சிஹ்ரு, ஷைத்தான் கோளாறுகள் நீங்க துஆ

சிஹ்ரு, ஷைத்தான் கோளாறுகள் நீங்க துஆ

By Sufi Manzil 0 Comment August 2, 2011

Print Friendly, PDF & Email

கீழ் காணும் துஆவை தினமும் ஒவ்வொரு வக்துக்குப் பிறகும் 3 தடவை ஓதி வந்தால் சிஹ்ர், ஷைத்தான்கள் விலகி ஓடிவிடும்.

تَحَصَّنْتُ بِذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَاعْتَصَمْتُ بِذِى لْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ دَخَلْنَا فِيْ حِرْزِاللهِ وَفِيْ حِفْظِ اللهِ وَفِيْ اَمَانِ اللهِ بِحَقِّ كهيعص وَبِحَقِ حمعسق وَبِاَلْفِ اَلْفِ لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ٭