக்கிடையில் வருவது நிர்பந்தமாகும். எந்த ஒரு விசயத்திற்கு புதிது இடையில் வருகிறதோ அந்த விசயம் புதிது ஆகும். இதிலிருந்து தாத்து புதிதானது என்பது நிர்பந்தமாகும்فسبحان الله عمّا يصفه الضا لمون

நாம் உங்களுடைய சொல்லான 'மும்கினுகளுடைய தாத்துகளாகிறது அல்லர்வுடைய இல்மில் தரிபட்ட கோலங்களாகும்' என்பதை ஏற்றுக் கொண்டாலும் நாங்கள் அது இல்முடைய மர்தபாவை விட்டும் வெளியேறுவதை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம். அல்லாஹ்வுடைய இல்மில் குறைவு ஏற்படுவதும் இல்முடைய மர்தபாவில் அறியாமை ஏற்படுவதும் அசம்பாவிதமானதற்காக ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம்.

ஆகவே அந்தக் கோலங்களாகிறது ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரையில் இல்முடைய மர்த்தபாவில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகும். அது வெளியில் வெளியாவதில்லை. ஆகவே நாங்கள் வெளியில் அறியப்படாத விசயத்தைப் பற்றி அலசுவதில்லை.

அப்போது வெளியில் ஒரு தாத்தைத் தவிர அறியப்படவில்லை. நீ நாடினால் ஒரு உஜூதைத் தவிர அறியப்படவில்லை என்று சொல்லுவாய். இதுவே எமது நாட்டமாகும். தீமையானவைகளை மும்கினுடைய தாத்தின் பக்கம் நீங்கள் சேர்ப்பதினால் அது தீமையை விட்டும் ஒழியாது. ஏனெனில் மும்கினுடைய தாத்துகள் அது வெளியில் உஜூதுடைய வாடையைக் கூட நுகரவில்லை.  அது வெளியில் சுயமாக இல்லாமல் ஆனதுமாகும்.

செயல்களாகிறது நல்லதாக இருந்தாலும், கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி, உஜூதிய்யான விசயமாகும். உஜூதிய்யான விஷயம் அதமிய்யான விஷயத்திலிருந்து உண்டாகாது. உஜூதிய்யான விஷயத்தை அதமிய்யான விஷயத்தில் சேர்ப்பது மடமையும் கெட்டவைகளில்; மிகவும்  கெட்டதுமாகும். அதுவாகிறது இரண்டு இலாஹை தரிபடுத்துவது ஆகும். மஜூஸிகளின் இமாமான ஸறது, சத்து சொல்வது போல். அதாவது:

ஒரு இலாஹ் – நன்மையைப் படைக்கிறான்.
ஒரு இலாஹ் – தீமையைப் படைக்கிறான.;

நன்மையைப் படைப்பவனுக்கு (يودان)யஜ்தான் என்றும், தீமையைப் படைப்பவனுக்கு இஹ்ரமன் (اهرمن)என்றும்  சொல்லப்படும்.

என்றாலும் அல்லாஹ் குல் குல்லுன் மின் இன்தல்லாஹி قل كلّ من عنداللهஎன்று சொன்னான். அதாவது நன்மையையும், தீமையையும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் சேர்த்துக்கொண்டான். அவனுடைய ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஈமானின் ஷர்த்தாகவும் இதை ஆக்கினார்கள். الايمان بالقدر خيره وشرّه من الله تعااي என்று ஈமான் கொள்வது ஆகும்.

நீ நன்மையை அல்லாஹ்வின் பக்கமும், தீமையை மும்கினுடைய தாத்தின் பக்கமும் சேர்ப்பது கொண்டு, அல்லாஹ்வுக்கும் ரஸூலுக்கும் மாறு செய்து விட்டாய். மேலும் நல்லதும், கெட்டதும் இரண்டும் அல்லாஹ்வில் நின்றுமுள்ளதுதான் என்று நம்பியவர்களை காபிராகவும் ஆக்கிவிட்டாய். சோதரா! உன் நப்ஸைத் தொட்டும் நீதி செய்வாயாக! பிடிவாதத்தை விடுவாயாக! நீ குல் குல்லுன் மின் இன்தல்லாஹிقل كلّ من عندالله என்றுமوماتشاؤن الاّان يّشاء اللهஎன்றும்,  வல்லாஹு ஹலக்கக்கும் வமா தஃலமூன் والله خلقكم وما تعملونஎன்றும் கிதாபு பூராவையும் கொண்டு ஈமான் கொள்வாயாக! கிதாபில் சிலதை ஈமான் கொண்டவர்களாகவும் சிலதை ஈமான்கொள்ளாதவர்களாகவும் இருக்கின்ற கூட்டத்தில் சேர்ந்து விடாதே! நிச்சயமாக நீ இந்த கொள்கையில் மழையை விட்டு விரண்டோடி பீலிக்கி (மடையின்) கீழ் வந்து நிற்கின்றவன் போலாகிறாய்.

ஏனெனில் உஜூது ஒன்று என்றும் மவ்ஜூது ஒன்று அல்ல என்றும் சொல்லுகிறாய். வெளியில் உண்டாக்கப்பட்ட பொருள் அல்லாஹ்வை அன்றி வேறில்லை  என்றும் சொல்கிறாய். நிச்சயமாக கௌனிய்யத்தான அணுக்களிலிருந்தும் எல்லா அணுக்களினதும் உஜூதாகிறது நிச்சயமாக அது வாஜிபான  ஹக்குடைய உஜூதாகும் என்றும் சொல்கிறாய். ஒரு விதத்தில் மும்கினாத்துகளுடைய தாத்துகள் வெளியில் வரவில்லை. அது அதனுடைய இல்மியான மர்தபாவில் தரிபட்டவைகளாகும். வெளியிலான உஜூதின் வாடையைக் கூட நுகரவில்லை என்றும் சொல்கிறாய்.

உன்னுடைய இந்தக் கொள்கையைக் கொண்டு தரிபடுகிறது நிச்சயமாக செயல்களாகிறது அது நல்லதாகட்டும், கெட்டதாகட்டும் ஹக்கான வாஜிபான உஜூதிலிருந்தே ஒழிய உண்டாகவில்லை என்பது தரிபடுகிறது.

மும்கினுடைய தாத்துகளாகிறது உஜூpய்யான விசயம் உண்டாவதை ஏற்றுக் கொள்ளாததாகும். ஆகவே நன்மையும், தீமையும் இவை இரண்டும் உங்களுடைய கொள்கையின்படிக்கு ஹக்கான வாஜிபுல் உஜூதின் பக்கம் சேர்ந்ததாகும்.

எங்கு விரண்டோடுகிறாய். இவை இரண்டையும் அல்லாஹ்வின் தாத்தின் பக்கம் சேர்ப்பதில் சம்மதிப்பதிலே ஒழிய நீ விரண்டோடுவதில்லை.

அவர்களுடைய கொள்கையின் சுருக்கமாகிறது அவர்கள் தாத்துல் மும்கினை தாத்துல் வாஜிபுக்கு இணையாக தாத்துடைய மர்தபாவில் ஆக்குகிறார்கள். இந்த இரண்டு தாத்துகளின் பேரிலேயும் உஜூதை அதிகமாக்குவது கொண்டு தேவையற்ற பேச்சை பேசுகிறார்கள். இந்த இரண்டு தாத்தும் தாத்துடைய மர்த்தபாவில்  இந்த இரண்டு தாத்துகளும் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது ஆகும்.

வாஜிபுடைய தாத்து உஜூதை தேடுவதை தரிபடுத்துவது கொண்டு மற்ற தாத்தை விட்டும் பிரிக்கும் என்ற அவர்களின் வாதமாகிறது விளங்காப்பாஷையாகும். புத்திமான்கள் அதன்பக்கம் திரும்ப மாட்டார்களே அப்படிப்பட்ட விளங்காப்பாஷையாகும்.

இத்துடனே அவர்களுடைய கொள்கையின் பேரில் வேறு பல ஆட்சேபணைகளும் உண்டாகிறது.

அந்த ஆட்சேபணைகளில் நின்றும் முதலாவதாகிறது

வெளியில் மவ்ஜூதான மும்கினில் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று சேர்கிறது ஆகும்.

தாத்துல் மும்கின் 2. தாத்துல் வாஜிபு 3. உஜூது.

அவர்களிடத்தில் உஜூது என்பது தாத்திய்யான தேட்டத்தைக் கொண்டு தாத்துல் வாஜிபின் பேரில் இடையில் வந்த விஷயமாகும். தாத்திய்யான விஷயம் தாத்தை விட்டும் பிரியாது. மேற்கூறப்பட்ட சேர்க்கை ஒன்று சேர்வது நிர்பந்தமாகும்.

அந்த ஆட்சேபணைகளிலிருந்தும் இரண்டாவதாகிறது:

நிச்சயமாக உஜூது என்பது வாஜிபுடைய தாத்துக்கு ஆதேயமாகவும், தாத்துல் வாஜிபு அந்த உஜூதுக்கு ஆதாரமாகும். ஆதேயப் பொருள் ஆதாரப் பொருள் இன்றி நிற்பதில்லை. ஆதாரப் பொருளின் நிலையாகிறது ஆதேயப் பொருளின் நிலையாகும். ஆதேயத்தின் தரிபடுதல் ஆதாரத்தின் தரிபடுதல் ஆகும். எப்போ எங்கு தரிபட்டாலும் சரி. ஏனெனில் அந்த ஆதேயம் நிலைப்பதற்கு ஆதாரத்தின் பேரில் தேவைப்பட்டதற்காக. இவ்விசயம் தரிபட்டால் இதிலிருந்து நிர்பந்தமாகிறது வெளியில் உண்டான மும்கினுடைய தாத்தின் உஜூது  அசம்பாவிதம் என்பது நிர்பந்தமாகிறது. காரணம் இரு ஆதாரப் பொருள்களுக்கு ஒரு ஆதேயம் இருப்பது அசம்பாவிதம் என்பதற்காகவும், முதல் ஆதாரப் பொருளை விட்டும் அந்த ஆதேயம் பிரிவது அசம்பாவிதம் என்பதற்காகவும் ஆகும்.

இன்னும் நீ சொல்வாயானால் நிச்சயமாக உஜூதாகிறது வாஜிபுடைய தாத்துடன் சேர்ந்து கொண்டு மும்கினுடைய தாத்துக்கு ஆதேயமாகும் என்று சொன்னால் மீண்டும் விலக்கப்பட்டதும் அசம்பாவிதமானதும் ஆகும். ஏனெனில் ஒரு ஆதாரம் இன்னொரு ஆதாரத்திற்கு ஆதேயமாக இருப்பதும் அது அதில் விடுதிவிடுவதும் அசம்பாவிதம் ஆனதற்காகவும் ஆகும்.

அந்த ஆட்சேபணைகளிலிருந்தும் மூன்றாவதாகிறது:

மும்கினின் தாத்தாகிறது சந்தேகமில்லாமல் இல்லாமலானதாகும். ஏன்? நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். உஜூதும் அதமும் அதற்கு சரிசமமானது  என்று அறிந்திருக்கின்றீர்கள். இத்துடன் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் மும்கினாகிறது தாஜீஹ்ஹைக் (الترجيح)கொண்டே ஒழிய அறியப்பட மாட்டாது என்றும் சொல்லுகிறீர்கள். அது அதமி ஆனதினால் (مرجحا)முறஜ்ஜஹன் ஆன விசயத்தை தரிபடுத்தவும் இல்லை. இதிலிருந்து தரிபடுகிறது மும்கினுடைய தாத்து சுயமே இல்லாததாகும்.

வெளியில் உண்டான மும்கின் உடைய தாத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்? அந்த வெளியில் உண்டான தாத்துல் மும்கினானது உஜூது வந்து சேர்ந்ததன் பிறகு உண்டானதா? அல்லது அது இல்லாமலிருப்பதுடன் உஜூதுடன் சேர்ந்ததா? அல்லது மும்கினுடைய தாத்து அதனுடைய இல்லாமை எனும் அசலின்பேரில் நிற்க உஜூது அதனுடைய கோலத்தின் பேரில் வெளியானதா?

முதலாவதுதான் என்றால்,

ஹகீக்கத்து புரளுவது நிர்ப்பந்தமாகும். அது அசம்பாவிதமும் ஆகும்.

இரண்டாவதுதான் என்றால், இரண்டு எதிரிடைகள் சேர்வது நிர்பந்தமாகும்.

மூன்றாவதுதான் என்றால்,

அவன் வாஜிபுடைய தாத்து ஒன்று என்றும், வெளியில் வெளியானது அதனுடைய உஜூதுதான் என்றும் தீர்ப்பளிக்கிறான். இதுவே எமது நாட்டமும் ஆகும்.

ஆட்சேபணைகளில் நின்றும் நாலாவதாகிறது:

வெளியில் உண்டான மும்கினுடைய உஜூதிலிருந்து உண்டான செயல்களாகிறது தனித்த மும்கினுடைய தாத்திலிருந்து உண்டாகுமானால் சுயமே இல்லாத ஒன்றிலிருந்து உள்ள ஒரு விசயம் உண்டாகுவது நிர்பந்தமாகும். இது அசம்பாவிதமாகும்.

ஒரு இல்லாத வஸ்த்து அதனைப் போன்று இல்லாத வஸ்த்துவை உண்டாக்குவதின் பேரில் சக்தி பெறுவது நிர்பந்தமாகும்.

இனி மும்கினுடைய தாத்திலிருந்தும் வாஜிபுடைய தாத்திலிருந்தும் கூட்டாக செயல்கள் உண்டாகுமானால் உஜூதானது தீமைகளை உண்டாக்குவதில் கூட்டாகிவிட்டது. ஆகவே இது உங்கள் நம்பிக்கைக்கு பிழையானது ஆகும்.

தனித்த மும்கினுடைய தாத்தின்பேரில் தீமைகளை சேர்க்கும் விசயத்தில் அதில் அசம்பாவிதங்களும், விபரீதங்களும் உள்ளதுடன் உஜூது சேர்வது உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு மாற்றமாகும். ஏனெனில் கூட்டு சேர்ந்;தல் என்பது இங்கு உஜூதுக்கு உண்டாக்க இயலாது.ஆகையினாலேதான் அது தாத்துல் மும்கினை பின்பற்றுகிறது. இதனால் இந்த இரண்டு உஜூதுக்குமிடையில் வேறு பிரித்தலும் இல்லை. காரணம் நீங்கள் உஜூது ஒன்று என்றும் நம்புகிறீர்கள். இவ்வாறானால் சுயமே இல்லாத தாத்துல் மும்கினை வாஜிபுல் உஜூது தொடர்வதும் அதனால் இதன் பேரில் தீர்ப்பளிக்கப்படுவதும் ஏற்படும். ஆகவே இயலாது என்ற விசயம் சக்தியுடைய இலாஹுடைய தகுதிக்கு இலாயக்கு இல்லை.

ஆகவே வாஜிபுல் உஜூதிலிருந்து தீமையான செயல்கள் உண்டாகுமேயானால் அப்போது உஜூது தீமைகள் உண்டாவதற்கு இடமாக ஆகிவிடும். உங்களின் பேரில் உங்களில் நின்றும் உங்களைக் கொண்டு நன்மைகள் விளையும் இடத்தில் தீமையைச் சேர்ப்பது என்ற ஆபத்துக்கள் உங்களில் நிகழ்ந்து விட்டது. ஆகவே இரண்டு தாத்தை தரிபடுத்துவதில் ஒரு பலனும் இல்லை. ஷிர்க்கைத் தவிர. என்றாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தாத்தாகிறது இணையை விட்டும் (الضد)'ளித்தை' விட்டும் தூய்மையாக்கப்பட்டதாகும்.

ஆட்சேபணைகளில் நின்றும் ஐந்தாவதாகிறது:

வெளியில் உண்டான மும்கினுடைய உஜூதிலிருந்து உண்டான செயல்களாகிறது தனித்த மும்கினுடைய தாத்திலிருந்து உண்டாகுமானால் சுயமே இல்லாத ஒன்றிலிருந்து உள்ள விஷயம் உண்டாவது அசம்பாவிதமாகும்.

வெளியில் உண்டான ஜெய்து என்பவன் உங்களிடத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு வேறானவன் அல்ல. ஏனெனில் நீங்கள் உஜூது ஒன்று என்று ஈமான் கொண்டுள்ளீர்கள். அப்போது வெளியில் உண்டான ஜெய்திலிருந்து உண்டாகக் கூடிய எல்லாத் தீமைகளும்;; அல்லாஹ்விலிருந்தே உண்டாகிறது. அந்த உஜூதே ஜெய்தின் கோலத்தில் வேலை செய்கிறான். ஜெய்துடைய தாத்தாகிறது அல்லாஹ்வின் இல்மின் மர்தபாவில் கட்டுப்பட்டதாகும். அது உஜூதின் வாடையைக் கூட நுகரவில்லை. ஆகவே ஜெய்து என்பவனிலிருந்து உண்டாகக் கூடிய தீமைகளை ஜெய்தின் பக்கம் சேர்ப்பதானது உங்களுடைய நம்பிக்கையின்(ஜைது என்பவன் அல்லாஹ்வாகும்) படி அறவே இல்லாத ஜெய்தின் பக்கம் சேர்ப்பது மடமையிலும் மடமையாகும். அது கற்பனையான, பிரமையான ஆறுதல் வார்த்தை ஆகும்.

உண்மையில் நீங்கள் எதிலிருந்து விரண்டு ஓடினீர்களோ அதன் பேரில் முகம் குப்புற விழுந்து விட்டீர்கள். வாஜிபுல் உஜூதான தாத்தின் பக்கம் தீமையை சேர்ப்பதை விட்டும் ஈடேற்றம் பெறவும் இல்லை.

நுணுக்கமான பார்வையும் சஹீஹான கஷ்பும் உடையவர்களின் கொள்கையாவது:

தாத் என்பது உஜூதுக்கு ஐனாகும். உஜூது என்பது தாத்துக்கு ஐனாகும். வெளியில் ஒரு தாத்தைத் தவிர வேறில்லை என்றும் சொல்லலாம். ஆகவே ஆலமாகிறது அதன் எல்லாக் கௌனுகளைக் கொண்டும் ஹக்கான உஜூதுடைய ஷுஊனாத்துகளும் சுற்றுகளும் ஆகும்.

வெளியில் மவ்ஜூதான பொருள்கள் அல்லாஹ்வின் தாத்துக்கு வேறானது இல்லை. அல்லது தாத்துகளின் ஷுஊனாத்துகளுக்கு வேறானது இல்லை. ஷுஊனாத்துக்கள் மட்டிலடங்காதது ஆகும். அதனுடைய சுற்றுகளும் எண்ணிக்கையற்றதாகும். அந்த உஜூது ஒவ்வொரு கணமும் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. கௌனுகளுடைய எல்லா அணுக்களும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை  ஷுஊனாத் என்னும் உடையில் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

அவனது வெளிப்பாட்டில் மடங்கி வருதல் இல்லை. அவன் ஒரு ஷஃன்(காரியத்தின்) உடைய உடையில் இரண்டு தடவை வெளியாவதில்லை. வானம் பூமியில் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய தேட்டங்களை எல்லாக் கணமும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவன் எல்லாக் கணமும் தேட்டங்களை கொடுத்துக் கொண்டும் நிறைவேற்றிக் கொண்டும் இருக்கிறான்.
 

ஒவ்வொரு அணுவின் பேரிலும் சொந்தமான ஒரு கோலத்தைக் கொண்டு வெளியாகிறான். அந்த சொந்தமான கோலத்தைக் கொண்டு வேறு எந்த அணுவிலும் ஒரு காலமும் வெளியாக மாட்டான். அவன் எல்லா நேரத்திலும்  எல்லா கணப் பொழுதும் ஒவ்வொரு அணுவின் பக்கம் சேர்ப்பது கொண்டு அவனது காரியத்தில் (هو في شأن)இருக்கிறான்.

வெளிப்பாட்டில் இந்த அதிகத்துடனேயே அவன் அதிகமாகவில்லை, எண்ணிக்கையாகவில்லை, பேதகமாகவில்லை. அவன் எப்பொழுதும் முன்னுள்ள மாதிரியே இருக்கிறான். அவன் பன்மையுடன் ஒருவனானவனும்;, ஒருமையுடன் பன்மையானவனும்; தாத்தில் ஒருவனானவனும் ஆவான். நீ நாடினால் உஜூதில் ஒருவனானவனும் சுற்றுகளிலும் ஷுஊனாத்துகளிலும் பலதானவனும் ஆவான்.

இத்துடனே ஒருமை என்பது பன்மையின் ஐனாகும்.; பன்மை என்பது ஒருமையின் ஐனாகும். அவனின் நிலைகளாகிறது அவனின் தாத்தின் ஐனாகும். அவனின் தாத்தாகிறது அவனது நிலைகளின் ஐனாகும். அவன் மட்டிலடங்கா அநேக ஷுஊன்கள் உடையவன் ஆவான். அத்துடன் அவன் அவனது ஷுஊனாத்துக்களின் ஐனாகவும் சுற்றுகளின் ஐனாகவும் (தனி நிலையிலும் கூட்டான நிலையிலும்); ஆகிறான். இந்த விளக்கத்தைக் கொண்டு அவனது ஷுஊனாத்துகளில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிப்பிரதியைக் கொண்டும் ஐனாக இருப்பதை நாடுகிறேன்.

இதுபோல்தான் அவனது ஷுஊனாத்துக்களை(காரியங்களை)க் கொண்டு மொத்தமாக ஐனாகிறான்(தானாகிறான்). தனித்த நிலையிலும் சேர்ந்த நிலையிலும் அவன் எல்லாவற்றினதும் ஐனாகும். எல்லாம் அவனது ஐனுமாகும்.

ஆகவே தாத்தாகிறது ஒரு தாத்தாகும். ஷுஊனாத்துகள் பலதாகும். கடலின் தாத்து ஒன்றானதாகவும், அதன் அலைகள் என்னும் சுற்றுகள் பலதானதும் போல, கடலின் தாத்தாகிறது தனித்தனி எல்லா அலைகளினதும் ஐனாகும். இதுபோலவே மொத்தமாக எல்லா அலைகளினதும் ஐனுமாகும். ஐனு ஒன்றானதாகவும், சுற்றுகள் அநேகமானதாகவும் இருக்கும். لا موخود الاّالله'லா மவ்ஜூத இல்லல்லாஹ்'. இதுதான் ஹகீகிய்யான தௌஹீதுத் தாத்தியாகும்.

தௌஹீதுஸ் ஸிபாத்து

توحيد الصّفات
 

அறிந்து கொள்! என் சோதரா! நிச்சயமாக விளக்கத்தால் எதன்பக்கம் ஸிபத்துகள் சேர்க்கப்படுமோ அதற்கு தாத்து என்று பெயர் வைப்பது ஸூபியாக்களின் வழமையாகும். உண்மையில் அந்த ஸிபாத்துகள் தாத்துக்கு ஐனாக இருந்தாலும் சரி.

ஸிபாத்து என்பது தாத்துக்கு ஆதேயமாகும். தாத்து என்பது அதற்கு ஆதாரப் பொருளாகும். ஒரு இடத்திலும் ஆதேயம் அதன் ஆதாரப் பொருளின் உஜூதைக் கொண்டே ஒழிய அறியப்பட மாட்டாது.

அந்த ஆதேயம் நிலைப்பதற்கு அந்த ஆதாரம் தேவையானதற்காக. هيوليஹையூலா(மூலப்பொருள்)வுக்கு ஆதேயமான சடப்பொருளின் கோலத்தைப் போல், ஜிஸ்மிய்யான கோலத்திற்கு ஆதேயமான நௌயிய்யாவின் கோலம் போல. இந்த ஹையூலாவைக் கொண்டே ஒழிய ஜிஸ்மிய்யான கோலம் வெளியில் அறியப்படாது.

இதுபோன்றுதான் نوعيةநௌயிய்யாவின் கோலங்களும جسميةஜிஸ்மிய்யாவின் கோலத்துடனே ஒழிய அது வெளியில் அறியப்படாது. ஜிஸ்மிய்யா எனும் கோலம் நௌயிய்யா என்னும் கோலத்தை விட்டும் பிரிந்திருப்பது அசம்பாவிதமாகும்.

இதுபோலவே சிபாத்துகள் தாத்தை விட்டும் பிரிந்திருப்பது அசம்பாவிதமாகும். எப்பொழுதாவது, எங்கேயாவது சிபாத்தைப் பெற்றுக் கொண்டால் தாத்தையும் பெற்றுக் கொள்வாய். ஏனெனில் அந்த சிபாத்து தாத்தை விட்டும் பிரிந்திருப்பது அசம்பாவிதம் ஆகும்.

ஹக்கான ஒருவனான வாஜிபுடைய தாத்து உன்னிடத்தில் ஒன்றாய் இருப்பது ஸ்திரப்பட்ட போது (அந்த தாத்து பல நிலைகளும் சுற்றுகளும் உடைய வேளையில்) அந்த சுற்றுகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் ஸிபாத்து என்று பெயர் சொல்லப்படும். எந்த ஒரு சிபாத்தையாவது எந்த ஒரு இடத்திலாயினும் நீ பெற்றுக் கொண்டால் அது அவனுடைய சிபாத்தாகும். நீ நாடினால் அது அவனுடைய நிலை அல்லது ஷஃனு அல்லது சுற்று என்று சொல்லுவாய்.

நிச்சயமாக சிபாத்தாகிறது, மௌசூபைக் கொண்டே ஒழிய நிற்காது. அந்த மௌசூபாகிறது தாத்தாகும். இந்த இடத்தில் தாத்தோ, (ماهية)மாஹியத்தோ, ஹுவிய்யத்தோ(هوية), அன்னியத்தோ இல்லை. ஹக்கான ஒருவனுடைய தாத்தைத் தவிர.

இதிலிருந்து ஆலத்திலுள்ள எல்லா சுற்றுகளும் நிலைகளும் ஷஃனுகளும், நஃதுகளும் அவனின் சிபத்தாகும், அவனின் சுற்றாகும், அவனின் நிலையாகும், அவனின் ஷஃனாகும். அவனின் நஃது ஆகும் என்று ஸ்திரப்பட்டுவிட்டது. இவைகள் அனைத்தும் அவனுக்குள்ளதே ஆகும் என்றாலும் அவன் இவை அனைத்துமாகும். 'லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு'.

எங்கேயாவது ஒரு உஜூதைப் பெற்றுக் கொண்டால் அது அவனுடைய உஜூதாகும். நீ நாடினால் அவனுடைய தாத்தாகும் என்று சொல்லுவாய்.

ஜீவனை الحياة)எங்கேயாவது பெற்றுக் கொண்டால் அந்த ஜீவன் அல்லாஹ்வின் ஜீவனாகும்.

இதுபோலவே, இல்மு, குத்ரத்து, இராதத்து, ஸம்ஊ, பஸறு, கலாமு என்பனவும் அவனுடையதாகும். மேலான அல்லாஹுத்தஆலா சொன்னதுபோல انّه هو السميع البصير'இன்னஹு ஸமீஉல் பஸீர்' என்றும்,وماتشاؤ الاّ ان يشاءالله ربّ العا لمين والحمد لله ربّالعامين' என்றும் சொன்னதுபோல்,

இந்த 7 ஸிபாத்துகளாகிறது 'உம்மஹாத்துல் சிபாத்து' (امهات الصّفات)என்னும் சிபாத்துகளாகும். ஆகவே இதிலிருந்து பிறந்துண்டாகும் சிபத்துகளாகிறது மீண்டும் அவைகளும் அவனுடைய சிபத்துகளாகும். கொடை(الكرم), அள்ளிக் கொடுத்தல(الجود);, அருள  (الرّحمة)கோபம்(الغضب) , நோவினை செய்தல்(الانتقام) , அடக்கியாளுதல்(القهار) , வழி கெடுத்தல்الاضلال) , வழிகாட்டுதல்الهداية) , தாழ்மைபடுத்துதல் (الاذلال), உயர்த்துதல் (الاعزاز)என்ற முடிவில்லா சிபத்துகளும் அவனுடைய தாகும்.

