மன்ஸிலின் செயல்பாடுகள் – Activities of Soofi Manzils

வரலாற்றுச் சுருக்கம்

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த அஸ்ஹாபுஸ்ஸுப்பாஹ் என்ற திண்ணைத் தோழர்களின் நினைவாக ஸூபி மன்ஸில் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது. அவர்கள் எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வாசலிலேயே அவர்களின் நேசத்துடனேயேயும், இன்னும் அல்லாஹ்வின் திக்ருகளிலும் இருந்தார்கள்.

எங்கள் ஷெய்குனா செய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அதன் அடிப்படையில் ஸூபி மன்ஜில்களை பல்வேறு இடங்களில் தோற்றுவித்துள்ளார்கள். முதன்முதலாக காயல்பட்டணத்தில் கடந்த 21-12-1975 அன்று தோற்றுவித்தார்கள்.

எமது காயல்பட்டணம் ஸூபி மன்ஸில் ஹிஸ்புல்லாஹ் சபை டிரஸ்ட்டால் நடத்தப்படுகிறது.

அங்கு நடைபெறும் நிகழ்வுகள்: 

  1. பிரதி வாரம் வியாழன் பின்னேரம் வெள்ளி இரவு காதிரிய்யா திக்ருமஜ்லிஸ்நடைபெறும்.
  2. ரமலான் பிறை 24 அன்று காயல்பட்டினம் செய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி – சுபுஹுக்குப்பின் கத்முல் குர் ஆன் ஓதி தமாம் செய்தல்.
  3. ஷவ்வால் பிறை 10 மாலைகாயல்பட்டினம் ஸூபி ஹழரத், ஹைதராபாத் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோர்களின் கந்தூரி – காலை குர்ஆன் ஷரீபு ஓதி தமாம், மாலை மௌலிது ஷரீபு ஓதுதல், இரவு காதிரிய்யா திக்ரு மஜ்லிஸ், மார்க்க உரை நிகழ்த்தப் பெறுதல்.
  1. ரஜப்பிறை 6-ஹழரத் காஜாமுயீனுதீன் ஜிஸ்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கந்தூரி – காலை கத்முல் குர்ஆன் – மாலை மௌலிது ஷரிஃப் ஓதுதல், இரவு காதிரிய்யா திக்ருமஜ்லிஸ், மார்க்க உரை நிகழ்த்தப்பெறுதல்.

மற்ற ஸூபி மன்ஸில்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

ரமலான் பிறை 24 அன்று இரவு கொழும்பு குப்பியாவத்தை ஷெய்கு நாயகம் அவர்களின் மக்பராவில் மாபெரும் கந்தூரி வைபவம் நடைபெறும். அதில் திக்ரு மஜ்லிஸ் மற்றும் பயான் நடைபெறும். இரவு சஹருக்கு நோன்பு வைப்பதற்கு மாபெரும் விருந்து வைபவம் நடைபெறுகிறது.

பிரதி வாரம் இரவு காதிரிய்யா திக்ருமஜ்லிஸ்நடைபெறும்.

 ரமலான் பிறை 24 அன்று காயல்பட்டினம் செய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி – சுபுஹுக்குப்பின் கத்முல் குர் ஆன் ஓதி தமாம் செய்தல்.

காயல்பட்டினம் காயல்பட்டினம் செய்கு அப்துல் காதிர் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி, ஹைதராபாத் ஸூபி ஹழரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி,ஷெய்குநாயகம் அவர்களின் கலீபா நாயகம் ஸெய்யிது ஸாதாத் பூக்கோயா தங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி வைபவம் ஹழரத் காஜாமுயீனுதீன் ஜிஸ்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கந்தூரி மற்றும்

ஹழரத் காஜாமுயீனுதீன் ஜிஸ்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கந்தூரி அவர்களுக்கு தோதுபட்ட நாட்களில் நடைபெறுகிறது.(காலை குர்ஆன் ஷரீபு ஓதி தமாம், மாலை மௌலிது ஷரீபு ஓதுதல், இரவு காதிரிய்யா திக்ரு மஜ்லிஸ், மார்க்க உரை நிகழ்த்தப் பெறுதல்.)

மன்ஸிலின் செயல்பாடுகள்

மன்ஸிலில் இரண்டு அமைப்புகள் உள்ளன.அவை

  1. மஜ்லிஸு முஹிப்பிர் ரஸூல்

அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனது திருத்தூதர் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் நேசத்தை ஏற்படுத்துவதும், அன்னாரின் நேசத்தை பாழ்படுத்த வந்த வஹ்ஹாபிகள், தப்லீக் ஜமாஅத்தினர்கள் மற்றும் வழிகெட்ட இயக்கங்களை மக்கள் மத்தியில் அடையாளம் காட்டுவதும் இந்தஅமைப்பின் நோக்கமாகும்.

2.ஹிஸ்புல்லாஹ் ஸபை

ஸூபி மன்ஸிலை நிர்வாகிப்பதும், ஷெய்குநாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எழுதியதும், ஏனைய ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைகள் மற்றும் ஞான விஷயங்கள் பற்றிய நூல்கள், பதிவுநாடாக்கள்,குறுந்தகடுகள், வெளியிடுகிறது.

சில மன்ஸில்களில் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் அடிப்படையில் அரபி மத்ரஸாக்கள், குர்ஆன் மத்ரஸாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

 

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

We take this opportunity to welcome you to our Sufimanzil Website. We are hosting this website to provide proper and truthful islamic information to the Muslim Ummah. By this website, we are to provide detailed information/books/speeches/videos/photos about ‘Ahle Sunnat Wal Jamaah’.

Brief History:

The Sufimanzil is named in the memory of Ahlu Subbah who are always thinking and loving of almighty Allah and soul Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam in each and every minute. Our Guru (Sheikh) started Sufimanzils in many places to create love towards almighty Allah and Prophet Muhammad Sallahu alaihi Wa Sallam among common people by doing zikhir.

Our Kayalpatnam Sufi Manzil-India.

Started on  21-12-1975

Opened by : Our Holiness Allama As-Sheikh Sheikh Abdul Quadir Sufi, Siddiqui, Qadiri, Kahiree Radiallahu Taala Anhu.

A brief hints about our various activities in Sufi manzils are mentioned below:

Our Kayalpatnam Sufi Manzil is run by Hisbullah Sabai Trust.

1.Quadiriyya Zikhir Majlis – Every Friday Night – Night 9.00p.m.

2. Uroos Mubaraks: 

 a) Islamic month of Ramadan moon 24  Our Holiness Sheikh Sheikh Abdul Quadir Sufi, Siddiquee, Quadiri, Kahiri Radiallahu Anhu Uroos Mubarak day- reciting Quran Shareef and Damam after Subh to after Asar.

b) Islamic month of Shawwal moon 10  Our Holiness Dada Peer Sheikh Muhammad Abdul Quadir Sufi, Hyderabadi Radiallahu Anhu Uroos Mubarak day – After Subh reciting Quran Shareef and Damam.

  Reciting Holy Mowlid Shareef after Asar

  Quadiriyya Zikhir Majlis and Bayan after Mahrib.

c) Islamic month of Rajab 6 Quthbul Hind Kwaja Muiyunudeen Jisthi Radiallahu Anhu Uroos Mubarak Day is celebrated every year- reciting Quran Shareef and Damam after Subh.

Reciting Holy Mowlid Shareef after Asar.

Quadiriyya Zikhir Majlis and Bayan after Mahrib.

Other Sufi Manzils(Except Kayalpatnam Sufi Manzil)

 In the Islamic month of Ramadan 24 night, our Holiness Sheikh Sufi Hazrath Quadiri Kahiri Radiallahu Anhu Uroos Mubarak is celebrated in His Mazar Shareef at Kuppiyyawate, Sri Lanka every year. Holy Tabrook is provided to mureedins and muhibbins tohave a fasting in that holy night.

 Quthbul Hind Kwaja Muiyunudeen Jisthi Radiallahu Anhu Uroos Mubarak,

 Our Holiness Dada Peer Sheikh Muhammad Abdul Quadir Sufi, Hyderabadi Radiallahu Anhu Uroos Mubarak,

 His Khaleefa Our Holiness Sheikh Sheikh Abdul Quadir Sufi, Siddiquee, Quadiri, Kahiri Radiallahu Anhu Uroos Mubarak,

 His Khaleefa Seyed Muhammad Jalaludeen Pokoya Thangal Hasani Radiallahu Anhu Uroos Mubarak celebrating various instructions by that Manzils- Reciting Quran Shareef, Reciting Holy Moulid Shareef, Qudairiya Dhikir Majlis and Bayan.

 Uroos Mubarak of above great saints are celebrated by other Sufimanzils on other desirable days.

  Activities: 

1. Majlis Muhibbirasool:

  It was established  in the name of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Its aim is to create true love towards Allah and  Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Its goal isto show the real face of Tableeghi Jamat, Wahhbais and other non Ahle Sunnat Jamat Movements.

2. Hisbullah Sabai-Sufi Manzil:-

Hisbullah Sabai published our Shaikhuna’s spiritual Islamic books and Sunnath Wal Jamath fundamental books, magazines and website. It is available in Sufimanzils everywhere.

 Arabic Madrasas and Maktabs are running in some Sufimanzils to spread  sunnat jamat akeedah and Vahdathul vujood concept.

இணையதளத்தைப் பற்றி…

அன்புள்ள வாசகப் பெருமக்களே!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

இந்தியாவில் குறிப்பாக தென்னகத்திலும், இலங்கையிலும் மற்றும் இதர நாடுகளிலும் தேவ்பந்தி, தப்லீக் ஜமாஅத், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, காதியாணி போன்ற வழிகெட்ட இயக்கங்கள் தோன்றி அஹ்லெ சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கையினை சிதைக்கும் நோக்கோடு மக்களை வழிகெடுத்துக் கொண்டிருந்த காலம் அது. அந்த சமயத்தில் இந்த வழிகேட்டினை மக்கள் மத்தியில் தெளிவாக, தைரியமாக எடுத்துச் சொல்ல மார்க்க அறிஞர்கள் தயங்கியபோது,

வட இந்தியாவிலும், உருது பேசும் மக்களிடமும் இந்த கூட்டத்தார் குறிப்பாக தப்லீக் ஜமாத்தார் வழிகெட்டவர்கள், இவர்களின் கொள்கைகள் வழிகேடானவை. எனவே மக்கள் இதில் சேரக்கூடாது என்று அவர்களின் உண்மை முகத்தை தோலுரித்து காட்டியவர்கள்,

அமீரே சுன்னத், அல்-முஹிப்பிர் ரஸூல் அஹ்மத் ரிழா கான் பாஜில் பரேலவி அஃலா ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஹுஸ் அவர்கள் என்றால் மிகையாகாது.

அவர்களைப் போல் தென்னிந்தியா, இலங்கை, கேரளம், மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற பகுதிகளில் இந்த கூட்டத்தார் குறிப்பாக தப்லீக் ஜமாத்தார் வழிகெட்டவர்கள், இவர்களின் கொள்கைகள் வழிகேடானவை. எனவே மக்கள் இதில் சேரக்கூடாது என்று அவர்களின் உண்மை முகத்தை தோலுரித்து, மிகத் தைரியமாக, தனி ஓர் ஆளாய் நின்று மக்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னவர்கள்,

ஷெய்குநாயகம் அல்-ஆரிபுபில்லாஹ், அல்முஹிப்புர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஆலிம் ஸூபி ஸித்தீகி காதிரி, காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களே!

இதற்காக அவர்கள் பட்ட துன்பங்கள், துயரங்கள் ஏராளம். செய்த தியாகங்கள் ஏராளம். அவர்களை மிரட்டியும், கொலை செய்யவும் முயற்சித்தனர் இந்த வழிகேடர்கள்.

அதையெல்லாம் கண்டு அஞ்சாமல்,  அல்லாஹ்விற்காகவும் அவனது ரஸூலுக்காகவும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைகளை இத்தரணியில் ஆணித்தரமாக ஊன்றச் செய்த பெருமை விலாயத்தின் உச்சமாகத் திகழ்ந்த எங்கள் ஷெய்கு நாயகம் அவர்களையே சாரும்.

தம்மைப் பற்றி யாரும் குறை சொன்னால் அவர்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை. ஆனால் நமது நாயகத்தைப் பற்றி சிறிதளவேனும் யாராவது குறை சொன்னால் அவர்களின் முகம் கோபத்தால் சிவந்து அதற்கு உடனுக்குடன் நேருக்குநேர் ஆணித்தரமாக பதிலுரைப்பார்கள்.

இதில் சொந்த பந்தம் என்றோ, தெரிந்தவர் தெரியாதவர் என்றோ, ஏழை பணக்காரன் என்றோ பாகுபாடு அவர்கள் பார்த்ததில்லை. ஹக் ஒன்றே அவர்கள் முன் தெரியும். அதையே தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள்.

அந்த இறைமகான் காயல்பட்டினம் ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் வழியில்,

சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திற்கு மாறுபட்ட வஹ்ஹாபிய இயக்கங்கள், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, காதியாணி, ஷியா,  தேவ்பந்தி, தப்லீக் ஜமாஅத், நூரிஷாஹ் தரீகத் போன்ற பல்வேறு வழிகெட்ட தரீகாக்கள், தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(கள்), அஹ்லெ குர்ஆன், ஸலபி, ரஊப் மௌலவியின் குப்ரான விளக்கங்கள் போன்ற பல்வேறு வழிகெட்ட இயக்கங்களை மக்கள் மத்தியில் இனம் காட்டி அதின்பால் மக்கள் சென்று மோசம் போகாமல் தடுத்திடவும்,

உண்மை கொள்கையான அஹ்லெ சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் கொள்கைகளை மிகத் தெளிவாக விளக்கி அதன்படி மக்களை வழிநடத்திச் செல்வதும்,

இறைமகான்கள் போதித்த ஞானங்களை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாமல் அறைகுறை மதியோடு விளக்கம் சொல்லும் போலிகளிடமிருந்து மக்களை காத்து, வஹ்தத்துல் உஜூது என்னும் சித்தாந்தத்தை தெளிவாக, சரியாக போதிப்பதும் இந்த இணையதளத்தின் நோக்கமாகும்.

அல்லாஹ் ரஸூலுக்கு மாறுபட்ட எந்தவிதக் கொள்கைக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அது எந்த இயக்கமானாலும் சரி அல்லது

தரீகா என்ற பெயரில் வந்தாலும் சரி அல்லது ஷெய்குமார்கள் என்ற போர்வையில் வந்தாலும் சரி

அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குறைவு கண்டாலோ , குறைவு கண்டவர்களை ஆதரித்தாலோ, சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைக்கு மாறுபாடாக வழிகேடாக இருந்தால் அவர்களை, மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் இனம் காட்டியிருக்கிறோம்; காட்டிக் கொண்டிருப்போம்.

