4 thoughts on “சில்சிலா”

  1. சில்சிலா என்ற தலைப்பின் கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்துக் கொள்ளவும்
   http://sufimanzil.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/116_SILSILA_SUFIMANZIL.PDF
   ஷஜரா வேண்டுமெனில் எம்மைப்பற்றி என்ற தலைப்பில் ஷஜரா பகுதியில் காதிரிய்யா அலிய்யா என்பதைப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
   http://sufimanzil.org/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF/

 1. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) சில்சிலா அரபியில் இருந்ததே இப்போது இல்லையே எப்படி பார்ப்பது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *