கொசுக்களை விரட்ட கொசு பேட் (எலக்ட்ரிக்) உபயோகப்படுத்தலாமா?

கொசுக்களை விரட்ட கொசு பேட் (எலக்ட்ரிக்) உபயோகப்படுத்தலாமா?

By Sufi Manzil 0 Comment February 24, 2012

Print Friendly, PDF & Email

கேள்வி:வீட்டில் கொசு தொல்லை இருப்பதால் கரண்ட் PAT வைத்து அடிக்கலாமா?
மற்ற பூச்சிகளை அடித்தால் எரிக்கலாமா? சிலபேர்கள் எரிக்கக்கூடாது
என்று சொல்கிறார்கள் எப்படி விளக்கம் தாருங்கள்.

smk.abdul majeed s.majeed33@gmail.com
பதில்: நிர்பந்தத்திற்காக கொசுவை எலக்ட்ரிக் பேட் மூலம் அழிப்பது ஆகுமானது. எறும்பு, பூச்சிகள் போன்றவற்றை தீயிட்டு எரிப்பது கூடாது.