குத்பிய்யத்- இஸ்திஙாதா தேடும் முறை மற்றும் துஆக்கள்-Quthbiya Majlis & Dua

குத்பிய்யத்- இஸ்திஙாதா தேடும் முறை மற்றும் துஆக்கள்-Quthbiya Majlis & Dua

By Sufi Manzil 0 Comment July 10, 2011

Print Friendly, PDF & Email

குத்பிய்யா – ஷெய்கு கௌதுல் அஃலம் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் போரில் 'இஸ்திஙாதா' தேடும் முறை மற்றும் துஆக்கள்.

காயல்பட்டணம் மகான் சதக்கத்துல்லாஹில் காஹிரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கோர்வை செய்த 'யா குத்பா' என்ற பைத் கோர்வையில் கௌதுல் அஃலம் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொன்னதாக குத்பிய்யா என்னும் இஸ்திஙாதாவை சொல்லியிருக்கிறார்கள். கேரளாவைச் சேர்ந்த மகான் பொன்னானி மகுதூம் தங்கள் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் குத்பிய்யாவை முறைப்படி செய்வதற்கு  உள்ள வழிவகைகளை வகுத்துத் தந்துள்ளார்கள். அதன்படி,

'குத்பிய்யா' என்ற 'இஸ்திஙாதா' என்னும் நேரடியாக உதவி தேடும் குத்பிய்யா மஜ்லிஸ் ஆரம்பிக்கும் முன் இரண்டு இரண்டு ரக்அத்தாக 6 சலாம் 'இஸ்திகாரா' தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு ரக்அத்திலும் பாத்திஹா ஸூராவிற்குப் பின் 'குல் ஹுவல்லாஹு அஹது' ஸூரா ஓத வேண்டும்.

அதன் பின் யாகுத்பா பைத்தை ஓத ஆரம்பிக்கும் முன் பாத்திஹா ஓதி ஆரம்பத்தில் உள்ள துஆவை ஓதிக் கொள்ள வேண்டும். யா குத்பா பைத்தை ஓதும்போது 'யா முஹ்யித்தீனி' என்று வரும் இடங்களில் 'யா முஹ்யித்தீனி, யாமுஹ்யித்தீனி, அப்துல் காதிர் ஜீலானி' என்று சொல்ல வேண்டும்.

'வ மன்யு நாதிஸமி..' என்ற அடிகளை 3 தடவை ஓத வேண்டும். பின் எழுந்து, இருட்டில் (விளக்குகள் எல்லாவற்றையும் அணைத்து விட்டு), பின் வருவனவற்றை  3 தடவைகள் ஓத வேண்டும்.

حَاضِرُ يَا حَاضِرُ يَا حَاضِرُ حَاضِرُ يَا شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ ۳

نَاضِرُ يَا نَاضِرُ يَا نَاضِرُ نَاضِرُ يَا شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ ۳

نَاصِرُ يَا نَاصِرُ يَا نَاصِرُ نَاصِرُ يَا شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ ۳

قَادِرُ يَا قَادِرُ يَا قَادِرُ قَادِرُ يَا شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ ۳

شَافِيْ يَا شَافِيْ يَا شَافِيْ شَافِيْ يَا شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ ۳

مُرَادِيْ يَا مُرَادِيْ يَا   مُرَادِيْ مُرَادِيْ شَيْخِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ مُرادِ ۳

'ஹாளிரு யா ஹாளிரு யா ஹாளிரு, ஹாளிரு யா ஷெய்கு முஹ்யிய தீனி அப்துல் காதிரு – 3 முறை

நாளிரு யா நாளிரு யா நாளிரு, நாளிரு யா ஷெய்கு முஹ்யிய தீனி அப்துல் காதிரு – 3 முறை

நாஸிரிய் யா நாஸிரிய் யா நாஸிரி , நாஸிரிய்  யா ஷெய்கு முஹ்யிய தீனி அப்துல் காதிரு – 3 முறை

காதிரிய் யா காதிரிய்யா காதிரி, காதிரிய்யா ஷெய்கு முஹ்யிய தீனி அப்துல் காதிரி – 3 முறை

ஷாபியிய்யா ஷாபியிய்யா ஷாபிய்யீ, ஷாபியிய்யா ஷெய்கு முஹ்யிய தீனி அப்துல் காதிரி – 3 முறை

முராதிய்யா முராதிய்யா முராதீ, முராதிஷ் ஷெய்கு முஹ்யியத்தீன் முராதீ' – 3 முறை

இதை ஓதிய பிறகு  يَاغَوْثُ يَا مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلاَ نِيْ

'யா கௌது யா முஹ்யியத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி' என்று அதிக சப்தமில்லாமல் நடுத்தொனியில் ஓர்மையாக உதவி தேடி நல்ல ஹிம்மத்தோடு 1000 முறை அழைக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக உதவி கிடைக்கும். இன்ஷாஅல்லாஹ்!