யாரையும் வீணாக நாங்கள் குற்றம் சுமத்தவில்லை. அவர்கள் வழிகெட்டவர்கள் என்பதற்குரிய ஆதாரங்களை மிகத் தெளிவாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறோம். அதில் மறுப்பு இருப்பின் தெரிவிக்கலாம்.

இந்த அடிப்படையில் இந்த இணையதளத்தில் புத்தகங்கள், கட்டுரைகள், மார்க்க சட்டங்கள், ஒளராதுகள், திக்ருகள், மௌலிதுகள், புகழ்ப்பாக்கள், கஸீதாக்கள், துஆக்கள், நிலைப்படங்கள், ஒலி, ஒளிப் பதிவுகள் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

ஷெய்கு நாயகத்தின் வரலாறு மற்றும் அன்னாருடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் இதில் முடிந்தவரை பதிவு செய்திருக்கிறோம். எங்கள் கவனத்திற்குள் வராத ஷெய்குநாயகத்தின் தொடர்புள்ள விசயங்கள் இருப்பின், எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினால், அதையும் இதில் இணைத்துக் கொள்ள வசதியாக இருக்கும்.

அல்லாஹ் நமது ஷெய்குநாயகத்தின் துஆ பரக்கத்தால் நம் நாட்ட தேட்டங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி தந்தருள்வானாக. ஆமீன்.

–    நிர்வாகிகள்,
www.sufimanzil.org

ABOUT US

It was a period when the Aeviant sects like Deobandi, Tablighi Jamaath, Jamith e Islami, Quadiyani were tryuing  hard to destroy the Aqeedah of Ahle Sunnath Wal Jamath, the true Islamic principle it will be not an exaggeration if we say that when the Ulamas were hesitating to fight against it and to tell the truth to the people in Tamil Nadu (South India), Kerala, Srilanka and some other countries Sheik Al Muhibbir Rasool, As Sah Sheik Abdul Quadir Aalim Sufi Siddiqi, Quadiri Kahiri Qaddasallahu Sirrahul Azeez, he alone stood against mainly towards Tablighi Jamath. He explained completely the poisonous Aqeeda of it and uncovered the true face of them to the Ahlus Sunnah wal Jamath people  like Al Muhibbir Rasool, Ameer e Sunnath Ahamed Raza Khan Aala Hazrath Bazil Barelvi Radiyallahu Anhu and

For this mission, he had undergone lots of tough situations and hardships. Even some threatened him to death and even tried to kill him without fearing them, he, His Holiness who went to the top of Vilayath made the Ahlus Sunnah wal Jamath Principle, very strong in this soil for the love of Allah and his Habeeb Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam.

He didn’t care the criticism about him. But if this criticism came against Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, He didn’t tolerate that. He always spoke the truth and fought with them.

By following the way of our Shaik, Kayalpatnam Sufi Hazrath Qadhhasallahu sirrahul Azeez…

To make the Sunnath wal Jamath masses aware of the deviant sects like Tableeghi Jamath so called Thowheed Jamaths, Jamaith e Islami, Ahle-Quran and Fake Thareekas like Noorisha, Fake Sufi like Kathaankudy Rawoof Misbahi’s Explanations containing Kufr and some other groups and to save them from falling in their preys

And Explain them the principles of Sunnath Wal Jamaath, the true sect which goes to the paradise,

And to Explain the Holy wisdom being taught by sufi saints to the people to save them from Fake Sufis, to Explain the Divine principle of Wahdahtul Vujood is the desire of ours.

Let it be any sect or  group which comes against Allah and his Habeeb, Let it be in the name of Thareeka or Sheikh,

If it degrades the maqam of Habeeb Sallallahu Alaihi Wa Sallam an atom level, or it accepts or supports people like them in any level, we will show their true face to the people as we always to.

we won’t criticize anybody without proper evidence. We have shown them with proofs only. If anybody differ with that or oppose that, they can inform us, so that we can clarify them the truth from ourside .

In this base, we have provided Books, Articles, Awliya’s Histories, Shariah’s Laws, Owradhs, Dhikrs, Praise Poems, Quaseedhas, Duas, Photos, Audios and Videos in our website.

We have provided the history of our Sheik Sufi Hazrath Kahiri Qadhha sallahu Sirrahul Aziz  and things related to him to the best of our knowledge,. If we have left any of them, please let us know to add to this history.

May Allah bless us and fulfil our Haajaths for the sake of our Holy Sheikh. Aameen.

-Administrator
www.sufimanzil.org

Our Shaiknuna Sufi Hazrath History

HOLY HISTORY OF SOOFI HAZRATH:

He was born in hijri 1322. HIS holy parents were C.A.K.Ahamed Muhyideen – Muhammed Ibrahim Nachi. He was the last child of his parents. His forefather were from the holy descend of Hazrath Abu backer siddiq oli raliyallahu tha aalaa anhu. He was the 39th from the chain of Hazrath Abu backer siddiq oli raliyallahu tha aalaa anhu.

1. Sayyidina Abu backer, 2. Abdullah, 3. Sayid, 4.Sahd, 5. Ismail, 6. Easa, 7. Ilyas, 8. Abdul Kareem,   9. Ibrahim, 10. Hussain, 11. Jabir, 12. Ahamed, 13. Shalim, 14. Salih, 15. Jakariyya, 16. Abdul Kareem, 17. Magdoom, 18. Hasim alias known as omer, 19. Zubair, 20. Hussain Abdullah, 21. Muhammed,   22. Shaihu Magdoom, 23. Muhammed khilji misri kahiri, 24.Hilru, 25. Shihabudeen, 26. Alhajjul haramain Ahamed, 27. Muhammed, 28. Ahamed, 29. Muhammed, 30. Magdoom, 31. Abdul Quadir, 32. Ahamed meeran sahib, 33. Meeran lebbai, 34. Ahamed thamby, 35. Manippaatu maraikayar alias known as Muhammed Ismail Maraikayar, 36. Magdoom Muhammed, 37. Muhammed Ismail, 38. Sinna ahamed Muhyideen, 39. Shaihuna Shaihul Kamil Saihu Abdul Quadir Qadiri Kahiri.

EDUCATION:

Shaihuna’s parents wanted to make son hafilul – Quran. So they joined their son in hifl madarasa in kayalpatnam. But Shaihuna wanted to become ‘Aalim’ because he Aalim had much respect in the society than hafiz so he lacked interest in hifz. Parents accepted the desire of Shaihuna but they wanted their son to study in native place only. Shaihuna did not accept parent’s desire he wanted to study only in outer place away from home so he stopped his hifz with 8 ‘Ziju’.

During this time famous quadiriya thariqa Shaihu assayid shadath Liaul – Haq – Soofi nayagam visited kayalpatnam from Hyderabad. He was a holy saint many people visited and fulfilled their desires from holy the saint on watching these good events Shaihu convinced the parents of Soofi Hazrath and got the permission of his parents to study outer place away from home town. They sent of our Soofi Hazrath with love at the end of kayal. When many people got baiath from Liaul – Haq – Soofi nayagam, Shaihuna also asked for baiath.shaihu said, you will get baiath from a holy person who is better than me, please wait time will come.