சிபத்துக்களை ஒன்றாக்குவதை தேடக்கூடியவனே, உன் மீது அல்லாஹ் அல்லாதவன் பேரில் ஒரு சிபத்தையும் சேர்க்காமல் இருப்பது கடமை. நீ அவன் எல்லா சிபத்துகள் என்னும் கண்ணாடியில் கண்ணாடி கடமையாகும்.

அவனுக்கு நீ தாழ்மைபடுவாய். உன்னுடைய நப்ஸில் ஒரு சிபத்தையும், நஃதையும் ஸ்திரப்படுத்திக் காணாதிருப்பது வரையில் நீ தாழ்மைப்படுவாய். தாத்துடைய தவ்ஹீதுடைய மர்த்தபாவில் அவனுக்கு நேராக உன் தாத்தைக் காணாமல் இருந்தது போல இதிலேயும் இருப்பது கடமையாகும். அப்போது நீ சிபத்தில் பனாவானவனாக ஆகிவிடுவாய்.


رزقنا الله وايّاك بجاه حبيبه عليه افضل التحيات وازكي التّسليمات

தௌஹீதுல் அப்ஆல்

توحيد الافعال
 

சோதரா! நீ அறிந்து கொள், நிச்சயமாக ஒரு உசும்புதல் ஆகிறது அதாவது அதைக் கொண்டு கௌனிய்யான அஸ்மாக்கள் உள்ளிருந்து வெளிப்படுமே அந்த உசும்புதலாகிறது 'செயல்' என்று சொல்லப்படும்.

அந்த செயலைக்கொண்டு புறப்படக்கூடிய காரியத்துக்கு குணபாடு என்று சொல்லப்படும்.

உதாரணம்:

நீ ஒரு சொல்லைச் சொல்லுதல்.

அல்லது

ஒரு மனிதனின் முகத்தில் அடித்தல்.

அந்த சொல்ல உன்னுடைய கல்பும், நாவும் உசும்பிhனலே ஒழிய வெளியில் வராது. அத்துடன் அந்த சொல்லுடன் வேறு உறுப்புகள் உசும்பினாலும் சரி அல்லது வேறொரு சக்தி உசும்பினாலும் சரி என்றாலும் உனக்கு இந்த கல்பும் நாவும் உசும்புதல் என்ற உதாரணத்தைக் கொண்டு இந்த விளக்கத்தை போதுமையாக்கிக் கொண்டேன்.

இது போன்று அடியின் கோலம் உன்னுடைய கல்பும், கையும் உசும்பினாலே ஒழிய அந்த அடியின் கோலம் வெளியில் வராது. இந்த உசும்புதலுக்கு செயல் என்று சொல்லப்படும். அந்த சொல்லும், அந்த அடியும்( மனிதன் முகத்தில் விழுந்த அடி) குணபாடு என்று சொல்லப்படும். இந்த விசயத்தை நீ அறிந்து கொண்டால், நீஅறிந்து கொள், நிச்சயமாக நீ அல்லாஹ்வுடைய தாத்துக்கு வேறான கௌனிய்யான எல்லா தாத்துக்களையும், அல்லாஹ்வுடைய பண்புகளுக்கு வேறான கௌனிய்யான எல்லாப் பண்புகளையும் நீ நீக்கி விடுவாயானால், இந்த உசும்புதலை நீ யார் பக்கம் சேர்க்கப் போகிறாய். எனவே உசுப்புகிறவன் அவன்தான் (அல்லாஹ்தான்). அந்த உசும்புதல் அவனிலிருந்து, அவனுக்காக, அவனைக் கொண்டுதான் உண்டாகிறது. அவன் அல்லாத்தது இங்கு இல்லை.

செயலில் நாஸ்தியை தேடுபவனே, உன் பேரில் ஒவ்வொரு நேரத்திலும், கணத்திலும்     لاحول ولاقوّة الاّ باالله  العليّ العضيم  என்பதன் பொருளை சிந்திப்பதும், கவனிப்பதும் உன்மீது கடமையாகும். எதுவரை எனில், குளிப்பாட்டுகிறவன் முன்னிலையில் மைய்யத்தைப் போல் ஆகிறவரை. ஆகவே அல்லாஹ்வின் களாவும், கத்ரும் தான் உன்னை ஆட்கிறதும், ஒடுக்குகிறதும் ஆகும்.

உன்னில், உன்னிலிருந்து, உனக்காக ஒரு உசும்புதலையும் அதாவது அது சந்தோசத்தைத் தரும் உசும்புதலாக இருந்தாலும் சரி, கவலையைத் தரும் உசும்புதலாக இருந்தாலும் சரி பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாய்.

உன்னிடத்தில் தடுப்பதும், கொடுப்பதும், நிறைவேற்றுவதும், வெறுப்பதும், புகழுவதும், இகழுவதும் சமமானதாகும்.

கௌனீயான வஸ்த்துக்களில் நின்றும் உள்ள எல்லா அணுக்களின் எல்லா உசும்புதலையும் மன்னான் ஆன ஹக்கான ஒருவனான தாத்தின் ஜமாலைப் பார்ப்பதற்கு கண்ணாடியாக நீ ஆக்குகிறாய், ஏனெனில் ஒரு கூட்டத்தில் நீ புகுவதற்காக. அந்தக் கூட்டம் நிரந்தர நோன்புடையவர்கள் ஆகும்.

றஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நோன்பாளியின் விசயத்தில் சொன்னது போல. அந்த நோன்பாளியை எவனாவது ஏசினால், அல்லது சண்டைக்குப் போனால் அந்த நோன்பாளி சொல்லட்டும், 'நான் நிச்சயமாக நோன்பாளியாக இருக்கிறேன்' என்று இரு விடுத்தம் சொல்லட்டும் என்று சொன்னது போல.

முதல்விடுத்தம் நோன்பாளி என்று சொன்னதன் கருத்தாவது ஷரீஆவின் நோன்பாகும். அந்த நோன்பாகிறது நோன்பை முறிக்கக் கூடிய விசயங்களைவிட்டும் தடுத்துக் கொள்வதாகும்.

இரண்டாம் விடுத்தம் நோன்பாளி என்று சொன்னதன் கருத்து அது தரீகத்தின் நோன்பு என்பது கொண்டாகும். அந்த நோன்பாகிறது உசும்புதலை விட்டும் நப்ஸை தடுத்துக் கொள்வதாகும். எப்போதெனில், உன்னுடைய வழக்கத்திற்கு பொருந்தாத விசயங்கள் உண்டாகுமிடத்திலும், பொருந்தும் விசயங்கள் உண்டாகும் இடத்திலும் உன் நப்ஸை உசும்புதலை விட்டும் தடுத்துக் கொள்வதாகும்.

இது நிரந்தர நோன்பாகும். ஆதியான சுப்ஹிலிருந்து கடைசி எனும் இரவு வரை அந்த நோன்பை திறப்பதும் இல்லை.

அப்படி எவனாவது அந்த நோன்பை முறித்துக் கொள்வானேயானால் நிரந்தர நோன்பாளிகள் என்னும் கூட்டத்திலிருந்து புறப்பட்டு விடுவான்.

அல்லாஹுத்தஆலா இந்த நிரந்தர நோன்பாளியின் பதவியை எமக்கும் உமக்கும் தந்தருள்வானாக.

بجاه سيد المرسلين عليه صلوة من هو اكرم الا كرمين وغيا ث المستغيثين وارحم الرّحمين

 

தௌஹீதுல் அஸ்மாஉ.

توحيد الا سماء
 

அறிந்து கொள்!

இஸ்ம் என்பது இரண்டு வகை.

 பெயர் வைக்கப்பட்டதை அறிவிக்கிறதற்காக வைக்கப்பட்ட பெயர்.

பெயர் வைக்கப்பட்ட பொருள்.

உண்மையில் முதலாவது சொல்லிலான பெயர், உரிய பொருளை அறிவிக்கிறதற்காக மொழியப்பட்ட பெயர்.

இரண்டாவது பொருளின் கோலம், அதாவது பொருளின் உள்ரங்கத்தில் அதன் பரிபூரணத்தைக் காட்டக் கூடிய கண்ணாடி.

உதாரணம் மோதிரத்தின் கோலம் போன்று.

தங்கத்தின் உள்ளில் உள்ள பரிபூரணத்தை காட்டும் கண்ணாடியாகும். அதன் உள்ரங்கம் தங்கமாகும்.இது போன்றே தங்கத்தின் உள்ளே மறைந்திருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இவ்வாறுதான். அதாவது அவை தங்கத்தின் கமாலியத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சொந்தமான கோலம் உண்டு. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கோலத்திற்கும் அதற்குரிய பெயர் உண்டு.(தங்கத்தின் உள்ளில் மறைந்த கமாலியத்துக்களான கோலம் போல) காப்பு, காதணி போன்றவைகளும், மற்றவைகளும் போல.

மோதிரம் (خاتم) எனும் மொழிதலினாலான பெயரானது அதாவது  (خ ا ت م)ஆல் சேர்க்கப்பட்டது. இந்தப் பெயரானது மோதிரம் எனும் கோலத்தின் பேரில் அறிவிக்கிறதற்காக வைக்கப்பட்ட பெயர் ஆகும்.

இப்போது நீ அறிந்து கொண்டாய். வெளியில் வந்த மோதிரம் எனும் கோலம் ஆகிறது ஒரு வகையான இஸ்ம் ஆகும் என்று. அதாவது பெயர்  வைக்கப்பட்ட பொருளுடைய ஐனே ஆகும். பெயரிடப்பட்ட பெயராகிறது இஸ்முக்கு இஸ்ம் ஆகும். பெயர் வைக்கப்பட்ட பொருள் ஐனுல் முஸம்மாவாகும். இதுதான் மோதிரம் என்னும் கோலமுமாகும். அதாவது தங்கத்தின் உள் மறைந்திருக்கும் பூரணத்துவத்தைக் காட்டும் முஸம்மா ஆகும்.

மோதிரம் என்னும் கோலம் தங்கத்தினுள் மறைந்திருந்தது. தங்கம் எப்போது மோதிரம் எனும் கோலத்தின் பெயரில் வெளியானதோ அப்போது அது உள்ளிலிருந்து வெளியாகிவிட்டது. ஆனால் இங்கு தங்கத்துள் மோதிர வடிவில் அமைந்திருந்து பின்னர் அது அதே மாதிரி வெளியானது என்ற கருத்து இங்கு இடம்பாடாகாது. என்றாலும் தங்கம் மோதிரம் எனும் கோலத்தில் வெளியாயிற்று என்ற அர்த்தத்திற்காகும்.

உண்மையில் அம்மோதிரம் எனும் கோலம் தங்கத்தின் நிலையிலிருந்தும் ஒரு நிலையாகும். சுற்றிலிருந்தும் ஒரு சுற்றாகும். உடையில் இருந்தும் ஒரு உடையாகும்.

என்றாலும் மோதிரம் தங்கத்தின் தாத்தே ஆகும். மோதிரம் எனும் கோலத்திற்கு வேறு தாத்தோ, அன்னியத்தோ, ஹுவிய்யத்தோ தங்கத்தின் உள்ளிலோ வெளியிலோ இல்லை. ஆனால் இவை எமது கற்பனையிலும், எண்ணத்திலும், பேதபுத்தியிலும் மட்டும்தான் இவ்வாறு தென்படுகிறது.

தங்கத்தின் அறிவில் இவ்வாறான கோலம் கோலமாக்கப்படாமலிருந்தது. தங்கத்தின் அறிவில் உள்ள அந்த கோலம் வெளிவரவும் செய்யாது. அதாவது இல்முடைய மர்த்தபாவில் உள்ள மற்றைய  எண்ணத்திலான மவ்ஜூதாத்துக்களின் கோலங்களைப் போன்று வெளியில் ஒரு காலமும் இல்மின் மர்தபாவில் இருந்து வெளி வராது.

இங்கு விளங்கி விட்டது. அதாவது மோதிரத்தின் கோலத்திற்கு தனியான தாத்தும் இல்லை, அன்னிய்யத்துமில்லை, ஹுவிய்யத்துமில்லை. இது தங்கத்தின் வெளியிலும் இல்லை, உள்ளிலும் இல்லை. என்றாலும் தங்கமானது பல சுற்றுகளுடையதாகும். ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தனிப்பட்ட கோலம் உண்டு. இந்த தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு கோலத்திற்கும் அதற்கென தனிப்பட்ட பெயரும் உண்டு.

தங்கம் அந்த குறிப்பான சுற்றைக் கொண்டு வெளியாகும்போது அதாவது பூரணமான ஒரு கோலத்தின் பெயரில் அது உடை அணியும் போது அதற்கென்ற பெயர் கூறப்படும். என்ன பெயர் கூறினாலும் அக்கோலம் தாத்தின் ஐனே ஆகும்.

மொழிதலினாலான மோதிரம் எனும் பெயராகிறது ஒரு பெயரின் பேரில் அறிவிக்கிறது. அப்பெயரானது தங்கத்தின் உள்ளில் பூரணமான மோதிரம் எனும் கோலத்துக்குரிய பெயர் ஆகும்.

ஒரு பொருளின் உள்ளில் உள்ள பூரணத்துவமாகிறது, அப்பொருளின் தாத்தே அன்றி வேறில்லை என்பது இங்கு விளங்குகின்றது. சொல்லிலான மோதிரம் எனும் பெயராகிறது தங்கம் மோதிரம் எனும் கோலத்தில் வெளியான கோலத்திற்கு பெயர் ஆகும். இவ்வாறு நீ இவற்றை அறிந்து கொண்டால் நீ அறி, அல்லாஹ்வுக்கு அவனின் தாத்தில் மறைந்த ஷுஊனுகள் பல உண்டு. இந்த ஷுஊனுகளுக்கு அல்லாஹ்வின் தாத்தில் மறைந்திருக்கும்போது அல்லாஹ்வின் உஜூதைத் தவிர வேறு உஜூதும் இல்லை. இது போன்று அந்த ஷுஊனாத்துக்களை அவனின் உஜூதைக் கொண்டே ஒழிய வெளியில் அறியப்படவும் மாட்டாது.

அந்த ஷுஊனாத்துக்கள் அல்லாஹ்வின் உஜூதைத் தவிர வேறு தனி உஜூதுகளின் வாடையைக் கூட எந்த இடத்திலும் நுகரவும் இல்லை. அவைகளுக்கிடையில் வேறு என்ற பிரிவும் இல்லை. ஆனால் இல்மின் மர்தபாவில் மட்டுமே வேறு பிரிகிறதே தவிர தத்தமக்குள் வேறு பிரியவில்லை.

மர்த்தபத்துல் இல்மிய்யா ஆகிறது அல்லாஹ்வின் தாத்தின் நிலைகளில் ஒரு நிலை ஆகும். தாத்திய்யான ஷுஊனாத்துக்கள் அதன் கோலங்களைக் கொண்டு இல்ம் உடைய மர்த்தபாவில் தத்தமக்குள் வேறு பிரிந்திருக்கின்றது. ஆனால் அறிவு எனும் மர்தபாவில் ஒவ்வொரு கோலமும் வேறு வேறாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அர்த்தத்திற்காக அல்ல.

இல்மியான கோலங்கள் எல்லாம் சுத்த இல்லாமை ஆகும். அது தனித்த ஒரு பொருளுமல்ல. பெயர் வந்ததெல்லாம் இரவலாகவேதான்.

இங்கு ஐந்து விசயங்கள் உண்டு.

தாத்திய்யான ஷுஊன்கள்
இல்மிய்யான கோலங்கள்
பெயர்கள் (இலாஹியானாலும் சரி கௌனிய்யானாலும் சரி)
வெளிரங்கத்தில் உண்டான பொருள்.
எண்ணத்தில் உண்டான பொருள(الموجود الذّهني);.

இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் உதாரணம் கொண்டு விளக்கப் போகிறேன்.

(உதாரணமாக) ஒரு துணியை சட்டை, ஜுப்பா, சிறுவால்…. போன்ற எண்ணிக்கையில் அடங்காத வழமையான உடைகளை வெட்டுவதற்காக டைலரின் முன்னால் போடுகிறாய்(என வைத்துக் கொள்). மேற்கூறப்பட்ட உடைகளின் கோலங்கள் துணியின் ஷுஊனாத்துகளாகும். அந்த உடைகள் தம்மில் வேறுபாடானதும் அல்ல. துணியை விட்டும் வேறுபட்டதும் அல்ல. இவை ஒவ்வொன்றும் மற்றது தானே ஆகும். அவை துணியுமாகும். உடைகளுக்கு தனிப்பட்ட உஜூது கிடையாது- அதாவது துணியின் தாத்தைத் தவிர. அப்போது,

தொப்பி -சிறுவால்தான்,
சிறுவால் -தலைப்பாகைதான்
தலைப்பாகை- மேலங்கிதான்

துணியில் இவைகள் மறைந்துள்ள நேரத்தில் ஒன்று மற்றது தானே ஆகும். இதுபோன்று தொப்பியின் தாத்து, சிறுவாலின் தாத்து, தலைப்பாகையின் தாத்து அனைத்தும் துணியின் தாத்தும், அதன் உஜூதுமாகும். ஆகவே இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே உஜூதுதான். அவை வெட்டுவதற்கு முன்னால் எண்ணிக்கையாகவில்லை.

தையல்காரன் அந்த உடைகளை வெட்டினதற்குப் பிறகு அவனுக்கு உண்டாகின்ற அந்த சொந்தமான கோலத்தைக் கொண்டு அவைகளுக்கிடையில் வேறு பிரிந்ததாக ஆக்கினான்.

ஒரு சொந்தமான கோலத்தில் வெட்டப்பட்ட உடைகளானது வெளியில் மவ்ஜூதான விசயமாகும்.
வெளியில் வந்த இந்த கோலங்கள் துணியை விட்டும் வேறானது அல்ல. இவைகளுக்கு அந்த துணியின் தாத்தைத் தவிர வேறு தாத்தும் இல்லை, வேறு உஜூதும் இல்லை என்றாலும் துணியானது இந்த வெட்டப்பட்ட கோலத்தின் பேரில் வெளியாயிற்று.

அந்த துணி உண்மையில் அந்த வெட்டப்பட்ட உடையில் ஐனே ஆகும். ஆனால் புத்தியில் (விளக்கத்தில்) அதற்கு வேறானதாக ஆகிவிட்டது. என்றாலும் தையல்காரன் அவனது அறிவில் தனிப்பட்ட கோலத்திற்கு அமைவாகவே அன்றி அவன் அவ்வுடைகளை வெட்டவில்லை. இந்த வெளியில் வந்த கோலங்களுக்கு அவனின் இல்மில் தரிபட்ட கோலத்தை ஆதிமூலாதரமாக்கினான். இந்த இல்மில் தரிபட்ட கோலம் வெளியில் தனிப்பட்ட கோலத்துக்கு ஐன் அல்ல. இன்னும் தாத்திய்யான ஷுஊனாத்துக்களின் ஐனுக்கு ஐனுமல்ல. இன்னும் இலாஹிய்யான அல்லது கௌனிய்யான அஸ்மாக்களுக்கும் ஐனுமல்ல. இன்னும் மனதில் வரக்கூடிய கோலத்துக்கும் ஐனுமல்ல. பெரும்பாலும் அது தன்னுடைய தாத்தைக் கொண்டும் மாத்தாவைக் கொண்டும் மேற்கூறிய எல்லா வஸ்த்துக்களுக்கும் வேறானது ஆகும். ஏனெனில் இது தனித்த இல்லாமை ஆகும். இதை உண்டு என்று பேசப்பட்டதெல்லாம் விளக்குவதற்கும், விளங்குவதற்கும் மட்டுமே ஆகும். ஹகீகத்தில் இது தனித்த இல்லாமை ஆகும். என்றாலும் அதை அறிவிக்கின்ற நோக்கத்திற்காக, அதை அல்லாஹ் அறிகிறான். அதைப்பற்றி அறிவிக்கிறான். இதற்கு தரிப்பட்ட மும்கினாத்துகள் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது.

மற்ற நான்கு விசயங்களையும் விட தரிபடுவதாலயும், மாத்தாவாலயும் எந்த இல்மியான கோலம், விளங்குவதற்கு சக்தியில் குறைந்தது ஆகும். அதற்கு எந்தவொரு இடத்திலும் அடையாளம் இல்லை.

இந்த விசயங்களை பூரணமாக சிந்தனையால் விளங்கியதன் பின்னால் அக்லில் அடையாளமிடப்பட்ட கோலங்களாகிறது, அக்ல் உடைய மர்த்தபாவில் அது அறியப்பட்டுள்ளது என்பதில் சந்தேகமேயில்லை. அந்த அக்லில் இது தரிபட்டும் இருக்கிறது. அதாவது அக்லில் தரி;பட்டிருக்கிற (مادّة)மாத்தாவைக் கொண்டும் அதன் உஜூதைக் கொண்டும் அது தரிபட்டிருக்கின்றது.

அக்லின் உஜூதைக் கொண்டு அக்லில் உண்டாக்கப்பட்ட அறியப்பட்ட கோலங்களாகிறது, உண்மையில் இல்லாமலான இல்மியான மர்த்தபாவில் தரிபட்ட கோலங்களுக்கு வேறானதாகும்.

அக்லுடைய மர்த்தபாவில் அக்லுடைய உஜூதைக் கொண்டு உண்டாக்கப்பட்ட அக்லியான சூறத்துகளுக்கு இஸ்மு என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது. இது கௌனிய்யான அல்லது இலாஹிய்யான நாமங்களாயிருந்தாலும் சரி. பின்னர் இதை அல்லாஹ் நாடினால் விளங்குவாய்.

ஐந்தாம் விசயமாகிறது (மவ்ஜூது திஹ்னி) எண்ணத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட விசயம் ஆகும். இது திஹ்னு எனும் கண்ணாடியில் பதிந்த வெளிக் கோலத்தின் எதிர் உருவே அன்றி வேறில்லை. வெளியில் மவ்ஜூதுகள் உண்டான பிறகு,

அந்த வெளியில் வந்த மவ்ஜூதுகள் வெளியில் வந்த வெட்டப்பட்ட உடைகளாகும். இந்த திஹ்னியான உஜூதாகிறது வெளியில் தோன்றிய விசயத்தின் உஜூதைத் தொடர்ந்ததாகும். இது வெளியில் உண்டாக்கப்பட்டவைகளில் இருந்து பிடித்தெடுக்கப்பட்ட விசயமாகும்.

வெளியில் உண்டாக்கப்பட்ட விசயமாகிறது வெளியில் வெட்டப்பட்ட உடைகளாகம்.இந்த ஐந்து விசயங்களையும் நீ அறிவாயானால்(அதன் ஹகீகத்தையும், இடத்தையும், அது உண்டாகும் ஹகீகத்தையும், அது நிலைத்திருப்பதன் ஹகீகத்தையும்) நீ அறிவாயானால், நிச்சயமாக நீ அறி சகோதரா! நிச்சயமாக அஃயானு தாபிதாவாகிறது (اعيان الثا بتة) அல்லாஹ்வுடைய ஆதி இல்மைக் கொண்டு அறியப்பட்ட  கோலங்கள் ஆகும். அது இல்மின் சமூகத்தில் அடையாளமாக்கப்படவுமில்லை. அந்த இல்மில் அது விடுதிவிடவுமில்லை, எதுபோலவெனில் வெட்டுவதற்கு முன் அறியப்பட்ட உடைகளின் கோலங்களைப் போன்று.

இன்னும் ஆழ்ந்த சிந்தனையின் பிறகு அக்லில் தரிபடுவதற்கு முன்னாலேயும் அல்லது வெளியில் வெட்டப்பட்டு வந்து எண்ணம் பிடித்தெடுப்பதற்கு முன்னாலேயும் உண்டான கோலம் ஆகும்.

அஃயானு தாபிதா என்பது கொண்டு அல்லாஹ் அறிந்த அறிவாகிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அவனது தாத்தைக் கொண்டு அவனது ஷுஊனாத்துக்களின் தாத்தை அறிந்த அறிவே ஆகும்.

அஃயானு தாபிதாவாகிறது உஜூதுடைய வாடையைக் கூட நுகரவே இல்லை. அதற்கு ஒரு நிலை இல்லை. அதாவது தாத்தைக் கொண்ட அல்லது அது அல்லாத்ததைக் கொண்ட நிலையோ இல்லை. வெளிரங்கத்தில் இது இல்லாமலானதாகும்.

ஹகீக்கிய்யான உஜூதை அது ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளவும் செய்யாது. அது தனித்து வெளியாகவும் செய்யாது.

உதாரணமாக வெளியில் உண்டாக்கப்பட்ட கோலத்திலி;ருந்து பிடித்தெடுக்கப்ட்ட எண்ணத்தில் உண்டான கோலம் போன்று.

திஹ்னியான கோலங்களாகிறது திஹ்னி எனும் மாத்தாவைக் கொண்டு திஹ்னில் நிலைத்திருக்கிறது.
மேற்கூறப்பட்ட அஃயாது தாபிதாவாகிறது அது எந்தவொரு மாத்தாவைக் கொண்டும் நிலையற்றது. அது தனித்த அறியப்பட்ட பொருள் மட்டும்தான். கலப்பற்ற இல்லாமையும்தான் என்றாலும், அதைக் கொண்டு அல்லாஹ் அறிவிக்கிறான், அறிகிறான். இதற்காகவேண்டித்தான் ஒரு வஸ்த்துவை விளக்கும் விசயத்தில் இது சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அறியப்பட்டு இல்லாமலாக்கப்பட்டது போன்று. இதைத் தொட்டும் அறிவிக்கிறவன் அவன் எல்லா வஸ்த்துவையும் நன்கு அறிந்தவன். நாம் அதை (அஃயானு தாபிதாவை) அல்லாஹ்வின் மஃலூமாத்துகளில் (அறியப்பட்டவைகளில்) புகுத்தினோம். அதற்கு நாம் இல்மியான கோலங்கள் என்பது கொண்டு இரவலாக பெயரும் வைத்தோம்.

இந்த அஃயானு தாபிதாவை அல்லாஹ்வுடைய இல்மில் பிடித்தெடுக்கும் இடமாகிறது, தாத்தில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்துக்களில் இருந்தாலும் அஃயானு தாபிதாவைக் கொண்டு அல்லாஹ் அறிந்த அறிவாகிறது, அவன் தாத்தைக் கொண்டு அறிந்த அறிவேயாகும். இது குன் என்ற ஏவலுக்கு முன்னுள்ளதாகும்.

இது இல்மின் பெயரிலேயே ஒழுங்காகிறதே தவிர வேறொன்றையும் கொண்டல்ல. அந்த ஐனுகள்தான் அல்லாஹ்வுக்கு  அறிவு கொடுத்தது என்பது கொண்ட கருத்தல்ல. ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தாத்து வேறொன்றின் பக்கம் தேவையானதாக ஆக வேண்டி வருமே அவனுடைய அறிவை பூரணமாக்குவதற்கு என்பதற்காக.

அல்லாஹ்வுடைய அறிவாகிறது வஸ்த்துக்களைக் கொண்டும் அதன் தீர்ப்புகளைக் கொண்டும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை அறிந்த அறிவாகிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தாத்துடைய ஐனேதான். இது வேறொன்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுமல்ல.