அதன் பிறகு, 

اِلٰهِيْ اَنْتَ مَقْصُوْ دِيْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِيْ

حَسْبُنَ اللهُ وَ نِعْمَلْ وَكِيْلْ وَ نِعْمَلْ مَوْلٰى وَنِعْمَ نَّصِيْرِ

'இலாஹி அன்த மக்ஸூதி வ ரிழாக்க மத்லூபி' – 3 முறை

'ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஃமல் வகீல் நிஃமல் மவ்லா வ நிஃமன்னசீர்'- 3 முறை

ஓதி முடித்த பிறகு, மஜ்லிஸில் வெளிச்சம் உண்டாக்கி (விளக்குகளை எரிய விட்டு) யா குத்பாவின் தொடராக உள்ள

'பஹ்த ஸலாத்….' என்ற பைத்திலிருந்து யாகுத்பா முடியும் வரை ஓதி முடிக்கவும்.

பின்பு பின்னுள்ள துஆவை ஓத வேண்டும்.

ஹாஜத்துகள், நாட்ட தேட்டங்கள் நிறைவேற, பலாய் முசீபத்துகள் நீங்க இதை செய்தால் பலன் கிடைக்கும். மறைவான காட்சிகள் தென்படும். ஸாலிஹீன்கள், இறைநேசச் செல்வர்கள் மற்றும் அர்வாஹுகள் ஆஜராகும். அனுபவப் பூர்வமானது. ஹல்கா வாசனைப் பொருட்களால் இருக்க வேண்டும்.

முக்கிய குறிப்பு: இதைத் தனியாகவும், மஜ்லிஸாக கூட்டாக சேர்ந்தும் செய்யலாம். இஜாஸா – பெரியவர்களின் உத்திரவு, அனுமதி இல்லாமல் இதை செய்யக் கூடாது.

 

குத்பிய்யா ஆரம்பிக்கும் முன்னுள்ள பாத்திஹா சொல்லும் முறை:

اِلٰى حَضْرَةِ شَفٖيعِنٰا مُحَمَّدٍ صَلىَّ اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ٭ ثُمَّ اِلٰى اَرْوٰاحِ الْاَنْبِيٰآءِ وَاْمُرْسَلٖيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَاتّٰابِعٖينَ وَتَابِعِ التّٰابِعٖينَ اِلٰى يَوْمِ الدّٖيْنِ٭ ثُمَّ اِلىٰ اَرْوٰاحِ الْاَوْلِيٰاءِ وَالشُّهَدٰاءِ وَالصِّدّٖيْقٖينَ وَالصّٰالِحٖيْنَ٭ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ مَلٰئِكَةِ اللهِ الْمُقَرَّبِينَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِسْرَائِيْلَ وَالْحَفَظَةِ وَالرُّوْحَانِّيِيْنَ الْمُؤَكَّلِيْنَ لِعٰالَمِيْ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَكُبَرَآئِهِمْ وَرُؤَسٰائِهِمْ مَذْهَبْ وَالطَّمْرَيَاتِ وَهَشْطَشْلَهْكُوْشْ وَاَحْمَرْ وَشَوْغٰالْ وَكَشْكَشْلَيْعُوشْ بَرْقٰانْ وَهَدْلَيَاجْ  وَنَجْسَلَشْطُوْشْ مَيْمُوْنْ صَنْعِقْ شَطَلْطَشْكُوْشْ وَاَبْيَضْ وَشَمْهُوْرَشْ وَزَوْبِعَتاَ الَّذِيْنَ عٰاهَدُوْا اللهَ وَنَبِيَّهُ سُلَيْمٰنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالطّٰاعَةِ الْعَظِيْمَةِ ثُمَّ اِلٰى اَرْوٰاحِ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفَاتِحَةِ٭ ثُمَّ اٍلٰى حَضْرَةِ غَوْثِنَا وَقُطْبِنَا الشَّيْخِ السَّيِّدْ مُحِيَ الدِّيْنِ عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ وَمَشَائِخِ سِلْسِلَةِ الْقَادِرِيَّةِ ثُمَّ اٍلٰى حَضْرَةِ السَّادَاتِ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَوَلِيِّ نِعْمَتِنَا الْعَارِفِ بِاللهِ بِاشَّيْخِ زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَخْدُوْمِ الْكَبِيْرِ الْمَعْبِرِيِّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْزُ وَلٍسَائِرِ الْاَوْلِيَآءِ وَالْعُمَمَآءِ الْمَدْفُوْنِيْنَ فِيْ بَلَدِنَا هَذٰا وَاشَّيْخِ وَلِيِّ اللهِ صَدَقَةِ اللهِ الْقَاهِرِيْ قَدَّسَ اللهُ اَسْرَارَهُمْ وَنَفَعْنَ بِبَرَكٰاتِهِمْ الْفَاتِحَةِ ٭ والا خلاص والمعوّذئين