Shaihu had foreseen that Shaihuna was going to get baiath and khilafath from Hyderabad Soofi Hazrath. Soofi Hazrath with his friend Hassan moulana joined in jamaliya Arabic college respected madar sahib Aalim was the principal of that college. Later he left the college and joined muhammadiyee Arabic college in podakudi aasika rasool kansuddakayigu Shaihul Kamil Abdul karim kuddisa siruhu was the principal there Shaihuna became the beloved student of Abdul karim Hazrath when he was studying in madarasa he was very talented well disciplined and good mannered he became the best student every year.

During that time there was no system of issuing to the Aalim previously when Hazrath Abdul Kareem passed away. Giving sanad was introduced so old student like Shaihuna received his sanad moulavi Aalim fasi noori from principal Muhammed abdur rahman ibnu Muhammed.

AHAMED MEERAN SOOFI VELLI AALIM:

He was the son of Muhammed thamby Aalim hajiar – mariyam umma from katthan kudi srilanka he also joined in podakudi madarasa after Soofi Hazrath studied one year. They too became close friends though ahamed meeran Soofi velli Aalim was older them Soofi Hazrath, they became good friends both has same interests. They became brothers they too had same taste in acquiring spiritual knowledge. Good people only knew good people one spiritual person only know another spiritual person and understand the secrets. Allah made this two very close because he knew that they too would go to samsiyabath and they would get “Khilafath”, from Muhammed Abdul qader kuddisa siruhu. Ahamed meeran Soofi married Zainabu umma the holy daughter of arutkavi abdur rahman Aalim they had good life for many years. He passed away on October 2 Sunday night after isha in 1952, innalillahi WA inna iilaihi rajioon. He was buried in his home itself.

Shaihuna had finished his Aalim degree but his friend ahamed meera Soofi had one more years to finish Shaihuna did not want to part with his friend Shaihuna had desire that he wanted to do service to Abdul karim Hazrath he also wanted to study spiritual book bususal hikamai from Abdul karim Hazrath. Abdul karim Hazrath understood the inner desire of Shaihuna so he appointed Shaihuna as his assistant when Abdul karim Hazrath was absent (or) busy Shaihuna would teach do other work as well as the student karim Hazrath gave permission to Shaihuna to stay in his room Shaihuna got the great chance to serve karim Hazrath and quenched his spiritual thrist from him.

Hyderabad Soofi Hazrath:

When Shaihuna was under the service of Shaihuna Abdul karim Hazrath, Chennai jamaliya Arabic college president Muhammed madar sahib passed away. So Abdul karim Hazrath and Shaihuna went to the ziyarath of madar sahib Soofi during this time imamul aarifeen, sulthanul vayileen, bahrul hakayiqu vadayiqu rayisul majadeep shah Muhammed Abdul Quadir kuddisa siruhu stayed in Chennai. So he Soofi Hazrath was invited by Abdul karim Hazrath on hearing this he accepted the proposal. He was also the khalifa of Hyderabad spiritual giant shah valiullah dihlavi rahmathullahi alaihi he also gave baiath to the many Tamil good people following are the some of the persons who received baiath from the Hyderabad Soofi Hazrath.

Former principal of Chennai jamaliya Arabic college moulana moulavi madar sahib Aalim former principal of Vellore baakiyathus salihath Arabic college moulana moulavi Abdul jaffer Aalim leader of Indian union Muslim league quaide – millet Muhammed Ismail sahib.Dindugal moulana moulavi ameer patcha Aalim avl, founder of south India ishathul Islam association and tenkasi stage leader abdur rahman sahib tanjagore district kodikalpalayam A.T. Abdul majeed Soofi. A llama Abdul jabaar bar Aalim translated the under book ‘Alhaq’, which is in the form of question answer into Arabic. He also wrote the Arabic baith in praise of Hyderabad Soofi Hazrath a ‘ala ayyahas saihul vali’….

In that Arabic baith he praised Hyderabad Soofi Hazrath the great Saihu valiullah; you are the unequal completed well lighted sun among the religious scholars; you are the malhar of the mighty Allah. You have the good name of Shaihuna Abdul kader jeelani oli raliyallahu tha aalaa anhu. You gave us many spiritual gifts which cannot be given by the king, the great man and the rich man. ‘All auliyas roohs’ came to you praised Abdul jab bar Hazrath. Shaihu bade sahib alias kuthbul saihu ahamed badrutin gave red carpet welcome to our spiritual head in his Chennai house. He enthralled him and said happily ‘you become gowd, you become gowd’.

Baiath and Khilafath:

When our Shaihuna came to know about Hyderabad Soofi Hazrath who is also called as the present time junaidul Baghdadi, our Shaihuna was very interest to see and get baiath from Hyderabad Soofi Hazrath. When Hyderabad Soofi Hazrath came to podakudi madarasa, Abdul karim Hazrath welcomed him with due respect. He also gave leave to madarasa students. He asked the students to do musahaba to spiritual giant. But Hyderabad Soofi Hazrath moved students and gave mushafa when he came near our Shaihuna he says in Urdu by his spiritual book come to Hyderabad. Hyderabad Soofi Hazrath knew that ahamed meeran Soofi did not know Urdu he asked ahamed meera Soofi “adureedul majee a ila Hyderabad” happiest friends accepted the invitation.

When recalled this incident Shaihuna said, I want to talk to Hyderabad Soofi Hazrath alone’ I also did musahaba with that thinking only. So he also called me to Hyderabad. Some days have passed Shaihuna and velli Aalim wrote a letter to Hyderabad Soofi Hazrath and asked when they would come to his holy place he replied “ This door is always open you may come at anytime”. They went to Hyderabad since they did not knew any place in Hyderabad they enquired the police about the residential address of Shaihuna the police himself took them to Shaihuna’s house. They called Hazrath in front of their house Hyderabad Soofi Hazrath gave water to them and said “Wash your hands and come inside”.

They were surprised to see the food on the dining table, because there were tamilnadu food rice in two plates in Andhra Pradesh and rotti in one plate. Hyderabad Hazrath used to eat rotti daily all the three ate the food. They stayed there for six months they quenched spiritual knowledge from Hyderabad Soofi Hazrath abundantly, finally their stay came to an end. Hazrath gave baiath to them and made blessed them as his khalifa. Hazrath advised them to choose and follow spiritual way than business. Hyderabad Soofi Hazrath gave khilafath and baiath in following thareeqas: Quadiriya, Naksabandiya, rifayea, Zisthiya, muhaddiya through jadubu sulooku.

Marriage:

Soofi Hazrath married tholsappu Muhammed Abdullah Nachi on jamathul avval moon 22 Wednesday (15-10-1930) in the hijri 1349 spiritual father of Soofi Hazrath, Hyderabad Soofi Hazrath attended this marriage function Hyderabad Soofi Hazrath said to Shaihuna you have is waiting for you one more garland. Shaihuna and queen Abdullah Nachi couples blessed with a male child.shaihuna named his father’s name ahamed Muhyideen to his newly born male child. In 1932 Shaihuna’s first wife passed away peacefully so he married tholsappu Magdoom fathima by the previous words of his Shaihu. They had three female children namely, Muhammed Abdullah Nachi, Muhammed Ibrahim Nachi, Muhammed fathima. They were married to katheeb M.S. ahamed Muhyideen, moulavi w.m.m. seyed Muhammed Aalim bakavi, and o.v. Muhyideen thamby respectively.

