Fatwa about Pseudo Disciples-ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா

ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா.

In Tamil: K.M.N.நூஹ் முஹ்யித்தீன் ஆலிம் மஹ்லரி,உலவி அவர்கள்

இந்த பத்வா வேலூர் பாக்கியாதுஸ் ஸாலிஹாத் அரபிக கல்லூரியின் ஸ்தாபகரும், மாமேதையுமான மௌலானா, மௌலவி ஷம்ஸுல் உலமா அல்ஹாஜ் அப்துல் வஹ்ஹாப் ஹஜ்ரத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களின் ஆசிரியரும், ஞான மேதையுமான குத்பே வேலூர் என்று போற்றப்பட்ட குத்வத்துஸ் ஸாலிகீன் ஷெய்குஷ் ஷீயூக் மௌலானா ஷாஹ் முஹ்யித்தீன் வேலூர் (குத்திச ஸர்ரஹுல் அஜீஸ்) அவர்களின் பார்ஸி தொகுப்பிலிருந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.

வினா:- ஒரு மனிதர் பிரபல்யமான தரீகாவில் நேர்மையான கொள்கையுடைய ஷெய்கு(ஞான வழி காட்டி) இடத்தில் பைஅத்து(ஞான தீட்சை) பெற்று, பின் அஞ்ஞான ஆசிரியரை மறுக்கிறார். மேலும் அக்குரு சகவாசத்தை(பைஅத்தை) விட்டும் தன்னை நீக்கிக் கொள்வதற்கும் உறுதி கொள்கிறார். தம்முடைய ஷெய்கையும், அஷ்ஷெய்குடைய ஷெய்குமார்களையும் மரியாதையின்றி இழிவுபடுத்ததுகிறார்! இவருக்கு ஷரீஅத்-தரீகத்தின் முறைப்படி என்ன தீர்ப்பு?

விடை:- எந்த ஒரு மனிதர் காமிலான பீர்(வழி காட்டி) உடைய பைஅத்தை முறித்துவிட்டால், அவர் தரீகத்தில் (முர்தத்து) மாறுபட்டவராக ஆகிவிடுகிறார்!.
(மகான் ஷாஹுல் ஹமீது ஆண்டகையின் ஞான குரு) ஷெய்கு முஹம்மது கௌது குவாலிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது அவ்ராதே கௌதிய்யாவில் கூறுகிறார்கள்: '(பைஅத்தான)ஆரம்பத்தில் பைஅத்தின் மூலம் பலன் பெற வேண்டும் என்று எண்ணுவது முரீதுடைய வேலையாகும். பைஅத்திற்கு பின்னால் ஷெய்கு ஜீவித்திருந்து முரீது(பாலிகான) பருவமடைந்தவனாக இருந்தால், ஷெய்கின் இஷ்டத்தில் உள்ளதாகும்.

முரீது ஆனபின், சீடன் அந்த ஷெய்கின் பைஅத்தை முறித்துவிட எண்ணினால் அவரால் முறிக்க இயலாது. அவர் வேறு எந்த ஷெய்கிடம் பைஅத்து வாங்கினாலும் அவர் அங்கு முரீதாக மாட்டார்.

எந்த ஷெய்கு ஆரம்பமாக இவரை முரீதாக அக்கினாரோ அவரின் பைஅத்திலேயே நிலைத்திருப்பார். இப்பைஅத்தை ஏற்றுக் கொள்வதும், மறுத்து விடுவதும் ஷெய்குடைய உரிமையாகும்.

பைஅத்தின் சட்டம்(நிகாஹ்) திருமண சட்டத்தைப் போன்றதாகும். திருமணம்(மஜாஸி) வெளிப்படையானது. பைஅத்து என்பது(ஹகீகி) அந்தரங்கமானது ஆகும்.

முந்தைய ஷைகை விட்டும் மாறிவிட்டால், அவர் தரீகத்தில்(முர்தத்) மாறுபபட்பவராகும். ஷெய்கை மறுப்பதும், அவருக்கு தொல்லை தருவதும் துரதிஷ்டத்தின் வேராகும்.

