Category: மாணவர்களுக்காக

குர்ஆனில் விண்ணியல்

By Sufi Manzil 0 Comment June 25, 2015

முன்னுரை: ஏக இறையோனின் திருநாமம் போற்றி ஏந்தல் நபிகளார் மீது ஸலவாத் ஓதி […]

குர்ஆனில் பொருளியல்

By Sufi Manzil 0 Comment June 25, 2015

முன்னுரை: ஏக வல்லோனாம் இறையோனைப் போற்றி இரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி […]