ஷைகுனா ஸூபி ஹழ்ரத் நாயகத்தின் 42வது உரூஸ் முபாரக் உரை!

ஷைகுனா ஸூபி ஹழ்ரத் நாயகத்தின் 42வது உரூஸ் முபாரக் உரை!

By Sufi Manzil 0 Comment April 18, 2023

Print Friendly, PDF & Email

இலங்கை குப்பியாவத்தை ஷைகுனா மக்பராவில் நடைபெற்ற ஷைகுனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் 42ஆவது கந்தூரி தின நிகழ்வில் ஷைகுனா சைபுத்தீன் ஹழ்ரத் ஸூபி காதிரி ஹழ்ரத்கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீீபா மௌலவி நாாகூர் மீரான் பாகவி ஸூபி காதிரி அவர்களிின் உரை

https://m.youtube.com/watch?v=Dqw2XUD7n_A&feature=share

கொடியேற்றமும், போர்வை போர்த்தலும

https://youtu.be/0tDXNfKrilM

Add Comment

Your email address will not be published.