அஸ்மாக்கள் என்பது, அவனுடைய இல்மின் மர்தபாவில் ஷுஊனாத்துகள் என்னும் உடைகளைக் கொண்டு உடை அணிந்த கோலங்களாகும். உதாரணமாக படைக்கிறவன் என்ற ஷஃனைக் கொண்டு உடை அணிந்தால், அவனுக்கு தனிப்பட்ட சொந்தமான ஒரு கோலம் அவனின் அறிவில் உண்டாகும். அந்த குறித்த கோலத்திற்கு நாம் இலாஹிய்யான நாமம் என்று பெயர் வைப்போம். அந்தப் பெயர், பெயர் வைக்கப்பட்ட பொருளேதான், தாத்தேதான். அப்போது காலிக் என்ற சொல்லிலாலான இஸ்மாகிறது காப், லாம், அலிப், காப், ஆல் சேர்க்கப்பட்ட மொழிதலிலாலான இஸ்முக்கு இஸ்மாகும். இங்கு இஸ்மாகிறது இல்மில் உள்ள படைத்தல் என்னும் கோலம் ஆகும்.

இதுபோன்று எல்லா ஷுஊனாத்துக்களையும் சேர்த்துக் கொண்;ட ஷுஊன்களைக் கொண்டு அவனுடைய இல்முடைய மர்தபாவில் உடையணிந்தால் அவனுக்கு அவனது அறிவில் குறிப்பான சொந்தமான கோலம் ஒன்று உண்டாகும். அந்த குறிப்பான கோலத்திற்கு இலாஹிய்யான நாமம் என்று பெயர் வைக்கப்படும். அது மீண்டும் முஸம்மாவேதானாகும். இப்போது அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையாகிறது அந்த தெய்வீக நாமங்களுக்கு நாமமாகும்.  எல்லா கௌனிய்யான, இலாஹிய்யான அஸ்மாக்களையும் ஒருங்கே சேர்த்த ஒரு கோலமாகும். எவ்வாறான கோலம் எனில், அவனது இல்மில் அவனது தாத்தில் மறைந்திருந்த ஷுஊனாத்து அடங்கலையும் சேர்த்துக் கொண்ட ஷஃனைக் கொண்டு உடையணிந்த பின் உண்டாகக் கூடிய கோலமாகும்.

ஹகீக்கத்தில் இந்த கோலமாகிறது தெய்வீகத் தன்மையின் கோலமாகும். அவனுடைய இல்முடைய மர்த்தபாவில்.

இதுபோன்றுதான் அவனுடைய இல்முடைய மர்த்தபாவில் தாத்தில் மறைந்திருக்கும் சூரியன் என்னும் உடையைக் கொண்டு உடையணிந்தால் அவன் சூரியனுடைய சூறத்தில் வெளியானான்.அவனது இல்மில் உள்ள சூரியன் என்னும் கோலம் கௌனிய்யான இஸ்முகளிலிருந்து ஒரு இஸ்மாக ஆகிவிட்டது. எவ்வாறான கௌனிய்யான அஸ்மாவெனில் அது பெயர் வைக்கப்பட்ட பொருளின் ஐனே ஆகும். ஏனெனில் தாத்தில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்துக்கள் எல்லாம் தாத்துடைய ஐனேதான் நீ அறிந்தது போல.

இப்போது சூரியன் என்னும் மொழிதலிலான பேராகிறது முஸம்மாதானே ஆன பெயருக்கு பெயராகும். அல்லாஹ்வின் அறிவில் உண்டான சூரியன் என்னும் கோலமும் ஆகும்.  நான் மேற்சொன்னபடி நீ எல்லா கௌனிய்யான இலாஹிய்யான அஸ்மாக்களையும் ஒழுங்கு பிடித்துக் கொள்.

றாசிக் எனும் மொழிதலிலான பெயராகிறது முஸம்மாதானான இஸ்முக்கு இஸ்மாகும். முஸம்மாதானான கோலமாகிறது அறிவில் உள்ள உணவளிப்பவன் எனும் கோலமாகும்.

இதுபோன்றுதான் அலீமுன், கதீருன், முரீதுன், கபூறுன் ஆகும்.

இவைகள் அனைத்தும் இலாஹிய்யான நாமங்களுக்கு நாமங்களாகும். இங்கு இலாஹிய்யான நாமம் என்பது ஐனுல் முஸம்மாவாகும். இதுபோலத்தான் வானம், பூமி, சந்திரன்….மரம், கல்லு போன்ற எண்ணிலடங்காத பல்வகை கௌனிய்யான நாமங்களாகிறது பெயருக்கு பெயராகும். கௌனிய்யான நாமம் என்றால் ஐனுல் முஸம்மாவாகும். அந்த ஐனுல் முஸம்மாவாகிறது அவனுடைய இல்முடைய மர்த்தபாவில் அவனுக்கு உண்டான சோலமாகும். எவ்வாறான கோலம் எனில், தாத்தில் மறைந்திருந்த ஷுஊனாத்துக்களைக் கொண்டு உடையணிந்த பின் உண்டாகும் கோலமாகும்.

இதுபோலத்தான் மனிதன், மிருகம், தாவரம், நிரசப்பொருள், எண்ணிலடங்கா அவற்றின் தனிப்பிரதிகளின் நாமங்களும் ஆகும்.

இப்போது அஸ்மாக்கள் கோலத்தைப் போன்று அதிகமானதாகும் என்று தரிபாடாயிற்று. பெயர் வைக்கப்பட்ட பொருள் ஒன்றேயாகும். அந்த முஸம்மாவாகிறது உண்மையான ஒருவனின் தாத்தாகும். ஒவ்வொரு பெயரும் மற்றப் பெயரின் ஐனே ஆகும். அதிகமான பெயர்கள் அனைத்தும் ஒரே தாத்தின் பெயரில் அறிவிப்பதன் காரணமாக ஒரே நாமத்தைப் போன்றதாகும். அஸ்மாக்களின் தௌஹீது என்பதன் நாட்டமும் இதுவேதான் ஆகும்.

இங்கு ஒரு விசயம் பாக்கியாக உள்ளது. அதை வெளிப்படுத்துவதும் அவசியமாகிறது. அதுயாதெனில், வெளியில் உண்டான கோலங்களைப் பற்றி பேசுவது ஆகும்.

ஏ தேட்டமுடையவனே! கவனிப்பாயாக. நான் உனக்கு சொல்லித் தரக்கூடிய விசயங்களை உற்றுக் கவனிப்பாயாக. (அல்லாஹ் நாடினால்)

நான் விளக்கினால் நீ பிறகு விளங்குவாய். நிச்சயமாக வெளிரங்கத்தில் வெளியான பொருட்கள் அல்லாஹ்வின் அஸ்மாக்களின் வெளிப்பாடாகும். அவைகள் அஸ்மாக்களின் ஐனுமாகும். என்றாலும் அவை மறைவில் இருந்து வெளியாகிவிட்டது. அதாவது அவனது உள்ளான அறிவில் இருந்து வெளியாகிவிட்டது. நீ விரும்பினால் உஜூதின் உள்ளிலிருந்து வெளியறிவிற்கு வந்து விட்டது என்றும் சொல்லுவாய். அல்லது உஜூதுடைய உள்ளிலிருந்து உஜூதின் வெளிக்கு வந்து விட்டது என்றும் சொல்லுவாய்.

هوالاوّل والآخر والضاهر والباطن وهو بكلّ شيئ عليم

ஏ, உண்மையான இரக்கமுடையவனே, நீ தெண்டிப்பது உன் கடமை. அதிகமான முறாக்கபாவைக் கொண்டும், கஷ்டமான 'றியாழத்'களைக் கொண்டும் தெண்டிப்பது உன் கடமையாகும். உன்னுடைய எல்லா சிந்தனையையும் ஒருங்கு குவித்து உன் கற்பனையை ஒரே விசயத்தில் குவித்தாலே ஒழிய அது உண்டாகமாட்டாது. அதாவது உன் வெளி, உள் புலன்களை ஒரே விசயத்தின் பேரில் ஒருங்கு குவித்தாலே ஒழிய அது அமையாது. அதாவது அஸ்மாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று என்பது கொண்டு பூரணமான நம்பிக்கையை உண்டாக்குவதாகும். நீ முன்பறிந்தது போல. இத்தெண்டிப்பு அஸ்மாக்களில் நீ அழிவதுவரை தேவையாகும்.

இப்படி தெண்டித்து வந்தால் இஸ்முகளில் நாஸ்தி என்ற மர்த்தபா உண்டாகும். அதாவது எந்த ஒரு இஸ்மையாவது அது கௌனியானதானாலும் சரி இலாஹியானதானாலும் சரி நீ கேட்குமிடத்து உன்னுடைய திஹ்னில் ஒரே விசயத்தில் ஒரே முஸம்மாவின் பேரிலே ஒழிய போகாது. அதுவே பெரிய நான் என்பதாகும்وهو الا نانية الكبري இதுவே ஆக மேலான மர்த்தபாவாகும். பெரிய பாக்கியமும் ஆகும்.

அஸ்மாக்களில் நாஸ்த்தி எனும் பூரணுத்துவத்தில் பூரணத்துவமாகிறது ஒரு பெயரையும் நீ கேட்கமாட்டாய். 'உள்ளிலும் வெளியிலும் நான்தான் வெளியாகி இருக்கிறேன் என்று உன் நப்ஸைக் காண்பது கொண்டே ஒழிய நீ ஒரு பெயரையும் கேட்க மாட்டாய். இந்த பெயர் வைக்கப்பட்ட பெயரைக் கொண்டு வெளியானவன் நான்தான் என்று உன் நப்ஸை காண்பது கொண்டே ஒழிய நீ கேட்கமாட்டாய்.

அப்போது சந்தேகமில்லாமல் நீ அறிவாய், இந்தப் பெயரைக் கொண்டு கூப்பிடுகிறவன் உன் தாத்தையே நாடுகிறான் என்றும், நீதான் கூப்பிடப்படுகிறவன் என்றும் நீ அறிவாய்.எதுவரை எனில் உன் நப்ஸை அழைக்கிறவன், அழைப்பு அழைக்கப்படுகிறவன் என்ற கோலத்தைக் கொண்டு வெளியானவன் நான்தான் என்று உன் கஷ்பைக் கொண்டும் அனுபவ அறிவைக் கொண்டும், எகீனைக் கொண்டும் நீ உன் நப்ஸை காண்கின்றவரையில் திடமாக அறிவாய்.

அப்போது நான், நீ என்பதை விட்டும் புறப்பட்டு விட்டாய். ஆகவே இங்கு ஒரே ஐனைத் தவிர மிச்சம் ஒன்றுமில்லை. நீ அறிந்து கொள் அன்னஹு லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ். அவன் சக்தியுள்ளவனும் சிறப்பானவனும் ஆவான்.

العزيز القوي المتين وآ خر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين
 

இறக்கங்கள்

(اتّنزّلات)
 

சோதரா! நீ அறிந்து கொள். இறக்கங்களின் படித்தரங்களாகிறது நேர்வழியில் நடக்கக் கூடிய ஸாலிக்கானவர்களிடத்தில் நிச்சயமாக ஐந்தாக இருக்கும். அதிலிருந்து ஆறாவது ஆகிறது இவ்வைந்தையும் சேகரித்துக் கொண்டதாகும். ஆறாவது விசயத்தை தனித்த மர்த்தபா என்று எண்ணியதால் மொத்தமான எண்ணிக்கையை ஆறாக ஆக்கினார்கள்.

உண்மையில் இறக்கத்தை கவனிப்பது கொண்டு மர்த்தபாக்கள் ஐந்தாகும். அதில் முதலாவது:-

வஹ்தத்துடைய மர்த்தபா ஆகும். அதாவது தொகுப்பான அறிவின் மர்த்தபா ஆகும்.ஏற்புத்தன்மையும், அருகதையும் உள்ள முதலாம் மர்த்தபா ஆகும். மர்த்தபத்துல் அஹதிய்யா என்பது இன்னொரு படித்தரத்திலிருந்து இறங்கின மர்த்தபா அல்ல. எனினும் எல்லா மர்த்தபாக்களும் அதிலிருந்து தான் உண்டாகும்.

நீ நாடினால், நீ சொல்லுவாய் ஆறு மர்த்தபாக்களும் அஹதிய்யத்துடைய வெளிப்பாடுகள் ஆகும் என்று சொல்லுவாய்.

வஹ்தத் என்ற மர்த்தபாவில் தஜல்லி ஆவதைக் கொண்டு அஹதிய்யத்து ஷுஊனாத்துக்களுடைய உடையில் ஏற்புத் தன்மையுடையதாகவும் அருகதையுடையதாகவும் ஆகிவிட்டது.

உதாரணமாக,

அல்லாஹ்க்கு மேலான பல உதாரணங்கள் உண்டு.ولله المثل الاعلي

நிச்சயமாக மெழுகும் அதன் எண்ணெய்யும் அவைகள் இரண்டும் ஒரே ஐனாகும். என்றாலும் எண்ணெய் எனும் மர்த்தபாவில் எண்ணெய் ஆகிறது ஏற்றுக் கொள்ளாததும் அருகதையில்லாததும் ஆகும். ஏனெனில் அதில் மறைந்திருக்கும் மும்கினாத்து எனும் கோலங்களை உண்டாக்குவதின் பேரில் ஏற்றுக் கொள்ளாததும் அருகதையில்லாததும் ஆகும். எதுபோலவெனில் மேலான ஒருவனான ஹக்கான தாத்தில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்துகள் போல.

என்றாலும் அது எண்ணெய் எனும் மர்தபாவிலிருந்து மெழுகு என்னும் மர்த்தபாவிற்கு அது உறைவது கொண்டு இறங்கினால், அப்போது அது ஏற்புத் தன்மையுடையதாகவும் அருகதையுடையதாகவும் அதில் மறைந்திருக்கும் கோலங்'களை வெளியாக்குவதற்கு அது ஆகிவிடுகிறது. இதுபோன்று ஹக்கான ஒருவனான தாத்து கலப்பற்ற , பொதுவான மர்த்தபாவிலிருந்து அதாவது அஹதிய்யத்துடைய மர்த்தபாவிலிருந்து வஹ்தத்துடைய மர்த்தபாவிற்கு இறங்கினால் அதில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்து என்னும் உடைகளில் வெளியாவதை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாகவும் அருகதையுடையதாகவும் அது ஆகிவிட்டது. அதில் மறைந்திருக்கும் கோலங்களை உண்டாக்கக் கூடியதை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதும் அருகதையுடையதுமான மெழுகைப் போன்று.

என்றாலும் ஒருவனான தாத்து வஹ்தத் என்னும் மர்த்தபாவில் தஜல்லியாவது போல ஏனைய மர்த்தபாவில் வெளியாவது கொண்டு அவன் ஒரு வஸ்த்துவை சேர்ப்பதன் பேரிலும் அதிகமாக்குவதன் பேரிலும் அவன் தேவைப்படவில்லை.

அஹதிய்யத்து எனும் தாத்துடைய மர்த்தபாவாகிறது வஹ்தத்துடைய மர்த்தபாவின் ஐனே ஆகும். நீ நாடினால் வஹ்தத்து என்பது அஹதிய்யத்துடைய ஐனே ஆகும் என்றும் அஹதிய்யத்து வஹ்தத்துடைய ஐனாகும் என்றும் கூறுவாய். எண்ணெய்யும், மெழுகும் போன்று.

வஹ்தத் என்ற மர்த்தபாவிற்கு பல இஸ்முகள் உண்டு. காரணம் அதன் வகைகள் அதிகமாக இருப்பதற்காக.

ஹகீகத்துல் முஹம்மதிய்யாவைப் போன்றும், العلم الاجماليதொகுப்பான அறிவைக் கொண்டும் இவை இரண்டும் அல்லாத்தவைகளைப் போன்றும்,

ஸூபிகள் இந்த வஹ்தத் என்னும் மர்த்தபாவில் நான்கு விசயங்களை தரிபடுத்துகிறார்கள்.

உஜூது
இல்மு
ஷுஹூது
நூறு.

இவைகள் இவ்வாறு எண்ணிக்கையானாலும் ஒரு ஐனைத் தவிர வேறில்லை. இது ஒருவனின் தாத்தே ஆகும்.

உண்டாகுதல், உண்டாக்குகிறவன், உண்டாக்கப்பட்ட பொருள் எல்லாம் ஒன்றேதான். இது போன்றே
இல்மு, ஆலிமு, மஃலூம்
ஷாஹிது, ஷுஹூது, மஷ்ஹுத்
நூரு, முஸ்தனீறு, முனீறு என்பன.

இவைகள் அனைத்தும் ஒரே இறைவனின் தாத்தாகும். தன்னுடைய தாத்தைக் கொண்டு தன் தாத்தை உண்டானதாக அறிந்து கொண்டான். தன் தாத்தைக் கொண்டு தன் தாத்திலே தன் தாத்தை அறிந்தான். தாத்தில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்துக்களையும் அறிந்தான். அவனுடைய தாத்தைக் கொண்டு அவனுடைய தாத்தை காணப்பட்ட பொருளாகக் கண்டான். அவனுடைய தாத்தைக் கொண்;டு தாத்தை பிரகாசித்ததாகவும், பிரகாசிக்கப்பட்டதாகவும் அவன் கண்டான். இங்கு கவனிப்பதிலும் கூட வேறு என்பது இல்லை. இதில் மறைந்த பொருள் ஹகீக்கத்து ஆகும். இந்த ஹகீக்கத்து அறிந்து கொள்ளப்பட்டதும், அறிந்து கொண்டதும், அறிதலும் ஆகும்.

எனவே அவனே
ஆலிமும், மஃலூமும், இல்மும்
ஷாஹிதும், மஷ்ஹூதும், ஷுஹூதும்
நூறும், முஸ்தனீறும், முனீறும் ஆகும்.

இவைகள் அனைத்தும் ஒரே ஐனில் மறைந்திருக்கும் ஷுஊனாத்து தாத்திய்யாக ஆகிவிட்டது. இவைகளுக்கிடையில் எந்த ஒரு வேறு பிரிப்பும் கிடையாது.

இதன் தொடரை இரண்டாம் பகுதியில் பார்க்க:

நூரி ஷாஹ் தரீகா பற்றிய உண்மைகள்-Real Fact of Noorie Sah Tareeka

நூரி ஷாஹ் தரீகா பற்றிய உண்மைகள்!

1. நூரிஷாஹ்வின் ஞானவழித் தொடர்

2.யார் இந்த ஸெய்யித் அஹ்மத் பரேலவீ?

3.நூரிஷாஹ் தரீகாவின் ஷெய்குமார்களின் நிலைகள்

4.நூரிஷாஹ் தரீகாவின் மெய்(அஞ்)ஞானமும், ஸூபிகளின் மெய்ஞ்ஞானமும்

5.உண்மை ஸூபியாக்களின் நிலை

6.ஆதார நூல்கள்

தமிழகத்தில் சுமார் 30 வருடங்களுக்கு முன் மெய்ஞ்ஞான வழி, தரீகத், சுன்னத் வல் ஜமாஅத், ஷெய்குமார்கள் என்ற போர்வையில் நுழைந்த இயக்கம்தான் நூரி ஷாஹ் தரீகா ஆகும். ஆரம்பத்தில் ஆந்திர மாநிலம் ஹைதராபாத்தைச் சார்ந்த நூரி ஷாஹ் என்பவர் தன்னை காதிரிய்யா, ஜிஷ்திய்யா தரீகாக்களின் ஷெய்கு என்று பிரபலபடுத்திக் கொண்டுதான் நுழைந்தார். பின் மக்களிடையே தான் ஸில்ஸிலாயே நூரிய்யா என்ற தரீகத்தின் ஸ்தாபகர் என்று கூறிக் கொண்டார். நன்கு நாவன்மையுடைய அவருடைய பேச்சில் மதிமயங்கி கேரளா, தமிழ்நாடு முஸ்லிம்களில் ஆலிம்களும் அவரிடம் பைஅத் வாங்கினார்கள்.

இதற்கிடையில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் இவரது ஷெய்கான கௌஸ் அலி ஷாஹ் என்பவர் தமது தரீகாவை நிறுவி அங்கும் முரீதுகள் கொடுத்து வந்தார். இந்நிலையில்தான் நூரி ஷாஹ் தமிழகத்தில் நுழைந்தார். இவ்விருவர்களுக்கிடையே பிரச்சனைகள் தோன்றி இருவரும் சொற்போரில் ஈடுபட்டனர். அவன் என் முரீது இல்லை மரீதாகி விட்டான் என்று ஷெய்கு கூறும் அளவிற்கும், ஷெய்கின் முரீதுகள் நூரி ஷாஹ்வா? நாரி ஷாஹ்வா?, என்று வால்போஸ்டர் ஒட்டி பிரபலப்படுத்தியிருக்கும் அளவிற்கு பகைமைகளை வளர்த்துக் கொண்டனர்.

கேரளா சென்று அங்கும் தன் தரீகாவை பரப்பிய நூரிஷாஹ் பட்டிக்காடு என்னும் ஊரில் ஜாமிஆ அரபிய்யா நூரிய்யா என்ற அரபு கல்லூரி (மத்ரஸா) யை தோற்றுவித்தார்.

மக்கள் இவர் சேவையாற்றுகிறார் என்று எண்ணி இவர் தரீகாவில் சேரவாரம்பித்தனர். இவரின் தரீகாவில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே தன் கொள்கைகளை பகிரங்கமாக பேசவாரம்பித்தார். இவரின் இந்தப் போக்கை கண்ட கேரளாவின் சமஸ்த கேரளா ஜம்இய்யத்து உலமா சபையினர் மௌலவி கே.கே. அபூபக்கர் முஸ்லியார் தலைமையில் ஒன்று கூடி இவரின் கொள்கை மற்றும் தரீகத்தை ஆய்வு செய்து கடந்த 16-12-1974 அன்று, 'நூரிஷாஹ் தரீகா இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் ஷரீஅத்திற்கு மாற்றமானது என்றும், ஆகவே பொதுமக்கள் இத்தரீகாவில் ஈடுபடாமல் ஒதுங்கி இருக்குமாறு மக்களை வேண்டி' தீர்மானம் நிறைவேற்றி பகிரங்கப்படுத்தினாhர்கள்.

அதன்பின் கேரளா பட்டிக்காடு நூரிய்யா மத்ரஸாவை விட்டும் நூரிஷாஹ் தரீகாவினர் வெளியேற்றப்பட்டு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள் அந்த நிர்வாகத்தை எடுத்து நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

15-5-77 அன்று ஹாஜி எம். அப்துல் ஹகீம் சாகிப் (ஆயங்குடி) அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட பிரசுரத்தில், நாகப்பட்டினம் நஸீஹத்துல் இஸ்லாமிய அங்கத்தினர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு கேரளா ஜன்னத்துல் உலூம் அரபிக் கல்லூரி முதல்வர் இ.கே. ஹஸன் முஸலியார்(பாகவி) அளித்த விளக்கவுரையின் இறுதியில் 'இத்தரீகாவானது மார்க்கத்திற்குப் புறம்பானதும், அதனுடைய அந்தரங்கம் குஃப்ரின்பால் சேர்ந்ததுமாகும்' என்றும்,

எவர் தன்னை ஷைகு என்று தாவா செய்து கொண்டு மேற்கூறிய செயல்களை செய்கின்றாரோ அவர் முழுப் பொய்யராவார். குழப்பத்திற்கும் மனோ இச்சைக்கும் அவர் ஷைகாவார். அவரை விட்டு நீங்கவதும், முஸ்லிம்களை விட்டு அவர்களை விரட்டுவதும் வாஜிப் எனும் கடமையாகும் என்றும் கூறியுள்ளார்கள்.
ஏன் இந்த பத்வா? அதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த காரணங்கள்:

1.    'முஹம்மத்', அஹ்மத்' என்பவற்றை திக்ரு செய்வது மார்க்கத்திற்கு முரண்பட்டது. பழிப்பிற்குரிய தீமையாகும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மரியாதையைக் கிழிப்பதாகும்.
2.    பெண்களுடன் அவரும் அவருடைய கலீபாக்களும் நேரடியாகச் பேசுவதும், பெண்கள் ஷைகுடைய கால், கைகளை பிடித்து விடுவதும் ஹராமானதாகும் என்பவை முக்கியமானவை.

இவ்வாறு ஆலிம்களாலும், உலமா சபையினராலும் விரட்டப்பட்ட ஷைத்தானியத்தான தரீகாவின் அடிமூடு (மூல பிதாக்கள்) எத்தகையவர்கள், ஞானவழித் தொடர் எத்தகையது? அவர்கள் ஞானம் பற்றிய கருத்த என்ன? தற்போதுள்ள கலீபாக்களின் நிலை என்ன? அனைத்தும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் கொள்கைகளுக்கு ஒப்பானதா? முரண்பட்டதா? என்று சற்று ஆராய்வோம்:

நூரிஷாஹ்வின் ஞானவழித் தொடர்:

தரீகா என்றால் மெய்ஞ்ஞான நாதாக்களின் வழித் தொடர் (ஸில்ஸிலா) அவசியம். அத் தொடர் கண்ணியமிக்கவர்களாகவும், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்களைச் சார்ந்தவர்களாகவும் உள்ளவர்களைக் கொண்டதாக இருப்பது அவசியத்திலும் அவசியம்.கனவில் பெற்றதாக இருக்கக் கூடாது. வழித் தொடர் உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் தொடர்பு தம் ஷெய்கிலிருந்து முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரை சென்று அல்லாஹ்வை அடைய முடியும்.

நூரிஷாஹ்வின் தொடரை பார்ப்போமானால், அவர் 8 தரீகாவிற்கு கிலாபத் பெற்றவராகவும், தன்னை ஷெய்கு என்றும் கூறி நூல் வெளியிட்டுள்ளார். இவரின் சுஹரவர்திய்யா, நக்ஷபந்தியா தரீகாக்களின் தொடர்களில் ஸெய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை அடுத்து அவர்களின் மகனார் ஸெய்யிதினா இமாம் ஹஸன் அடுத்து (அவர்களின் மகனார்) ஸெய்யிதினா இமாம் ஹுஸைன் அவர்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

உலகிலுள்ள எந்த ஸில்ஸிலாவிலும் இந்த வழிமுறை இல்லை. மற்றும் வரலாற்றுக் குறிப்புகளோ, ஆதாரங்களோ காணக்கிடைக்கவில்லை.

'தபகாத்திய்யா'சில்சிலாவில் 7, 8வது தொடருக்குப் பின் நீண்டதொரு ஷெய்குமார்கள் இடைவெளி உள்ளது.

அடுத்து, ஸில்ஸிலாயே அக்பரிய்யா உவைஸிய்யாவில் நூரிஷாஹ் 5வது ஷெய்காக வருகிறார். சுமார் 1430 வருடங்களுக்கு இந்த தரீகாவில் 5 ஷெய்குமார்கள்தானா?

ஆக தங்களுக்கு தகுந்தவாறு ஸில்ஸிலா தொடர்களைத் தயாரித்துள்ளார் என்பதும், இந்த ஸில்ஸிலாக்கள் போலியானவை என்பதும் தெரியவருகிறது. அப்படியிருக்க, இந்த தொடரில் நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நிஸ்பத் எவ்வாறு கிடைக்கும்.?

இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் யாதெனில், நக்ஷபந்தியா தொடரில் 39 வதாகவும், நக்ஷபந்தியா உவைஸிய்யா, அக்பரிய்யா தரீகாக்களில் 31 வதாகவும் வரும் ஷைய்கு ஸையித் அஹ்மத் பரேலவீ என்பவர். இவரின் அடக்கஸ்தலம் பாலாகோட் (பஞ்சாப்)டில் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

யார் இந்த ஸெய்யித் அஹ்மத் பரேலவீ?