பாத்திஹாவுடன் குல்ஹுவல்லாஹு அஹது ஸூரா, பலக் ஸூரா மற்றும் நாஸ் ஸூராக்களை ஓதிய பிறகு கீழ்காணும் துஆவை ஓதவும்.

ஆரம்ப துஆ:دعَء

اَللّٰهُمَّ صَلَّى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٭ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِوَلِيِّكَ قُطْبِنٰا مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدِالْقٰادِرِ الْجِيٖلاٰنِيْ٭ اَللّٰهُمَّ اٍنَّكَ لَمْ تُنْزِلْ بَلاٰءًا اِلَّابِدَنْبٍ وَلَمْ تَكْشِفْهُ اٍلّاٰ بِتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهْنَا اٍلَيْكَ بِوَلِيِّكَ غَوْثِنَا وَسَيِّدِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ فَادْفَعِ الْوَباٰءَ عَنَّٰ وَعَنْ اَهْلِ بَلَدِنَا ٭ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْنَا فِيْ اَنْفُسِنَا وَفِي اَهْلِنَا٭ اَللّٰهُمَّ لاَنَرْجُوْ اٍلاَّ اِلَيْكَ وَلاَ نَدْعُوْ غَيْرَكَ وَلٰا نَرْغَبُ اِلّٰا اِلَيْكَ ٭ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ نَشْكُوْ مٰا نَزَلَ بِنَا مِنْ بَلَاءٍ وَوَبَاءٍ وَخَوْفٍ وَضُعْفٍ ٭ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّاعِيْ فَاَغِثْنَا بِغِيَاثِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ   ۳ سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۲۸

அதன் பிறகு யா குத்பா பைத்தை முன்பு சொன்னவாறு ஓதி,  திக்ரு செய்த பிறகு பின்பு மீதமுள்ள யாகுத்பா பைத்தை முழுமையாக ஓதிய பிறகு இந்த துஆவை ஓதவும்.

اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا دَآئِمًا اَبَدًا ، وَالشُّكْرُ شُكْرًا غَزِيْرًا وَّاصِبًا رَّغَدًا

ثُمَّ الصَّلاَةُ عَلٰى واقِى الْاَنَامِ رَدًا ، وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ وَالتُّبَّاعِ فِى الدِّيْنِ

يَاقُطْبَ اَهْلِ السَّمَا وَالْاَرْضِ غَوْثَهُمَا ، يَافَيْضَ عَيْنَيْ وُجُوْدَيْهِمْ وَغَيْثَهُمَا

 يَاابْنَ الْعَلِيَّيْنِ قَدْ اَحْرَزْتَ اِرْثَهُمَا ، يَاخَيْرَ مَنْ كَانَ يُدْعٰى مُحْيِيَ الدِّيْنِ

 يَاغَوْثَ الْاَعْظَمِ كُلَّ الدَّهْرِ وَالْحِيْنِ ، اَعْلٰى وَلِيٍّ بِتَحْكِيْمٍ وَّتَمْكِيْنٍ

 اَوْلٰى فَقِيْرٍ اِلٰى الْمَوْلٰى وَمِسْكِيْنٍ ، اَنْتَ الذِّى الدِّيْنُ سَمّٰى مُحْيِيَ الدِّيْنِ

 وَقَدْ اَتَاكَ خِطَابُ اللّٰهِ مُسْتَمِعًا ، يَاغَوْثَ الْاَعْظَمِ كُنْ بِالْقُرْبِ مُجْتَمِعًا

 اَنْتَ الْخَلِيْفَةُلٍي الْكَوْنِ مُلْتَمِعًا ، سُمِّيْتَ بِاسْمٍ عَظِيْمٍ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

