ஊண்டி ஆலிம் அவர்கள் உரை-Woondi Alim Speeches

ஊண்டி ஆலிம் அவர்கள் உரை-Woondi Alim Speeches

By Sufi Manzil 0 Comment October 29, 2011

Print Friendly, PDF & Email

1. காயல்பட்டணம் காதிரிய்யா கொடிமர சிறுநெய்னார் பள்ளியில் நடைபெற்ற முவ்வொலி நாதாக்கள் கந்தூரியின் தொடர் சொற்பொழிவில் அஷ்ஷெய்கு செய்யிது முஹம்மது ஆலிம் (ஊண்டி ஆலிம்) ஸூபி அவர்கள் பேசியது.

2. முவ்வொலிகள் கந்தூரி பயான் 2011