இந்த ஸெயித் அஹ்மத் பரேலவீ என்பவர் யார்? இவரின் கொள்கை என்ன? இவரின் மரணம் எப்படி சம்பவித்தது? இவருக்கு அடக்கஸ்தலம் இருப்பது என்று சொல்லப்பட்டது உண்மையா? என்று பார்க்கும்போது,

இவர் ஒரு பக்கா வஹ்ஹாபி ஆவார். தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மூல குருவான மௌலவி இஸ்மாயில் திஹ்லவி என்பவர் முஹம்மத் பின் அப்துல் வஹ்ஹாப் நஜ்தியின் 'கிதாபுத் தவ்ஹீது' என்னும் வஹ்ஹாபிய சித்தாந்த நூலை 'தக்வியத்துல் ஈமான்' என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்து இந்தியாவில் வெளியிட்டவர். இதில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் பற்றி மிகத் தரக்குறைவாக விமர்சித்துள்ளார். மேலும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திற்கு மாற்றமான கொள்கைகளை எழுதியுள்ளார்.

இவரைப் (திஹ்லவியைப்) பற்றிக் கூட நூரி ஷாஹ் 'இஸ்மாயீல் திஹ்லவி, ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி போன்றோர் அப்துல் வஹ்ஹாப் நஜ்தியின் கொள்கைகளை பரப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் இவர்களால் முஸ்லிம்களின் ஏகத்துவக் கோட்டை கலகலத்துவிட்டது' என்றும் பேசியதை ஷைகுனா செய்யது நூரிஷாஹ், ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர் (தொகுப்பு: கனி சிஷ்தி ) பக்கம் 60, 61ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

இவரின் ஞான குருதான் மௌலவி ஸையித் அஹ்மது பரேலவீ என்பவர். இவருடன் இவரது சிஷ்யர் இஸ்மாயில் திஹ்லவியும் சேர்ந்து தங்களது வஹ்ஹாபியக் கொள்கைகளை முஸ்லிம்களிடையே பரப்பவும், ஆங்கிலேய அரசிற்கு கூலியாக செயல்பட்டனர். இவர்களின் கொள்கைகள் மிக மோசமானதாக இருந்ததால் பட்டாண் முஸ்லிம்களால் துண்டு துண்டாக வெட்டி கொல்லப்பட்டு தூர வீசப்பட்டனர்.

ஆனால் இவர்களை இந்த தரீகாவினரும், தப்லீக் இயக்கத்தினர்களும் 'தியாகி' என்கின்றனர். இவர்கள் தியாகியாக ஆவதற்கு முஸ்லிம்களின் எதிரிகளோடு ஜிஹாத் செய்தார்களா? என்றால் இல்லை என்றே பதில் கிடைக்கிறது. மேலும் அப்போது சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட இந்தியர்களுக்கு எதிராகவும், ஆங்கில அரசுக்கு ஆதரவாகவும் செயல்பட்டனர் என்பதை இவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களிலிருந்து எடுத்துக் காட்டி 'பாஸ்பான்' எனும் பத்திரிகை ஆசிரியர் மௌலானா முஸ்தாக் அஹ்மத் சாஹிப் நிஜாமி(இலாஹாபாத்) அவர்கள் எழுதிய நூலான 'கூன்கே ஆன்ஸு'(இரத்தக் கண்ணீர்) எனும் நூலிலிருந்து பார்த்தால் உண்மை புரியும். அதன் ஆதாரங்களை இங்கே தருகிறேன்.

1.    'ஸையத் சாஹிப்(பரேலவி)யுடன் முஜாஹிதீன்கள் ஒன்று திரள ஆரம்பித்தனர். உடன் மௌலானா இஸ்மாயீல்(திஹ்லவி) உடைய ஆலோசனையின் பேரில் இலாஹாபாத்தைச் சார்ந்த செல்வந்தர் ஷைகு குலாம் அலியவர்கள் மூலம் தொடர்பு கொண்டு வடமேற்கு மாகாண லெப்டினட் கவர்னருடைய சமூகத்திற்கு 'நாங்கள் சீக்கியர்களுடன் ஜிஹாத் செய்ய ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் ஆங்கிலேய அரசுக்கு ஆட்சேபணை ஏதமில்லையே!' என்று கேட்டோம். அதற்கவர்கள் …….. எங்களின் செயல்திட்டம் மற்றும் அமைதிக்கு எவ்வித பங்கமும் ஏற்படாதிருக்குமேயானால் நமக்கு எவ்வித ஆட்சேபணையும் இல்லை என்று லெப்டினட் கவர்னர் சாஹிப் தெளிவாக எழுதி விட்டார்'.

              நூல்:-ஹயாத்துத் தையிபா பக்கம் 302
              தொகுப்பு: மீர்ஜா ஹைரத் தெஹ்லவி.

இந்திய நாட்டை அப்போது ஆக்கிரமித்து அட்டூழியங்களும், கொடுமைகளும் செய்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்த மார்க்கப்போர் புரிய இந்திய உலமாக்கள் பத்வா வெளியிட்டு களத்திலும் இறங்கி செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில்(அதற்காக மௌலானா பஜ்லுல் ஹக் ஹைதராபாதி ரஹிமஹுல்லாஹ் போன்றோர் தம் இன்னுயிரை நீ;த்தனர்) ஆங்கியேல அரசின் கைக்கூலிகளாக செயல்பட்டு வந்தஇந்த சையத் அஹ்மது பரேலவி, இஸ்மாயில் திஹ்லவி போன்றோர் அவர்களின் அணுசரணை, தயவிற்காக கடிதம் எழுதுகின்றனர் பாருங்கள். இந்த உதவியுடன் செய்யும் சண்டைகளை 'ஜிஹாத்' என்று சொல்லி ஜிஹாத்திற்கு புதுவிளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் இவர்கள்.

2.    'கல்கத்தாவில் மௌலவி இஸ்மாயில் (திஹ்லவி) ஜிஹாதைப் பற்றி பயான் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, ஒருவர் எழுந்து நின்று, 'நீங்கள் ஏன் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஜிஹாத் செய்ய பத்வா கொடுப்பதில்லை என்று கேட்டார். அதற்க மௌலவி இஸ்மாயில்…… 'ஆங்கிலேயர்களுடன் ஜிஹாத் செய்வதென்பது எவ்வகையிலும் வாஜிபில்லை…….அவர்கள் மீது எவரேனும் தாக்குதல் நடத்தினால் அப்படித் தாக்குவொரை எதிர்த்துப் போரிட வேண்டியது முஸ்லிம்களது கடமையாகும்….'
                  
                              நூல்: ஹயாத்துத் தையிபா பக்கம் 296

இவர்களின் இந்த ஆங்கிலேய பாசம்தான் இவர்களை இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிராக செயல்படத் தூண்டிற்று. அதனாலேயேதான் இஸ்மாயில் திஹ்லவி ஹஜ் சென்றிருந்த சமயம் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் நஜ்தியின் 'கிதாபுத் தவ்ஹீது' எனம் நூலை எடுத்து வந்து 'தக்வியத்துல் ஈமான்' என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். அதில் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கைள் கூறப்பட்டிருந்தன.

இந்தக் கொள்கைகளை இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியில் பரப்பி ஒன்றுபட்டு போராடும் முஸ்லிம்களை சிதறடிக்கச் செய்து பலவீனப்படுத்தி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட ஜிஹாத் பத்வாவை பலமிலக்கச் செய்வதுதான் இவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது.

இதற்காக இவர்கள் ஊர்ஊராக சென்றனர். அதற்கு ஆங்கிலேய அரசம் உதவிக்கரம் பலவகையிலும் செய்து கொண்டே வந்தது.

சையத் அஹ்மத் பரேலவிக்கு ஆங்கிலேயர் செய்த உதவி பற்றி அபுல்ஹஸன் அலி நத்வியால் எழுதப்பட்ட 'ஸீரத்தே ஸையத் அஹ்மத்' எனும் நூலின் முதல் பாகம் பக்கம் 190 ல் கூறப்பட்டுள்ளது:

'இதற்குள் குதிரை மீது சவாரியாகி ஒரு ஆங்கிலேயன் சில பல்லக்குளில் உணவுப் பொருட்களைச் சுமந்து கொண்டு (எங்கள்) படகுக்கருகில் வருவதைப் பார்த்தோம். அருகில் வந்த ஆங்கிலேயன்,…….பாதிரிசாஹிப் எங்கேயிருக்கிறார்? என்று வினவினான். உடனே ஹஜ்ரத் அவர்கள் படகிலிருந்து 'நான் இங்கே இருக்கிறேன்' என பதில் தந்தனர்.

'…….தங்களுக்காக சூரியன் மறையும் வரை உணவு தயாரிப்பதில் மும்முரமாயிருந்தேன். இது கேட்டஸையத் சாஹிப் (பரேலவி) அவர்கள், கொண்டுவரப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை தமது பாத்திரங்களுக்கு மாற்றுமாறு ஆணையிட, உணவு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு கூட்டத்தினர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது…..'

அடுத்து, சையத் சாஹிப்(பரேலவீ) ஜிஹாதில் மும்முரமாய் ஈடுபட்டிருந்த நேரம் அப்போது டில்லியைச் சார்ந்த தனவந்தர்கள் மூலமாக முஹம்மது இஸ்ஹாக் என்பவரிடமிருந்து சையத் சாஹிபுடைய பெயருக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கான ஒரு உண்டி(ஒரு வகை செக் போன்றது) அனுப்பப்பட்டது….'

நூல்: தாரீகே அஜீபஹ் பக்கம் 89

இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளில் பணமும், உணவும் இஸ்லாத்தைக் கூறுபோடும் பணியை செய்வதற்காக செய்யித் அஹ்மத் பரேலவிக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது. மேலம் ஆங்கிலேய அரசின் ஆதரவும் இருந்தது. இந்த தைரியத்தில்தான் செய்யத் சாஹிப் சில காரியங்களைச் செய்தார். அவர் செய்த இஸ்லாத்திற்கு மாற்றமான காரியங்களை பார்ப்போம்.

'நாங்கள் சையத் சாஹிப் அவர்களைத் தேடித் தேடி அலைந்து கொண்டே ஒரு நாள் ஒரு கிராமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தோம். அங்குள்ளோரிடம் விசாரித்தபோது, புதிதாக கட்டப்பட்டிருந்த கப்ரு அப்போதுதான் இடித்துத் தள்ளப்பட்டிருந்ததென்பதை அறிந்தோம். உயரமாக கப்ரு இருந்த காரணத்தினால் சையத் சாஹிப் அவர்கள்தான் அதை இடிக்கச் செய்தார்கள் என்பதை தெரியவந்தபோது……'

நூல்: அர்வாஹே ஸலாஸஹ் பக்கம் 140

இவ்வாறு மகான்களின் கப்ருகளை இடித்து தரைமட்;;டமாக்கியவர் ஒரு தரீகாவின் ஷெய்கு என்றால் எப்படி ஏற்றுக் கொள்வது? அந்த தரீகாதான் எப்படி இருக்கும்?

தற்போது பார்த்தால் இந்த தரீகாவின் ஷெய்குமார்களுக்கு உயரமான கப்ருகள்? கந்தூரிகள்? அதை கொண்டாடுவதற்குள் பிரச்சனைகள், கோர்ட் வரை செல்கின்றனர். என்னே இவர்களின் கேடுகெட் கொள்கை! இதுதான் நூரிஷாஹ் தரீகாவின் இலட்சணம்.

ஜிஹாத் செய்யப்போகிறேன் என்று மார்தட்டி சென்ற இந்த செய்யித் சாஹிப் ஜிஹாதை உண்மையில் செய்தாரா?

தப்லீக் ஜமாஅத்தின் ஸ்தாபகர் இல்யாஸ் மௌலவியின் குரு ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி தமது 'தத்கிரத்துர் ரஷீது' பாகம் 2 பக்கம் 270ல், 'அம்பேட்டவி நகரில் வசிக்கும் ஹாபிஸ் ஜானி என்பவர் தம்மிடம் கூறியதாக, '……ஹஜ்ரத்மார்களும் செய்யித் சாஹிபுடன் சேர்ந்து ஜிஹாதுக்காக சென்று கொண்டிருந்தனர். யாகிஸ்தானுடைய அதிகாரி 'யார் முஹம்மது கான்' என்பவருடன் சையத் சாஹிப் அவர்கள் முதன்முதலாக ஜிஹாத் செய்தனர்' என்று கூறுகிறார்.

இதே வாசகங்கள் ஸீரத்தே ஸையத் அஹ்மத் (ஆசிரியர்: அபுல்ஹஸன் நத்வி) பாகம் 1, பக்கம் 190ல் காணக் கிடக்கிறது.

இஸ்லாமியர்களுடன் அதுவும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்களுடனும், தங்களது கொள்கையை ஏற்காதவர்களுடனும் சண்டை செய்வதை இவர்கள் ஜிஹாத் என்கின்றனர். இதுதான் வஹ்ஹாபிகளின் தலைவன் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாபின் கொள்கை. இதற்காகத்தான் இவர்கள் பாடுபட்டார்கள். இதைத்ததான்,

'ஸையத் அஹ்மத் மற்றம் மௌலவீ இஸ்மாயீல் திஹ்லவியும் 'பீச்தார்' எனும் இடத்திற்கு போய் சேர்ந்தபோது, அங்குள்ள தனவந்தர் 'பதஹ்கான்' என்பவர் துவக்கத்தில் இவர்களுக்கு மிகவும் மரியாதை பணிவிடை செய்து வந்தார். இவர்களும் சிறிது நாட்கள் வரை அங்கேயே தங்கியிருந்தனர். ஆனால் நாளடைவில் இவர்களிருவரும் அங்குள்ளோரிடம் அநியாயமும், அக்கிரமும் செய்ய ஆரம்பித்தனர். அங்கு வாழ்ந்த மக்களை தீய நெறி கொண்டோரென்றும், தீய மார்க்கமுடையோரென்றும் கூறத் துவங்கினர். நிலைiமை மிகவும் மோசமாகவே இவர்களிருவரையும் அதே ஸ்தலத்'தில் பட்டாண்கள் தீர்த்து விட்டனர். தமது அக்கிரம அழிச்சாட்டியத்தால் அவ்விருவரும் பட்டாண்களால் கொல்லப்பட்டனர்.'

(நூல்: கூன்கே ஆன்ஸு முதல்பாகம் பக்கம் 36)
 

கேடுகெட்ட கொள்கைக்காக ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இழிவுபடுத்தியதற்காக கொல்லப்பட்ட இந்த கேடுகெட்ட ஸைய்யித் அஹ்மத் பரேலவீ ஒரு தரீகாவின் ஷெய்கு என்றால் எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?

இவ்வாறு இருக்கும் தரீகாதான் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் தரீகாதானா? சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

ஆக நூரிஷாஹ்வின் தரீகா போலியானது என்பதும், மக்களை ஏமாற்ற தயாரிக்கப்பட்ட ஸில்ஸிலாவைக் கொண்டது என்பதும் வழிகெட்ட தலைவர்களை குருமார்களாக கொண்டது என்பதும் மேற்கண்ட ஆதாரங்கள் மூலம் புலனாகிறது. ஆக இத் தரீகாவில் பொதுமக்கள் சேருவது கூடாது என்று மேற்கூறிய பத்வாக்கள் சொன்னது உண்மை என்றாகிறது.

நூரிஷாஹ் தரீகாவின் ஷெய்குமார்களின் நிலைகள்:

1.    நூரிஷாஹ் தரீகாவின் செய்குவான கௌஸலி ஷாஹ் என்பவர் எழுதியதாக கூறப்படும் 'நூருன்னூர்' எனும் நூலின் பக்கம் 9 ல், 'தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மூலக் குருமார்களில் ஒருவரான, மக்கா, மதினா உலமாக்களால் 'காபிர்' என்று முத்திரை பத்வா கொடுக்கப்பட்ட, மீரட் மௌலானா அப்துல் ஹலீம் சித்தீகி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களால் (அல் இம்தாது எனும் பத்திரிகையில் தன்னை ரஸூல் என்று தாவா செய்த அவரின் தீயக் கொள்கை பற்றி விசாரிக்கப்பட்டு அதற்கு அவர் பதில் தராமல் தான் கொண்ட கொள்கையிலேயே உறுதியாக இருந்ததால்) காபிர் என்று பத்வா கொடுக்கப்பட்டவரும், பற்றி ஹிப்ளுல் ஈமான் என்ற நூலில் நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அறிவை பேயன், பைத்தியக்காரன், மதளைக் குழந்தைகளின் அறிவோடு ஒப்பிட்டுப் பேசியவரும் இன்னும் அவர் எழுதிய பல்வேறு நூல்களில் நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் பற்றி மிகவும் தரக்குறைவாக விமர்சித்தவருமான மௌலானா அஷ்ரப் அலி தானவி என்பவரைப் பற்றி மகிவும் போற்றிப் புகழ்ந்து எழுதியது மட்டுமில்லாமல், அவருக்கு ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி என்று துஆவும் கேட்டுள்ளார்.

2.    தன்னுடைய குருவின் வழியைப் பின்பற்றிதான் சிஷ்யரான நூரிஷாஹ்வும் 'இறைவனுடைய காதலை விட மஜ்னூன் காதல் பெரிதா? என்ற தலைப்பின் கட்டுரையில் அஷ்ரப் தானவிக்கு கொடுக்கப்பட்ட காபிர் பத்வா போலி என்றும், ஷம்சு தப்ரேஜ், ஹஜ்ரத் ஜுனைதுல் பக்தாதி போன்றோர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதைப் போல் இவருக்கும் பத்வா கொடுக்கப்பட்டது' என்று ஷைகுனா செய்யிது நூரி ஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூ ஷாஹ் நினைவு மலர் பக்கம் 42 ல் எழுதியுள்ளார்.

ஷம்சுத் தப்ரேஜ், ஜுனைதுல் பக்தாதி நாயகங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா போன்றோருக்கு எப்போது பத்வா கொடுக்கப்பட்டது? நாயகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அவர்கள் தரக்குறைவாக விமர்சித்தார்களா? தங்களை ரஸூல் என்று வாதித்தார்களா? (நவூதுபில்லாஹி மின்ஹா) எதை எதோடு ஒப்பிட்டுப் பேசுகிறார் பாருங்கள் இந்த மார்க்கம் தெரியாதவர்.

இதுபற்றி கேட்டால் அஷ்ரப் அலி தானவி திருந்திவிட்டார் என்றார்கள். அதற்கு ஆதாரம் தாருங்கள் என்று அஹ்லெ சுன்னத் மாத இதழ் மூலம் கேட்டு  சுமார் 15 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இன்றுவரை அவர்களால் தரமுடியவில்லை. இருந்தால்தானே தருவதற்கு. இன்றுவரை அஷ்ரப் அலி தானவி எழுதிய அந்த கேடுகெட்ட புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அதுவும் அவருடைய சில்சிலா கலீபாக்களால்.இவ்வாறிருக்க இந்த அஷ்ரப் அலி தானவியை ஏற்ற இந்த தரீகாவை நாம் எவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?

3.    தாய் 8 அடி பாய்ந்தால் குட்டி 16 அடி பாயும் என்பது பழமொழி. குருவின் கலீபாவான லால்பேட்டை பஷீர் மௌலானா ஷெய்கு பைஜி ஷாஹ்வின் நிலையை பார்க்கப்போனால், ஷைகுனா செய்யிது நூரி ஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூ ஷாஹ் நினைவு மலர் எனும் நூலில் அவரது வாழ்க்கை சரிதத்தை கூறும்போது பக்கம் 123 ல்,
'கோட்டைக்குப்பம், நெல்லிக்குப்பம், பாண்டிச்சேரி, கடலூர், திண்டுக்கல் போன்ற தப்லீக் இஜ்திமாக்களில் பிரதான பேச்சாளராக இடம் பிடித்தனர்'

'நூருன்னூர்' எனும் நூலின் பக்கம் 11ல் '(பைஜி ஷாஹ்) தப்லீக் இயக்கத்தில் சேர்ந்து 19 வருடங்கள் சேவை செய்தார்கள்' என்று பெருமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. தப்லீக் ஜமாஅத் ஒரு வழி கெட்ட இயக்கம் அதில் சேரக்கூடாது என்று சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாக்கள் பத்வா வெளியிட்டிருக்க இவர் அதில் சேர்ந்து 19 வருடங்கள் பணியாற்றினார் என்று சொல்லப்படுவது இவரின் கொள்கை எத்தகையது என்பது விளங்குகிறது.

அதே நூல் பக்கம் 11ல்  'ஆரம்பத்தில் சென்னையில் வாழ்ந்த ஷைகுநாயகம் பின்னர் லால்பேட்டைக்கு ஹிஜ்ரத் செய்தனர்' என்றும் கூறியதன் தாத்பரியம் என்ன? ஹிஜ்ரத் என்றால் என்ன? என்று கூட விளங்காமல் உளறி கொட்டியிருக்கின்றனர்.

மேலும் தாய்,தந்தை சொல்லிற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கவேண்டியவர்களையும் தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வசியம் செய்து வைத்ததையும், பலருக்கு கட்டப் பஞ்சாயத்து செய்து வந்ததையும் ஷெய்குனா செய்யிது நூரிஷாஹ் ஷெய்குனா ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர் பக்கம் 123, 127ல் கூறியிருப்பது இவரின் கீழ்த் தரத்தையே காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

3.கடையநல்லூரைச் சார்ந்த எம்.எஸ். அப்துல் காதிர் பாகவி என்ற ஐனி ஷாஹ் என்பவர் 'திருக்கலிமாவின் பொக்கிஷம்(பைஜானே ஷைகீ) எனும் நூலில் 'அணிந்துரை' எனும் பகுதியில் கம்பம் அம்பா நாயகம் அவர்கள் இந்த நூலை மதித்து அணிந்துரை வழங்கியிருப்பதாகவம் அவர்கள் எழுதிய சில வாசகங்களை சொல்லி எழுதியிருப்பதாகவும் சில பொய்களை எழுதி புத்தகத்தை அம்பா நாயகம் அவர்கள் மறைந்த பிறகு வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், இந்த அணிந்துரையை அம்பா நாயகம் அவர்கள் எழுதவோ சொல்லவோ இல்லை. இதை நிரூபிக்கும் விதமாக, இந்நூலைக் கண்ணுற்ற அம்பாநாயகம் அவர்களின் மகனார் மௌலவி அப்துல் கபூர் ஸயீதி அவர்களும், அம்பா நாயகத்தின் முரீது கிருஷ்ணாபட்டணம் மௌலவி ஜவாஹிர் ஹுஸைன் ஆலிம் மன்பஈ அவர்களும் நேரடியாக அப்போது பொரவாச்சேரி மத்ரஸாவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த எம்.எஸ். அப்துல் காதிர் பாகவி அவர்களிடம் சென்று, 'நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் அம்பாநாயகம் அவர்கள் அணிந்துரை எழுதியிருப்பதாக எழுதியிருக்கிறீர்கள். அதை நாங்கள் பார்க்க இயலுமா?' என்று கேட்ட போது, அவர் மழுப்பலாக, 'அவர்கள் சொல்ல நான் எழுதியதில் அவர்கள் கையொப்பமிட்டார்கள'; என்று சொன்னார். அவர்களிருவரும் 'சரி அந்த கையெழுத்தையாவது காட்டுங்கள் நாங்கள் பார்த்துவிட்டுச் செல்கிறோம்' என்றதற்கு, 'iகெயழுத்திற்குப் பதிலாக சிறு கோடு மட்டும் போட்டார்கள்' என்றிருக்கிறார். அவர்களும் விடவில்லை. 'அந்த கோடையாவது காட்டுங்கள்' என்று கூற, அவர் சும்மா தேடுவது மாதிரி நடித்துவிட்டு 'தற்போது இல்லை' என்று சொல்லவும், 'நீங்கள் இதற்கு மறுப்பு வெளியிட வேண்டும'; என்று அவர்களிருவரும் சொல்லிவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றார்கள். அம்பா நாயகத்தின் மகனார் அவர்களும், அவர்களுடன் சென்ற மௌலவி அவர்களும் இன்றும் இருக்கிறார்கள். நடந்த சம்பவத்தை நேரில் கேட்டுக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு பொய்களையும் புரட்டுகளையும் சொல்லி தம்மை வளர்த்துக் கொள்வதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் இவர்கள் மார்க்கத்தையும், இஸ்லாமிய ஞானத்தையும் எங்ஙனம் வளர்ப்பார்கள்?

கம்பம் அம்பா நாயகம் அவர்களிடம் பைஜி ஷாஹ் எப்படிப் பட்டவர்? அவரின் ஞானம் எப்படி? அஷ்ரப் அலி தானவியை ஒப்புக் கொள்கிறார்களே! என்று கேட்ட கேள்விக்கு, பைஜி ஷாஹ் வின் ஞானம் சரியில்லை. நமது ஷெய்குமார்கள் சொன்ன ஞானமாக இல்லை. அஷ்ரப் அலி தானவியை ஏற்றுக் கொண்ட யாரும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தாக இருக்க முடியாது என்று பதிலளித்தார்கள். இந்தப் பேச்சின் ஒலிப்பதிவு நாடா பலரிடமும் இருக்கிறது.

இதே ஐனிஷாஹ் என்பவர்தான், 'தப்லீக்கும் அதன் தலைவர்களும்' என்ற புத்தகத்தை எழுதி அதில் அஷ்ரப் அலி தானவியின் கேடுகெட்ட கொள்கைகளை விமர்சித்து, அவரின் மேல் விடப்பட்ட குப்ரு பத்வாவையும் எடுத்துக் காட்டியவர். பின்னர் என்ன நடந்ததோ? தெரியவில்லை.

4.    பொரவாச்சேரியில் பணியாற்றிய அப்துஸ்ஸலாம் மௌலவி என்ற ஜமாலிஷாஹ் என்பவர் தப்லீகின் தலைவர்களுள் ஒருவரான மௌலானா ஜகரிய்யா சாஹிபை போற்றிப் புகழ்ந்தும், அவர் மத்ரஸாவில் தான் ஓதியது பெரும் பாக்கியம் என்றும், அஷ்ரப் அலி தானவியை ஒரு மகான் என்றும் போற்றி புகழ்ந்தும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்ததை அஹ்லெ சுன்னத் மாத இதழ் ஜனவரி 1996 வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டி ஜமாலி ஷாஹ்வின் முகத்திரையை கிழித்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம்.

5.    இதே மாதிரிதான் அஷ்ரப் அலி தானவி வழிகெட்ட தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மூல குருமார்களுள் ஒருவர் என்று நூரிஷாஹ்வின் பிரதம சீடர் முஸ்லிம் குரல் ஆசிரியர் கனி சிஷ்தி கூறியிருப்பதையும் அஹ்லெசுன்னத் பத்திரிகை வெளியில் கொண்டுவந்தது குறிப்பிபடத்தக்கது.

குருமார்களும், சிஷ்யர்களும் இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டு பைத்தியக்காரத்தனமாக உளறிக் கொட்டுவதற்கு என்ன காரணம்? என்று பார்க்கப்போனால், அவர்களின்  நோக்கம் என்ன என்று தெரியவேண்டுமானால், 'ஷைகுனா செய்யிது நூரிஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர்' என்ற நூலில் உள்ள ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்தும். அது இதுதான்:

'சர்காரின் (நூரிஷாஹ்) முரீதான ரெயலி; டிரைவர் ரெயலி; ஓட்டும்போது தண்டவாளத்தில் பெரிய மிருகம் இருப்பதை பார்த்ததாகவும், அதன்மீது மோதினால் பெரிய விபத்து நடந்திருக்கும் என்று எண்ணியதாகவும் ஒன்றுமே புரியாத நேரத்தில் சர்க்காரே வந்து எதிரில் தோன்றினார்கள். அப்படியே வண்டி நின்று விட்டது.

அப்போதுதான் எனக்கு மனதில் ஒரு ஊசல், கடந்த மாதம் நான் ஷெய்குனாவுக்கு சேர்க்க வேண்டியதை சேர்க்கத் தவறி விட்டேன் என்றும் அதை ஷைகுனாவிடம் அந்த முரீது சொன்னார். அதற்கு சர்க்கார் கிப்லா சொன்னார்கள் 'புரிந்து கொண்டால் சரி'.

