ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் பள்ளி பற்றி வெளிவந்த மார்க்க பிரசுரம்

 

 

 

சிந்தித்துச் செயலாற்றுங்கள்

அவுலியாக்கள், அறிஞர்கள், புலவர் பெரமக்கள் ஆகியோர் தோன்றி மறைந்ததும், அகிலமெங்கும் புகழோங்கி நின்றதுமான காயல்பட்டணத்தில் வாழும் முஸ்லீம் பெருங்குடி மக்களே!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

ஆண்டவனின் படைப்புகளுக்கெல்லாம் மனிதனே மேலானவன் என்பதற்கு அவனால் அளிக்கப்பட்ட பகுத்தறிவு ஒன்றே காரணமாகும். அந்த அறிவை கொண்டுதான் நல்லது, கெட்டது, உண்மை, பொய் என்பவற்றை எல்லாம் மனிதனால் அறிய முடிகிறது.

அப்படிப்பட்ட நல்ல அறிவை நல்வழியில் பயன்படுத்துகிறவனே மனிதருள் சிறப்புடையவன். ஆகவே, ஆண்டவனின் திருவசனங்களாகிய திருகுர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள சில சில கருத்துக்களையும், நபிகள் திலகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய ஹதீதுகளிலிருந்து சிலவற்றையும், அறிவிற் சிறந்த அல்லா மக்களால் அளிக்கப்பட்ட மார்க்கத் தீர்ப்பையும் இதன் கீழ் எடுத்துக்கூறி உண்மை எது என்பதை தெரிந்து நடக்க உங்கள் மேலான சிந்தனைக்கு இந்தச் செய்தியை அளிக்கின்றோம்.

1. அல்லாஹ்வின்; கயிற்றை எல்லோரும் சேர்ந்து பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குள் பிரிவினையை உண்டாக்க வேண்டாம். ஆண்டவன் உங்களுக்கு இட்ட பாக்கியத்தைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பகைவர்களாக இருந்தீர்கள், ஆண்டவன் உங்கள் மனதில் அன்பை உண்டாக்கினான். அவன் கிருபையினால் நீங்கள் சகோதரர்களானீர்கள். (குர்ஆன்)

2. 'ஆண்டவன் உங்களுடைய வெளித்தோற்றங்களையும், பொருள்களையும் பார்க்க மாட்டான். ஆனால், உங்களுடைய செய்கைகளையும், உள்ளங்களையுமே கவனிக்கிறான்.' (ஹதீது)

3. முஃமீன்களில் இரு கூட்டத்தார் சண்டை இடுவதாய் இருந்தால், அவர்களுக்குள் சமாதானம் உண்டாகும்படிச் செய்யுங்கள். அவர்களில் எவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அனியாயம் செய்தார்களோ, ஆண்டவனின் கட்டளைக்கு தலைசாய்க்கும்வரை அவர்களுடன் நீங்கள் சண்டை செய்யுங்கள். (குர்ஆன்)

4. 'ஒவ்வொரு நபிக்கும் மனிதர்களிலும், ஜின்களிலும் ஷைத்தான்கைள பகைவர்களாக ஆக்கி இருக்கின்றோம்.  அவர்களிற் சிலர், மற்றும் சிலரை மிரட்டுவதற்காக மேற்பூச்சான விஷயங்களை அறிவிக்கின்றார்கள். (தவறானதும், பொய்யானதுமான செய்திகளை ஒருவர் மற்றவர்களுக்குச் சொல்லிக் கொள்வார்கள்.' (குர்ஆன்)

5. 'பாபச் செயல்களை விட்டு விலகி சன்மார்க்கத்தில் ஒழுக வேண்டும் என்பதற்காகவே, தரித்திரம், நோய் முதலியவற்றாலும், வெற்றி, விருத்தி முதலியவற்றாலும் இறைவன் மனிதனைச் சோதிக்கின்றான். அவற்றின் மூலம் அவன் திருந்தாவிடில் திடீரென அவன் தண்டிக்கப்படுவான். (குர்ஆன்)

6. 'நயவஞ்சகர்களில் (முனாபிக்குகளில்) மரித்தவர்களுக்காக நபியே! நீர் தொழ வேண்டாம், இறைஞ்சவும் வேண்டாம். நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய ரசூலுக்கும் மாற்றம் செய்யாதவர்கள். (குர்ஆன்)

7. முஸ்லிம்கள் அனைவரம் ஒரே மனிதனுக்குச் சாமானமாய் இருக்கிறார்கள். அம்மனிதனுடைய கண்ணில் நோவுண்டாயின், அவனுடைய சரீரம் முழுவதிலுமே நோவுண்டானது போலிருக்கும்.' (ஹதீது)

8. 'பாப காரியங்களைச் செய்கிறவனுக்கு அவன் விரும்புவதை ஆண்டவன் கொடுக்கிறானே என்ற நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அவ்வடிமையைத் தண்டிப்பதற்காகவே இறைவன் அவ்வாறு செய்கிறான். (ஹதீது)

9. முஸ்லிம்களுக்கிடையே பிளவையுண்டாக்கக் கருதி நயவஞ்சகர்கள் (முனாபிக்குகள்) மஸ்ஜித் ழிறார் என்ற ஒரு புதிய பள்ளியைக் கட்டினார்கள். நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், தபூக் சண்டைக்குப் புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே அந்த நயவஞ்சகர்கள் நாங்கள் கட்டிய பள்ளிக்குத் தொழ வரவேண்டுமென நபியவர்களை அழைத்தார்கள். சண்டைக்குச் சென்று திரும்பி வந்த பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனச் சொல்லி, நபியவர்கள் சென்று விட்டார்கள்.

சண்டை முடிந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலெ 'முஸ்லிம்களுள் பிளவையுண்டாக்க வேண்டும், அவர்களுக்குத் தீங்கிழைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே, அந்த மஸ்ஜித் ழிறார் என்ற பள்ளி, நயவஞ்சகர்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. நன்மையைக் கருதியே அப்பள்ளியை நாங்கள் கட்டினோம் என்று அவர்கள் சத்தியம் செய்வார்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்கள்.

நபியே! நீர் அங்கு செல்ல வேண்டாம். ஆரம்பத்திலே உள்ள பள்ளிதான் நீர் தொழவும், தொழவைக்கவும் தகுதியானது' என்று நபியவர்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவித்தான். பிறகு நபிகள் திலகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கட்டளைப்படி மஸ்ஜிதுல் ழிறார் என்ற அந்தப் பள்ளி நெருப்புக்கிரையாக்கப்பட்டது. (இந்த சம்பவம் திருகுர்ஆன் ஸுஜ்வு 9 ஆயத்து 107, 108, 110 லும், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சரித்திரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது)

பகுத்தறிவு பெற்ற உலமாக்களே!

அல்லாஹ்வையும், அவனின் திருத்தூதரையும் உண்மையாகவே ஒப்புக் கொண்ட நல்லடியார்களே! இம்மாதம் 26ஆம் தேதி (26-9-58) வெள்ளிக்கிழமையன்று மக்களுக்குள் நிரந்தரப் பிளவையுண்டாக்கும் ஒரு சின்னமாக ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் என்ற பெயரால், ஒரு புதுப்பள்ளியை துவக்கப் போகிறார்கள்.

இவ்வூரிலே பிறந்து, இவ்வூரிலே வளர்ந்து, இவ்வூர் நிலைகளைத் தெரிந்து நன்கறிந்து ஆண்டவனுக்கும் அவனுடைய ரசூலுக்கும் வழிப்பட்டு அணுவளவும் பிசகின்றி வாழ்ந்து அல்லாஹ்வின் திருலிகாவை அடைந்தவரும், யாருடைய விருப்பையும், வெறுப்பையும், பொருட்படுத்தாமல் நேர்மையைக் கடைபிடிதது  மக்கள் உள்ளங்களிலே நல்லாரெனப் பள்ளிகொண்டவருமான ஆலிமுல் காமில் ஹாஜுல் ஹறமைனிஷ்ஷரீபைன், நஹ்வி முஹம்மது இஸ்மாயீல் முப்தி (ரஹிமஹுல்லாஹ்) அவர்களாலும், அல்ஆலிமுல் பாஸில் ஹாஜுல் ஹறமைன் ஹாபிஸுல் (குர்ஆன்) முஹ்யித்தீன் தம்பி முப்தி (முதர்ரிஸ், மஹ்ழறத்துல் காதிரிய்யா) அவர்களாலும், அல் ஆலிமுல் முப்தி ஹிஸ்புல்லாஹ் சபைத் தலைவர் அஷ்ஷெய்குல் காமில் சின்ன அ.க. செய்கப்துல் காதிறு சூபி (நூரீ) அவர்களாலும், மற்றும் இதனடியில் கண்ட மதிப்புக்குரிய உலமாக்களாலும் காயல்பட்டணத்தில் ஏக காலத்தில் இரண்டு ஜும்ஆக்கள் நடத்துவது ஷாபிஇய்யீ மதுஹபின் படி முற்றிலும் மாற்றமானதும், விலக்கப்பட்டதுமாகும் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

ஆகவே, சகல காரியங்களிலும் கலந்துறவாடும் இவ்வூர் மக்களிற் சிலர் இறைவணக்கத்தில் மாத்திரம் பிரிந்து கொள்ள எவ்வித சூழ்நிலைகளும் இல்லாத நிலையில் இவ்வாறு பிரிந்து ஜும்ஆத் தொழுவது ஒருக்காலும் கூடாதென்ற உலமாக்களின் நல்ல தீர்ப்பை இங்குள்ள பெரும்பான்மை மக்கள் அசைக்க முடியாத உறுதிபாட்டுடன் ஒப்புக் கொண்டு ஒழுகிவருகின்றார்கள்.

நல்லடியார்களாகிய எல்லோரும் அந்தப்படியே ஒப்புக் கொண்டு ஒழுக வேண்டுமென்றும் புதிய பள்ளியில் நடைபெறும் ஜும்ஆத் தொழுகைக்கு செல்வது கூடாதென்றும் இதன் மூலம் அறிவவித்துக் கொள்கிறோம்.

ஆகாதென்று தீர்ப்பளித்த அல்லாமாக்களின் பெயர்கள்:-

1. அல்-ஆலிமுல் காமில் ஹாஜுல் ஹறமைனிஷஷரீபைன் நஹ்வி முஹம்மதிஸ்மாயில் முப்தி (ரஹிமஹுல்லாஹு ) அவர்கள்

2. அல் ஆலிமுல் பாஸில், ஹாஜுல் ஹறமைன், ஹாபிஸுன் குர்ஆன், முஹிய்யித்தீன் தம்பி முப்தி அவர்கள்.

3. அல் ஆலிமுல் முப்தி, ஹிஸ்புல்லாஹ் சபைத் தலைவர், அஷ்ஷெய்குல் காமில் சின்ன அ.க. செய்கப்துல் காதிறு சூபி (நூரீ)

4. அல் ஆலிமுல் பாஸில், பாளையம் ஹபீபு முகம்மது அவர்கள்

5. சென்னை கவர்ண்மென்ட் காஜி, மவுலவி, அல்ஹாஜ் முகம்மது ஹபீபுல்லா சாகிபு அவர்கள்

6. சென்னை மவுலவி அபுல் பரகாத்

7. சென்னை அல் ஆலிமுல் முப்தி சுல்தான் அஹ்மது சாகிபு அவர்கள்

8. அல் ஆலிமுல் பாஸில் ஹாஜி முஹம்மது முஸலியார் (மலபாரீ) அவர்கள்

9. சென்னை ஹாஜி, அல் ஆலிமுல் பாஹிம், செய்யிது ஷாஹ் முகம்மது விகாயதுல்லா சாகிப் காதிரிய்யி அவர்கள்

10. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ், முஹம்மது மகுதூம் தம்பி அவர்கள்

11. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் முஹம்மது சதக்கத்துல்லா அவர்கள்

12. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் அல்ஹாஜ் முகம்மது லெப்பை உஸ்தாதுனா அவர்கள்

13. அல் ஆலிம் கோஜா முஹம்மது லெப்பை

14. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் நஹ்வி செய்யிது அஹ்மது அவர்கள் 

15. அல் ஆலிம் செய்யிது முகம்மது புகாரி

16. அல் ஆலிம் செய்யிது முகம்மது புகாரி (மஹ்ழரிய்யா காதிமுல் கௌம்) அவர்கள்

17. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் நஹ்வி முகம்மது இஸ்ஹாக் லெப்பை அவர்கள்

18. அல் ஆலிம், நூ.கு.  முகம்மது இஸ்மாயில் அவர்கள்

19. அல் ஆலிமுல் பாஸில், முகிய்யத்தீன் மாமுனா லெப்பை (பாகவி) அவர்கள்

20. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ், காரீ  விளக்கு முகம்மது உமர் அவர்கள்

21. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் நஹ்வி செய்கப்துல் காதிர் அவர்கள்

22. அல் ஆலிமுல் ஹாபிஸ் ஹாமிது லெப்பை முப்தி (இப்னு மாதிஹுல் கௌது) அவர்கள்

23. அல்ஹாஜ் முகம்மது மக்கீ ஆலிம் அவர்கள்3

24. அல் ஆலிமுல் பாஸில் மவுலவி முகம்மது நூஹ் கண்ணு (பாகவி) அவர்கள்

25. அல் ஆலிமுல் பாளையம் முகம்மது அபூபக்கர் முகிய்யத்தீன் அப்துல்லா லெப்பை அவர்கள்

26. அல் ஆலிமுல் பாஹிம் செ.வா. சாகுல் ஹமீது அவர்கள்

27. அல் ஆலிமுல் பாஹிம் அப்துல்லாஹிப்னு அபூபக்கர் (முதர்ரிஸ் அல் மத்ரஸத்துல் பஹ்ஜதுல் இப்றாஹீமிய்யா, (காலி இலங்கை) அவர்கள்)

28. அல் பாஸிலுல் பாகவி காலித் மவுலவி (முதர்ரிஸ்ஜாமிஆ மஸ்ஜித் பொன்னானி மலபார்) அவர்கள்

29. அல் ஆலிமுல் பாஸில் முகம்மது நெய்னா (முதர்ரிஸ் மத்ரஸதுர் ரற்மானிய்யா அதிராம்பட்டினம்) அவர்கள்

30. அல் ஆலிமுல் பாஸில் அப்துல் காதிறு முகிய்யத்தீன்னூரி (முதர்ரிஸ்மத்ரஸதுல் காதிரிய்யா நாகூர்) அவர்கள்

31. அல் ஆலிமுல் பாஸில் அபுல் ஹக் முகம்மது அப்துல் பாரீ (கேரள ஜமீயத்துல் உலமா சபை  தலைவர் வாளகுளம்)

32. அல் ஆலிமுல் பாஸில் அபூபக்கருல் பர்ஹி ( ஜமியதுல் உலமா கேரளா) அவர்கள்

33. அல் ஆலிமுல் பாஸில் அபுல் பஷீர் முகிய்யத்தீன் குட்டி முதர்ரிஸ் மத்ரஸா இஸ்லாஹுல் உலூம் தானூரி) அவர்கள்

34. அல் ஆலிமுல் பாஸில் அப்துல்காதிர் (ஜற்மதனீ மலபார்) அவர்கள்

35. அல் ஆலிமுல் பாஜில் ஜலீல், காதிமுத்துல்லாப் முகம்மது ஹுஸைன் மத்ஹரீ (கீரனூரி) அவர்கள்

 

பாவலர் S.S. அப்துல் காதிறு

தல் S.M. இபுறாகீம்

S.A. முகம்மது ஆதம்

M.R. உவைஸ்

V.M.S. அனசுத்தீன்

அபூபக்கர் சித்தீக் நாயகம் அவர்கள் பாடிய ஜுத்பி இலாஹி.. பைத்


جُــــدْ بِــلُــطْــفِـــكَ يَـا اِلٰــهِــىْ مَــنْ لَــهُ زَادٌ قَــلِــيْــلٌ

مُـفْــلِــسٌ بِـالـصِّــدْقِ يَـأْ  تِيْ عِــنـْـدَ بَـابـِـكَ يَا جَــلِـيْـلٌ

اِنَّ  لِيْ ذَنْــبًا عَــظِـيـمًا فَـاغْــفِــرِ الــذَّنْــبَ الْـعَــظِـيْــمَ

إنَّـــنِيْ شَـخْـــصٌ غـَــرِيـبٌ مُّـــذْنِـــبٌ عَــبْـــدٌ ذَلـِــيْــلٌ

مِـنْـهُ عِـصْـيـَانٌ وَّ نِـسْـــيَـانٌ وَّ سَــهْـــوٌ   بَــعْــدَ مَـا

مِـنْــكَ إحْـسَـانٌ وَ فـَـضْــلٌ بَـعـْـدَ إِعْــطَـاءِ الجَــزِيـْلٍ

قَـــالَ يَـا رَبــِّــيْ ذُنُـــوبـِـيْ مِــثْــــلَ رَمْـــلٍ لاَ تُـــعَــدُّ

فَـاعْـفُ  عَـنِّيْ كُـلَّ ذَنْـبٍ فَاصْـفَـحِ الصَّـفْـحَ الجَمِـيـْلَ

عَـا فِـنِـيْ مِـنْ  كُـلِّ دَآعٍ  و َا قْــضِ  عَـنِّـيْ  حَـاجَـتِـيْ

اِنَّ لِـيْ قَـلْـبًا سَــقِـيْـمًا اَ نْـتَ مَـنْ يَّـشْـفِي الْعَـلِـيْـلِ

كـَـيْـفَ حَـالِيْ  يَـا اِلٰـهِــيْ لـَـيْــسَ لِيْ خـَـيْــرُ الْـعَــمَـلِ

سُــوْ ءُ أَعْــمَـالِـيْ كـَـثِــيــرٌ زَادُ طَـاعَــتِـيْ قَـــلِــيْــلٌ

قُــــــلْ لِّـــنَــــارٍ اُبـْـــرُدِي يَا رَبِّ فِـيْ حَــقِّـيْ كـَمَا

قُــلْــتَهَا  يَا نَـارُ كـُوْ  نِي أَنْــتَ فِـيْ حَــقِّ الْخَــلِـيْـلِْ

أَنْــتَ شَــافِـيْ أَنْــتَ كـَـافِـيْ فِـيْ مُــهِــمَّــاتِ الْأُمُــوْرِ

أَنْــتَ رَبـِّي أَنْــتَ حَـسْــبِـيْ أَنْــتَ لِـيْ نِـعْــمَ الْـوَكِـيـْلُ

رَبِّ هَـــبْ لِـيْ كـَـنْـــزَ فَــضـْــلِكَ اَنْــتَ وَهَّــابٌ كـَـرِيْـمٌ

اَعْــطِــنِـىْ مَـا فِـىْ ضَــمِـيْــرِىْ دُ  لَّــنِـىْ خَــيْـرَ الـدَّلِــيْــلَ

هَـــبْ لَــنَــا مُــلْــكـاً عَــظِـيـمًا نَـجِّــنَـا مِــمَّـا نَــخَـافُ

رَبــَّــنـَـا إذْ أَنْــتَ قَــــاضِيْ و الْـمُــنَــادِىْ جَــبْــرَائِــيْـلُ

رَبِّــيَ  اجْــعَــلْ  لِّيْ   نَـــصِـيْـرًا  كَا  لـنَّـصِـيْــرِ اسْــمًا لَــنَـا

كَا  لـنَّـصِـيْــرِ  فِي الْقِيٰـمَةِ   اَنْتَ لِــيْ نِـــعْـمَ  ا  لْـوَ كِــيْــلُ

أَيْـنَ مُــوْسٰـى أَيْـنَ عِـيْـسٰـى أَيْـنَ يَـحْــيٰـى أَ يْـنَ نُــوْحٌ

أَنْـتَ يَاصِـدِّيْـقُ عَاصِـيْ تُــبْ إِلىَ الْمَـوْلـَى الجَـلِـيْلِ ْ

நாகூர் நாயகம் அவர்கள் மீது சதக்கத்துல்லாஹ் காஹிரி அவர்கள் பாடிய பைத்-قَصِيْدَة رَائِيَّة فِي كَنْجَ سَوَائِيَّة

قَصِيْدَة رَائِيَّة فِي كَنْجَ سَوَائِيَّة

مَادِحُ الرَّسُوْلِ شَيْخُ صَدَقَةُ اللهِ  رَحِمَهُ اللهِ عَلَيْهِ

يَاسَيِّدِيْ شَيْخِيْ وَصَدْرَ الصَّادِرِ

كَنْزَالْعُلُوْمِ وَرَمْزَ عِلْمٍ نَادِرٍ

مَرْضِيَّ مَوْلَاهُ الْكَرِيْمِ الْقَادِرِ

يَاسَيِّدَ السَّادَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

كَهْفَ اللَّهِيْفِ اَمَانَ قَلْبٍ حَاذِرٍ

مَأْوَي الضَّعِيْفِ ضَمَانَ قَصْدِ النَّاذِرِ

غَوْثَ الَّذِيْ فِى الْبَحْرِ كَانَ كَعَاثِرٍ

يَاسَيِّدَ السَّادَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

كَمْ مِّنْ كَرَامَاتٍ بَدَتْ لِلنَّاظِرِ

وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ عِنْدَ الْحَاضِرِ

وَحُلٰى كَمَالَاتٍ بِوَجْهٍ نَّاضِرٍ

لَكَ سَيِّدِيْ يَاشَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرِ

مِنْ صُلْبِ نَسْلِ رَسُوْلِ رَبٍّ قَادِرٍ

مِنْ نَهْجِ مُحْيِى الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ

غَوْثِ الْمَشَائِخِ نُوْرِ بَدْرٍ بَادِرٍ

يَاطَيِّبًا بِالذَّاتِ عَبْدَ الْقَادِر

جَاهَدْتَّ فِى اللهِ الْمُعِيْنِ الْفَاطِرِ

بِالْبَاطِنِ الصَّافِيْ وَحُسْنِ الْخَاطِرِ

وَخِيَارِ اَعْمَالٍ وَّدَمْعٍ مَّاطِرٍ

يَامُؤْثِرَ الْقُرْبَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

وَعُزُوْبَةٍ طَابَتْ وَتَقْوَي الْغَافِرِ

وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا بِقَلْبٍ نَافِرٍ

وَالْحُبِّ لِلْمَوْلٰى بِشَوْقٍ وَّافِرٍ

يَاسَامِيَ الرِّفْعَاتِ عَبْدَالْقَادِرِ

كَمْ زَارَ رَوْضَكَ مِنْ شَرِيْفٍ كَابِرٍ

مِنْ عَالِمٍ اَوْفَاضٍلٍ اَوْتَاجِرٍ

حَتَّى ا لنَّصَارٰى بَلْ بَرَا مَنْ خَاسِرٍ

يَامُبْطِلَ الْعَاهَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

يَاصَاحِبَ النَّاهُوْرِ كُنْ لِّيْ نَاصِرِيْ

فِي السَّمْعِ وَالْاَعْضَا وَحُسْنِ الْبَاصِرِ

وَبِطُوْلِ عُمْرٍ لَّابِعُمْرٍ قَاصِرٍ

يَامَجْمَعَ الْخَيْرَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

كُنْ لِّيْ مَلَاذًا يَّوْمَ فَخْرِ الْفَاخِرِ

لِشَدَائِدِ الدُّنْيَا وَيَوْمٍ اٰخِرٍ

وَذَخِيْرَةً  لِّيْ يَوْمَ ذُخْرِ الذَّاخِرِ

يَاعَالِيَ الرُّتَبَاتِ عَبْدَ الْقَادِرِ

صَلَّى الْاِلٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

وَالْاٰلِ ذِكْرُهُمُ ذَخِيْرَةُ ذَاخِرٍ

وَالصَّحْبِ وَالتُّبَّاعِ اَهْلِ مَفَاخِرٍ

وَعَلَيْكُمُ يَاشَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرِ

கௌதுல் அஃலம் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வமிச வரலாற்று சரித்திரச் சுருக்கம்

நமது நாயகம் முஹ்யித்தீன் ஆண்டகை ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் தந்தை வழிப்பரம்பரையும், தாய் வழிப் பரம்பரையும் செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களைப் போய்ச் சேருகின்றன. அந்த வகையில் பார்க்கும் போது செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் 13ம் தலைமுறைப் பேரராகின்றனர்.

1.    செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

அன்னாருக்கு அபுல் ஹஸன், முர்தளா, அசதுல்லா போன்ற திருப்பெயர்களும் உள்ளது. அன்னாரின் தந்தையார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தந்தையாருடன் பிறந்த அபூதாலிப் என்பவராவார். அவருடைய தந்தையின் பெயர் அப்துல் முத்தலிபு.
செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபிப்பட்டம் பெறுவதற்குப் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு (யானை ஆண்டிற்கு முப்பது வருடத்திற்கு பின்)  ரஜப் மாதம் பிறை 18 வெள்ளிக்கிழமையன்று திருமக்காவில் கஃபா ஆலயத்தில் பிறந்தார்கள். இவர்களுக்கு அலி என்று பெயர் வைத்தவர்கள் நமது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். இவர்கள் தமது தாயாரான அசது என்னும் பாத்திமா வயிற்றில் கர்ப்பமாயிருக்கும் போது, அந்த அம்மையாருக்கு அற்புதமான நல்ல பல கனவுகள் தோன்றின. ஒரு தடவை கஃபா ஆலயத்திலுள்ள, 'ஹத்தீம்' என்னும் இடத்திலிருந்து மேகம் ஒன்று எழுந்து சென்று, அவர்கள் தலைக்கு மேல் குடையைப் போன்று நிழலிடக் கண்டார்.

ஒரு தடவை ஒளிமயமான சிலர், அவர் பெறப் போகும் மகவைப் பற்றி வாழ்த்துக் கூறிப் போனதாக கண்டார். மேலும்அவர் கூறியிருப்பதாவது:

என் புதல்வர் அலி என்வயிற்றிலிருக்கும் போது, மனதில் ஒருவித மகிழ்ச்சியுணர்வும், தெம்பும் காணப்படும். நான் கஃபா ஆலயத்திற்குச் சென்று, ஏதாவதொரு விக்கிரகத்தைத் தொழுவதற்கு நாடினால், உடனே எனக்கு ஒருவித மயக்கம் வந்து விடும். நான் அந்த எண்ணத்தைக் கைவிட்டுவிட்டால், அந்த நிலைமை அகன்று விடும். இந்தத் தன்மையால் நான் விக்கிரகத்தைத் தொழுவதையே விட்டுவிட்டேன்.

அவர் என் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் நேரம்  நெருங்கியவுடன், எனது கண்ணுக்கு ஏதோ  ஒரு ஒளி தென்பட்டது. எங்கிருந்தோ, அல்லாஹ்வைத் துதிக்கும் சப்தம் முழங்குவதையும் என் செவிகள் கேட்டன. அவர் பிறந்து மூன்று தினங்கள் வரை, என்னிடம் அவர் பால் அருந்தவில்லை. அதனால், குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் அவரைப் பற்றி ஒரு அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அந்தச் செய்தியைக் கேள்விப்பட்டு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள், எனது இல்லம் வந்து அவரை வாங்கி தம்முடைய மடியில் வைத்துத் தமது பரிசுத்த நாவை அவர் வாயிலிட்டு சுவைக்கச் செய்தனர். அன்று முதல் அவர் பால் குடித்து வரலானார்.

நபிகள் நாயகத்திற்கு நபிப்பட்டம் வழங்கப்பட்ட போது அலி நாயகம் வாலிபராக இருந்தார்கள். தமக்கு நபிப்பட்டம் வழங்கப்பட்டதை அலி நாயகத்திடம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன போது, எவ்வித ஆட்சேபமும் தெரிவிக்காமல் உடனே இஸ்லாத்தை ஏற்றார்கள். ஹழ்ரத் அலி நாயகத்திற்கு 25 வயதானபோது பெண்கள் தலைவியாம் பாத்திமா  நாயகி அவர்களை திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது. நிகாஹ் மஸ்ஜிதே நபவியில் மிக எளிமையாக நடந்தது.

அலி நாயகத்தின் வாழ்க்கை எல்லாவிதத்திலும் தனிச்சிறப்புடையதாகவே இருந்தது. நற்குண ஒழுக்கங்கள் அவர்களிடம் பிறவியிலேயே அமைந்திருந்தன. வீட்டு வேலைகளை தாங்களே பார்த்துக் கொள்வார்கள்.

நபிகள் பிரான் மதீனமாக நகரில் பள்ளிவாசல் கட்ட ஆரம்பித்தபோது, செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு சாதாரண கூலி ஆட்களைப் போல் வேலை செய்தார்கள்.

அகழ் யுத்தத்தின் போது நகரத்தைச் சுற்றிலும் அகழி தோண்டும்போது, அந்தப் பணியில் மும்முரமாகவும், முதன் முதலாகவும் ஈடுபட்டது அலி நாயகம் அவர்களே. அவர்களின் உணவு பழக்கமும் உணவு உண்பதிலும் எளிமையையே கடைபிடித்து வந்தனர். அன்னாரின் ஆகாரம் மட்டரக கோதுமையாகவே இருந்தது. துணைக்கறி இருப்பின் உபயோகித்துக் கொள்வார்கள். இல்லையேல் ரொட்டியை மட்டும் புசித்துவிட்டு எழுந்து விடுவார்கள். அன்னாரின் படுக்கை விரிப்பு – ஒரு கம்பளத்தை மெத்தையாக தைத்து அதனுள் பேரீத்த மட்டை நார்களை நிரப்பிப் படுக்கைக்கு உபயோகித்து வந்தனர்.

