இரு மகான்களின் கந்தூரி 2023 பயான்

இரு மகான்களின் கந்தூரி 2023 பயான்

By Zainul Abdeen 0 Comment May 2, 2023

Print Friendly, PDF & Email

காயல்பட்டினம் ஸூபி மன்ஸிலில் 1-5-2023 (ஷவ்வால் பிறை 10) நடைபெற்ற இரு மகான்களின் கந்தூரி வைபவத்தில் ஷைகுனா ஸைபுத்தீன் ஹழ்ரத் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபா மௌலவி நாகூர் மீரான் ஆலிம் பாகவி அவர்கள் ஆற்றிய உரை:

Add Comment

Your email address will not be published.