அருள் முழங்கும் மதினாவில்…

அருள் முழங்கும் மதினாவில்…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

அருள் முழங்கும் மதினாவில்

அமைதிக் கொண்ட இறைத்தூதே

இருள் நிறைந்த எம் நெஞ்சம்

என்றும் தேடும் மஹ்மூதே!

மஹ்மூதே!! மஹ்மூதே!!

மஹ்மூதே!! முஹம்மததே!!

கண்ணிருந்தும் ஒளி யில்லை

       கனி யிருந்தும் சுவை யில்லை

பண்ணிருந்தும் இசை யில்லை

       பறந்து வரவும் வழியில்லை

நபியே! நபியே!!

       நபியே! நபியே!!

பண்ணிருந்தும் இசை யில்லை

       பறந்து வரவும் வழியில்லை

(அருள் முழங்கும் ….)

சிறகிருக்கும் பறவைகளே

நீங்கள் சீக்கிரமாய் செல்லுங்களேன்

பரிதவிக்கும் என் நிலையை

நபி யிடந்தான் சொல்லுங்களேன்

செல்லுங்கள் செல்லுங்கள்

செல்லுங்கள் சொல்லுங்கள்

பரிதவிக்கும் என் நிலையை

நபி யிடந்தான் சொல்லுங்களேன்!!

(அருள் முழங்கும் …)

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.