 اَنْتَ الْمُسَمّٰى بِعَبْدِ الْقَادِرِ الْفَرْدِ ، صُمْتَ اثْنَيْ عَشَرَخَرِيْفًا صَائِمَ السَّرْدِ

 وَلَمْ تَنَمْ نَوْمَةً فِيْهَا عَلٰى طَرْدِ ، اَنْتَ الْمُلَقَّبُ حَقًا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

اِذْكُنْتَ لِلْقَادِرِ الْمُخْتَارِ عَبْدًا اَطَاعْ ، اَعْطَاكَ مِنْ قُدْرَةٍ مَّاشِئْتَ مٍنْ مُّسْتَطَاعْ

فَاَنْتَ مُقْتَدِرٌ فِيْ خَلْقِهِ وَمُطَاعْ ، اَنْتَ الْوَكِيْلُ لَهُ يَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

شَرَّفْتَ جِيْلَانَ بِالْمِيْلاَدِ سَاكِنَهُ ، عَظَّمْتَ بِالْقَبْرِ بَغْدَادًا اَمَاكِنَهُ

يَزُوْرُهُ كُلَّ مُشْتَاقٍ وَّلٰكِنَّهُ ، فِيْ بَيْتِه قَدْ يُلاَقِيْ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

رَأَيْتَ دِيْنَ الْهُدٰى شَخْصًا غَدٰى حَرَضَا ، فَشَفَيْتَهُ لَمْسَةً كَفَيْتَهُ عَرَضًا

فَزَالَ عَنْهُ الَّذِيْ قَدْ عَمَّهُ مَرَضًا ، فَقَامَ يَدْعُوْكَ حُبًّ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

اَنْتَ الْحُسَيْنِيَّ وَالْحَسَنِيَّ كُنْتَ مَعًا ، اَبًا وَّاُمًّ شَرِيْفَيْنِ  قَدِ اجْتَمَعًا

فَكُنْتَ شَمْسًا وَّبَدْ رًا نُوْانِ الْتَمَعًا ، اَنْتَ الْاَحَقُّ لِتُدْعَى مُحْيِيَ الدِّيْنِ

اَشَّافِعِيَّ فَصِرْتَ الْحَنْبَلِيَّ بِلَا ، هَجْرٍ لِّتَحْتَاطَ بِالْخَيْرَيْنِ مُعْتَدِلاً

فَلَمْ تَزَلْ رَاقِيًا اَعْلٰى مَقَامِ عُلَا ، حَوَيْتَ اَرْفَعَ صِيْتٍ مُّحِيْيَ الدِّيْنِ

قَدْ قُمْتَ بِالصِّدْقِ وَالْاِخْلاَصِ وَالزُّهْدِ ، وَالْاِجْتِهَادِ وَفِيَّ الْوَعْدِ وَالزُّهْدِ

فَكُلُّ اَهْلِ التُّقٰى وَالزُّهْدِ وَالْجُهْدِ ، يَدْعُوْكَ يَاغَوْثَ الْاَعْظَمَ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

كَمْ مِّنْ كَرَامَاتِ حَقٍ مِّنْكَ قَدْظَهَرَتْ ، مُيِيْرَةً فِيْ قُلُوْبِ الْخَلْقِ قَدْزَهَرَتْ

كَمُعْجِزَاتِ نَبِيٍّ فِي الْوَرٰى اشْتَهَرَتْ ، يَامَنْ دَعٰى رَبَّهُ يَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

مَلَأَتْ مُدَوَّنَةً كُتُبًامُّؤَلَّفَةً ، حَوَتِ الْاَعَاجِيْبَ اَخْبَارًا مُّسَلَّفَةً

ضَآءَتْ اِلٰى الْحَشْرِ اٰثَارًا مُّخَلَّفَةً ، اَعْلَيْتَ دِيْنَ الْهُدٰى يَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

قَدْ قُلْتَ بِالْاٍذْنِ مِنْ مَّوْلَاكَ مُؤْتَمِرًا ، قَدَمِيْ عَلٰى رَقَبَاتِ الْاَوْلِيَآءِ طُرَا

فَكُلُّهُمْ قَدْ رَضُوْا وَضْعًالَّهَابُشْرٰى ، يَامَنْ سَمَا اسْمًا عَلَيْهِمْ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَفِيْ خَزَانَةِ اَسْرَارٍ رَّوٰى سَنَدًا ، عَنْ كُلِّ مَنْ وُّضِعَتْ فِيْ عُنُقِهِ عَدَدًا