நூல்: ஷைகுனா செய்யிது நூரிஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர், பக்கம் 43.

உங்களுக்க இதன் அர்த்தம், தாத்பரியம் இந்த சம்பவத்தின் மூலம் தெரிந்திருக்கும். முரீதுகள் ஷெய்குமார்களுக்கு மாதமாதம் கப்பம் செலுத்துவதும் இதற்காகத்தான் இவர்கள் ஸில்ஸிலா தயாரித்து, தரீகா என்ற பெயரில் ஒன்றை நடத்துகிறார்கள் என்றும் தெரியவந்திருக்கும்.

6.    நூரிஷாஹ்விடம் அதிக நெருக்கமாக இருந்தவரும், பிலாலி ஷாஹ் என்பவருடைய ஷெய்கா இருப்பவருமான ஜுஹூரி ஷாஹ் என்பவரின் வாழ்க்கையை, ஷைகுனா செய்யிது நூரிஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர் (இந்த மலரை தொகுத்தவர் நூரிஷாஹ்வின் பிரதம சீடர் கனி சிஷ்தி என்பவர்) என்ற நூல் பக்கம் 100 ல் வர்ணிக்கிறது,:'காயலான் சடை வைத்து அதன்மூலம் கள்ள சரக்குகளை வாங்கி வந்ததன் காரணமாக பலமுறை பல்வேறு சங்கடங்களில் சிக்கிய சம்பவங்கள் நமது யூசுப் ஹழரத் எனும் ஜுஹூரி ஷாஹ் கிப்லா அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்துள்ளது.'

ஆக முரீதுகள் முதல் ஷெய்குமார்கள் வரை அனைவர்களின் வாழ்க்கையையும், கொள்கைகளையும் உங்கள் கண்முன் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதுதான் இந்த தரீகாவின் நிலை.

சிலர் சொல்கிறார்கள், இந்த தரீகாவிலுள்ள இந்த ஷாஹ் தப்லீகை எதிர்க்கிறார். ரஸூலின் முஹப்பத்தைப் பற்றி அழகாக பேசுகிறார். எனவே அவரை மட்டும் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் என்று. இந்தக் கூற்று மிகவும் மோசமான கூற்றாகும். ஏனெனில் இவர்களின் தலைவர்கள், ஷெய்குமார்கள் அனைவர்களும் நமது உயிரினும் மேலான நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மோசமாக பேசியும், எழுதியும் வந்தவர்களை ஆதரித்து பேசுவது மட்டுமில்லாமல் அவர்களை மகான்கள் என்றும் கூறுகின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்களின் தொடர்பு கொண்ட தரீகாவில் இருக்கும் வரை யாரையும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள்.

மேலும் பாருங்கள்! வஹ்ஹாபிகள் தங்களது தீவிரவாதப் போக்கை உலகிற்கு காட்டியது தற்போது பத்திரிகைகளில் வெளிவந்து அவர்களின் உண்மை முகம் அம்பலமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இச்சமயத்தில் இந்த வஹ்ஹாபி தரீகாவான நூரிஷாஹ் தரீகாவைச் சார்ந்த மௌலவி அப்துல் நாஸர் மதானி என்பவரின் தீவிரவாதப் போக்கு தற்போது பத்திரிகையில் வெளிவந்துள்ளது. அதனைப் பார்வையிட:http://timesofindia.indiatimes.com/city/bangalore/Madani-reveals-he-was-member-of-Hyderabad-terror-outfit/articleshow/6435291.cms


நூரிஷாஹ் தரீகாவின் மெய்(அஞ்)ஞானமும், ஸூபிகளின் மெய்ஞ்ஞானமும்:

தங்களின் முரீதுகளால் ஷம்சுல் ஆரிபீன் என்று புகழப்படும் நூரிஷாஹ், 'காதிரிய்யா, சிஷ்திய்யா தரீகாவிற்கு ஒரு ஷைக என்பதாகக் கூறிக் கொண்டு கேரளாவில் நுழைந்தார். பொதுமக்களும் சில உலமாக்களும் அவரை அங்கீகரித்தனர். மக்களின் மனதில் நல்ல மதிப்பை பெற்ற பின்னர், 'தரீகத்தே நூரிஷாஹ்' என்ற ஒரு தரீகாவிற்கு தான் தனியொரு ஷைகு என்பதாக தாவா செய்தார். தம்மை பின்பற்றிய பிரத்தியேகச் சீடர்களுக்குப் பற்பல தவறான கருத்துக்களை போதித்தார். அவை அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு என்றும், தான் அல்லாஹ்வின் தானமென்றும் அல்லாஹ்வுடைய காலம் என்றும, அவனுடைய தூதரின் நிழல் என்றும் வாதித்தார்.'
                            

                                                                                                                              (ஆதாரம்: ஆயங்குடி பிரசுரம் 15-5-1977)

என்று அறிமுகம் கொடுக்கப்பட்ட நூரிஷாஹ்வின் ஞானம், மஃரிபா சரியானதுதானா? நமது மகான்கள் சொன்னதுதானா? என்று பார்க்கும்போது, கம்பம் அம்பா நாயகம் அவர்கள் சொன்ன சொல் நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. அது, அவர்களின் ஞானமே சரியில்லை' என்பதுதான்.

மெய்ஞ்ஞனாத்தைப் பற்றி தெரிந்த மற்ற ஷெய்குமார்கள் சொல்கிறார்கள், 'மெய்ஞ்ஞானத்தைப் பற்றி சரியாக தெரியாமல் உளறும் வார்த்தையாகத்தான்; இருக்கிறது. இது ஞானமே இல்லை' என்று.

ஆனால் இவர்கள் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் சொல்லும் ஞானமே சரியானது. மற்றவைகள் தவறானது மட்டுமில்லாமல் மற்ற வஹ்தத்துல் வுஜூது கொள்கையைப் போதிக்கும் மற்ற ஷெய்குமார்கள் தவறிழைத்துவிட்டார்கள். காயல்பட்டணம் தைக்கா சாகிபு வலியுல்லாஹ் சறுகிவிட்டார்கள்.ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் ஙைரியத்து, ஐனியத்து தெரியாமல் இருக்கிறார்கள்.. ஷிர்க் செய்து விட்டார்கள்.(நவூதுபில்லாஹி மின்ஹா) என்பது போன்ற தவறான செய்திகளை உளறிக் கொட்டுகிறார்கள். தாங்கள் போதிக்கும் தவறான ஞானத்தை 'வஹ்தத்துல் வுஜூது' என்றும் சொல்கிறார்கள்.

இவர்கள் போதிக்கும் ஞானம் வஹ்தத்துல் வுஜூது என்றால், வஹ்தத்துல் வுஜூதைப் போதித்த கௌதுல் அஃலம், அப்துல் கரீம் ஜீலி, முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி, அப்துல் வஹ்ஹாப் ஷஹ்ரானி, ஷாஹ் வலியுல்லாஹ், ஆலா ஹஜ்ரத் பரேலவி ரலியல்லாஹு அன்ஹும் போன்ற எண்ணற்ற மகான்கள் இவர்கள் சொல்லியபடி எங்காவது, எந்த கிதாபிலாவது போதித்திருக்கிறார்கள், எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று இவர்களால் ஆதாரத்துடன் சொல்ல முடியுமா? அவர்கள் சொன்ன சொல்லிற்கு இவர்கள்தான் தான்தோன்றித்தனமாக வலிந்துரைகள் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த வலிந்துரைகள் மகான்களின் கூற்றுகளுக்கு மாற்றமானவைகளாகும். இவர்களின் ஞானத்தின் சூனியத்தைப் பாருங்கள்:

கௌஸி ஷாஹ் சிஷ்தி காதிரி எழுதியதாக 'நூருன்னூர்' என்ற நூலில் இவர்கள் வெளியிட்ட புதிய ஞானம் பற்றிய வரிகள்:

'வுஜூது ஒன்றாகவும், தாத்து இரண்டாகவும் இருக்கிறது. ஒன்று மவ்ஜூதே ஹகீகிய்யான ஜாத். இன்னொன்று மவ்ஜூதே இளாபிய்யான ஜாத்.  (பக்கம் 76)

'அவனோ அவைகள் ஜாத்திலே வேறானவை. உஜூதிலே ஒன்றானவை என்று அறிகிறான்' (பக்கம் 69)

'உஜூதே முத்லக்தான் ரப்புடைய ஜாத்து. அத தானல்லாத இன்னொரு ஜாத்தான அப்துடைய ஜாத்தை தன்னிலே காட்டுகிறது என்று கூறினால் அது சரிதான்.' (பக் 102)

ஹக்குக்கும் ஹல்குக்கும் உதாரணம் கூறும்போது கடலும் அலையும் போல என்றும், தண்ணீரும் பனிக்கட்டியும் போல என்றும்…..சில விஷயங்களை விளக்குவதற்காகக் கூறியுள்ளார்கள்………அவர்களின் உதாரணங்களை அப்படி அப்படியே நம்பிக் கொண்டு வழி தவறி விடுகிறார்கள்.' (பக் 117)

இவர்கள் கூறுவதிலிருந்து வுஜூது ஒன்று, தாத்து இரண்டு என்றும் ஹக்கிற்கும், கல்கிற்கும் கொடுக்கப்படும் உதாரணங்கள் கடலும் அலையும், தண்ணீரும் பனிக்கட்டியும் என்பது தவறானவை என்றும் வாதிக்கிறார்கள்.

நமது ஷெய்குமார்கள், மகான்கள் சொல்லும் ஞானத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாகவும், வழிதவற செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இவர்களின் கூற்றை ஏற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு ஏற்படும் தவறுகள் மற்றும் அபாயங்கள் பற்றி இங்கே ஹைதராபாத் ஸூபி மகான் குத்புஜ் ஜமான் மௌலவி முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எழுதிய 'அல்ஹகீகா' ( தமிழில்: மௌலவி அஸ்ஸெய்யிது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் ஸூபி ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு)என்ற நூலில் விளக்கம் தந்திருப்பதை எடுத்துக் காட்டுகிறேன்:

தாத், உஜூது என்ற இரு பெயர்கள் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக் கூடியன. எதன்பேரில் சிபாத்துகள் சேர்க்கப்படுமோ அதற்கு தாத்து என்று பெயர் வைப்பதை ஸூபியாக்கள் வழக்கமாக்கிக் கொண்டார்கள்.

ஹகீகிய்யான உஜூதாகிறது தாத்தாகும். ஹகீகிய்யான தாத்தாகிறது உஜூதாகும். சில அனுபவ அறிவில்லாதவர்கள் ஊகித்ததைப் போல ஹகீகிய்யான உஜூதாகிறது தாத்திற்கு மேலதிகமானதாக இல்லை.

உஜூதாகிறது அவர்களின் யூகத்தின் படி தாத்தை விட அதிகமானதாக ஆகியிருக்குமானால், தாத்தானது தன்னுடைய தாத்தின் மர்தபாவில் அது தனித்த இல்லாததாகவும், உஜூதின் பக்கம் தேவைப்பட்டதாகவும் ஆக வேண்டி வரும். ஆகவே தேவைப்பட்ட பொருள் இலாஹாக இருப்பதற்கு தகுதியற்றதாகும்.

'தாத்து உஜூதைத் தேடுது' என்ற கூற்று அர்த்தமற்றதாகும். ஏனெனில் தேட்டம் என்பது உஜூதிய்யான விஷயமாகும். உஜூதிய்யான விஷயமாகிறது எவ்வாறு அதமிய்யான விஷயத்திலிருந்து உருவாகும்? அதமிய்யான விஷயமாகிறது அதனடைய மர்தபாவில் இல்லாமலான தாத்தாகும்.

அவர்கள் தாத்தை திஹ்னிய்யான (கற்பனையான) விசயம் என்று சொல்வார்களேயானால், அந்த தாத்தாகிறது இரண்டாவதான மஃகூலான வஸ்துக்களாக வேண்டிவரும். அப்படியானால் அதற்கு வெளியில் உஜூது இல்லை. அப்பொழுது இலாஹ் என்பது வெளியில் உண்டாகாத மஃகூலான(விளங்கப்பட்ட) விசயமாகி விடும்.

இவர்கள் இரண்டு தாத்தை தரிபடுத்துவது ஏனெனில், அஹ்காம், ஆதாறுகளை மேலான அல்லாஹ்வின் பக்கம் சேர்ப்பது இயலாது என்ற காரணத்திற்காக. மேலம் தாத்தும், உஜூதும் ஒன்று என்று சொல்கிறவர்களை காபிராக ஆக்குகிறார்கள்.

தாத்துல் மும்கினை – தீமை விளையுமிடமாகவும்,
தாத்துல் வாஜிபை – நன்மை விளையும் இடமாகவும் ஆக்கினார்கள்.

இது கலப்பற்ற ஷிர்க் என்பதை அவர்கள் அறியவுமில்லை. குர்ஆனின் நஸ்ஸான ஆயத்துகளுக்கு மாறுபடுகிறார்கள். இதிலிருந்து பல்வேறு ஆட்சேபணைகள் கிளம்புகின்றன.

1.    தாத்துல் மும்கின் என்பது அவர்களிடத்தில் ஆக்கப்படாததும்,தன் தாத்தைக் கொண்டு தானே நிற்கிறதும் வெளியாக்குகிறவன், உண்டாக்குகிறவன், படைக்கிறவன் பேரில் தேவையில்லாதிருக்குமானால் மும்கினுடைய தாத்துகள் பூர்வீகமானதாகி விடும். பூர்வீகமானது எண்ணிக்கையாவது இங்கு ஏற்படுவதால் இது தௌஹீதுக்கு மாற்றமாகும்.
2.    தாத்துல் மும்கின் அவர்களிடத்தில் ஆக்கப்பட்டதாக இருப்பின், உண்டாக்குகிறவனுடைய உண்டாக்குதல் எனும் குணபாடு நிகழுவது மவ்ஜூதான விஷயத்திலா? அல்லது மஃதூமான விஷயத்திலா? அந்த உண்டாக்குதல் அல்லாஹ்வின் தாத்துக்கு வேறான உஜூதிய்யான விஷயத்தில் நிகழுமானால் இங்கேயும் பூர்வீகம் எண்ணிக்கையாவது நிர்ப்பந்தமாகும். இனி அந்த உண்டாக்குதல் எனும் குணம் இல்லாத விஷயத்தில் நிகழுமானால், இல்லாத விஷயம் குணபாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளாது.
3.    மும்கினுடைய தாத்தாகிறது அல்லாஹ்வின் இல்மின் மர்தபாவில் தரிபட்டது என்று சொன்னால், நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய இல்மானது மற்ற கமாலிய்யத்தான சிபத்துக்களைப் போல தாத்தின் ஐனாகும். இல்மிய்யான கோலங்கள் என்பது அல்லாஹ்வுடைய அஸ்மாக்கள் ஆகும்.

இல்மிய்யான கோலங்கள் தாத்துக்கு வேறானதும், புதிதானதும் என்று சொன்னால், அப்போது தாத்துல் வாஜிபு புதிதுகளுக்கு இடமளிப்பதாகிவிடும்.

மும்கினாத்துகளுடைய தாத்துக்கள் இல்முடைய மர்தபாவை விட்டும் வெளியேறுவது அல்லாஹ்வுடைய இல்மில் குறைவும், இல்முடைய மர்தபாவில் அறியாமையும் ஏற்படும். ஆனால் மும்கினாத்துகளின் தாத்துக்கள் அல்லாஹ்வின் இல்மில் தரிபட்ட கோலங்களாகும். ஆகவே அந்த கோலங்களாகிறது ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை இல்முடைய மர்தபாவில் கட்டுப்பட்டதாகும். அது வெளியில் வெளியாவதில்லை. அப்போது வெளியில் ஒரு தாத்தைத் தவிர அல்லது ஒரு உஜூதைத் தவிர எட்டிக் கொள்ளப்படவில்லை.

செயல்களாகிறது நல்லதோ கெட்டதோ அது உஜூதிய்யான விஷயமாகும். உஜூதிய்யான விஷயம் அதமிய்யான விஷயத்திலிருந்து உண்டாகாது. உஜூதிய்யான விஷயத்தை அதமிய்யான விஷயத்'தில் சேர்ப்பது இரண்டு இலாஹை தரிபடுத்துவது ஆகும். மஜூஸிகளின் இமாமான ஸறது, சத்து சொல்வது போல். அதாவது:

ஒரு இலாஹ் நன்மையைப் படைக்கிறான். ஒரு இலாஹ் தீமையைப் படைக்கிறான் என்று. ஆனால், நன்மையையும், தீமையையும் அல்லாஹ் தன்பக்கம் சேர்த்துக் கொண்டான். ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதை ஈமானின் ஷர்த்தாக (அதாவது நல்லதும், கெட்டதும் அல்லாஹ்வின் புறத்திலுள்ளது என்று ஈமான் கொள்வது) ஆக்கினார்கள்.

இந்த இரு தாத்தை தரிபடுத்துபவர்கள் நன்மையை அல்லாஹ்வின் பக்கமும், தீமையை மும்கினுடைய தாத்தின் பக்கமும் சேர்ப்பதினால், அல்லாஹ் ரஸூலுக்கு மாறு செய்து விட்டார்கள். மேலும் நல்லதும், கெட்டதும் அல்லாஹ்வின் புறத்திலுள்ளது என்று சொன்னவர்களை காபிர்களாகவும் ஆக்கிவிட்டார்கள். (நவூதுபில்லாஹி மின்ஹா)

இத்துடன் அவர்களுடைய கொள்கையின் பேரில் வேறு ஆட்சேபணைகளும் உண்டு. அவை:

1.    வெளியில் மவ்ஜூதான மும்கினில் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று சேர்கிறது.

                                  1.    தாத்துல் மும்கின் 2. தாத்துல் வாஜிபு 3. உஜூது.

அவர்களிடத்தில் உஜூது என்பது தாத்திய்யான தேட்டத்தைக் கொண்டு தாத்துல் வாஜிபின் பேரில் இடையில் வந்த விஷயமாகும். தாத்திய்யான விஷயம் தாத்தை விட்டும் பிரியாது. மேற்கூறப்பட்ட சேர்க்கை ஒன்று சேர்வது நிர்பந்தமாகும்.

2.    நிச்சயமாக உஜூது வாஜிபுடைய தாத்துக்கு ஆதேயமாகவும், வாஜிபுடைய தாத்து அந்த உஜூதுக்கு ஆதாரமாகவும் உள்ளது.ஆதேயப் பொருள் ஆதாரப் பொருள் இன்றி நிற்பதில்லை. ஆதாரப் பொருளின் நிலையானது ஆதேயப் பொருளின் நிலையாகும். மும்கினுடைய (வெளியில் உண்டான) தாத்து அசம்பாவிதம் என்பதாக இதிலிருந்து தெரிகிறது. காரணம் இரு ஆதாரப் பொருள்களுக்கு ஒரு ஆதேயம் இருப்பது அசம்பாவிதம் என்பதற்காகவும், முதல் ஆதாரப் பொருளை விட்டும் அந்த ஆதேயம் பிரிவது அசம்பாவிதம் என்பதற்காகவும் ஆகும்.

3.     சந்தேகமில்லாமல் மும்கினுடைய தாத்து இல்லாமலானதாகும். வெளியில் உண்டான தாத்துல் மும்கின்:
உஜூது வந்து சேர்ந்ததன் பின் உண்டானால், ஹகீகத்து புரள்வது அசம்பாவிதமாகும்.

அது இல்லாமலிருப்பதுடன் உஜூதுடன் சேர்ந்தது என்றால், இரண்டு எதிரிடைகள் சேர்வது நிர்பந்தமாகும்.

மும்கினுடைய தாத்து அதனுடைய இல்லாமை எனும் அசலின்பேரில் நிற்க உஜூது அதனுடைய கோலத்தின் பேரில் வெளியானால், வாஜிபுடைய தாத்து ஒன்று என்றும், வெளியில் வெளியானது அதனுடைய உஜூதுதான் என்றும் விளங்கும்.

4.    ஒரு இல்லாத வஸ்து அதனைப்போன்று இல்லாத வஸ்துவை உண்டாக்குவதின்பேரில் சக்தி பெறுவது நிர்பந்தமாகும். வெளியில் உண்டான மும்கினுடைய உஜூதிலிருந்து உண்டான செயல்களாகிறது தனித்த மும்கினுடைய தாத்திலிருந்து உண்டாகுமானால் சுயமே இல்லாத ஒன்றிலிருந்து உள்ள விஷயம் உண்டாவது அசம்பாவிதமாகும்.

மும்கினுடைய தாத்திலிருந்தும், வாஜிபுடைய தாத்திலிருந்தும் கூட்டாக செயல்கள் உருவானால் உஜூதானது தீமைகளை உருவாக்குவதில் கூட்டாகி விட்டது. இது தாத்து இரண்டு என்று சொல்பவர்களின் நம்பிக்கைக்கு பிழையாகும்.

வாஜிபுல் உஜூதிலிருந்து தீமையான செயல்கள் உண்டாகுமேயானால், அப்போது உஜூது தீமைகள் உண்டாவதற்கு இடமாகிவிடும். இது நன்மைகள் விளையும் இடத்தில் தீமையைச் சேர்ப்பது என்ற ஆபத்தில் உங்களை இட்டுச் செல்லும். ஆகவே இரு தாத்தை தரிபடுத்துவது சரியில்லை. தரிபடுத்துவது ஷிர்க்காகும்.

5.    ஒரு உதாரணம்: வெளியில் உண்டான ஜெய்து என்பவன் உங்களிடத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு வேறானவன் அல்ல. ஏனெனில் நீங்கள் உஜூது ஒன்று என்று ஈமான் கொண்டுள்ளீர்கள். அப்போது வெளியில் உண்டான ஜெய்துவிடமிருந்து உண்டாகும் தீமைகள் அனைத்தும் அல்லாஹ்விலிருந்தே உண்டாகிறது. ஜெய்துடைய தாத்தாகிறது அல்லாஹ்வின் இல்மின் மர்தபாவில் கட்டுப்பட்டதாகும். அது உஜூதின் வாடையைக் கூட நுகரவில்லை. ஆகவே ஜெய்து என்பவனிலிருந்து உண்டாகக் கூடிய தீமைகளை ஜெய்தின் பக்கம் சேர்ப்பதானது உங்களுடைய நம்பிக்கையின்(ஜைது என்பவன் அல்லாஹ்வாகும்) படி அறவே இல்லாத ஜெய்தின் பக்கம் சேர்ப்பது மடமையிலும் மடமையாகும். நீங்கள் எதிலிருந்து விரண்டு ஓடினீர்களோ அதன்பேரில் முகம் குப்புற விழுந்து விட்டீர்கள்.

உண்மை ஸூபியாக்களின் நிலை:

தாத் என்பது உஜூதின் ஐனாகும். உஜூது என்பது தாத்தின் ஐனாகும். ஆலமானது அதன் எல்லாக் கௌனுகளைக் கொண்டும் ஹக்கான உஜூதுடைய ஷுஊனாத்துகளும் சுற்றுகளும் ஆகும்.

வெளியில் மவ்ஜூதான பொருள்கள் அல்லாஹ்வின் தாத்துக்கு வேறானவை இல்லை. அல்லது தாத்தின் ஷுஊனாத்துகளுக்கு வேறானவை இல்லை. ஷுஊனாத்துக்கள் மட்டிலடங்காதது ஆகும். அதனுடைய சுற்றுகளும் எண்ணிக்கையற்றதாகும். கௌனுகளுடைய எல்லா அணுக்களும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை  ஷுஊனாத் என்னும் உடையில் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

அவன் ஒரு ஷஃன்(காரியத்தின்) உடைய உடையில் இரண்டு தடவை வெளியாவதில்லை. ஒவ்வொரு அணுவின் பேரிலும் சொந்தமான ஒரு கோலத்தைக் கொண்டு வெளியாகிறான். அந்த சொந்தமான கோலத்தைக் கொண்டு வேறு எந்த அணுவிலும் ஒரு காலமும் வெளியாக மாட்டான்.

வெளிப்பாட்டில் இந்த அதிகத்துடனேயே அதிகமாகவில்லை, எண்ணிக்கையாகவில்லை, பேதகமாகவில்லை. அவன் எப்பொழுதும் முன்னுள்ள மாதிரியே இருக்கிறான். அவன் பன்மையுடன் ஒருவனாகவும், ஒருமையுடன் பன்மையானவனாகவும் தாத்தில் அல்லது உஜூதில் ஒருவனானவனும் ஆவான். சுற்றுகளிலும் ஷுஊனாத்துகளிலும் பலதானவனும் ஆவான்.

இத்துடனே ஒருமை பன்மையினதும் பன்மை ஒருமையினதும் ஐனாகும். அவனின் நிலைகளாகிறது அவனின் தாத்தின் ஐனாகும். அவனின் தாத்தாகிறது அவனது நிலைகளின் ஐனாகும். மட்டிலடங்கா ஷுஊனாத்துக்களுடைய அவன் அவனுடைய ஷுஊனாத்துக்களுடைய ஐனாகவும், சுற்றுகளின் ஐனாகவும் (தனி நிலையிலும் கூட்டான நிலையிலும்) ஆகிறான்.

இதுபோல்தான் அவனது ஷுஊனாத்துக்களை(காரியங்களை)க் கொண்டு மொத்தமாக ஐனாகிறான்(தானாகிறான்). தனித்த நிலையிலும் சேர்ந்த நிலையிலும் அவன் எல்லாவற்றினதும் ஐனாகும். எல்லாம் அவனது ஐனுமாகும்.

ஆகவே தாத்தாகிறது ஒரு தாத்தாகும். ஷுஊனாத்துகள் பலதாகும். கடலின் தாத்து ஒன்றானதாகவும், அதன் அலைகள் என்னும் சுற்றுகள் பலதானதும் போல, கடலின் தாத்தாகிறது தனித்தனி எல்லா அலைகளினதும் ஐனாகும். இதுபோலவே மொத்தமாக எல்லா அலைகளினதும் ஐனுமாகும்.

ஐனு ஒன்றானதாகவும், சுற்றுகள் அநேகமானதாகவும் இருக்கும். 'லா மவ்ஜூத .இல்லல்லாஹ்'. இதுதான் ஹகீகிய்யான தௌஹீதுத் தாத்தியாகும்.
   

                            ஆக நூரி ஷாஹ் தரீகா என்பது நமது சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தைச் சார்ந்த மகான்களின் நடைமுறைகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று என்பது உங்கள் முன் எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கும் ஆதாரங்கள் மூலம் நிரூபணம் ஆகியிருக்கிறது. தெளிவு பெறுங்கள்!!!

ஆதார நூல்கள்:

1.    திருக்கலிமாவின் பொக்கிஷம்.
2.    நூருன்னூர்
3.    15-5-1977 ஆயங்குடி பிரசுரம்
4.    அல் ஹகீகா
5.    தப்லீக் ஜமாஅத் என்றால் என்ன?
6.    ஷைகுனா செய்யிது நூரிஷாஹ் ஷைகுனா ஜுஹூரி ஷாஹ் நினைவு மலர்.
7.    மெய்ஞ்ஞான வழித் தொடர் ஷஜ்ரா
8.    அஹ்லெ சுன்னத் மாத இதழ்கள்.
9.    தப்லீக்கும் அதன் தலைவர்களும்.
10.    சமஸ்த கேரள ஜம்இய்யத்து உலமா சபை தீர்மானம்.

முற்றும்.

அரபிக் கலாசாலையில் 7 வது பட்டமளிப்பு விழா!

மஃஆனிமுல் முஸ்தபா அரபிக் கலாசாலையில் 7 வது பட்டமளிப்பு விழா!