பணிவு, பயபக்தி, இரக்கம், ஈகை, நேர்மை போன்ற உன்னத குணங்கள் அனைத்தும் அவர்களிடம் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன. அலி நாயகம் எவரையும் வெறுத்ததில்லை. ஏழை, எளிய மக்களிடம் இவர்கள் காட்டிவந்த இரக்கத்திற்கு ஈடு இணையே இல்லை.

அலி நாயகம் அவர்கள் எங்கள் அனைவரையும் விடப் பெரும் வீரம் படைத்தவர்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அன்னாரின் வீரதீரங்களைப் பற்றி  கூறுவதாயின் வரலாறு பெரியதாகி விடும்.

நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்தின் போது மதீனாவின் அன்சாரிகளுடன் மக்கா முஹாஜிர்களை இணையாதக்கி வைத்தபோது அலி நாயகத்தை மட்டும் எவருடனும் சேர்த்து விடவில்லை. அதுபற்றி பெருமானாரிடம் வினவியபோது, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பாசத்தோடும், பரிவோடும் அலி நாயகத்தை கட்டித் தழுவிய வண்ணம், அவர்களின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு, அலியே! இம்மையிலும், மறுமையிலும் உம் சகோதரன் நானே! என்று கூறினார்கள்.

ஒருமுறை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பாசத்தோடும், பரிவோடும் செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நோக்கி, 'அலியே! மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு, ஹாரூன் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் இருந்து வந்த இடத்தில் நீவிர் எனக்கு இருந்து வருகிறீர். ஆனால் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் நபியாக இருந்தார். எனக்குப் பின்னரோ, நபியில்லை. ஆதலால் நீர் நபியல்ல எனினும் நான் உம்மைச் சேர்ந்திருக்கிறேன். நீர் என்னைச் சேர்ந்தவராயிருக்கிறீர் என்று கூறினார்கள்.

கலீபாக்களில் நான்கானவராயிருப்பினும்  அலி நாயகத்தை அந்த மூன்று கலீபாக்களும் கேளாமல் எதையும்  செய்ததில்லை. செய்யிதினா அலி நாயகம் செய்யிதினா உதுமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மறைவிற்குப் பின் சஹாபாக்களின் ஏகோபித்த  முடிவின்படி கலீபாவாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் பதவிக்கு வந்த பிறகு குழப்பங்கள் தலைதூக்கின. இருந்தபோதும் நீதிபரிபாலனத்தில்  அணுவளவும்  அவர்கள் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. அதற்காகவே தங்களது ஆட்சியின் தலைமை பீடத்தை கூபா நகருக்கு மாற்றிக் கொண்டனர். அங்கு சென்று நான்கு ஆண்டுகளும் ஒன்பது மாதங்களும் நீதி நெறி தவறாது ஆட்சி நடத்தியபின் தமது அறுபத்தி மூன்றாம் வயதில் ஹிஜ்ரி நாற்பதாம் ஆண்டு, ரமலான் மாதம் 21ம் நாள் காலைத் தொழுகையை நிறைவேற்ற பள்ளிவாசல் சென்று கொண்டிருந்தபோது 'இப்னு முல்தஜிம்' என்னும் பெயருடைய கயவன் ஒருவனால் விஷம் தோய்த்த வாளால் வெட்டப்பட்டு ஷஹீதானார்கள்.

2.    செய்யிதினா இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இந்தப் பெருமகனாரின் வாழ்க்கை பிரபல்யமானது. சரித்திரங்களில் மிகத்தெளிவாக இவர்களின் வாழ்க்கை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இமாம் அலி நாயகம் செய்யிதினா பாத்திமா ஜொஹ்ரா ரலியல்லாஹுஅன்ஹுமா ஆகியோருக்கு முதல் மகனாக இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் பிறை 15ல் பிறந்தார்கள். இவர்களுக்கு  ஹஸன் என்ற பெயரைச் சூட்டியவர்கள் நானில வேந்தர் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அரபு மொழி வரலாற்றிலே, ஹஸன் எனப் பெயரிட்டது அதுவே முதல் தடவை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

செய்யிதினா ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பிறவிலேயே அழகும் முகக்களையும் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களின் சாயல் கிட்டத்தட்ட நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒத்திருந்தது என அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் தந்தை செய்யிதினா அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்குப் பின் கலீபாப் பதவியேற்று, ஆறு மாதங்களே நீதியாட்சி நடத்தினர். அதன்பின் ஹிஜ்ரி நாற்பத்தொன்றாம் ஆண்டு, மூன்று நிபந்தனைகளின் பேரில் அமீர் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வசம் ஆட்சியை ஒப்படைத்து விட்டு, உலக விவகாரங்களிலிருந்தும் ஒதுங்கித் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாயினர்.

ஒரு முறை அவர்களுக்கு பணக் கஷ்டம் ஏற்பட்டபோது, அமீர் முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி உதவி தேட முற்பட்டனர். உடனே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தோன்றி, மகனே! உமக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்தைப் போக்கிக் கொள்ள அல்லாஹுத்தஆலாவிடம் முறையிடுவதை விட்டுவிட்டு உம்போன்ற ஒரு மனிதனுக்கு ஓலை எழுதத் துணிந்து விட்டீரோ? என வியப்போடு வினவினார்கள். உடனே இமாம் அவர்கள் கடிதம் எழுத முயற்சித்ததை நிறுத்தி விட்டனர். பெருமானார் அவர்கள் அன்னாருக்கு ஒரு பிரார்த்தனை கற்றுக் கொடுத்தனர். அதனை இமாம் அவர்கள் ஓதிவந்தனர். அதன்பலனாக அமீர் முஆவியாவிடமிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டியதற்கு மேலாக பணம் வந்து சேர்ந்தது.

இமாம் அவர்கள் பதவி விலகியபின் கூபா நகரை விட்டு விட்டு மதீனா நகர் சென்று அங்கேயே இறுதிக் காலம் வரை வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் இருமுறை தங்கள் சொத்து அனைத்தையும் தர்மம் செய்து விட்டார்கள். மூன்றாம் முறை தமது இல்லத்திலிருந்த தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள் உள்பட பாதிப் பொருட்களையும் தருமம் செய்து விட்டார்கள்.

ஒருசமயம் தங்கள் வீட்டின் முன்வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ஒரு பட்டிக்காட்டு அரபி தங்கள் முன் வந்து தங்களையும், தங்கள் அருமைத் தகப்பனார் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களையும் அதிகமாகத் திட்டினார். அவருடைய இந்தக் கடுஞ்சொல்லை மிகப் பொறுமையாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஏசிப்பேசி முடித்தபின் சகோதரரே நீர் பசியுடன் இருக்கிறீரா? என்று கேட்டார்கள். அவர்களுடைய இந்த வார்த்தை;யைக் கேட்டவுடன் அந்த அரபி முன்னிலும் பல மடங்காகத் திட்டினார். அதையும் மிகப் பொறுமையுடன் கேட்டவுடன் முன்னிலும் பன்மடங்காக சப்தமிட்டுத் திட்டினார். அதையும் மிகப் பொறுமையுடன் கேட்டு முடிந்தபின் தன் அடிமையிடம் சையிக்கினை செய்தார்கள். அவர் வீட்டினுள் சென்று ஆயிரம் வெள்ளிக்காசு கொண்ட ஒரு பையை ஹழ்ரத் அவர்களிடம் வந்து கொடுக்க அதை அந்த ஏழையிடம் கொடுத்து சகோதரரே இப்பொழுது என்னிடம் இவ்வளவுதான் இருக்கிறது. பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள். ஹழ்ரத் அவர்களின் பெருந்தன்மையையும், பொறுமையையும்  கண்ட அந்த அரபி ரசூலுடைய மகனே என்னை மன்னித்து விடுங்கள், உங்களுடைய பொறுமையை சோதிப்பதற்காகவே இப்படி நடந்து கொண்டேன் என்றார்.

இமாம் அவர்களின் பகைவர்கள் இமாம் அவர்களைவ pஷம் வைத்து கொன்று விட எத்தனித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் முடியவில்லை. இறுதியில் இமாம் அவர்களின் மனைவி ஜுவுதாவினால் நஞ்சு கொடுக்கப்பட்டார்கள். நான்கு தினங்கள் நஞ்சின் உபாதையால் கஷ்டப்பட்டார்கள். சையிதினா இமாம் ஹஸன் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 3 ரமலான் மாதம் பிளை 15 திங்கட்கிழமை பிறந்து, ஹிஜ்ரி 35ம் ஆண்டு ரபீயுல் அவ்வல் மாதம் தம் தந்தையிடம் கிலாபத் பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 49ம் ஆண்டு ரபீயுல் அவ்வல் மாதம் பிறை 5ல் ஷஹீதானார்கள்.

3.    ஹழ்ரத் சையிது ஹஸனுல் முதன்னா ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர்களைப் பார்த்தவர்கள் இவர்களை இமாம் ஹஸன் என்றே சொல்வார்கள். சொல்லிலும், செயலிலும் தம் தந்தையரைப் போலவே இருந்தார்கள். இதனால் ஜனங்கள் இவர்களை ஹஸனுல் முதன்னா(இரண்டாவது ஹஸன்) என்று அழைத்து வந்தார்கள். இவர்களுக்கு ஐந்து ஆண் குழந்தைகள் இருந்தார்கள். 1. ஹழ்ரத் செய்யிது அப்தில்லாஹில் மஹல் 2. ஹழ்ரத்  இப்றாகீம் 3. ஹழ்ரத் ஹஸனுஸ் ஸாலிஸ் 4. ஹழ்ரத் தாவூது 5. ஹழ்ரத் ஜஃபர்  முந்தைய மூன்று குழந்தைகளும் ஹழரத் இமாம் ஹுஸைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மகளார் செய்யிதா பாத்திமுத்து ஜெஹரா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்குப் பிறந்தவர்கள். பிந்திய இருவரும் பீபி ஹபீபாவின் மக்கள்.

கர்பலா யுத்தத்தில் இமாம் ஹுஸைன் ரலியல்லாஹு  அன்ஹு அவர்களுடன் இருந்து  போர் செய்தார்கள். இறுதியில் சிலர்களை கைது செய்து கூபாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அதில் இவர்களும்இருந்தார்கள்.

அவர்களை சில காரணங்களுக்காக இப்னு ஜியாத் விடுதலை செய்து மதீனாவிற்கு அனுப்பிவிட்டான். பின்னர் வலீதிப்னு அப்துல் மலிக் உடைய ஆட்சிகாலத்தில் மஸ்ஜிது நபவியை விரிவுபடுத்தும்போது அதற்காக தாங்கள் தங்கியிருந்த வீட்டை கொடுத்து அதிலிருந்து வெளியேறினார்கள். இவர்கள் ஹிஜ்ரி 29 ரமலான் மாதம் பிறை 12ல் பிறந்தார்கள். ஹிஜ்ரி 45ல் தம் தகப்பனார் இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு  அன்ஹு அவர்களிடம் கிலாபத் பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 97ம் ஆண்டு ரஜப் மாதம் பிறை 17ல் வபாத்தானார்கள். மதீனாமுனவ்வராவில் உள்ள ஜன்னத்துல் பகீ என்னும்  கப்ர்ஸ்தானத்தில் அடங்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

4.    ஹழ்ரத் செய்யிது அப்துல்லாஹில் மஹல் ரலியல்லாஹுஅன்ஹு

இமாம் அவர்கள் செய்யிதுஷ் ஷுஹதா இமாம் ஹுஸைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அருமை மகளார் பாத்திமா ஜொஹரா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் அருமை வயிற்றில் ஹிஜ்ரி எழுபதாம் வருடம் ரபீயுல் ஆகிர் மாதம் திங்கட்கிழமை மதீனாவில் பிறந்தார்கள். இவர்களின் தந்தை ஹஸனுல் முதன்னா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்.

தந்தை, தாய் ஆகிய இருவர் வழியிலும் செய்யிது வமிசத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருந்ததால் மக்கள் இவர்களை மிகவும் மதித்து  வந்தனர். எனவே இவர்களுக்கு மஹ்லு – சொக்கம் என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டு.
இவர்களுக்கு முஹம்மது, இப்றாகிம், மூசா, யஹ்யா, சுலைமான், இத்ரீசு என ஆண்மக்கள் அறுவர் இருந்தனர். இவர்கள் ஹிஜ்ரி 92ம் ஆண்டு ஷஃபான் மாதம் தம் தந்தையிடம் கிலாபத் பெற்றார்கள். கலீபா மன்சூர் அப்பாசி காலத்தில் பகுதாது சிறைக்கூடத்தில் ஹிஜ்ரி 145ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் 18ம் நாள் மறைந்தார்கள்.

5.    ஹழ்ரத் செய்யிது அப்துல்லாஹ் தானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர் செய்யிது அப்துல்லாஹ் மஹல் அவர்களின் புதல்வர். இரவு முழுவதும் கண் அயராது தவம் செய்யும் தன்னிகரில்லாத தவயோகி. பின்னிரவாம் 'தஹஜ்ஜத்' நேரத்தில் இரண்டு ரக்அத்துத் தொழுகையில் திருக்குர்ஆன் முழுவதையும் ஓதி முடிப்பார்கள். பகல் காலத்திலும் இறைதியானத்திலேயே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். வெள்ளி, திங்கள் ஆகிய இரு கிழமைகளிலும் பொதுமக்களுக்கு நல்லுபதேசம்  புரிவார்கள்.

இவர்களுக்கு ஆண்மக்கள் ஐவர் இருந்தனர். துருக்கி, புகாரா ஆகிய பிரதேசங்களில் வாழும் செய்யிது வமிசத்தார் இவருடைய சந்ததியரே ஆவர். இவர் ஹிஜ்ரி 103ம் ஆண்டு ரஜப் மாதம் மதீனமா நகரில் பிறந்து ஹிஜ்ரி 133ம் வருடம் தம் தந்தையிடம் கிலாபத் பெற்று 156ம் ஆண்டு ஜமாஅத்தில் ஆகிர் மாதம் மறைந்து மதீனாவில் அடங்கப்பட்டார்கள்.

6.    ஹழ்ரத் செய்யிது மூஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஹழ்ரத் அவர்களின் தாயார் இமாம் ஜெய்னுல் ஆபிதீன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மகளார் செய்யிதா ருகையா ரலியல்லாஹு அன்ஹா ஆவார்கள். ஹழ்ரத் அவர்களுக்கு இரண்டு சகோதரர்கள். செய்யிது முகம்மது, செய்யிதுஇப்றாஹிம் ரலியல்லாஹு  அன்ஹுமா ஆகியோர்.

இமாம் பாகிர் ரலியல்லாஹுஅன்ஹு அவர்களின் மகள் ருகையாதானி அவர்களை இவர்களுக்கு நிக்காஹ் செய்து கொடுக்கப்பட்டது.  தவத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு காரணமாகவே இவர்களின் தேகம் மிகவும்  மெலிந்து விட்டது.

ஒருசமயம் இவர்கள் ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷாவின் தர்பாருக்கு செல்ல வேண்டியதாயிற்று. அச்சமயத்தில் கால் இடறி விழுந்தார்கள். இதைப்பார்த்த அரசவையிலுள்ளவர்களும், பாதுஷாவும் சிரித்தார்கள். உடனே இமாம் அவர்கள், 'நான் கால் இடறிதான் விழுந்தேன். குடித்துவிட்டு தடுமாறி விழவில்லை' என்று நறுக்கென்று பதிலுரைத்தார்கள். இதைக் கேட்ட தாம் சிரித்ததற்காக வெட்கப்பட்டார்.

ஹழ்ரத் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 152ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் 14ல் மதீனா முனவ்வராவில் பிறந்து, ஹிஜ்ரி 198ம் வருடம் ரபீயுல் அவ்வல் மாதம் கிலாபத்து பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 213ம் ஆண்டு ரபீயுல் ஆகிர் மாதம் புனித ஜும்ஆ தினத்தில் வபாத்தாகி மதீனாவில் அடங்கப்பட்டார்கள்.

7.    ஹழ்ரத் செய்யிது மூஸா தானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஹழ்ரத் செய்யிது மூஸா என்பது இவர்களது  மேலான  திருப்பெயராகும். இவர்களின் தந்தையின் பெயரும்  மூஸா என்றிருப்பதனால் இவர்களை மூஸா தானி -இரண்டாவது மூஸா என்று அழைக்கப்பட்டது. இவர்களுடைய சைக்கினை பெயர் அபூ உமராகும். இவர்கள் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அருமைத் திருப்பேரனாவார்கள். இவர்களின் தாயார் பெயர் செய்யிதா ஹாலா என்பதாகும்.

இவர்களின் தர்பாரில் பக்தர்களின் காணிக்கை குவிந்து கொண்டேயிருக்கும். மறுபகுதியில் ஏழை எளியோருக்கு அது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டேயிருக்கும். ஜும்ஆத் தொழுகை முடிந்தவுடன் மிம்பரில் அமர்ந்து மக்களுக்கு உபதேசம் புரிவார்கள்.

அன்னாரின் பேச்சைக் கேட்டு நூற்றுக்கணக்கான பிற சமயத்தவர்கள் இஸ்லாத்தைத் தழுவினார்கள். இவர்களுக்கு  இறைவன் அறிவுப் பாக்கியத்தை அளவின்றி கொடுத்திருந்தான். இவர்கள் செய்யிதினா இப்றாஹீம் முர்த்தளாவின் புதல்வி ஜெய்னம்பு என்பாரை மணந்திருந்தார்.

இவர்களின் வழியிலிருந்து செய்யிதினா தாவூது என்பாருடன் ஆறு ஆண்மக்களும், மூன்று பெண்மகளும் இருந்தார்கள்.இரண்டாவது மனைவியின் பெயர் பீபி மைமூனா. இவர்களுக்கு மூன்று ஆணும், இரண்டு பெண்களும்  பிறந்தனர்.

ஹிஜ்ரி 193ம் ஆண்டு முஹர்ரம் மாதம் பிறை 6ல் மதீனாவில் பிறந்தார்கள். ஹிஜ்ரி 238ல் ரபீயுல் ஆகிர் மாதம் தங்கள் தந்தையிடம் கிலாபத்து பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 288ம் வருடம் ஸபர் மாதம் வபாத்தாகி மதீனாவில் அடங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

8.    செய்யிதினா தாவூது ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர்களுக்கு சிராஜுத்தீன் என்ற பெயரும் உண்டு.இவர்களின் சைக்கினைப் பெயர் அபூ முஹம்மது அபூபக்கர் ஹழ்ரத். ஒவ்வொரு கணமும் இறையச்சத்திலேயே வாழ்ந்து வந்தார்கள். பெரும்பாலான சமயத்தில் இறையச்சத்தினால் தன்னிலை மறந்து அழுது கொண்டிருப்பார்கள். எப்பொழுதும் ஓதிக் கொண்டேயிருப்பார்கள். தம் குடும்பத்தார்களுக்கும், பந்துக்களுக்கும்  உபதேசம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள்.

அவனுடைய படைப்புகள் அனைத்தையும் தம்மை விட மேலானதாகவே கருதி வந்தார்கள். தாம் எந்த இடத்தில் அமர்கிறார்களோ அந்த இடத்திலேயே மற்றவர்களையும்  அமர வைப்பார்கள். தாங்கள் உடுத்தும் உடுப்பையே மற்றவர்களையும் உடுத்தச் செய்வார்கள்.

ஒருமுறை இவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தபோது, ஜனங்கள் இவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதற்காக எழுந்து நின்றார்கள். அச்சமயம் அன்னார் பணிவுடன் அல்லாஹ்வின் முன்னிலையில் அனைவரும் சமமானவர்களே என்று உபதேசிக்கத் துவங்கிவிட்டு அழுதார்கள். இதைக் கண்ட ஜனங்களும் அழுதார்கள்.

அன்னாருக்கு நான்கு ஆண் குழந்தைகளும், மூன்று பெண் குழந்தைகளும் பிறந்தது. ஆண் மக்கள்: 1. முஹம்மது அப்துல்லாஹ் 2. முஹம்மது  ஆபித்3. ஷஹாபுத்தீன் ஹழ்ரத்.

இவர்களுக்கு இரண்டு மனைவியர். ஹழ்ரத் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 245ம் ஆண்டு துல்ஹஜ்ஜு மாதம்  பிறை 11ல் மதீனாவில் பிறந்து ஹிஜ்ரி 277ம்  ஆண்டு தம் தந்தையிடம் கிலாபத் பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 321ம் ஆண்டு வபாத்தாகி மக்காவில் அடக்கப்பட்டார்கள்.

9.    ஹழ்ரத் செய்யிது முரீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர்களுக்கு ஆபிதீன் என்றும், ஷம்சுத்தீன் என்றும் இரு பெயர்கள் உண்டு. இயற்பெயர் முஹம்மது. சைக்கினைப் பெயர் அபுல்காசிம். இதுமட்டுமில்லாமல் முத்தகீ முதவாழிவு ஆபித், ஸாகித் என்றும் பட்டப்பெயர்கள் சொல்லப்பட்டு வந்தது.

ஹிஜ்ரி 229ம் வருடம் ரமலான் மாதம் 12ம் நாள் திருமதீனாவில் பிறந்தார்கள்.இவர்களுடைய மகனாரான யஹ்யா என்பவர்கள் தம் தந்தையைப் பற்றி கூறியுள்ள சம்பவம் பின்வருமாறு:

அதாவது என் தந்தை தஹஜ்ஜத்து தொழுவதற்காக வெகுசீக்கிரமாக எழுந்துவிடுவார்கள். ஏதாவது ஒருஇரவில் அசந்து தூங்கி விட்டால் 'அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மினன் நௌம் யாகாசிம்' என்று ஒரு சப்தம் கேட்கும். உடனே தந்தையார் அவர்கள் எழுந்து தொழுகைக்கு சென்று விடுவார்கள்.சப்தம் வந்தவுடன் அக்கம்பக்கம்  சுற்றிப் பார்ப்பேன். எவரும் தென்படமாட்டார்கள். இந்த சப்தத்தை பலதடவை கேட்டிருக்கிறேன். சப்தமிட்டவர்களை காணமுடியவில்லை. கடைசியில் என் தந்தையிடமே இதைப் பற்றிக் கேட்டேன்.

அதற்கு தந்தையவர்கள் அது ஒரு ஜின்னாகும். இந்த ஜின்னை என்னுடைய பணிவிடைக்காக அல்லாஹ் நியமித்திருக்கிறான் என்றார்கள். எனது தந்தை மறைந்த சமயத்தில் அது மனிதஉருவில் வந்து அழுது துக்கப்பட்டது.

இந்த ஜின் பல சமயங்களில் என்னிடம் வரும்.நான் அந்த ஜின்னைப் பார்த்து என் தந்தைக்கு பணியாளராக இருந்தது  போல் என்னிடமும் ஏன் இருக்கக் கூடாது என்று கேட்டேன். அதற்கு அது மெதுவாக பணிவாக, 'சையிது முஹம்மது அவர்களே உங்கள் தந்தை பெற்றுக் கொண்ட பதவியை நீங்கள் இதுவரை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. எனவே உங்கள் தந்தையிடம் சென்று இதற்கு ஒரு வழி காணங்கள் என்று உபதேசித்தது.

அது இந்தவிசயத்தை சொன்னவுடன் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தந்தையின் கப்ருக்குச் சென்று முறையிட்டேன். அந்த இரவில் என் தந்தை என் கனவில் தோன்றி, 'லாஇலாஹ இல்லா அன்த ஸுப்ஹான இன்னீ குன்து மினல்லாலிமீன்' என்ற விருதை  21 நாள்வரை ஓதி வரும்படி சொன்னார்கள். நானும்  அதேபிரகாரம் ஓதிவந்தேன். மேற்படி ஜின் என்னிடம் வந்து பணிவிடை செய்தது.

ஒரு சமயம் யூதர்கள் அன்னாரிடம் வந்து , உஸைர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பற்றி கேள்விகள்  கேட்டனர்.அன்னார் இறைவனின் குமாரர் அல்ல என்று விளக்கமாக, உருக்கமாக பதிலுரைத்தனர் இமாம் அவர்கள். அதைக்  கேட்டு அனைவரும் இஸ்லாத்தைத் தழுவினர்.

அன்னாருக்கு ஆறு ஆண் மக்களும், மூன்று பெண்மக்களும் இருந்தார்கள்.

1.அப்துல் வாகிது 2. அப்துல் வஹ்ஹாபு 3. அப்துர்ரஜ்ஜாக் 4. யெஹ்யா ஷாஹித் 5. அப்துல்காதிர் 6. அஹ்மது என்ற ஆண்மக்களும், 1. ஆமினா 2. ஜைனபு 3. ஆயிஷா ஆகிய பெண்மக்களும் இருந்தனர்.

செய்யிது யஹ்யா தவிர அனைத்து ஆண்மக்களும் சிறுபிராயத்திலேயே மறைந்து விட்டனர்.

ஹிஜ்ரி 299ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் 12ல் மதீனாமுனவ்வராவில் பிறந்து ஹிஜ்ரி 349ம் வருடம் தம் தந்தையிடம் பைஅத்து செய்து கிலாபத் பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 415ம் வருடம் ரபீயுல் அவ்வல் மாதம் 17ல் வபாத்தாகி ஜன்னத்துல் பகீவு மதீனா கப்ரஸ்தானில் அடக்கப்பட்டார்கள்.

10.    செய்யிதினா யஹ்யா ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர்களுக்கு குன்யத்துப் பெயர் அபூஸாஹிது என்ற பெயரும் உண்டு. குழந்தை பருவத்திலேயே இவர்களிடம் அற்புதக் காரணங்கள் வெளியாயின. ஆறு வயதில் கல்வி கற்க பள்ளிக்கூடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். ஆசிரியர் போதிக்கும் பாடங்களைக் கடந்து முன்னேறிவிடுவது இவரது வழக்கம். இதைக் கண்டு ஆசிரியர் வியப்படைந்தபோது, ஆசிரியரை நோக்கி, நான் தங்கள் மாணவன். இப்னு ஜரீர் என்னும் மேதை தாயின் வயிற்றிலிருக்கும் போதே பேச ஆரம்பித்துவிட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனக்கோ வயது ஆறு. இப்பிராயத்தில் நான் இவ்வாறு பாடங்களை படித்துக் கொண்டு போவதில் என்ன வியப்பிருக்கிறது? எனக் கேட்டனர். இது அல்லாஹ்வின் நன்கொடை. அதை அவன் விரும்பியவர்களுக்கு அளிப்பான் என்று கூறலானார். ஆசிரியர், அவரை அன்று முதல் ஆரிபுபில்லாஹ் -மெய்ஞ்ஞானி என அழைத்து வரலானார்.

இவர் பதினைந்து வயது முதல் தமது இறுதிக்காலம்  வரை ஜமாஅத்துத் தொழுகையை தவறவிட்டதில்லை. சுன்னத்து, நபில் தொழுகைகளை வீட்டில் தொழுவதும், பர்ளான தொழுகைக்கு மட்டும் பள்ளிக்குச் செல்வது வழக்கம். இவர்களுக்கு மூஸா, அபூஅப்துல்லா என்ற இரு ஆண் மக்களும், பெண் மகள் இருவரும் இருந்தனர். பெண்மக்கள் சிறுவயதிலேயே இறந்து விட்டனர்.

ஹிஜ்ரி 340ம் ஆண்டு ஷஃபான் மாதம் 17ல் மதாயினில் பிறந்து, ஹிஜ்ரி 370ம் ஆண்டு தம் தந்தையிடம் பைஅத்துச் செய்து கிலாபத்து பெற்றார்கள்.  ஹிஜ்ரி 430ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் பிறை 24ல் வபாத்தாகி பழைய பாக்தாத் ஷரீபில் அடக்கப்பட்டார்கள்.

11.    ஹழ்ரத் செய்யிது அபூஅப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர் பிறவித்துறவி. ஞானத்திற்கும், நற்பண்புகளுக்கும் உறைவிடம்.இவர்கள் இறைத் தியானத்திலேயே மூழ்கியிருப்பார்கள். அன்த்தல் ஹாதீ, அன்தல் ஹக்கு, லைசல் ஹாதீ இல்லாஹு (அல்லாஹுத்தஆலாவே நீயே வழிகாட்டி, நீயே மெய்யன். ஹக்குத்தஆலாவைத் தவிர வேறொரு வழிகாட்டி இல்லை) என்பதையே அவர்  வாய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்.

ஜாதி, மத பேதமில்லாமல்  ஹழ்ரத்  அவர்களின் உபதேசத்தைக் கேட்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடி  வருவார்கள். இந்த மாபெரும் கூட்டத்தில் ஆரிபீன்கள், ஒளலியாக்கள், ஸாலிஹீன்கள் இருப்பார்கள்.

ஒருநாள் வெண்குட்ட நோயால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன் தூரத்தில் நின்றுகொண்டு, அபூஅப்துல்லாஹ் அவர்களே! என்போன்ற நிர்க்கதியாளன் மீதும் ஒரு பார்வை இருக்கட்டும் என்றான். உடனே அவர்கள் எழுந்து, அவனருகே சென்று அவனுக்காக ஹக்குத்தஆலாவிடம்  இறைஞ்சலானார்கள். அக்கணமே அவன் பிணி நீங்கி குணமடைந்தான்.

இவர்கள் ஹனபீ மத்ஹபை பின்பற்றியிருந்தார்கள். இவர்களுக்கு இரு மனைவியர். ஒரு மனைவியின் பெயர் பாத்திமா. செய்யிதினா மூஸா ஜங்கிதோஸ்து என்பவரும், மற்றும் நான்கு ஆண் மக்களும், ஆயிஷா என்றொரு பெண் மகளும் இந்த அம்மையார் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள்.

