Tag: makka

ஜியாரத்தின் போது அண்ணலாரின் சிறப்புறு கப்று ஷரீஃபை முன்னோக்கலாமா?

By Sufi Manzil 0 Comment May 5, 2010

ஜியாரத்தின் போது அண்ணலாரின் சிறப்புறு கப்று ஷரீஃபை முன்னோக்கலாமா? கேள்வி: அண்ணலார் ஸல்லல்லாஹு […]

Husamul Haramin(English,Urdu)

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

Click Here: Husamul Haramine in English Click Here: Husamu Haramin […]