اِلاَّ اَبَابَكْرٍ مِيْهُمْ فَتَابَ فِدًے ، حُزْتَ الْمَعَالِيَ جَمًّ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

كُلُّ الطَّوَائِفِ بِا لْاِجْمَاعِ مُتَّفِقَة ،عَلٰى كَمَالِكَ فِيْ عُلْيَاكَ مُتَّسِقَة

حَتًّى الْخَوَارِجُ اَهْلَ الزَّيْغِ وَالزَّنْدَقَة ، اَنْتَ الْمَدَارُ لِكُلٍّ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

مَاعَابَ نَهْجَكَ ذُوْعِلْمٍ وَّلَاكَشْفٍ ، بَلْ كُلُّ نِ اثْنَوْا عَلٰى مَافِيْكَ مِنْ وَّصْفٍ

لَمْ يَبْلُغُوْا فِيْهِ مِنْ كُّلٍ اٍلٰى نِصْفٍ ، اَنْجَيْتَ كُلَّ مُرِيْدٍ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَقُلْتَ مَنْ لاَّ لَهُ شَيْخٌ فَاَنِّيْ لَهُ ، شَيْخٌ وَّمُرْشِدُهُ حَتٰى كَاَنِّيْ لَهُ

جَلِيْسُهُ خَلْوَةً وَّمِنْ لَّدُنِّيْ لَهُ ، وَصْلٌ فَكُنْ هٰكَذَالِيْ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَمَنْ يُّنَادِاسْمِيْ اَلْفًا بِخَلْوَبِهِ ، عَزْمً بِهِمَّتِهِ صَرْمً لِعَفْوَتَه ۳

اَجْبْتُهُ مُسْرِعًا مِّنْ اَجْلِ دَعْوَتِه ، فَالْيَدْعُ يَاعَبْدَ الْقَادِرِ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

بَعْدَالصَّلاَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْ رَّكْعَة ، مَعَ الْفَوَاتِحِ وَالْاِخْلاَصِ بٍالْخَضْعَة

يَاغَوْثَ الْاَعْظَمَ عَبْدَ الْقَادِرِ السُّرْعَة ، يَاسَيِّدِيْ احْضُرْنِيْ يَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَقُلْتَ اِنَّ يَدِيْ هٰذِيْ لَدَآئِمَةٌ ، لِمَنْ يُّرِيْدُ طَرِيْقِيْ وَهِيَ قَآئِمَةٌ

 فَازَتْ بِهَا اَنْفُسٌ لِّلرُّشْدِ رَائِمَةٌ ، اَنَا الْمُنَادٰى بِحَقٍّ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَاِنَّ جَدِّيْ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَقُوْلْ ، اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ لِيْ فِيْ خَيْرِ كُلِّ مَقُوْلْ

فَكُنْ لِّاُمَّتِيَ الْمَدَدَارْ تَضَاكَ عُقُوْلْ ، فَاَنْتَ قَيِّمُ شَرْعِيْ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

يَاسَيِّدِيْ سَنَدِيْ غَوْثٍيْ وَيَامَدَدِيْ ، كُنْ لٍّيْ ظَهِيْرًا عَلٰى الْاَعْدَآءِ بِالْمَدَدِ ۳

مُجِيْرَ عِرْضِيْ وَخُذْبِيَدِيْ مَدٰى مُدَدٍ ، خَلِيْفَةَ اللهِ فِيْنَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَعُدَّنِيْ مِنْ مُّرِيْدِيْ نَهْجِكَ الْاَقْوَمْ ، وَ مِنْ عَبِيْدِكَ عَبْدًا طَآئِعًا اَدْوَمْ

وَمِنْ جُنُوْدِكَ مِقْدَامًا اِلَيْهِ يُؤَمْ ، نِعْمَ الْاَمِيْرُ اَميْرًا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

بَصِّرْ فُؤَادِيْ صِرَاطاً اَنْتَ سَالٍكُهُ ، فَاللهُ اَعْطَاكَهُ فَاَنْتَ مَالِكُهُ

وَنَجِّهِ مِنْ لَّظٰى فِيْهَا مَهَالِكُهُ ، سُلْطَانَ كُلِّ وَلِيٍّ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

صَلَّى الْاِلٰهُ مَدٰى مَاالْغَوْثُ الْاَعْظَمُ قَامْ ، عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْعَالٍيْ لِخَيْرِ مَقَامْ