இமாமே ரப்பானி ஷெய்கு அஹ்மது சர்ஹிந்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது மப்தவோ மஆத் என்ற நூலில் எழுதுகிறார்கள்: அல்லாஹ் ஹக் சுப்ஹான ஹுஅத்தஆலாவின் இன்ஆம்(அருளுக்கும்) நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களின் இக்ஸான்(கருணைக்கும்) பின்னால் சீடன் ஷெய்குக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள்- மற்ற (கடமைக்குரிய)வர்களின் கடமையை விட மேம்பட்டதாகும்.

அதுமட்டுமல்ல! மற்றவர்களின் கடமைகளுக்கும் ஷெய்கின் கடமைகளுக்கும் எச்சம்பந்தமும் இல்லை. ஆனால், உண்மையிலேயே உத்தம திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்கள்தான் அனைவருக்கும் ஷெய்காக இருக்கிறார்கள்.

எதுவரை என்றால்……………

உடலின் மூலம் உண்டான பிள்ளையின் உரிமை பெற்றோருக்கு உரியதாகும்! ஆனால், ஆன்மீகப் பிள்ளையின் உரிமை ஷெய்குக்கே சொந்தமானதாகும். உடலி; மூலம் ஏற்படுகின்ற பிள்ளையின் வாழ்வு சில காலங்களே உள்ளன. ஆன்மீகப் பிள்ளையின் வாழ்வு நிரந்தரமானதும், நீடூடி காலம் உள்ளதுமாகும்.

முரீதின் அந்தரங்க அசுத்தங்களை அவரின் இதய ஆன்மாவிலிருந்து நீக்கி, அகத்தை பரிசுத்த படுத்துகிறவர் ஷெய்குதான்.

சில முரீதுகள் விஷயத்தில் அவர்களின் அசுத்தங்களை நீக்கி, பரிசுத்தவான்களாக திகழச் செய்ய- ஷெய்குமார்களின் உறவும்,(ஆன்மீகப் பார்வையம்) அவசியமாகி விடுகின்றன. ஷெய்குமார்களின் அப்பார்வையின்(அதர் என்னும்)குணபாடு சில காலம் (அம்) முரீதிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது.

முரீது இறைவன் அளவில் சேர்வதற்கு இடைத் தொடர்பாக(வாஸிதாவாக) ஷெய்குதான் இருக்கிறார்கள். இறைவன் அளவில்(வாஸில்) சேர்வது ஈருலக பாக்கியங்களையெல்லாம் விட உயர்வானது.

முரீதிடமுள்ள அம்மாரா என்ற நப்ஸின் தீய குணங்களைவிட்டும் நீங்கி நப்ஸே முத்மயின்னா என்ற பதலி அளவில் சேர்வதற்கும் வஸீலாவாக இருக்கிறார். தபயீ செய்கின்றதின் மூலமே எதார்த்தமான குப்ரை விட்டும் வெளியாகி உண்மையான இஸ்லாத்தில் வந்து விடுகிறார்.

இதைப் பற்றி கூறின் விரிந்து கொண்டே செல்லும் (கவி).

மிகக் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் யாதெனில், தன் ஷெய்கை(மனப்பூர்வமாக) ஏற்று நடப்பதில்(ஸஆதத்)நற்பாக்கியமும், மகத்துவமும் இருக்கிறது. குருவை மறுப்பதும், அவருக்கு மாறு செய்வதுமாக இருப்பின், துர்பாக்கியமும், தீங்கும்தான் கிட்டும்! இதை விட்டும் இறைவன் நம்மைக் காத்தருள்வானாக!

இறைவனின் திருப் பொருத்தம் – ஷெய்குவின் பொருத்தம் என்னும் போர்வையில் உள்ளது. எதுவரை முரீது தன்னுடைய ஷெய்கின் பொருத்தத்திலும், ஷெய்கின் சந்தோஷத்திலும் தன்னை(பனா) அழித்துக் கொள்ளவில்லையோ அதுவரை இறைவனிள் (ரிளா) பொருத்தத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளமாட்டான். தன் ஷெய்கை கைவிடுவது ஆபத்தானதாகும். அதன்பின் அவனுக்கு வரும் இழிவும் இடைஞ்சல்களும் அதன் தொடர்தான்.

ஷெய்குக்கு வேதனை தரும் முரீதுக்கு எப்பரிகாரமும் பலனளிக்காது. ஷெய்கை வேதனை தருவது முரீதுக்கு துர்பாக்கியமானதாகும். அல்லாஹ் காப்பாற்றுவானாக! இஸ்லாமிய(அகீதா) கொள்கைகளில் இடைஞ்சலும், ஷரீஅத்துடைய அமலில் குறைகள் ஏற்படுவது இவை ஷெய்குக்கு செய்த நோவினையினால் ஏற்பட்ட தீய வினையாகும்.

முரீதுக்கு ஏற்படும் சில(அஹ்வால் ஜதுபு) தன்மைகள் அந்தரங்கமானது, ஷெய்கை வேதனையுறுத்திய பின்பும், முரீதிடம் அத்தன்மைகளில் சில எஞ்சியிருந்தால் அதை இஸ்திராஜ்(சூனியக்காரர்களுக்கும், மற்றும் வலி கெட்டவர்களுக்கும் உள்ளதைப் போல்) என்றே சொல்ல வேண்டும். ஏனெனில் ஷெய்குக்கு வேதனை தருவது இறுதியல் அழிவுக்கும், நாசத்திற்கும் காரணமாகவே அமையும். நஷ்டத்தை தவிர்த்து எவ்வித இலாபமும், பிரயோசனமும் கிட்டாது.

வஸ்ஸலாமு அலா மனித்தப அல் ஹுதா!

(குத்பே வேலூர்)

நன்றி:-'அல்லத்தீப்'

வெளியீடு: ஸஜ்னத்துல் கரீமிய்யா 60ஆம் ஆண்டு மணிவிழா மலர் 1983.

Fatwa About Janda-Flag- கொடி ஏற்றுவது ஆகும்- பத்வா.

கொடி ஏற்றுவது ஆகும்- பத்வா.

கேள்வி:- எங்கள் ஊரில் முஹ்யித்தீன் ஆண்டகை பெயரால் நாங்கள் கொடியேற்றி ஒவ்வொரு வியாழக் கிழமையும் ஜலாலியா ராத்தீபு நடத்;தி வருகிறோம். இங்குள்ள சிலர் பேஷ் இமாம் உட்பட கொடியேற்றுவது ஷிர்க் என்றும், பித்அத் என்றும் கூறி எங்களை ஏசியும், பேசியும் வருகின்றனர். ஆகவே அவ்லியாக்கள் பெயரால் கொடி ஏற்றுவது கூடுமா? கூடாதா? என்பது பற்றி உலமாசபை பதிலும், பத்வாவும் வழங்க வேண்டுகிறோம்.

யா முஹ்யித்தீன் ஆண்டகை திக்ரு மஜ்லிஸ்,
சிங்கப்பூர் நகர், உடுமலைப் பேட்டை.

பதில்:-கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் கொடிக்கு அலம்-நிஷான்-ஜண்டா என்று பல பெயர்கள் சொல்லப்படுகின்றன. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள் போர்முனைக்கு கொடிகளுடன் சென்றுள்ளதாகவும், திருமக்காவை வெற்றி கொண்டு நுழையும்போது கொடி பிடித்ததாகவும் கீழ்கண்ட ஹதீதுகள் அறிவிக்கின்றன.

இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், 'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லமவர்களின் பெரிய கொடி கருமையாகவும் சிறிய கொடி வெண்மையாகவும் இருந்தது.

                                    நூல்: திர்மிதீ, இப்னு மாஜா, ஆதாரம்- மிஷ்காத் பக்கம்-237.

ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், 'நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லமவர்கள் மக்காவிற்குள் நுழைந்தார்கள். அவர்கள் கொடி வெண்மையாக இருந்தது.'

                                     நூல்:- திர்மிதீ, இப்னு மாஜா ஆதாரம்- மிஷ்காத் பக்கம்338.

சூபியாக்களான ஞானவான்கள், அன்பியாக்கள், அவ்லியாக்களை ஜியாரத் செய்வதற்காக போகும்போது கொடிகள் பிடித்துக் கொண்டும், கொட்டு அடித்துக் கொண்டும் செல்வதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவைகள் கூடுமா? என்ற கேள்விக்கு அல்லாமா ஷைகு முஹம்மது கலீலி ஷாபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், 'இவைகள் ஆகுமானவைகள், வேண்டப்படுபவைகள். இவைகளை வழிகெட்ட வம்பர்கள்தான் மறுப்பார்கள் என்று பதிலளித்துள்ளனர்'.

                                                          ஆதாரம்: பதாவா கலீலி, பாகம்-2, பக்கம்-351.

மைய்யித்தி(கப்ரி)ன் தலைமாட்டில் கல் அல்லது மரக்கட்டை வைப்பது சுன்னத்தாகும். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லமவர்கள் உஸ்மானிப்னு மழ்வூன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் தலைமாட்டில் ஒரு பாறைக்கல்லை வைத்தார்கள். அதைக் கொண்டு எனது சகோதரரின் கப்ரு என தெரிந்து கொள்வேன். என் குடும்பத்தில் இறந்தவர்களையும் அங்கு அடக்கிக் கொள்வேன் என்று சொன்னார்கள்.

நூல்: ஷரஹுல் மஹல்லி, பாகம்-1, பக்கம்-351.

இஆனத்துத் தாலிபீன் பாகம்-2, பக்கம்-119.

மறுமையில் நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லமவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக அவர்களின் திருக்கரத்தால் 'லிவாவுல் ஹம்து' என்னும் கொடி கொடுக்கப்படுகின்றது.

எனது கரத்தில் 'லிவாவுல் ஹம்து' என்னும் கொடி இருக்கும். எனக்கு பெருமையில்லை. ஆதமும் அவர்களல்லாத எந்த நபியும் என் கொடியின் கீழே இருந்தே தவிர இல்லை. இந்த ஹதீஸை அபூ ஸயீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றனர்.

                                                                நூல்:திர்மிதீ ஆதாரம் மிஷ்காத், பக்கம்-513.

இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், '

'மறுமை நாளில் 'லிவாவுல் ஹம்து' என்னும் கொடியை நான் சுமப்பேன்.'

                                                             நூல்:திர்மிதீ ஆதாரம:; மிஷ்காத், பக்கம்-513.

எனவே கொடி ஏற்றுவதன் மூலம் இது ஒரு மகானின் கப்ரு என்று அறிவிப்பதாலும், ஒரு வலியை கண்ணியப்படுத்துதல் இருப்பதாலும், மனதிற்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துவதாலும் இது மார்க்கத்தில் ஆகுமான காரியமாகும். ஆகாது என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை.

ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் ஒரு தேசியக் கொடி என்றும், ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிக்கும் ஒரு கட்சிக் கொடி என்றும் ஏற்படுத்தி அதற்கான கொடியேற்று விழா, கொடி தினம் என்று கொண்டாடி வரும் இக்காலத்தில் அவ்லியாக்களுக்கு கொடி ஏற்றக் கூடாது என்று சொல்வது அறிவுpனத்தையும், அவ்லியாக்கள் மீதுள்ள பகைமையையும் காட்டுகின்றது. அல்லாஹ் அதை விட்டும் நம்மை காப்பாற்றுவானாக! அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

 17-12-1995                                                                                                          ஒப்பம்:

மௌலானா மௌலவி முஹம்மது அலி சைபுத்தீன் ரஹ்மானி
பேராசிரியர்: மஹ்லறா அரபிக் கல்லூரி.

