Tag: sadackathullah appa

Sulaiman Wali – சுலைமான் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

By Sufi Manzil 0 Comment July 29, 2010

Sulaiman Waliyullah .   Sulaiman Wali was the son of […]

Omar Wali – உமர் வலி காஹிரி

By Sufi Manzil 0 Comment July 29, 2010

Umar Waliyullah kahiri Umar Wali was the son of Shaikh […]

Importance and Needness of Sheikh-Guru-முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா?

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

முர்ஷிதுகள்-ஷெய்குமார்கள் தேவைதானா? மௌலானா மௌலவி அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி சைபுத்தீன் ஆலிம் காதிரி ஸூபி. […]