இரண்டாம் மனைவியின் பெயர் ரஹ்மத். இவர் வயிற்றில் ஆண் ஒன்றும்,பெண் ஒன்றும் இரட்டைக் குழந்தைகளாகப் பிறந்து ஐந்து தினங்களில் இறந்து விட்டனர்.

ஹழ்ரத் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 365ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் பிறை 13ல் ஜீலானில் பிறந்தார்கள். ஹிஜ்ரி 387ம் ஆண்டு ரஜப் மாதம் பிறை 14ல் தம் தந்தையிடம் கிலாபத் பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 473ம் ஆண்டு ரபீவுல் அவ்வல் மாதம் வபாத்தாகி ஜீலானில் அடங்;கப்பட்டார்கள்.

12. ஹழ்ரத் அபூஸாலிஹ் மூஸா ஜங்கிதோஸ்து ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இவர்களுக்கு ஜங்கிதோஸ்து –போர்ப்பிரியர் என்ற காரணப் பெயரும் உண்டு. இவர் சதா தமது நப்ஸு என்னும் துர்ஆத்மாவுடன் போராடி, அதனை அடக்கிக் கொண்டே இருந்ததால், இவருக்கு இந்தப் பெயர் வழங்கலாயிற்று என்று ரயாலுல் ஹக் என்ற கிரந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மகானுடைய திருவதனம் எப்போதும் ஒளி வீசிக் கொண்டே இருக்கும். மிகத் திறமையுடைய பேச்சாளராக இருந்து வந்தார்கள். இவர்கள் பேசஆரம்பித்துவிட்டால் அது முடியும்வரை சபையோர்கள் மெய்மறந்து விடுவர்.

நான் அல்லாஹுத்தஆலாவுடைய அடிமை. என்னுடைய நாயனுக்கு என்றும் அடிபணிவதையே நான் பெரிதும் விரும்புகிறேன். அல்லாஹுத்தஆலாவை எப்போதும் அஞ்சியே இருக்கிறேன். ஜனங்களே முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திருநாமத்தை கேட்கும் சமயமெல்லாம் அந்த நபியின் மீது ஸலவாத்துச் சொல்லுங்கள். இறைவனை எப்போதும் மறந்து விடாதீர்கள். எப்போதும் அவன் உங்கள் வார்த்தைகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். உங்கள் செயலைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று எண்ணுங்கள் என்று உபதேசிப்பார்கள்.

ஹழ்ரத் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 400ம் ஆண்டு ரஜப் மாதம் பிறை 27ல் ஜீலானில் பிறந்தார்கள். ஹிஜ்ரி 460ம்ஆண்டு தம் தந்தையிடம் கிலாபத்து பெற்றார்கள். ஹிஜ்ரி 489ம் ஆண்டு துல்கஃதா மாதம் 11ல் வபாத்தானார்கள். அடக்கவிடம் ஜீலானில் இருக்கிறது.

13.    ஹழ்ரத் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஹிஜ்ரி 407ம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் முதல் பிறையன்று அபூசாலிஹ் பின் மூஸா – பாத்திமா தம்பதியருக்கு ஹழ்ரத் கௌதுல் அஃலம் மகனாகப் பிறந்தார்கள். இவர்கள் பிறக்கும்போது இவர்களின் தாயாருக்கு வயது அறுபது.

இந்த மகான் பிறந்தபோது பல்வேறு அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தேறின. இவர் பிறந்த தினத்தன்று அவர் தந்தையின் கனவில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தோன்றி, அபூசாலிஹே! உமக்கு அல்லாஹுத் தஆலா அருந்தவப்புதல்வரை அளித்திருக்கிறான். அவர் எனக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும்  மிகப் பிரியமானவர். வலிகள், குதுபுகள்  ஆகியோரிடையே அந்தஸ்து மிக்கவர்' என அறிவித்தார்கள்.

இவர்கள் கருவிலிருக்கும் போது இவரது அன்னையின் கனவில் ஹழ்ரத் கிலுறு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தோன்றி 'உமது  கர்ப்ப அறையில் இருப்பவர் எல்லா வலிமார்களுக்கும் தலைவரான முஹ்யித்தீன் என்பவராவார் என்று நன்மாராயம் கூறிச் சென்றனர். இவர்கள் பிறந்த இரவில் ஜீலான் நகர் முழுவதும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தன. பெண்குழந்தைகள் ஒன்றுகூட இல்லை. இக்குழந்தைகள் யாவும் பிற்காலத்தில் பரிபூரணமான வலிகளாகவே திகழ்ந்தார்கள்.

ஒருமுறை ரமலான் பிறை ஒன்று அன்று இவர்கள் பால் அருந்தாதினால் அன்றுதான் ரமலான் பிறை ஒன்று என்று கணித்தார்கள். பின்னர் மார்க்கச் சட்டப்படி ரமலான் பிறை ஒன்று அன்றுதான் என்பதற்குரிய  ஆதாரங்கள் கிடைத்தன.

இவர்களின் இயற் பெயர் அப்துல் காதிர். சிறப்புப் பெயர் முஹ்யித்தீன். காரணப் பெயர் அபூ முஹம்மது. மக்கள் அழைப்பது கௌதுல் அஃலம் எனும் பெயர். இவர்கள் பிறந்த ஊர் ஜீலான் என்பதாக பொதுவாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவர் பிறந்த இடம் 'நீப்' என்றும் வேறு பலர் 'புஷ்தீர்' என்றும்  கூறுகின்றனர். இந்த இரண்டும் ஒரே பெயராக இருக்கக் கூடும். என்றாலும், இவ்வூர்கள் ஜீலான் நகரைச் சார்ந்தவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. குத்பு நாயகம் அவர்களின் தாய், தந்தை ஆகிய இருவழிகளிலும் செய்யிதினா இமாம் ஹஸன், இமாம் ஹுஸைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகியோரின் வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்கள். கௌதுநாயகம் அவர்களுக்கு விபரம் தெரியும் முன்பே அன்னாரின் தந்தையார் மறைந்து விட்டார்கள். தந்தையை இழந்த நமது நாயகத்தை அவரது தாய்வழிப் பாட்டனாராகிய அப்துல்லாஹ் ஸெமஈ அவர்களே வளர்த்து வந்தார்கள்.

ஆரம்பத்தில் கல்வியை தம் சொந்த ஊரான ஜீலான் நகரிலேயே கற்றார்கள். பதினெட்டு வயதை அடைந்த பொழுது உயர்கல்வி கற்பதற்காக பகுதாது நகர் செல்ல முடிவு செய்தார்கள். அதற்காக தம் அன்னையிடம் அனுமதி கோரினார்கள். அவரின் இந்த முடிவைக் கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து, உடனே அனுமதி அளித்தார்கள் அன்னாரின் தாயார் அவர்கள். தந்தையார் அபூசாலிஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தம் குடும்பத்தினருக்காக விட்டுச் சென்ற 80 பொற்காசுகளில் 40 பொற்காசுகளை நாயகம் அவர்களின் சட்டைப் பையில் வைத்து தைத்து கல்வி கற்க அனுப்பி வைத்தார்கள் தாயார் அவர்கள்.

அச்சமயம் தம் மைந்தரை நோக்கி, எப்போதும் உண்மையே பேச வேண்டும் என்று உபதேசித்து அனுப்பி வைத்தார்கள். பகுதாதிற்காக பயணமாகிச் செல்லும் வியாபாரிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் நாயகமவர்கள். இவ்வியாபாரிகள் ஹமதான் எனும் நகரைக் கடந்து செல்லும் போது வழிப்பறித் திருடர்கள் அறுபது பேர் இவர்களை வளைத்துக் கொண்டார்கள். நாயகமவர்களை கொள்ளையர்கள் சோதித்து கேட்டபோது, தம்மிடம் நாற்பது பொற்காசுகள் இருப்பதாக உண்மையை சொன்னார்கள். ஆனால் திருடர்கள் நம்பவில்லை. இறுதியாக திருடர்கள் தலைவரிடம் கொண்டு சென்றனர். அங்கும்  அவர்கள் உண்மையே பேசினார்கள். நாயகமவர்களை சோதித்துப் பார்த்த போது, அவர்கள் சொன்னது உண்மை என்று தெரியவந்தது. வியப்புற்ற கள்வர்கள், காரணம் கேட்டபோது, தாயாரிடம் கொடுத்த வாக்குறுதி படி நான் உண்மையையே பேசினேன் என்றுரைத்தார்கள். இதைக்  கேட்டு கள்வர்கள் திருந்தி, இனிமேல் பாவச் செயல்களில் ஈடுபட போவதில்லை என்று நாயகமவர்களிடம் சத்தியம் செய்து கொடுத்தனர். இறைவனிடமும் பாவமன்னிப்புத் தேடினர். பிற்காலத்தில் இவர்கள் அனைவரும் வலிமார்களாக திகழ்ந்தனர் என சரித்திரம் கூறுகிறது.

மிகவும் கஷ்டப்பட்டு புறக்கல்வியை கற்று முடித்தார்கள்.ஹழ்ரத் ஹம்மாது நாயகம்  ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் சில காலம் மார்க்கக் கல்வி கற்றார்கள். பகுதாது நகரில் ஹலாலான உணவுக்காக தேடி அலைந்தார்கள். அது கிடைக்கும்வரை பசியாக இருந்தார்கள். மாணவராக இருந்த காலகட்டத்தில் பாடம் படித்து விட்டு, காட்டிற்கு சென்று விடுவார்கள். கீரை, தழை முதலியவற்றை புசித்தே பசியை தீர்த்துக் கொண்டார்கள் என்று காயிதுல் ஜவாஹித் நூல் பக்கம் 7,8ல் காணப்படுகிறது.

புறக்கல்வியைக் கற்றுத் தேர்ந்தபின் தரீகத் என்னும் அகக் கல்வியில் புகுந்தார்கள்.  ஆத்மீகக் கல்வியை அதன் ஒழுக்க முறைகளை காஜி அபூஸயீதுல் முபாரக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கற்று முறையாக அனுமதியும் பெற்றார்கள். ஆகவே மக்களை விட்டுப் பிரிந்து காடு, மலைவனப்பகுதி ஆகியவைகளிலேயே காலங்கழிக்கவும் இறையை வணங்கவும் தியானம் செய்யவும் தொடங்கினார்கள். இதில் ஹழ்ரத் கிலுரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பையும் பெற்றார்கள். மாபெரும் தவத்தை அங்கு மேற்கொண்டார்கள். 

ஒருநாள் மதியம் கைலூலாவுடைய நேரத்தில் மஜ்லிஸில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கௌது நாயகம் அவர்களின் கனவில் தோன்றி, 'மக்களைத் தீய வழியிலிருந்து திருத்த நீர் ஏன் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக் கூடாது? என்று கேட்க, அதற்கவர்கள் நானோ அரபியல்லாதவன். அரபிமொழி பண்டிதர்களின் மத்தியில் நான் எப்படி அரபி மொழியில் திறமையாக பேசுவேன்? என்று பதில் கூற, அதற்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தமது உமிழ் நீரை அவர்கள் வாயில் ஏழுமுறை உமிழ்ந்தார்கள். அன்றுமுதல் நமது நாயகமவர்கள் திறமையாக பேசும் ஆற்றல் பெற்றார்கள். முதல் முறையாக பேச ஆரம்பித்தவுடன் இமாமுனா அலி நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தோன்றி, தங்களுடைய உமிழ்நீரை ஆறுமுறை உமிழ்ந்து சென்றார்கள். இதன் பலனாக அவர்கள் சாதுரியமாக பேசும் வல்லமை பெற்றார்கள். நூல்: கலாயிதுல் ஜவாஹிர்.

இதனால் இவர்களது சொற்பொழிவு கேட்போர் மனதை கவர்வதாகவும், கல்நெஞ்சையும் கரைப்பதாகவும் சொற்சுவை, பொருள் பொலிவு ஆகியவை நிறைந்ததுமாக இருந்தது. அன்னாரின் பேச்சை கேட்க வருவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள் பெருகிக் கொண்டே வந்தது. சுமார் அறுபதனாயிரம், எழுபதனாயிரம் பேர் கூடிவிடுவார்கள். அவர்களின் பிரசங்கத்தை ஏறக்குறைய 400 எழுத்தாளர்களுக்கு மேல் இருந்து எழுதிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

ஒருநாள் பகுதாது நகருக்கு வெளியில் உலாவச் சென்று திரும்பி வரும்போது வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டு மெலிந்த ஒருவன் மிகவும் சீர்கேடான நிலையில் என்முன் தள்ளாடித் தள்ளாடி வந்து பலஹீனத்தால் கீழே விழுந்து, என் தலைவரே! எனக்கு கைகொடுத்து உதவுங்கள். தங்களின் அற்புத சக்தியின் பலத்தால் என் மீது ஊதுங்கள். என்னுடைய நிலைமை தங்களால் மேன்மையுறும்' என பணிவுடன் கூறினார். வலிகள் கோமான் அவரை ஆசிர்வதித்து ஓதி ஊதவே அதி அற்புதமான சக்தி பெற்று பூவைப்போல் அழகானான். அதன் பின் அவர் கூறியதாவது: அப்துல்காதிரே! நான் யார் என்பதை அறியவில்லையா? நான்தான் உன் தாய் வழிப்பாட்டனாராகிய ஹழ்ரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய மார்க்கம் ஆவேன். இக்காலத்தில் நலிவுற்றேன். உம்முடைய முயற்சியால் நான் நலம் பெற்றேன். என்னை உயிர்ப்பித்ததால் நீர் முஹ்யித்தீன் ஆவீர் எனக் கூறி மறைந்தார். பின்னர் பகுதாது நகருக்கு வந்து மஸ்ஜிதுக்கு சென்றபோது, மக்கள் நாயகமவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு முஹ்யித்தீன், முஹ்யித்தீன் என்று அழைத்தனர்.

ஒரு சமயம் முஹ்யித்தீன் ஆண்டகை அவர்கள் தம்முடைய சொற்பொழிவின் இடையே, 'என்னுடைய பாதம் எல்லா வலிமார்களின் பிடரியின் மீதும் இருக்கிறது' எனக் கூறினார்கள். நமது நாயகம் அவர்களின் இவ்வார்த்தையைக் கேட்டவுடன் அச்சபையில் இருந்தோரும், ஞானதிருஷ்டியால் உணர்ந்தவர்களும் தங்கள் தலையை தாழ்த்தி நாயகமவர்களின் பாதங்களை தலை மீதும், கண் மீதும் வைத்துக் கொண்டார்கள்.

குத்பு நாயகம் அவர்கள் எண்ணற்ற அற்புதங்கள் (கராமத்துகள்) நிகழ்த்தியுள்ளார்கள். உலகின் போக்கையே மாற்றினார்கள். ஹிஜ்ரி 562ம் வருடம் ரபீயுல் ஆஹிர் பிறை 11 அன்று இவ்வுலகை விட்டுப் பிரிந்து சென்றார்கள். அன்னாரின் புனித ரவ்லா ஷரீப் பகுதாது நகரில் அமைந்திருக்கிறது.

நாயகம் அவர்கள் நீண்டநாள் வரை திருமணம்  செய்யாமல் இருந்தார்கள். இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது ஆன்மீகத் துறையில் பிரவேசிப்பதற்குத் தடையாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் எண்ணியதே இதற்கு காரணம். ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் கனவில் தோன்றி, மணவாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு சுன்னத்தை நிறைவேற்றுமாறு கட்டளையிட்டதற்குப் பின் அக்கட்டளைக்குப் பணிந்து நான்கு மனைவியரை மணந்தார்கள். இந்நால்வரிலிருந்து இறைவன் நாற்பத்தொன்பது பிள்ளைகளை இவ்வுலகில் தோற்றுவித்தான்.

மனைவியர்:
1.    மீர் முஹம்மது ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களது புதல்வியான ஹழ்ரத் மதீனா ஸாஹிபா ரஹிமஹுல்லாஹ்
2.    ஸெய்யிது முஹம்மது ஷப்பி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களது புதல்வியான பீபீ ஸாதிக்கா ஸாஹிபா ரஹிமஹுல்லாஹ்
3.    பீபீ ஹழ்ரத் மூமீனா ஸாஹிபா ரஹிமஹுல்லாஹ்
4.    பீபீ ஹழ்ரத் மஹ்பூபா ஸாஹிபா ரஹிமஹுல்லாஹ்
புதல்வர்கள்:
1.    ஸெய்யிது ஸைபுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
2.    ஸெய்யிது ஷர்புத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
3.    ஸெய்யிது ஈஸா ரஹிமஹுல்லாஹ்
4.    ஸெய்யிது அப்துர் ரஜ்ஜாக் ரஹிமஹுல்லாஹ்
5.    ஸெய்யிது அப்துல் அஜீஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ்
6.    ஸெய்யிது அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ்
7.    ஸெய்யிது ஸிராஜுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
8.    ஸெய்யிது அப்துல் ஜப்பார் ரஹிமஹுல்லாஹ்
9.    ஸெய்யிது ஷம்சுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
10.    ஸெய்யிது தாஜுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
11.    ஸெய்யிது அப்துல் முஇஸ்ஸி ரஹிமஹுல்லாஹ்
12.    ஸெய்யிது இப்றாஹீம் ரஹிமஹுல்லாஹ்
13.    ஸெய்யிது அபுல் பஜ்ல் ரஹிமஹுல்லாஹ்
14.    ஸெய்யிது முஹம்மது ஜாஹித் ரஹிமஹுல்லாஹ்
15.    ஸெய்யிது அபூபக்கர் ஜக்கரிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ்
16.    ஸெய்யிது அப்துர் ரஹ்மான் ரஹிமஹுல்லாஹ்
17.    ஸெய்யிது முஹம்மது ரஹிமஹுல்லாஹ்
18.    ஸெய்யிது அபுன் நஸ்ரு மூஸா ரஹிமஹுல்லாஹ்
19.    ஸெய்யிது ஜியாவுத்தீன் ரஹிமஹுல்லாஹ்
20.    ஸெய்யிது யூசுப் ரஹிமஹுல்லாஹ்
21.    ஸெய்யிது அப்துல் காலிக் ரஹிமஹுல்லாஹ்
22.    ஸெய்யிது ஸைபுர் ரஹ்மான் ரஹிமஹுல்லாஹ்
23.    ஸெய்யிது முஹம்மது சாலிஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ்
24.    ஸெய்யிது ஹபீபுல்லாஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ்
25.    ஸெய்யிது மன்சூர் ரஹிமஹுல்லாஹ்
26.    ஸெய்யிது அப்துல்லாஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ்
27.    ஸெய்யிது யஹ்யா ரஹிமஹுல்லாஹ்
புதல்வியர்கள்:
1.    ஆஃபியா பீ
2.    யாசீன்பீ
3.    ஹலிமா பீ
4.    தாஜ்பீ
5.    ஸாஹிதாபீ
6.    தாஹிராபீ
7.    உம்முல் பஸல்
8.    ஷரீபாபீ
9.    ஆபிதாபீ
10.    கதீஜாபீ
11.    ரஜிபீ
12.    உம்முல்பத்ஹு
13.    ஸஹராபீ
14.    ஜமால்பீ
15.    கைருன்னிசா
16.    ஷாஹ்நாஸ்பீ
17.    ஷாஹ்பீ
18.    பாக்கிராபீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹிம் அஜ்மஈன்

இருபத்திரண்டு பேரில் நான்கு பேர்களின் பெயர்கள் மட்டும் தெரியவில்லை.

நூல்: கலாயிதுல் ஜவாஹிர். தாரிக் பக்தாத்.

கௌதுல் அஃலம் இயற்றிய நூல்கள்

1.    குன்யத்துத் தாலிபீன் 2. புத்தூஹுல் கைப் 3. பத்ஹுர் ரப்பானீ 4. கஸீதா கௌதிய்யா 5. பஷாயிருல் கைராத் 6. அல்பவாயிது வல் ஹிந்து 7.அழ்ழயூலாதுர் ரப்பானிய்யா 8. அல் மவாஹிபு ரஹ்மானிய்யா.

வஹ்ஹாபிகளே! தேவ்பந்தி தப்லீக் வாதிகளே! கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு வந்து விடுங்கள்! இல்லையேல்…, காபிராகவே இருப்பீர்கள்… பாதிரியார் வில்லியம் மஸீஹ்யின் அறைகூவல்!

சியால் கோட் (பாகிஸ்தான்) என்னும் ஊரில் இருந்து பாதிரியார் வில்லியம் மஸீஹ் என்பவர், வழிகெட்ட இயக்கங்களான வஹ்ஹாபிய தப்லீக் ஜமாஅத் தேவ்பந்திகள், காதியானிகள், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, நஜாத் போன்ற இயக்கங்களை அழைத்து 'எனது கேள்விகளுக்கு பதில் அளியுங்கள். இல்லையென்றால் கிறித்துவ மதத்திற்கு வந்து விடுங்கள். காஃபிராக இருப்பதை விட எங்கள் கிறித்துவ மதம் மேலானது' என்று பகிரங்க சவால் விடுத்துள்ளார்.

இதுநாள் வரையிலும் வஹ்ஹாபிய வழிகெட்ட இயக்கங்களால் பதில் கூற இயலவில்லை. எக்காலமும் அவர்களால் பதில் கூற இயலாது என்பதே உண்மை.

தமிழகத்தில் வாய்சவடால் விடும் வஹ்ஹாபிகளே! தொழுகையின் பெயரால் பாமர மக்களை வழிகெடுக்கும் தேவ்பந்தி தப்லீக் ஜமாஅத்தினரே! உங்களால் கிறித்துவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? பாதிரியார் வில்லியம் மஸீஹின் கேள்விகளைப் படியுங்கள்.

கேள்வி 1: இஸ்மாயில் தெஹ்லவீ, அஷ்ரப் அலி தானவி போன்றோர் தமது நூற்களில் 'முஹம்மது நபி மரணித்து மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டார்' என்று எழுதி உள்ளார்கள். ஆதாரம்: தக்வியத்துல் ஈமான்.

மண்ணோடு மண்ணாகிப் போன ஒரு தூதுவரை ஏற்று இஸ்லாத்தைப் பின்பற்றுவதை விட, நான்காம் வானத்தில் உயிரோடு உயர்த்தப்பட்ட இன்னும் ஜீவிதமாக உள்ள, எதிர்காலத்தில் இப்பூவுலகில் மறுபடியும்  வருகை தரவள்ள, எங்கள் ஈஸா நபியை பின்பற்றுங்கள். உயிருடன் உள்ள எங்கள் ஈஸா உயர்ந்தவரா…? மரணித்து மண்ணாகிப் போன உங்கள் நபி உயர்ந்தவரா…?

கேள்வி 2: அஷ்ரப் அலி தானவி தனது 'ஹிப்ளுல் ஈமான்' எனும் நூல் பக்கம் 8ல் எழுதுகிறார்… 'முஹம்மது நபி அவர்களின் மறைவான விஷயங்களைப் பற்றிய ஞானம் சாதாரண மனிதர்கள், குழந்தைகள், பைத்தியக்காரன் இனு;னும் எல்லா வகை விலங்கினங்களுக்கும் உள்ளதைப் போல்தான்.'

ஆனால் எங்கள் ஈஸாவின் ஞானம் பற்றி உங்கள் குர்ஆனிலேயே வந்துள்ளது. அவர் பிறந்தவுடன் பேசினார். மறைவானதை அறிவிக்கக் கூடியவராக இருந்தார்.
விஷயம் இவ்வாறிருக்க மறைஞானத்தை அறியக் கூடிய எங்கள் ஈஸா சிறந்தவரா? ஒன்றுமே தெரியாத என்று உங்களால் கூறப்படும் முஹம்மது நபி சிறந்தவரா? பதில் கூறுங்கள்…

கேள்வி 3: முஹம்மது நபியின் நாட்டத்தால் ஆகப்போவது ஒன்றுமில்லை'. (ஆதாரம்: தக்வியத்துல் ஈமான்) உங்கள் நபியால் எந்தக் காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. ஏனெனில் அவர் உங்களைப் போன்ற சாதாரண மனிதர் என்றே நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்.

ஆனால், எங்களின் ஈஸா குருடர்களைப் பார்வையுடையவர்களாய் ஆக்கினார். குஷ்ட நோய் போன்ற கடும் நோய் பிடித்தவர்களை தமது கரத்தைக் கொண்டே சமாளித்தார். மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பித்தார் என்று உங்கள் குர்ஆனே சாட்சியம் பகர்கிறது.

ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒரு சாதாரண மனிதரை நபியாக ஏற்று வழிநடப்பதை விட அற்புதமான மனிதரான எங்கள் ஈஸாவை நபியாக ஏற்றுக் கொள்வதுதானே புத்திசாலித்தனம்.

உங்கள் நபி 40 வயதிலிருந்து தான் நபி என்று கூறுகிறீர்கள். அதற்கு முன்னால் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர்தான். ஆனால் எங்கள் ஈஸா பிறக்கும்போதே 'தான் நபி' என்று அறிவித்தார்.

உங்கள் நபியின் பெற்றோர் குஃப்ரில் இருப்பதாக கூறி நபியின் பிறப்பையே கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளீர்கள். ஆனால், எங்கள் ஈஸாவின் தாயார் மரியம் பரிசுத்தமானவர். புனித தேவ தூதரின் மூலம் ஈஸாவை பெற்றெடுத்தார். ஆக எல்லா வகையிலும் எங்கள் ஈஸாவே உயர்வானவராக இருக்கிறார்.

ஆனால் நீங்கள் முஹம்மது நபியை பின்பற்றுவதாக கூறி அவரையே குறை சொல்லுகிறீர்கள். இப்படி குறை கூறுவதால் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் உங்களை காஃபிர் என்று தீர்ப்பளித்துள்ளார்கள். நீங்கள் காஃபிராக இருப்பதை விட எங்கள் ஈஸாவை ஏற்றுக் கொண்டு கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு வந்து விடுங்கள்.

-ஆதாரம்: ரஜாயே முஸ்தஃபா மாத இதழ் (குஜ்ரன் வாலா, பாகிஸ்தான்) ஹிஜ்ரி 1405 ரஜப் மாதம்.

முஸ்லிம்களே…! இந்த கேடுகெட்ட வஹ்ஹாபிய கொள்கையின் விளைவுகளைப் பார்த்தீர்களா? யூதர்களும், கிறித்துவர்களும் நம்மை கேலி செய்கின்ற அளவிற்கு துணிந்து விட்டார்கள். மேலை நாடுகளில் நமது உயிரினும் மேலான நபிகள் நாயகம்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் பற்றி அவதூறாக எத்தனையோ நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. கேலிச்சித்திரங்கள் வரையப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் கூட மோசமாக சித்தரித்து திரைப்படமும் எடுக்கப்பட்டது. இதற்கெல்லாம் வழிகாட்டியவர்கள் இந்த வஹ்ஹாபிகள்தான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பாதிரியார் வில்லியம் மஸீஹின் கேள்விகளுக்கு ஆதாரம் இல்லாமல் இல்லை. தேவ்பந்திய தப்லீக் வஹ்ஹாபிய தலைவர்கள் தமது நூல்களில் நமது உயிரினும் மேலான நபிகளாரை மிகவும் தரம் தாழ்த்தி எழுதியுள்ளார்கள். இன்றளவும் அதை அச்சடித்து விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொழுகைக்கு அழைக்கிறோம் என்ற போர்வையில் மக்களுக்கு அதை மறைமுகமாக போதிக்கிறார்கள். அந்த நூல்கள் மற்றும் அதை எழுதியோர்களின் விபரங்களையும் பாருங்கள்.

1.    கிதாபுத் தௌஹீத் – ஆசிரியர்: முஹம்மத் பின் அப்துல் வஹ்ஹாப் நஜ்தி (வஹ்ஹாபிய மதத்தின் முன்னோடி இவர்தான். இவர் பெயராலேயே வஹ்ஹாபி என்று அழைக்கப்படுகிறார். தமிழகத்தில் இவர்கள் தப்லீக் ஜமாஅத், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, தவ்ஹீத் ஜமாஅத், நஸாத்து என்ற பற்பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

2.    தக்வியத்துல் ஈமான் – ஆசிரியர்: இஸ்மாயில் தெஹ்லவி (கிதாபுத்  தவ்ஹீது என்ற வழிகெட்ட நூலின் உருது மொழியாக்கம் தான் இந்தநூல். இந்த வழி கெட்ட நூலை எழுதி போதித்த காரணத்தினால் வட இந்திய சுன்னத் வல் ஜமாஅத் பட்டான் முஸ்லிம்களால் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு காக்கைக்கு இரையாக்கப்பட்டார். இதை மறைத்து தப்லீக் வஹ்ஹாபிகள் இவரை ஷஹீது என்று அழைக்கின்றனர்.)

3.    தஹ்தீருன் நாஸ் – ஆசிரியர்: காஸிம் நானோத்தவி (தாருல் உலூம் காஸிமிய்யா என்னும் வஹ்ஹாபிய தப்லீக் தேவ்பந்து மத்ரஸாவின் ஸ்தாபகர். ரஸூலுல்லாஹ்விற்குப் பின் ஒரு நபி வர சாத்தியம் உள்ளது என்று கூறியதன் மூலம் காதியானி கூட்டத்திற்கு அடிகோலியவர்)

4.    ஹிப்ளுல் ஈமான் – ஆசிரியர்: அஷ்ரப் அலீ தானவி (தேவ்பந்திய தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மூலவர்களில் ஒருவர்) தரீகா வஹ்ஹாபி அமைப்பான நூரிஷா தரீகா இவரின் தவறான கொள்கைகளையே பின்பற்றுகிறது.