மௌலானா மௌலவி செய்யது முஹம்மது ஆலிம்.
பேராசிரியர்: மஹ்லறா அரபிக் கல்லூரி.

மௌலவி ஹாபிஸ் எப்.எம். இப்றாகிம் ரப்பானி,
ஆசிரியர்: அஹ்லெ சுன்னத் மாத இதழ்.

மௌலானா மௌலவி சையத் வஜீஹுன் நகீ சக்காப்
நாஜிமே அஃலா, தாருல் உலூம் கௌஸிய்யா.

மௌலானா மௌலவி கே.என். நூஹ் முஹ்யித்தீன் ஆலிம்,
முதல்வர்: அல் மத்ரஸத்துல் ஹமீதிய்யா.

வெளியீடு:- தமிழ்நாடு சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமா சபை
                         மதுரை ரோடு, திருச்சி-620008.  

What is Tasawuf?(Tamil)-தஸவ்வுப் என்றால் என்ன?

தஸவ்வுப் என்றால் என்ன?

மௌலானா மௌலவி கே.என்.நூஹ் முஹ்யித்தீன் ஆலிம் மஹ்லரி,உலவி

(அந்தரங்க அகமியக் கல்வி) அல்லது தஸவ்வுப் என்றால் என்ன? என்ற கேள்வி சிந்தனையை கிளரும் மிக முக்கியமான அறிவுள்ள கேள்வியாகும்.

அதை விங்கி கொள்வதற்கு பின்வரும் சில கேள்விகளின் விடைகளையும் விளக்கிக் கொள்வது மிக அவசியமாகும். இஸ்லாத்தில் உலமாக்கள், சூபியாக்கள் என்ற இரு சிறந்த வகுப்பினர் இருக்கிறார்கள். இவ்விரு வகுப்பினர்களும் எப்போது தோன்றினார்கள்? எப்படி உண்டானார்கள்? எதற்காகத் தோன்றினார்கள்? என்பதே கேள்வியாகும். (மௌலவியும் சூபியும்) கண்ணியமிக்க ஸஹாபாக்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் காலத்தில் (ரிஸாலத்) என்னும் சூரியனில் இருந்து வெளியாகும் எல்லா ஞானக் கதிர்களையும், எந்த இடைத் தொடர்புமின்றி ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் பெற்றுக் கொண்டிருந்தனர்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களின் திருப் போதனையின் மூலம் ஒவ்வொரு மனிதனும் அங்கு வெளிரங்கமான கல்வியிலும் ஷரீஅத்தின் (அமல்கள்) கோட்பாடுகளாலும் சிறந்து விளங்கினர். அங்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களிடம் (சுஹ்பத்) என்ற் உறவு கூட்டு இவைகளின் மூலம் உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்தி சுத்தகரித்து(இல்மே பாதின்) அந்தரங்க அகமிய கல்விகளாலும் நிரம்பி இருந்தனர்.

தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ் இக் கடமைகளைச் செய்வதோடு திக்ரு(தபக்குர்) இறைச் சிந்தனை (முராகபா) என்னும் நிஷ்டையிலும் சிறந்து காணப்பட்டனர். வெளிரங்க, அந்தரங்க இரு கல்விகளிலும் சேர்ந்திருந்ததின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு மத்தியில் அமல் அடிப்படையில் மௌலவி என்றும், சூபி என்றும் எந்தப் பிரிவினர்களும் இருந்ததில்லை. மாறாக, அஸ்ஹாப் அல்லது ஸஹாபா என்ற பெயரைத் தவிர்த்து வேறு எந்த பெயரும் நிலவவில்லை.

