சென்னையில் ஸூபி மன்ஸில் திறப்பு!!

சென்னையில் ஸூபி மன்ஸில் திறப்பு!!

By Sufi Manzil 0 Comment December 20, 2016

Print Friendly, PDF & Email

15578852_1838491853064677_7393189375964019195_n

 

சென்னை வியாசர் பாடியில் செய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபா செய்குனா எஸ்.எம்.ஹைச். ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி ஸூபி அவர்களால் நோட்டீஸில் கண்ட நிகழ்முறை பிரகாரம் ஸூபி மன்ஸில் திறக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

 

15589621_1838491909731338_8723954462073717032_n

சென்னை வியாசர்பாடி ஸூபி மன்ஸிலின் தோற்றம்

15542459_1242797852425934_3307519668260020099_n

 

மௌலிது முடிந்தபின்

15621783_1242797749092611_5463870897227335006_n

திறப்புவிழாவின் போது நடைபெற்ற ஸலாம் பைத்தின் போது

Add Comment

Your email address will not be published.