5.    பதாவா ரஷீதிய்யா – ஆசிரியர்: ரஷீத் அஹ்மது கங்கோஹி (தேவ்பந்திய தப்லீக் ஜமாஅத்தின் தரீகா அமைப்பான ரஷீதிய்யா என்ற தவறான தரீகாவின் தலைவர்)

6.    பராஹீனே காத்திஆ – ஆசிரியர்: கலீல் அஹ்மது அம்பேட்டி (வழிகெட்ட தேவ்பந்திய தப்லீக் தலைவர்களில் ஒருவர்)
 

மேற்கண்ட நூல்களில் தேவ்பந்திய வஹ்ஹாபிகள் நபிகளாரைப் பற்றி கூறியுள்ள வாசகங்களைப் படித்தால் திரைப்படம் எடுத்த யூத, கிறித்துவ விஷமிகளை விட இந்த கேடு கெட்ட வஹ்ஹாபிய தப்லீக் தலைவர்களையே முதலில் கண்டித்து ஒதுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு எடுப்பீர்கள்.

நம்மை ஏமாற்ற  வேஷம் போடும்  தமிழக வஹ்ஹாபிகளின், பீ.ஜே.க்களின், நஜாத்வாதிகளின், தேவப்ந்து தப்லீக் ஜமாஅத்தினரின் கபட வேடத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தேவ்பந்தின் பத்திரிகையான 'தஜல்லி 1959 பிப்ரவரி – மார்ச்' மாத இதழில் அதன் ஆசிரியர் ஆமிர் உஸ்மானி தேவ்பந்தி கூட 'தப்லீக் தலைவர்கள் தமது தவறான கொள்கைகளை விட்டு விட வேண்டும்' என்று வேண்டு கோள் விடுத்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. மேலும் கூறுகிறார் (மேற்கண்ட) நமது தவறான வஹ்ஹாபியக் கொள்கைகளைத் தாங்கிய நூல்களை நடுரோட்டில் வைத்து எரித்து விடுங்கள்' என்றும் கூறியிருப்பதையும் கருத்தில் கொண்டு தமிழக தப்லீக்வாலாக்கள் தவ்பாசெய்து தப்லீக் ஜமாஅத்தை விட்டு ஒதுங்கிக் கொள்ளவேண்டும்.

இந்த பாதிரியார்  வில்லியம் மஸீஹின் கேள்விகளுக்கு  சுன்னத்வல் ஜமாஅத்தார்களைத் தவிர வேறு எந்த வழிகெட்ட இயக்கங்களாலும் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தார் தான் நபிகளாரை நித்திய ஜீவிதம் உள்ளவர்கள் என்று ஈமான் கொண்டுள்ளார்கள். நபிகளாருக்கு மறைவான ஞானம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஈமான் கொண்டுள்ளார்கள். நபிகளார் அவர்கள்  எந்த படைப்பிற்கும் நிகரில்லாத மிக உன்னதமான படைப்பு என ஈமான் கொண்டுள்ளார்கள். எனவே வஹ்ஹாபிகள், தேவ்பந்திகளே, பாதிரியார் வில்லியம் மஸீஹ் கூறுவதைக் கொண்டாவது உங்களது கொள்கைகளை திருத்திக் கொள்ளுங்கள். இல்லையேல் அவரின் அழைப்பை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

-முஹிப்பிர் ரஸூல் சபை, சதுக்கைத் தெரு, காயல்பட்டினம்.
கைபேசி: 9171890163, 9025752312.
 

குத்புல் முஅல்லம் செய்யிதினா அபுல் ஹஸன் ஷாதுலி ஆண்டவர்கள் மீது குத்பிய்யா-Shaduly Imam Quthbiya

குத்புல் முஅல்லம் செய்யிதினா அபுல் ஹஸன் ஷாதுலி ஆண்டவர்கள் மீது ஷெய்குனா அல்லாமா நூஹு ஸாஹிபு அவர்கள் சொல்லிய குத்பிய்யா.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا وَّاقِيَ الِنّقَمِ

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ دَوْمًا وَّا فِيَ النِّعَمِ                                         

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَامِيْ اُولِي الذِّمَمِ

وَالْاٰلِ  وَالصَّحْبِ  وَالْاَتْبَاعِ   فِى السُّنَنِ                                      

يَاقُطْبَ الْاَقْطَابِ  يَاغَوْثًا لِاَهْلِ سَمَا

وَالْاَرْضِ يَامَنْ عَلَا اَعْلَى الْمَقَامِ سَمَى                                                        

يَامَهْبَطَ الْمَلَأَ الْاَعْلٰى وَمَنْ جَسَمَا

عَلَى الْاَقَاطِيْبِ جَمًّا  يَّا اَبَاالْحَسَنِ                                                                       

اَنْتَ الَّذِيْ قُلْتَ اِنِّيْ  بَحْرُ اَنْوَارٍ

عِنْدِيْ خَزَائِنُ اَسْمَاءٍ لِّاَخْيَارٍ                                        

لَوْ كَاتَبَ الْجِنُّ ثُمَّ الْاِنْسُ اَسْرَارِيْ

اِلَى الْقِيٰمَةِ كَلُّوْا  يَااَبَا الْحَسَنِ                                         

لَقَدْ  اَتَيْتَ بِمَا لَمْ يَأْتِهٖ اَحَدٌ

فِيْ ضِمْنِ طُرْقِهِمٖ مِنْ قَبْلُ اَوْبَعْدٌ                                                    

فِيْ سِرِّ نَهْجِكَ تَقْرِيْبًا لِّمَنْ سَعِدُوْا

بِهٖ اِلَى اللهِ يَا غَوْثِيْ اَبَا الْحَسَنِ                                         

يَابَيْنَ رَجُلٍ وَّبَيْنَكُمُ سِوٰى نَضْرَة

اِلّا وَاَدْخَلْتَهُ فِيْ فُسْحَةِ الْحَضْرَة                                 

فَيَاسَعَادَةَ مَنْ قَدْنَالَهَا نَضْرَة

مِنَ النَّعِيْمِ وَقُرْبًا  يَّا اَبَاالْحَسَنِ                              

وَقُلْتَ مَنْ قَدْ اَرَادُوْا عِزَّةَ الدَّارَيْنْ

فَفِيْ طَرِيْقَتِنَا يَوْمًا اَوِالْيَوْمَيْنْ                                                                                           

لِيَدْخُلُوْ  وَالَّذِيْ  يَجْلُوْ  غِشَاوَةَ عَيْنْ

يَرٰى كَمَا قُلْتَ اَمْرًا يَّااَبَا الْحَسَنِ                                                                                    

طَرِيْقُكُمْ لَيْسَ مُنْتَسِبًا اِلٰى غَرْبٍ

وَلَا اِلٰى شَرْقٍ بَلْ جَاءَ مِنْ قُطْبٍ                                  

غَوْثٍ اِلٰى قُطْبٍ لِّلْحَسَنِ مُنْتَسِبٍ

كَمَارَوَى الْمُرْسِيْ غوْثِيْ اَبَاالْحَسَنِ                                                                                

اَرَيْتَ مَنْ دَارُهُ مِصْرٌ وَاَنْتَ بِهٖ

يَوْمَ الْمِرَاكَعْبَةً رَّفْعًا لِّمُشْتَبِهٖ                                       

فَعَايَنُوْهُ  وَكَمْ فِيْهِ لِمُنْتَبِهٖ

مِنْ عِبْرَةٍ تَهْدِيْهِ يَااَبَا الْحَسَنِ                                  

وَقُلْتَ اَنْتَ وَمَنْ قَفَاكَ مُتَّفِقَيْنْ

لَوْ حُجِبَ عَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنْ                  

مَاكُنْتُ مِنْ جُمْلَةِ الْاِسْلَامِ زُمْرَةَ زَيْنْ

كَذَاكَ فِيْ  فِرْدَوْسٍ يَّااَبَا الْحَسَنِ                              

وَقَدْ اَتَالَكَ  اَمْرُ اللهِ قُلْ قَدَمِيْ

عَلٰى جِبَاهِ  وَلِيِّ اللهِ كُلِّهِمِ                                     

وَقُلْتَ طَوْعًا عَلٰى نَادِيْ اَجَلِّهِمِ

لِمَا اُمِرْتَ اَيَاغَوْثِيْ اَبَا الْحَسَنِ                                      

اَتَاكَ اَمْرُ رَسُوْلٍ يَّاابْنَ طَاهِرَةٍ

سَافِرْ وَاَنْتَ عَزِيْزٌ نَحْوَ قَاهِرَةٍ                                                 

كَيْمَا تُرَبِّيْ اُولِيْ صِدْقٍ بِبَاهِرَةٍ

مِنْ كُلِّ سِرٍّ وَّعِلْمٍ يَّا اَبَا الْحَسَنِ                                

وَقُلْتَ يَاسَيِّدِيْ اِنَّ الطَّرِيْقَ بَعِيْدٌ

عَلَيَّ  وَالْحَرُّ  فِيْ تِلْكَ الْقِفَارِ شَدِيْدٌ                          

فَقَالَ اِنَّ السَّمَا تُهْمِيْكَ حَيْثُ تُرِيْدُ

وَقَدْ تُظِلُّكَ غَيْمٌ  يَّا اَبَاالْحَسَنِ                                                                                     

سَرَيْتَ يَوْمًا وَّلَيْلًا وَّالْغَمَامُ اَظَلَّْ

عَلَيْكَ وَالْغَيْمُ صَبَّ الْمَاءَ كُلَّ مَحَلٍّ                 

اَمَامَكُمْ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيْ وَلَيْسَ بِطَلٍّ

بَلْ وَابِلٌ مِّثْلَ  قِرَبٍ يَّااَبَا الْحَسَنِ            

كَفَّلْتَ يَوْمَ مَشَى الْمَاضِيْ بِلَايِكَةٍ

بِهٖ ثَمَانِيْنَ اَلْفًا مِّنْ مَلٰئِكَةٍ                                          

حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْكُمْ فِيْ اَرَآئِكَةٍ

لَهُ سَلِيْمًا اَيَا غَوْثِيْ اَبَا الْحَسَنِ                                           

اَتَاكَ اَرْبَعَةٌ مِّنْ رَّابِعِ الْفَلَكِ

لِيَسْئَلُوْا مُشْكِلًا مَعَ  زُمْرَةِ الْمَلَكِ                                                              

فَقَدْ اَجَبْتَ اَيَا مُعَبِّدَ الْمَلِكِ

لَهُمْ اَيَا بَحْرَ عِلْمٍ يَّااَبَا الْحَسَنِ                                    

وَقُلْتَ اِنَّ نَوَاصِي الْاَوْلِيآءِ طُرًّا

اِلَى الْقِيٰمَةِ  فِيْ قَبْضِيْ وَلَسْتَ تَرٰى                              

اِلَّا مُطِيْعًا لِّاَمْرِيْ هٰكَذَا كُبْرٰى

قُطْبِيَّةٍ  فِيْ اَهَالِيْهِ اَبَا الْحَسَنِ                                                                                             

وَمَنْ لَّهُ حَاجَةٌ لِلّٰهِ فَلْيُقْسِمْ

عَلَيْهِ بِيْ فَاِذًا قُضِيَتْ لِمَنْ اَقْسَمَْ                                

كَذَاكَ حَاجَتُهُ فَلْيَظْفَرِ الْمُقْسِمُ

بِذٰلِكَ الْقَسَمِ يَاغَوْثِيْ اَبَاالْحَسَنِ                           

عِنْدِيْ سِجِلٌّ اُتِيْ مِنْ رَّبِّ الْاَرْبَابِ

فِيْهِ صِحَابِيْ وَاَصْحَابٌ لِّاَصْحَابِيْ                                 

اِلَى انْقِضَاءِ الدُّنَاعِتْقًا لِّاَحْبَابِيْ

مِنَ الْجَحِيْمِ  اَيَاغَوْثِيْ اَبَاالْحَسَنِ                             

قَدْ فُقْتَ مَنْ جَالَ فِي الْمَلَكُوْتِ ذَاسَطْوٰة

مَنْ زُجَّ  فِيْ نُوْرِ عَرْشِ اللهِ ذَاصَفْوَة                          

اَنْتَ الَّذِيْ جُعِلَتِ الدُّنْيَا لَهُ خَطْوَة

وَلَوْ اِلٰى مَاوَرٰى قَافٍ اَبَاالْحَسَنِ                            

وَقُلْتَ يَأْتِيْ اِلَيْكُمْ خَامِسُ الْخُلَفَا

فِيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَّسْمَةٍ وَّصَفَا                               

مُحَمَّدُ الْحَنَفِيُّ اَشْرَفُ الظُّرَفَا

مِنْ قَبْلِ مَوْلِدِهٖ غَوْثِيْ اَبَاالْحَسَنِ                        

اَتٰى وَقَدْ مَلَاءَالْاَكْوَانَ بِالْبُشْرٰى

حَتّٰى اِذَا مَرَّتِ الْقُطْبِيَّةُ الْكُبْرٰى                                 

بِهٖ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لَهُ فَقَدْ اُمِرَا

اَنِ اقْبَلَنْهَا اَيَا بُشْرٰى اَبِي الْحَسَنِ                       

جَآءَ النِّدَا  يَاعَلِيٌّ كَمْ تُدَنْدِنُ فِيْ

مَنْ قَدْ يُدَنْدِنُ  اِدْمَانًا وَّتَعْرِيْفِيْ                        

اِيَّاكَ يُغْنِيْكَ عَنْ سَلَفٍ وَعَنْ خَلَفٍ

سِوٰى نَبِيٍّ وَّرُسْلٍ يَّااَبَا الْحَسَنِ                                

وَقُلْتَ فِيْمَا مَضٰى قَدْكُنْتُ اَعْتَرِفُ

بِابْنِ الْمَشِيْشِ فَاِنِّي الْاٰنَ  اَغْتَرِفُ           

مِنْ اَبْحُرٍ عَشْرَةٍ يَّانِعْمَ مَغْتَرِفٌ

هَااَنْتُمُ يَاغِيَاثِيْ يَااَبَا الْحَسَنِ                                        

وَقُلْتَ يَارَبِّ لِمْ سَمَّيْتَنِيْ شَرَفًا

بِالشَّاذِلِيِّ فَقَال َا للهُ لِيْ ظَرَفًا                                            

اَنْتَ الّذِيْ شَذَّلِيْ يَابِغْيَةَ الشُّرَفَا

فِي الْكَوْنِ يَا سَيِّدِيْ غَوْثِيْ اَبَاالْحَسَنِ                                                                   

كَلَامُ صَحْبِكُمُ كَثِيْرُ اَنْوَارٍ

مَافِيْهِ سَطْحٌ لِّذِيْ عِلْمٍ كَاَغْيَارٍ                                  

شَهِدَتْ بِهٖ كُتُبُ اَعْلَامٍ وَّاَخْيَارٍ

مِمَّنْ سِوَاكُمْ اَيَاغَوْثِيْ اَبَا الْحَسَنِ                            

اَلنَّاسُ دَلَّوْا اِلٰى بَابِ الْأِلٰهِ فَقَطْ

وَاَنْتَ تُدْخِلُهُمْ لِلّٰهِ لَيْسَ شَطَطْ                                                                                       

فِيْ ذَا وَفِيْ ذَاكَ مَا فِيْهِ لِمَنْ هُوَحَطَّ

فِيْهِ رَكَايِبُهُ غَوْثِيْ اَبَا الْحَسَنِ                                           

يَاسَيِّدِيْ سَيِّدَ السَّادَاتِ يَاسَنَدِيْ٣

كُنْ لِّيْ وَكُلِّ اَخِيْ عِنْدَ انْقِضَا مُدَدِيْ                                                                

وَلَاتَدَعْنِيْ وَخُذْبِيَدِيْ اَيَامَدَدِيْ

اِلٰى بُلُوْغِيْ مُرَادِيْ يَااَبَا الْحَسَنِ                                

عِنْدِيْ ذُنُوْبٌ وَّمَاعِنْدِيْ لَهَا عَدَدٌ

بَلْ فَاقَ عَدِّيْ وَمَاعِنْدِيْ لَهَا عُدَدٌ                                          

كُنْ شَافِعًا عِنْدَ مَنْ مُّدَّتْ اِلَيْهِ يَدٌ

مُحَمَّدٍ فُهُوَ يَشْفَعُ لِيْ اَبَا الْحَسَنِ                            

صَلَّى الْاِلٰهُ عَلَى الْوَاقِيْ عَذَا بَشَرِ

مُحَمَّدٍ بَشَرٍ لاَ قَطُّ كَالْبَشَرِ                                                    

بَلْ مِثْلُ يَاقُوْتَةٍ مِّنْ جُمْلَةِ الْحَجَرِ

وَالْاٰلِ اَجْدَادِ مَوْلَانَا اَبِي الْحَسَنِ                             

وَالصَّحْبِ قَاطِبَةً مَّعَ كُلِّ مَنْ نَشَرُوْا

اَعْلَامَ دِيْنِ الْهُدٰى فِيْ اُمَّةٍ حَشَرُوْا                        

لِطَيِّهَا جُنْدَهُمْ مَالَعْلَعَ الْبِشْرُ

مِنْ حَيٍّ سَعْدٍ فَكُلُّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ                                     

திருமணம் பற்றி ஷரீஅத் சட்டங்கள்

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۞وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ

உங்களில் வாழ்க்கைத் துணையில்லாதவர்களுக்கு (அவர்கள் ஆணாயினும் பெண்ணாயினும்) திருமணம் செய்து வையுங்கள். (அவ்வாறே வாழ்க்கைத் துணைவரில்லாத) உங்கள் அடிமைகளிலுள்ள நல்லோர்களுக்கும் (திருமணம் செய்து வையுங்கள்). அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தாலும், அல்லாஹ் தன்னுடைய அருளைக் கொண்டு அவர்களைச் சீமானாக்கி வைப்பான். (கொடை கொடுப்பதில்) அல்லாஹ் மிக்க விசாலமானவனும்,(மனிதர்களின் நிலைமையை) நன்கு அறிந்தவனுமாக இருக்கிறான்.

வறுமையினால்)திருமணம் செய்து கொள்ளும் ஆற்றல் பெறாதோர், அல்லாஹ் தனது அருளைக் கொண்டு (அவர்களின் வறுமையை நீக்கி) பொருளைக் கொடுக்கும் வரையில் அவர்கள் (நோன்பு நோற்பது கொண்டு) உறுதியாக தங்களுடைய கற்பைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும்.'
-அல-;குர்ஆன் 24: 32, 33.

எனவே ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் முதல் இறுதி நாள்வரை இன்னும் சுவனபதியிலும் திருமணம் இஸ்லாத்தின் நெறிமுறையாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமணம் பற்றி நபிகளார்:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَآءٌ.

'வாலிபர்களே! உங்களில் வசதி வாய்ப்பினைப் பெற்றவர், திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் திருமணமாகிறது (பிற பெண்களை சிற்றின்ப நோக்கோடு பார்ப்பதை விட்டும்) பார்வையைத் தடுக்கக் கூடியதாகவும், மர்மஸ்தானத்தை (விபச்சாரத்தை விட்டும்) பாதுகாக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கிறது. வசதி வாய்ப்பினைப் பெறாதவர் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளவும். ஏனெனில் நோன்பு சிற்றின்ப வேட்கையைத் தணிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது.'

وَمَنْ نَكَحَ فَقَدْ اَدّٰى ثُلُثَيْ دِيْنِهٖ . فَلْيَتَّقِ اللهَ فِيْ بَاقِيْهِ

'திருமணம் செய்தவன் மார்க்கத்தில் மூன்றிலிரண்டு பங்குகளை நிறைவேற்றி விட்டவனாவான். மீதியில் அவன் அல்லாஹ்வைப் பயந்து கொள்ளவும்'; என்றும்,

تَنَاكَحُوْا وَتَوَالَدُوْا وَتَكَاثَرُوْا فَاِنِّيْ اُبَاهِيْ بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطِ.

'திருமணம ;செய்து குழந்தைகளை அதிகம் பெற்று எண்ணிக்கையில் பல்கிப் பெருகிக் கொள்ளுங்கள். ஒரு விழுகட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாக நான் உங்களைக் கொண்டு கியாமத் நாளில் மற்ற உம்மத்தினரிடம் பெருமை பாராட்டுவேன்'என்றும், 'அதிகமாக நிகாஹ் செய்தவர்கள் நபிமார்கள்' என்றும்,

حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلٰثٌ اَلنِّسَآءُ وَالطِّيْبُ وَقُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ.

'உங்களுடைய இவ்வுலகில் எனக்கு ஹலாலான மனைவியர், நறுமணம். தொழுகையில் என் கண் குளிர்ச்சியடைவது ஆகிய மூன்றும் பிரியமாக்கப்பட்டுள்ளன' என்றும்,

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

'திருமணம் என் சுன்னத்தான வழிமுறை, அதனை புறக்கணிப்பவர் என்னைச் சார்ந்தவர் அல்ல' என்றும்,

مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسِ مَنَّا .

'வறுமையைப் பயந்து திருமணத்தை விட்டவர் எம்மைச் சார்ந்தவர் அல்ல' என்றும்,

مَنْ كَانَ ذَاطَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ .

'வசதி பெற்றவர் திருமணம் செய்து கொள்ளட்டும்' என்றும்,

تَزَوَّجُوْا فَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ اَعْزَبُ .

'திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். சொர்க்கத்தில் திருமணமில்லாதவர் கிடையாது' என்றும்,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَرُهْبَانِ النَّصَارٰى

'கிறித்துவ பாதிரிகளைப் போன்று (பிரமச்சாரிகளாக) இருந்து விடாதீர்கள்' என்றும் பெருமனார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணத்தின் அவசியம் பற்றி எடுத்துக் கூறியுள்ளார்கள்.

உடலுறவு கொள்வதற்கு தேவை ஏற்பட்டு மஹரும், உணவு, உடை ஆகியவையும் கொடுக்க வசதி பெற்றவன் திருமணம் செய்வது சுன்னத்தாகும். சுன்னத் என்பது அவனது உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொள்ள சக்தி பெற்றவனுக்காகும்.

அவ்வாறு அடக்க முடியாதவனுக்கு திருமணம் செய்வது வாஜிபாகும். உடலுறவு கொள்ள இயலாதவனுக்கு மக்ரூஹ் ஆகும்.

ஷாபியீ மத்ஹபில் சில இமாம்களிடத்திலும் மற்ற மூன்று மத்ஹபுகளிலும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களுக்குக் கொடுக்கச் சக்தி பெற்றவன் உடலுறவு கொள்வதில் ஆசை கொண்டவனாக இருந்தால் திருமணம் செய்வது வாஜிபாகும். ஆனால் அவன் ஜினாவை பயந்தால் எல்லோரிடத்திலுமே வாஜிபாகும்.

திருணம நாளில் வாழ்த்துக் கூறும் முறையில் நகரா அடிப்பதும், தம்பூரா வாசிப்பதும், மத்தளம், தஃப் அடிப்பதும் கூடும்.

பெண்ணை பார்ப்பது:

திருமணம் செய்ய நல்லெண்ணங்கொண்டு முடிவு செய்த பிறகு மாப்பிள்ளையும், பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத்தாகும். அதாவது தொழுகையில் மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புகளைத் தவிர மற்றதைப் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத். எனினும் பெண்ணுக்கு மஹ்ரமான ஒருவரை உடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இது தவிர திருமணம் முடியும் முன் பெண் ஆணிடம் நேரடியாக பேசுவதோ, செல்போன் மூலமோ அல்லது மற்ற நவீன கருவிகள் மூலமோ செய்திகளை அனுப்புவதோ, பேசுவதோ, தனியாக சந்திப்பதோ மார்க்கத்திற்கு முரணானது ஆகும்.

குத்பா ஓதும் இடங்கள்:

பெண் பேசப் போனால் அப் பேச்சைத் தொடங்கு முன் மாப்பிள்ளையோ அல்லது அவனுடைய வக்கீலோ ஒரு குத்பா ஓதுவதும், பிறகு வலீயானவர் சம்மதித்து வாக்கு கொடுக்கும் முன் வலீ அல்லது அவருடைய வக்கீல் ஒரு குத்பா ஓதுவதும், பின்னர் நிகாஹ் நடைபெறும்போது பெண்ணின் வலீகாரர்  ஈஜாபுக்கு முன் ஒரு குத்பா ஓதுவதும் சுன்னத்தாகும்.

ஒருவன் ஒரு பெண்ணை பேசி அதில் சம்மதம் ஏற்பட்டிருக்கும் போது அதை அறிந்த வேறொருவன் அப்பெண்ணை தனக்குப் பேசுவது ஹறாமாகும். மாப்பிள்ளை விஷயத்திலும் இவ்வாறுதான் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

மாப்பிள்ளை அல்லது பெண் கேட்டு பேசும் பொழுது ஒருவரைப் பற்றி விசாரித்தால் அறிந்தவர்கள் அவரைப் பற்றியுள்ள விசயத்தை உள்ளபடி விபரமாய்க் கூறுவது வாஜிபாகும். இதனால் புறம்பேசுவது  ஆகாது.  அப்படி உண்மையைக் கூறாது மறைத்தால் கேட்பவருக்கு மோசம் செய்தவராவார்.

நிகாஹு செய்ய தகுதியுடைய பெண்கள்:

'பொருள் வசதி, கண்ணியமான குடும்பப் பிண்ணனி, அழகு, இஸ்லாமிய மார்க்க நெறி கடைபிடித்தல் ஆகிய நான்கு சிறப்புகளைக் கொண்ட பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். எனினும் மார்க்க நெறிக்கு முதலிடம் கொடுத்து அந்தப் பெண்ணைக் கைபிடித்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள்' என்று நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹன்பல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இரு சகோதரிகளில் மிக அழகானவளை தேர்ந்தெடுக்காது ஒன்றரை கண்ணுடைய அழகு குறைந்த ஆனால் மார்க்க பக்தி மிகுந்த புத்திசாலிப் பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து திருமணம் செய்தார்கள்.

நல்ல குணமும், சிறந்த புத்தியும், பத்தினித் தனமும் இனப் பெருக்கமும் உடையவளாக இருப்பதும், கன்னி கழியாதவளாக இருப்பதும் சுன்னத்தாகும். மாப்பிள்ளையும் அப்படிப்பட்டவராக பார்ப்பது சுன்னத்தாகும்.

சிறிதும் உறவு முறையேற்படாத அன்னியர்களுடன் சம்பந்தம் செய்வதை விட சற்று தூரமான உறவில் சம்பந்தம் செய்வது நல்லதாகும்.

திருமணத்தின் ஷரீஅத் சட்டங்கள்:

திருமணத்தின்  பர்ளுகள் ஐந்து: மனைவி, கணவன், வலீ, இரண்டு சாட்சிகள், ஈஜாப்-கபூல் வாசகம் ஆகிய ஐந்தாகும்.

1.    வலிகாரன் இல்லாமல் நிகாஹு செய்வது கூடாது. ஹனபி மத்ஹபில் பெண் தன் ஒலி கொண்டு திருமணம் முடித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் பாலிகில்லாத சிறுமியின் நிகாஹுக்கு வலிகாரர் வேண்டும்.

வலீ என்பவர் தந்தை, தந்தை  இல்லாத நேரத்தில் (அதாவது: தந்தை மரணிப்பதாலோ, அல்லது வலீயாவதற்கு தடையாக இருக்கக் கூடிய பைத்தியம் பிடித்தல், மதம் மாறுதல் போன்ற செயல்களினாலோ தந்தை இழக்கப்பட்ட நேரத்தில்) தந்தையுடைய தந்தை ஆகியோர் ஆவார்கள். இவர்களிருவரும் வயது வராத கன்னி அழியாத பெண்ணை அவளுடைய அனுமதியின்றி ஒருவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம்.

உடலுறவினால் கன்னியழிந்தவளை அவள் பருவமடைந்தவளாக இருப்பின் அவளுடைய அனுமதியின்றி நிகாஹ் செய்து கொடுப்பது யாருக்கும் கூடாது. ஷாபியீ மத்ஹபின்படி பருவமடையாத பெண்ணை தந்தையோ, தந்தையை இழக்கப்பட்ட நேரத்தில் தந்தையின் பாட்டனாரோ தவிர வேறு எவரும் திருமணம் செய்து கொடுக்க கூடாது. ஹனபி மத்ஹபில் வேறு எவரும் திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம்.

ஹனபி மத்ஹபில் வலீயாகிறது அஸபாவின் ஒழுங்கு முறைக்குப் பின் தாய்க்கும் மகனுக்கும், தாய் மாமனுக்கும் உண்டு. வலீயாகிறவன் முன்னால் பாகப்பிரிவினையில் கூறப்பட்டுள்ள அஸபாவுடைய தர்தீபின் முறையிலாயிருக்கும். எனினும் தாயைத் திருமணம் செய்து கொடுக்க மகன் வலீயாக மாட்டான். (அஸபாக்காரர்: என்பது பாகப்பிரிவினையில் நியமிக்கப்பட்ட பங்கிற்குரியவர்களின் பங்குகளைக் கொடுத்தது போக மீதியை, அல்லது பங்கிற்குரியவர்கள் எவரும் இல்லையானால் சொத்து முழுவதையும் எடுத்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு அஸபாகாரர் என்று சொல்லப்படும். அவர்கள் பின்வருமாறு: மகன், மகனுடைய மகன், தந்தை, தந்தையின் தந்தை, தகப்பனும் தாயும் ஒன்றான சகோதரன், தந்தை மட்டும் ஒன்றான சகோதரன், அவர்களுடைய ஆண் குழந்தைகள், தாயும் தந்தையும் ஒன்றான அல்லது தந்தை மட்டும் ஒன்றான சிறிய பெரிய தந்தைகள், அவர்களின் ஆண் மக்கள் ஆகியோராவார்கள். வமிசத்தாலுள்ள மேற்கூறப்பட்ட அஸபாவுக்குப் பின் உரிமை விட்டவன். இவனுடைய அஸபாத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே வருவார்கள்.)