சில சஹாபாக்கள் சில குறிப்பான அமல்களின் காரணத்தினால் மற்ற ஸஹாபாக்களைவிட சிறந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டார்கள். உதாரணமாக அஸ்ஹாபே ஸுப்பா என்ற திண்ணை சஹாபாக்கள் தங்கள் வீடு,வாசல்கள் உலக அலுவல்களையெல்லாம் ஒதுக்கி துறவறத்தில் சிறந்து விளங்குவது இதற்கு தெளிவான ஆதாரமாகும். அவ்வாறு இருப்பினும் கூட ஸஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் எந்த பாகுபாடோ, வித்தியாசமோ இருக்கவில்லை.

அதன்பின் சங்கைக்குரிய தாபியீன்கள் காலம் வந்தபோது இந்த ஆலிம்-சூபி வெளிரங்க, அந்தரங்க கல்விகளின் தனித்தன்மைகள் வெளியாக ஆரம்பித்தன. அதற்கு பி;ன்பு தபவுத்தாபியீன்களின் காலத்தில் இவ்விரு கல்விகளின் வேறுபாடுகள் இந்த அளவு உண்டாயின. உண்மையில் இதுவே வெளிக்கல்வி என்ற பெயர் உருவான் காலம். இது நபித்துவத்தின் இரண்டாம் நூற்றாண்டாகும்.

அதற்குப்பின் ஷரீஅத் சட்டங்களை தொகுத்து நூல் வடிவில் எழுதும் காலம் வந்தது. மேலம் புனிதமான ஷரீஅத்தைப் பரப்பும் பணி அதிகமானபோது, அமலின் அடிப்படையில் இரு வகுப்பினர்களில் வேறுபாடுகள் கொஞ்சம் அதிகமாயின. ஆகவே எந்த வகுப்பினர்; பிக்ஹு மற்றும் ஷரீஅத் சட்டங்களை தொகுக்கவும், பரப்பவும் பாடுபட்டார்களோ அவர்கள் உலமாக்கள்(இமாம்கள்) என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டார்கள். பின்பு அவர்களாலும் சில தனித்தனி கலைகளைக் கவனித்து(முஹத்திதீன்கள்) நபிமொழி விற்பன்னர்கள் என்றும் (புகஹா) சட்டமேதைகள் என்றும், திருமறை விரிவுரையாளர்கள் என்றும், இதுபோன்ற பெயர்களால் புகழப்பட்டார்கள். எனினும் அப்புனிதர்கள் வெளிரங்க கல்விக்குப்பின் தங்களது முழு மூச்சுடன்- அந்தரங்க சுத்தி- உளத்தூய்மைக்குரிய காரியங்களில் ஈடுபட்டார்கள். அவர்களே மஷாயிக் -ஞான வழிகாட்டி என்றும் சூபிய்யா அகத்தொளி பெற்றவர்கள் என்றும் போற்றப்பட்டனர். ஆக தன் அகத்தை சுத்திகரித்து தெளிவுபடுத்தும் வழிக்குத்தான் -தஸவ்வுப்- என்று பெயர் வந்துள்ளது.

அல்லாமா அபுல்காசிம் குஷைரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களத நூலில் மிகத் தெளிவுபட பல விஷயங்களை கூறிவிட்டு, எவர் தன் உள்ளத்தை அல்லாஹ்வின் ஞாபகத்திலேNயு வைத்து இறைவனை மறக்கச் செய்யும் எந்தப் பொருளும் உள்ளத்தில் நுழைந்து விடாமல் பாதுகாத்து கொண்டிருப்பவர்கள்தான் அஹ்லெ சுன்னத்தில் உள்ள ஞானவான்கள். இவர்கள் தங்களுக்கு தஸவ்வுபை உடையவர்கள் என்று நாமம் சூட்டினர். மேலும் இந்த தஸவ்வுப் என்னும் பெயர் அப்புனிதர்களுக்கு ஹிஜ்ரி 200-ல் இருந்தே பிரபலமாகிவிட்டது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மௌலவி, முல்லா என்னும் பெயர்கள் ஸஹாபாக்கள் காலத்தில் இல்லாதது போன்று சூபி, தஸவ்வுப் என்னும் பெயர்களும் ஸஹாபாக்கள் காலத்தில் இருக்கவில்லை. இரண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே பிரபலமாயின!