கடந்த 18-07-2010 ஞாயிற்றுக் கிழமை (ஹிஜ்ரி 1431 ஷஃபான் பிறை 06) காலை 9.30 மணியளவில் இலங்கை ஏறாவூர் ஸூபி மன்ஸில் சார்பாக நடாத்தப்பட்டு வரும் மஃஆனிமுல் முஸ்தபா அரபிக் கலாசாலையில் 7 வது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவும், 8வது  தலைப்பாகை சூடும் விழாவும் காட்டுப்பள்ளி வீதி, கலாசாலை மண்டபத்தில் வைத்து நடைபெற்றது. இச் சிறப்பு மிகு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி  நடத்தி நடந்தவர்கள் சங்கைமிகு ஷெய்குனா ஸெய்யிது பூக்கோயாத் தங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அருமை மகனார் அல்ஹாஜ் பி.ஏ. முஹம்மது ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ஸகாபி, காதிரி, அல் ஹஸனி (இந்தியா) அவர்கள். சிறப்பு அதிதியாக கலந்து கொண்டவர்கள் ஷெய்குனா மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் எஸ்.எம்.ஹைச். முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ஆலிம் அல் ஆலிமுல் பாழில் ரஹ்மானி, பாகவி கலீபத்துல் காதிரி (இந்தியா) அவர்கள்.

இவ்வரபி கலாசாலையின் பேராசிரியர்களாக பணி புரிபவர்கள்:

மௌலவி அல்ஹாபிழ் ஏ. நாகூர் மீரான் பாழில், பாகவி இந்தியா (முதல்வர்) அவர்கள்.

மௌலவி டபிள்யு. ரயீஸுத்தீன் கௌஸி அவர்கள்.

மௌலவி எம்பி. அப்துல் ஹஃபீல் கௌஸி அவர்கள்.

நிகழ்ச்சில் முன்னதாக சுபுஹுத் தொழுகைக்குப் பின் குர்ஆன் ஓதி தமாம் செய்யப்பட்டது.

காலை 9.30 மணியளவில் கிராஅத் ஓதி நிகழ்ச்சி துவக்கப்பட்டது.

மாணவர்கள் கல்லூரி கீதம் பாட, வரவேற்புரைக்குப் பின் தலைமையுரையை தலைவர் அவர்கள் ஆற்ற பின் வாழ்த்துரையை மத்ரஸா உலமாக்கள் ஆற்றினார்கள். பின் பட்டம் பெறும் மௌலவி மார்களுக்கு 'முஸ்தபி' பட்டத்தை சங்கைமிகு ஷெய்குநாயகம் ஸைபுத்தீன் ஸூபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் வழங்கி ஆசியுரை வழங்கினார்கள். இறுதியில் துஆ பிராhத்தனையுடன் ஸலாவத் ஓதி நிகழ்ச்சிகள் யாவும் இனிதே நிறைவுற்றன.

பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள்:

1. மௌலவி ஜே. முஹம்மது மபாயிஸ் முஸ்தபி, அக்கரைப் பற்று,
2. மௌலவி ஏஎம். முஹம்மது அஹ்ஸன் முஸ்தபி, அத்துக்கல, பொலனறுவை.
3. மௌலவி எம்.எஸ். முஹம்மது றியாழ் முஸ்தபி, பல்லியா கொட, அக்பர்புர, பொலன்னறுவை.
4. மௌலவி ஆர்எம். முஹம்மது மர்சூக் முஸ்தபி, சுங்காவில், பொலன்னறுவை.
5. மௌலவி எம். அறபாத் முஸ்தபி, ஏறாவூர்.

தலைப்பாகை சூடும் மாணவர்கள்:

1. ஜனாப். எம். முஹம்மது பிர்தௌஸ், ஏறாவூர்
2. ஜனாப். டி. முஹம்மது நிஸ்வர், ஏறாவூர்.
3. ஜனாப். என்.எல். முஹம்மது பாரிஸ,; ஏறாவூர்.

மத்ரஸாவிற்காக நன்கொடைகளை அனுப்பி அல்லாஹ்வின் நல்லருளையும் ஷெய்குமார்களின் துஆபரக்கத்தையும் பெற்றிட அன்புடன் வேண்டுகிறார்கள் ஏறாவூர் மஃஆனிமுல் முஸ்தபா அரபிக் கலாசாலை நிர்வாகத்தினர்.

மத்ரஸாவிற்கான செலவுகள் விபரம்: (ஒருநாள் செலவுகள்- இலங்கை ரூ.)

1. காலை உணவு                  ரூ. 1500
2.  மதிய உணவு                   ரூ 2500
3. இரவு உணவு                     ரூ 2000
4. மூன்று வேளை தேனீர் ரூ 500

     மொத்தம்         இலங்கை ரூ 6500

பணம் அனுப்ப வேண்டிய வங்கி கணக்கு எண்:

Eravur-People's Bank A/C No: 123-1001-10000-396.

ஹிஸ்புல்லாஹ் ஸபை,
ஸூபி மன்ஸில்,
காட்டுப்பள்ளி வீதி, ஏறாவூர்.

Phone: 0094-652240469

Tamil Bayan before Jumma inside the Mosque Debate-ஜும்ஆவிற்கு முன் அரபியல்லாத மொழியில் (தமிழில்) பயான் பண்ணுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஷெய்குனா ஸூபி ஹஜ்ரத் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காயல்பட்டணத்தில் நடத்திய விவாதம்

ஜும்ஆவிற்கு முன் அரபியல்லாத மொழியில் (தமிழில்) பயான் பண்ணுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஷெய்குனா ஸூபி ஹஜ்ரத் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் காயல்பட்டணத்தில் நடத்திய விவாதம்:

தென்னிந்தியா, காயல்பட்டணம் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையினராக வாழும் ஒரு ஊர்ஆகும். இங்கு வாழும் முஸ்லிம்கள் அனைவர்களும் ஷாபியீ மத்ஹபை பின்பற்றியவர்களே! இங்கு சுன்னத்வல் ஜமாஅத் முறைப்படி நமது முன்னோர்களால் கட்டப்பட்ட இரு ஜும்ஆ பள்ளிகள் (குத்பா பெரிய பள்ளி, குத்பா சிறிய பள்ளி) உள்ளன. வாரம் ஒரு முறை ஒரு பள்ளியில் ஜும்ஆ நடைபெற்று வருகிறது. அக்காலம் முதல் இக்காலம் வரை இப்பள்ளியில் ஜும்ஆ குத்பா பயான்கள் அரபி மொழியிலேயே நடைபெற்று வந்திருக்கிறது. ஜும்ஆ தினங்களில் மக்கள் முன்கூட்டியே பள்ளிக்குச் சென்று தொழுது ஸூரா கஹ்பு, இன்ன பிற ஸூராக்களையும், ஸலவாத்து ஷரீபுகளை ஓதிக் கொண்டும் எவ்வித இடையூறு இல்லாமல் அமல்கள் செய்து வருவது தொன்று தொட்டு இருந்து வந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் நடந்த 1980-ம் வருடம் மௌலவி நஹ்வி செய்யதஹ்மது ஆலிம் அவர்கள் ஜும்ஆவில் தமிழில் பயான் பண்ணினார்கள். அச் சமயத்தில் அங்கிருந்த ஷெய்குனா ஸூபி ஹஜ்ரத் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த பயான் மாக்கத்திற்கு விரோதமானது. அவ்வாறு பண்ணுவது மார்க்க சட்டப்படி ஹராம் என்று தடுத்தார்கள். அச்சமயத்தில் இது ஊர் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரச்சனைக்குரியதாக ஆகி, அதற்குரிய ஆதாரங்களை இரு தரப்பினர்களும் தர வேண்டுமாய் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டனர். ஷெய்குனா அவர்கள் தரப்பில் ஷெய்குனா அவர்களும், அவர்களது கலீபாக்களான W.M.M. செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் பாகவி அவர்கள், S.M.H. முஹம்மதலி சைபுத்தீன ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி அவர்கள், மௌலவி அஸ்ஸெய்யிது முஹம்மது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் ஆலிம் அவர்கள் ஆகியோரும், எதிர் தரப்பில் S.N. சாகிபுத் தம்பி ஆலிம் அவர்கள், M.S. அப்துல் காதிர் பாகவி அவர்கள் போன்றவர்களும்; கலந்து கொண்டனர்.

கனம். குளம் லெப்பைத் தம்பி ஹாஜி (குத்பா பெரியபள்ளி தலைவர்) அவர்கள் முன்னிலையில் இப்பிரச்சனை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, மெஜாரிட்டி, மைனாரிட்டி அடிப்படையில் (மார்க்க சட்டப்படி அல்ல) முடிவு எடுக்கப்பட்டு தமிழில் பயான் நடந்து வருகிறது. அச் சமயத்தில் நமது ஷெய்குனா அவர்கள் அங்கு சமர்ப்பித்த பத்வாக்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.

அச்சமயத்தில் நமது ஷெய்குனா அவர்களை எதிர்த்தவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் அடைந்த இழிநிலைகளையும், துன்பங்களையும், பட்ட நோய்களையும் இந்நகர மக்கள் நன்கு அறிவார்கள்.

பத்வா ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கும்படி ஷெய்குனா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடிதம்

 

 ஜும்ஆவிற்கு முன் உள் பள்ளியில் அரயபியல்லாத வேறு மொழியில் பயான் பண்ணுவது ஆகாது என்பதற்கு ஷெய்குனா அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட பத்வாக்களை பெற்றுக்கொண்டதற்கான ஆதாரங்கள்.

ஜும்ஆ பயானுக்கு எதிர்ப்பாக கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தின் நகல்.

பெரிய,சிறிய குத்பா பள்ளி மானேஜர் ஜனாப். குளம் லெப்பைத் தம்பி ஹாஜி அவர்களுக்கு கொடுத்த மனு:-

நீங்கள் 4-3-80 ம் தேதி செவ்வாய் கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு ஜும்ஆ தினத்தில் உபன்னியாசம் செய்வது பற்றி உலமாக்களிடம் இருந்து வந்திருக்கும் பத்வாக்களை உலமாக்களால் பரீசிலனை செய்ய இருப்பதை பார்க்க வரும்படி அழைத்திருந்த அழைப்பை ஏற்று நாங்கள் வந்தருந்தோம். அங்கு ஆகும் என்று சொன்னவர்களின் பத்வாக்களையும் ஆகாது என்று சொன்னவர்களின் பத்வாக்களையும் வாசித்துக் காட்டியதை நாங்கள் கேட்டோம்.

ஆகாது என்று சொன்னவர்கள் ஜும்ஆ தினத்தில் பாங்கிற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் பிரசங்கம் செய்வது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஸஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், இமாம்கள் காலங்களில் நடக்காத பித்அத்தான விஷயம். மேலும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஸஹாகாக்கள், தாபியீன்கள், இமாம்கள் செய்து வந்த சுன்னத்தான அமல்களை தடுக்கக் கூடியதாக இருப்பதினால் இது கெட்ட பித்அத், ஹராம். இதை  தடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்தார்கள்.

ஆகும் என்று சொன்னவர்கள் இப்பிரசங்கங்கள் செய்வது ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனம் அதிகமாக இருப்பதினால் தொழுகைக்கு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் ஆகும் என்று சொல்லி இதற்கு ஆதாரமாக இமாம் நவவி அவர்கள் சொல்லியிருக்கக் கூடிய ஒரு வாசகத்திதை அதாவது- ஒரு கூட்டத்தார் பள்ளிவாசலில் குர்ஆனை சப்தமிட்டு ஓதுகின்றார்கள் அவர்கள் ஓதுவதைக் கொண்டு சில ஜனங்கள் பிரயோஜனமடைகின்றார்கள். மற்றவர்கள் இடைஞ்சல் படுகின்றார்கள். இடைஞ்சலை விட பிரயோஜனம் அதிமாக இருக்குமானால் ஓருவது மிக சிறந்தது. அதற்கு மாற்றமாயின் மக்ரூஹாகும் என்ற ஆதாரத்தைக் கொண்டு பயான் செய்வரினால் ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனம் அதிகமாக இருப்பதினால் தொழுகின்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் ஆகும் என்றும்,

பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு வெள்ளிக் கிழைம மிம்பரில் நின்று குத்பா ஓதிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ஒரு ஸஹாபி வந்து, தொழாமல் அமர்ந்து விட்டர். உடனே நாயகமவர்கள் அந்த ஸஹாபியை அழைத்து எழுந்து இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழு! அதை சுருக்கமாகத் தொழு! எனக் கூறினார்கள். பிறகு வெள்ளிக் சிழமை இமாம் குத்பா ஓதிக் கொண்டிருக்கும் போது உங்களில் யாரேனும் வந்தால் அவர் இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழவும். அவ்விரு ரக்கஅத்துகளையும் சுருக்கமாகத் தொழவும் என்று கூறினார்கள் என்பதை ஆதாரமாக காட்டி பிரசங்கம் செய்வது தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகைக்கு இடைஞ்சல் இல்லi என்றும் சொன்னார்கள்.

அதற்கு ஆகாது என்று சொன்ன உலமாக்கள் நவவி இமாம் சொன்னது இரண்டும் சுன்னத்தான வேளையில் ஒரு வேலைக்கு இன்னொரு வேலை இடைஞ்சலாக இருந்தால் பிரயோஜனம் அதிகமாக இருந்தால் அதை செய்வது விசேஷமானது என்றும் இடைஞ்சல் அதிகமாக இருந்தால் மக்ரூஹ் என்றும் செர்னதை செட்ட பித்அத்தான இந்த பிரசங்கத்தினால் பிரயோஜனம் அதிகமாக இருப்பதினால் ஆகும் என்று ஒழுங்கு செய்வது சரியில்லை. இந்த பிரசங்கமே மார்க்கத்தில் கூடாத வேலை என்றும்,

அஸல் குத்பா ஓதும் சமயத்தில் வந்தவரை தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் ஓதும்படியாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதைக் கொண்டு இந்த கெட்ட பித்அத்தான பிரசங்கம் செய்யும் போது தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகைக்கு இடைஞ்சல் இல்லை என்று சொல்வது சரியில்லை என்றும் சொன்னார்கள்.

ஆகும் என்று சொல்லும் உலமாக்களுக்கு இதற்கு தகுந்த பதில் சொல்ல முடியவில்லை. மானேஜரான நீங்கள் பொதுஜனங்கள் அதிகமான பேர்கள் பிரசங்கத்தை விரும்புகிறர்கள். அதனால் வரும்வாரம் பிரசங்கத்தை வைப்போம் என்று சொன்னது முற்றிலும் பொருத்தமில்லாத மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான தீர்ப்பாகும்.

இப்படி நீங்கள் செய்வீர்களாயின் கெட்ட காரியத்தை செய்யக் கண்டால் கையால் தட்ட வேண்டும் அல்லது வாயால் தட்ட வேண்டும் அல்லது  அல்லது மனதால் வெறுக்க வேண்டும் என்று ஹதீது ஷரீபில் வந்திருப்பதினால் பிரசங்கம் நடந்தால் நாவால் தடுக்கத்தான் செய்வார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் சேர்ந்து தடுக்கத்தான் செய்வோம் என்பதை இதன் மூலம் அறியத் தருகிறோம்.

ஒப்பங்கள்:
………………..

குறிப்பு: இக் கடிதம் கண்டதும் ஷெய்குனா அவர்கள் தமது முரீது பிள்ளைகளிடம், ஜும்ஆவில் தமிழில் பயான் பண்ணுவது ஹராம்தான். அதை நாம் தடுத்தோம். அவர்கள் கேட்கவில்லை. மார்க்கத்தின்படி பார்க்காமல் முடிவெடுத்து விட்டார்கள். இச்சமயத்தில் ஜும்ஆவில் தமிழில் பயான் நடக்கும்போது நாம் அங்கு செல்லத் தேவையில்லை. அது வீண் குழப்பத்தை உண்டாக்கும் என்று கூறி தடுத்துவிட்டார்கள்.

Chennai Porur Sufi Manzil

currently manzil is in First Floor of our Peer Bhais house.

Soofi Manzil

C/o. Usman Ali

4/24,First Street,

RE Nagar, Porur,

Chennai- 600116.

தற்போது  நமது தரீகத் சகோதரர் இல்லத்தில் வைத்து   பிரதிவாரம் வியாழன் பின்னேரம் வெள்ளி இரவு மஃரிபு தொழுகைக்குப் பின் திக்ரு மஜ்லிஸ்     மற்றும் கந்தூரி வைபவங்கள் நடந்து வருகிறது. மன்ஜில் கட்டுவதற்கு முயன்று வருகிறோம்.

Kayalpatnam Sufi Hazrath-காயல்பட்டணம் ஸூபி ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

 By: Hisbullah Sabai, Sufi Manzil, Kayalpatnam-628204 Inida.

 
 அல்ஆரிபுல்லாஹ் அல்முஹிப்புர்ரஸூல் அஷ்ஷெய்குல் காமில்  அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹலரத் பாழில்நூரிஸித்தீகி  காதிரி காஹிரி
கத்தஸல்லாஹுஸிர்ரஹுல் அஸீஸ்

அவர்களின் வாழ்க்கைச் சுருக்கம்.

            பூவுலக மக்கள் புண்ணிய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி, அவர்களை நெறிபடுத்தி நல்வாழ்வு வாழ வகை செய்திட வல்லான் அல்லாஹ் தன் வளமார்கருணையின் பொருட்டினால் நபிமார்களை வையகத்திற்கு அருளாய்த் தந்தான்.பேரருளாய்ப் பிறந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹிவஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையோடு நபிமார்கள் என்ற தொடர் முற்றுப் பெறவும் …….

           தொடர்ந்து அவர்களின் வழிகாட்டுதலை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டு ஆன்மீகத்தையும், ஏகத்துவத்தையும், எழிலார் இஸ்லாத்தின் இனிய நற்கருத்துக்களையும் அவனி மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து அவர்கள் நெறி தவறிப்போகாமல் நல்வழிப்படுத்தவும், நீதமான வாழ்க்கை முறைகளை மேற்கொள்ளவும் செய்திட இறை நேயப் பெருமக்களை     அன்பளிப்பாக வழங்கினான் இறைவன்!
 

இறைநேசர்கள்:
   

         அல்லாஹ்வின்ஆணைகளையும், ரசூலுல்லாஹ்வின் போதனைகளையும் சிரமேற் கொண்டு சன்மார்க்க நெறி தவறாது ஷரீஅத் – தரீகத் – ஹகீகத் ஆகிய படித்தரங்களைக் கடந்து இறுதிக் கட்டமாக மஃரிபத் எனும் ஞானப்பேரமுதை மாந்தி மகிழ்ந்தவர்கள் தாம் இறைநேசப் பெருமக்கள்.

    உயர் மர்தபாவின் உச்சாணிக் கொம்பிலே கொலுவீற்றிருக்கும் இறை நேசர்களைக் குறித்து 'இறைவனுக்கு உவப்பானவர்கள் இவர்கள்! அந்தரங்க –பகிரங்க விஷயங்களைத் தெரிந்தவர்கள் இவர்கள் இறைவனது கண்ணாடிகள்.ஒவ்வொரு ஒலியும் நூஹ் நபியவர்களுடைய கப்பல் என அறிந்து கொள்க! இவர்களை உவந்து போற்றினால் நாசமெனும் ஜலப் பிரளயத்திலிருந்து நீ தப்பி விடுவாய்!' என்று மத்னவீ மணி மாலையில் ஞான மகான் அல்லாமா ஜலாலுத்தீன் ரூமி ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகிறார்கள்.
 

      பாரில் பல பொருட்கள் ஒன்று மற்றொன்றைச் சார்ந்து அதன் உதவியைக் கொண்டு வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஒட்டி உறவாடி நிற்பதைக் காணலாம். வெப்பமும் தண்ணீரும் பூமிக்குத் தேவை. இவற்றினால்தான் பூமி செழிப்புடன் பூக்கிறது. காய்க்கிறது!

    மண்ணின் பசுமைக்கு வெயிலும், மழையும் தேவைப்படுவது போன்றே உலக மக்கள் நேர்வழி சென்றுய்ய நபிமார்களுடையவும், பின்னர் இறை நேசர்களுடையவும் தேவையினை எதிர் நோக்கி உள்ளனர்.

    அருளை வழங்குபவன் அல்லாஹ். ஆனால் அதனைப் படைப்பினங்களுக்குப் பங்கு வைத்து தருபவர் அண்ணல் நபியுல்லாஹ் அவர்களே! பின்னர் இப்பணி ஒலிமார்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. எனவே தான் 'எனது உம்மத்துகளில் நாற்பது நபர்கள் நபி இப்ராஹிம் அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் இதயத்தை உடையவர்களாக என்றும் இருந்து வருவர்.இறைவன் அவர்களைக் கொண்டு மக்களின் பிணிகளைப் போக்குவான். மழை பொழிவிப்பான். அவர்களைக் கொண்டு தான் உலகோர்க்கு உதவிகள் புரியப்படும்' (நூல் : தப்ரானி) என நாயகமவர்கள் அறிவித்தனர்.

    நபி பெருமானுடைய நுபுவ்வத் எனும் பேரொளிப் பிழம்பை ஸஹாபாக்கள் நேரடியாக பெற்றார்கள். பின்னால் வந்த இறைநேசர்கள் நபிதோழர்களிடமிருந்து அந்த பேரொளியை பெற்றனர். நாம் ஒலிமார்களிட மிருந்து அதனைப் பெறுகின்றோம்.
 

       ஏனெனில் இறைத்        தோழர்கள் நுபுவத்தின்
ஜோதியினைப் பிரதிபலித்துக் காட்டுகின்ற கண்ணாடிகள். அதனற்றான் இறைக்காதலர்களது புனிதக் கரம் பற்றி பைஅத்து பெறுகின்ற பொதுமக்கள் அதனைப் பின்பற்றி தம் வாழ்க்கை முறைகளையும், வழிமுறைகளையும் அமைத்துக் கொண்டு அமல் செய்கின்ற போது நுபுவ்வத்தின் ஜோதியினைப் பெறுகின்றனர்.
 

    ஈமான், இஸ்லாம் பற்றி விளக்கம் தந்து நல்வழி காட்டுவோர் ஆலிம்கள். ஆலிம்களால் தெளிவாக்கம் செய்யப்பட்டஈமானைப்பாதுகாத்து இறையச்சமுடையோ

ராய் வாழ்வதற்கு பாதையமைத்துத் தருவோர் அவ்லியாக்கள்தான்!
  

       தொழுகையில் உடல் சுத்தம், இடம் சுத்தம், கிப்லாவை முன்னோக்குதல் ஈறாக இன்னபிற ஷர்த்துக்களையும், பர்ழுகளையும், சுன்னத்துகளையும் கற்றுத் தருகின்றனர் ஆலிம்கள்!
  

          ஆனால் தொழுகையின் போது உளத் தூய்மையாக இருக்க வேண்டுவது குறித்துக் கற்றுத் தருவோர் இறைநேசர்களன்றோ? கற்றுத் தருவதோட அதற்கான பக்குவ நிலையை ஊட்டுபவர்களும் அவர்களே!
  

         துரு ஏறிவிட்ட இரும்பை நெருப்பு உலையில்வைத்து துருவை அகற்றலாம். ஆனால் இருளால் சூழ்ந்து அக அறிவை இழந்துவிட்ட இதயத்தை என்ன செய்வது? அக்காரிருளை அகற்றிட இறைநேசர்தம் தோழமை அவசியம்.
   

           இறைநேயப் பெருமக்களின் சகவாசமும் அவர்களது அருட்நிறை பார்வையும் கண நேரத்தில் மனித மனங்களின் மருவினைப் போக்கி அகத்தெளிவினை அள்ளி வழங்கிய வரலாறுகள் ஏராளம்!

ஷெய்குனா ஹலரத்:
 
    இப்படி இறைவனால் மனுக்குலத்திற்கு கருணையாய் வழங்கப்பட்ட  இறைநேச         பெருமக்களுள்         பல
நூற்றுக்கணக்கானோர் பிறந்த – வளர்ந்த வாழ்ந்த பேரூர் காயல்பட்டணம்.
   

        பண்டைய காலம் முதற் கொண்டு வகையான வரலாற்றுக்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி வரும் காயல்பட்டணத்தில் தோன்றி மறைந்த இறைநேசர்களது பட்டியலைத் தயாரிப்பது என்றால் அதுவே மகத்தானதோர் பணியாக அமையும்.
   

         இப்பட்டியலில் சிறப்பானதோர் இடத்தினைப் பெற்று நிறைவானதோர் வாழ்வினை மேற்கொண்ட பெருந்தகைதான் நம் கண்ணியத்திற்குரிய அல்ஆரிபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பர்ரஸூல் அல்லாமா அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்துல்காதிர் ஸூபி ஹலரத் கத்தஸ்ல்லாஹுஸிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்கள்!
  

      தமிழகம், கேரளம் மட்டுமின்றி ஈழத் திருநாட்டில்மற்றும் அன்னாரைத்தெரிந்தோரெல்லாம் கண்ணியத்தொடு – அன்பொடு 'ஸூபி ஹலரத்' என்று
அழைக்கப்பட்ட இப்பெருமகனார் -காயல்பட்டணத்தின் பெருமைக்குரிய கம்பெனியார் குடும்பத்தில் ஹிஜ்ரி 1322 ம் ஆண்டு ஊ.யு.மு.அகமது முஹ்யித்தீன் – முஹம்மது இபுராஹீம் நாச்சி தம்பதியருக்கு கடைசிக் குழந்தையாகப் பிறந்தார்கள்.
 
ஷெய்குனா அவர்களின் வம்சப் பரம்பரை :
 
    வள்ளல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வகையானவாழ்வில் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களின் சுக துக்கங்களில் தோளோடு தோள் நின்ற இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் போற்றிப் புகழப்படுகின்ற பெருமகனார் செய்யிதினா அபூபக்கர் ரலியல்லாஹுஅன்ஹு அவர்களின் 39 வது தலைமுறையில் பூவுலகம் பெற்றெடுத்த புனிதப் பெருமகனார் எங்கள் ஷெய்குனா அவர்கள.; அகத்துறை வென்ற அந்த ஆன்மீகப் பெருவள்ளலது வமிசப் பரம்பரைப் பட்டியல் இதோ :
 

1.செய்யிதினா அபுபக்கர் 2.அப்துல்லாஹ் 3.ஸஈது 4. ஸஃது 5.இஸ்மாயீல்6.ஈஸா 7.இல்யாஸ் 8.அப்துல் கரீம் 9.இப்ராஹீம் 10.ஹுசைன் 11.ஜாபிர்12.அஹ்மது 13.ஸாலிம் 14.ஸாலிஹ் 15.ஜகரிய்யா 16.அப்துல் கரீம் 17.மகுதூம் 18.ஹாஷிம் என்ற பெயரில் பிரபலமான உமர் 19.ஸுபைர் 20.ஹுஸைன் அப்துல்லாஹ் 21.முஹம்மது 22.ஷெய்கு மகுதூம் 23.முஹம்மது கில்ஜீ மிஸ்ரி காஹிரி 24.ஹிழ்று 25.ஷிஹாபுத்தீன் 26.அல்ஹாஜ்ஜுல் ஹரமைன் அஹ்மது 27.முஹம்மது 28.அஹ்மது 29.முகம்மது 30.மகுதூம் 31.அப்துல் காதிர் 32.அஹ்மது மீரான் சாஹிபு 33.மீரான் லெப்பை 34.அஹ்மது தம்பி 35.மணிப்பாட்டு மரைக்காயர் என்று அறியப்பட்ட முஹம்மது இஸ்மாயீல் மரைக்காயர் 36.மகுதூம் முகம்மது 37.முஹம்மது இஸ்மாயீல் 38.சின்ன அஹமது முஹ்யித்தீன் 39.ஷெய்குனா ஷெய்குல் காமில் ஷெய்கு அப்துல் காதிர் காதிரி காஹிரி.
 