அஸபாக்காரர்களில் உள்ள வலீ இல்லையானால் காளீயாகிறவர் தன்னுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்ட பகுதியிலுள்ள பருவமடைந்த பெண்ணை ஏழு நிலைகளில் திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம். 1. வலீகாரன் தானே அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாயிருந்தாலும். 2. வலீ எவரும் இல்லாத நிலையிலும்(வலீ இருந்தும் அவனிருக்கும் இடம் தெரியாத நிலையிலும்) 3. வலீகாரன் இரண்டு நாட்களின் தூரத்திற்கு அப்பால் மறைமுகமாக இருக்கும் நிலையிலும், 4. வேறு இடத்திலிருக்கும் வலீகாரன் வரமுடியாத சூழ்நிலையிலும் 5. அவன் பெரும் அந்தஸ்துடையவனாக இருந்து வராமலிருந்து விட்ட நிலையிலும் 6. பொருத்தமுள்ள மாப்பிள்ளைக்கு முடித்துக் கொடுக்காததால் அவன் கோபித்துக் கொண்ட நிலையிலும் 7. வலீகாரன் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் கட்டியிருந்த நிலையிலும். இந்த ஏழு நிலையிலும் காளீ திருமணம் செய்து கொடுப்பார்.

உரிய நிபந்தனைகளின்படி உள்ள காளியானவர் இல்லாவிட்டால் நீதியான ஒரு மனிதரை நடுவராக (முஹக்கமாக) மாப்பிள்ளை பெண் இருவரும் நியமித்து அவர் மூலம் திருமணத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வார்கள்.

வலீகாரருக்கு ஈஜாப் கபூலுடைய வாசகம் தெரிந்திருந்தாலும் அவர் தனக்கொரு வக்கீலை நியமித்து நிகாஹை நடத்துவது கூடும்.

நெருங்கிய வலீகாரர் இருக்கும் போது, தூரமாக உள்ள ஒரு வலீகாரர் ஏழு சந்தர்ப்பங்களில் திருமணத்தை முடித்துக் கொடுக்கலாம். நெருங்கியவர் காபிராகவோ, பாவம் செய்பவராகவோ, சிறு பிள்ளையாகவோ, அடிமையாகவோ, பைத்தியக்காரனாகவோ, நோட்டம் குறைந்தவனாகவோ, மடமைத்தனம் உள்ளவனாகவோ இருப்பின் தூரத்திலுள்ளவர் வலியாகலாம்.

கன்னியழிந்த பருவமடைந்த பெண்ணை அவள் குறிப்பிடுகின்ற மாப்பிள்ளைக்கே அன்றி வேறு ஒருவனுக்கு தந்தையோ, பாட்டனோ மணம் முடித்துக் கொடுக்கக் கூடாது.

பருவமடையாத தன்னுடைய சிறிய மகனுக்கு சரியான மஹ்ரைக் கொண்டு பொருத்தமான பெண்ணைப் பார்த்து தந்தையோ, தந்தையை இழந்த நேரத்தில் பாட்டனோ மணம் முடித்து வைக்கலாம்.

2.    பெண்ணின் சம்மதமாகும். பெண் சிறுமியாயிருந்து வலிகாரர் அவளை நிகாஹ் செய்து கொடுக்கும் பட்சத்தில்  அவள் சம்மதம் தேவையில்லை. ஆனால் அவளுக்குத் தெரியப்படுத்துவது ஏற்றமாயிருக்கும்.

3.    நீதமுள்ள இரண்டு சாட்சிகள் ஆஜராயிருப்பது. திருமணத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் ஜமாஅத்தை சாட்சியாக்கி வைப்பது ஏற்றமாயிருக்கும். சாட்சிகள் ஈஜாப் கபூல் வாசகத்தை விளங்குகிறவர்களாகவும், நேர்மையானவர்களாகவும் இருப்பது ஷர்த்தாகும்.

4.    ஒலிகாரனும், மாப்பிள்ளையுமாவது அல்லது அவர்களுடைய வகீலாவது ஈஜாப் கபூல் சொல்வதாகும். ஈஜாப் என்பது   زَوَّجْتُكَ                   உனக்கு நான் மணம் முடித்து தந்தேன் என்று பெண்ணின் வலீகாரன் (அல்லது அவனின் வக்கீல்) சொல்வதாகும். கபூல் என்பது மாப்பிள்ளை (அல்லது அவனால் குறிக்கப்பட்ட அவனது வகீல் قَبِلْتُ நான் ஒப்புக் கொண்டேன் என்று சொல்வதாகும்.

நிகாஹ் எழுதும் போது 'என் மகள் இந்தப் பெயருடைய பெண்ணை இத்தனை ரூபாய் மஹருக்கு உனக்கு நான் நிகாஹ் செய்து தந்தேன்' என்று வலிகாரர் கூற வேண்டும். 'அவளுடைய நிகாஹை நான் ஒப்புக் கொண்டேன்' என்று மாப்பிள்ளை கூற வேண்டும்.

மாப்பிள்ளையாகிறவன் முஸ்லிமாகவும், குறிப்பானவனாகவும், மஹ்ரம் இல்லாதவனாகவும், இந்த நிகாஹுக்கு முன் நான்கு மனைவிகள் இல்லாதவனாகவும், இப்பொழுது நிகாஹ் செய்ய நாடும் பெண்ணுக்கு வமிசம் மூலமாகவோ, பால்குடி மூலமோ மஹ்ரமான அக்கா, தங்கை, மாமி, சாச்சி இவர்களில் எவரேனும் ஒருத்தி இவனுடைய நிகாஹில் இல்லாமல் இருப்பது ஷர்த்தாகும்.

இரண்டு சகோதரிகளை ஒன்று சேர்த்து திருமணம் செய்வது ஹராம் என்று அல்லாஹ் திருமறையில் கூறியுள்ளான்.

நிகாஹில் மாப்பிள்ளையை குறிப்பிடுவது ஷர்த்தாகும். குறிப்பிடாமல் இந்த இருவரில் ஒருவருக்கு நிகாஹ் செய்து தந்தேன் என்று சொன்னால் கூடாது.

இரு சகோதரிகளின் இரு மகள்களை ஒரே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்.

5.    நிகாஹ் செய்துகொள்ள ஹலாலாகும்படியான நிலைமையில் அந்தப் பெண் இருப்பதாகும். பெண்ணாகிறவள் முஸ்லிமானவளாகவும், வேறொருவருடைய மனைவியாக இல்லாமலிருப்பவளாகவும், இத்தாவை விட்டு நீங்கியவளாகவும், அவள் யார் என்று குறிக்கப்பட்டவளாகவும், வமிசம், பால்குடி சம்பந்தம் ஆகிய மூன்றிலும் மஹ்ரமியத்தை –திருமணம்  செய்ய ஹராமாயிருப்பதை விட்டும் நீங்கியவளாகவும் இருப்பது ஷர்த்தாகும்.

பெண்ணிடம் கவனிக்க வேண்டிய சுன்னத்துக்கள்:

1.    தன் கற்பையும், கணவனுடைய சொத்தையும் காப்பவளாயிருப்பதாம்.
2.    நற்குணமாயிருக்கும்.
3.    அழகாயிருக்கும்.
4.    மஹர் குறைவாயிருப்பதாகும். ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 'எந்தப் பெண்ணின் மஹர் குறைவாகவும், அழகு அதிகமாயும் இருக்கிறதோ அவர்களே பெண்களில் மிக நன்மையானவர்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.
5.    மலடியல்லாதவளாயிருப்பதாகும்.
6.    கன்னியாயிருப்பதாகும்.
7.    மார்க்க நெறி தவறாமல் நடப்பவளாய் இருப்பதாகும்.
8.    நெருங்கிய பந்துவாயில்லாமலிருப்பதாகும்.

நிகாஹில் மஹ்ரை குறிப்பது சுன்னத்தாகும். குறிக்கப்பட்ட மஹ்ரை கொடுப்பது வாஜிபாகும். குறித்த மஹர் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்படாத மஹராக இருந்தாலும் அல்லது மஹர் குறிக்கப்படாவிட்டாலும் அவள் குடும்பத்தில் வழமையான மஹர் விதியாகும்.

மஹ்ர் வெள்ளியாயிருப்பது மற்றொரு சுன்னத்தாகும். விலையாக கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய எதுவெல்லாம் இணக்கமாகுமோ அதையெல்லாம் மஹராகக் கொடுக்கலாம். மஹரைக் குறிக்காமல் நிகாஹ் முடிப்பது மக்ரூஹ்.

மஹராகிறது விலை மதிப்புள்ளதாக  மதிப்பு பெற்ற பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருப்பது ஷர்த்தாகும்.

தவணை வைக்கப்படாத மஹரை கைப்பற்றுவதற்கு ஒரு மனைவி தன்னைக் கணவனை விட்டும் தடுக்கலாம். மஹருக்கு தவணை வைத்திருந்தால் கணவனைத் தடுக்கும் உரிமையை இழந்திடுவாள்.

உடலுறவுக்கு முன்னோ அல்லது பின்னோ இருவரில் ஒருவர் இறந்து விடுவதாலும், மேலும் கத்னா அளவு வரை மறைவது கொண்டு உடலுறவு கொள்வதாலும் (இதனால் கன்னி அழியாவிட்டாலும் சரியே)இந்த இரு நிலைகளிலும் மஹ்ர் விதியாகும்.

உடலுறவுக்கு முன் ஒருவன் தலாக் சொன்னால் அரை மஹர் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் உடலுறவுக்கு பின் தலாக் சொன்னால் முழு மஹரும் விதியாகும்.

உடலுறவு ஏற்படும் முன் ஃபஸ்கு ஏற்பட்டாலோ, அல்லது அவள் முர்தத்தாகி விட்டாலோ அல்லது அவன் மஹர் கொடுக்க இயலாதவனாகி விடுவதாலோ அல்லது அவளைக் கொண்டு ஏற்படுகிற காரணங்களைக் கொண்டு அவள் ஃபஸ்கு செய்தாலோ  மஹர் முழுவதும் விழுந்து விடும்.

பொறுப்புணர்ந்த பருவமடைந்த பெண், தன் கணவன் தர வேண்டிய மஹரை வாங்காமல் நீங்கி விட வேண்டுமென்றால் மஹரை நீக்கி விட்டேன், ஹலாலாக்கினேன், விழுத்தாட்டி விட்டேன், நன்கொடையாக ஆக்கி விட்டேன், ஆகுமாக்கினேன் என்ற வார்த்தைகளைச் சொல்வதால் அவன் மஹர் கொடுப்பதை விட்டும் நீங்கி விடுவான்.

மஹர் கொடுக்க முடிந்தவன் அதனைக் கொடுக்காமல் இறந்து விட்டால், ஜினா செய்தவனைப் போன்று கியாமத்து நாளில் வருவான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

நிகாஹை ஹராமாக்கும் செயல்கள்:

பெண்ணாகிறவள் முடிக்கப் போகிற மாப்பிள்ளைக்கு வமிசத்தில் திருமணம் செய்வதற்கு ஹராமானவளாக இல்லாதிருக்க வேண்டும்.

பால்குடி:
உனக்கு பால் கொடுத்தவளும். அவளைப் பெற்றவளும், அவளுக்கு பால் கொடுத்தவளும், உன் தாய், தந்தைக்குப் பால்  கொடுத்தவளும் உனக்குத் தாயாகும். அவளுடைய பாலுக்குரியவன் உனக்குத் தந்தையாகும்.

வமிசத்தால் அல்லது பால் குடியால் உனக்குத் தாய், தந்தையாக இருப்பவர்களின் பாலைக் குடித்தவள் உன் சகோதரியாவாள்.

உன் மனைவியிடம் பாலைக் குடித்தவன், அல்லது உன் மகனுடைய மனைவியிடம் அல்லது குடி மகனுடைய மனைவியிடம் பால் குடித்தவன் உனக்கு மகனாகும். இவர்கள் அனைவரும் ஹராமாகும்.

பால் குடி என்பது, ஒன்பது வயது அடைந்த உயிருடனுள்ள ஒரு பெண்ணின் பாலை இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்தை உறுதியாக ஐந்து தடவை குடிப்பதாயிருக்கும்.

பிள்ளை என்பது தன் விந்தின் மூலம் உண்டாவதால் அது தன்னுடைய உடலில் ஒரு பகுதியாக இருப்பது போல், பாலாகிறது உடலிலிருந்து ஓர் இறைச்சித்துண்டுக்கு ஒப்பாகிறது. ஆகையினால்தான் பால்குடி மூலம் நிகாஹ் ஹராமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தந்தையுடைய அல்லது பாட்டனுடைய மனைவிகளும் மகனுடைய மனைவியும் சம்பந்தத்தினால் ஹராமாகும். மகன் வமிசத்தினால் உள்ளவனாக இருப்பினும், பால் குடியினால் உள்ளவனாக இருப்பினும் சரி.

மனைவியின் தாய் வமிசத்தால் தாயானாலும் சரி, பால் குடியினால் தாயானாலும் சரி ஹராமாகும். அந்த மனைவியை உடலுறவு கொண்டிருந்தால் அவளின் மகளும் ஹராமாகும். எனவே அந்த மனைவியை உடலுறவு கொள்ளும் முன் தலாக் சொல்லி விட்டால் அவளுடைய மகளைத் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். ஹராமல்ல.

தந்தையுடைய மனைவியும், மகனுடைய மனைவியும் ஹராமாகும். அதுபோல் மனைவியின் தாயும் ஹராமாகும். உடலுறவு நடைபெறாமலிருந்தாலும் இவர்கள் எல்லோரும் ஹராமாவார்கள். ஆனால் நிகாஹ் செல்லத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் உடலுறவு நடந்து விட்டால் செல்லுபடியாகாத நிகாஹாக இருந்தாலும் ஹராமாவார்கள்.

உடலுறவு கொண்ட மனைவியின் முந்திய கணவனுடைய மகளை (அவள் அவனுடைய பராமரிப்பில் இருப்பினும், இல்லாவிட்டாலும்) திருமணம் செய்யக் கூடாது.மனைவியை உடலுறவு கொள்ளாவிட்டால் அந்த மனைவியை தலாக் சொல்லி விட்டு (வேறு கணவனுக்குப் பிறந்த) அந்த பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்வதில் எவ்விதக் குற்றமும் இல்லை.

காபிரான கணவன் மனைவி இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தால் ( அல்லது அவளைத் தலாக் சொல்லி இத்தா முடியும் முன் இஸ்லாத்தில் வந்திருந்தாலும் சரி) குப்ருடைய நேரத்தில் அவளுடைய நிகாஹ் செல்லுபடியாகும்.

விபச்சாரத்தினால் கற்பமுற்றிருப்பவளை நிகாஹ் செய்வது எல்லோரிடத்திலும் கூடும். உடனே அவளை உடலுறவு கொள்ளலாம். ஆனால் இமாம் அபூஹனீபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அவள் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் வரை உடலுறவு கொள்வது கூடாது என்றும், திருமணம் செய்ய நினைப்பவன் அவனே அவளுடன் விபச்சாரம் செய்தவனாக இருந்தால் கூடுமென்றும் கூறியுள்ளார்கள்.

அடிமைகள்:

ஹயாத்தாயிருக்கும் சுதந்திரமான ஒரு பெண்ணால் உரிமையிடப்பட்ட அடிமைப் பெண்ணை அவளுடைய வலீகாரன் நிகாஹ்செய்து கொடுப்பான். அவளுக்கு வமிசத்தால் வலீகாரன் இல்லாவிட்டால் அவளுடைய அனுமதி பெற்ற ஒரு வக்கீல் நிகாஹ் செய்து கொடுப்பான்.

பருவமடைந்த, புத்தி சுவாதீனமுள்ள ஒரு பெண்ணுடைய அடிமைப் பெண்ணை அந்தப் பெண்ணின் வலீகாரன் அவளுடைய அனுமதி கொண்டு மணம் முடித்துக் கொடுப்பான்.

கன்னியாக உள்ள சிறிய பெண், சிறிய ஆண் ஆகியோருடைய அடிமைப் பெண்ணை அவர்களின் தந்தையோ, தந்தையுடைய தந்தையோ மணம் முடித்துக் கொடுப்பான்.

பொருத்தம் பார்ப்பது:

திருமணத்தில் மாப்பிள்ளைக்கும், பெண்ணுக்கும் பொருத்தம் பார்ப்பது, பெண்ணாகிறவள் கேவலமடையாமலிருப்பதற்காகத் தேவையானதாகும். இதற்கு அரபியில் குஃப்வு كُفْوُ என்று சொல்லப்படும். இந்த குஃப்வு நிகாஹுக்கு அவசியமான ஷர்த்தல்ல.

சுதந்திரமான பெண் அல்லது அடிமைத் தனத்திலிருந்து உரிமை பெற்ற பெண்ணுக்கு அடிமை ஒருவன் குஃப்வு ஆக மாட்டான். பத்தினித்தனமுள்ள பெண்ணுக்கும். மார்க்கப் பற்றுள்ள பெண்ணுக்கும் பாவம்  செய்கிறவன் பொருத்தமாக மாட்டான்.

பொருத்தம் பார்ப்பதில் ஏழை, பணக்காரன் என்பதைப் பார்க்க கூடாது. குறைஷீ, ஹாஷிமி, முத்தலிபி கிளையார்களில் உள்ள பெண்ணுக்கு மற்ற அரபிகளோ, மற்றவர்களோ பொருத்தமாக மாட்டார்கள்.

நிகாஹுக்குப் பின் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள்:

1.    வலிமா விருந்து-கல்யாண விருந்து செய்வதாம். இது சுன்னத்து முஅக்கதாவாகும்.  இதற்கு அழைக்கப்பட்டால் வருகை தருவது வாஜிபாகும்.
நிகாஹுக்கு முன் நடைபெறும் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் செல்வது வாஜிபல்ல. அது வெறும் விருந்து என்ற முறையில் செல்வது சுன்னத்தாகும்.

வலீமா விருந்தை மணமக்களின் உடலுறவு நடைபெற்ற பின் கொடுப்பது சிறப்பாகும். நிகாஹ் முடிந்த மூன்று நாட்களுக்குள்  தவறினால் ஒரு வாரத்துக்குள் செய்து விட வேண்டும்.

தப்பு கொட்டி  நிகாஹை பிரஸ்தாபப் படுத்துவதும் அதனால் சந்தோஷம் கொண்டாடுவதும் சுன்னத்தாகும்.

வலீகாரன் கைப்பிடித்துக் கொடுக்கப்பட்டு முதன் முதலாக மணமக்கள் சந்திக்கும் பொழுது மாப்பிள்ளை தன் வலக்கரத்தால் பெண்ணுடைய முன் நெற்றியைப் பிடித்துக் கொண்டு இருவரும்:

بَارَكَ اللهُ لِكُلٍّ مِّنَّا فِيْ صَاحِبِهٖ

'நம்மிலிருந்து ஒவ்வொருவருக்கும் மற்றவருடைய விஷயத்தில் அல்லாஹ் பரக்கத்துச் செய்வானாக!' என்று சொல்வதும், மற்ற பேச்சுகள் பேசும்முன் நன்றிக்காகவும், நன்மையைத் தேடியும் இஸ்திகாரா நிய்யத்துச் செய்து கொண்டு இரண்டு ரக்அத் உள்ள தொழுகையை தொழுது கொள்வதும் சுன்னத்தாகும்.

2.    மனைவிமார்களுடன் சந்தோஷயமாயிருப்பதாகும்.

மனைவி தன்னிடம் பிணங்கிக் கொண்டால் முதலில் அவளுக்கு உபதேசம் செய்வான். அதில் அவன் திருந்தாவிட்டால் உபதேசத்துடன் அவளைப் படுக்கையில் வெறுப்பான். ஆனால் பேசாமல் இருக்கக் கூடாது. உபதேசமோ, படுக்கையில் வெறுத்தலோ பலன் தரவில்லையானால் காயப்படாமல் அடிப்பான். இவ்வாறே அல்லாஹுதஆலா குர்ஆனில் (4:34) மூன்று நிலைகளைக் கூறியுள்ளான்.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

எவளும் (கணவனுக்கு) மாறு செய்வாளென்று நீங்கள் அஞ்சினால், அவளுக்கு நல்லுபதேசம் செய்யுங்கள். (அவள் திருந்தாவிடில்) படுக்கையிலிருந்து அவளை அப்பறப்படுத்தி வையுங்கள். (அதிலும் அவள் சீர்திருந்தாவிடில்) அவளை (இலேசாக) அடியுங்கள். அதனால் அவள் உங்களுக்கு வழிப்பட்டுவிட்டால், அவள் மீது (வேறு குற்றங்கள் சுமத்த) யாதொரு வழியையும் தேடாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக மேன்மையானவனும் மிகப் பெயரியவனுமாயிருக்கிறான் என இறைவன் அருளியுள்ளான்.

3.    பெண்ஜாதிக்கு நப்கா எனும் அன்னவஸ்திரம் கொடுப்பதாகும். உடலுறவுக்கு தகுதியில்லாத சிறுபிள்ளைக்கு நஃப்கா கொடுக்க தேவையில்லை.

 நஃபகா என்பது அவளிருக்கும் ஊரில் மிகுதம் புழக்கத்தில்  இருக்கும் தானியத்தில் ஏழையாக இருப்பவன் ஒரு சிறங்கையும், (இரு கை நிறையவுள்ள அளவு) நடுத்தரமானவன் ஒன்றரைச் சிறங்கையும், வசதி படைத்தவன் இரண்டு சிறங்கைகளும் ஒவ்வொரு நாளும் சுப்ஹுடைய நேரத்தில் கொடுத்திட வேண்டும். அதற்குரிய விறகு, தண்ணீர், வழக்கப்படியுள்ள கறி,மசாலா, ஊறுகாய், ஆகியவையும் கொடுத்திட வேண்டும். பால், தயிர், மோர் புழங்குகின்ற ஊரில் அதனையும் கொடுப்பது வாஜிப்.,

வீட்டுப் பொருட்கள், சமைப்பதற்குரிய பொருட்கள், உடைகள் தங்குவதற்கு பாதுகாப்பான வீடு கொடுப்பது வாஜிப்.
4.    மார்க்க விஷயங்களை பெண்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாகும். அவ்வாறு அவன் கற்றுக் கொடுக்கவில்லையானால் அதைக் கற்றுக் கொள்ள அவள் செல்வதாயிருப்பின் அதைத் தடுக்கக் கூடாது.
5.    ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிமார்கள் இருப்பின் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் கொடையிலும் தங்கும் நாளிலும் நீதமாய் நடப்பதாகும்.

முறை வைப்பதில் அதிகம் மூன்று இரவுகளாகும். மேலும் கன்னி கழியாத புதுப் பெண்ணாக இருந்தால் விடுபடாமல் ஏழு இரவுகள் தங்கலாம். கன்னியிழந்த புதுப் பெண்ணாக இருந்தால் மூன்று இரவுகள் தங்கலாம்.

மணம் முடித்து வீடு கூடும் முதலிரவில் ஜமாஅத்துக்கும், ஜனாஸாவுக்கும் வராமலிருக்கலாம். அப்படி வராமலிருப்பது வாஜிபென்று கூட சில இமாம்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் இமாம்களிடையே கருத்து வேறுபாடு உள்ளது.

மனைவியுடன் இன்பம் பாராட்டுதல்:

மனைவிமார்களுடன் சரச வார்த்தைகள் பேசியும் விளையாடியும். அவர்களுடைய புத்தியின் பக்குவப்படி நடப்பது கணவனின் கடமை.

கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தங்களின் மர்மஸ்தானங்களைத் தொட்டு சுகம் பாராட்டிக் கொள்வார்களானால், அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்களுடைய கூலி மிக மகத்தானதாக இருக்கும் என்று நான் ஆதரவு வைக்கிறேன் என்று இமாம் அபூ ஹனீபா ரலியல்லாஹுஅன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

மாதவிடாய் நேரத்திலும், பின் துவாரத்திலும் உறவு கொள்வது ஹராம். பின் துவாரத்தைப் பார்ப்பதும் ஹராமாகும். அதேபோல் நோயுற்றிருப்பவளை வேதனைப் படுத்தி உடலுறவு கொள்வதும், விரலினால் கன்னியழியும்படி செய்வதும் ஹராமாகும்.

கர்ப்பமாவதைப் பயந்து விந்தை வெளியில் போகச் செய்வதும், உடல் உறவு கொள்ளும்போது பேசுவதும் மக்ரூஹ். உடலுறவு கொள்ளும் போது நடந்த விசயங்களை வெளியில் சொல்வது இருவருக்கும் ஹராம். மறைவான இடத்தில் உடலுறவு கொள்வது முஸ்தஹப்பாகும்.

ஆண்,பெண்கள் மர்மஸ்தானங்களை பார்ப்பது அது தன்னுடையதாயினும் மக்ரூஹ் ஆகும். அதனால் கண்பார்வை கெட்டுவிடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
தன் கையினால் விந்தை வெளியாக்குவது ஹராம். அவன் ஜினாவைப் பயந்தாலும் சரி.

இரவின் துவக்கத்தில் உடலுறவு கொள்வது மக்ரூஹ். மாதத்தின் துவக்கத்திலும், நடுவிலும் கடைசியிலும் உடலுறவு கொள்வது மக்ரூஹ் என்பதாகவும் அந்த தினங்களில் உடலுறவு கொள்வதால் அதில் ஷைத்தானும் கலந்து கொள்கிறான் என்பதாகவும் அலீ, முஆவியா, அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹும் ஆகியோர் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஙஸ்ஸாலி இமாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள்.

இருவதும் ஒரு போர்வையில் மூடிக் கொள்வதும், ஒரே விரிப்பில் உறங்குவதும், உடல் உறவை நாடும் போது மணம் பூசிக் கொள்வதும், கழுத்துடன் கழுத்தை கட்டிப் பிடித்து முத்தமிட்டுக் கொள்வதும், இன்பம் கொடுக்கும் பேச்சுக்களை பேசிக் கொஞ்சிக் குலாவி விளையாடுவதும், உறவு கொள்ளும் நேரத்தில் பின்வரும் துஆவை ஓதிக் கொள்வதும் சுன்னத்தாகும்.

بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ  الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا .

பொருள்: 'அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் யா அல்லாஹ் ஷைத்தானை எங்களை விட்டும் தூரமாக்கி வைப்பதுடன் அவனை எங்களுக்கு நீ கொடுத்திருப்பதை விட்டும் தூரமாக்கி வைப்பாயாக!'

விந்து வெளிப்படும் போது பின்வரும் ஆயத்ததை மனதினால் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும்.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِن َ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا.

பொருள்: 'தண்ணீரிலிருந்து (விந்திலிருந்து) மனிதவர்க்கத்தைப் படைத்து அதைப் (பிறப்பைக் கொண்டு) பந்துக்களாகவும், (திருமணத்தினால்) சம்பந்திகளாவும் ஆக்யிய அல்லாஹுத் தஆலாவுக்கே புகழனைத்தும்'

அவனுக்கு விந்து முதலில் வெளிப்படுவதாக இருந்தால் சற்று தாமதித்து அவளுக்கு வந்து வெளியாகும் வரை முடிந்த மட்டும் விளையாட்டில் ஈடுபட்டு அவளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவது சுன்னத்தாகும்.

மறுமுறை உடலுறவு கொள்ள நாடினாலும், அல்லது எதையேனும் சாப்பிட, குடிக்க விரும்பினாலும் இருவரும் தங்களுடைய மர்மஸ்தானங்களைக் கழுவி சுத்தப்படுத்தி ஒளு செய்து கொள்வதும் சுன்னத்தாகும்.

கணவன் மனைவி இருவரும் உடலுறவின் விளையாடுவது அல்லாஹ்விற்கு மிக விருப்பமானதாகும்.

பிரயாணம் போய் விட்டுத் திரும்பி வந்த நேரத்திலும், ஸஹருடைய நேரத்திலும் உடலுறவு கொள்வது சுன்னத்தாகும். பகலில் உடலுறவு கொள்வது மக்ரூஹ். ஆனால் வெள்ளிக் கிழமை ஜும்ஆவுக்கு முன் மக்ரூஹ் அல்ல. மாறாக அது சுன்னத்தாகும்.

கழுதைபோல நிர்வாணமாக உடலுறவு கொள்ளக் கூடாது. தமர்காளை போல மொச்சை போடக் கூடாது என்று ஹதீதில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உடலுறவில் ஆணுக்கு மேல் பெண்ணை ஆக்கிக் கொள்வது மக்ரூஹ். அதிலும் விந்து வெளியாகும்போது அவ்வாறு செய்வது கொடிய மக்ரூஹ். ஏனெனில் அது நீர்த்தாரையில் நோவை உண்டாக்கும் என்று மஙானியில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சக்தி பெற்றவன் நான்கு தினங்களுக்கு ஒரு தடவை உறவு கொள்வதும், அதிகமான ஆசையுள்ளவனுக்குத் தேவையான அளவு கொள்வதும் சுன்னத்தாகும்.

உடலுறவில் பல வகைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் படுத்துக் கொண்டு செய்வது நிலையில் நின்று கொண்டு செய்வதை விடச் சிறந்தது. எந்த வகையிலும் ஆண் பெண்ணை இன்பம் அனுபவிக்கலாம்; பின்துவராத்திலும் மாதவிடாய் உள்ள நேரத்திலும் தவிர.

ஆகவே கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் மார்க்க சட்டப்படி நடந்து நல்வாழ்க்கை வாழ வல்ல இறைவன் அருள் புரிவானாக!

ரூஹு, ஆன்மா, நப்சு, கல்பு என்றால் என்ன?

اَعْدٰى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِيْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ

உன்னுடைய விரோதிகளில் மிகப் பெரிய விரோதி உன் இரு விலாக்களுக்கு இடையில் உள்ள நஃப்ஸாகும்' என்று ஒரு ஹதீதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

تَوَقَّ نَفْسَكَ لَاتَأَمَنْ غَوَآئِلَهَا     فَالنَّفْسُ اَخْبَثُ مِنْ سَبْعِيْنَ شَيْطَانًا

இமாமுனா கஸ்ஸாலி ரஹிமஹுல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், உன்னுடைய நஃப்ஸை நீ கவனித்துக் கொண்டே இரு. அதன் மோசடிகளை விட்டும் அச்சமற்று இருந்து விடாதே. ஏனெனில், நஃப்ஸாகிறது எழுபது ஷைத்தான்களை விட மிக கெட்டதாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள்.

ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு போருக்கு போய் விட்டு திரும்பி வந்த போது,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِالْاَصْغرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

'நாம் சிறிய போரிலிருந்து பெரிய போருக்கு திரும்பியுள்ளோம்' என்று கூறினார்கள். மனிதன் எப்போதும் தன் நஃப்ஸுடன் போரிட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறித்து இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள்.

அல்லாஹ்வின் பால் நெருங்குகின்ற பாதையில் நடப்பதற்கு 'ஸுலூக்' என்று கூறப்படும். அல்லாஹுதஆலா மனிதனை நஃப்ஸெ குல்லு என்பதிலிருந்து படைத்ததால் மனிதனுடைய ஏழு தன்மைகளுடைய அளவுக்கு அவனுக்கு ஏழு நஃப்ஸுகள் உள்ளன.

இந்த நஃப்ஸுகளை அறிவதற்கு முதலில் அல்லாஹ் நம்மை படைத்த விதத்தை அறிவது அவசியமாகிறது.

மனிதன் படைக்கப்பட்ட விதம்:

அல்லாஹ் மனிதனை படைத்து அதன் உடலை சமமாக்கிய போது தாத்தின் தேட்டத்தை அனுசரித்து அதனுள் ரூஹை ஊதினான்.  ரூஹுக்கும,; உடலுக்கும் உஜூதுடன் ஒரே தொடர்புதான் உண்டு. இவை இரண்டும் (ரூஹு, காலபு) உஜூதின் ஐனே ஆகும். உஜூது இவை இரண்டினதும் ஐன் ஆகும். அல்லாஹுத்தஆலா சொல்லுகிறான்

انما امرنا لشيئي اذاردناه ان تقول له كن فيكون(நாங்கள் ஒரு வஸ்த்துவுக்கு எங்களுடைய ஏவல் என்பது  நாம் அதை குன் என்ற சொல்லை நாடுவோமேயானால் அது உண்டாகிவிடும்.)

அதாவது ஏவல் – அம்று என்னும் அல்லாஹ்வின் நாட்டத்தின் குணபாட்டினால் உருவானதுதான் றூஹு மற்றும் காலபு என்னும் உடல். ஹக்கான ஒருவனான வாஹிதான உஜூது உடலை சமப்படுத்தி அதில் வெளியான பின் உடலின் உள்ளிருந்து றூஹு எனும் கோலத்தில் வெளியானது. அந்த றூஹை இன்சானின் மறைவான பகுதி என்று அதை ஆக்கினான். ஆகவே இன்சான் என்பவன் இரண்டு கோலங்களால் சேர்க்கப்பட்டவன் ஆகும்.

1.பாதினான றூஹிய்யான கோலம்.
2.காலபிய்யான வெளிரங்கமான கோலம்.

இவ்விரண்டு கோலங்களைக் கொண்டும் சேர்க்கப்பட்டவனே இன்சான் ஆகும். காலபிய்யா-உடல் எனும் கோலம் ஆகிறது அது பேதகமாகவும் செய்யும், மாறுபடவும் செய்யும், அழியவும் செய்யும், பனாவாகவும் செய்யும். றூஹிய்யா என்னும் கோலமாகிறது அது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதாகும். அது பேதகமாவதை விட்டும,; மாறுவதை விட்டும் அழிவதை விட்டும், நீங்குவதை விட்டும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதாகும். அது நீடூடி காலம் நிற்கின்றதுமாகும். ஆனால் அஸல்லியத்து அல்லாத்ததது ஆகும். அது காலபை படைத்ததன் பிறகு படைக்கப்பட்டது ஆகும். சூக்குமம் என்பது இதுதான் என்று ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

முதல் உண்டாகுதல் ஆகிறது அது அழிவது கொண்டு ஹுக்மு செய்தோம் என்றாலும் அதற்கு ஹகீகத்தில் அழிவில்லை என்றாலும் அதனுடைய தாத்தில் மறைந்திருக்கும் மர்த்தபா எனும் அஸ்லுக்கு திரும்பி விடும். திரும்புதலாகிறது இணைப்புகள் உருக்குலைந்ததன்; பின்னர் அதன் பாகங்களிலுள்ள ஒவ்வொரு கோலமும் அதன் உள்ளமைக்கு திரும்பி விடுதல் ஆகும். அந்த உள்ளமையாகிறது ஹக்கான ஒருவனான தாத்தாகும்.

உதாரணமாக ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தஹிய்யத்தின் கோலத்திலும் அவர் அல்லாத்தவர் கோலத்திலும் கோலமெடுத்து வந்த பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமவர்களின் றூஹானிய்யத்தான கோலம் அசலுக்கு திரும்பியது போல.

அவனுடைய மற்ற உண்டாகுதல் என்னும் பாகமாகிறது அது பாக்கியானதாகவும், நிரந்தரமானதாகவும் ஆகிவிட்டது. ஒருக்காலமும் அது அழியாது.

இந்த றூஹு எனும் கோலமாகிறது உன்னுடைய காலபுக்கு ஒப்பானதாகும். அதன் பேரில் ஒவ்வொரு அணுஅணுவாக அச்சாக்கப்பட்டதாகும். காலபானது – அதனுடைய எல்லா பகுதிகளைக் கொண்டும,; றூஹானது – அதனுடைய எல்லா ஆதாறுகள், அஹ்காமுகளைக் கொண்டும் ஹக்கான ஒருவனான உஜூதுக்கு வேறானதல்ல. (லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு)

இந்த உஜூது றூஹு எனும் கோலத்தின் பேரில் தோற்றமளித்ததன்-தஜல்லியானதன் பிறகு அதனுடைய அஹ்காமுகள், ஆதாறுகள் எனும் கோலத்தில் வெளியாயிற்று.

நீ இந்த றூஹுதான் உடலை இயக்குகிறது என்று எண்ணிவிடாதே. உசும்புதல், உசுப்பப் படுதல் எல்லாம் சுயமான றூஹைக் கொண்டுதான் என்று எண்ணி விடாதே. ஆனால் இவை அனைத்தும் உஜூதின் தஜல்லியாத்துக்கள் – வெளிப்பாடுகள்; ஆகும்.

இவை அனைத்தும் றூஹின் குணபாடு என்று பெயர் சொல்லப்படும். உசும்புதல் எனும் கோலத்தின் பேரில் தஜல்லியான பிறகு ஹக்குடைய உஜூது வெளிப் புலன்கள் எனும் கோலத்தில் வெளியாயிற்று. றூஹாகிறது ஒரு வெளிப்பாட்டிற்கு கண்ணாடியாகும்.

இரண்டு வகையான றூஹுகள்:

றூஹாகிறது இந்த வர்ணிப்புகளைக் கொண்டு வர்ணிப்புப் பெறுவதைக் கொண்டும் அது சரீரத்தில் அதிகாரம் செய்வது கொண்டும் அதற்கு ஹயவானியத்தான றூஹு என்றும் சொல்லப்படும். இதற்கு நப்சு என்றும் பெயர் சொல்லப்படும். இந்த ரூஹு நமது சரீரத்தை அடுத்திருக்கும் வரைக்கும் நப்ஸு என்றும், நப்ஸுன் நாத்திகா என்றும் சொல்லப்படும். அந்த நப்ஸுதான் 'நீ'.

நப்ஸு இன்ஸானிய்யா என்ற கல்புக்கு மிகுந்த மாட்சிமைகளுண்டு. அது துவக்கத்திலான ஒளியாக இருக்கும். அல்லாஹுதஆலாவை காணுவதற்கு இன்ஸான் அளவில் இறக்கி வைத்த சிர்ராகும். அதேபோல் ஷைத்தானுடைய ரூஹாகிறது நெருப்பாகும். ஆடு, மாடு, ஒட்டகம், பறவை முதலானவைகளின் ரூஹு காற்றாயிருக்கும்.

அல்லாஹு ஆதமைப் படைத்து சொன்னான்:
பனபக்து பீஹி மின்ரூஹி

'ஆதமுடைய' உடலில் என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியை ஊதி விட்டேன் என்று சொன்ன ரூஹாயிருக்கும் என்றும், இன்னும் அந்த கல்பாகிறது, அல்லாஹுதஆலாவுடைய அர்ஷாகுமென்றும் இன்னும் அல்லாஹு தஆலா அதில் பிரசன்னமாயிருக்கிறான் என்றும், அந்த கல்பாகிறது உஜூதுடைய உள்ளமையைப் பார்க்கின்ற கண்ணாடி போலென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
மேற்கூறப்பட்ட ஆயத்தால் ஊதப்பட்ட ரூஹு ஒன்றும், ஊதப்படாத ரூஹு ஒன்றும் இருக்கிறது என்று தெரிய வருகிறது. ஊதப்படாத ரூஹாகிறது நுட்பமான ஆவி என்னும் ரூஹுல் ஹைவானியாயிருக்கும். இந்த ரூஹாகிறது எல்லா உயிர் பிராணிகளுக்கும் பொதுவாயுள்ளது. ஊதப்பட்ட ரூஹாகிறது நுட்பமான பரிசுத்த ஆவியென்னும் ரூஹுல் இன்ஸானியாயிருக்கும்.

இந்த ரூஹு இன்ஸானுக்கே சொந்தம். இந்த ரூஹு பாகத்தை ஏற்காது. ஆதலால் கண்டிப்பில்லை. அல்லாஹ்வுடைய மஃரிபா இதில் இலங்குகிறது. எந்த ஒன்று பாகத்தை ஏற்காததாய் இருக்கிறதோ அதில்தான் மஃரிபா உண்டா
கும். ஆகவே நீ என்பதற்குப் பொருள் கையுமல்ல, காலுமல்ல, வயிறுமல்ல, மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரமுமல்ல, உன் ஜீவாத்மாவுமல்ல. நீ என்பது நுட்பமான பரிசுத்த ஆவியென்னும் ரூஹுல் இன்ஸானியாயிருக்கும்.

ரூஹு ஹையவானி:

கீழுலகத்தைச் சேர்ந்த இந்த ரூஹானாது அக்லாத் எனும் (வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம், கரும்பித்தம் ஆகியவை) ஒரு நுட்பமான ஆவியால் உண்டானது. இந்த நான்குக்கும் நீர், நெருப்பு, நிலம், காற்று இவைகளே மூலமாகும். ரூஹு ஹையவானியின் சுபாவம் பேதப்படுவதும் சரியாயிருப்பதும் உஷ்ணம், சீதம், கொழுமை, வறளை இவைகளின் கூடுதல் குறைவால் ஏற்படுவதாகும். இதை சரிப்படுத்துவதற்கே வைத்திய முறைகள் தோன்றியது.

ரூஹு இன்சானியாகிறது சரீரத்தில் ஆட்சி செய்வதெல்லாம் ரூஹு ஹையவானியின் உதவி கொண்டுதான். ரூஹு ஹையவானி என்பது கல்பு ஜிஸ்மானியான இருதய கமலத்தின் உஷ்ணத்தினால் பக்குவத்தை அடைவதும் துடி நரம்புகளின் வழியால் எல்லா உறுப்புகளிலும் பரவி சரீரத்திற்கு ஹயாத்தைக் கொடுப்பதுமான நுண்ணிய ஒரு ஆவியாக இருக்கும். ரூஹு ஹயவானி என்பது சரீரத்துக்குள் நடப்பதும், அதற்கு ஹயாத்தைக் கொடுப்பதும் எதைப்போல் என்றால், எரிகிற விளக்கை வீட்டின் பல பக்கங்களிலும், காட்டினால் அப்போது அவ்வீட்டின் பல பக்கங்களிலும் வெளிச்சம் பரவுகின்றதைப் போன்றதாகும். ஆகவே ரூஹு ஹயவானியாகிறது விளக்கின் சுடர் போலவும் ஹயாத்து அச்சுடரின் வெளிச்சம் போலுமாகும்.

இந்த சக்திகள் திரும்பி விடுமேயானால், றூஹுக்கு சிபத்தான, குணபாடான உடம்பிலுள்ள உசும்புதலுக்கு காரணமான ஹயாத்து எனும் சக்தி வெளியிலிருந்து உள்ளபக்கம் திரும்பிவிடுமேயானால் (அதாவது செயலிலிருந்து அதன் தன்மைக்கு திரும்புதல் எனும் தஜல்லியைக் கொண்டு திரும்பி விடுமேயானால்) ஹயாத்து எனும் சக்தி திரும்பிவிடுவது கொண்டு அந்த சரீரம் மைய்யித்தாக ஆகிவிடும்.

இந்த ரூஹுன் நாதிகா என்னும் ரூஹுல் இன்ஸானை ரூஹுல் அஃளமென்றும், இதுபேர் உலகமென்ற ஆலமுல் கபீரில் 'அக்லுல் அவ்வல்' என்றும், கலமுல் அஃலாவென்றும், லவ்ஹுல் மஹ்பூலென்றும், ரூஹுல் முஹம்மதிய்யா என்றும், ஹகீகத்துல் முகம்மதிய்யா என்றும், நூரென்றும், நப்ஸு குல்லியென்றும், கபீ என்றும் சிர்ரென்றும், சிர்ருல் சிர்ரென்றும், ரூஹென்றும், கல்பென்றும், நப்ஸு நாத்திகா என்றும், லத்தீபத்துல் இன்சானிய்யா என்றும் கலீபத்துல் அக்பரென்றும், சிர்ருல் அஃலமென்றும், கலிமாவென்றும், புஆதென்றும், ஸதர் என்றும், அக்லென்றும், நப்ஸென்றும் கூறப்படுகிறது என்று இஹ்யா உலூமுத்தீன் என்ற கிதாபில் கூறப்படுகிறது. நப்ஸு என்பதும் கல்பு என்பதும் ரூஹு என்பதும் ஒன்றுதான்!

கல்பு எனும் பதத்திற்கு இரண்டு பொருள்கள் உண்டு. 1. நெஞ்சுக்குள் இடது பக்கத்தில் இருக்கும் மாங்காய் வடிவிலான மாமிசத் துண்டமாகிய இருதயம். 2. ஜோதி மயமாகிய ஓர் ஆத்மீக தத்துவ நுட்பம். இந்த இரண்டுக்கும் ஒருவித காந்த சம்பந்தமுண்டு. ஆத்மீக கல்பாகிய இரண்டாவது கல்பையே அகம்-உள்ளம் என்றழைக்கிறோம். இந்த அகம்தான் பகுத்தறிவுள்ள மனிதனின் உண்மை ரகசிய நுட்பமாய் இருக்கிறது. திருக்குர்ஆனில் கல்பு என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதெல்லாம் இந்த அகம் என்ற ஹகீகதே இன்சானாகிய நுட்பத்தைக் குறிப்பதே. இந்த அகம்தான் மனிதனில் பார்ப்பதும், கேட்பதும், பேசுவதும், வஸ்துக்களின் உண்மையை விளக்கி அறிவதுமாகும். இதனை ஆலமே மலகூத் என்றும், மிதால் என்றும், மும்கினுல் உஜூத் என்றும் அழைக்கலாம். இது சூக்குமமாகும். வலம்-இடம்-கீழ்-மேல்-முன்-பின்-அருகாமை-தூரம் என்ற திக்குத் திசையொன்றும் இதற்கு கிடையாது.

நன்மை, தீமை, கேள்வி, கணக்கு, இன்பம், துன்பம், வேதனை யாவும் அதன் மீதிலேயாகும். இந்த சூக்கும சரீரம் உலகமனைத்தையும் அடைய வளைந்ததாக இருக்கிறது. அவ்லியாக்களுக்கு சித்தியாகும் அகவிளக்கமும், அபூர்வ நிகழ்ச்சிகளும் இந்த சூக்குமத்தின் விளக்கத்தினாலேயே உண்டாகின்றன. இதுவே மனித ஆத்மாவின் அசலாகும். தனக்கு வேண்டிய எந்த ரூபத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள இச்சரீரத்துக்குச் சக்தியுண்டு. இது சடலத்தை விட்டும் நீங்கி விட்டால் அதற்கு மரணம் என்று சொல்லப்படும். சூக்கும சரீரத்தின் நிலை கிட்டுபவருடைய நிலை 'பகா' எனும் நித்தியானந்த நிலையாக இருக்கும். இரண்டே இலட்சணங்களைக் கொண்டு அகம் வர்ணிக்கப்படுகிறது. அதாவது பார்ப்பது, உணர்வது ஆகியவையே அந்த இலட்சணங்கள்.

'தானென்றது ரூஹு அதிலே நின்றும்
தனியோன் ஸிபாத்துகள் வெளியானதால்
பானியானவ ரதுகளைத்தான்
படைத்தோன் அளவிலே சேர்ப்பார்களே'
                                         -கீழக்கரை தைக்கா சாகிபு வலியுல்லாஹ்.

கல்பென்றதற்கு அர்த்தம் பிரளுகிறதாகும். எந்த கல்பானது ஹல்காயிருந்து ஹக்காக பிரண்டு விட்டதோ அதுவே கல்பாகும். அதுவே அர்ஷாகும். அடிக்கடி பிரளுகிறதனால் அதற்கு கல்பு என்றும், கெடுதியை ஏவுகிறதனால் நப்ஸென்றும், ஜடலம் உயிர் பெற்றிருப்பதனால் ரூஹென்றும், ஆலோசிக்கிற புறத்தினால் அக்லென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இந்த றூஹுல் ஹயவானாகிறது தூக்கத்தினிடத்தில் அது மரணிப்பதில்லை. சரீரத்தை விட்டும் வெளியேறுவதும் இல்லை.

தூங்குமிடத்தில் சரீரத்தை விட்டு வெளியானதும், முழிக்கும் போது சரீரத்தில் உட்புகுவதுமான அந்த றூஹாகிறது அது பிரித்தறியும் றூஹாகும். அதுவும் உஜூதுடைய தஜல்லியிலிருந்து ஒரு தஜல்லிதான்.

இன்னும் பிரித்தறியும் றூஹாகிறது அது மரணிக்காது. ஆனாலும் அது சரீரம் மரணித்ததன் பிறகு, அது தூக்கத்துக்கும் விழிப்புக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு நிலையில் ஆகிவிடும்.

றூஹு பிரிந்த பின் உள்ள நிலை:

ஆத்மா –றூஹு உடலை விட்டுப் பிரிந்த உடன் அதற்கு வேறோர் உருவம் உண்டாகும். இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவாகள் தமது புத்தூஹாத்துல் மக்கிய்யா என்ற நூலில் எழுதுவதாவது: மரணித்ததும் ஆத்மாவுக்கு ஓர் உருவம் உண்டாகும். அது எண்ணத்தால் உண்டாவது. அப்போது அது திரையுலகில் (ஆலம் பர்ஜகில்) இருக்கும். இந்த உருவம் இருப்பதால் அதற்கு உணர்வும், அறிவும் இருக்கும். இந்த உருவம் இந்த உடலை விட்டும் வேறானதாக இருக்கும். இந்தத் திரையுலகில் இருக்கும் போது இது பல பல பிறப்பாகப் பல உருவங்களெடுக்கும்.

மேலும் இப்னு அரபி அவர்கள் மேற்காணும் நூலில், 'அல்லாஹுத்தஆலா மனிதனின் ஆத்மாவை இம்மையிலும், திரையுலகிலும், மறு உலகிலும் எங்கிருப்பினும் உணர்வும், அறிவும் உடைய படிவங்களை எடுத்துக் கொள்ளும் வகையிலேயே படைத்தான். முதலில் மீதாக் என்ற வாக்குறுதி எடுக்கப்பட்ட நாளில் அதற்கு ஒர் உருவமுண்டாயிற்று. பின் தாயின் வயிற்றில் நான்காம் மாதம் புகுந்தது முதல் மரணம் ஏற்படும் வரை சடதத்துவ உடலில் சிறை இருந்தவரை வேறோர் உருவை அடைந்திருந்தது. அதன்பின், மரணமான பின் புதைகுழியில் கேள்வி கணக்குக் கேட்கப்படும் வரை ஓர் உருவைப் பெற்றிருந்தது' என்கிறார்கள்.

அகச் சுத்தியுடைய முஃமீன்களின் கல்பு அழிவதில்லை. அவர்களின் ஞான ஜோதி சிறிதும் குன்றாமல் மரணத்திற்குப் பின்னும் அவர்களுடன் நிலைத்திருக்கும். இதுவே நித்திய வாழ்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. இறைவனை முடுகுதல், அவனை அறிதல், அவன் கோட்பாடுகளின்படி செயலாற்றுதல் முதலிய அனுஷ்டானங்கள் யாவும் அகத்தின் செயல்கள்தாம். மற்ற உறுப்புகள் அதற்கு கீழ்படிந்து செயல்படும் தொண்டர்களே. ஏவல், விலக்கல் என்னும் கட்டளைகளைக் கொண்டு ஏவப்பட்டதானது இந்த அகம்- உள்ளம் தான்.  அல்லாஹ் அல்லாத்ததை விட்டும் காக்கப்பட்ட அகமே இறைவனால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாகும். அல்லாஹ் அல்லாத்ததின் பக்கம் கொழுகுதல் உள்ள அகத்துக்கு இறைவனை விட்டும் திரை போடப்படும். இந்த திரை போடப்பட்ட அகத்துக்கே (மறுமையில்) கேள்வி கணக்குகள் உண்டு.

அகத்தின் உள்ளமை சூக்கும உலகத்தையும், அதன் சாய்கை (நிழல்) பூத உலகத்தையும் சார்ந்தவை. அறிவு, நப்ஸ் இவைகளின் தத்துவங்களின் சேர்க்கையினால் சூக்கும உலகில் உள்ள கோலங்கள் சிருஷ்டிகளின் ரூபத்தில் வெளியாகிப் புலன்களின் வாயிலாக அறியப்படுகின்றன.

பூத உலகச் சிருஷ்டிகள் தரிபட்டிருப்பதற்காக நப்ஸ் தாயின் ஸ்தானத்திலும், அறிவு தகப்பன் ஸ்தானத்திலும் இருக்கின்றன. வஸ்துக்களின் பேரில் ஆசைக் கொள்வதே நப்ஸின் குணம். ஆகவே உலக ஆசாபாசங்களை விருத்தி செய்யவே நப்ஸ் முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதில் வெற்றியடைந்தால் அகத்தையும் தன் வசப்படுத்திக் கொள்கிறது. இந்த நிலையே துக்கத்திற்கும், துன்பங்களுக்கும் காரணமாகும். அறிவு வஸ்துக்களை மட்டும் கொண்டு திருப்தி அடைவதில்லை. உணர்தல், விளக்கம், தீர்க்க திருஷ்டி இவைகள் அறிவின் குணங்களாகும். ஆதலால் அது ஆராய்ச்சியையே தன் இலட்சியமாகக் கொண்டு அகத்துக்கும் இன்பமளிக்கிறது. இது சுகத்திற்குக் காரணமாகஉள்ள நிலையாகும். ஆனால் சுகம், துக்கம் இவ்விரண்டு நிலைமைகளும் அகத்தின் இலட்சியத்திற்குப் புறம்பானவை.

றூஹின் பெயர்கள்:

இதற்குப் பின், றூஹுக்கு உஜூதுடைய வெளிப்பாட்டிலிருந்து கிடைத்திருக்கும் வசபுகளை(الاوصاف) (தன்மைகளை) அனுசரித்து பல பெயர்கள் உண்டு.

றூஹு எனும் கண்ணாடியிலிருந்து உஜூது பொதுவான அறிவு எனும் கோலத்தில் வெளியானால் அதற்கு றூஹு என்று பெயர் வைக்கப்படும். தனித்த சமட்டிகளின் அறிவைக் கொண்டு கொழுகுமானால் அதற்கு அக்லு என்று சொல்லப்படும்.

சமட்டி, வியட்டிகளைக் கொண்டு அந்த இல்மின் கொழுகுதல் இருக்குமானால் அதற்கு கல்பு என்று சொல்லப்படும். அது தனித்த வியட்டியைக் கொண்டு கொழுகுமானால் அதற்கு நப்சு என்று சொல்லப்படும். இந்த சொல்லப்பட்ட கொழுகுதல்கள் எல்லாம் உஜூதுடைய வெளிப்பாடுகளிலிருந்து உள்ள கோலங்களாகும்.

றூஹானது காலபை விட ரொம்ப மிருதுவானதாகும். காலபு ஆகிறது றூஹுடைய மிருதுவைக் கவனிப்பது கொண்டு அது ரொம்ப தடிப்பமானது ஆகும். றூஹின் மிருதுவுக்கும் காலபின் தடிப்பத்துக்குமிடையில் ஒரு தொடர்பும் இருந்தது இல்லை. ஆனால் றூஹு என்னும் கண்ணாடியில் கல்பு எனும் கோலத்தில் ஹக்கு தஜல்லியானான்.

அந்த கல்பை இரண்டு முகம் உள்ளதாக ஆக்கினான்.

1.மிருதுவான பாகம் அது றூஹுடன் இணைகிறது.
2.திண்ணமான பாகம் அது காலபோடு இணைகிறது.

எனவே கல்பை காலபுக்கும் றூஹுக்கும் இடையே சேகரித்த பர்ஸக் ஆக ஆக்கினான்.

றூஹு கல்பின் மிருதுவான பாகத்துடனும் காலபு கல்பின் திண்ணமான பாகத்துடனும் இணைந்தது. ஆகையால் றூஹுக்கும் காலபுக்கும் இடையே கல்பின் மத்தியஸ்தத்தைக் கொண்டு சேருதல் உண்டாகிவிட்டது.

காலபாகிறது றூஹின் ஒளியிலிருந்து கல்பின் தொடர்பைக் கொண்டு ஒளி பெற்றதாக ஆகிவிட்டது. அதாவது இலங்கிவிட்டதுواشرقت الا رض بنور ربها(றப்புடைய ஒளியைக் கொண்டு பூமி ஒளி பெற்றதாக ஆகிவிட்டது) எப்படிப்பட்டி றூஹு எனில் அது காலபை வளர்க்கிறது. அதை நிலைக்கச் செய்கிறது. றூஹுடைய ஒளி சங்கிலித் தொடராக பிரகாசிப்பதிலிருந்து அந்த காலபுடைய இருள் நீங்குமானால் காலபின் திண்ணம் எனும் இருள் நீங்கியதன் பின் அது கல்பாக ஆகிவிடும்.

அதுபோலதான் அந்த கல்பாகிறது றூஹுடைய ஒளியைக் கொண்டு பிரகாசித்தால் அது றூஹாக ஆகிவிடும். இன்னும் றூஹாகிறது காலபில் அது ஆட்சி பண்ணுவதிலிருந்து பராக்கானதன் பின் அதாவது காலபை கல்பாக ஆக்கினதன் பின் அது றூஹுக்கு றூஹாக ஆகிறது. அல்லாஹ்வின் ரகசியத்தில் நின்றும் ஒரு ரகசியமாகவும் ஒளிகளிலிருந்து ஒரு ஒளியாகவும் ஆகிவிடுகின்றது.

நப்ஸின் வகைகள்:

றூஹாகிறது காலபின் பண்புகளை எடுக்குமானால் அது நப்சு என்று கூறப்படும். அந்த நப்சு( இந்த காலபை உண்டாக்கிற மண், தண்ணீர், காற்று, நெருப்பு என்பவற்றிலிருந்து) நெருப்பின் குணத்தை எடுக்குமானால் நப்சுல் அம்மாரா (انفس الامارة)என்று சொல்லப்படும். அந்த அம்மாறாவின் குணங்களாகிறது, பெருமையடித்தல், அகப் பெருமை, முகஸ்துதி, கெட்ட குணங்களில் மூழ்குதல், அனானியத்து போன்ற கெட்ட குணங்களும், இவை அல்லாத்தவைகளும் ஆகும். இந்த குணங்களை உடைய நப்சு ஷைத்தானுடைய ஊசாட்டங்களுக்கு இடமாக ஆகி விடும்.

இனி அந்த நப்சு காற்றின் குணத்தை எடுக்குமானால் அதற்கு நப்சுல் லவ்வாமா (انفس اللوامة) என்று கூறப்படும். இந்த நப்சாகிறது அதிலிருந்து கெட்டவைகள் உண்டானதன் பின் அதன் நப்ஸை பழிக்கவும் அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை தேடவும் செய்யும். இந்த நப்சுல் லவ்வாமா ஆகிறது நப்சானியத்தான ஊசாட்டங்களுக்கு இடமாகும்.