وَاٰلِهِ وَالَّذِيْ دِيْنَ الرَّشَادِ اَقَامْ ، فَسَلْهُ يَسْفَعُ لِيْ يَا مُحْيِيَ الدِّيْنِ

وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ مُؤَسِّسِى الدِّيْنِ ، مُفْنِيْنَ اَجْسَادَهُمْ لِلهِ لِدِّيْنِ

مُسْتَبْشِرِيْنَ بِفَضْلِ اللهِ فِى الدِّيْنِ ، فَمِنْهُمَ انْتَ انْصُرَنِّيْ مُحْيِيَ الدِّيْنِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا دَآئِمًا اَبَدًا ، وَلْحَمْدُ لِلهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلهِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ عَلٰى ، مَا كَاَنَ اٍلْحِمُنِيْ الْحَمْدُ لِلهِ

مَوْلاَى صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ، عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

تمّت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٭

وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ٭ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الطَّعْنِ وَالطّٰاعُوْنِ وَعَظِيْمِ الْبَلَاءِ فِيْ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ٭ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ مِمَّا نَخَافُ وَنُحَاذِرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ عَدَدَ ذُنُوبِنَا حَتّٰى تَغْفِرَ ٭ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ٭ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ٭ اَللّٰهُمَّ كَمَا شَفَّعْتَ نَبِيَّنَا فَاَمْهِلْنٰا وَاعْمِرْ بِنٰا مَنٰازِلَنٰا وَلاٰ تُهْلٍكْنٰا بِذُنُوْبِنٰا يٰااَرْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ٭ اَللّٰهُمَّ سَكِّنْ عَنّٰا بِجُوْدِكَ وَلُطْفِكَ وَفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ صَدْمَةَ هَيْبَةَ قَهْرَمَانِ الْجَبَرُوْتِ٭ بِاللَّطِيْفَةِ النّٰازِلَةِ الْوٰارِدَةِ مٍنْ فَيْضٰانِ الْمَلَكُوْتِ٭ حَتّٰى نَتَشَبَّتَ بٍاَدْيَالِ لُطْفِكَ وَنَعْتَصِمَ مِنْ اِنْزٰالِ قَهْرِكَ يٰاذَا الْقُوَّةِ الْكٰامِلَةِ وَالْقُدْرَةِ الشّٰامِلَةِ وَالرَّحْمَةِ لْوٰاسِعَةِ٭ بِرَحْمَتَكَ وَبِمٰا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصٰالِحِيْنَ ٭ يَادَا الْجَلاٰلِ وَالْاِكْرٰامِ٭ نَسْئَلُكَ اَنْ تَصْرِفَ عَنَّا الطّٰاعُوْنَ وَالْبَلٰاءَ يَااللهُ يَااللهُ يَااللهُ بِنُوْرِ ذَاتِ اللهِ الْقَدِيْمِ ٭وَبِنُوْرِ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ ٭ وَبِنُوْرِ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ ٭وَبِنُوْرِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَاسَّلاٰمُ مِنْ شَرِّ عَدُوِّنٰا وَشَرِّ عَدُوِّاللهِ وَمِنْ شَرِّ الْوَبٰاءِ وَالطّٰاعُوْنِ٭ وَبِمِأَلةِ اَلْفِ اَلْفِ لاٰ حَوْلَ وَلٰا قُوَّةَ اٍلاّٰ بِاللهِ الْعَلِيِ الْعَظِيْمِ٭ خَتَمْنٰا عَلىٰ اَنْفُسِنٰا وَدِيْنِنٰا وَاَهْلِينٰا وَاَمْوٰالِنٰا وَاَوْلاٰدِنٰا بِخٰاتَمِ الْاَسْمَآءِ الْعِظٰامِ٭ وَبِخٰاتَمِ لاٰ اِلٰهَ اِلاّٰ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ حَقًا اَللّٰهُمَّ يَا وَلِيَّ الْاَوْلِيٰاءِ٭ وَيَاكٰاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلاٰءِ٭ وَيٰاسَمِيعَ الدُّعٰاءِ ٭ وَيٰالَطِيفًا لِمَايَشٰاءُ٭ اِصْرِفْ عَنَّاالْقَحْطَ وَالزَّلْزَلَةَ وَالْغَلاٰءَ٭ وَالنِّقْمَةَ وَالْمِحْنَةَ وَالْعَنٰاءَ٭ وَالْبَشٰا وَالشِّدَّةَ وَالْبَلِيَّةَ وَالطّٰاعُوْنَ وَالْوَبٰاءَ٭ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَصْفِيٰآءِ٭ وَاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ الْمُرْتَضٰى وَحَسَنِ الرِّضٰى وَحُسَيْنِ اشَّهِيدِ بِكَرْبَلاٰ وَفٰاطِمَةَ الزَّهْرٰآءِ٭ اِحْفَظْنٰا وَاحْفَظْ مَنْ نَّعُوْذُبِهِ لَاحَوْلَ وَلٰا قُوَّةَ اِلاّٰ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ٭ يٰا لَطِيْفًا لَمْ تَزَلْ اُلْطُفْ بِنٰا فِيمٰا نَزَلْ اِنَّكَ لَطِيفُ لَمْ تَزَلْ حَيٌّ صَمَدٌ بَاقٍ اِلٰهُ كَنَفٍ واٰقٍ ٭ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَداٰبَ اِنّٰا مُؤْمِنُوْنَ ٭ يٰاوَدُوْدُ ، يٰاوَدُوْدُ ، يٰاوَدُوْدُ ٭يٰاذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ٭ يَافَعّٰالٌ لِمَا يُرِيْدُ٭ نَسْاَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي لاٰ تُرَامُ ٭ وَبِمُلْكِكَ الَّدِيْ لاٰيُضَامُ ٭ وَبِكُرْسِيِّكَ الَّدِيْ لاَ يَتَحَرَّكُ وَبِنُوْرِكَ الَّدِيْ مَلأَ اَرْكٰانَ عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنٰا هٰدَا الْاَمْرَ يٰامُغِيْثُ اَغِثْنٰا ، يٰامُغِيْثُ اَغِثْنٰا ، يٰامُغِيْثُ اَغِثْنٰا  اِلٰهَنٰا لاٰ رَبَّ لَنٰا غَيْرُكَ فَنَرْجُوْهُ وَحْدَكَ لٰاشَرِيْكَ لَكَ فِي مُلْكِكَ فَنَدْعُوْهُ وَلٰا وَزِيْرَلَكَ فَنَرْشُوْهُ وَتَرٰى حٰالَنٰا يٰا مُغِيْثُ اَغِثْنٰا ، يٰامُغِيْثُ اَغِثْنٰا ، يٰامُغِيْثُ اَغِثْنٰا  يٰا حَيُّ يٰاقَيُّمُ يٰا حَيُّ يٰاقَيُّمُ ٭ يٰا حَنّٰانُ يٰامَنّٰانُ يٰاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ٭ اَللّٰهُمَّ يٰاذَ الْفَظْلِ وَالْاِحْسٰانِ ٭وَالطَّوْلِ وَالْاِمْتِنٰانِ ٭ بِسْمِكَ الْجٰامِعِ٭ وَنَبِيِّكَ الشّٰافِعِ وَوَلِيِّكَ الْخٰاسِعِ٭ يٰاشٰافِعُ يٰادٰفِعُ اِدْفَعْ عَنّٰا هٰدَا السُّمَّ النّٰافِعَ ٭ وَالدّٰاءَ الْقٰامِعَ٭ وَالْوَبٰاءَ الْقٰاطِعَ٭ اِنَّكَ مُجِيْبٌ سٰامِعٌ ٭ يَالَطِيْفً لَمْ تَزَلْ اُلْطُفْ بِنٰا فِيْمٰا نَزَلْ اِنَّكَ لَطِيْفٌ لَمْ تَزَلْ اَللّٰهُمَّ  اِنّٰا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الطَّعْنِ وَالطّٰاعُوْنِ وَعَظِيْمِ الْبَلاٰءِ فِيْ نَّفْسِ وَالْاَهْلِ وَالْمٰالِ وَالْوَلَدِ يٰاوٰاحِدُ يٰااَحَدُ يٰافَرْدُ يٰاصَمَدُ يٰاحَيُّ يٰاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لٰاِلٰهَ اِلاّٰ اَنْتَ سُبْحٰانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ ٭ خٰالِقٌ رٰازِقٌ دٰائِمٌ بٰاقٍ حَيٌّ صَمَدٌ اِلٰهُ كَنَفٍ وَاقٍ٭ اَللهُ اَكْبَر، اَللهُ اَكْبَرُ ، اَللهُ اَكْبَرُ مِمّٰا نَخٰافُ وَنُحَاذِرُ٭ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ عَدَدَ دُنُوبِنٰا حَتٰى تَغْفِرَ٭ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ٭ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صٰاحِبِ الْكَوْثَرِ٭ اَللّٰهُمَّ كَمٰا شَفَّعْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْنٰا فَاَمْهِلْنٰا وَاعْمِرْبِنٰا مَنَازِلَنٰا وَلاٰ تُهْلِكْنٰا بِدُنُوْبِنٰا وَلاٰ تُؤٰاحِدْنٰا بِسُوءِ اَفْعٰالِنَا وَلَا تُهْلٍكْنٰا بِخَطٰايٰانٰا يٰااَرْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ ٭ اَللّٰهُمَّ لٰا تَقْتُلْنٰا  بِغَضَبِكَ وَلاٰ تُهْلِكْنَا بِعَدٰابِكَ وَعٰافِنٰا قَبْلَ ذٰلِكَ يٰااَرْحَمَ الرَّاحِمِنْنَ ٭ اَللّٰهُمَّ اكْشِفْ عَنّٰا مِنَ الْبَلاٰءِ مٰالاٰ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ يٰااَرْحَمَ الرّٰاحِمِينَ ٭ اِرْحَمْنٰا بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ وَاحْفَظْنٰا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْنٰا وَمِنْ خَلْفِنٰا وَعَنْ اَيْمَانِنٰا وَعَنْ شَمٰائِلِنٰا وَمِنْ فَوْقِنٰا وَنَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْتُغْتٰالَ مِنْ تَحْتِنٰا يٰااَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ ٭ يٰا غِيٰاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ ٭ بِسْمِ اللهِ اَزَلِيٌّ وَلَمْ يَزَلْ وَلاٰيَزٰالُ يُزِيْلَ الزَّوَالْ وَهُوَ لَايَزَالُ وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اٍلاّٰ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٭ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْأٰنِ مٰاهُوَ شِفٰاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٭ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهٰارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٭ وَهُوَ الَّدِي اَنَشَاَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وّٰاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ٭ قُلْ هُوَ الدِّي اَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصٰارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مّٰاتَشْكُرُوْنَ ٭ اٍنّٰا لٍلهِ وَاٍنّٰا اِلَيهِ رَاجِعُوْنَ وَحَسْبُنَااللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ٭ وَصَلّٰى اللهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنٰا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ٭ وَتٰابِعِهِمْ بِاِحْسٰانٍ اٍلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ٭ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٭

