பூக்கோயா தங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பயான்

பூக்கோயா தங்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பயான்

By Sufi Manzil 0 Comment May 31, 2012

Print Friendly, PDF & Email

ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபா மௌலானா மௌலவி அஸ்ஸெய்யிது முஹம்மது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் கத்தஸல்லாஹுஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் மார்க்க உரை.