சூபி என்ற பெயரை காமிலீன்களான மஷாயிகுமார்களுக்கு அதிகமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஞானப்பாட்டையில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவருக்கு சூபி என்றும பலருக்கு சூபிய்யா என்றும் அம்மேதைகள் சென்றடைந்த வழியில் நடைபோட ஆரம்பித்த ஒருவருக்கு முதஸவ்விப் என்றும் பலருக்கு முதஸவ்விபா என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது என் அல்லாமா அபுல்காசிம் குஷைரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

சூபி எனும் வார்த்தை சூப்(கம்பளி) என்னும் வார்த்தையில் இருந்து பிரிந்தது. காரணம் அம்மேதைகளில் அதிகமானோர் வெளி அலங்காரமான அழகிய உடைகளை அணியாமல் திக்கான ஆடைகளையும், கம்பளி ஆடைகளையும் அணிந்திருக்கிறார்கள் என சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். மற்றும் சிலர்கள் சூபி என்னும் வார்த்தை சவ்ப் என்ற வார்த்தையில் இருந்து பிறந்தது. காரணம் அம்மகான்கள் உலக ஆசாபாசங்கள் சுருங்கக் கூறின் அல்லாஹ் அல்லாத அனைத்தையும் விட்டு அல்லாஹ் அளவிலே தன்னை திருப்பி அவனியிலேயே அர்ப்பணித்து கொண்டார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள்.

முடிவாக் இவர்கள் அனைவர்களும் இறைவன் கட்டளைக்கு முற்றிலும் வழிபட்டு அல்லாஹ்விற்காக தங்களையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். மௌலவி, முல்லா, ஆலிம் இவர்கள்தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களின் போதனைகளைச் செய்கிறார்கள். சூபியாக்கள் இஸ்லாத்திற்கும், குர்ஆன் ஹதீதுக்கும் மாறுபட்டவர்கள் என்று கூறித்திரியும் சில குதர்க்கவாதிகள் அம்மஹான்களின் வரலாறே தெரியாதவர்கள் எனக் சுறலாம். உலமாக்கள், சூபியாக்கள் என்ற இரு குழுவினர்களும் நுபுவ்வத் என்னும் மரத்தில் பிரிந்து வந்த இரு கிளையாகும் என்பதே உண்மையாகும்.

உலமாக்கள்(இல்மே லாஹிர்) வெளிரங்க கல்வியையும், ஷரீஅத் சட்டத்தையும் போதிப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். அதைப் போன்று சூபியாக்கள் (இல்மே பாதின்) அந்தரங்க அகமியக் கல்விகளையும், தரீகத்தின் சீரிய முறைகளையும் போதிக்கின்றனர். ஷரீஅத்தின் உலமாக்கள் குர்ஆன் ஹதீதுகளிலிருந்து மார்க்க சட்டங்களை போதிக்கின்றனர்.

சூபியாக்கள் அந்தரங்க(பைஜ்) அருளின் மூலமாக உள தெளிவு பெற்று ஷரீஅத்தின் பிம்பங்களாக காட்சி அளிக்கின்றனர். இரு வகுப்பினர்கள் போதனைகளும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்களின் ஞான ஊற்றிலிருந்து பொங்கி வரும் அமுதங்களாகும்.

சூபியும், யோகியும்:-

தற்காலத்தில் அறிஞர்கள் என்ற பேர்வையில் திரியும்ஒரு சில புல்லுருவிகள் இறைவனின் அருள் பெற்ற நாதாக்களின் நடைமுறைகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய வீரர்கள் இந்தியாவை வெற்றி கொண்ட பின்னர் முஸ்லிம்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தபின் இங்குள்ள இந்து யோகிகளுடன் பழகியபின் அவர்களின் நடைமுறைகளை எடுத்துக் கொண்டார்கள். இந்த சூபியாக்களின் நடைமுறைகளுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றும் மிக தைரியமாக கூறுகின்றனர்.

