சில்சிலா

4 Comments found

User

Muhammathu ibrahim

Please I need silsila Tamil

Reply
  User

  Sufi Manzil

  சில்சிலா என்ற தலைப்பின் கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்துக் கொள்ளவும்
  https://sufimanzil.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/116_SILSILA_SUFIMANZIL.PDF
  ஷஜரா வேண்டுமெனில் எம்மைப்பற்றி என்ற தலைப்பில் ஷஜரா பகுதியில் காதிரிய்யா அலிய்யா என்பதைப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
  https://sufimanzil.org/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF/

  Reply
User

ABDUL MAJEED

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) சில்சிலா அரபியில் இருந்ததே இப்போது இல்லையே எப்படி பார்ப்பது

Reply
  User

  Sufi Manzil

  assalamualaikkum.
  kindly visit below link:

  Reply

Leave a Reply to Muhammathu ibrahim Cancel reply

Your email address will not be published.