இனி அந்த நப்சு தண்ணீரின் குணத்தை எடுக்குமானால் அதற்கு நப்சுல் முல்ஹிமா (انفس الملهمة) என்று சொல்லப்படும். அப்போது அந்த நப்சு நன்மைகள் அடங்கலும் உண்டாகும் இடமாக ஆகிவிடும். அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் திக்று (الذكر), பிக்று, (الفكر) தஸ்பிஹ் (التسبيح) , உலகை வெறுத்தல் (الزهد), பேணுதல்(الورع) , பொறுமை, (الصبر)பரஞ்சாட்டுதல் (التسليم) , பொருத்தம் (الرضي)இவை போன்ற நல்ல விசயங்களில் ஆசை அதிகமாகும். அப்போது இந்த நப்சு மலக்குகளின் ஊசாட்டங்களுக்கு இடமாக ஆகிவிடும்.

இனி அந்த நப்சு இம் மண்ணின் குணங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுமானால் அந்த நப்சு கீழ் குறிப்பிடும் குணங்களை கொண்டதாக ஆகிவிடும். பணிதல், மனம் உடைதல், இரங்குதல், கண்ணியம், வணக்கம் எனும் பாரங்களை சுமத்துதல், எக்காலமும் தான் அழிந்தவன் றப்பு பாக்கியானவன் எனும் பார்வையுடையவனாகவும் ஆகுதல் ஆகும். அப்போது இந்த நப்சு றஹ்மானிய்யத்தான ஊசாட்டங்களுக்கு இடமாகிவிடும். இந்த நப்சுக்கு நப்சுல் முத்மயின்னா (انفس المطمئنة)  என்று கூறப்படும்.

சில கிதாபுகளில் இன்னும் மூன்று வகை நப்சுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.
கல்பின் ஏழு சுற்றுகள்:

நிச்சயமாக கல்பாகிறது அதற்கு 7 சுற்றுகள் உண்டு. உண்மையில் அந்த சுற்றுகளாகிறது கல்பு எனும் கோலத்திலும் அதன் ஆதாறுகள், அஹ்காமுகள், பண்புகள் என்னும் கோலத்திலும் வெளியான வெளிப்பாட்டைத் தொடர்ந்த 7 வெளிப்பாடுகள் ஆகும்.

1.கல்பின் சுற்றுகளில் இருந்து முதலாவதாகிறது:

நெஞ்சைக் கொண்டு கொழுகினதாகும். அதாவது கல்பின் தோலாகும். அது எடுத்தெறியப்பட்ட ஷைத்தானின் வஸ்வாசுக்கு இடமாகும். கெட்டவைகள் இதை அடக்கி ஆளுமானால் அவனுக்கு காபிர் என்று ஹுக்மு செய்யப்படும். இனி அவன் அவனுடைய கெட்டவைகளெல்லாம் நன்மைகளைக் கொண்டு மாற்றுவானானால் கடுமையான தெண்டிப்பு கொண்டு தீமைகளை நன்மைகளாக மாற்றுவானானால் அப்போது அவன் இஸ்லாத்தின்பேரில் நெஞ்சு விசாலமாக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தில் ஆகிவிடுவான். அவன் றப்புடைய அத்தாட்சியின் பேரில் இருக்கிறான். இந்த சுற்று சட உலகோடு கொழுகினதாகும். இந்த சட உலகமாகிறது வெளிப்புலன்களைக் கொண்டு அறியப்படக் கூடியதாகும்.

2.கல்பின் சுற்றுகளில் இருந்தும் இரண்டாவதாகிறது:

கல்பின் உள்பார்வை ஆகும். இந்த உள்பார்வை  அல்லாஹ் அல்லாத்ததைக் கொண்டு கொழுகுமானால் அவன் ஒரு கூட்டத்தில் ஆகிவிடுவான். அவனது ஹக்கில் குர்ஆனில் வந்திருக்கிறது ولكن تعمي القلوب التي في الصدور(என்றாலும் அவர்களின் நெஞ்சுகளில் உள்ள கல்பு குருடானவர்கள்) அந்தக் கூட்டத்தில் ஆகி விடுவான். இனி அவனது உட்பார்வை அல்லாஹ்வைக் கொண்டு கொழுகுமானால் அது ஈமானுடைய இடமாகும்.اولئك كتب في قلوبهم الايمان அவர்களுடைய இருதயத்தில், அல்லாஹ் ஈமானை எழுதினானே! அந்தக் கூட்டத்தினர்) இந்த சுற்றாகிறது நப்சானிய்யா என்னும் ஊசாட்டம் என்பது கொண்டு சொல்லப்படக் கூடிய நப்சானிய்யத்தான உலகைக் கொண்டு கொழுகினதாகும்.

3.கல்பின் சுற்றுகளில் மூன்றாவதாகிறது:

மஹப்பத்தின் சுற்றாகும். அதற்கு வெளிரங்கமும் உள்ரங்கமும் உண்டு. அதன் வெளிரங்கமானது சுவர்க்கத்தின் மஹப்பத்தைக் கொண்டு கொழுகினதாகும். அதன் உள்ரங்கமாகிறது சுவர்க்கத்தின் றப்பின் மஹப்பத்தைக் கொண்டு கொழுகினதாகும். இந்தச் சுற்றின் கொழுகுதல் ஆகிறது கல்பின் உலகமாகும். (عالم القلب)கல்புடைய ஊசாட்டம் என்பது கல்புடைய ஆலத்தைக் கொண்டு கொழுகினதாகும். ஏனெனில் மஹப்பத்தை உண்டாக்குவது கல்பு என்றதினாலாகும்.

4.கல்பின் சுற்றுகளில் இருந்து நாலாவதாகிறது:

தாத்தையும் ஜமாலிய்யத்து ஜலாலிய்யத்து எனும் சிபத்துக்களையும் அதன் குணபாடுகளையும் காட்சியாக காணும் இடமாகும். அதன் கொழுகுதல் ஆகிறது ஆலமுர் றூஹானிய்யா ஆகும். ஆலமுல் றூஹானிய்யா ஆகிறது அது தெண்டிப்பு, சிந்தனை, கஷ்டம் போன்றவைகள் இல்லாமல் மஃரிபாவை பெற்றுக் கொண்டதற்காக ஆலமுல் றூஹானிய்யா என்று சொல்லப்படும். எதுவரையில் பெற்றுக் கொண்டான் என்றால் மஃரிபா எனும் ஒளி அவனது உள்ளும் வெளியும் சூழ்ந்து கொள்ளும் வரை. ஆகவே அவன் ஹக்கின் தாத்தையும் சிபாத்தையும் அல்லாது காணமாட்டான்.

5.கல்பின் சுற்றுகளில் இருந்தும் ஐந்தாவதாகிறது:

இரகசிய உலகோடு கொழுவினதாகும். இரகசிய உலகம் என்பது வெளியாகிறவனையும், வெளியாகிறதையும் மேலான ஒருவனான தாத்தை அன்றி வேறொன்றையும் காண மாட்டானே அந்த உலகமாகும். அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டும் மறைந்து விடுகிறான். அவனுடைய நப்ஸை விட்டும் முற்றிலும் மறைந்து விடுகிறான். அவன் கூறப்பட்ட ஒரு வஸ்த்துவாக ஆகவில்லை என்று ஆகும் வரையில் முற்றிலும் மறைந்து விடுகிறான். இதுதான் ஹல்லாஜின் (ரஹிமஹுல்லாஹ்) மகாமாகும். இவர் அவரின் மஸ்த்தில் 'அனல் ஹக்கு' என்று சொன்னார். இந்த பனாவை அல்லாஹ்வின் சிர்ரை கொண்டே ஒழிய முற்றிலும் அனுபவிக்க மாட்டார்கள்.

6.கல்பின் சுற்றுகளில் நின்றும் ஆறாவதாகிறது:

இலாஹிய்யத்தான நாமங்களை அறிவதாகும். இதுவாகிறது அல்லாஹ்வுடைய குணங்களைக் கொண்டு குணம் பெறுதல் எனும் மர்த்தபாவாகும். அதாவது என்னைக் கொண்டே பார்ப்பான், என்னைக் கொண்டே கேட்பான் என்ற மர்த்தபாவாகும். அதனுடைய கொழுகுதல் ஆலமுன்னூர் ஆகும். புதுமை நீங்கி பழமை என்னும் சிபாத்து அழியும் ஆலமாகும். இந்த மர்த்தபாவில் இருந்துதான் சொல்லுகிறவர் சொல்லுவார்‚ (قم بادني)என் உத்தரவைக் கொண்டு எழும்பு' என்று சொல்லுவார். எவனந் ஒருவன் அல்லாஹ்வுடைய சிபத்துக்களைக் கொண்டு பரிசு பெறுவானேயானால் அவன் தனித்த ஒளியைத் தவிர வேறில்லை.

7.கல்பின் சுற்றுகளில் நின்றும் ஏழாவதாகிறது:

பக்று ஆகும். அவன் தாத்தின் தஜல்லியை சுமந்தவனாவான். பக்ரு பரிபூரணமானால் அல்லாஹ் அல்லாத்தது ஒன்றும் பாக்கியில்லை என்றாகும். இந்த சுற்றின் கொழுகாகிறது தாத்தாகும். அவனுடைய எல்லா இறக்கங்கள் எனும் மர்த்தபாக்களுடனான தாத்தாகும். இந்த வண்ணமான மர்த்தபாவின் பேரில் ஸாலிக் ஜெயம் பெற்றால் ஹகீகத்துல் இன்ஸானிய்யாவுடன் இணைந்து விடுகிறான். இந்த ஹகீகத்துல் இன்ஸானிய்யாவுடன் சேர்ப்பது கொண்டு உஜூபு இம்கான் என்பவை இரண்டும் சரிசமமாக ஆகியிருந்தது. இது போன்று இந்த மர்த்தபாவுடையவனிடத்தில் ஹக்கும் ஹல்கும் சரிசமமானதாகும். அதாவது ஹக்கை காட்சி காண்பவனுக்கு கல்கை காட்சி காண்பது திரையாக ஆகாது. கல்கை காட்சி காண்பது ஹக்கை காட்சி காண்பதற்கு திரையாக மாட்டாது. ஹகீகத்துல் இன்சானிய்யாவாகிறது, அது ஹகீகத்துல் முஹம்மதிய்யா வெளியாகும் இடமாகும்.

அப்போது கல்புக்கு ஐந்து ஹளராத்துக்களின் எதிர் முகத்தில் ஐந்து முகங்கள் உள்ளன.

அந்த முகங்களில் நின்றும் ஒருமுகம் ஆகிறது ஆலமுல் மிதாலுக்கு எதிர் முகமாகும். மிதாலுடைய உலகத்தின் உதவியைக் கொண்டு அந்த கல்புடைய முகம் ‚பைளுகள்' எடுக்கிறது. சில இஸ்முகளில் இருந்து அதாவது சடத்துக்கு தொடர்புபட்ட தரிபாடான அஸ்மாக்களில் இருந்து பைளுகள் எடுக்கிறது.

அதிலிருந்து ஒரு முகமாகிறது ஆலமுஷ் ஷஹாதத்தை எதிர் நோக்குகிறது. ஏனெனில் காலபில் அதிகாரம் நடத்துவதற்கும் பைளுகளைச் சேர்ப்பதற்கும் அதனுடைய ஏற்புத் தன்மையின் நிலையை அனுசரித்து இவ்வாறான பைளுகளை சேர்க்கிறது.

அதில் நின்றும் ஒரு முகமாகிறது அர்வாஹுடைய ஆலத்தை எதிர்நோக்குகிறது. ஏனெனில் ரூஹுடைய உதவியைக் கொண்டு அது இலாஹிய்யான அஸ்மாக்களில் இருந்து பைளுகளை எடுக்கிறது.

அதில் நின்றும் ஒரு முகமாகிறது தெய்வீகத் தன்மை எனும் ஹழறத்தை எதிர் நோக்குகிறது. ஏனெனில் ரூஹுடைய உதவியைக் கொண்டு தெய்வீகத் தன்மையின் பைளை எடுப்பதற்காக.

அதில் நின்றும் ஒரு முகமாகிறது தாத்தின் வஹ்தத்தை முன்நோக்குகிறது. ஏனெனில் அதில் வெளியாவதும், உள்ளாவதும் சரிசமமான வஹ்தத்து தாத்தை முன்னோக்குகிறது.

கவனிக்க: நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆகிறவன் உன்னுடைய இரண்டு உண்டாக்குதலையும் உண்டாக்கின பிறகு (அதாவது காலபையும், ரூஹையும்) அவை இரண்டுக்கும் இடையில் உதவி கொண்டு சேர்த்து வைத்த போது அவை இரண்டுக்குமிடையில் கல்யாணம் உண்டாகி விட்டது. அப்போது அவை இரண்டில் நின்றும்‚'நீ' பிறந்துண்டானாய். அப்போது ‚ 'நீ' என்பது அந்த அன்னியத்தில் இருந்து, 'நான்' என்று உணரக் கூடிய எட்டுதலேயன்றி வேறில்லை.

உன் நப்ஸைத் தொட்டும் நீ 'அன' (நான்) என்று சொல்வதெல்லாம் அது இவை இரண்டும் இணைந்த தன்மையில் இருந்து உண்டானதினாலாகும். அப்போ 'நீ' என்பது  வெறும் அறிந்துக் கொள்ளுதலேயன்றி வேறில்லை. துன்யாவில் நிலைத்திருக்கும் போதெல்லாம் அந்த இரண்டு உண்டாகுதலின் இணைப்பின் கைபிய்யத்தே‚ 'நீ' என்பதாகும். உன்னுடைய இரண்டு உண்டாகுதலும் பிரிந்து விட்டால் –  குறிக்கப்பட்ட உன்னுடைய தவணை முடிந்த பின் பிரிந்து விட்டால் – உன்னுடைய முதல் உண்டாகுதல் (காலபு) அதை ஒருங்கிணைந்த இணைப்பு உருக்குலைந்ததன் பிறகு அந்த காலபாகிறது அதன் அசலுக்குத் திரும்பி விடும்.

அதன் மற்ற உண்டாகுதல் (ரூஹு) ஆகிறது அது எக்காலமும் அழியாது. அது எப்போதும் நிலைத்திருக்கும். அப்போது நீ உன்னை அறிந்து கொள்வது முதல் உண்டாகுதல் (உடல்)அழிந்ததன் பிறகு, தனித்ததாக மற்ற ரூஹிய்யான உண்டாகுதலைக் கொண்டு கொழுகினதாகும். உன்னுடைய நான் என்பது அல்லாஹ்வின் அன்னியத்தில் அழியாமல் இருந்தால்தான் இந்த ரூஹோடு மட்டும் தொடர்புபட்டதாக இருக்கும்.

நீ பனாவை எட்டியவனாக இருந்தால் இந்த இரண்டு உண்டாகுதலும் உண்டாவதற்கு முன் எப்படி இருந்தாயோ அப்படியே இருப்பாய்.

இன்சான் என்பவன் உலூஹிய்யத்தின் கோலத்தில் கடைசியாக வெளியானான். கெனுளடைய பகுதிகளில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளின் பேரிலும் வெளியானதன் பிறகு, தெய்வீகத்தின் கமாலாத்துகள் அனைத்தையும் சேகரித்துக் கொண்ட ஒரு ஷஃனைக் கொண்டு இந்த இன்ஸான் வெளியானான். அது தெய்வீகத் தன்மை என்னும் கோலமாகும்.

ஆதார நூல்கள்:

1.    நூருல் இர்பான்-ஞானப்பிரகாசம்
2.    அஸ்ராருல் ஆலம்-மெய்ஞானப் பேரமுதம்
3.    கீமியாயே ஸஆதத்து
4.    அல் ஹகீகா
5.    பைஜுல் ஹபீப்.
6.    மஙானீ.

பொய் – ஒரு நரகப் பேய்!

பொய் மனித இனத்தால் மிக மிகச் சாதாரணமாக செய்யப்படும் தீமை.பொய் சொல்வது வாழ்க்கையில் இன்றியமையாதது என்ற அளவிற்கு போய்விட்டது. வியாபாரத்தில், அமானிதத்தைப் பேணுவதில், வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவதில், தன்னை மிகைப்படுத்திக் கொள்வதில், ஆற்ற வேண்டிய காரியத்தில் பொய்கள் தாராளமாக பேசப்பட்டு வருகின்றன.

இதுபற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது, அல்குர்னிலும், ஹதீதுகளிலும் ஏராளமான ஆதாரங்கள் பொய் பேசுவது பற்றி வந்துள்ளன. அவற்றிலிருந்து:

பொய் பற்றி அல்குர்ஆன்:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقً

1.    சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது- நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே போகும்.(17:81)

2.    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் நீங்கள் உண்மை பேசக் கூடியவர்களாக ஆகிவிடுங்கள்.(அல்குர்ஆன் 9:119)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
3.    நீங்கள் உண்மையை பொய்யுடன் கலக்காதீர்கள். உண்மையை மறைக்கவும் செய்யாதீர்கள்.(2:42)

4.    قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

'அல்லாஹ்வின் மீது (இவ்வாறு) பொய்யை இட்டுக் கட்டுபவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற மாட்டார்கள்' என்று (நபியே!) கூறிவிடும். (அல்-குர்ஆன் 10:69)

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

5.    அன்றைய தினம் (மறுமையில்) பொய்யர்களுக்கு கேடுதான்(52:11)

பொய் பற்றி ஹதீதுகள்:

1.    நெருப்பு விறகைத் திண்பது போல பொய் ஈமானை தின்று விடும் என்று நபிகளார் எச்சரிக்கை செய்துள்ளார்கள்.

2.    'ஒரு முஃமினிடம் எல்லாத்தீமைகளும் இருக்கலாம். ஆனால் அவனிடம் பொய்யும், நேர்மையின்மையையும் இருக்கக் கூடாது. (நூல்: அஹ்மத்)

3.    ஒருவர் உணவுப் பொருள் விற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அவரிடம் சென்று நீர் எப்படி விற்கிறீர் என்று கேட்க அதற்கு அவர்(சரியாக) விற்கிறேன் என்று பதில் கூறினார்.அப்போது அவர் உணவுப் பொருளுக்குள் கையை ஓட்டிப் பார்க்கும்படி நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களுக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. உடனே தமது கையை அதில் ஓட்டிப்பார்த்தபோது , உள்ளே ஈரமாக இருந்தது. அப்போது நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம) அவர்கள் பிறருக்கு மோசடி செய்பவர் நம்மைச் சார்ந்தவர் அல்லர் என்றார்கள். (அபூஹுரைரா ரழி ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அபூதாவூத்)

4.    இறைத் தூதர்( ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்' 'விற்பவரும் வாங்குபவரும் பிரியாமலிருக்கும் வரை வியாபாரத்தை முறித்துக் கொள்ளும் உரிமை இருவருக்கும் உண்டு! அவ்விருவரும் உண்மை பேசிக் குறைகளைத் தெளிவுபடுத்தியிருந்தால் அவர்களின் வியாபாரத்தில் பரக்கத் (அருள் வளம்) அளிக்கப்படும்! குறைகளை மறைத்துப் பொய் சொல்லியிருந்தால் அவர்களின் வியாபாரத்தில் உள்ள பரக்கத் நீக்கப்படும்!' (நூல் : புஹாரி).

5.    ஒரு நாள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ஒரு வீட்டிற்கு விருந்துக்குச் சென்றிருந்தார்கள். அந்த வீட்டு அம்மையார் வெளியில் உள்ள தனது குழந்தையை வா உனக்கு ஒன்று தருகிறேன் என்று அழைத்தார்கள். அப்பொழுது நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அவரிடம் உமது குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கப் போகின்றீர் என்று வினவ, அவர் பேரித்தம் பழம் கொடுக்கப் போகிறேன் என்றார். அதற்கு நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அப்படி செய்யாவிட்டால் உம்மீது ஒரு பொய் பதிவு செய்யப்படும் என்றார்கள். (அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர ரழியல்லாஹு அன்ஹு அபூதாவூத், பைஹகீ)

6.    அப்துல்லாஹ் இப்னு ஆமிர்( ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்:- ஒருநாள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் எங்கள் வீட்டில் அமர்திருக்கும் போது என் அன்னை இங்கே வா' நான் உனக்கு ஒன்று தருகிறேன், என்று என்னை அழைத்தார்கள். அப்போது நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள், அவருக்கு என்ன தரப்போகிறாய் என்று (என் தாயிடம்) வினவினார்கள். (அதற்கு என் தாய்) நான் அவருக்கு ஒரு பேரிச்சம் பழம் கொடுப்பேன், என்று கூறினார்கள். (அதற்கு) நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் நீங்கள் அவருக்கு ஒன்றும் தராமல் இருந்தால் நீங்கள் பொய் கூறியவராகியிருப்பீர்கள், என்று கூறினார்கள்.

7.    அபூஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: -யாரேனும் ஒரு குழந்தையிடம் இங்கே வந்து இதை எடுத்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு அந்தக் குழந்தைக்கு ஒன்றும் தராவிட்டால், அது பொய் பேசியதாக கணக்கிடப் படும், என்று நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: அபூதாவூத்,மற்றும் ஸஹீஹ் அல் ஜாமிவு

சம்பிரதாயத்திற்காக பொய் சொல்வதும், சம்பிரதாயத்திற்காக ஒருவரை விருந்துக்கு அழைப்பதும் , சம்பிரதாயத்திற்காக அழைக்கப்பட்டவர் மறுப்பதும் பொய் தான்.

8.    ஒரு முறை நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களுக்கு பால் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது அவர்கள் எங்களிடம் சாப்பிடும்படி கூறினார்கள்.அதற்கு நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றோம்.அதற்கு அவர்கள் நீங்கள் பசியையும், பொய்யையும் சேர்த்துக் கூறாதீர்கள் என்றார்கள். (அஸ்மா பின்து யஜீத்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு) இப்னு மாஜா)

9.    நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்: – 'நான் நகைச்சுவையாக பேசுகிறேன், ஆனால் உண்மையைத் தவிர வேறென்றும் பேசுவதில்லை' என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்: தபரானி அவர்களின் அல்-முஜம் அல் கபீர்)

10.    அபூ ஹுரைரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களிடம் 'அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே! நீங்கள் எங்களுடன் நகைச்சுவையாக பேசுகிறீர்களே' (என்று கூறினார்கள்) அதற்கு நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 'ஆனால் நான் உண்மையை மட்டும் தான் பேசுகிறேன்' என்று கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதி;.

11.    நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: -'மக்களை சிரிக்க வைப்பதற்காக பேசி, பொய் சொல்பவனுக்கு கேடு உண்டாகட்டும், கேடு உண்டாகட்டும், கேடு உண்டாகட்டும், என்று நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள்கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு , ஆதாரம் (திர்மிதி, அபூதாவூத்)

12.    அடுத்தவனை மகிழ்விப்பற்காக பொய் சொல்பவன் அழிந்து போகட்டும்     என்றார்கள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள். -( திர்மிதீ, அபூதாவூத், அஹ்மத்)

13.    உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறினார்கள், விளையாட்டுக்காக பொய் பேசுவதை நிறுத்தும் வரையில் உண்மையான ஈமான் (இறை நம்மிக்கை) ஏற்படாது. ஆதாரம்: முஸன்னஃப் இப்னு அபீஷைபா.

பொய் பேசுவதினால் அடையும் கேடுகள்:

1.    'யாரசூலல்லாஹ்  ஒரு முஃமின் விபச்சாரம் செய்வானா? என்று சஹாபாக்களில் ஒருவர் கேட்ட போது, 'செய்ய மாட்டான்' என்று சொல்லிய நபிகளார், 'ஒருவேளை ஷைத்தானுடைய கலைப்பினால் செய்து விடுவான்' என்று கூறினார்கள். பின்பு ஒரு முஃமின் மது அருந்துவானா? என்று கேட்ட போது, 'அருந்த மாட்டான்' என்று சொல்லி விட்டு, ஷைத்தானுடைய ஊசாட்டத்தினால் அருந்திடுவான் என்றார்கள். பின்பு ஒரு முஃமின் திருடுவானா? என்று கேட்டதற்கும் அவ்விதமே பதில் சொன்னார்கள். அதன் பிறகு ஒரு முஃமின் பொய் சொல்வானா? என்று கேட்டபோது, சொல்ல மாட்டான், சொல்ல மாட்டான், சொல்ல மாட்டான் என்று கூறி,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

'நிச்சயமாக பொய்யை இட்டுக் கட்டுவதெல்லாம் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை நம்பாதவர்கள் தாம்; இன்னும் (உண்மையில்)அவர்கள் தாம் பொய்யர்கள்(நபியே! நீர் பொய்யரல்ல).' (அல்-குர்ஆன் 16:105) என்ற ஆயத்தை ஓதிக் காட்டினார்கள்.

2.    நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: -முனாபிஃக்கின் அடையாளம் மூன்று:

பேசினால் பொய் பேசுவான்,

வாக்குறுதியளித்தால் நிறைவேற்ற மாட்டான்

நம்பினால் மோசம் செய்வான்.

அறிவிப்பவர்:அபூஹுரைரா(ரழியல்லாஹு அன்ஹு), ஆதாரம் புகாரி,முஸ்லிம்.

3.    நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்: -'என் மீது பொய் கூறாதீர்கள்! யாராவது என் மீது பொய்கூறினால் அவர் நரகத்தில் நுழையட்டும்' அறிவிப்பவர் : அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு), ஆதாரம்:புகாரி.

4.    'என்மீது யாராவது பொய் கூறினால்,அவர் நரகத்தை தனது இருப்பிடமாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டும்' அறிவிப்பவர்: அபு{ஹரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு), ஆதாரம்:புகாரி,முஸ்லிம்.

5.    'மறுமையில் அல்லாஹ் மூவரை ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான்; அவர்களை கண்ணியப்படுத்தவும் மாட்டான்;. அவர்களுக்கு வேதனை மிக்க தண்டனையுண்டு' நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இதனை மூன்று முறை திருப்பிக் கூறினார்கள். அபூதர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'அவர்கள் அழிந்து நாசமாகட்டும்! யாரஸுல்லுல்லாஹ்' யார் அவர்கள்? நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'தனது கனுக்காலுக்கு கிழே தனது ஆடையை தொங்க விடுபவனும், செய்த உபகாரத்தை பிறருக்கு சொல்லிக் காட்டுபவனும், பொய் சத்தியம் செய்து தனது பொருள்களை விற்பனை செய்பவனும் ஆவான்' என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறியதாக அபூதர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். -ஆதாரம்: முஸ்லிம்.

6.    நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: -'ஒருவர் தாம் காணாத கனவைக் கண்டதாக திட்டமிட்டு சொன்னால், அவர் (மறுமையில்) இரண்டு வாற் கோதுமைகளை (ஒன்றுடன் ஒன்றைச் சேர்த்து) முடிச்சுப் போடும் படி நிர்ப்பந்திக்கப்படுவார். ஆனால், அவரால் ஒருபோதும் (அப்படிச்) செய்ய முடியாது. (அவருக்கு அளிக்கப்படும் வேதனையும் நிற்காது.) 'தாம் கேட்பதை மக்கள் விரும்பாத நிலையில்' அல்லது 'தம்மைக் கண்டு மக்கள் வெருண்டோடும் நிலையில் 'அவர்களின் உரையாடைலைக் காது தாழ்த்தி (ஒட்டு)க் கேட்கிறவரின் காதில் மறுமை நாளில் ஈயம் உருக்கி ஊற்றப்படும். (உயிரினத்தின்) உருவப் படத்தை வரைகிறவர் அதற்கு உயிர் கொடுக்கும்படி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு வேதனை செய்யப்படுவார். ஆனால், அவரால் உயிர் கொடுக்க முடியாது' என்று இறைத்தூதர்( ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என இப்னு அப்பாஸ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவித்தார்.

அபூ ஹுரைரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் வாயிலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மற்றோர் அறிவிப்பில் 'தம் கனவு குறித்து பொய் சொல்கிறவர்…' என்று வந்துள்ளது.

7.    நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள் 'கேட்பதையெல்லாம் பேசுவதே ஒருவன் பொய் பேசுவதற்கு போதுமானதாகும்'. அறிவிப்பவர்: ஹாஃபிஸ் இப்னு ஆஸிம்( ரழியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்:முஸ்லிம்.

8.    சமுரா இப்னு ஜுன்தப்( ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவிக்கிறார்கள்:-
இறைத்தூதர்( ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் பெரும்பாலும் தம் தோழர்களிடம் 'உங்களில் யாரும் (இன்றிரவு) கனவு கண்டீர்களா?' என்று கேட்பது வழக்கம். அப்போதெல்லாம், அல்லாஹ் யாரை நாடினானோ அவர் (தாம் கண்ட கனவை) அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் எடுத்துரைப்பார். (அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதரும் விளக்கமளிப்பார்கள். ஒரு(நாள்) அதிகாலை நேரம் (ஃபஜ்ருத் தொழுகைக்குப் பின்) நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம) அவர்கள் எங்களிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்:

இன்றிரவு (கனவில்) இரண்டு (வான)வர் என்னிடம் வந்து என்னை எழுப்பி, 'நடங்கள்' என்றனர். நான் அவர்கள் இருவருடன் நடக்கலானேன். நாங்கள் ஒருக்களித்துப் படுத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதரிடம் சென்றோம். அங்கு அவரின் தலைமாட்டில் இரும்பாலான கொக்கியுடன் ஒருவர் நின்றிருந்தார். அவர் (படுத்திருந்தவருடைய) முகத்தின் ஒருபக்கமாகச் சென்று கொக்கியால் அவரின் முகவாயைப் பிடரி வரை கிழித்தார்; (அவ்வாறே) அவரின் மூக்குத் துவராத்தையும் கண்ணையும் பிடரி வரை கிழித்தார். – அல்லது பிளந்தார் – பிறகு அவர் (படுத்திருந்தவரின்) மற்றொரு பக்கம் சென்று முதல் பக்கத்தில் செய்ததைப் போன்றே செய்தார். இந்தப் பக்கத்தில் செய்து முடிப்பதற்குள் அந்தப் பக்கம் பழையபடி ஒழுங்காக ஆம்விடுகிறது. பிறகு அந்தப் பக்கத்திற்குச் செல்கிறார். ஆரம்பத்தில் செய்ததைப் போன்றே (திரும்பத் திரும்பச்) செய்கிறார். நான், 'அல்லாஹ் தூயவன்! இவர்கள் இருவரும் யார்?' என்று கேட்டேன். அவ்விரு(வான)வரும் என்னிடம், செல்லுங்கள், செல்லுங்கள்' என்றனர்.