Our Shaihuna second son- in –law one of the khalifa of our Shaihuna moulavi w.m.m. seyed Muhammed Aalim bakavi is doing religious services which were done by our Shaihuna previously in many places. Our Shaihuna only son ahamed Muhyideen passed away on 24-2-1983 on Thursday night he attained dharul baka heavenly life. Inna iilaihi VA inna alaihi rajioon may Allah forgive his son and give him heavenly life aameen.

Kalwath:

Shaihuna had done many business it gave benefits only in the beginning but suddenly it gave loss to him during this time his second marriage was held. There was continuous loss in the business so he felt very sad often so he put an end to his business he remembered Hyderabad Soofi Hazrath advice and followed it. He spent all his life in spiritual activities. Soofi Hazrath desired to do “khalwath”. So he went to Ceylon in 1946 to see his spiritual brother srilanka attalachenai ahamed meeran when he reached there he came to know that ahamed meera was doing khalwath at the garden in kirangulam so he went there they were in khalwath for one and half a month later our Shaihuna visited khatankudi, aaravoor and Colombo. Then he returned to kayal for spiritual worldly pleasures are nothing to the man who runs after spiritual knowledge Shaihuna spent all his time in remembering Allah but he understood that his native place was not suitable place to do khalwath all time. So he left from kayal without informing family members and others.

Shaihuna went to the house of Abdul majeed Soofi, kodikalpalayam, tanjore district he was in khalwath at the garden there for some period. Later he was in khalwath for one year in masjid meekayil where madihirrasool sadakathullah appa rahimahumullahu and halarath meekayil alaihi salaam met and talked together and the stone also shed teavs there. In 1949 Shaihuna became imam in srilanka semmangotu mosque but only for few months. He thought that this job was an obstacle to pray almighty freely and was a hindrance to do spiritual address to the people. So he resigned his imamath. He went to many places in srilanka to do spiritual address to clean the impure mind of many people and to make them spiritual.

Murakaba:

Our spiritual forefathers attained good place in God’s place by fasting being sitting alone being awake through Murakaba. Our Shaihuna explained about Murakaba in his silsila ‘how to do Murakaba to get greatness’. Thalib when we feel no hunger, no thirst, no full stomach sit in the place where there is no noise after the two third of the night is over. It is better to use the last part of the night to do dihr. Closing our eyes, see the heart point which is below left chest, say Allah by heart if sleep comes we shall say it by words. When we are doing this, we should not concentrate on the word ‘Allah’ counting the breath and counting the numbers. If we do it correctly, we forget ourselves this stage is Murakaba – death stage. We reach ‘Mushada’ after only Murakaba. Mushada comes after only hard work. We can’t get the chance to see ‘seeing something special’ without hard work we should spend must our time in reciting dikr we should spend at least 15 minutes for doing dikr.

Second stage: forget ting ourselves. We can reach this stage by turn concentrating our mind in meditation dikr in all activities like sitting, standing, drinking, eating and other activities. If we concentrate other activities whole heartily it disturbs our mind while we do dikr. Though auliyas spend their time in doing business it. Allah says about the auliyas who are doing business and remember Allah always like this business, giving and taking never takes away from Allah’s thinking. This is the simple and clean definition of Murakaba given by our Shaihuna. In 1963 our Shaihuna went to holy hajj pilgrimage from kayalpatnam.

Spiritual books:

Our Shaihuna often said on many occasions man is like a mirror, if there is dust in the mirror, we can’t see our image dustless mirror disappears if disappears forgets image appears clearly. Like this god never comes to the heart of the man who always boasts himself when Allah chooses Adam as khalifa Allah reveals his ‘Ashmakkal’ in him. Allah keeps this character in us also. Allah creates man with this quality if this character comes out this is mukti. When we stop thinking about ourselves we become very close to Allah those who attain Allah means he is an eligible to come out Ashmakkal from him. Now he reaches ‘mukti’.following is the spiritual books which give light from darkness written by our Shaihuna. 1. Aduhbathul mursala, 2. Assulook, 3. Nana thee pam, 4. Alhaq, 5. Adhakayigu, 6. Assarul khalwath – secrets of khalwath, 7. Ahamiyakkannadi, 8. Kalimatul haq,           9. Alhaq – question & answer.

Shaihuna Aqeetha war:

Our Shaihuna followed his spiritual guide absolutely he was a challenging person to non – ahlusunnah people. He spent more than 50 years to fight against the people who sold their religious faith for selfishness. He showed their real face to all. He took all steps to save our Imam from non – ahlusunnah people. No one can deny our Shaihuna’s religious service. If people hear the name Soofi Hazrath in tamilnadu and Ceylon, wahabis, jamae – the – islami, tableeq and other likeminded people was kept their mouth closed out of fear. Critics, pseudo – religious people non – ahlusunnah people raised many questions to him and blamed him badly but Shaihuna was never afraid of it and faced them bravely.

Our Shaihuna established Soofi manzil in kayalpatnam, tuticorin, melapalayam, peema palli, kerala, many srilanka places and other places to do meditation and for true religious service. Our Shaihuna had written many Aqeetha books to know about differentiate between ahlusunnath wal jamath people Aqeetha and non – ahlusunnath people Aqeetha. He wrote all these books to get worldly pleasures as well as eternal pleasures. Important books by our Hazrath: 1. Ilharul haq, 2. True fatwa of ulamas, 3. Think – Scholars, 4. Conversation of Qadiyani – Devupandu, 5. Wahabis in Tableeq Jamath, 6. Is it Heven’s Jewels no. it is hell’s chain, 7. Give Correct Answer to Foolish Questions, 8. Moudoodi’s sahib’s jamaathe – islami, 9. Al muhannad, 10. What is tableeq? 11. on seeing the tiger runs.

Death:

Our Shaihuna was never afraid of any individual power, obstacles, opposition. He never reacts to criticism he taught ideals of sunnath – wal – jamaath’s imam. He is an icon of ahlusunnah on 16-07-1982, in hijri 1402, ramalan moon 24, Friday he refused to give up fasting even though mureedis are asked to give up fasting he passed away with fasting in 16-07-1982, ramalan moon 24, hijri 1402 he received himself from this world and went to enjoy the eternal fruits (inna iilaihi va inna iilaihi rajioon) he lived for eighty years and did religious service. He was always challenging to non – ahlusunnath people. He did all his religious service all alone it is a wonderful religious service. We have to keep his service in golden words. He was buried in kubbiya vathai graveyard Colombo. Even though he had passed away many years ago his graveyard is always visited by a lot of people every day.

Simple life of Shaihuna:

Even though he was very famous he was very humble. He wore white lined lungi, vest, jibba, turkey cap, and chocolate colour shawl. A charming smile always lingered on his face he is a man of good character. People who think highly of our Shaihuna is astounded by his simplicity he never showed any difference between rich and the poor, young and the old. He talked with people very sweetly people were very happy and surprised by his sweet address. He lived in a very small room there were two lungis and jibbas. There were some mats but only two pillows, in the corner. There were many books in his room these are only his assets. He was always reading kithabs he always gave Aqeetha lecture to people with vivid evidence.

Praises by Ceylon journals:

The following is a part of an article printed in Ceylon dinakaran in the under the part section “Aalamul Islam” on our Shaihuna’s 40th day qatham ul Quran function this essay clearly depicts the great achievement of our Shaihuna. Muslims those who understands the ayath ‘pasalu ahluddikri in kunthum laa tahulamoon’ which means if you are ignorant please learn from the religious scholars people call our Shaihuna as ‘Shaihu’, Soofi Hazrath whose name is moulana moulavi alaalimul fazil alhaj Shaihu Abdul Quadir Soofi siddiqi, quadiri, kahiri, Naksabandi. We never forget the ulamas that came to Ceylon from Tamil nadu and preached about Islamic values. Among these ulama one of the greatest ulamas is Soofi Hazrath kayalpatnam.

