Tag: tarrkat

Importance and Needness of Sheikh-Guru-முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா?

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா? மௌலானா மௌலவி அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி சைபுத்தீன் ஆலிம் காதிரி ஸூபி. […]