ஷெய்குனா அவர்களின் கல்வி:
 
     ஷெய்குனா அவர்களை சிறப்பானதொரு ஹாபிழாக்கிப் பார்க்க வேண்டுமென்பது அன்னாரது பெற்றோர்களின் வேணவா. எனவே அவர்களுக்கு ஆரம்பக் கல்வியை உள்ளூர் உலமாப் பெருமக்களிடம் கற்றுக் கொடுத்த பின்னர், காயல்பட்டணத்திலேயே ஹிப்ழு மதரசாவில் அவர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர். 
   

       ஆனால் ஷெய்குனா அவர்களின் அவா வேறு விதமாக அமைந்திருந்தது. ஊரில் ஹாபிள்களை விட ஆலிம்களுக்கே அதிக மதிப்பு இருப்பதை கவனித்து வந்த ஹலரத் அவர்களது இளம் மனது தாமும் ஒரு ஆலிமாகிட வேண்டும் என்பதிலேயே இலயித்திருந்ததால் ஹிப்ளில் அவர்களது முழுக் கவனமும் செல்லவில்லை.
  

         ஷெய்குனா அவர்களுடைய விருப்பத்தைப் புரிந்துக் கொண்ட தந்தையார் அவர்களை ஓத வைக்க இணக்கம் தெரிவித்தார் ஆயினும் மகனார் வெளியூர் சென்று கல்வி கற்பதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
  

        உள்ளூரில் இருக்கின்ற தரமிக்க ஆலிம்களிடம் கல்வி பயிலலாமெனக் கூறினர்.மட்டுமின்றி அந்நேரத்தில் இல்மு காயல்பட்டணத்தில் தான் இருக்கிறது மற்ற இடங்களில் இல்லை என்ற கருத்தும் நிலவி வந்தது. ஆனால் எக்காரணத்தைக் கூறினாலும் ஷெய்குனா அவர்கள் தாம் வெளியூர் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சற்றும் பின் வாங்கவில்லை. இக்காரணங்களால் அவர்களது ஹிப்ளு 8 ஜுஸ்வுகளுடன் நின்று போயிற்று!
  

         அந்நேரத்தில் காதிரிய்யா தரீகாவின் பிரபலமான ஷெய்காக விளங்கிய கண்ணியமிகு லியாவுல் ஹக் ஸூபி நாயகம் அவர்கள் ஹைதராபாத்திலிருந்து காயல்பட்டணம் வருகை தந்தனர். செய்யிது குடும்பத்தவரான அவர்கள் மகோன்னதம் மிக்க ஒரு இறைநேசர்.
  

        மக்கள் பலரும் தம் உள்ளக்கிடக்கைகளை அவர்களிடம் எடுத்துரைத்து நிவர்த்தி பெற்றுப் போவதைக் கவனித்து வந்த நம் ஷெய்குனா அவர்களும் தமது விருப்பத்தினை – வெளியூர் சென்று கல்வி கற்றிட கொண்டுள்ள அவாவினை அன்னாரிடம் கூறியபோது ஷெய்குனா அவர்களது கல்வித் தாகத்தினைப் புரிந்துக் கொண்ட அன்னார் உளம் பூரித்து ஷெய்குனா அவர்களது பெற்றோரிடமும் உறவினரிடமும் தாமே நிலைமையை எடுத்துரைத்து அவர்களின் ஒருங்கிணைந்த சம்மதத்தைப் பெற்றுத் தந்ததோடு ஊர் எல்லை வரை வந்து அன்போடு ஷெய்குனா அவர்களை உச்சி முகர்ந்து வழியனுப்பி வைத்தனர்.
  

          இதற்கு மத்தியில் இளைஞர் முதல் முதியோர்வரை பலதரப்பட்டோர் லியாவுல் ஹக் ஸூபி நாயகத்திடம் ஞான தீட்சை – பைஅத் பெற்றுச் செல்வதைக் கண்ட இளவல் ஷெய்குனா தமக்கும் பைஅத் தருமாறு வேண்டி நிற்க, அவர்கள் சொன்னார்கள் 'என்னை விட மகத்தான வேறொருவர் தங்களுக்கு அப்பெரும் பாக்கியத்தினை தந்தருள் புரிவார்கள். காலம் வரும் காத்திருங்கள்!'
   

        பிற்காலத்தில் ஹைதராபாத் வழங்கிய ஞானப் பெருவள்ளலிடம் ஷெய்குனா பைஅத்தும் கிலாபத்தும் பெறவிருக்கிறார்கள் என்பதை இப்படிச் சுட்டிக் காட்டினார்கள் லியாவுல் ஹக் ஸீபி நாயகமவர்கள்!
   

          தம் தோழராம் ஹஸன் மௌலானா என்பாருடன் கல்வி கற்றிடப் புறப்பட்டுச் சென்ற ஷெய்குனா சென்னை வந்து ஜமாலிய்யா அரபிக் கல்லூயில் சேர்ந்தார்கள். கண்ணியமிகு மதார் சாகிபு ஆலிம் அவர்கள் அப்போது அங்கே முதல்வராகப் பணியாற்றி வந்தார்கள்.
   

        ஷெய்குனா அவர்களது கல்வித் தாகம் மென்மேலும் அதிகரிக்கவே அங்கிருந்து பொதக்குடி வந்து அந்நூருல் முஹம்மதிய்யி அரபிக் கல்லூரியில்
சேர்ந்தார்கள். ஆஷிகுர் ரசூல், கன்சுத்தகாயிகு, ஷெய்குல் காமில் அப்துல் கரீம் குத்திஸ ஸிர்ருஹுஅவர்கள் அங்கே முதல்வராகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள்.
  

         ஷெய்குனா அப்துல் கரீம் ஹலரத் அவர்களின் தனியன்புக்குப் பாத்திரமான மாணவராகத் திகழ்ந்தார்கள். கல்வி கற்கின்ற காலத்திலேயே அவர்கள் மிக்கத் திறமையும், ஒழுக்கமும, பெற்றவர்களாகவும், நற்குணமும், நல்லியல்புகளும் கைவரப் பெற்றவர்களாகவும் விளங்கி வந்ததோடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வகுப்பிலேயே முதல் மாணவராகவும் தேறினார்கள்.
  

          அக்காலத்தில் பொதக்குடி மதரசாவில் தஹ்ஸீல் வகுப்பில் தேறிய மாணவர்களுக்கு ஸனது வழங்கும் வழக்கமில்லை. ஆயினும் ஹிஜ்ரி 1345ல்அப்துல் கரீம் ஹலரத் திடீரென இறையடி சேர்ந்த பின்னர் ஸனது வழங்குதல் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
    

         அதன்படி கல்லூரியின் பழைய மாணவரான ஷெய்குனா அவர்களுக்கு 1349ல் அப்போதைய கல்லூரி முதல்வர் முஹம்மது அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு முஹம்மது ரஜப் ஆலிம் அவர்களால் மௌலவி ஆலிம் பாஸில் நூரி ஸனது வழங்கப்பட்டது.
 
அஹ்மது மீரான் ஸூபி வெள்ளி ஆலிம் அவர்கள்:
 
          இலங்கை காத்தான் குடியில் முகம்மது தம்பி ஆலிம் ஹாஜியார் – மரியம் உம்மா ஆகியோரின் செல்வப் புதல்வராம் அகமது மீரான் ஸூபி வெள்ளி ஆலிம் அவர்கள் நம் ஷெய்குனா பொதக்குடி மதரசாவில் கல்வி பயிலச் சேர்ந்த மறு ஆண்டு பொதக்குடி வந்தார்கள். இருவரும் உற்ற தோழராயினர்.  ஷெய்குனாவை   விட மூத்தவ ராக இருந்தாலும் இருவரும் ஒத்த மனமுடையோராக – கல்வி ஆர்வம் மிக்கோராக – ஞானத்தை தேடும் ஆர்வலர்களாக – உற்ற நண்பர்களாக – சகோதரர்களாக வாழ்ந்தனர்.
 

   மேன்மக்களை மேன்மக்களே நன்கறிவர்! ஒரு இறைநேசப் பெருமகனாரை மற்றொரு இறைநேசரே நன்கறிவார் அகமியத்தைப் புரிந்துக் கொள்வார்!
  

      இருவரும் பிற்காலத்தில் ஒன்றாக சம்சியாபாத் சென்று ஞானப் பெருவேந்தர் முகம்மது அப்துல் காதிர் குத்திஸ ஸிர்ருஹுஅவர்களிடம் கிலாபத் பெற இருந்த காரணத்தினால் அல்லாஹ் இவ்விருவாதம் தம் மனதையும் ஒரே நோக்கில் செல்லக் கூடியதாக ஆக்கி வைத்தான் போலும்!
   

          அகமது மீரான் ஸூபி அவர்கள் 1930 ல் அருட்கவி அப்துர் ரஹ்மான் ஆலிம் அவர்களுடைய மகளார் செய்னம்பு உம்மா என்பாரை மணமுடித்து நல்லற வாழ்வு வாழ்ந்து 1952 அக்டோபர் 2ம் நாள் ஞாயிறு இசாவுக்குப் பின் இறையடி சேர்ந்தார்கள். (இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்) அவர்களது பொன்னுடலம் அவர்களது இல்லத்திலேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
   

       ஷெய்குனா பொதக்குடி மதராசாவில் ஓதி முடித்தாகிவிட்டது. தோழர் அகமது மீரான் ஸூபியவர்கள் ஓதி முடிக்க ஓராண்டு பாக்கி இருந்தது. தோழரை விட்டுப் பிரிய மனமில்லாததோடு காமில் வலி அப்துல் கரீம் ஹலரத் அவர்களிடம் தங்கி இருந்து வேண்டிய பணிவிடைகள் செய்து பாக்கியம் பெற்றிட வேண்டுமென்ற ஆசையும் நெஞ்சம் நிறைய இருந்தது. அத்தோட முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி (ரலியல்லாஹுஅன்ஹு) அவர்களுடைய ஞான விளக்கப் பெருநூல் புஸூஸுல் ஹிகமை அப்துல் கரீம் ஹலரத்திடமே ஓதிட வேண்டுமென்ற எண்ணமும் கொண்டிருந்தார்கள் ஷெய்குனா அவர்கள்!
   

         ஒரு ஞானவானின் நெஞ்சத்து எழுத்தை மற்றொரு ஞானவானால் படித்திடவா முடியாது? ஷெய்குனா அவர்களின் ஆர்வத்தைப் புரிந்து கொண்ட அப்துல் கரீம் ஹலரத் ஷெய்குனாவை தமது உதவியாளராக நியமித்துக் கொண்டு மதராசாவில் தாம் இல்லாத வேளைகளில் தமது பாடங்களை நடத்த அனுமதி கொடுத்து தமது அறையிலேயே அவர்களைத் தங்க வைத்துக் கொண்டார்கள். காமில் வலியின் அருகிலிருக்கும் பாக்கியத்தைப் பெரும் ளபேறாகக் கருதி அவர்களுக்கு ஊழியம் புரிவதிலும் அவர்களிடமிருந்து ஞான அமுதைப் பருகுவதிலும் பேரின்பம் கண்டார்கள் ஷெய்குனா.
 
ஹைதராபாத் ஸூபி ஹலரத் அவர்கள்:
 
    ஷெய்குனா அப்துல் கரீம் ஹலரத் அவர்களின் ஊழியத்தில் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில்தான் அப்துல் கரீம் ஹலரத்தின் உஸ்தாது சென்னை ஜமாலிய்யா அரபிக் கல்லூரி முதல்வர் முஹம்மது மதார் சாகிபு ஸூபி திடீரென இறைவனடி சேர்ந்து விட்ட செய்தியை அறிகின்ற அப்துல் கரீம் ஹலரத் ஷெய்குனாவுடன் சென்னை சென்று மதார் சாகிபு ஸூபியவர்களை ஸியாரத் செய்து விட்டு சென்னையில் தங்கி இருந்த இமாமுல் ஆரிபீன் ஸுல்தானுல் வாயிழீன் பஹ்ருல் ஹகாயிகு வத்தகாயிகு ரயீசுல் மஜாதீப் ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் குத்திஸ ஸிர்ருஹு அவர்களை கண்டு தமது மதரசாவிற்கு வருகை தந்திட அழைப்பு விடுத்தனர். இவ்வழைப்பினை ஏற்றுக்கொண்ட அப்பெரு மகனார் பொதக்குடிக்கு வருகை தந்திட இசைந்தனர்.
   

        ஹைதராபாத் ஞானப் பெருமகான் ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் திஹ்லவீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய நான்காவது கலீபா மட்டுமின்றி தமிழ் கூறும் நல்லுலகின் தலை சிறந்த பல பெரியார்களுக்கு பைஅத்து வழங்கி உள்ளனர். அன்னாரிடம் பைஅத்துப் பெற்று பாக்கியம் பெற்ற சிலகுறிபிடத்தக்கவர்கள்:
 

சென்னை ஜமாலிய்யா அரபிக் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் மௌலானா மௌலவி மதார் சாகிபு ஆலிம் அவர்கள்
 வேலூர் பாக்கியாத் அரபிக் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் மௌலானா மௌலவி அப்துல் ஜப்பார் ஆலிம் அவர்கள்
 இந்திய யுனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காயிதே மில்லத் முகம்மது இஸ்மாயீல் சாகிப்
 திண்டுக்கல் மௌலானா மௌலவி அமீர் பாட்சா ஆலிம் அவர்கள்
 தென்னிந்திய இஷாஅத்துல் இஸ்லாம் சபை ஸ்தாபகர் தென்காசிமேடை முதலாளி அப்துர் ரஹ்மான் சாகிப்
தஞ்சை மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம் அ.த.அப்துல் மஜீது ஸூபி அவர்கள்
   

         அல்லாமா அப்துல் ஜப்பார் ஆலிமவர்கள் பெரிய ஷெய்குனா அவர்களால் கேள்வி – பதில் வடிவில் எழுதப்பட்ட 'அல்ஹக்'என்ற உர்து நூலை அரபியில் மொழியாக்கம் செய்ததோடு அன்னாரைப் போற்றிப் புகழ்ந்து'அலா அய்யுஹ்ஷ் ஷெய்குல் வலீ………' என்று தொடங்கும் அரபு கஸீதா ஒன்றினை இயற்றினார்கள். அந்த கஸீதாவில் ஹைதராபாத் மெஞ்ஞானப் பெருவேந்தரைக் குறித்து –மேன்மைமிக்க ஷெய்கு வலியுல்லாஹ் அவர்களே! இக்கால மார்க்க அறிஞருள் நிகரற்ற சம்பூரண பிரகாசமுடைய சூரியனாகத் தாங்கள் இலங்குகின்றீர்கள். அகமியங்களுடைய ஞானப் பெருமான் தாங்கள். வலிமை நிறைந்த ரப்புடைய மழ்ஹர் தாங்கள்!
  

         ஷெய்குனா அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்களுடைய திருப்பெயர் தாங்கி இருக்கிறீர்கள். எந்த அரசனும் பெரிய மனிதனும் சீமானும் தர இயலாத மாபெரும் பேரின்பப் பாக்கியங்களை எங்களுக்கு வழங்கி உள்ளீர்கள்.
  

       உங்களிடத்தில் ஒளலியாக்களுடைய ரூஹ்களெல்லாம் வருகின்றன! எனப் போற்றிப் பாடுகிறார்கள், அப்துல் ஜப்பார் ஹலரத்!
  

           ஷெய்கு படே சாகிபு எனும் குத்பு ஷைய்கு அஹ்மது பதுருத்தீன் அவர்கள் நமது ஞானப் பெரு வள்ளலுக்கு தமது சென்னை இல்லத்தில் ராஜோபசார விருந்தொன்று அளித்த போது தரையில் அன்னார் நடந்து வருவதற்காக விலை மிகுந்த துணி விரித்து வரவேற்பு நல்கியதோடு அவர்களை ஆரத்தழுவி, 'உங்களை கௌதாக்கி விட்டான்! உங்களை கௌதாக்கி விட்டான்!' என பரவேசத்தோடு கூறினார்கள்.
 
பைஅத்தும் கிலாபத்தும்
 
     'தற்காலத்தின் ஜுனைதுல் பக்தாதி!' என்று புகழப்பட்ட ஞான மகானைப் பற்றி கேள்வியுற்றிருந்த நம் ஷெய்குனா அவர்களைக் கண்ணாரக் கண்டு பைஅத்து பெற்றிட வேண்டுமென பேரார்வம் கொண்டிருந்தனர்.
  

        அவர்கள் பொதக்குடிக்கு வருகை தந்தபோது அன்னாரது வருகை குறித்து படே சாகிபு ஹலரத் அப்துல் கரீம் ஹலரத்தவர்களுக்கு முஹ்யித்தீன் வருகிறார். பலனடைந்து கொள்வீர்களாக! ஏன்று தகவல் கொடுத்தார்கள்.
  

         பொதக்குடி மதரசாவிற்கு வருகை தந்த அன்னாரை கண்ணியத்தோடு வரவேற்ற அப்துல் கரீம் ஹலரத் மாணவர்களுக்கு விடுமுறையளித்து மாணவர்களை அப்பேரின்ப ஞானப் பெரு வள்ளலிடம் முஸாபஹா செய்திடப்
பணித்தனர்.
  

         ஆனால் அம்மகான் தாமே முன்வந்து ஒவ்வொரு மாணவரிடமாக சென்று நம் ஷெய்குனாவிடம் வந்த போது உர்துவில் 'நீங்கள் ஹைதராபாத் வாருங்கள்'; என்று கூப்பிட்டார்கள். அகமது மீரான் ஸூபி வெள்ளி ஆலிமவர்களுக்கு உர்து தெரியாதென்பதை தமது ஞானப் பார்வையால் புரிந்துக் கொண்டு 'அதுரீதுல் மஜீஅ இலா ஹைதராபாத்!' எனக் கேட்கின்றனர். உளம் பூரித்த தோழர்கள் முழுமனதுடன் அவ்வழைப்பினை ஏற்றுக் கொண்டனர்.
  

        இந்நிகழ்ச்சியை நினைவு கூறுகின்ற ஷெய்குனா நான் அப்பெருமகனாரிடம் தனியாக உரையாட வேண்டுமென நினைத்திருந்தேன். அந்த எண்ணத்துடனேயே முஸாபஹா செய்தேன் அன்னாரும் என்னைஹைதராபாத்திற்கு வரும்படிச் சொன்னார்கள் என்பார்கள்.
  

           அவர்கள் ஹைதராபாத் சென்ற சிறிது காலத்திற்குப் பின்னர் ஷெய்குனா அவர்களும் தோழர் வெள்ளி ஆலிமவர்களுமாக 'நாங்கள் எப்போது தங்களின் –சன்னிதானத்திற்கு வர வேண்டு'மெனக் கேட்டுக் கடிதம் எழுதினர். 'இந்தக் கதவு எப்பொதும் திறந்தே இருக்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம்' என்று பதில் வந்தது.
  

           இருவரும் ஹைதராபாத் புறப்பட்டுச் சென்றனர். முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஊரில் இருவரும் ரயிலை விட்டிறங்கி அங்கே நின்ற போலீஸ் ஒருவரிடம் ஹலரத் அவர்களது முகவரியைக் காட்டி வழிகேட்டனர். அவர்களை அவரே அழைத்துச் சென்றார்.
  

           ஹலரத் அவர்களின் இல்லத்தின் முன்னே நின்று குரல் கொடுத்தனர். அன்னார் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்து 'கை கழுகி உள்ளே வாருங்கள்' என கூறி சென்றனர். இருவரும் கை கழுகி உள்ளே சென்றனர். அங்கோர் இன்ப அதிர்ச்சி!
  

           மூவருக்கு உணவு பரிமாறி வைக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டு தட்டில் சோறு. ஒரு தட்டில் ரொட்டி. ஹைதராபாத் ஞான வள்ளல் ரொட்டிதான் உண்பார்கள். மூவரும் பசியாறினர்.
  

           அங்கே ஆறு மாதங்கள் வரை இருவரும் தங்கி இருந்து ஞான வாரிதியாய் விளங்கிய அந்த மெஞ்ஞான போதகரிடமிருந்து அள்ளக் குறையா ஞானப் பேரமுதை அருந்தி அருந்தி மகிழ்வுற்றனர்.
  

            விடை பெறும் காலம் வந்தது ஹலரத் அவர்கள் இருவருக்கும் பைஅத் கொடுத்ததோடு தமது கலீபாக்களாக இருவரையும் ஆசீர்வதித்து தொழில் வர்த்தகம் ஆகியவற்றைவிட இந்த ஞானப் பெருவழியை தேர்ந்தெடுத்து செயலாற்றுமாறு உபதேசித்து வழி அனுப்பி வைத்தனர்.
  

           நமது ஷெய்குனா அவர்களுக்கு ஹைதராபாத் ஹலரத் அவர்கள் காதிரிய்யா, நக்ஷபந்திய்யா, ரிபாஇய்யா, ஜிஷ்திய்யா, முஜத்திய்யா ஆகிய தரீகுகளின் ஜதுபுசுலூக்கு வழிகளில் பைஅத்தும் கிலாபத்தும் வழங்கி உள்ளனர்.
  

காதரிய்யாத் தரீகாவின் ஷெய்குமார்களில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஸல்லம் அவர்களிலிருந்து 40-வது தலைமுறையிலும்,
  

 காதிரிய்யா அக்பரிய்யாவின் ஷெய்குமார்களில் நாயகமவர்களிடமிருந்து 35-வது தலைமுறையிலும்,  

 நக்ஷபக்திய்யா ஊலாவின் ஷெய்குமார்களில் நாயகமவர்களிடமிருந்து 33 –வது தலைமுறையிலும்,
  

நக்ஷபக்திய்யா தானியாவின் ஷெய்குமார்களில் நாயகமவர்களிடமிருந்து 33–வது தலைமுறையிலும் நமது ஷெய்குனா அவர்கள் வருகிறார்கள்.
 
திருமணம்:


 
 

   ஹிஜ்ரி 1349 ஜமாதுல் அவ்வல் பிறை 22 புதன் கிழமை (15-10-1930) அன்று ஷெய்குனா அவர்கள் தோல்சாப்பு முகம்மது அப்துல்லா நாச்சி என்ற பெண்ணரசியை மணம் புரிந்தனர். இம்மண விழா நிகழ்ச்சியில் ஷெய்குனா அவர்களின் ஞானத் தந்தை ஷெய்குனா ஹைதராபாத் ஸூபி ஹலரத் அவர்களும் கலந்துக் கொண்டு சிறப்பித்தனர். அப்போது அவர்கள் ஷெய்குனா அவர்களிடம் உங்களுக்கு இன்னொரு மாலை காத்திருக்கிறது என்றனர்.

           ஷெய்குனா அவர்களும் பெண்ணரசி அப்துல்லா நாச்சியவர்களும் கொண்ட இனிய இல்லற வாழ்வில் ஆண் மகவொன்றினைப் பெற்றெடுத்தனர். அவருக்குத் தம் தந்தையாரின் பெயரான அகமது முஹ்யித்தீன் என்ற பெயரினை இட்டு மகிழ்ந்தார்கள் ஷெய்குனா அவர்கள்!

           1932ல் முதல் மனைவி இறையடி சேர்ந்துவிடவே தமது குருநாதருடைய முன்னறிவிப்பின் படி இரண்டாவதாக தோல்சாப்பு மகுதூம் பாத்திமா எனும் மாதர்கரசியை வாழ்க்கைத் துணைவியாக ஏற்றுக் கொண்டனர். 

          இவர்களுக்கு முகம்மது அப்துல்லா நாச்சி முகம்மது இப்ராஹீம் நாச்சி முகம்மது பாத்திமா என்று மூன்று பெண் மக்கள் பிறந்தனா. இவர்களை முறையே கத்தீபு ஆ.ளு.அகமது முஹ்யித்தீன் மௌலவி M.M.செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் பாகவி O.V.முஹயித்தீன் தம்பி ஆகியோர் மணம் முடித்துள்ளனர்.

           பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்துக் கொண்டு ஷெய்குனா அவர்கள் விட்டுச்சென்ற பணியினை சிறப்புற ஆற்றிவரும் அன்னாரின் கலீபாக்களுள் ஒருவராகத் திகழுகின்றார்கள். ஷெய்குனா அவர்களின் இரண்டாவது மருகர் மௌலவி எம்.எம்.செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் பாகவி அவர்கள்!
(ஷெய்குனா அவர்களின் ஏகப் புதல்வர் அஹ்மது முஹிய்யித்தீன் அவர்கள் 24-2-1983வியாழக்கிழமை இரவு திடீரென தாறுல் பகாவின் சுந்தர வாழ்வினை ஏற்றனர். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் அல்லாஹ் அவரது பிழைகள் பொறுத்து சுவனப் பெருவாழ்வினைத் தந்தருள் புரிவானாக! ஆமீன்)
 
கல்வத்:
 
      ஷெய்குனா அவர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வியாபாரங்கள் செய்தனர்.ஆரம்பத்தில் அவை மிக நன்றாக செழிப்போடு நடந்து வரும். ஆனால் சீக்கிரமே அவை பயனளிக்காமல் போய்விடும். இச்சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய இரண்டாவது திருமணமும் முடிகிறது. 

      வியாபாரங்களில் தொடர்ந்து நஷ்டமும் அதனால் மன நிம்மதியும் இழக்கவே வியாபாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டு தமது ஆசானின் உபதேசப்படி ஞாலமக்களுக்கு ஞானம் பயிறு;றுவிக்க அந்த ஞானப்பிதா தன் பேரொளிப் பார்வையினைத் திருப்பியது. அகத்துறை துலக்கும் இந்த ஆன்மீகப் பணியிலேயேஅவர்கள் தம் வாழ்வு முழுவதையும் செலவிட்டனர்  

          அதற்கு முன்னோடியாக கல்வத்-தனித்திருந்து இறையோனை திக்று செய்வதற்காகவும் தன் ஆன்மீகச் சகோதரர் இலங்கை அட்டாளச்சேனை அகமது மீரான் ஸூபி அவர்களைச் சந்திப்பத்ற்காகவும் 1946ம் ஆண்டுஇலங்கை சென்றார்கள்.      அப்போது          அகமது        மீரான் ஸூபியவர்கள் கிராங்குளம் எனுமிடத்திலுள்ள தோட்டத்தில் கல்வத் இருப்பதையறிந்து தாமும் அங்கு சென்று இருவருமாக ஒன்றரை மாதங்கள் வரை கல்வத்தில் இருந்தனர். பின் காத்தான்குடி, ஏறாவூர், கொழும்பு முதலிய இடங்களுக்குச் சென்று விட்டு காயல்பட்டினம் வந்தனர்.

          பேரின்பத்தைத் தேடி அலைகின்ற உள்ளத்திற்கு உலகத்துச் சிற்றின்பங்கள் எம்மாத்திரம்? ஷெய்குனா இறைதியானத்திலேயே தம் முழுநேரத்தையும் செலவிட்டனர். ஊரில் அவர்களுக்கு முழுநேரமும் தம்மை மறந்த நிலையில் தானெனும் அன்னியத்தை விட்டொழித்த நிலையில் ஹக்கைத் தேடுகின்ற பரமானத்த நிலையில் மூழ்கிப் போக சந்தர்ப்பம் சரியாக வாய்க்காததால் ஊராரிடமோ குடும்பத்தாரிடமோ ஏதும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் தனிவழி புறப்பட்டுப் போயினர்.

      தன்னந்தனியராகப் புறப்பட்டுச் சென்ற அத்தகமையாளர் தஞ்சை மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையத்தில் இருந்த தமது ஆத்மீகச் சகோதரர் அ.த.அப்துல் மஜீது ஸூபியவர்களிடம் வந்து சேர்ந்து அவர்களுடைய தோட்டத்திலேயே சில காலம் கல்வத்தில் இருந்தார்கள். 

      பின்னர் மாதிஹுர் ரஸுல் ஷெய்கு சதகக்கதுல்லாஹ் அப்பா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் ஹலரத் மீக்காயீல் அலைஹிவஸல்லம் அவர்களை நேரில் சந்தித்து உரையாடியதும் கல்லும் கசிந்துருக உரையாற்றியதுமான காயல்பட்டணம் இரட்டைக்குளம் பள்ளிவாசலில் ஓராண்டு காலம் கல்வத் இருந்தார்கள். 

           1949ல் மீண்டும் ஷெய்குனா அவர்கள் இலங்கை சென்று சம்மாங்கோட்டுப் பள்ளிவாசலில் சில மாதங்கள் இமாமத் பணியினை ஏற்று செவ்வனே செயலாற்றி வந்தனர். ஆயினும் சுதந்திரமாக இறைவனைத் தியானிப்பதற்கும் மக்களுக்கு ஞானபோத விளக்கம் செய்வதற்கும் இப்பணி தடையாக இருப்பதாகத் தோன்றவே அப்பணியிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டு இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்று மெஞ்ஞானப் போதங்களை அள்ளி வழங்கி மாசு படிந்த உள்ளங்களை சுத்தப்படுத்தி ஆன்மீக ஒளியேற்றி வைத்தார்கள்.
 
முராகபா பற்றிய விளக்கம்:
 
    பசித்திருந்து, தனித்திருந்து, விழித்திருந்து இயற்றும் தவநிலையான முராகபா மூலம் பதவி – இறை சன்னிதானத்தில் உயர் மர்தபாவினை ஆன்றோர்கள் பெற்றனர். உயர்வுக்குரிய – உயர்வைப் பெற்றுத் தருகிற இந்த முராகபாவை எப்படிச் செய்ய வேண்டும்? என்பது பற்றி ஷெய்குனா அவர்கள் தமது ஸில்ஸிலாவில் முராகபா என்ற பகுதியில் மிகத் தெளிவாக கீழ்கண்டவாறு சொல்லித் தருகிறார்கள்.
  

         தாலிபு அதிக பசி, தாகம் இல்லாமலும் வயிறு நிரம்பாலும் இருக்கும் போது ஓசைகளற்ற தனித்த இடத்தில் அமர்ந்து (இரவின் மூன்றில் இரு பகுதி கழிந்த பின் ஓசைகள் அடங்கிவிடும். எனவே இந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்துவது சிறப்பு) கண்ணைப் பொத்தி இடது மார்புக்குக் கீழே இருக்கிற இதயக் கமலத்தை மனக்கண்ணால் கூர்ந்து நோக்கி அல்லாஹ் அல்லாஹ் என மனதால் சொல்ல வேண்டும். தூக்கம் வருமாயின் வாயாலும் கூறலாம்.
  

         அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை, மூச்சு வருவது போவது எத்தனை தடவைகள் என்பவற்றில் சிந்தனையை செலுத்தக் கூடாது.
  

          இவ்வாறு முழு வைராக்கியத்துடன் செய்யச் செய்ய தன்னை மறந்து உணர்வற்று ஸ்தம்பித்துப் போகும். இந்நிலைதான் முராகபா – சமாதி நிலை!
  

          இந்நிலைக்குப் பின்னர் தான் முஷாஹதா – காட்சி ஏற்படும். முஷாஹதா பெரும் முயற்சிக்குப் பின்னர் தான் ஏற்படும். முயற்சி இல்லாமல் காட்சி நிலை ஏற்படாது. முடிந்தவரை அதிக நேரத்தை திக்றில் செலவழிக்க வேண்டும். குறைந்தது 15 நிமிட நேரமாவது திக்றுச் செய்ய வேண்டும்.
   

           இரண்டாவது தன்னை மறப்பது, இதற்கு தனது எல்லா நிலைகளிலும் உட்காரும்போதும், நிற்கும்போதும், தூங்கும்போதும், குடிக்கும்போதும், புசிக்கும் போதும் மற்ற வேலைகளை செய்யும் போதும் தன் இயக்கத்தை தியானத்தின்பால் திருப்பிவிட வேண்டும்.
   

           தான் செய்யும் வேலைகளில் மனதை முழுமூச்சாக செலுத்தி விட்டால் பின்னர் தனித்திருந்து திக்று செய்கின்றபோது சிந்தனை அந்த வேலைகளிலேயே இழுபட்டுவிடும்.
   

            உலக சம்பந்தமான எத்தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் இறைவனின் எண்ணத்திலேயே இருக்கிற மகான்களைக் குறித்து 'வியாபாரமும் கொடுக்கல் வாங்கலும் அவர்களை அல்லாஹ்வின் நினைப்பை விட்டு பராக்காக்காது' என்று இறைவன் புகழுகின்றான். முராகபவின் நிலைபற்றி மிகச் சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் ஷெய்குனா அவர்கள் தருகிற விளக்கமிது!
  

           1963- ம் ஆண்டு ஷெய்குனா அவர்கள் இஸ்லாத்தின் இறுதிக் கடமையாக ஹஜ்ஜினை காயல்பட்டணத்திலிருந்து சென்று மிகச் சிறப்புடன் நிறைவேற்றி வந்தார்கள்.
 
ஞான வாரிதி தந்த ஆன்மராக நூல்கள்:
 
          ஷெய்குனா அவர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சுட்டிக் காட்டுவது போன்று மனிதன் ஒரு கண்ணாடியைப் போன்றவன். கண்ணாடியில் அழுக்கு படிந்து விட்டால் பார்ப்பவரின் உருவத்தை அதில் காண இயலாது. கண்ணாடியில் அழுக்கு இல்லாமல் கண்ணாடி என்ற கோலமும் மறைய வேண்டும். கோலம் மறைகிற போது கோலத்தை மறக்கின்றபோது உருவம் தெளிவாகத் தெரியும்.
   

           அதுபோன்று மனிதனுடைய மனதில் தான் என்ற அழுக்கு அகம்பாவ எண்ணம் வேரூன்றி நிற்பது வரை – தான் என்ற நினைப்பு நிறைந்திருப்பது வரை இறைவன் அந்த இதயத்தில் வெயிப்பட மாட்டான். ஆதம் நபியை கலீபாவாக தேர்ந்தெடுத்த இறைவன் அவர்களில் தன் அஸ்மாக்களை வெளிப்படுத்தியது போன்று அதற்கான அருகதையோடு மக்களைப் படைத்துள்ளான். உள்ளே இருக்கின்ற இத்தன்மைகள் வெளியே வந்து விடுமானால் அதுதான் முக்தி – சம்பூரணம்.
  

            தான் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் போய் விடுகின்ற போது இறைவன்பால் இவன் நெருங்கிவிட்டான் எனப் பொருள். அல்லாஹ்வின் சமூகத்தில் சென்றான் என்பது அவனது அஸ்மாக்கள் அவனிடத்தில் வெளியாக இவன் லாயக்கானவன் ஆகிவிட்டான் என்று பொருள். இப்போது இவர் முக்தி பெற்றார்.
  

              இப்படி தத்துவ முத்துக்களை பாமரர்களும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க விதத்தில் தெளிவாக வாரித் தந்த ஷெய்குனா அவர்கள் ஞானப் பேரமுதை அருந்தி மகிழ அற்புதமான ஞான நூற்கள் பலவற்றை எழுதியுள்ளார்கள். ஷெய்குனா அவர்கள் எழுதிய ஆன்ம நூற்கள் அக இருள் போக்கி அறிவொளி நல்கும் அற்புதமான நூற்களாகும். அவைகளாவன:
 
1. அத்துஹ்பத்துல் முர்ஸலா 2. அஸ்ஸுலூக்
3. ஞான தீபம் 4. அல்ஙக் 5.அத்தகாயிகு
6. அஸ்ராருல் கல்வத் – கல்வத்தின் ரகசியங்கள்
7. அகமியக்கண்ணாடி 8. கலிமத்துல் ஹக் 9. அல்ஹக் (கேள்வி-பதில்)
 
         ஷெய்குனா அவர்கள் தம்மிடம் பைஅத்துப் பெறுவோருக்கு சில உபதேசங்கள் செய்வார்கள். அந்த உபதேச ரத்தினங்கள் அவர்களால் வழங்கப் பெறுகின்ற அஸ்ஸில்ஸிலத்துல் அலிய்யதுல் காதிரிய்யா வெனும் ஸில்ஸிலா கிதாபிலும் காணக் கிடைக்கிறது. அவை:
 

1. அல்லாஹ்வை அஞ்சி நடக்க வேண்டும்.
2. ஷரீத்தின் கட்டளைக்கு முற்றிலும் கட்டுபட வேண்டும்
3. தரீகத்தினுடைய ஒழுக்கங்களைப் பேண வேண்டும்
4. சுன்னத் ஜமாஅத்தின் கொள்கைகளுக்கு மாறுபட்ட கொள்கைகளைவிட்டு விடுவதோடு, ஜனங்கள்பால் கெட்ட எண்ணம், கபடம், பொறாமைமுதலிய தீய குணங்களைவிட்டு மனத்தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்.
5. எல்லோரையும் விட தன்னைத் தாழ்வாகக் கருத வேண்டும்.
6. ஈகை பரோபகாரத்தைக் கடை பிடிக்க வேண்டும்.
 'நான் அல்லாஹ்வின்பால் இரவில் தொழுததாலும்,  பகலில் நோன்பு வைத்ததாலும், கல்வியைக் கற்று கொடுத்ததாலும் சேர்ந்து விடவில்லை. எனினும் ஈகையும் தாழ்மையும் மனத் தூய்மையும் தான் என்னை இறைவன்பால் இணைத்தது' என்று ஷெய்குனா அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்.
7. பித்அத்காரர்கள், அவ்லியாக்களை தரீக்காக்களைப் பற்றி குறைவாகப் பேசுபவர்கள், கெட்டகுணங்களை உடையோர் ஆகியவரோடு வெளிரங்கத்தில் கூட நட்புக் கொள்ளக் கூடாது
8. ஷெய்கின் பேரிலுண்டான முஹப்பத்தில் மூழ்க வேண்டும். முரீது ஜெயம் பெறுவதற்கு அடையாளம் மற்றவர்களைவிட தன் ஷெய்கைத் தெரிந்து அவரை நேசிப்பதும் அவர் கூறுவதை மனமுவந்து கேட்டு நடப்பதும் அவருடன் அவரது எல்லாக் காரியங்களிலும் இணக்கமாக இருப்பதும் வேண்டும்.
9. நற்குணங்களைக் கொண்டு பயன் பெறுவதற்காக கல்பைச் சுத்தமாக்கமுயற்சிக்க வேண்டும். எல்லா சகோதரர்கள் பேரிலும் பொதுவாகவும் நமது தரீகா சகோதரர்களின் பேரில் குறிப்பாகவும் நேசம் வைக்க வேண்டும்.
 
ஷெய்குனா அவர்களின் கொள்கைப் போர்:
 
    ஷெய்குனா அவர்கள் தமது குருநாதரின் வழியைப் பின்பற்றி வழிகேடார்களுக்கும் குழப்பக் கொள்கை படைத்தோருக்கும் ஒரு பெரும் சவாலாகவே எப்போதும் விளங்கி வந்துள்ளார்கள். தீனை விற்றுப் பிழைக்கும் வகையற்றோரின் முகமூடி கிழித்துக் கொள்ளச் செய்வதில் அரை நூற்றாண்டுக்கும் அதிகமான காலம் அவர்கள் செய்த பணி மகத்தானது! மறுக்க முடியாதது!
   

      ஸூபி ஹலரத் என்ற பெயரைக் கேட்டதும் தமிழகத்திலும் சரி. ஈழத்திலும் சரி. வஹ்ஹாபிகள், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமிகள், தப்லீகர்கள் போன்ற இன்ன பிற கொள்கைக்காரர்கள் நடுங்கி வாய் பொத்திய வரலாறுகள் ஏராளம் உண்டு!
   

           கபட வேட தாரிகளின் கூடாரங்களை கதிகலங்கச் செய்த ஷெய்குனா அவர்கள் மீது காழ்ப்பு கொண்ட குறைமதியாளர்கள் அவ்வப்போது ஏவிய கேள்விக் கணைகள் சொல்லம்புகள் ஆகியவற்றை முனை மழுங்கச் செய்ததோடு சில அறைகுறை மேதாவிகள் சொரிந்த இழிமொழிகளையும் தாங்கிக் கொண்டு தம் கருமத்தில் கண்ணாயிருந்தார்கள் எங்கள் கண்ணியத்திற்குரிய ஷெய்குனா அவர்கள்!
   

      இப்பணிக்காகவும், இறை தியானத்திற்காகவும், இலங்கையின் பல்வேறு இடங்களிலும் காயல்பட்டிணம், தூத்துக்குடி, மேலப்பாளையம்,கேரளத்தின்பீமாபள்ளி மற்றும் பல பகுதிகளிலும் ஹிஸ்புல்லாஹ் ஸபை ஸூபி மன்ஸில் என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பினை ஏற்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படவைத்தர்கள்.
  

         தமிழ் கூறும் தீன்குலப் பெருமக்கள் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் கொள்கைகளையும்> மாற்றாரின் குழப்ப வாதங்களையும் தெளிவாகத் தெரிந்துக் கொண்டு செயல்பட – அதள் மூலமாக ஈருலக நல்வாழ்வினையும் பெற்றிட வேண்டுமென்ற நல்லெண்ணத்தில் பல கொள்கை விளக்க நூற்களையும் ஷெய்குனா எழுதினார்கள். அவற்றுள் குறிப்பிடத் தக்க நூற்கள்:
 

1. இன்ஹாருல் ஹக் – சத்தியப் பிரகடனம்2. உலமாக்களின் உண்மை பத்வா3. அறிவாளர்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள்4. காதியானி – தேவ்பந்த் சம்பாசனை 5. தப்லீக் ஜமாஅத்தில் வஹ்ஹாபியத்தின் விஷக்கிருமிகள்6. சுவர்க்க நகைகளா? அல்ல! அது நரக விலங்குகள் 7. தன்னறிவில்லா தக்க பதிலுக்கு தகுந்த விதமாக தலையில்தட்டு8. மவ்தூதி சாகிபும் அவரது ஜமாஅத்தே அஸ்லாமி இயக்கமும்9. அல்முஹன்னதின் அண்டப் புழுகு10. தப்லீக் என்றால் என்ன? 11. புலியைக் கண்டு ஓட்டம்
(மேற்கண்ட ஞான       விளக்க கொள்கை        விளக்க
நூற்களில் பல வெளிவந்து விட்டன. சில இன்ஷா அல்லாஹ் விரைவில் வெளிவர உள்ளன. நூற்கள் தேவைப்படுவோர் ஹிஸ்புல்லாஹ் ஸபை – ஸூபி மன்ஸில் குத்துக்கல் தெரு, காயல்பட்டணம். என்ற முகவரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.)
 
மறைவு:
 
          இறுதி வரை எந்தவொரு தனிமனிதனுக்கும் சரி, சக்திக்கும் சரி பணியாமல் எதிர்ப்பைக் கண்டு அஞ்சவோ அல்லது பின் வாங்கவோ செய்யாமல் இழி மொழிகளை – சுடுசொற்களை கேட்டு முகம் சுளிக்காமல் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் இமாம்களால் வகுத்துத் தரப்பட்ட நேர்வழியில் தீரத்தோடு சென்ற – வீரத்தோடு போதித்த கொள்கை முரசம் குணங்குன்று எங்கள் நேசத்திற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய அல்லாமா ஷெய்குல் காமில் ஷெய்குனா ஹலரத் ஹிஜ்ரி 1402 புனித ரமாலான் பிறை 24 வெள்ளிக்கிழமை சுப்ஹுக்கு சற்று முன்னர் 16-7-1982 அன்று உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த நேரத்திலும்கூட நேசமிக்க முரீதீன்கள் பலர் கேட்டுக் கொண்ட போதும் அன்னார் ஒத்துக் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து நோன்பு வைத்து வந்த நிலையிலேயே எல்லாம் வல்லவனாம் ஏக இறையோன் அல்லாஹுவின் அன்பழைப்பினை ஏற்று இம்மை வாழ்வினை முடித்துக்கொண்டு மறுஉலகப் பெரு வாழ்வினைத் தொடங்கினார்கள். (இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்)
    

           வழிகேடர்களுக்கு சிம்ம சொப்பமாக விளங்கிய ஷெய்குனா அவர்கள்எண்பது ஆண்டு காலமாக பாரில் வாழ்ந்திருந்து தீன் சேவையாற்றினார்கள்.
    

         ஒரு பெரும் குழுவினர் செய்ய வேண்டிய மாபெரும் சேவையினை தனியொரு மனிதராக நின்று அவர்கள் ஆற்றினார்கள். அப்பெருமகனாரின் தீரமிகு சேவை மகத்தானது மட்டுமல்ல!வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியதுமாகும்.
   

          தள்ளாத வயதிலும் தளராத மனத் துணிவோடு புனித இஸ்லாத்தின் நேரான பாதையை சீராக போதித்த ஷெய்குனா அவர்களது பொன்னுடலத்தை தாங்கி நிற்கும் பாக்கியத்தை கொழும்பு குப்பியாவத்தை மையவாடி பெற்றுள்ளது. அன்றாடம் அந்த புனித மிகு அடக்கவிடத்தினில் கூடுகின்ற ஜனத்திரள் அவர்களது ஆன்மீக வித்தையின் அற்புத்ததினை படம் பிடித்து காட்டுகிறது!
 
எளிய வாழ்வு வாழ்ந்த எங்கள் ஷெய்குனா:
 
         நாடறிந்த ஞான மகானாக வாழ்ந்த ஷெய்குனா அவர்களிடம் ஒரு போதினிலும் சிறிதளவு கூட படாடோபம் இருந்ததில்லை. பெருமையை, விளம்பரத்தை அவர்கள் விரும்பியதுமில்லை.வெள்ளை அல்லது வெள்ளையில் கோடுபோட்ட கைலி ஒரு பனியன, மேலே ஒரு ஜிப்பா, ஒரு துருக்கித் தொப்பி,அதே நிறத்தில் ஒரு சால்வை! இவைகள் தான் அவர்களுடைய உடைகள். எங்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த உடைகளுடனும், புன்னகை அரும்பி சாந்த ஒளி முகத்துடனும் தான் மகோன்னதமிக்க அம்மனிதருள் மாணிக்கத்தை கொஞ்சம் கூட அகந்தையோ, ஆணவமோ அற்ற ஞான வள்ளலை இனிய குணங்களில் இமயமாய் உயர்ந்து நின்ற எங்கள் ஷெய்குனா அவர்களை காணலாம்.


   

         ஒரு பெரும் மகானை சந்திக்கச் செல்கின்றோம் என்ற எதிர்பார்ப்புகளுடன் ஷெய்குனா அவர்களைச் சந்திக்க வருவோர் அன்னாரின் எளிமைத் தோற்றத்தையும் வயது வித்தியாசங்களையோ ஏழை பணக்காரன் என்ற பாகுபாட்டையோ பாராமல் எல்லோருடனும் கனிவு ததும்ப இனிமை நிறைய உரையாடுகின்ற, போதனை புரிகின்ற பாங்கை மன விசாலத்தைக் கண்டு அதிசயத்துப் போய் விடுவார்!
   

            கொழும்பில் அவர்கள் தங்குமிடத்திற்குச் சென்றால் மிகத் தெளிவாக அன்னாரது எளிய வாழ்வு தெரிய வரும். ஒரு சிறிய அறை! அதனுள் ஒருமூலையில் இரண்டொரு கைலிகள் ஜிப்பாக்கள் கயிற்றில் தொங்கும். சிலபாய்கள் விரிக்கப்பட்டு ஒரு ஓரத்தில் இரண்டு சிறு தலையணைகள் அறையின் ஒரு புறத்தில் ஏராளமான கிதாபுகள்! இவைதான் அவர்களுடைய சொத்து!
   

           எப்போதும் கிதாபு பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது வருகை தருவோருக்கு ஞான விளக்கங்கள்> கொள்கை விளக்கங்களைப் போதிப்பதும் அவர்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு அறிவுப் பூர்வமான – ஆதாரங்களைத் தருவதுமாகவே அவர்களைக் காணலாம்.
 
இலங்கை ஏட்டின் புகழாரம்:
 
     இலங்கையின் புகழ் பெற்ற தமிழ் நாளேடான தினகரன் 'ஆலமுல்இஸ்லாம்' பகுதியில் ஷெய்குனா அவர்கள் மறைந்த நாற்பதாம் நாள் கத்முல் குர்ஆன் விழாவினையொட்டி சிறப்புக் கட்டுரை ஒன்று வெளியிட்டது.அக்கட்டுரையில் ஈழத்தில் ஷெய்குனா அவர்கள் ஆற்றிய அரும் பணி பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அந்த கட்டுரையின் சுருக்கம்இதோ:
    

        'பஸ்அலூ அஹ்லத் திக்ரி இன்குன்தும் லா     தஃலமூன்'; என்ற இறை வசனம் நீங்கள் அறியாதவராக இருந்தால் இறைதியான சிந்தையுடைய அறிஞர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்துக் கொள்வீர்களாக! என்ற பொருள் தருவதை உணர்ந்த எண்ணற்ற முஸ்லிம்களால் 'ஷெய்க்'; என்றும் 'ஸூபிஹலரத்' என்றும் அழைக்கப்பட்ட பெரியார் மௌலானா மௌலவி அல் ஆலிமுல் பாஜில் அல்ஹாஜ் ஷெய்க் அப்துல் காதிர் ஸூபி ஸித்தீகி காதிரி காஹிரி நக்ஷபந்தி அவர்கள்!
   

      தமிழகத்திலிருந்து ஈழத்திற்கு முன்னைய காலங்களில் சன்மார்க்க விஜயம் செய்து இஸ்லாமிய சமயப் பணியாற்றி இந்த நாட்டில் இஸ்லாமிய உணர்வு தழைத்தோங்க வழிகோலிய மார்க்க உலமாக்களை நாம் மறக்க முடியாது. அத்தகைய சாலிஹான சமயப் பெரியார்களில் காயல்பட்டணத்தைச் சேர்ந்த இந்த ஸூபி ஹஸரத் குறிப்பிடத் தகுந்த ஒருவராவார்.

   

            தற்காலத்தில் நம்மவர் நடுவே இஸ்லாமிய சமயப் பணியாற்றி மெஞ்ஞான வழியின்பால் இஸ்லாமிய இதயங்களை ஈர்த்து சமய உணர்வு பேரின்பமாகப் பெருகியோட வழி சமைத்து நம்மவர் நடுவே வாழ்ந்து மறைந்தவர் இந்த ஸூபி ஹஸரத்தாகும்.
   

           நம் நாட்டு அரசியலில் பங்கேற்றுள்ள சகல கட்சிகளையும் சார்ந்த முஸ்லிம் தலைவர்கள் உட்பட நம் இலங்கை சமுதாயத்தின் சகல துறைகளையும் சேர்ந்த பல முக்கியஸ்தர்கள் சாதாரணமானவர்கள் என்று பலர் இப்பெரியாரின் மார்க்க உபன்னியாச பயானில் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த ஷெய்கிடம் முரீது பெற்று ஞான சிஷ்யர்களாகத் திகழ்வதை மறுக்க முடியாது. மேமன்பாய் சமூகத்து சகோதரர்கள் இப்பெரியாரை 'பீர்பாபா' என்று பேருவகையுடன் அழைக்குமளவிற்கு அவர்களிடம் இப்பெரியாருக்கு பெரு மதிப்பு இருந்தது.
    

           தப்லீக் என்றால் என்ன? தப்லீகின் தாத்பரியம் யாது? அதன் ஸ்தாபகர் யார்? ஸ்தாபகரின் கொள்கை யாது? நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்த தப்லீக் யாது? அதற்கும் இதற்குமுள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? என்பன போன்ற வினாக்களுக்கு மிகத் துணிவாகவும் ஆதாரப்பூர்வமான நிறுவுதல்களுடனும் விளக்கம் தந்த ஒரே பெரியார் இந்த ஸூபி ஹஸ்ரத்தான் என்றால் அதை விருப்பு வெறுப்பற்ற விஷயம் தெரிந்தவர்கள் மறுக்க மாட்டார்கள்.
    

            இவர் தன் முரீதுகளுக்கு வழங்கி வந்த ஞானப் பயிற்சி சொல்லுந்தரமன்று. வாராவாரம் ஹிஸ்புல்லாஹ் ஸபையினர் நாடெங்குமுள்ள ஸூபி மன்ஸில்களில் நடத்தி வரும் ராத்திபு – திக்று மஜ்லிஸ்கள் பல நூறு இதயங்களை ஞான வழியின்பால் ஈர்த்து முரீதீன்களாக்கி வருவது குறிப்பிடத் தக்க அம்சமேயாகும்!
ஷெய்குனா அவர்களைக் குறித்து இலங்கை ஏடு சூட்டியுள்ள புகழாரம் இது!
 
   உண்மையாம் மார்க்கத்தின் தூய கொள்கையெனும் வித்துக்களை சமுதாய மக்கள் தம் உள்ளப் பரப்பில் விதைத்து செழித்து வளர வைத்து உயரிய வாழ்வு ஈருலகிலும் பெறத்தக்க வழி சமைத்துத் தந்த – மாறுபட்ட கொள்கைகளில் வேறுபட்டவர்களின் தவறான வழிகாட்டுதல்களை மக்களுக்கு சுட்டிக் காட்டி – அஹ்லுஸ் ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் அழகிய பாதையினை சிறப்பாக விளக்கித் தந்த எங்கள் ஷெய்குனா 
  

   சத்தியத்தின் பேரொளியாய் நின்றுலவி
   சகலோர்க்கும் நல்வழி புகட்டிய
   சத்தான சன்மார்க்க சீலர்
   ஷரகின் வழி நின்ற தீரர்.
  

      இன்று புற வாழ்வில் நம்முடன் இல்லை! ஆயினும் மகோன்னதம் மிக்க அந்த மாமேதை அவர்களால் வகுத்துத் தரப்பட்ட நெறி முறைகள் நம் முன் இருக்கின்றன!
 

பூ ரத மனதில் புகழ் இறை
பொங்கிய அருட் சுனையை
நா ரதம் ஏந்தி
நயமுடன் தந்தவரே!
சாந்தமும் சத்திய வேத நன்னூலின்
சாறும் கலந்ததனை
எமக்கீந்தவரே!
  

           எம் இனிய ஷெய்குனா! நுங்கள் வழியில் அயராது நாங்கள் உழைத்துய்ய எல்லா அருளும் பெற்றிட வல்லான் இறையிடம் உங்களை வஸீலாவாக்கி வேண்டுகிறோம்!
  

         அருளாளன் அல்லாஹ் ஷெய்குனா அவர்களின் பொருட்டினால் நம் பிழைகள் பொறுத்து வகையான வாழ்வினை ஈருலகிலும் ஈந்தருள் புரிவானாக! ஆமீன்.

ஷெய்குனா அவர்களின் கலீபாக்கள்:-

1. மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ்  S.M.H. முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி அவர்கள்

2. மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அஸ்ஸெய்யிது முஹம்மது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா  தங்கள் அவர்கள்( இவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள்)

3.  மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் ஊண்டி M.M. செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் பாகவி அவர்கள்

4.  மௌலானா மௌலவி  H.N. ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஆலிம் அவர்கள்

5. மௌலானா மௌலவி ஹனீபா ஆலிம்(இலங்கை) அவர்கள்( இவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள்)


ஆகியோரை தங்களது கலீபாக்களாக நியமித்துச் சென்றார்கள்.