Our Shaihuna who had done Islamic spiritual service attracted hearts of many Islamic people he is living even today among us. Many srilankan political leaders of different parties, important personalities from many departments and many common people were touched by his spiritual address and become the murideens of our Shaihuna mammon boy brother called our Shaihuna as ‘peer baba ’this showed that how much respect and regard their had for our Shaihuna. Soofi Hazrath gave answers to the following questions with courage and clear evidence. What is tableeq? What is the principle of tableeq? Who is the founder of tableeq? What is the tableeq done by our prophet Muhammed sallallahu Alai hivasallam? What is the difference between today tableeq and our prophet’s tableeq? Even the enemies never refuted his answers.

Shaihuna’s spiritual training to his disciples is a very notable one dike rathib majlis held every week Soofi manzil opened our heart to spiritual ways. The praise given by srilankan newspaper he sowed true Islamic seeds in the heart of the people and that seed sprouted in the heart of people. Shaihuna who showed us to get the great life in material and eternal world. Our Shaihuna showed the real face of non – ahlusunna people to all and emphasised the importance of ahlusunnah wal jamaath’s right path.

The light of right path, the great Islamic man, who showed god path, the true follower of sarahu, even though he is not living with, is here, the path showed by him is living among us even today.     O! Shaihuna you gave us the sweet ness of god in our mouth you gave us the holy drink of peace O! Shaihuna we pray to the almighty that and holy drink, we want to follow your Shaihuna path continuously and get the blessings of Allah by your vaseela O! Almighty ahhal please forgive our sins and peaceful give is life in this world and the eternal world by our Shaihuna’s vaseela! Aameen.

 HOLY HISTORY OF SOOFI HAZRATH

He was born in hijri 1322. HIS holy parents were C.A.K.Ahamed Muhyideen – Muhammed Ibrahim Nachi. He was the last child of his parents. His forefather were from the holy descend of Hazrath Abu backer siddiq oli raliyallahu tha aalaa anhu. He was the 39th from the chain of Hazrath Abu backer siddiq oli raliyallahu tha aalaa anhu.

1. Sayyidina Abu backer, 2. Abdullah, 3. Sayid, 4.Sahd, 5. Ismail, 6. Easa, 7. Ilyas, 8. Abdul Kareem,   9. Ibrahim, 10. Hussain, 11. Jabir, 12. Ahamed, 13. Shalim, 14. Salih, 15. Jakariyya, 16. Abdul Kareem, 17. Magdoom, 18. Hasim alias known as omer, 19. Zubair, 20. Hussain Abdullah, 21. Muhammed,   22. Shaihu Magdoom, 23. Muhammed khilji misri kahiri, 24.Hilru, 25. Shihabudeen, 26. Alhajjul haramain Ahamed, 27. Muhammed, 28. Ahamed, 29. Muhammed, 30. Magdoom, 31. Abdul Quadir, 32. Ahamed meeran sahib, 33. Meeran lebbai, 34. Ahamed thamby, 35. Manippaatu maraikayar alias known as Muhammed Ismail Maraikayar, 36. Magdoom Muhammed, 37. Muhammed Ismail, 38. Sinna ahamed Muhyideen, 39. Shaihuna Shaihul Kamil Saihu Abdul Quadir Qadiri Kahiri.

EDUCATION:

Shaihuna’s parents wanted to make son hafilul – Quran. So they joined their son in hifl madarasa in kayalpatnam. But Shaihuna wanted to become ‘Aalim’ because he Aalim had much respect in the society than hafiz so he lacked interest in hifz. Parents accepted the desire of Shaihuna but they wanted their son to study in native place only. Shaihuna did not accept parent’s desire he wanted to study only in outer place away from home so he stopped his hifz with 8 ‘Ziju’.

During this time famous quadiriya thariqa Shaihu assayid shadath Liaul – Haq – Soofi nayagam visited kayalpatnam from Hyderabad. He was a holy saint many people visited and fulfilled their desires from holy the saint on watching these good events Shaihu convinced the parents of Soofi Hazrath and got the permission of his parents to study outer place away from home town. They sent of our Soofi Hazrath with love at the end of kayal. When many people got baiath from Liaul – Haq – Soofi nayagam, Shaihuna also asked for baiath.shaihu said, you will get baiath from a holy person who is better than me, please wait time will come.

Shaihu had foreseen that Shaihuna was going to get baiath and khilafath from Hyderabad Soofi Hazrath. Soofi Hazrath with his friend Hassan moulana joined in jamaliya Arabic college respected madar sahib Aalim was the principal of that college. Later he left the college and joined muhammadiyee Arabic college in podakudi aasika rasool kansuddakayigu Shaihul Kamil Abdul karim kuddisa siruhu was the principal there Shaihuna became the beloved student of Abdul karim Hazrath when he was studying in madarasa he was very talented well disciplined and good mannered he became the best student every year.

During that time there was no system of issuing to the Aalim previously when Hazrath Abdul Kareem passed away. Giving sanad was introduced so old student like Shaihuna received his sanad moulavi Aalim fasi noori from principal Muhammed abdur rahman ibnu Muhammed.

AHAMED MEERAN SOOFI VELLI AALIM:

He was the son of Muhammed thamby Aalim hajiar – mariyam umma from katthan kudi srilanka he also joined in podakudi madarasa after Soofi Hazrath studied one year. They too became close friends though ahamed meeran Soofi velli Aalim was older them Soofi Hazrath, they became good friends both has same interests. They became brothers they too had same taste in acquiring spiritual knowledge. Good people only knew good people one spiritual person only know another spiritual person and understand the secrets. Allah made this two very close because he knew that they too would go to samsiyabath and they would get “Khilafath”, from Muhammed Abdul qader kuddisa siruhu. Ahamed meeran Soofi married Zainabu umma the holy daughter of arutkavi abdur rahman Aalim they had good life for many years. He passed away on October 2 Sunday night after isha in 1952, innalillahi WA inna iilaihi rajioon. He was buried in his home itself.

Shaihuna had finished his Aalim degree but his friend ahamed meera Soofi had one more years to finish Shaihuna did not want to part with his friend Shaihuna had desire that he wanted to do service to Abdul karim Hazrath he also wanted to study spiritual book bususal hikamai from Abdul karim Hazrath. Abdul karim Hazrath understood the inner desire of Shaihuna so he appointed Shaihuna as his assistant when Abdul karim Hazrath was absent (or) busy Shaihuna would teach do other work as well as the student karim Hazrath gave permission to Shaihuna to stay in his room Shaihuna got the great chance to serve karim Hazrath and quenched his spiritual thrist from him.

Hyderabad Soofi Hazrath:

When Shaihuna was under the service of Shaihuna Abdul karim Hazrath, Chennai jamaliya Arabic college president Muhammed madar sahib passed away. So Abdul karim Hazrath and Shaihuna went to the ziyarath of madar sahib Soofi during this time imamul aarifeen, sulthanul vayileen, bahrul hakayiqu vadayiqu rayisul majadeep shah Muhammed Abdul Quadir kuddisa siruhu stayed in Chennai. So he Soofi Hazrath was invited by Abdul karim Hazrath on hearing this he accepted the proposal. He was also the khalifa of Hyderabad spiritual giant shah valiullah dihlavi rahmathullahi alaihi he also gave baiath to the many Tamil good people following are the some of the persons who received baiath from the Hyderabad Soofi Hazrath.

