ஏறாவூர் மத்ரஸா 9ஆவது பட்டமளிப்பு விழா சிறப்புரை – மௌலவி அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ஸூபி

ஏறாவூர் மத்ரஸா 9ஆவது பட்டமளிப்பு விழா சிறப்புரை – மௌலவி அஷ்ஷெய்கு முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ஸூபி

By Sufi Manzil 0 Comment January 8, 2014

Print Friendly, PDF & Email

இலங்கை, ஏறாவூர் மஆனியுல் முஸ்தபா மத்ரஸாவில் 9ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் மௌலவி அஷ்ஷெய்கு எஸ்.எம்.ஹைச். முஹம்மதலி ஸைபுத்தீன் ரஹ்மானி பாகவி ஸூபிஅவர்கள் ஆற்றிய உரை