Tag: zuha

Sunnath Prayers-சுன்னத்தான தொழுகைகள்

By Sufi Manzil 0 Comment May 15, 2010

சுன்னத்தான தொழுகைகள். லைலத்துர் ரகாயீப் தொழுகை: நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் […]

Zuha Prayer Dua-ளுஹா தொழுகை துஆ

By Sufi Manzil 0 Comment May 12, 2010

  லுஹா தொழுகை -துஆ சூரியன் உதயமாகி ஒரு ஈட்டியின் அளவு உயர்ந்தது […]