Former principal of Chennai jamaliya Arabic college moulana moulavi madar sahib Aalim former principal of Vellore baakiyathus salihath Arabic college moulana moulavi Abdul jaffer Aalim leader of Indian union Muslim league quaide – millet Muhammed Ismail sahib.Dindugal moulana moulavi ameer patcha Aalim avl, founder of south India ishathul Islam association and tenkasi stage leader abdur rahman sahib tanjagore district kodikalpalayam A.T. Abdul majeed Soofi. A llama Abdul jabaar bar Aalim translated the under book ‘Alhaq’, which is in the form of question answer into Arabic. He also wrote the Arabic baith in praise of Hyderabad Soofi Hazrath a ‘ala ayyahas saihul vali’….

In that Arabic baith he praised Hyderabad Soofi Hazrath the great Saihu valiullah; you are the unequal completed well lighted sun among the religious scholars; you are the malhar of the mighty Allah. You have the good name of Shaihuna Abdul kader jeelani oli raliyallahu tha aalaa anhu. You gave us many spiritual gifts which cannot be given by the king, the great man and the rich man. ‘All auliyas roohs’ came to you praised Abdul jab bar Hazrath. Shaihu bade sahib alias kuthbul saihu ahamed badrutin gave red carpet welcome to our spiritual head in his Chennai house. He enthralled him and said happily ‘you become gowd, you become gowd’.

Baiath and Khilafath:

When our Shaihuna came to know about Hyderabad Soofi Hazrath who is also called as the present time junaidul Baghdadi, our Shaihuna was very interest to see and get baiath from Hyderabad Soofi Hazrath. When Hyderabad Soofi Hazrath came to podakudi madarasa, Abdul karim Hazrath welcomed him with due respect. He also gave leave to madarasa students. He asked the students to do musahaba to spiritual giant. But Hyderabad Soofi Hazrath moved students and gave mushafa when he came near our Shaihuna he says in Urdu by his spiritual book come to Hyderabad. Hyderabad Soofi Hazrath knew that ahamed meeran Soofi did not know Urdu he asked ahamed meera Soofi “adureedul majee a ila Hyderabad” happiest friends accepted the invitation.

When recalled this incident Shaihuna said, I want to talk to Hyderabad Soofi Hazrath alone’ I also did musahaba with that thinking only. So he also called me to Hyderabad. Some days have passed Shaihuna and velli Aalim wrote a letter to Hyderabad Soofi Hazrath and asked when they would come to his holy place he replied “ This door is always open you may come at anytime”. They went to Hyderabad since they did not knew any place in Hyderabad they enquired the police about the residential address of Shaihuna the police himself took them to Shaihuna’s house. They called Hazrath in front of their house Hyderabad Soofi Hazrath gave water to them and said “Wash your hands and come inside”.

They were surprised to see the food on the dining table, because there were tamilnadu food rice in two plates in Andhra Pradesh and rotti in one plate. Hyderabad Hazrath used to eat rotti daily all the three ate the food. They stayed there for six months they quenched spiritual knowledge from Hyderabad Soofi Hazrath abundantly, finally their stay came to an end. Hazrath gave baiath to them and made blessed them as his khalifa. Hazrath advised them to choose and follow spiritual way than business. Hyderabad Soofi Hazrath gave khilafath and baiath in following thareeqas: Quadiriya, Naksabandiya, rifayea, Zisthiya, muhaddiya through jadubu sulooku.

Marriage:

Soofi Hazrath married tholsappu Muhammed Abdullah Nachi on jamathul avval moon 22 Wednesday (15-10-1930) in the hijri 1349 spiritual father of Soofi Hazrath, Hyderabad Soofi Hazrath attended this marriage function Hyderabad Soofi Hazrath said to Shaihuna you have is waiting for you one more garland. Shaihuna and queen Abdullah Nachi couples blessed with a male child.shaihuna named his father’s name ahamed Muhyideen to his newly born male child. In 1932 Shaihuna’s first wife passed away peacefully so he married tholsappu Magdoom fathima by the previous words of his Shaihu. They had three female children namely, Muhammed Abdullah Nachi, Muhammed Ibrahim Nachi, Muhammed fathima. They were married to katheeb M.S. ahamed Muhyideen, moulavi w.m.m. seyed Muhammed Aalim bakavi, and o.v. Muhyideen thamby respectively.

Our Shaihuna second son- in –law one of the khalifa of our Shaihuna moulavi w.m.m. seyed Muhammed Aalim bakavi is doing religious services which were done by our Shaihuna previously in many places. Our Shaihuna only son ahamed Muhyideen passed away on 24-2-1983 on Thursday night he attained dharul baka heavenly life. Inna iilaihi VA inna alaihi rajioon may Allah forgive his son and give him heavenly life aameen.

Kalwath:

Shaihuna had done many business it gave benefits only in the beginning but suddenly it gave loss to him during this time his second marriage was held. There was continuous loss in the business so he felt very sad often so he put an end to his business he remembered Hyderabad Soofi Hazrath advice and followed it. He spent all his life in spiritual activities. Soofi Hazrath desired to do “khalwath”. So he went to Ceylon in 1946 to see his spiritual brother srilanka attalachenai ahamed meeran when he reached there he came to know that ahamed meera was doing khalwath at the garden in kirangulam so he went there they were in khalwath for one and half a month later our Shaihuna visited khatankudi, aaravoor and Colombo. Then he returned to kayal for spiritual worldly pleasures are nothing to the man who runs after spiritual knowledge Shaihuna spent all his time in remembering Allah but he understood that his native place was not suitable place to do khalwath all time. So he left from kayal without informing family members and others.

Shaihuna went to the house of Abdul majeed Soofi, kodikalpalayam, tanjore district he was in khalwath at the garden there for some period. Later he was in khalwath for one year in masjid meekayil where madihirrasool sadakathullah appa rahimahumullahu and halarath meekayil alaihi salaam met and talked together and the stone also shed teavs there. In 1949 Shaihuna became imam in srilanka semmangotu mosque but only for few months. He thought that this job was an obstacle to pray almighty freely and was a hindrance to do spiritual address to the people. So he resigned his imamath. He went to many places in srilanka to do spiritual address to clean the impure mind of many people and to make them spiritual.

Murakaba:

Our spiritual forefathers attained good place in God’s place by fasting being sitting alone being awake through Murakaba. Our Shaihuna explained about Murakaba in his silsila ‘how to do Murakaba to get greatness’. Thalib when we feel no hunger, no thirst, no full stomach sit in the place where there is no noise after the two third of the night is over. It is better to use the last part of the night to do dihr. Closing our eyes, see the heart point which is below left chest, say Allah by heart if sleep comes we shall say it by words. When we are doing this, we should not concentrate on the word ‘Allah’ counting the breath and counting the numbers. If we do it correctly, we forget ourselves this stage is Murakaba – death stage. We reach ‘Mushada’ after only Murakaba. Mushada comes after only hard work. We can’t get the chance to see ‘seeing something special’ without hard work we should spend must our time in reciting dikr we should spend at least 15 minutes for doing dikr.

