Category: ஷெய்குமார்கள்

Sah Abdurraheem Sufi-ஷாஹ் அப்துர் ரஹீம் ஸூபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

By Sufi Manzil 0 Comment February 11, 2010

ஷாஹ் அப்துர் ரஹீம் ஸூபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.    நக்ஷபந்தி முஜத்திதி தரீகாவில் 27வது […]