காலமெல்லாம் உம்மை மதிப்பேன்

காலமெல்லாம் உம்மை மதிப்பேன்

By Sufi Manzil 0 Comment June 23, 2015

Print Friendly, PDF & Email

காருண்ய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே காலமெல்லாம் உங்களை மதிப்பேன்

ஆதி நாயனின் தூதே
எம்மை ஆதரிக்கும் மஹ்மூதே

காலமெல்லாம் உம்மை மதிப்பேன் – மதிப்பேன்
காத்தமுன் நபி புகழ் இசைப்பேன் – இசைப்பேன்
பாவி நான் கரை சேர நல்ல பாதையை நவிள்வீரே (ஆதி…)

நெஞ்சமெல்லாம் உங்கள் நினைவே – நினைவே
கெஞ்சுகிறேன் தங்கள் பரிவை – பரிவை
பஞ்;ச மாபாதகமற்றை விட்டும் அஞ்சி வாழ்ந்திட செய்தீர் (ஆதி…)

காருண்யரே எங்கள் உயிரின் – உயிரே
தாரும்மையா உங்கள் தயவை – தயவை
தீதகன்று வாழ உள்ளத் தூய்மை தந்தருள்வீரே (ஆதி…)

பாச்சொல்லும் தீனின் மகவின் – மகவின்
பாவச் செயல் எல்லாம் மாய – மாய
பண்பாடும் தீனோர் எவர்க்கும்
அல்லாஹ் பாவமறச் செய்வாயே!

ஆதி நாயனின் தூதே
எம்மை ஆதரிக்கும் மஹ்மூதே!
(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.