அல்லாமா அபுல்காசிம் குஷைரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:- இந்த தஸவ்வுப் என்னும் மெய்ஞ்ஞான கல்வியுடைய நாதாக்கள் இல்லாத ஒரு காலம் கூட இஸ்லாத்தில் இருந்திருக்கவில்லை என குறிப்பிடுகின்றனர்.

அல்லாமா அபூ தாலிபுல் மக்கி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களது கூதுல்குலூப் என்னும் பெரும் நூலில் வரைந்துள்ளார்கள். அதாவது ஷரீஅத்தின் சட்டமேதைகளான புகஹாக்களுக்கு ஏதாவதொரு மஸஅலாவில் சந்தேகங்களோ, சிக்கல்களோ ஏற்பட்டு திகைப்பு உண்டானால் உடனே அக்காலத்தில் உள்ள ஞான மேதைகளான சூபியாக்களிடம் சென்று அச்சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்வார்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஆகவேதான் சட்டமேதை ஷாபிஈ வலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஏதாவதொரு சட்டங்களில்,மஸ்அலாவில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் ஞானமேதைகள் இருக்கும் இல்லங்களுக்குச் சென்று கேட்டு, அம் மஸ்அலாக்களின் தெளிவைப் பெற்றுக் கொள்வார்கள். குறிப்பாக இறைஞானத்தை எவர் உதவியுமின்றி இறைவனின் மூலம் பெற்ற உம்மீயான மாமேதை ஷைபானுர் ராபீ லரியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் அதிகம்,அதிகம் சென்று படினமான சட்டங்களின் சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்வார்கள்; என குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

ஆக, இத்தகைய மேதைகள் ஒவ்வொரு காலத்திலும், இரக்கவே செய்கின்றனர். எனவே, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஸல்லம் அவர்கள் என் உம்மத்தினர் ஒரு சிறிய கூட்டத்தினர் சத்தியத்தின் மீது நிலைத்து இருப்பார்கள். அவர்களின் விரோதிகள் எவரும் எந்த தீங்கும் செய்ய முடியாது என சிலாகித்துக் கூறியுள்ளார்கள். இத்தகைய மேதைகளின் வரிசையில்தான் மாபெரும் மெய்ஞானி சுல்தானுல் ஆரிபீன் கௌதினா முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், சுல்தானுல் ஆரிபீன் செய்யிது அஹ்மது கபீர் ரிபாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் , அபுல்ஹசன் ஷாதுலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அல்வலியுல் காமில் அப்துல் கரீம் ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அவர்களின் ஞானகுரு குத்புஸ்ஸமான் பதருத்தீன் படேஷா ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அவர்களால் இக்காலத்தில் நேர்வழி காட்டும் குத்பும், முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபியுமாக இருக்கிறார்கள் என்று புகழப்பட்ட மாமேதையுமான குத்புஸ்ஸமான், இமாமுல் ஆரிபீன், சுல்தானுல் வாயிழீன், ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் சூபி ஹஜ்ரத் ஹைதராபாதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அவர்களின் பிரதான கலீபாவும், காயல்பட்டணத்தில் பிறந்து சிலோனில் துயில் கொண்டிருக்கும் எனது ஆன்ம குருவும், இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்களின் குரு பிரானும் ஞானக் கருவூலங்களை மக்களுக்கு அள்ளித்தந்த மகானுமாகிய வலிய்யுல் காமில் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் C.A.K. ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி சித்தீகி பாஜிலே நூரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் இன்னும் இது போல நாதாக்களுகம் இடம் பெறுகின்றனர்.

அல்லாஹ் நம் யாவர்களின் இதயங்களையும், இம் மான்களின் பரக்கத்தாலும், பைஜின் மூலமாகவும் ஒளி பெறச் செய்து அம்மான்களின் அடிச்சுவடுககளை பின்பற்றி நடந்து முக்தி பெற்ற நல்லோர்களின் கூட்டத்தில் சேர்த்தருள்வானாக!