Second stage: forget ting ourselves. We can reach this stage by turn concentrating our mind in meditation dikr in all activities like sitting, standing, drinking, eating and other activities. If we concentrate other activities whole heartily it disturbs our mind while we do dikr. Though auliyas spend their time in doing business it. Allah says about the auliyas who are doing business and remember Allah always like this business, giving and taking never takes away from Allah’s thinking. This is the simple and clean definition of Murakaba given by our Shaihuna. In 1963 our Shaihuna went to holy hajj pilgrimage from kayalpatnam.

Spiritual books:

Our Shaihuna often said on many occasions man is like a mirror, if there is dust in the mirror, we can’t see our image dustless mirror disappears if disappears forgets image appears clearly. Like this god never comes to the heart of the man who always boasts himself when Allah chooses Adam as khalifa Allah reveals his ‘Ashmakkal’ in him. Allah keeps this character in us also. Allah creates man with this quality if this character comes out this is mukti. When we stop thinking about ourselves we become very close to Allah those who attain Allah means he is an eligible to come out Ashmakkal from him. Now he reaches ‘mukti’.following is the spiritual books which give light from darkness written by our Shaihuna. 1. Aduhbathul mursala, 2. Assulook, 3. Nana thee pam, 4. Alhaq, 5. Adhakayigu, 6. Assarul khalwath – secrets of khalwath, 7. Ahamiyakkannadi, 8. Kalimatul haq,           9. Alhaq – question & answer.

Shaihuna Aqeetha war:

Our Shaihuna followed his spiritual guide absolutely he was a challenging person to non – ahlusunnah people. He spent more than 50 years to fight against the people who sold their religious faith for selfishness. He showed their real face to all. He took all steps to save our Imam from non – ahlusunnah people. No one can deny our Shaihuna’s religious service. If people hear the name Soofi Hazrath in tamilnadu and Ceylon, wahabis, jamae – the – islami, tableeq and other likeminded people was kept their mouth closed out of fear. Critics, pseudo – religious people non – ahlusunnah people raised many questions to him and blamed him badly but Shaihuna was never afraid of it and faced them bravely.

Our Shaihuna established Soofi manzil in kayalpatnam, tuticorin, melapalayam, peema palli, kerala, many srilanka places and other places to do meditation and for true religious service. Our Shaihuna had written many Aqeetha books to know about differentiate between ahlusunnath wal jamath people Aqeetha and non – ahlusunnath people Aqeetha. He wrote all these books to get worldly pleasures as well as eternal pleasures. Important books by our Hazrath: 1. Ilharul haq, 2. True fatwa of ulamas, 3. Think – Scholars, 4. Conversation of Qadiyani – Devupandu, 5. Wahabis in Tableeq Jamath, 6. Is it Heven’s Jewels no. it is hell’s chain, 7. Give Correct Answer to Foolish Questions, 8. Moudoodi’s sahib’s jamaathe – islami, 9. Al muhannad, 10. What is tableeq? 11. on seeing the tiger runs.

Death:

Our Shaihuna was never afraid of any individual power, obstacles, opposition. He never reacts to criticism he taught ideals of sunnath – wal – jamaath’s imam. He is an icon of ahlusunnah on 16-07-1982, in hijri 1402, ramalan moon 24, Friday he refused to give up fasting even though mureedis are asked to give up fasting he passed away with fasting in 16-07-1982, ramalan moon 24, hijri 1402 he received himself from this world and went to enjoy the eternal fruits (inna iilaihi va inna iilaihi rajioon) he lived for eighty years and did religious service. He was always challenging to non – ahlusunnath people. He did all his religious service all alone it is a wonderful religious service. We have to keep his service in golden words. He was buried in kubbiya vathai graveyard Colombo. Even though he had passed away many years ago his graveyard is always visited by a lot of people every day.

Simple life of Shaihuna:

Even though he was very famous he was very humble. He wore white lined lungi, vest, jibba, turkey cap, and chocolate colour shawl. A charming smile always lingered on his face he is a man of good character. People who think highly of our Shaihuna is astounded by his simplicity he never showed any difference between rich and the poor, young and the old. He talked with people very sweetly people were very happy and surprised by his sweet address. He lived in a very small room there were two lungis and jibbas. There were some mats but only two pillows, in the corner. There were many books in his room these are only his assets. He was always reading kithabs he always gave Aqeetha lecture to people with vivid evidence.

Praises by Ceylon journals:

The following is a part of an article printed in Ceylon dinakaran in the under the part section “Aalamul Islam” on our Shaihuna’s 40th day qatham ul Quran function this essay clearly depicts the great achievement of our Shaihuna. Muslims those who understands the ayath ‘pasalu ahluddikri in kunthum laa tahulamoon’ which means if you are ignorant please learn from the religious scholars people call our Shaihuna as ‘Shaihu’, Soofi Hazrath whose name is moulana moulavi alaalimul fazil alhaj Shaihu Abdul Quadir Soofi siddiqi, quadiri, kahiri, Naksabandi. We never forget the ulamas that came to Ceylon from Tamil nadu and preached about Islamic values. Among these ulama one of the greatest ulamas is Soofi Hazrath kayalpatnam.

Our Shaihuna who had done Islamic spiritual service attracted hearts of many Islamic people he is living even today among us. Many srilankan political leaders of different parties, important personalities from many departments and many common people were touched by his spiritual address and become the murideens of our Shaihuna mammon boy brother called our Shaihuna as ‘peer baba ’this showed that how much respect and regard their had for our Shaihuna. Soofi Hazrath gave answers to the following questions with courage and clear evidence. What is tableeq? What is the principle of tableeq? Who is the founder of tableeq? What is the tableeq done by our prophet Muhammed sallallahu Alai hivasallam? What is the difference between today tableeq and our prophet’s tableeq? Even the enemies never refuted his answers.

Shaihuna’s spiritual training to his disciples is a very notable one dike rathib majlis held every week Soofi manzil opened our heart to spiritual ways. The praise given by srilankan newspaper he sowed true Islamic seeds in the heart of the people and that seed sprouted in the heart of people. Shaihuna who showed us to get the great life in material and eternal world. Our Shaihuna showed the real face of non – ahlusunna people to all and emphasised the importance of ahlusunnah wal jamaath’s right path.

The light of right path, the great Islamic man, who showed god path, the true follower of sarahu, even though he is not living with, is here, the path showed by him is living among us even today.     O! Shaihuna you gave us the sweet ness of god in our mouth you gave us the holy drink of peace O! Shaihuna we pray to the almighty that and holy drink, we want to follow your Shaihuna path continuously and get the blessings of Allah by your vaseela O! Almighty ahhal please forgive our sins and peaceful give is life in this world and the eternal world by our Shaihuna’s vaseela! Aameen.

Chennai Porur Sufi Manzil

currently manzil is in First Floor of our Peer Bhais house.

Soofi Manzil

C/o. Usman Ali

4/24,First Street,

RE Nagar, Porur,

Chennai- 600116.

தற்போது  நமது தரீகத் சகோதரர் இல்லத்தில் வைத்து   பிரதிவாரம் வியாழன் பின்னேரம் வெள்ளி இரவு மஃரிபு தொழுகைக்குப் பின் திக்ரு மஜ்லிஸ்     மற்றும் கந்தூரி வைபவங்கள் நடந்து வருகிறது. மன்ஜில் கட்டுவதற்கு முயன்று வருகிறோம்.

Melapalayam Sufi Manzil

soofi manzil,

Thakkadi appa Darga,

Shahul hameed nayagam keela street,

Nethaji Road,

Melapalayam,

Tirunelveli. INDIA.