يٰا اَللهُ يٰا اَللهُ فَرِّجْنٰا مِنْ وَبٰا

يٰا اَللهُ يٰا اَللهُ فَرِّحْنٰا بِا لنُّبٰا

يٰا سُلْطٰانْ مُحِيْيَ الدِّينْ اُنْصُرْنَا يٰا اَللهُ ، عَجِّلْنٰا بِا لْفَتْحِ يٰا اَللهُ يٰا اَللهُ ۳

அதன் பிறகு பாத்திஹா சொல்லி பாத்திஹா ஸூரா, குல்ஹுவல்லாஹு அஹது ஸூரா, பலக் ஸூரா, நாஸ் ஸூரா ஆகியவைகளை ஓதி பின்வரும் துஆவை ஓதவும்.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ٭

اَلْحَمْدُ للهِ الدِّي اَنْعَمَ عَلَيْنٰا وَهَدَايَنٰا اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلاٰمِ ٭ اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كٰامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمً تٰامًّا عَلٰى سَيِّدِنٰا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰ بِهِ الْحَوٰا ئِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغٰائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمٰامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ  ٭ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ  ٭ اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ مِثْلَ ثَوَابَ مَا قَرَاْنَاهُ هٰدِهِ هَدِيَّةً وٰاصِلَةً مِنَّا اِلٰى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٭ ثُمَّ اِلٰى حَضْرَتِ جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ  وَالْمُرْسَلِيْنَ ٭ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ وَالتّٰابِعِينَ ٭ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ٭ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ ٭ اَللّٰهُمَّ اَدْفَعْ عَنَّا الْوَبٰاءَ وَالْبَلاٰءَ بِحَقِّهِمْ يٰااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٭رَبَّنٰا اٰتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنٰا عَدَابَ النّٰارِ ٭ رَبَّنٰا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنٰا بَعْدَ اٍدْهَدَيْتَنٰا وَهَبْ لَنٰا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَتًى اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّٰابُ ٭ بِرَحْمَتِكَ يٰااَرْحَمَرّٰاحِمِينَ ٭ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنٰا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ٭ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٭