நான் அவ்விருவரிடமும், 'நேற்றிரவு முதல் நான் பல விந்தைகளைக் கண்டுள்ளேன். நான் கண்ட இவைதாம் என்ன?' என்றேன். அதற்கு அவர்கள் என்னிடம், '(நீங்கள் கண்ட காட்சிகளின் விவரங்களை) உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம்.

தன்னுடைய முகவாய், மூக்குத் துவாரம், கண் ஆகியவற்றை பிடரிவரை கிழிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருந்த மனிதனுக்கு அருகில் நீங்கள் சென்றீர்களே! அந்த மனிதன் அதிகாலையில் தம் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு ஒரு பொய்யைச் சொல்ல அது (பல்வேறு வழிகளில்) உலகம் முழுவதும் போய்ச் சேரும்.

அறிவிப்பவர் : சமுரா இப்னு ஜுன்தப்( ரழியல்லாஹு அன்ஹு, ஆதாரம் : புகாரி (நீண்ட ஹதீஸின் சுருக்கம்)

9.    அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்வூத்( ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: –

'முனாபிஃக்கை நீங்கள் மூன்று வழிகளில் அறியலாம், அவன் பேசினால் பொய் பேசுவான், அவன் வாக்குறுதி அளித்தால், அதை நிறைவேற்ற மாட்டான், அவனை நம்மினால் மோசம் செய்வான், மேலும் அவர்கள் (பின்வரும்) இந்த ஆயத்தை ஓதுங்கள், என்று கூறினார்கள்.

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

அவர்களில் சிலர், 'அல்லாஹ் தன் அருட்கொடையிலிருந்து நமக்கு(ச் செல்வத்தை) அளித்ததால் மெய்யாகவே நாம் (தாராளமான தான) தர்மங்கள் செய்து, நல்லடியார்களாகவும் ஆகிவிடுவோம்' என்று அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி செய்தார்கள். (அல்-குர்ஆன் 9:75)

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

எனவே, அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் செய்த வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்ததாலும் அவர்கள் பொய் சொல்லிக் கொண்டே இருந்ததினாலும் அல்லாஹ், அவர்களுடைய உள்ளங்களில் தன்னைச் சந்திக்கும் (இறுதி) நாள் வரையில் நயவஞ்சகத்தைப் போட்டுவிட்டான். (அல்-குர்ஆன் 9:77)
    ஆதாரம்: முஸன்னஃப் இப்னு அபீ ஷைபா.

10.    மூவரிடம் கியாமத் நாளையில் அல்லாஹ் பேசமாட்டான் அவர்களின் பக்கம் கிருபையோடு பார்க்கவும் மாட்டான். அவர்களை பரிசுத்தப் படுத்தவும் மாட்டான். மேலும் அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையுமுண்டு என்று நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்போது அபூதர்(ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் (அப்படியாயின்) நாசமடைந்து மோசம் போய் விடுவார்கள் என்று கூறிவிட்டு,அல்லாஹ்வின் தூதரே! அவர்கள் யாவர்? என்று கேட்டார்கள்.1. இடுப்பில் அணியும் வேஷ்டி, கால்சட்டை முதலியவற்றை பெருமை என்ற அடிப்படையில் கரண்டை மொழிக்கும் கீழ் பூமியில் இழுபடும் வகையில் அணிந்து கொண்டிருப்பவர். 2. தாம் கொடுத்த தானத்தைப் பிறரிடம்சொல்லிக் காட்டுவர், 3. பொய் சத்தியம் செய்து தமது வியாபாரப் பொருள்களை விநியோகிப்பவர் என்று கூறினார்கள். (அபூதர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, முஸ்லிம்)

11.    இப்னு மஸ்ஊத் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: –
நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அருளினார்கள்: நிச்சயமாக உண்மை என்பது புண்ணியச் செயலுக்கு வழி காட்டுகிறது. புண்ணியச் செயல் சுவனம் செல்ல வழிகாட்டுகிறது. திண்ணமாக ஒரு மனிதன் உண்மையே பேசிக்கொண்டிருகிறான்., இறுதியில் அல்லாஹ்விடத்தில் உண்மையாளன் என்று எழுதப்படுகிறான்!

12.    மேலும் திண்ணமாக பொய் என்பது தீமை செய்ய வழிகாட்டுகிறது. தீமை செய்வது நரகத்திற்கு வழிகாட்டுகிறது. திண்ணமாக ஒருமனிதன் பொய் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்., இறுதியில் அல்லாஹ்விடத்தில் மகாப் பொய்யன் என்று எழுதப்படுகிறான்! (ஆதாரம் : புகாரி, முஸ்லிம்)
13.   
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

அன்றியும் அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யுரைத்தார்களே (அவர்களுடைய) முகங்கள் கியாம நாளில் கறுத்துப் போயிருப்பதை நீர் காண்பீர். பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்த இவர்களின் தங்குமிடம் நரகத்தில் இருக்கிறதல்லவா? (அல்-குர்ஆன் 39:60)

அனுமதிக்கப்பட்ட பொய்கள்: –

எந்த மனிதனுக்கும் ஏதாவது ஒருவகையில் நஷ்டமோ அல்லது குழப்பமோ அல்லது தீமையோ ஏற்படாது என்றிருந்தால்,

நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறியதாக அஸ்மா பின்த் யஜித் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கிறர்கள்: –

மூன்று விஷயங்களைத் தவிர மற்ற விஷயங்களில் பொய் பேசுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. (அவைகள்)

ஒருவன் தன் மனைவியை மகிழ்விப்பதற்காக பேசுவது,

யுத்தத்தின் போது,

மக்களிடையே சமாதானம் ஏற்படுத்துவதற்காக. (ஆதாரம் திர்மிதி, ஸஹீஹ் அல் ஜாமிவு)

இஹ்யாவில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒரு நல்ல காரியம் நிறைவேறுவது பொய்யைக் கொண்டும் ஆகலாம்ளூ உண்மையைக் கொண்டும் ஆகலாம் என்றிருந்தால், அந்த இடத்தில் பொய் சொல்வது ஹராமாகும். பொய் சொல்வது கொண்டு மட்டுமே அதனை நல்லதாக்க முடியும் என்றிருந்து அந்தக் கருமமும் நன்மையானதாக இருந்தால் அப்பொழுது பொய் சொல்வது ஆகும்.

பொய் சொல்வது ஹராம்தான். ஆனால் சிலசமயங்களில் பொய் சொல்வது வாஜிபாகவும் ஆகிவிடும். நம்மிடமுள்ள அமானிதப் பொருளை அநியாயக்காரன் ஒருவன் அபகரிப்பதற்காகக் கேட்கிறான். அப்பொழுது அதை வைத்துக் கொண்டு இல்லையென்று பொய் சொல்வது வாஜிபாகும். அதற்காக சத்தியம் செய்வதும் வாஜிப்.

அல்லாஹ்வும் அவனது ரசூலும் தடுத்துள்ள மறுமையில் வெற்றியைத் தராத பொய்யை விட்டும் நாம் தவிர்த்திருப்போம். அல்லாஹ் தௌபீக் செய்வானாக! ஆமீன்.
 

ஆடை அணிவது பற்றிய சட்டங்கள்.

ஆண்கள் முழங்காலுக்கும் தொப்புளுக்கும் இடையேயுள்ள மேனியை மறைப்பதும், பெண்கள் முகத்தையும் இரு மணிக் கட்டுகளையும் தவிர உள்ள முடியும், நகமும் உட்பட மேனி முழுவதையும் மறைப்பது வாஜிபாகும். மேனி தெரியாத கெட்டியான துணியால் மறைத்திட வேண்டும்.

1.     '(பெண்களாகிய அவர்கள் தங்கள் உடலில் பெரும்பாலும்) வெளியில் தெரியக் கூடியவை தவிர (ஆடை ஆபரணம் போன்ற) தங்கள் அலங்காரத்தையும்  அவர்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டாம்.' – அல்குர்ஆன் 24:31

இங்கு 'வெளியே தெரிவன' என்பது முகத்தையும் இரு கைகளையும் குறிக்கும் என்பது இப்னு உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களின் கருத்தாகும். ழஹ்ஹாக், இக்ரிமா, அதா (ரலியல்லாஹு அன்ஹும்) ஆகியோரும் இக்கருத்தை ஆதரிக்கின்றனர்

'அஸ்மாவே! ஒரு பெண் பருவமடைந்து விட்டால் அவளின் உடலில் இதனையும், இதனையும் தவிர வேறு எப்பகுதியும் வெளியே தெரியலாகாது' என்று கூறி தனது முகத்தையும் இரு கரங்களையும் காண்பித்தார்கள். ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் அறிவிக்கும் இந்த ஹதீஸ் ஸுனன் அபீதாவூதில் பதிவாகியுள்ளது.

2.    'இரு பிரிவினர் நரகவாதிகள் ஆவர். அவர்களை நான் கண்டதில்லை. (அவர்களுள்) ஒரு சாரார் மாட்டின் வாலைப் போன்ற சாட்டைகளை வைத்திருப்பர். அவற்றைக் கொண்டு மக்களை அவர்கள் அடிப்பர். மறுசாரார் உடை அணிந்த நிலையில் நிர்வாணமாக இருக்கும் பெண்களாவர். அவர்கள் (தீய வழியில்) செல்வதுடன் (பிறரையும்) தீய வழியில் செலுத்துவர். அவர்களின் தலைகள் ஆடி அசையும் ஒட்டகங்களின் திமில்களைப் போன்று காணப்படும். இத்தகையவர்கள் சுவனம் நுழைய மாட்டார்கள். அதன் வாடையைக் கூட நுகரமாட்டார்கள்.' (முஸ்லிம்)

3.    பெருமை கொண்டவனாக தன் ஆடையை எவன் இழுத்துச் செல்கிறானோ அவனை அல்லாஹ் மறுமையில் (கருணை பார்வை) பார்க்கமாட்டான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அப்போது உம்மு ஸலமா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பெண்கள் தங்களின் கீழாடையை எவ்வாறு தொங்கவிட்டுக்கொள்வார்கள் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் (முழங்காலிலிருந்து) ஒரு ஜான் தொங்கவிடுவார்கள் என்று கூறினார்கள். அப்படியானால் பெண்களின் கால் தெரியுமே? என்று உம்மு ஸலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கேட்டதற்கு ஒரு முழும் தொங்கவிடுவார்கள். இதற்கு மேல் (ஆடையை) அதிகப்படுத்தக் கூடாது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர் ; இப்னு உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல் : திர்மிதி 1653)

4.    'ஆண்களைப் போன்று ஆடை அணியும் பெண்களும், பெண்களைப் போன்று ஆடை அணியும் ஆண்களும் எங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல.' (அஹ்மத், நஸாஈ, ஹாகிம்)

'நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் பெண்களுக்குரிய ஆடைகளை அணியும் ஆண்களையும், ஆண்களுக்குரிய ஆடைகளை அணியும் பெண்களையும் சபித்தார்கள்.' (அபூதாவுத், இப்னுமாஜா, ஹாகிம்)

ஓர் ஆடையைப் பொறுத்தவரை அதை அதிகமாக ஆண்கள்தான் அணிந்து கொள்கிறார்கள் என்றிருந்தால் அந்த ஆடையை பெண்கள் அணிவது கூடாது, பெண்கள் அதிகமாக அணிந்து கொள்கிறார்கள் என்றிருந்தால் அதை ஆண்கள் அணியக் கூடாது. ஒரு ஆடையில் உடலை மறைப்பது குறைந்து விடுவதும், ஆணுடன் ஒப்பிடுவதும் சேர்ந்து விடுமானால் இரண்டு விதத்திலும் அவ்வாடை தடை செய்யப்படுகிறது.

5.    ஒரு பெண் வெளியில் செல்லும் போது நறுமணம் பூசி செல்வது கூடாது. வீட்டில் தனது கணவனுக்கு முன்னாலும் குழந்தைகள், மஹ்ரமிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும் போதும் நறுமணங்களைப் பூசிக் கொள்வதில் தவறில்லை.

6.    'அவர்கள் தங்களின் அலங்காரத்தில் மறைந்திருப்பதை பிறருக்குக் காட்ட (பூமியில்) கால்களை தட்டி தட்டி நடக்க வேண்டாம்' எனக் கூறுகிறது அல்குர்ஆன்.

அவள் அணிந்திருக்கும் கொலுசு, தண்டை போன்ற ஆபரணங்களையும் வெளியே காட்டக் கூடாது, அவள் அணியும் காலணிகள் விலையுயர்ந்த ஷூக்கள் போன்ற வற்றால் நடந்து ஒலியெழுப்பி ஆண்களின் கவனத்தை ஈர்த்து நிற்பது கூடாது என்று உத்தரவிடுகிறது திருமறை.

பர்தா -ஹிஜாப்

ஒரு பெண் பிற ஆடவர்களின் பார்வையிலிருந்து தன் உடலை மறைத்துக் கொள்ளும் விதமாக அணியும் ஆடை பர்தா எனப்படும்.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: '(இறைநம்பிக்கையுள்ள பெண்கள்) தம் கணவர்கள், அல்லது தம் தந்தையர்கள், அல்லது தம் கணவர்களின் தந்தையர்கள், அல்லது தம் புதல்வர்கள், அல்லது தன் கணவர்களின் புதல்வர்கள் அல்லது தம் சகோதரர்கள், அல்லது தம் சகோதரர்களின் புதல்வர்கள், அல்லது தம் சகோதரிகளின் புதல்வர்கள், அல்லது தம் பெண்கள், அல்லது தம் வலக் கரங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்கள் (அடிமைகள்), அல்லது ஆடவர்களில் தம்மை அண்டிவாழும் (இச்சை யோடு பெண்களை விரும்ப முடியாத (அளவு வயதானவர்கள்) பெண்களின் மறைவான அங்கங்களைப்பற்றி அறிந்து கொள்ளாத சிறுவர்கள் ஆகிய இவர்களைத் தவிர வேறு ஆண்களுக்கு தங்களின் அழகலங்காரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம்.'' (அல்குர்ஆன்:24:31)

''அப்பெண்களிடம் ஏதாவது ஒருபொருளை நீங்கள் கேட்பதாக இருந்தால் திரைக்கு அப்பால் இருந்தே அவர்களிடம் கேளுங்கள்.'' (அல்குர்ஆன்:33:53)

இந்த வசனத்தில் திரைக்குப் பின்னால் எனச் சொல்வது ஒரு சுவர் அல்லது வாசல் அல்லது ஆடை போன்றவற்றை திரையாக்கி தன் உடலை மறைப்பதைக் குறிக்கும்.

மேற்கண்ட வசனத்தில் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களின் மனைவியருக்காகச் சொல்லப்பட்டாலும் இந்தச் சட்டம் எல்லா முஸ்லிம் பெண்களுக்கும் பொதுவானதாகும்.

ஏனெனில் அதற்கான ஆடை அணிவதற்குண்டான காரணத்தை அல்லாஹ் சொல்லும் போது,

'அதுவே உங்களின் இதயங்களுக்கும், அவர்களின் இதயங்களுக்கும் தூய்மையானதாகும்.'(அல்குர்ஆன்:33:53) என்று குறிப்பிடுகிறான்.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

இன்னும், அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 'நபியே! நீர் உம் மனைவிகளுக்கும், உம் பெண்மக்களுக்கும், இறைநம்பிக்கையாளர்களின் மனைவியர்களுக்கும் அவர்கள் தங்கள் தலை முன்றானைகளைத் தாழ்த்திக் கொள்ளுமாறு கூறும்!' (அல்குர்ஆன்: 33:59)

'நாங்கள் நபி(ஸல்லலாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்களுடன் இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் இருக்கும்போது வாகனக் கூட்டம் ஒன்று எங்களைக் கடந்து செல்லும். எங்களுக்கு நேரே அவர்கள் வரும்போது எங்களில் உள்ள பெண்கள் தங்கள் தலையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் துணியால் முகத்தை மறைத்துக் கொள்வார்கள். வாகனக் கூட்டம் எங்களைக் கடந்து சென்றதும் எங்கள் முகத்தைத் திறந்து கொள் வோம்' என ஆயிஷா(ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அறிவிக்கிறார். (நூற்கள்: அஹ்மத், அபூதாவூத்)

'பெண்கள் முந்தானைகளால் தங்கள் மார்புகளை மறைத்துக் கொள்ளட்டும்' என்ற அல்குர்ஆனின் கட்டளை அருளப்பட்டபோது பெண்கள் தம் மெல்லிய ஆடைகளை கைவிட்டனர். தடித்த (கம்பளி போன்ற) துணிகளால் முந்தானைகளைத் தயாரித்துக் கொண்டனர் என ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். (அபூதாவுத்)

மறைந்தவர்களை ஜியாரத் செய்யும் விதத்திலும் ஸஹாபிப் பெண்கள் பேணிய ஹிஜாப்பிற்கு ஆதாரமாக உள்ள ஹதீதை பாருங்கள்:

ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் சொல்கிறார்கள்: 'ரஸூலுல்லாஹி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களும் எனது தந்தையும் அடக்கம் செய்யப்பட்ட அறையினுள் நான் எனது மேலாடை இல்லாது பிரவேசிப்பது வழக்கமாக இருந்தது. அவர்கள் இருவரும் எனது கணவரும், தந்தையும் தானே என்ற கருத்திலேயே அப்படி நான் நடந்து கொண்டேன். எனினும் உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் அங்கு அடக்கப்பட்ட பின்னர் அதனால் எனக்கேற்பட்ட கூச்ச உணர்வின் காரணமாக நான் மேலாடையில்லாது அந்த அறையினுள் பிரவேசிப்பதில்லை.' (இப்னு அஸாகிர்)

'அல்லாஹ் நாணமிக்கவன். மிகவும் மறைந்திருக்கக் கூடியவன். அவன் வெட்கத்தையும், மறைப்பையும் விரும்புகிறான்.' (அபூதாவூத்)

இந்த ஹதீஸ் வெட்க உணர்விற்கும் மறைத்தலுக்கும் இடையே உள்ள இறுக்கமான தொடர்பை எடுத்துக்காட்ட போதுமானதாகும்.

பனூதமீம் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த சில பெண்கள் ஒரு முறை அன்னை ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்களைச் சந்திக்க வந்தார்கள். அவர்கள் மெல்லிய ஆடை அணிந்திருந்தார்கள். இதை அவதானித்த ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள், அவர்களைப் பார்த்து பின்வருமாறு கூறினார்கள்:

'உண்மையில் நீங்கள் முஃமினான பெண்களாயின் அணிந்திருக்கும் இந்த ஆடைகள் ஈமான் கொண்டவர்களுக்குரிய ஆடைகள் அல்ல. நீங்கள் ஈமான் கொள்ளாத பெண்களாயின் இதனை அணியுங்கள்.'

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ஒரு போருக்குச் சென்று திரும்பி வந்துகொண்டிருந்த போது இயற்கைத் தேவையை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்காக ஒரிடத்தில் ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ஒட்டகச் சிவிகையில் இருந்து இறங்கினார்கள். ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் திரும்பி வருவதற்குள் படை சென்றுவிட்டது. ஸஃப்வான் பின் முஅத்தல் என்ற நபித்தோழர் ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அவர்களைப் பார்த்ததும் ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் தம் முகத்தை மறைத்துக்கொண்டார்கள்.

ஸப்வான் பின் முஅத்தல் என்னை அறிந்து கொண்டு இன்னாஆல்லாஹி வஇன்னா இலைஹிராஜிஊன் (நாம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியவர்கள். நாம் அவனிடமே திரும்பிச் செல்லவிருக்கிறோம்) என்று அவர் கூறிய சப்தத்தைக் கேட்டு நான் கண்விழித்தேன். உடனே என்னுடைய மேலங்கியால் முகத்தை மறைத்துக்கொண்டேன். (அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா, நூல்: புகாரி 4750)

'ஹிஜாப்' என்பது பெண்கள் தமது 'அவ்ரத்'தையும், அழகையும், உடலின் கவர்ச்சியான பகுதிகளையும் மூடிமறைத்துக் கொள்வதற்கு இஸ்லாம் தந்துள்ள உடை அமைப்பாகும். இதற்கெதிரானது 'தபர்ருஜ்' என்பதில் அடங்கும்.

மேற்கண்ட குர்ஆன் ஆயத்துக்கள், ஹதீதுகளில் அடிப்படையில் அமையப் பெற்றதே பர்தாவாகும். இதில் தற்போது கறுப்பு கலரில் பெண்கள் நடைமுறையில் பர்தா உடுத்தி வருகின்றனர். இது வஹ்ஹாபியர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் நாம் வஹ்ஹாபிகளுக்கு மாற்றமாக கறுப்பு கலரைத் தவிர ஏனைய கலரில் பர்தா அணிவது ஏற்றமானது. மேலும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் கறுப்பு கலர் வெயிலுக்கு ஏற்றதல்ல. அதே போல் துக்கத்தின் அடையாளமாகவும் கறுப்பு இருக்கிறது கவனிக்கத்தக்கது.

பயன்கள்:

பெண்கள் மேற்குறிப்பிட்ட குர்ஆன், ஹதீது சொன்னபடி உள்ள சரீயத் சட்டங்களை  பேணி உடையணிவதனால் அவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் அடையும் நன்மைகளும் பயன்களும் அளப்பரியன. உண்மையில் பெண்களுக்கு இஸ்லாம் வரையறை செய்துள்ள 'ஹிஜாப் உடை அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவமாகும். அது அவர்களுக்கு சமூகத்தில் அந்தஸ்த்தையும், மதிப்பையும் பெற்றுக்கொடுக்கிறது. ஒரு பெண்ணின் கற்பொழுக்கத்திற்கும், அடக்கத்திற்கும், நாணத்திற்கும் அவள் அணியும் ஹிஜாப் உடை சான்றாக விளங்குகிறது. இதனால் அவளை காண்போர் அவளை மதிக்கிறார்கள்;. கௌரவிக்கிறார்கள்;;;.

ஆண்களின் ஆடை – சட்டதிட்டங்கள்:

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உடை முழங்காலுக்கும் பரண்டை (கணு)க் காலுக்கும் நடுவிலும், அவர்களுடைய சட்டைக் கை மணிக்கட்டுக்கு மேலுமாக இருந்தது.

சரீரத்தை எடுத்துக் காட்டும் (மஸ்லின் அல்லது ரவைசல்லா எனப்படும்) கவனியாலும், பளிங்கு போன்ற பொருட்களினாலும் ஆடை அணிவது கூடாது. துப்புரவான தோலாக இருப்பினும், காகிதம்  போன்றவையாக இருப்பினும் அதில் ஆடை அணிவது கூடும்.

பருத்தியும் பட்டும் சமமாக இருக்கின்ற துணியை அணிவது மக்ரூஹ் ஆகும். கொஞ்சமேனும் பருத்தி அதிகம் இருப்பின் மக்ரூஹ் அல்ல.

ஆண்கள் அழகிய ஆடை அணிந்து, தலைப்பாகை கட்டி, அதில் தொங்கல் விட்டு மேலே போர்வை அணிந்து, தலைவழியப் பச்சைப் போர்வையிட்டுத் தொழுவது சுன்னத்தாகும்.பெருமையை நாடி காலிலும், கையிலும் தொங்கும்படி உடையணிவது ஹராம் ஆகும். பெருமையை நாடவில்லையானாலும் அவ்வாறு அணிவது மக்ரூஹ் ஆகும்.

வேறு உடையில்லாத போது நஜீஸான உடையைக் கொண்டேனும், பட்டாடையைக் கொண்டேனும் (தனிமையிலிருந்தாலும்) மானத்தை மறைப்பது வாஜிபாகும். ஆண்கள் முன்,பின் துவாரத்தை மறைத்துக் கொள்வதும், பெண்கள் முழங்கால் முதல் தொப்புள் வரை மறைப்பதும் வாஜிபாகும்.

குளிக்கும்போதோ, வீடு போலுள்ளவற்றைப் பெருக்கும்போது புழுதியை விட்டு காத்துக் கொள்வதற்கோ, அல்லது புழுக்கமான நேரத்தில் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கிக் கொள்வதற்காகவோ, தனித்திருக்கும் போது அவ்ரத்தைத் திறந்து கொள்ளலாம். எவ்வித் தேவையுமின்றி ஆண்கள் தொடையையும், பெண்கள் முதுகுப் பகுதியையும் திறந்திப்பது மக்ரூஹ் ஆகும்.

அழுக்குத் துணியும் கறுப்பு நிறமுள்ள காலணியும் வறுமையை உண்டாக்குமென கமாலுத்தீன் திம்யரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

தொழுகையல்லாத நேரத்தில் ஈரமில்லா பொழுது நஜீஸ் பட்டிருக்கும் உடையை அணியலாம். பருவமடைந்த ஆண்கள் பட்டாடையை அணிவது, உபயோகிப்பது, போர்த்திக் கொள்வது, விரிப்பாக்குவது, மானத்தை மறைப்பதற்கு உபயோகிப்பது ஆகியவை ஹறாமாகும். ஆனால் பட்டுத்துணியின் மீது பருத்தித் துணியை அது மெல்லியதாக இருப்பினும் விரித்து அதில் உட்காரலாம்.

பெண்களும் பட்டுத் துணியால் திரை போடுவதும், அதனால் சுவர்களை அலங்கரிப்பதும் ஹராம் ஆகும். ஆண்கள் தங்களின் துணிகளின் ஓரங்களில் பட்டினால் ஆன துணியை நெய்து அணிந்துகொள்ளலாம்.

குங்கும நிறம் கொண்ட சந்திர காவி நிறமும், குசும்பாவெனும் வெண்மை கலந்த சிவப்பு நிறமும் ஆண்கள் அணிவது ஹராம்.

உடைகளில் மிக ஏற்றமானது பெருநாளல்லாத நாளில் வெள்ளை நிறமாகும்.வெள்ளைக்கு அடுத்தது பச்சை நிறமாகும். சொர்க்கத்தின் உடை பச்சை நிறமுள்ளதாகும். பெருநாளில் மிகவும் ஏற்றமானது விலை உயர்ந்த ஆடையாகும்.

மார்க்கத்தில் கூறப்பட்ட பலன் இல்லாமல் சொரசொரப்பான துணியை அணிவது மக்ரூஹ்.

மோதிரம் அணிவது:

ஆண்கள் வெள்ளியினால் ஒரு மோதிரம் அணிவது சுன்னத், அதை வலக்கரத்தில் அணிவது ஏற்றம். அதை சுண்டுவிரலில் அணிவது மற்றொரு சுன்னத். வலக்கரத்தின் சுண்டுவிரலில் அணிவது ஏற்றமானது. ஃபைரோஜ் கல் வைத்த மோதிரம் அணிவது நல்லது. அந்தக் கை பரக்கத்தை விட்டும் நீங்காது எ ன்றும், அகீக் கல்லினால் அதிகமான பலன்களுண்டு என்றும்  கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு கையில் ஒரு மோதிரத்தை விட அதிகப் படுத்தக் கூடாது. மோதிரத்தின் அளவு உலக வழக்கில் அது கடப்பானது என்று சொல்லாத அளவிற்கு இருக்க வேண்டும். இரும்பு, செம்பு, ஈயம் போன்ற உலோகங்களாலும் மோதிரம் அணியலாம்.ஆனால் இரும்பு மோதிரம் அணியக் கூடாது என்று ஒரு பலவீனமான ஹதீது உள்ளது.

காற்சட்டையோ, கைலியோ அணிவதில் சுன்னத்தாவது: காலின் குதிரை முகத்தில் பாதி வரை தாழ்த்திக் கட்டுவதாயிருக்கும். பரண்டை முளி வரை (கணுக்கால் வரை) கட்டுவதில் சுன்னத் விடுபட்டு விடும். சட்டைக் கையை மணிக்கட்டு வரை தாழ்த்திக் கொள்ளலாம். தலைப்பாகையின் பின்புறத் தொங்கலை முதுகின் நடுவில் தொங்க விடுவது, வலப்புறத்தில் தொங்க விடுவதை விட சிறந்ததாகும்.

ஜும்ஆ நாளில் தலைப்பாகை அணிபர்கள் மீது அல்லாஹ்வும், அவன் மலக்குகளும் சலவாத்துச் சொல்வார்கள் என்றும், தலைப்பாகை அணிந்து கொண்டு இரண்டு ரக்அத் தொழுவது தலைப்பாகை அணியாமல் எழுபது ரக்அத் தொழுவதை விடச் சிறந்தது என்றும் ஹதீதில் வந்துள்ளது.

தஸ்பீஹ் மணிக்கு பட்டினால் குஞ்சம் போடுவது கூடாது. பணம் வைப்பதற்காக பட்டினால் வட்டுவம் செய்வது ஆகும். குர்ஆனுக்கு பட்டினால் உறை போடுவது ஆகும். பட்டுத்துணியால் மேற்கட்டி கட்டுவது ஆண், பெண் அனைவருக்கும் ஹராமாகும்.

ஆடைகளை அணியும் போது வலப்புறத்தையும், கழட்டும் போது இடப்புறத்தையும் முற்படுத்துவது சுன்னத்.

முற்றும்.