அஹ்மதுல்லாஹ் பைத்-Ahamadullah Baith

அஹ்மதுல்லாஹ் பைத்-Ahamadullah Baith

By Sufi Manzil 0 Comment August 2, 2011

Print Friendly, PDF & Email

 قَالَ الْوَلِى العَارِفُ بِالله اشَّيْخ عَبْد الْقَادِر تَيكَّا صَاحِب بن عمر ولى الله رضى الله عنه

لاَ اِلٰه اِلَّا اللهُ لاَ اِلٰه اِلَّا اللهُ

                  لاَ اِلٰه اِلَّا اللهُ  مُحَمَّدٌ رَّسُوْل الله

اَحْمَدُ اللهَ الْوَلِىْ صَلّٰى عَلٰى خَيْرِ النَّبِيْ

                  بِسْمِ خَيْرِ مُنْجَلِيْ يَا سَيِّدِيْ خَيْرَالنَّبِيْ

تَوْبَةً طَلَبْتُ مِنْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِ

                  ثَوْبِ طَهِّرْ عَنْ سٍوَاكَ سَيِّدِيْ خَيْرَالنَّبِيْ

جُدْلِعَبْدٍ مُفْلِسٍ مِنِ انْسِدِادِ الْمَذْهَبِ

                  حُبُّ حِبٍّ بُحْ بُحٍ يَا سَيِّدِيْ خَيرَالنَّبِيْ

خِفْتُ مِنْ نَفْسِىْ هَلاَكًا قَبْلَ عِرْفَانِيْ مُبِيْ

                  دَالْعِدٰى مُجْلٍى الصَّدَا يَا سَيِّدِيْ خَيْرَالنَّبِيْ

ذُقْتُ ذِكْرَ هُوْا اَذِقْنَا ذِكْرَ حَقٍ يَانَبِيْ

                  رَبُّنَا يُذِيْقُنَا مَاذُقْتَ يَاخَيْرَالنَّبِيْ

زُرْتَ كُلَّ زَائِرِيْكَ بِقَضَاءِ الْاِرَبِ

                  سِرْ لِنَحْوِ مَنْ نَحَاكَ سَيِّدِيْ خَيْرَ النَّبِيْ

شُفْهُ نَظْرَةَ الرَّحِيْمِ الْكَاشِفِ لِلْكُرَبِ

                  صُنْهُ عَنْ كُلِّ الْهَلاَكِ سَيِّدِيْ خَيْرَ انَّبِيْ

ضِمْنَهُ كُنْ لَوْ وَحَتّٰى بِقَضَاءِ الْاِرَبِ

                  طِبْ بِّرِيْقَكَ الشِّفَا مِنْ دَائِهِ خَيْرَ النَّبِيْ

ظَلَّ اَعْيُنُ الْهُدٰي طَمْسًا مِّنَ الْمُحَجَّبِ

                  عَيْنَهُ اجْرِعَذْبَ مَايَا سَيِّدِيْ خَيْرَ النَّبِيْ

غَاضَ بَحْرُ الْحَقِّ مِنْ تَارِكِ فُرُوْضِ الْاَدَبِ

                  فَارَ اَنْهَارُ الْبَوَاطِلِ قِنَا خَيْرَ النَّبِيْ

قَدَّ مَتْنِيْ قَدَّ مَتْنِيْ  قَدَّ مَتْنِيْ  مَشْرَبِيْ

                  كَلَّمَتْنِيْ كَلَّمَتْنِيْ كَلَّمَتْنِيْ يَانَبِيْ

لَيَزِيْدُ الْحُبُّ مِنِّ اَنْ اَزُوْرَكَ نَبِيْ

                  مُنَّ فَضْلًا مِّنْكَ لُقْيَا وَجْهِكُمْ خَيْرَ النَّبِيْ

نَقِّ قَلْبِيْ مِنْ دُخُوْلِ الْغَيْرِ سُوْءِالْاَدَبِ

                  وَجْهَكُمْ ضَعُوْا عَلٰى وَجْهِ الصَّبِيْ خَيْرَ النَّبِيْ

هَادِيًا اِلٰى الطَّرِيْقِ الْقَادِرِيِّ الْمُجْتَبِيْ

                  لآ اٍلٰهَ اٍلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ خَيْرُ النَّبِيْ ۳  

يَارَحِيْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْبَلْ دُعَا عَبْدِالنَّبِيْ

                  اَحْمَدٍ اٰلٍ وَّصَحْبِ تَابِعِيْ خَيْرِ النَّبِيْ ،

اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله

                  اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ النَّبِيْ

اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله

                  اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ النَّبِيْ

اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الله

                  اَصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ النَّبِيْ ،

يَا نَبِيَّ الله سِرَاجَ الْمُرْسَلِيْنْ خَيْرَ النَّبِيْ

                  يَارَسُوْلَ الله سَلامْ عَلَيْكُمُ خَيْرَ النَّبِيْ

يَا حَبِيْبَ اللهِ تَاجَ الْمُتَّقِيْنْ خَيْرَ النَّبِيْ

                  رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ سَيِّدِيْ خَيْرَ النَّبِيْ ،

يَاشَفٍيْعَ الْمُذْنِيِيْنَ يَاحَبِيْبَ التَّائِبِيْنَ

                  يَااَمَانَ الْخَائِفِيْنَ مَوْلٰنَا سَلاَمْ عَلَيْكُمْ

يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنْ يَااِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ

                  يَاقِبْلَةَ الْوَا فِدِيْنَ مَوْلٰنَا سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ،

اَحْمَدُ اللهَ الْوَلِىْ صَلّٰى عَلٰى خَيْرِ النَّبِيْ

                  اَحْمَدٍ اٰلٍ وَصَحْبٍ تَابِعِيْ خَيْرِ النَّبِيْ

رَبَّنَا صُبَّ الرِّضَا دَوْمًا عَلٰى ذَا الْمَادِحِ

    مُبْدِئًا بِاَحْمَدُ مُكَمِّلًا خَيْرَ النَّبِيْ ،

சகித சற்குரு ஷைகு தைக்கா ஸாஹிபு ஒலி சாற்றிய
அஹ்மதுல்லாஹ் பைத்தை நின்றதபாக ஓதிடும் பேர்க்கெல்லாம்
மகிமை சேர் ஹைர் ருன்னபி வலல் ஷபாஅத்துடன் சுவர்க்கம்
நிஃமத்தும் லிகாவும் அருள் ஆமீன் யாரப்பல் ஆலமீன்.

‘நக்கி கல்பி’ என்ற அடியை ஓதும்போது காயல்பட்டணம் மகான் தைக்கா ஸாஹிபு வலியுல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டபடி, அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருக்காட்சி தந்து தங்கள் முகத்தை மகான் அவர்களின் முகத்தோடு வைத்து உரசும் மாபெரும் பாக்கியத்தை மகான் அவர்கள் பெற்றார்கள். இவர்கள் உமர் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மகனாவார்கள்